Seminar upravni postupak-viši nivo i upravni spor
Decembar 2010. godine
r.b. Organ
Ime i prezime
Zvanje
1 Pokrajinski sekretarijat za Šinković Eržebet
Pomoćnica sekretara
lokalnu samoupravu i
međuopštinsku saradnju
2 Pokrajinski sekretarijat za Petrović Ivan
lokalnu samoupravu i
međuopštinsku saradnju
savetnik
3 Pokrajinski sekretarijat za Čanadi Elvira
lokalnu samoupravu i
međuopštinsku saradnju
4 Pokrajinski sekretarijat za Mirjana Antić
informacije
5 Pokrajinski sekretarijat za Dragan Traparić
informacije
savetnica
Pomoćnica sekretara
6 Pokrajinski sekretarijat za Snežana Samardžić
socijalnu politiku i
demografiju
savetnik za normativno-pravne i
stručne poslove u oblasti
socijalne zaštite
7 Pokrajinski sektretarijat
za zdravstvo
Mirjana Januzović
viši savetnik u oblasti
zdravstvene zaštite
8 Pokrajinski ombudsman
Jagoda Vještica
savetnica za ljudska prava
viši stručni saradnik-šef odseka
za praćenje položaja medija
9 Pokrajinski ombudsman
Nataša Stanišić
10 Pokrajinski sekretarijat za Boris Bajić
propise, upravu i
nacionalne zajednice
11 Pokrajinski sekretarijat za Ivan Borojev
propise, upravu i
nacionalne zajednice
12 Pokrajinski sekretarijat za Tamara Gucunja
socijalnu politiku i
demografiju
stručni saradnik za zaštitu
ljudskih prava
stručni saradnik za pečate
stručni saradnik za opštepravne
poslove
Samostalni stručni saradnik za
normativno pravne i upravno
nadzorne poslove za socijalnu
zaštitu i socijalnu sigurnost
građana
13 Pokrajinski sekretarijat za Dragica Stojanović
arhitekutru
14 Pokrajinski sekretarijat za Dušanka Novakov
arhitekutru
Savetnica za upravne poslove
15 Služba za upravljanje
ljudskim resursima
Marko Tešić
Savetnik za normativno-pravne i
opšte pravne poslove
16 Garancijski fond
17 Fond evropski poslovi
Nakov Saša
Ivana Lekić
Savetnica za upravne poslovenačelnica odeljenja
Šef odseka za pravne poslove
Download

Seminar upravni postupak-viši nivo i upravni spor Decembar 2010