Majska izložba grafike
Beogradskog kruga
2010.
Galerija Grafički kolektiv
Beograd
Na korici
Ranka Lučić Janković, Ritual
Nagrada Veliki pečat za 2009.
Majska izložba grafike
Beogradskog kruga
2010.
10-29. maj 2010.
Galerija Grafički kolektiv • Beograd
Obilićev venac 27
Šezdeset godina Grafičkog kolektiva
Majska izložba grafike kao okosnica
umetnosti grafike u Srbiji
Zahvaljujući Galeriji Grafički kolektiv i njenoj
doslednoj programskoj politici, u okviru koje
se odvijaju raznovrsne aktivnosti, detaljno smo
informisani o grafičkoj produkciji u našoj sredini. Svakako ne bismo imali širi uvid šta se sve
radi tehnikama grafike, koji su mladi umetnici
sa tek završenim školovanjem, šta se dešava u
stvaralaštvu već afirmisanih umetnika, da li ima
tehničkih inovacija, koje su sličnosti i razlike
u odnosu na dešavanja u drugim medijima
itd. Pri tome, redovna godišnja Majska izložba
grafike ima poseban reprezentativni značaj – u
smislu postupka selektivnosti radova za izlaganje i pružanja podataka za teoretske i kritičarske spekulacije. S obzirom na autoritativni
sastav žirija za izbor dela i dodelu nagrade pod
nazivom Veliki pečat Grafičkog kolektiva ova
manifestacija je glavni indikator promena (ili
stagnacija) u stvaralaštvu pojedinaca, unošenja
tehničkih novina ili “ograničenog kretanja” u
okvirima tradicionalnih postupaka.
Pamtimo period kada su informacije o novim
umetničkim pokretima na međunarodnoj sceni
stizale u našu sredinu najvećim delom baš
preko izložbi grafika rodonačelnika i reprezentanata novih pojava u svetu. Preko njihovih dela
bili smo, na više načina, deo te savremenosti
koja donosi nove ideologije i umetničke ideje.
Danas, mnogi naši grafičari su inkorporirani u
savremeni ambijent direktnim učestvovanjem
na značajnim svetskim manifestacijama –
saglašavajući se ili konfrontirajući se sa nekim
pojavama - zavisno od ličnog stava o medijima
grafike, o njihovim inovativnim ili graničnim
mogućnostima…
Pored jednog broja umetnika kojima su grafičke
tehnike jedino sredstvo izraza, mnogi slikari i
vajari povremeno se bave grafikom ili grafiku
uključuju u svoje multimedijalne projekte. Kao
što mnogi grafičari “izlaze” iz plošnosti listova
papira praveći otiske na raznim materijalima,
gradeći grafičke instalacije, simulirajući grafičke efekte - žicom, kanapom, laserom, zvukom…
Pored pomenutih primera koji se mogu, za
sada, uvrstiti samo u ekstreme, ovom prilikom je značajno skrenuti pažnju na masovniju
upotrebu sito i digitalne štampe, za šta u našoj
sredini relativno dugo nije bilo naročitog interesa zbog tendencije u okviru beogradske grafičke
škole da se usavršava, neguje i uživa u samom
činu rada i plastičkog kreiranja na grafičkoj
ploči. Nove tehnike donose nove izražajne
mogućnosti i direktniju saglasnost sa savremenim dobom u kojem je upotreba novih, i stalno
još novijih, tehnologija – neminovna u svim
segmentima života.
Vremenom, Majska izložba grafike se ustalila
kao praznik grafičara koji se u Grafičkom kolektivu odvija u prisustvu velikog broja posetilaca
ali, pre svega, umetnika “vernika” koji se stalno
okupljaju oko ove institucije. Neki od njih odlaze usled biološke neminovnosti ali se taj krug
– Beogradski grafički krug uvek dopunjava i širi
novim – mladim članovima. Pomenuti termin
Beogradski grafički krug podrazumeva više, već
elaboriranih, osobenosti koje stalno treba preispitivati i konstatovati promene koje se dešavaju
u stvaralačkim praksama…
Da zaključimo: nagrada Veliki pečat Grafičkog
kolektiva ima značaja za samog dobitnika ali
i za istoriju naše grafike.Tokom prethodnih
decenija pa do danas svi dobitnici ove nagrade
odnosno njihova dela čine dragocene karike u
lancu umetničkih izraza – čine bazu te istorije.
Maj 2010.
Ljiljana Slijepčević
Žiri za nagradu Veliki pečat
Ljiljana Slijepčević, istoričarka umetnosti
Ranka Lučić Janković, grafičarka
Vladimir Veljašević, grafičar
Radove za izložbu odabrali su članovi Umetničkog
saveta i Upravnog odbora Grafičkog kolektiva:
Zoran Todović, Branimir Karanović, Marija Grahovac,
Ranka Lučić Janković, Vladimir Veljašević,
Dimitrije Pecić, Biljana Vuković i
Ljiljana Ćinkul
Pravilnik Majske izložbe
Majska izložba grafike beogradskog kruga je redovna godišnja manifestacija koja afirmiše i podstiče grafičko stvaralaštvo autora koji su svojim
radom vezani, ili su bili vezani, za Grafički kolektiv, Beograd, Srbiju ili ex-Jugoslaviju. Organizacijom izložbe rukovodi Umetnički savet Grafičkog
kolektiva, a izložba traje 20 dana. Majska izložba
predstavlja godišnju grafičku produkciju pa se
na konkurs podnose radovi nastali u poslednje
dve godine; na konkurs se primaju do tri grafička
rada, a mogu učestvovati i studenti završnih godina umetničkih akademija/fakulteta. Svi radovi
se žiriraju osim radova dobitnika nagrade Veliki
pečat Grafičkog kolektiva. Prema odluci žirija, na
dan otvaranja izložbe, dodeljuje se nagrada Veliki
pečat Grafičkog kolektiva. Nagrada je Diploma,
realizacija samostalne izložbe i izdavanje monografije. Članove žirija organizator bira svake
godine među istaknutim likovnim umetnicima
i likovnim kritičarima. Organizator garantuje
bezbednost radova od dana prijema do dana
isporuke. Radove za izložbu autori dostavljaju
lično ili poštom (o svom trošku). Po završetku
izložbe izlagači preuzimaju radove u roku od 14
dana, a vraćanje radova autorima van Beograda
obezbeđuje organizator u roku od dva meseca.
Radovi odbijeni na konkursu preuzimaju se po
završenom radu Umetničkog saveta, najkasnije
za 10 dana. Organizator može izložbu preneti i u
druge gradove.
Umetnički savet Grafičkog kolektiva
Dobitnici nagrade veliki pečat
grafičkog kolektiva
1963. Bogdan Kršić, grafika Pobednici
1964. Marko Krsmanović, grafika Četiri figure
1965. Branko Miljuš, grafika Zagonetka
1966. Halil Tikveša, grafika Elementi vjetra
1967. Danica Masniković, grafika Kraj putovanja
1968. Boško Karanović, grafika Herceg pano
1969. Bora Iljovski, grafika Govornik
1970. Stojan Ćelić, grafika Pomerene granice prostora
1971. Slobodan Pejović, grafika Daire
1972. Vladimir Veličković, grafika Pet stanja jedne kutije
1973. Emir Dragulj, grafika Roditelji
1974. Stevan Knežević, grafika Menade na obali bambusovog gaja
1975. Radovan Kragulj, grafika Jabuke
1976. Milan Stanojev, grafika Kruške na stolu
1977. Branimir Karanović, grafika Cipele
1978. Mile Grozdanić, grafika Priviđenje
1979. Velizar Krstić, grafika Mušica na zidu
1980. Milica Vučković, grafika Jagnje
1981. Živko Đak, grafika Upotrebljeni predmeti
1982. Ljubomir Kokotović, grafika Idiotski izum
1983. Dušan Mikonjić, grafika Enterijer
1984. Miroslav Arsić, grafika Dve kacige
1985. Anka Burić, grafika Trijumfalna kapija
1986. Zorica Tasić, grafika Ekstaza
1987. Dragoslav Knežević, grafika Veliki POST
1988. Ilija Kostov, grafika Kraljevski par
1989. Miodrag Rogić, grafika Mrtva priroda
1990. Zoran Todović, grafika Ko je ubio Jesenjina
1991. Milica Žarković, grafika Pijeta
1992. Nebojša Radojev, grafika Stolica
1993. Nevenka Stojsavljević, grafika Čista misao
1994. Lidija Antanasijević, grafika Košmar
1995. Milan Stašević, grafika Rasejavanje traga
1996. Slobodan Knežević, grafika Diptih za V i G
1997. Aleksandar Rasulić, grafika Trykk nr.115
1998. Biljana Ševo, grafika Bez naziva
1999. Biljana Vuković, grafika Iz Kalenića
2000. Milan Blanuša, grafika Belgrade By Night
2001. Daniela Fulgosi, grafika Razgovor
2002. Vladimir Veljašević, grafika Bez naziva 3
2003. Miodrag Mlađović, grafika Zbijanje
2004. Rada Selaković, grafika Zemlja I, II
2005. Dimitrije Pecić, grafika Dunav III
2006. Dragan Momirov, grafika Bez naziva
2007. Zoran Banović, grafika Energija tla II
2008. Slavko Milenković, grafika O vremenu
2009. Ranka Lučić Janković, grafika Ritual
IZLAGAČI
1. Katarina Alempijević
2. Lidija Antanasijević
3. Mira Antonijević
4. Zoran Banović
5. Ljubiša Bogosavljević
6. Aleksandar Botić
7. Dragan Coha
8. Dragiša Ćosić
9. Pal Dečov
10.Mario Điković
11.Miloš Đorđević
12.Branislav Fotić
13.Daniela Fulgosi
14.Marija Grahovac
15.Zoran Grmaš
16.Zvonko Grmek
17.Jelena Grujičić
18.Jasna Gulan
19.Sandria Hu
20.Mario Ignjić
21.Milan Jakšić
22.Zorana Janković
23.Jastra Jelačić
24.Ivan Jovanović
25.Branimir Karanović
26.Rodoljub Karanović
27.Jelena Karišik
28.Slobodan Knežević
29.Nikola Korać
30.Ilija Kostov
31.Ninoslav Kovačević
32.Milan Krajnović
33.Mirjana Krstevska
34.Marija Kućan
35.Šana Kulić
36.Vladimir Lalić
37.Ranka Lučić Janković
38.Mia Lužajić
39.Nenad Marin
40.Marina Marković
41.Veljko Marković
42.Velimir Matejić
43.Viktor Mijatović
44.Vladimir Milanović
45.Irena Milenković
46.Slavko Milenković
47.Gorica Miletić Omčikus
48.Marina Mirković
49.Aleksandar Mladenović
50.Miodrag Mlađović
51.Dragan Momirov
52.Dragan Najdanović
53.Ivana Nasteski
54.Iva Nedeljkov
55.Višnja Nikolić
56.Novak Novaković
57.Bojan Otašević
58.Bojana Pačavra
59.Tamara Pajković
60.Ksenija Pantelić
61.Dimitrije Pecić
62.Mihailo Petković
63.Gordana Petrović
64.Ana Počuča
65.Nebojša Radojev
66.Slobodan Radojković
67.Simonida Radonjić
68.Tatjana Radonjić
69.Aleksandra Rakonjac
70.Branko Raković
71.Miodrag Rogić
72.Jelena Sredanović
73.Mihailo Stanisavac
74.Vladimir Stanković
75.Ljiljana Stojanović
76.Slobodan Stojilović
77.Biljana Ševo
78.Olivera Šipka
79.Halil Tikveša
80.Jovanka Ulić
81.Tanja Uverić
82.Tamara Vajs
83.David Vartabedijan
84.Zdravko Velovan
85.Vladimir Veljašević
86.Milica Vojvodić
87.Suzana Vučković
88.Veselin Vukašinović
89.Zorana Vukotić
90.Biljana Vuković
91.Jelena Vuković
92.Nenad Zeljić
93.Milica Žarković
94.Sanja Žigić
95.Siniša Žikić
96.Milan Žunić
97. Milan Stašević
REPRODUKCIJE
*dimenzije radova su u centimetrima
1.
2.
1.Katarina Alempijević
Mapa Nežnosti I
2010, digitalna štampa, 70x74*
2.Lidija Antanasijević
A voice
2010, bakropis, 20x15
3.
4.
3. Mira Antonijević
Bez naziva
2010, linorez, 65x37.5
4.Zoran Banović
Rezonance prirodne energije
2009, linorez, 76x55
5.
6.
5.Ljubiša Bogosavljević
2MM1
2009, bakropis/akvatinta, 35x27
6.Aleksandar Botić
Ušrafljeno
2010, linorez, 56x57
7.
8.
7.Dragan Coha
Gral 1
2010, litografija, 51x39
8.Dragiša Ćosić
Poći ćemo ka našoj Itaki!
2008, bakropis, 39.4x48.5
9.
10.
9. Pal Dečov
Polje I
2009, suva igla, 50x65
10. Mario Điković
Bez naziva 2
2010, digitalna štampa, 65x47.5
11.
12.
11. Miloš Đorđević
Kaskada 1,10,
2010, suva igla, 58x70
12.Branislav Fotić
LXXXIII
2010, digitalna štampa, 26.5x76.5
13.
14.
13.Daniela Fulgosi
Opsena
2007, linorez, 70x50
14. Marija Grahovac
Neobičan susret
2010, digitalna štampa, 100x70
15.
16.
15.Zoran Grmaš
Otisak Autora
2010, kolografija, 78.5x65
16.Zvonko Grmek
Grandior aerum
2010, linogravura, 78x53
17.
18.
17.Jelena Grujičić
Peristeri
2009, litografija, 50x70
18.Jasna Gulan
Lab-art kompozicija skala 3
2009, linorez, 102x71
19.
20.
19.Sandria Hu
Xalapa
2009, kombinovana tehnika, 44x55
20. Mario Ignjić
Znakovi
2010, bakropis, 49x39.5
21.
22.
21. Milan Jakšić
Three
2008, suva igla, 71x38
22.Zorana Janković
Senada
2010, linorez, 44x57
23.
24.
23.Jastra Jelačić
Bez naziva
2009, suva igla/linorez, 90x60
24.Ivan Jovanović
Neznani I
2008, kombinovana tehnika, 70x50
25.
26.
25.Branimir Karanović
Kišni dan
2010, digitalna štampa, 60x30
26.Rodoljub Karanović
Omaklo se
2010, serigrafija, 50x70
27.
28.
27.Jelena Karišik
Bez naziva
2009, linorez, 70x50
28.Slobodan Knežević
Bez naziva (iz ciklusa “Noćne svetline nad Dunavom”)
2009, suva igla, 49x65
29.
30.
29. Nikola Korać
Olé
2010, sito štampa, 50x70
30.Ilija Kostov
Premijera
2009, akvatinta u boji, 30x36
31.
32.
31. Ninoslav Kovačević
Bez naziva
2009, akvatinta, 35x50
32. Milan Krajnović
A59
2010, linorez, 50.5x50
33.
34.
33. Mirjana Krstevska
Prasak
2009, digitalna štampa, 35x36
34. Marija Kućan
Hidden 2
2010, digitalna štampa, 42x30
35.
36.
35. Šana Kulić
Pejzaž
2010, litografija, 25x34
36. Vladimir Lalić
Okupljanje
2009, kombinovana tehnika, 85x70
37.
38.
37.Ranka Lučić Janković
Kvazar
2010, suva igla, 50x64
38. Mia Lužajić
Usidreni
2009, kombinovana tehnika, 65x35
39.
40.
39. Nenad Marin
Međuprostori
2010, suvi žig, 82x70
40. Marina Marković
Mac, Mac
2010, litografija/sito štampa, 50x35
41.
42.
41. Veljko Marković
42. Velimir Matejić
Portret
Bez naziva
2009, kombinovana tehnika, 20x15 2010, linorez, 50x70.5
43.
44.
43. Viktor Mijatović
Ideja
2009, kombinovana tehnika, 99.5x69
44. Vladimir Milanović
Landscape with Mad Cows
2008, digitalna štampa, 78x53
45.
46.
45.Irena Milenković
XXX
2009, linorez, 30x30
46.Slavko Milenković
Pas iz Marea
2009, digitalna štampa, 50x90
47.
48.
47.Gorica Miletić-Omčikus
Sećanje 1
2010, suvi žig, 100x70
48. Marina Mirković
Bez naziva
2010, kombinovana tehnika, 32.5x39
49.
50.
49.Aleksandar Mladenović
Praznina (Void)
2009, drvorez, 36x22
50. Miodrag Mlađović
Linearne konstrukcije X
2008, drvorez u boji, 50x35.5
51.
52.
51.Dragan Momirov
Bez naziva
2008, digitalna štampa, 100x35
52.Dragan Najdanović
Vremenska mašina
2007, suva igla, 25x34
53.
54.
53.Ivana Nasteski
Vis Major
2010, akvatinta, 51.5x98.5
54.Iva Nedeljkov
Svedoci
2010, kombinovana tehnika, 30x34
55.
56.
55. Višnja Nikolić
Odjek tišine
2010, kombinovana tehnika, 69x50
56. Novak Novaković
Novčić
2009, kolografija, 50x60
57.
58.
57.Bojan Otašević
Sumrak
2010, kombinovana tehnika, 100x70
58.Bojana Pačavra
Bez naziva
2010, linorez, 50x70
59.
60.
59. Tamara Pajković
60.Ksenija Pantelić
Wedgwood
Jedan dan
2009, litografija/sito štampa, 47.5x35.5 2010, suva igla, 80x60
61.
62.
61.Dimitrije Pecić
Dunav
2010, drvorez, 85x115
62. Mihailo Petković
Bez naziva
2009, sito štampa, 53x39
63.
64.
63.Gordana Petrović
Odlazak
2008, suva igla, 75x50
64.Ana Počuča
Tour
2009, duboka štampa, 18x20
65.
66.
65. Nebojša Radojev
Stolica
2008, litografija, 44x33
66.Slobodan Radojković
Pušač
2010, linorez, 70x50
67.
68.
67.Simonida Radonjić
Anđeli mesa
2010, suva igla, 49x67
68. Tatjana Radonjić
Pristanište
2008, akvatinta/bakropis, 25x49
69.
70.
69.Aleksandra Rakonjac
Tekoma
2009, linorez, 97x128
70.Branko Raković
Zmaj
2010, digitalna štampa, 70x100
71.
72.
71. Miodrag Rogić
Crveni sto
2010, digitalna štampa, 35.5x50
72.Jelena Sredanović
Kapi i senke
2008, drvorez, 70x100
73.
74.
73. Mihailo Stanisavac
Tranzit
2008, kombinovana tehnika, 53.3x59
74. Vladimir Stanković
Scratch
2010, drvorez, 97x82
75.
76.
75.Ljiljana Stojanović
Transmutacije II
linorez, 175x25
76.Slobodan Stojilović
Grafika br. I
2009, bakrorez, 7.4x6.1
77.
78.
77.Biljana Ševo
Bez naziva
2010, duboka štampa, 20.5x48
78.Olivera Šipka
Igrao se jedan vrabac
2010, kombinovana tehnika, 50x35
79.
80.
79. Halil Tikveša
Kuća na osami
2009, bakropis, 52x66
80.Jovanka Ulić
Istočna noć
2010, linorez,60x43
81.
82.
81. Tanja Uverić
Bez naziva
2009, litografija, 45x32
82. Tamara Vajs
Barselona-La Rambla
2009, akvatinta/linorez/kolografija, 100x70
83.
84.
83.David Vartabedijan
White light, red heat
2010, xeikongraphy, 50x70
84.Zdravko Velovan
Nadiranje II
2008, suva igla, 19x23
85.
86.
85. Vladimir Veljašević
Bez naziva
2009, akvatinta/reljef, 20x40
86. Milica Vojvodić
Bez naziva
2009, akvatinta/visoka štampa, 94x64
87.
88.
87.Suzana Vučković
Putovanje
2010, bakropis/akvatinta, 33x25
88. Veselin Vukašinović
Terase XII
2010, duboka štampa/digitalna štampa, 57x25
89.
90.
89.Zorana Vukotić
Thoth
2010, suva igla, 59x49
90.Biljana Vuković
Studenica
2009, bakropis/akvatinta, 82x61
91.
92.
91.Jelena Vuković
Repeticija linije 1
2010, linorez, 100x70
92. Nenad Zeljić
Sni
2010, kombinovana tehnika, 21.5x15.5
93.
94.
93. Milica Žarković
Beograđanke
2010, suva igla, 27x35
94.Sanja Žigić
Ode još 1
2009, litografija, 100x70
95.
96.
95.Siniša Žikić
Bez naziva
2009, algrafija
96. Milan Žunić
Skulptor
2009, suva igla/bakrorez, 13x17.5
97. Milan Stašević
Tekst tla
2010, bakropis, 96x66
IZLAGAČI
1.Katarina Alempijević
(1977. Čačak)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Čačak, Obilićeva 20/24
2.Lidija Antanasijević
(1961. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Drinčićeva 1
3.
Mira Antonijević
(1945. Beograd)
Ekonomski fakultet, Beograd
Beograd, Agostina Neta 14/44
4.Zoran Banović
(1966. Prijedor)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Banja Luka, Ilije Garašanina 8e
5.Ljubiša Bogosavljević
(1960. Beograd)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Beograd, Koste Stojanovića 6
6.Aleksandar Botić
(1972. Subotica)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Subotica, Ante Parčetića 19
7.Dragan Coha
(1955. Požarevac)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Jelisavete Načić 4
8.Dragiša Ćosić
(1951. Negotin)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Beograd, Dr Dragoslava Popovića 5a
9.
Pal Dečov
(1951. Skorenovac)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Opovo, Stanka Toplića 90
10.
Mario Điković
(1942. Palača)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Zemun, Bulevar Nikole Tesle 22
11.
Miloš Đorđević
(1978. Ćuprija)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Rudo 3/263
12.Branislav Fotić
(1962. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Dobropoljska 50
23.Jastra Jelačić
(1985. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Vršačka 24
13.Daniela Fulgosi
(1967. Zemun)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 123B
24.Ivan Jovanović
(1976. Kragujevac)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Kapetan Mišina 21
14.
25.Branimir Karanović
(1950. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Jurija Gagarina 197
Marija Grahovac
(1978. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Bulevar Despota Stefana 68a
15.Zoran Grmaš
(1970. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Bukovac, Svetosavska 42
26.Rodoljub Karanović
(1948. Beograd)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 225
16.Zvonko Grmek
(1948. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Braće Kovač 78
27.Jelena Karišik
(1973. Sarajevo)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Banja Luka, Stepe Stepanovića 94a
17.Jelena Grujičić
(1986. Subotica)
Student Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd
Subotica, Šolohova 29
28.Slobodan Knežević
(1948. Bačko Dobro Polje)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Novi Sad, Kej žrtava racije 2/V
18.Jasna Gulan
(1976. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Maksima Gorkog 12
29. Nikola Korać
(1980. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Miročka 3
30.Ilija Kostov
(1941. Skoplje)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Kosančićev venac 19
19.Sandria Hu
(1946. San Francisko, SAD)
Univerzitet San Dijego, San Dijego,
Kalifornija, SAD
[email protected]
20.
Mario Ignjić
(1986. Doboj)
Akademija umjetnosti, Banja Luka
Teslić, Buletić bb
21.
Milan Jakšić
(1952. Osijek)
Studirao Akademiju umetnosti, Novi Sad
Pančevo, Savska 12/19
22.Zorana Janković
(1962. Pirot)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Kosovska 18
31.
Ninoslav Kovačević
(1988. Sanski Most)
Akademija umjetnosti, Banja Luka
Banja Luka, Kozarska 43
32.
Milan Krajnović
(1968. Gospić)
Akademija umjetnosti, Banja Luka
Zemun, R. Končara 98
33.
Mirjana Krstevska
(1955. Kačarevo)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Kosančićev venac 19
34.
Marija Kućan
(1976. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Trgovačka 20-37
45.Irena Milenković
(1985. Sarajevo)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Nehruova 57/17
35.
Šana Kulić
(1986. Leskovac)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Nikodima Milaša 10/81
46.Slavko Milenković
(1959. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Hadži Milentijeva 59
36.
Vladimir Lalić
(1983. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Gandijeva 109
47.Gorica Miletić Omčikus
(1969. Paraćin)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Nehruova 158/23
37.Ranka Lučić Janković
(1955. Stambolčić)
Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo
Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 14/41
48.
38.
Mia Lužajić
(1977. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Jurija Gagarina 193
49.Aleksandar Mladenović
(1967. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Jurija Gagarina 217/45
39.
Nenad Marin
(1985. Zagreb)
Akademija umjetnosti, Banja Luka
Beograd, Kneza Miloša 40
50.
40.
Marina Marković
(1983. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Boljevci, Braće Veselinović 14
51.Dragan Momirov
(1962. Zrenjanin)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Čenta, Stevice Jovanovića 4
41.
Veljko Marković
(1984. Krupanj)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Krupanj, 21. septembra 31
52.Dragan Najdanović
(1966. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Salvadora Aljendea 11
42.
Velimir Matejić
(1934. Berane)
Biološki fakultet, Beograd
Pančevo, Prvomajska 8
53.Ivana Nasteski
(1981. Tetovo)
Fakultet likovnih umetnosti, Skoplje
Tetovo, Todor Ciposki 94
43.
Viktor Mijatović
(1977. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Vladetina 16/II
44.
Vladimir Milanović
(1979. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Arčibalda Rajsa 31/5
54.Iva Nedeljkov
(1985. Zrenjanin)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Radojke Dimović 11
55. Višnja Nikolić
(1983. Inđija)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Inđija, 7. juli 12
Marina Mirković
(1985. Apatin)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 9/78
Miodrag Mlađović
(1960. Žerovnica)
Akademija likovnih umetnosti, Priština
Novi Beograd, Dr. Ivana Ribara 186/3
56.
Novak Novaković
(1985. Ćuprija)
Fakultet umetnosti, Niš
Ćuprija, Dimitrija Tucovića 49
67.Simonida Radonjić
(1973. Beograd)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Beograd, Đurićeva 2/10
57.Bojan Otašević
(1973. Kragujevac)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Kragujevac, Dragana Petrovića 3/1
68.
58.Bojana Pačavra
(1988. Travnik)
Student Akademije umjetnosti, Banja Luka
Banja Luka, Carice Milice 34
69.Aleksandra Rakonjac
(1966. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Mutapova 32
59.
70.Branko Raković
(1967. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Gramšijeva 6a
Tamara Pajković
(1975. Zagreb)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Kralja Petra 51
Tatjana Radonjić
(1977. Kragujevac)
Fakultet likovnih umetnosti, Priština
Kragujevac, Ilindenska 11
60.Ksenija Pantelić
(1980. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Ustanička 228
71.
61.Dimitrije Pecić
(1961. Priština)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Živka Nastića Babe 15
72.Jelena Sredanović
(1982. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Radnička 31a
62.
Mihailo Petković
(1958. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Admirala Vukovića 68
73.
Mihailo Stanisavac
(1980. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Bilećka 4
63.Gordana Petrović
(1959. Batajnica)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Batajnica, Vojačka 11
74.
Vladimir Stanković
(1980. Beograd)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Fruškogorska 21
64.Ana Počuča
(1971. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Bože Jankovića 28
75.Ljiljana Stojanović
(1955. Ljubljana)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 13/27
5.
6
76.Slobodan Stojilović
(1947. Roanda)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Ćustendilska 41
Nebojša Radojev
(1946. Novi Kozarci)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Stanoja Stanojevića 7
66.Slobodan Radojković
(1967. Niš)
Fakultet likovnih umetnosti, Skoplje
Niš, Cvijićeva 37
Miodrag Rogić
(1932. Beograd)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Terazije, 38
77.Biljana Ševo
(1958. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Zage Malivuk 57
78.Olivera Šipka
(1986. Banja Luka)
Akademija umjetnosti, Banja Luka
Dragočaj, Dragočaj 8
89.Zorana Vukotić
(1984. Beograd)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Obrenovac, Kralja Milutina 5b
79.
90.Biljana Vuković
(1949. Beograd)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Cara Uroša 48
Halil Tikveša
(1935. Šurmanci)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Jurija Gagarina 239/54
80.Jovanka Ulić
(1960. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Žarka Vasiljevića 10
91.Jelena Vuković
(1981. Sarajevo)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Kisačka 78
81.
Tanja Uverić
(1982. Subotica)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Subotica, Banatska 34/54
2.
9
Nenad Zeljić
(1964. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Poručnika Spasića i Mašere 118
82.
Tamara Vajs
(1985. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Rodoljuba Čolakovića 16
93.
Milica Žarković
(1954. Pančevo)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Pančevački put 12
83.David Vartabedijan
(1968. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Vuka Karadžića 4
94.Sanja Žigić
(1985. Kikinda)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Šafarikova 23/13
84.Zdravko Velovan
(1954. Bela Crkva)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Novi Beograd, Jurija Gagarina 41/18
95.Siniša Žikić
(1951. Trnjani)
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Beograd, Cara Uroša 48/25
85.
Vladimir Veljašević
(1969. Smederevska Palanka)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Preševska 79
96.
Milan Žunić
(1940. Dobroselica)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, 27. marta 9
86.
Milica Vojvodić
(1983. Novi Sad)
Akademija umetnosti, Novi Sad
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 37
97.
Milan Stašević
(1946. Vojvoda Stepa)
Akademija likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Kralja Petra I/76
87.Suzana Vučković
(1966. Vladičin Han)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Šator planine 18
88.
Veselin Vukašinović
(1954. Beograd)
Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Beograd, Serdar Janka Vukotića 22
Izložba je realizovana finansijskom podrškom
Sekretarijata za kulturu grada Beograda i
Ministarstva kulture Republike Srbije
Izdavač: Grafički kolektiv, Beograd, Obilićev venac 27
tel/fax: 2627-785; tel. 3285-923
www.grafickikolektiv.org
[email protected]
Urednik i kustos: Ljiljana Ćinkul
Fotografije: Velibor Žitarević
Kataloški podaci: Mirjana Dragosavljević i Miroslav Sapundžić
Dizajn: Zoran Đorđević
Štampa: Inpress, Beograd
Tiraž: 300
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
76:069.9(497.11)”2010”(083.824)
76(497.11)”2007/2010”(083.824)
МАЈСКА изложба графике Београдског круга
(2010 ; Београд) .
Majska izložba grafike Beogradskog kruga
: Ga1erija Grafički kolektiv, Beograd, 10-29.
mај 2010. / [urednik Lji1jana Ćinku1 ;
fotografije Velibor Žitarević]. - Beograd :
Grafički kolektiv, 2010 (Beograd : Inpress).
- [72] str. : reprodukcije ; 24 сm
Tiraž 300. - Str. [5-7]: Šezdeset godina
Grafičkog kolektiva : Majska izložba grafike
kao okosnica umetnosti grafike u Srbiji /
Ljiljana Slijepčević. - Iz1agači: str.
[64-68] .
ISBN 978-86-7726-033-0
а) Мајска изложба графике Београдског круга
(2010 ; Београд) - Изложбени каталози b)
Графика - Србија - 2007-2010 - Изложбени
каталози
COBISS.SR-ID 174896140
Download

Majska izložba grafike beogradskog kruga 2010.