ОШ ,,22 ОКТОБАР''
СУРЧИН
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
ПРЕДМАТА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ
2012/2013.
Секција:
МАКЕТАРСТВО И MОДЕЛАРСТВО
(аутомоделарство,авиомоделарство, ракетно моделарство, бродомоделарство, архитектура и
грађевинарство, енергетика,машинска техника, информатика у функцији технике)
Руководилац: професор ТО Жељен Шимшић дипл.маш.инг
Број чланова: 20-25
Јул, 2013.
ПЛАНИРАНО:
Кроз 36 часова планирано је представити и продубити
интересовање ученика за моделарство, архитектуру и
енергетику кроз сарадњу и тимски рад. Осамостаљивати их у
открићу и избору грађевинског материјала и моделарских,
архитектонских и енергетских решења модела и објеката а
развијајући њихову способност практичног стварања.
Планирано је да ученици, развијајући сопствене
психомоторне способности, реализују сопствене идеје, према
плану рада, афирмишући притом креативност и оригиналност
кроз израду и компоновање елемената у функционалне
целине.
РЕАЛИЗОВАНО:
Годишњи план рада у потпуности је реализован. Чланови секције учествовали су на
општинском,градском и републичком такмичењу и остварили следеће резултате:
1) Општинско такмичење одржано 23. марта 2013. године у ОШ ,,22. октобар”Сурчин.
Наша школа је по први пут била домаћин и организатор оваквог, великог и веома
захтевног такмичења.
Од 25 учесника из ОШ ,,22. октобар”, овојени су следећи резултати:
ДИСЦИПЛИНА
Разред
Информатика у функцији
технике и технологије
Енергетика
Аутомоделарство
Бродомоделарство
Седми
Седми
Седми
Шести
Шести
Осми
Седми
Авиомоделарство
Осми
Машинска техника
Ракетно моделарство
Осми
Име и презиме
ученика
Алекса Васковић
Никола Опачић
Филип Бошковић
Наталија Рогић
Лара Марковић
Вукић Ђорђе
Хелена Мандић
Алекса
Макљеновић
Никола
Пребирачевић
Наташа Раич
Диљај Неџведин
Гудај Разија
Берати Мелинда
Ментор
Освојено место
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Жељен Шимшић
Друго место,сребрна медаља
Треће место,бронзана медаља
Друго место,сребрна медаља
Треће место,бронзана медаља
Прво место, златна медаља
Прво место, златна медаља
Прво место, златна медаља
Жељен Шимшић
Друго место,сребрна медаља
Жељен Шимшић
Прво место, златна медаља
Осми
Жељен Шимшић Друго место,сребрна медаља
Пети
Жељен Шимшић Прво место, златна медаља
У посебној конкуренцији
(ИОП)
Пети
Жељен Шимшић Друго место,сребрна медаља
БРОДОМОДЕЛАРСТВО
Пети
Жељен Шимшић Треће место,бронзана медаља
У посебној конкуренцији
(ИОП)
Шести
Жељен Шимшић Прво место, златна медаља
Рамадани Ресуљ
БРОДОМОДЕЛАРСТВО
УКУПНО: Учествовале су све Основне школе са територије општине Сурчин. Од 29 награђених ученика ОШ ,,22.
октобар” Сурчин је освојила 14 награда тј. 48,3% од укупних награда.
2) Градско такмичење из Техничког и информатричког образовања је одржано 21.
априла у ОШ ,,Карађорђе” у Београду. Најбољи ученици ОШ ,,22.октобар” су
остварили следеће запажене резултате:
ДИСЦИПЛИНА Разред
Име и
презиме
ученика
Ментор
Освојено место
Жељен
12. место од укупно 39 такмичара
Шимшић
Жељен
Седми Никола Опачић
16. место од укупно 39 такмичара
Шимшић
Филип
Жељен
Седми
18. место од укупно 25 такмичара
Бошковић
Шимшић
Машинска техника
Жељен
Шести Наталија Рогић
7. место од укупно 39 такмичара
Шимшић
Жељен
5.место од укупно 32 такмичара, ПЛАСМАН
Енергетика
Шести Лара Марковић
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Шимшић
Жељен
Аутомоделарство
Осми
Вукић Ђорђе
19. место од укупно 40 такмичара
Шимшић
Жељен
5. место од укупно 39 такмичара, ПЛАСМАН
Бродомоделарство
Седми Хелена Мандић
Шимшић
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Алекса
Жељен
5. место од укупно 34 такмичара, ПЛАСМАН
Авиомоделарство
Осми
Макљеновић
Шимшић
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Никола
Жељен
1. место од укупно 38 такмичара, ПЛАСМАН
Осми
Пребирачевић
Шимшић
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Ракетно
моделарство
Жељен
Осми
Наташа Раич
8. место од укупно 38 такмичара,
Шимшић
УКУПНО: Учествовале су све Основне школе са територије града Београда Од 48 пласираних ученика на
републичко такмичење, ОШ ,,22. октобар”Сурчин је освојила 4 пласмана тј. 8,33% од свих школа (око 173). у
Београду.
Информатика у
функцији технике и
технологије
Седми
Алекса Васковић
3) Републичко такмичење одржано 17. И 18. маја у ОШ ,,Милан Илић Чича” у
Аранђеловцу. Наши најбољи ученици су остварили следеће резултате:
Име и презиме
ученика
ДИСЦИПЛИНА
Разред
Енергетика
Шести
Лара Марковић
Авиомоделарство
Осми
Алекса Макљеновић
Седми
Хелена Мандић
Осми
Никола
Пребирачевић
Бродомоделарство
Ракетно
моделарство
Ментор
Освојено место
Жељен
Шимшић
Жељен
Шимшић
Жељен
Шимшић
56.место од укупно 77 такмичара из
целе Републике Србије.
16. место од укупно 73 такмичара, из
целе Републике Србије.
20. место од укупно 70 такмичара из
целе Републике Србије,
Жељен
Шимшић
3. место у Републици Србији,
бронзана медаља за ОШ
,,22.октобар”Сурчин
УКУПНО: Учествовале су све Основне школе са територије Републике Србије (око 3578).
Господин Митар Митровић, председник Друштва педагога техничке културе Србије, је
лично честитао и пренео задовољство на одличним резултатима ОШ,,22.октобар” Сурчин.
Професору Жељену Шимшићу је указао част учешћем у стручном жирију на републичком
такмичењу.
НАСТУПИ И АКЦИЈЕ:
- Приређена изложба радова ученика поводом Дана школе у трајању од недељу дана.
НАГРАДЕ-ПОХВАЛЕ:
Сви ученици који су остварили запажене резултате награђени су
похвалницама,медаљама и књигама од наше школе и специјалним дипломама Општине
Сурчин.
ИНОВАЦИЈЕ У РАДУ СЕКЦИЈЕ:
Отворена фејс бук (face book) страница: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (ОШ “22 ОКТОБАР” СУРЧИН). Детаљни приказ свих активности ученика
током школске године(фотографије,текстови,савети), обавештења ученицима, праћење
дешавања у науци и технологији,...
Фотографије са свих такмичења и извештаји о резултатима могу се видети на:
1.
Сaјту школе [email protected]
2. Фејс бук страници: ТЕХНИЧКО И ИНФРМАТИЛКО ОБРАЗОВАЊЕ (ОШ ,,22.
ОКТОБАР” СУРЧИН) 48 фотографија
3. Фејс бук страници: Osnovna skola “22 oktobar Surčin” 75 фотографија
Секција МОДЕЛАРСТВО и МАКЕТАРСТВО предмета Техничко и информатичко
образовање ОШ ”22. октобар”, Сурчин се захваљује:
1.
Фирми БИРАЧ КОМПАНИ ДОО, из Добановаца на великој помоћи и
разумевању, а у интересу школе и наше деце.
2.
Родитељима и ученицима који су уложили веома велики напор и подршку због
дужине трајања такмичења.
Професор ТО, Жељен Шимшићдипл.маш.инг
У Сурчину, Јул 2013.године
Download

Izveštaj o radu sekcije Tehničkog i informatičkog obrazovanja u