TABELA HIRURŠKIH INTERVENCIJA, ODNOSNO OPERACIJA
PAKET 5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Prednja rekto-količna resekcija sa ili bez limfadenektomije i kolostomije
5 INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Proširena orhiektomija, abdominalna limfadenektomija
5
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Višestruki aorto-koronarni bajpas
5
Jednostruki bajpas koronarne arterije
5
Operacija na otvorenom srcu kod odraslih i novorođenčadi, uključujući aneurizme i multipla
5
valvularna rešenja (C.E.C.) sa izuzetkom opisanih procedura
Operacija na zatvorenom srcu (bez C.E.C.) – sa izuzetkom opisanih procedura
5
Operacija pulmonalne arterovenske fistule
5
Zamena srčanog zaliska (C.E.C.)
5
Zamena zaliska uz bajpas koronarne arterije
5
Transplantacija srca, hirurška valvuloplastika
5
OPERACIJA ŠAKE
Replantacija palca ili drugih prstiju mikrohirurškim putem
5
Revaskularizacija ekstremiteta ili dela ekstremiteta
5
Mikrohirurški tretman lezija brahijalnog pleksusa
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Totalna tiroidektomija bez linfadenektomije
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Totalna ezofagektomija sa ezofagoplastikom, u jednoj operaciji, uključujući i limfadenektomiju
5
Totalna ezofagealna gastrektomija, torakalno-laparotomskim putem sa limfadenektomijom
ukoliko je potrebno
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Porto-kavalna, spleno-renalna i mezentero-kavalna anastomoza
5
Subtotalna resekcija jetre
5
Transplantacija jetre
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Operacija megakolona
5
«Ileal pouch» totalna proktokolektomia
5
Amputacija rektuma, usled neoplazme anusa, sa obostranom ingvinalnom limfadenektomijom
5
Amputacija rektuma abdominalno-perinealnim putem, sa ili bez limfadenektomijom
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Cefalična duodenopankreatektomija
5
Totalna pankreatektomija sa ili bez limfadenektomije
5
Operacija kod akutnog pankreatitisa
5
Transplantacija pankreasa
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
Operacija gastrokolične fistule
5
Totalna gastrektomija sa limfadenektomijom
5
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Operacija pterigo-maksilarnog prostora
5
Jezik i pod usne duplje, operacija malignog tumora sa funkcionalnom ili radikalnom lateralnom
5
disekcijom vrata
Operacija malformacije lica i vilice (progenizam, mikrogenija, prognatizam, mikrognatija, laterogenija mandibule) uključujući mentoplastiku maksile ili mandibule
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Ekstirpacija Vilmsovog tumora
Analna atrezija sa rekto-uretralnim, rekto-vulvarnim fistulama: abdominalno-perinealni pristup
Jednostavna analna atrezija: abdominlno-perinealni pristup
Operacija kranijum bifidum sa meningoencefalokelom
Operacija ezofagusa, atrezija ili kongenitalne fistule
Operacija neuroblastoma, abdominalna lokalizacija
Mekonijalni ileus: resekcija sa primitivnom anastomozom
Spina bifida sa meningokelom
Spina bifida sa mijelomeningokelom
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Vaginalna aplazija, rekonstrukcija
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Procedura kod bronhijalne stump fistule nakon ekscizije ili sličnih operacija
Pleuropneumektomija
Pneumektomija
Resekcija bronha sa reimplantacijom
Transplantacija pluća
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Aneurizme i disekcija abdominalne aorte: resekcija i implantacijom
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Egzenteracija karlice
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem sa limfadenektomijom
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura sa limfadenektomijom
Proširena radikalna vulvektomija sa ingvinalnom i karličnom limfadenektomijom
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Anastomoze intra-ekstrakranijalnih krvnih sudova
Operacija intrakranijalnog apscesa ili hematoma
Operacija malformacije atlanto-okcipitalnog zgloba
Operacija kordotomije, rizotomije i različitih mijeloradikularnih stanja
Uklanjanje intrakranijalnog stranog tela
Kranioplastika
Kraniotomija za traumatske intracerebralne lezije
Kraniotomia zbog tumora mozga,uključujući bazalne
Operacija direktne ili indirektne derivacije likvora
Operacija encefalomeningokele
Operacija fokalne epilepsije
Operacija dorzalne i lumbalne diskus hernije
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dorzalna diskus hernija, trans-torakalni pristup
Operacija cervikalne intervertebralne diskus hernije, mijelopatije, radikulopatije
Diskus hernija, prednjim putem sa cervikalnom artrodezom
Operacija likvorske fistule
Arteriovenske fistule, hirurška terapija
Operacija hipofize – transsfenoidni pristup
Laminektomija kod intraduralnih ekstramedularnih spinalnih tumora
Laminektomija kod intraduralnih intramedularnih spinalnih tumora
Aneurizmatske malformacije (sakularne aneurizme, arteriovenske aneurizme)
Operacija mijelomeningokele
Operacija endokranijalne neoplazme ili aneurizme
Operacija neoplazme, kordotomije, radikotomije i meningomedularnih promena
Rizotomija trigeminusa, i drugih kranijalnih nerava (kao jedina procedura)
Rizotomija i mikro-dekompresija endokranijalnih korenova
Kraniotomija i uklanjanje fragmenata sa rekonstrukcijom kod frakture kranijalnog svoda
Operacija lumbalne spinalne stenoze
Talamotomija, palidotomija i druge slične procedure
Trauma kičmene moždine, zadnji pristup
Orbitalni tumor, intrakranijalno uklanjanje
Tumori perifernih nerava, uklanjanje
Operacija orbitalnih tumora
Orbitalni tumor
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Lateralna orbitotomija - Kronlajn procedura
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
Retina, operacija odvajanja uključujući sve faze
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Prednja vertebralna artrodeza (prednja spondilodeza)
Zadnja vertebralna artrodeza (zadnja spondilodeza)
Subtotalna proteza ramena
Totalna proteza ramena
Subtotalna proteza kuka
Totalna proteza kuka
Proteza kolena
Interskapulo-torakalna dezartikulacija
Operacija kod luksacije velikih zglobova
Hemipelvektomija
“Unutrašnja” hemipelvektomija sa očuvanjem ekstremiteta
Operacija dorzalne ili lumbalne diskus hernije
Transtorakalna dorzalna diskus hernija
Hernijacija (prolaps, uklještenje) vratnog međupršljenskog diskusa, mijelopatije, radikulopatije
Prednji prolaps (hernijacija) međupršljenskog diskusa sa spondilodezom
Replantacija ekstremiteta ili segmenta ekstremiteta
Operacija skolioza
Operacija lumbalne spinalne stenoze
Ekscizija tumora i pseudotumora kičmenog stuba
Unkoforaminotomija ili vertebrektomija
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Ekscizija malignih tumora nosa ili sinusa
ORL - Uho
Cerebralni apsces, transmastoidni pristup
Operacija kompletne urođene atrezije uha
Sekcija vestibularnog nerva
Operacija neurinoma akustičnog nerva
Petrozektomija
ORL - Larynx - hypopharynx
Parcijalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
Totalna laringektomija sa obostranom laterocervikalnom drenažom
Totalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
Totalna laringofaringektomija
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Radikalna prostatektomija usled karcinoma sa limfadenektomijom
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Heminefrektomija
Obostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
Delimična nefrektomija usled tumora
Radikalna nefroureterektomija sa limfadenektomijom i eventualnom suprarenalektomijom
Radikalna nefroureterektomija sa trombolitičnom terapijom (uključujući suprarenalektomiju)
Suprarenalektomija (kompletan tretman)
Transplantacija bubrega
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Obostrana ureterokutanostomija
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (obostrana)
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (jednostrana)
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
adneksektomijom sa ileumom ili kolonom i bešikom
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
adneksektomijom uključujući rektalnu neobešiku
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
adneksektomijom sa obostranom ureterosigmoidostomijom ili perkutanom ureterostomijom
5
Ekstrofija mokraćne bešike (kompletan tretman)
Operacija veziko-intestinalne fistule sa resekcijom creva i/ili cistoplastikom
5
5
-1-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Download

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija