SPISAK
JEVREJA IZ ZENICE POGINULIH U PERIODU
1941. DO 1945. GODINE U RAZNIM LOGORIMA
Altarac J. Moric
Altarac J. Simka
Altarac M. Rifka
Altarac S. Moric
Altarac S. David
Altarac M. Berta
Altarac D. Simha
Altarac D. Sadik
Altarac J. Albert
Altarac P. Sitlika
Altarac A. Rikica
Atijas H. Moric
Atijas M. Mirjana
Atijas M. Lotika
Atijas M. Rikica
Atijas M. Mardo
Atijas F. Bihler
Bararaon Isak
Bararaon Berta
Baruh Jozef
Baruh J. Salamon
Baruh S. Sida
Baruh J. Suzika
Bartfeld Leon
Bartfeld Hela
Danon M. Blanka
Danon R. Matilda
Danon R. Venecia
Danon R. Šabetaj
Danon R. Moric
Danon H. Sara
Danon H. David
Fahri Hakov
First Irma
First Matilda
Frajer J. Ita
Flajšer Beld
Flajšer Edita
Flajšer Edo
Finci J. Salamon
Finci D. Mirjana
Finci D. Juda
Finci H. Luna
Finci J. David
Finci J. Berta
Finci J. Hajim
Finci J. Jahijel
Finci J. Sida
Finci J. Klara
Finci J. Moric
Gaon S. David
Gaon S. Lenka
Gaon S. Baruh
Gaon H. Rachela
Gaon S. Fikica
Gaon S. Jozef
Hiršveld Joži
Hiršveld L. Laura
Hiršveld J. Jožika
Jankelović Matija
Kraublat Hajim
Kraublat S. Bukica
Kraublat H. Rikica
Kraublat H. Emica
Levi A.Izidor
Levi J. Elijas
Levi J. Estera
Levi E. Aron
Levi E. Flora
Levi E. Mošo
Levi H. Rifka
Levi S. Sarina
Levi E. Rifka
Levi E. Lina
Levi A. Samuel
Levi J. Lea
Levi J. Estera
Levi S. Albert
Levi S. Rafael
Levi S. Danko
Levi R. Estera
Levi J. Rozika
Levi H. Klara
Levi I. Heskija
Levi J. Hajim
Levi A. Žuža
Levi H. Isak
Levi R. Sadik
Levi D. Bea
Levi S. Salamon
Levi S. David
Levi S. Jozef
Levi J. Tonka
Levi S. Erna
Levi A. Simha
Levi S. Erna
Ozmo J. Isak
Ozmo S. Đustina
Perera Salamon
Pinto H. Benjami
Pinto S. Sarina
Pinto B. Miko
Pinto J. Blanka
Romano Izidor
Romano Gracija
Romano I. Sarina
Romano I. Sida
Rihter Vlado
Salom A. Rena
Salom A. Sadik
Salom M. Albert
Salom M. Hančika
Salom S. Rikica
Salom S. Ida
Salom S. Albert
Salom Š. Blanka
Salom Š. Rikica
Salom Š. Izidor
Špiler (First)
Trinki J. Regina
Trinki J. Rafael
Trinki Matilda
Trinki R. Sida
Trinki R. Flora
Trinki R. Isak
Trinki R. Salamon
Trinki S. Viktorija
Trinki S. Rena
Danon M. Hajim
Danon M. Isak
Danon I. Berta
Danon I. Majer
Danon I. Moric
Danon H. Flora
Drasinover M. Edo
Drasinover M. Maks
Drasinover E. Miki
Drasinover M. Žuža
Drasinover M. Rudi
Eskenazi S. Sara
Eskenazi Buena
Kraublat H. Ida
Kiršenblum M. Klara
Kiršenblum M. Cilika
Kabiljo A. Izidor
Kon Paul
Kon J. Bukica
Kon P. Geza
Liebling Herman
Liebling Ana
Levi S. Tina
Levi J. Salomon
Levi S. Jozef
Levi I. Avram
Levi Š.Roza
Levi J. Hana
Levi A. Klara
Lihtner Vilim
Montilja J. Juda
Montilja J. Nehama
Montilja J. Ita
Montilja J. Rena
Montilja A. Salamon
Montilja A. Jozef
Montilja A. Samuel
Montilja K. Mirta
Montilja Lunčika
Montilja J. Avram
Montilja J. Sara
Trinki S. Juda
Trinki S. Rafael
Trinki R. Salamon
Trinki S. Isak
Vajs Oto
Vajs O. Ida
Vajs O. Paul
Vajs O. Gideon
Vajs Adolf
Vajs A. Juliška
Vajs A. Ilonka
Vajs A. Greta
OD UKUPNO 240 JEVREJA GRAĐANA ZENICE U RAZDOBLJU 1941. – 1945. GODINA POGINULO JE
185, A PREŽIVJELO JE STRAHOTE RATA SVEGA 55 LICA.
Download

ovdje. - Muzej grada Zenice