Page 1
17.11.2011
The COBISS 2011 Conference - List of Participants
Austria
1 Reinitzer
Sigrid
Karl-Franzens University Graz, University Library
Graz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Bosnia and Herzegovina
Dunović
Tatjana
Janjić
Jelena
Komlenić
Željka
Papić
Biljana
Petrović-Zečić
Ljilja
Šarić
Mirela
Čavčić
Mubera
Knežević
Ljiljana
Trešnjo
Jasminka
Đelmo
Minela
Marić-Jašarević
Emira
Đuliman
Jasminka
Kešan
Emina
Lavić
Hamza
Kaljanac
Maja
Pejić
Irena
Bogdanović
Dragana
Hajdarović
Nevenka
Hodžić
Eldin
Tuzlak
Dženana
Žero
Adisa
Andrijević-Karić
Žaklina
Fazlagić
Edina
Teronić
Ivana
Sabljaković
Biserka
Rašidović
Beba-Ešrefa
Žunić
Enisa
Čeliković
Senad
Drugović
Jasmina
Vološćuk
Sanja
Jusić
Hedija
Kasapović
Indira
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
JU Centar za kulturu Goražde
Goražde
Matična biblioteka Istočno Sarajevo
Istočno Sarajevo
Univerzitetska biblioteka univerziteta "Džemal Bijedić" Mosta Mostar
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
Sarajevo
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH
Sarajevo
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Sarajevo
Gazi Husrev-begova biblioteka
Sarajevo
Human Rights Centre
Sarajevo
Katoliška teološka fakulteta v Sarajevu
Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologij Sarajevo
JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić"
Tuzla
Univerzitet u Tuzli
Tuzla
Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko
Visoko
Javna ustanova Javna biblioteka Zavidovići
Zavidovići
Opća biblioteka Zenica
Zenica
Prva gimnazija Zenica
Zenica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bulgaria
Petrov
Petar
Vasilev
Yavor
Marinova Gocheva Galya
Kozhuharova
Anna
Peycheva
Sofiya
Ivanova
Aneliya
Polyakova
Ekaterina
Aleksandrov
Stanislav
Katsarova-TsochevMiroslava
Koleva
Irina
Aleksandrova
Krasimira
Stoilova
Neli
Savkova
Luizina
Delibozov
Nikolay
Regionalna biblioteka Dimitar Talev
Regionalna biblioteka Dimitar Talev
Regionalna biblioteka Dora Gabe
Municipal Library
Regionalna biblioteka "Emanuil Popdimitrov" Kyustendil
Regionalna biblioteka "Geo Milev"
Narodna biblioteka "Ivan Vazov"
Narodna biblioteka "Ivan Vazov"
Regionalna Biblioteka "Prof.Boyan Penev"
Regionalna biblioteka "Stiliyan Chilingirov"
Regionalna biblioteka "Stiliyan Chilingirov"
Regionalna Biblioteka Partenii Pavlovich
Ministerstvo na Kulturata na Republika Bulgaria
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Blagoevgrad
Blagoevgrad
Dobrich
Kazanlak
Kyustendil
Montana
Plovdiv
Plovdiv
Razgrad
Shumen
Shumen
Silistra
Sofia
Sofia
Page 2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dipchikova
Alexandra
Doncheva
Aneta
Filipova
Silvya
Hristova
Boryana
Ivanova Dimitrova Tatyana
Karachodjukova Nadia
Lazarova
Rumyana
Lupova
Pavlinka
Lyubenova Vasilev Marina
Panayotova
Boyka
Petrova
Rumyana
Savcheva
Luiza
Todorova
Ilza
Tomanova
Lyubov
Kutsarova
Rositsa
Ivanova Krasteva Milena
Croatia
1 Pehar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ivan
Macedonia
Janakievski
Zoran
Nikolov
Blagoj
Srbinovski
Ljube
Atanasova
Trajanka
Cavkova
Vangelija
Bozdoganova
Mariche
Mitreska
Vasilka
Karadžoska
Nada
Sokolova
Ivanka
Jankovska
Anela
Petrinska-Labudov Rozita
Ristoska
Biljana
Manasijeski
Save
Andreeva
Gordana
Apostolovska (Bog Andriana
Danailova
Suzana
Babunska
Suzana
Dimov Džoleva
Ivana
Miteva
Katerina
Danevska
Lenka
Grujoski
Boško
Bošeski
Mile
Bundovska
Nataša
Dadasović
Miodrag
Gjalevska
Žaklina
Jovanov
Ljupčo
Kostadinova
Jelisaveta
Markovska-SazdovKatarina
Rangelov
Aleksandar
Stojanov
Aleksandar
Filipovski
Zoran
Krstevska
Elena
Bojadžiska
Milena
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Nacionalna biblioteka "Sv.Sv. Kiril i Metodii"
Regionalna biblioteka Petar Stapov
Regionalna javna biblioteka "Petko Rachev Slaveykov"
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Sofia
Targoviste
Veliko Tarnovo
Gradska knjižnica Zadar
Zadar
NU - Univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski"
Bitola
NU - Univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski"
Bitola
Dom na Kulturata "Ilinden"
Demir Hisar
Biblioteka "Fetkin"
Kavadarci
Javna opštinska ustanova Biblioteka "Iskra"
Kočani
Biblioteka "Grigor Prlichev"
Ohrid
Ekonomski fakultet
Prilep
Gradska biblioteka "Borka Taleski"
Prilep
Narodna biblioteka "Braka Miladinovci"
Radoviš
Akademija za obuka na studii i javni obviniteli na Republika MSkopje
Biblioteka pri Fakultetot za elektrotehnika i informaciski tehnoSkopje
Centralna medicinska biblioteka-Medicinski fakultet - Skopje Skopje
Filološki fakultet "Blaže Koneski"
Skopje
Gradska biblioteka "Braka Miladinovci"
Skopje
Gradska biblioteka "Braka Miladinovci"
Skopje
Gradska biblioteka "Braka Miladinovci"
Skopje
Institut za sociološki i političko pravni istražuvanja
Skopje
Makedonska akademija na naukite i umetnostite
Skopje
Makedonska akademija na naukite i umetnostite
Skopje
Medicinski fakultet
Skopje
N.U. Kinoteka na R. Makedonija
Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje
Narodna banka na Republika Makedonija
Skopje
Narodna biblioteka "Braka Miladinovci"
Skopje
Tehnološko-metalurški fakultet
Skopje
Page 3
34
35
36
37
38
39
40
Gligorova Mileva Anica
Sazdova
Anastazija
Georgijev
Dragan
Jovanova
Vilma
Sejfullahi
Avni
Trpčeska Petrušev Elizabeta
Stoimenova
Stojka
Lokalna ustanova Biblioteka "Blagoj Jankov Mučeto"
Dom na kulturata "Krste P. Misirkov"
NU - Biblioteka "Goce Delčev"
NU - Biblioteka "Goce Delčev"
Državen univerzitet vo Tetovo
NU - Biblioteka "Kočo Racin"
JU - Biblioteka "Vančo Prke"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Montenegro
Đurić
Đukanović
Đukić
Đurković
Đurović
Kosovac
Kovačević
Marković
Ševaljević
Pejaković
Ilinčić
Bajo
Gobović
Todorović
Kaluđerović
Burzanović
Goranović
Miranović
Tomić
Cicmil-Vuković
Đelević
Đurović
Marija
Vera
Milutin
Irena
Jelena
Ljiljana
Vesna
Dragana
Vjenceslava
Miodrag
Gorica
Jasmina
Nataša
Mladenka
Ana
Vesna
Milka
Radojka
Tamara
Bosiljka
Nina
Tanja
JU "Muzeji, galerija in biblioteka" Budva
Budva
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"
Cetinje
Gradska biblioteka i čitaonica "Njegoš"
Cetinje
Javna ustanova za kulturu, fizičku kulturu i sport, Gradska bibKolašin
JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor; Gradska biblioteka Kotor
Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor
Kotor
Filozofski fakultet
Nikšić
Istorijski institut Crne Gore
Podgorica
Klinički centar Crne Gore, Biblioteka
Podgorica
Medicinski fakultet
Podgorica
Narodna biblioteka "Radosav Ljumović"
Podgorica
Univerzitet Donja Gorica
Podgorica
Univerzitetska biblioteka
Podgorica
Univerzitetska biblioteka
Podgorica
Univerzitetska biblioteka
Podgorica
Eric
Rein
OCLC
OCLC
Leiden
Leiden
Fakultet organizacionih nauka
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Narodna biblioteka Srbije
Narodna biblioteka Srbije
Narodna biblioteka Srbije
Narodna biblioteka Srbije
Narodna biblioteka Srbije
Narodna biblioteka Srbije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Filološki fakultet u Beogradu
Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
Narodna biblioteka "Radislav Nikčević"
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Čačak
Jagodina
Netherlands
1 Lubeek
2 Van Charldorp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Serbia
Lazović
Branka
Tirnanić
Vladimir
Milunović
Dragana
Nikolić
Ivana
Pavlović
Svetlana
Stevanović
Vesna
Stojaković
Slađana
Stojanović
Miroljub
Miljković
Gabriela
Brzulović-Stanisavl Tatjana
Mazić
Bogoljub
Stijepović
Mile
Trtovac
Aleksandra
Žikić
Nemanja
Joksimović Pajić Sanja
Krivačević Popović Nataša
Crnković
Vesna
Strumica
Sveti Nikole
Štip
Štip
Tetovo
Tetovo
Vinica
Page 4
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Antić
Abadić
Antonijević
Mitić
Stojanović
Zdravković
Selmanović
Đilas
Katalin
Krivošić
Šokica-Šuvaković
Vaš
Kolaković
Despotov
Kojić
Stević
Kriještorac
Miljković
Rakita
Jovanović
Zrnić
Papdi
Pavlićević
Jović
Popović Irić
Jelena
Vesna
Nataša
Maja
Marijana
Nebojša
Emina
Gordana
Rafa
Olivera
Novka
Marija
Medisa
Mara
Jelena
Gordana
Hadija
Mirjana
Dragana
Mirjana
Miljana
Izabela
Dragica
Branka
Suzana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Slovenia
Lukšič
Igor
Slak
Janez
Hrastelj
Gašper
Videc
Andreja
Maček
Srečko
Zeme
Matej
Dečko
Irena
Dečko
Vojko
Godnič
Damijana
Zupanc Oberwalde Barbara
Štoka
Tea
Čerče
Peter
Marković
Ivan
Miholič
Petruša
Breceljnik
Anita
Vučko
Dejan
Žoldoš
Žužana
Hlastec
Andrej
Ratej
Samo
Straus Istenič
Matjaž
Božič
Maja
Kunaver
Uroš
Leben
Branka
Pejanovič
Smiljana
Vajs
Darja
Trebušak
Irena
Slapšak
Svetlana
Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
Univerzitetska biblioteka Kragujevac
Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani"
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Univerzitetska biblioteka 'Nikola Tesla'
Univerzitetska biblioteka 'Nikola Tesla'
Narodna biblioteka "Dositej Obradović"
Biblioteka Matice srpske
Biblioteka Matice srpske
Biblioteka Matice srpske
Biblioteka Matice srpske
Biblioteka Matice srpske
Filozofski fakultet, Novi Sad
Univerzitet Privredna akademija, Pravna fakultet
Viša poslovna škola strukovnih studija
Narodna biblioteka Požega
Matična biblioteka "Vuk Karadžić"
Gradska biblioteka "Atanasije Stojković"
Gradska biblioteka
Narodna biblioteka "Stevan Sremac"
Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki"
Gradska biblioteka Subotica - Varosi Konyvtar Szabadka
Narodna biblioteka "Radoje Domanović"
Matična biblioteka 'Ljubomir Nenadović'
Narodna biblioteka "Bora Stanković"
Kragujevac
Kragujevac
Kraljevo
Niš
Niš
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Požega
Prijepolje
Ruma
Ruma
Sokobanja
Sombor
Subotica
Topola
Valjevo
Vranje
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ljubljana
Agencija RS za raziskovalno dejavnost
Ljubljana
Urad za Unesco
Ljubljana
Osrednja knjižnica Celje
Celje
Osrednja knjižnica Celje
Celje
Osrednja knjižnica Celje
Celje
BETAX d.o.o.
Domžale
BETAX d.o.o.
Domžale
Knjižnica Domžale
Domžale
Knjižnica Domžale
Domžale
Visoka šola za zdravstvo Izola
Izola
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Koper
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja - Biblioteca Centrale Sreč Koper - Capodistria
Univerza na Primorskem
Koper - Capodistria
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kranj
Knjižnica Lendava - Konyvtar Lendva
Lendava - Lendva
Knjižnica Lendava - Konyvtar Lendva
Lendava - Lendva
ADD trgovina, inženiring in vzdrževanje d.o.o.
Ljubljana
ADD trgovina, inženiring in vzdrževanje d.o.o.
Ljubljana
Arnes
Ljubljana
Biotehniška fakulteta UL, Gozdarska knjižnica
Ljubljana
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljana
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljana
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljana
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljana
Geološki zavod Slovenije
Ljubljana
Institutum Studiorum Humanitatis
Ljubljana
Page 5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Bogataj Jančič
Zemljič
Juršič
Šesek
Tržan
Vinčec
Kursar Trček
Ambrožič
Groznik
Kanič
Kavčič
Komel Snoj
Kragelj
Krstulović
Razpotnik
Drnovšek
Bandelj
Bartol
Juvan
Stopar
Jug
Kotar
Benčina
Južnič
Lovenjak
Berlič
Bohar Bobnar
Goršič
Sajovic
Bradula Štefan
Kordež
Peterka
Dolenc
Kanič
Fras Popović
Fras
Kostanjevec
Pušič
Badovinac
Bakan Toplak
Batič
Belej
Benčec
Bokša Faraguna
Bošnjak
Brbre
Brešar
Breznik
Budimir
Buzo
Cigrovski
Curk
Fajt
Folnovič
Maja
Igor
Mira
Darja
Miro
Slavica
Antea
Melita
Janez
Alenka
Irena
Mateja
Matjaž
Zoran
Špela
Janez
Silva
Tomaž
Simona
Karmen
Janez
Mirjam
Marjana
Primož
Milan
Irena
Barbara
Marjeta
Irena
Alenka
Irena
Alenka
Jože
Ivan
Sabina
Boštjan
Andrea
Mario
Branka
Metka
Boštjan
Polonca
Srečko
Darja
Aleš
Igor
Tadeja
Slavko
Gordana
Mirlona
Matjaž
Lidija
Dejan
Miroslava
Inštitut za intelektualno lastnino
Ljubljana
Inštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana
Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana
Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana
Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana
Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica in Zveza bibliotekarskih dr Ljubljana
Slovenske železnice, d.o.o.
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, AGRFT
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Ljubljana
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Ljubljana
DATASCAN d.o.o.
Maribor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije MMaribor
Fotospring arhivski center d.o.o.
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Institut informacijskih znanosti
Maribor
Page 6
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Fortuna
Gašparič
Habjanič
Hanžurej
Kolarič
Korošec
Krajnc
Kurnjek
Kušar
Lah
Lešič
Lešnik
Lupscha
Manetti
Marinković
Mazić
Mitrović
Mlakar-Štok
Muhvič Šumandl
Pavlič
Petre
Pivec
Rakuša
Rubelj
Sadiku
Sande
Seljak
Seljak
Senica
Stošič
Šeško
Šetar
Šobot
Šoštarič
Tacer Slana
Tušek
Urbajs
Valh
Vaupotič
Večaj
Vehovec
Zadravec Pešec
Zalokar
Zebec
Zupančič
Žnidarec
Žuran Putora
Kodrič
Črnič
Hriberšek Vuk
Kovář
Kuhar
Lovrec Jagačič
Lujić
Biserka
Institut informacijskih znanosti
Vesna
Institut informacijskih znanosti
Renata
Institut informacijskih znanosti
Dušan
Institut informacijskih znanosti
Miroslav
Institut informacijskih znanosti
Andrej
Institut informacijskih znanosti
Boštjan
Institut informacijskih znanosti
Branko
Institut informacijskih znanosti
Marko
Institut informacijskih znanosti
Sergej
Institut informacijskih znanosti
Miran
Institut informacijskih znanosti
Bojana
Institut informacijskih znanosti
Aloysius Franci Institut informacijskih znanosti
Ester
Institut informacijskih znanosti
Aleksandar
Institut informacijskih znanosti
Gordana
Institut informacijskih znanosti
Miloš
Institut informacijskih znanosti
Branka
Institut informacijskih znanosti
Romana
Institut informacijskih znanosti
Stanko
Institut informacijskih znanosti
Mateja
Institut informacijskih znanosti
Franci
Institut informacijskih znanosti
Denis
Institut informacijskih znanosti
Aleksandra
Institut informacijskih znanosti
Arjeta
Institut informacijskih znanosti
Jure
Institut informacijskih znanosti
Marta
Institut informacijskih znanosti
Tomaž
Institut informacijskih znanosti
Andrej
Institut informacijskih znanosti
Dušan
Institut informacijskih znanosti
Darinka
Institut informacijskih znanosti
Domen
Institut informacijskih znanosti
Pero
Institut informacijskih znanosti
Davor
Institut informacijskih znanosti
Janita
Institut informacijskih znanosti
Simona
Institut informacijskih znanosti
Alojz
Institut informacijskih znanosti
Dejan
Institut informacijskih znanosti
Marjan
Institut informacijskih znanosti
Miloš
Institut informacijskih znanosti
Robert
Institut informacijskih znanosti
Renata
Institut informacijskih znanosti
Matjaž
Institut informacijskih znanosti
Branko
Institut informacijskih znanosti
Nevenka
Institut informacijskih znanosti
Tatjana
Institut informacijskih znanosti
Tanja
Institut informacijskih znanosti
Aleš
Lancom
Alenka
Mariborska knjižnica
Nina
Mariborska knjižnica
Barbara
Mariborska knjižnica
Uroš
Mariborska knjižnica
Zora
Mariborska knjižnica
Dragana
Mariborska knjižnica
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Page 7
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
1
2
3
4
Novak
Rampih
Rogina
Turjak
Gusel
Kovačec
Balun
Režonja
Balant
Domajnko
Garantini
Pešut
Janžekovič
Kerec
Kocbek Pavalec
Korez
Kristan Plošnik
Legat
Lorenc
Petermanec
Petrovič
Selinšek
Vodnik
Sapač
Antolin
Nuskern
Šavel
Jukić
Škvarč
Vodopivec
Medic
Petrov
Rizman
Doberšek
Knez
Šalamon
Humerca
Mulej
Pritržnik
Uranjek
Železnik
Marta
Slavica
Anka
Dragica
Ines
Lilijana
Nevenka
Zdenka
Terezija
Darinka
Mojca
Melita
Boža
Branka
Rosvita
Bernarda
Dajana
Dunja
Vesna
Zdenka
Miloš
Božica
Vitodrag
Irena
Terezija
Jasna
Karel
Boris
Irena
Silvester
Maja
Miha
Damjan
Milena
Vladimir Henri
Daniel
Klemen
Damjan
Breda
Bojan
Jolanda
Mariborska knjižnica
Mariborska knjižnica
Mariborska knjižnica
Mariborska knjižnica
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Univerza v Mariboru, Miklošičeva knjižnica - FPNM
Univerza v Mariboru, Miklošičeva knjižnica - FPNM
Univerza v Mariboru, Miklošičeva knjižnica - FPNM
Univerza v Mariboru, Miklošičeva knjižnica - FPNM
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor
Upokojena ravnateljica UKM
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Ivana Potrča
Knjižnica Ivana Potrča
Knjižnica Ivana Potrča
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Gorenje d.d.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Novo mesto
Novo mesto
Ormož
Ptuj
Ptuj
Ptuj
Radovljica
Radovljica
Velenje
Žalec
Žalec
UK
Cook
Wallis
Danskin
Herciu
Vivien
Richard
Alan
Iulian
OCLC
Talis Consulting
The British Library
ProQuest
Birmingham
Birmingham
London
Cambridge
Jay
OCLC
Dublin
USA
1 Jordan
∑
351
Download

351 participants