Poziv na stručno predavanje
Drage kolege, članovi PMI ogranka Srbija,
Pozivamo Vas na stručno predavanje
AGILE PROJECT MANAGEMENT
- METODE i TRENDOVI
ponedeljak 18. marta 2013. godine sa početkom u 18h
Predavanje će obuhvatiti sledeće teme:



Agilnim i adaptivnim PM metodama,
Agile PM trendovi,
Q&A sesija o PMI ACP sertifikaciji
Ovo predavanje obezbeđuje 2PDU sertifukovanim PMP
članovima PMI.
Predavač:
Vreme održavanja:
18.03.2013.
18:00h-20:00h
Tema predavanja:
Agile PM metode i trendovi
Predavač:
Karlheinz Muenchow
Lokacija:
Comtrade
Savski nasip 7
11070 Novi Beograd
Pokrovitelji predavanja:
Karlheinz Muenchow, PMP, CSM, CSP
Karlheinz Muenchow je sertifikovni Lean-Agile trener i
konsultant. Svojim angažovanjem pomaže organizacijama
da lakše usvoje Lean-Agile metodologiju, povećaju
efikasnost i kvalitet, smanje vreme ciklusa, kao i da stvore
adaptivno okruženje spremno da inovira i predvodi. U radu
sa klijentima širom sveta, Karl pruža dragocene lekcije i
uvide u primenu Lean-Agile metodologije, unutar projektih
timova, kao i na celu organizaciju.
Centar za upravljanje
Projektima - CPM
Bulevar Zorana Đinđića 101
www.cpm.rs
Comtrade
Savski nasip 7
www.comtrade.rs
Srdačan pozdrav,
Vladimir Manić, PMP
Direktor za profesionalni razvoj
PMI Ogranak Srbija
P o k re ć e mo d o b r e s tv ar i – p ri d r už i t e n a m s e !
P M I o g r a na k S r b ij a
PMI ogranak Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 101/III, 11070 Novi Beograd, Srbija,
www.pmi-serbia.rs , [email protected]
Download

Agile Project Management