Kupaonski radijatori
Kupaonski radijatori tip
KDO
Garancija
5
godina
Kupaonski radijatori tip
K
Kupaonski radijatori tip
KD
Opis proizvoda:
Kupaonski radijator je grijni element nove generacije dizajniran za grijanje kupaonica, hodnika, WC-a, kuhinjskih ostava, fitnes centara i slično. Takođe se
može koristiti za sušenje peškira i drugog rublja.
Upotreba proizvoda:
Kupaonski radijatori su diznirani za grijne sisteme porodičnih kuća i stanova u kojima se uobičajeno koristi obrađena voda ili neki drugi prijenosni medij
za toplotu. Maksimalna radna temperatura je 110 stepeni Celzijusa, cirkulacija može biti prisilna ili gravitaciona sa radnim pritiskom p = 1 Mpa.
Kupaonski radijator tip
K
Korišteni materijal za izradu:
vertikalni profil
- kvadratna cijev 30x30 mm
horizontalni profil - ravna cijev, promjera 20 mm
Toplotna moć Q (W) za vodu kao medij prijenosa toplote, prema DIN EN 442
Tip
Visina
H
[mm]
L
navoja
[mm] [mm]
720
plastični držač
metalni držač,
dostupan uz
dodatno plaćanje
K 450 / 720
450
420
K 600 / 720
600
570
K 750 / 720
750
720
K 450 / 960
450
420
K 600 / 960
600
570
K 750 / 960
750
720
K 450 / 1320
450
420
K 600 / 1320
600
570
K 750 / 1320
750
720
K 450 / 1680
450
420
K 600 / 1680
600
570
K 750 / 1680
750
720
K 450 / 1840
450
420
K 600 / 1840
600
570
K 750 / 1840
750
720
960
1320
1680
1840
t1/t2
[°C]
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
Termalni temperaturu u Celzijusima
20
22
24
417
328
167
538
423
217
655
517
266
526
414
212
679
535
275
828
653
337
713
564
291
922
728
376
1125
889
459
926
732
378
1200
946
485
1468
1154
588
1062
838
431
1370
1083
559
1669
1321
686
399
310
152
514
401
198
627
490
243
503
393
194
650
508
251
792
620
308
683
535
266
883
691
344
1077
843
420
886
694
346
1148
896
443
1404
1093
536
1016
794
394
1312
1027
512
1598
1254
628
381
293
138
491
380
180
599
464
221
481
371
176
621
480
228
757
586
280
652
506
242
843
654
313
1029
798
382
847
657
314
1096
848
402
1340
1033
486
971
751
357
1253
972
465
1528
1187
571
eksponent vode u
[n]
litrima
Toplotna
[W]
1,3222
2,6
200
3,25
300
3,9
300
3,37
300
4,18
300
4,98
400
4,6
400
5,65
500
6,7
600
5,8
500
7,05
600
8,3
700
6,8
500
8,25
700
9,7
900
1,3114
1,3005
1,3106
1,3042
1,2977
1,2922
1,2927
1,2932
1,2917
1,3064
1,321
1,3027
1,2923
1,2819
Podaci se odnose na spoj sa jedne strane
Odnosi se na sve tipove kupaonskih radijatora
Spajanje radijatora (unutrašnji navoj G 1/2")
Električni grijači
- spoj sa jedne strane, od vrha prema dnu, vidi tablicu, korekcioni faktor fx = 1
- dijagonalni spoj od vrha prema dnu, korekcioni faktor fx = 1,011
- spoj od dna prema vrhu, korekcioni faktor fx = 0,969
- donji centralni spoj (razmak 50 mm), radijatori se za ovaj spoj isporučuju samo po
posebnoj narudžbi, korekcioni faktor fx = 0,892
Kupaonski radijatori se mogu koristiti za direktno električno grijanje sa električnim grijačem čija je snaga
maksimalno 70 % toplotne moći radijatora pri uslovima 90/70/20. Kao medij prijenosa toplote služi antikoroziona
tečnost sa tačkom smrzavanja od - 5 stepeni Celzijusa.
Tip električnog grijača: 1373/XX - grijač sa temperaturnim limiterom za tečnost (zaštita IP64)
Električni grijači mogu se montirati u kupaonicama u zonama 1,2 i 3.
Primjer za narudžbu: kupaonski radijator sa električnim grijačem. tip KDO600/1680
KDO600/1640, napunjen sa tečnošću tačke
smrzavanja - 5 stepeni Celzijusa, opremljen sa električnim grijačem od 800 W i sobnim termostatom
Karakteristike:
Spojni navoj
G1/2“ (unutrašnji)
spojevi
koeficijent otpora
Ispitni pritisak
p´= 1,5 MPa
DN 15(1/2)
2,5
Radni pritisak
p= 1,0 MPa
Vrijednosti hidrauličkog otpora
Kupaonski radijator tip
Odnosi se na sve tipove kupaonskih radijatora.
KDO
Korišteni materijal: Vertikalni D profil - 35x41 mm
Horizontalni profil - zaobljena cijev,
dijametar 20 mm
plastični držač
metalni držač,
dostupan uz
dodatno plaćanje
Toplotna moć Q (W) za vodu kao medij prijenosa toplote, prema DIN EN 442
Tip
KDO 450 /
720
Visina
H
[mm]
L
navoja
[mm]
[mm]
720
450
408
KDO 600 /
720
600
558
KDO 750 /
720
750
708
450
408
KDO 600 /
960
600
558
KDO 750 /
960
750
708
450
408
KDO 600 /
1320
600
558
KDO 750 /
1320
750
708
450
408
KDO 600 /
1680
600
558
KDO 750 /
1680
750
708
450
408
KDO 600 /
1840
600
558
KDO 750 /
1840
750
708
KDO 450 /
960
KDO 450 /
1320
KDO 450 /
1680
KDO 450 /
1840
960
1320
1680
1840
t1/t2
[°C]
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
temperaturu u Celzijusima
20
22
24
450
360
191
604
481
254
759
602
315
562
447
235
752
597
314
943
749
392
752
594
307
1003
795
414
1253
996
522
956
757
394
1277
1013
528
1599
1269
664
1090
859
441
1452
1148
596
1812
1439
754
432
342
176
579
457
233
727
572
289
538
424
216
720
567
288
903
711
359
720
564
281
960
754
379
1201
946
479
915
719
361
1223
961
484
1531
1205
608
1042
814
403
1390
1090
545
1736
1367
691
414
324
160
554
433
212
695
542
263
515
402
196
689
538
262
864
674
327
688
534
255
918
714
345
1149
896
436
875
681
328
1170
911
440
1465
1141
554
996
770
365
1329
1032
496
1661
1295
630
Termalni Toplotna
eksponent vode u
[W]
n [-]
litrima
1,2347
3,6
200
4,35
300
5,1
300
4,53
300
5,51
300
6,49
400
6
400
7,35
500
8,7
600
7,6
500
9,3
600
11
700
8,7
500
10,7
700
12,7
900
1,2507
1,2666
1,2564
1,2607
1,2651
1,2908
1,2767
1,2626
1,2781
1,273
1,2678
1,3063
1,2853
1,2643
Podaci se odnose na spoj sa jedne strane
Odnosi se na sve tipove radijatora
Montaža kupaonskih radijatora
Kombinovano grijanje
Radijatori se fiksiraju u četiri tačke (izuzetak su tipovi K450/720
K540/720, K600/720, K450/960, K600/940, K450/1320 koji se
fiksiraju u tri tačke).
Tipovi K, KDO; KOS se standardno isporučuju sa plastičnim držačima (vidi sliku); metalni držači se isporučuju po
posebnoj narudžbi i doplaćuju se.
Svi setovi za montažu sadrže:
- odgovarajuće konzole za ovješenje
- svi spojni elementi, uključujući vijke, matice, podloške
- odzračni ventil za radijator
Na sve pobrojane kupaonske radijatore može se montirati električni grijač tip 1373/XX.
Na ovaj način dobijamo kupaonski radijator koji možemo koristiti bilo kada, nezavisno od
rada sistema za grijanje.
Preporučena snaga grijača data je u tabeli.
Tip električnog grijača: 1373/XX - električni grijač sa temperaturnim limiterom optočne
vode
Ovako opremljen kupaonski radijator može se postaviti u zonama 1, 2 i 3 (pored umivaonika,
kade i tuša)
Za bušenje zida treba koristiti svrdlo 10 mm. Kod kupaonskih radijatora u drugim bojama (osim standardne bijele
boje RAL 9016) isporučuje se konzola ua ovješenje iste boje kao i radijator.
Kupaonski radijator tip
KD
Korišteni materijal: Vertikalni D profil 35x41 mm
Heater power Q[W] for heat-transfer substance water according to DIN EN 442
Toplotna moć Q (W) za vodu kao medij prijenosa toplote, prema DIN EN 442
Horizontalni profil - ravna cijev, promjer 20 mm
Tip
plastični držač
metalni držač,
dostupan uz
dodatno plaćanje
Visina H
L
navoja
[mm] [mm] [mm]
720
KD 450 / 720
450
408
KD 600 / 720
600
558
KD 750 / 720
750
708
KD 450 / 960
450
408
KD 600 / 960
600
558
KD 750 / 960
750
708
KD 450 / 1320
450
408
KD 600 / 1320
600
558
KD 750 / 1320
750
708
KD 450 / 1680
450
408
KD 600 / 1680
600
558
KD 750 / 1680
750
708
KD 450 / 1840
450
408
KD 600 / 1840
600
558
KD 750 / 1840
750
708
960
1320
1680
1840
t1/t2
[°C]
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
90/70
75/65
55/45
temperaturu u Celzijusima
20
22
24
450
360
191
604
481
254
759
602
315
562
447
235
752
597
314
943
749
392
752
594
307
1003
795
414
1253
996
522
956
757
394
1277
1013
528
1599
1269
664
1090
859
441
1452
1148
596
1812
1439
754
432
342
176
579
457
233
727
572
289
538
424
216
720
567
288
903
711
359
720
564
281
960
754
379
1201
946
479
915
719
361
1223
961
484
1531
1205
608
1042
814
403
1390
1090
545
1736
1367
691
414
324
160
554
433
212
695
542
263
515
402
196
689
538
262
864
674
327
688
534
255
918
714
345
1149
896
436
875
681
328
1170
911
440
1465
1141
554
996
770
365
1329
1032
496
1661
1295
630
Termalni Toplotna
eksponent vode u
[W]
n [-]
litrima
1,2347
3,6
200
4,35
300
5,1
300
4,53
300
5,51
300
6,49
400
6
400
7,35
500
8,7
600
7,6
500
9,3
600
11
700
8,7
500
10,7
700
12,7
900
1,2507
1,2666
1,2564
1,2607
1,2651
1,2908
1,2767
1,2626
1,2781
1,273
1,2678
1,3063
1,2853
1,2643
Podaci se odnose na spoj sa jedne strane
LUK kontakti:
Poslovnica Stup
Pijačna 14 C, 71000 Sarajevo
Tel: 00387 33 777 800 / Fax: 00387 33 777 801
E-mail: [email protected]
Poslovnica Grbavica
Zagrebačka 4D, 71000 Sarajevo
Tel: 00387 33 665 600 / Fax: 00387 33 665 601
Poslovnica Visoko
Arnautovićko polje bb, 71300 Visoko
Tel: 00387 32 731 090 / Fax: 00387 32 731 091
KLIMATIZACIJA
I VENTILACIJA
VODOINSTALACIJE
Poslovnica Tuzla
18. hrvatske brigade 25, 75000 Tuzla
Tel: 00387 35 290 400, 35 290 117 / Fax: 00387 35 290 118
LUK d.o.o. Brčko
Banjalučka 23, 76206 Brčko
Tel: 00387 49 230 420 / Fax: 00387 49 230 401
Poslovnica Banja Luka
Centar Verno, Prote Nikole Kostića bb, 78000 Banja Luka
Tel: 00387 51 322 400 / Fax: 00387 51 322 401
GRIJANJE
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE
SUHA GRADNJA
Download

Kupaonski radijatori