VP CENOVNIK : TOČKIĆI ZA KONTEJNERE
Naziv
Šifra
Cena
Tocak Ø75 okretni gumeni 50 kg 4001
249025
239.00
Tocak Ø75 stabilni 50 kg 4002
249078
214.00
Tocak okr.sa koc.Ø75 50 kg 4003
249142
299.00
Tocak stabilni Ø85 60 kg 4002
249052
330.00
Tocak okretni Ø85 60 kg 4001
249053
385.00
Tocak okr.sa koc.Ø85 60 kg 4011
249050
Tocak Ø100 stabilni 70 kg 4002
249013
334.00
Tocak okretni Ø100 70 kg 4001
249010
389.00
Tocak okr.sa koc.Ø100 70 kg 4003
249037
495.00
Tocak Ø125 stabilni 100 kg 4002
249042
450.00
Tocak Ø125 okretni 100 kg 4001
249014
499.00
Tocak okr.sa koc.Ø125 100 kg 4003
249015
604.00
Tocak Ø160 stabilni
145 kg 4002
249034
817.00
Tocak Ø160 okretni
145 kg 4001
249035
930.00
Tocak okr.sa koc.Ø160 145 kg 4003
249017
1225.00
Tocak Ø200 stabilni -8 185 kg 4002
249019
955.00
Tocak Ø200 okretni-8
249020
995.00
185 kg 4003
249036
1482.00
210 kg 4002
249071
1719.00
249068
1781.00
185 kg 4001
Tocak okr.sa koc.Ø200
Tocak Ø250 stabilni -8
Tocak Ø250 okretni-8
210 kg 4001
Točak okretni Ø 101 termoplastik 150 kg
249123
674.00
Točak stabilni Ø 101 termoplastik 150 kg
249124
651.00
Točak okr. sa kočn.Ø 101 termopl. 150 kg
249125
826.00
Točak okretni Ø 126 termoplastik 175 kg
249126
798.00
Točak stabilni Ø 126 termoplastik 175 kg
249127
785.00
Točak okr. sa kočn.Ø 126 termopl. 175 kg
249128
1066.00
Tocak Ø100 stabilni 100 kg 1081
249086
1031.00
Tocak okretni Ø100 100 kg 1083
249082
1287.00
Tocak okr.sa kočnic Ø100 100 kg 1084
249090
1579.00
Tocak Ø125 stabilni 120 kg 1081
249087
1173.00
Tocak Ø125 okretni 120 kg 1083
249083
1421.00
Tocak okr.sa kočnic Ø125 120 kg 1084
249091
1808.00
Tocak Ø160 stabilni
250 kg 1081
249088
1298.00
Tocak Ø160 okretni
250 kg 1083
249084
1537.00
Tocak okr.sa kočnic Ø160 250 kg 1084
249092
1958.00
Tocak Ø200 stabilni -8 300 kg 1081
249089
1623.00
Tocak Ø200 okretni-8
249085
1886.00
249093
2102.00
300 kg 1083
Tocak okr.sa kočnic Ø200 300 kg 1084
Tocak Ø102 stabilni 250 kg 1041
249098
1334.00
Tocak okretni Ø102 250 kg 1043
249094
1569.00
Tocak Ø102 okretni sa kočn 250kg 1044
249144
1767.00
Tocak Ø102 stabilni sa kočn 250 kg 1042
1530.00
Tocak Ø125 stabilni 315 kg 1041
249055
1638.00
Tocak Ø125 okretni 315 kg 1043
249054
1945.00
Tocak Ø125 okretni sa kočn 315 kg 1044
249150
2108.00
Tocak Ø125 stabilni sa kočn 315 kg 1042
1845.00
Tocak Ø152 stabilni 400 kg 1041
249057
2001.00
Tocak Ø152 okretni
249023
2174.00
249146
2611.00
400 kg 1043
Tocak Ø152 okretni sa kočn400 kg 1044
Tocak Ø152 stabilni sa kočn 400 kg 1042
2112.00
Tocak Ø202 stabilni 500 kg 1041
Tocak Ø202 okretni 500 kg 1043
249101
249030
2463.00
2699.00
Tocak Ø200 okretni sa kočn 500 kg 1044
2490301
3114.00
Tocak Ø200 stabilni sa kočn 500 kg 1042
Za ove točkove imamo Ateste
2721.00
Točak okretni sivi sa rupom Ø 100 70kg
249161
593.00
Točak okr. sivi kočn. rupom Ø 100 70kg
249162
695.00
Točak okretni sivi sa rupom Ø125 100kg
249121
694.00
Točak okr. sivi kočn. rupom Ø125 100kg
249122
781.00
Točak okr. termopl.sa nav. Ø125 200kg
4096
831.00
Točak okr.Koč termopl.sa nav. Ø125 200kg
4097
1037.00
Točak okretni Ø 75 termopl. dupli 150 kg
249176
646.00
Točak okr. kočn.Ø 75termopl. dupli 150 kg
249177
659.00
Točak rezervni Ø 75 50 kg
4000
249163
99.00
Točak rezervni Ø 85 60 kg
4000
249049
133.00
Točak rezervni Ø 100 70 kg
4000
249045
173.00
Točak rezervni Ø 125 100 kg
4000
249044
251.00
Točak rezervni Ø 160 145kg
4000
249040
469.00
Točak rezervni Ø 200 185 kg
4000
249041
619.00
Točak rezervni Ø160x50 puna guma 150kg
249140
786.00
Točak rezervn Ø 200x50 puna guma 200kg
249141
1013.00
Točak rezervni Ø 100Velike nosiv. 250Kg
249157
952.00
Točak rezervni Ø 125Velike nosiv.300kg
249156
1253.00
Točak rezervni Ø 152Velike nosiv. 400Kg
1040152
1483.00
Točak rezervni Ø 125Velike nosiv. 500Kg
249160
2081.00
2050 Okretni
2051 Okretni sa kočnicom
6601-100 Točak stabilni sa ploč.
najlon nosivost 250 kg
718.00
6601-125 Točak stabilni sa ploč.
najlon nosivost 300 kg
898.00
6603-100 Točak sa kočn.sa ploč.
najlon nosivost 250 kg
919.00
6603-125 Točak sa kočn.sa ploč.
najlon nosivost 300 kg
1106.00
6702-100 Točak crveni Al felna okret.
sa ploč.nosivost 250 kg
1220.00
6702-125 Točak crveni Al felna okret.
sa ploč.nosivost 300 kg
1494.00
6602-100 Točak okretni sa ploč.
najlon nosivost 250 kg
6602-125 Točak okretni sa ploč.
najlon nosivost 300 kg
LWT 6300-125 Kolica 900x600
nosivost 300 kg
798.00
973.00
8724.00
6703-100 Točak crveni Al felna sa
koč.okretni sa ploč.nosivost 250 kg
1250.00
6703-125 Točak crveni Al felna sa
koč.okretni sa ploč.nosivost 300 kg
1577.00
6701-100 Točak stabilni Al felna sa
ploč.nosivost 250 kg
6701-125 Točak stabilni Al felna sa
ploč. nosivost 300 kg
1202-152 Točak dupli Al felna,okret.
sa ploč,crni točak, nosivost 800 kg
5413.00
1202-200 Točak dupli Al felna,okret.
1047.00
1372.00
1203-152 Točak dupli,čelič.felna
okret.crveni točak,nosiv. 1000 kg
5343.00
1203-200 Točak dupli,čelič.felna
okret.crveni točak,nosiv. 1200 kg
sa ploč,crni točak, nosivost 1000kg
6196.00
7149.00
1205-160 Točak dupli,najlon guma,
okretni,nosivost 800 kg
1205-200 Točak dupli,najlon guma,
okretni,nosivost 800 kg
1207-200 Točak,crna guma,čelična
felna,okretni,nosivost 600 kg
5017.00
5754.00
6595.00
2055-50 Točak dupli sa kočnicom Ø50
siva guma,sa navojem,nosiv.90kg
2054-50 Točak dupli,okretni Ø50
siva guma,sa navojem,nosiv.90kg
413.00
352.00
2054-75 Točak dupli,okretni Ø75
siva guma,sa navojem,nosiv.150kg
2055-75 Točak dupli sa kočnicom Ø75
siva guma,sa navojem,nosiv.150kg
618.00
551.00
2010-38 Točak okretni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.50 kg
2010-50 Točak okretni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.60 kg
2010-63 Točak okretni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.80 kg
CENE SU BEZ PDV-a
91.00
149.00
264.00
2011-38 Točak stabilni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.50 kg
2011-50 Točak stabilni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.60 kg
2011-63 Točak stabilni sa ploč.pol.
propilen beli,nosiv.80 kg
79.00
111.00
217.00
Download

Točkovi za kontejnere