Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
5516
Židan, A.-Milobar, B.
Spojevi sa tranzistorima
Zagreb, 1977.
5175
Židan, A.-Milobar, B.
Spojevi sa tranzistorima
Zagreb, 1975.
3014
Švarc, ðuro
Električni titrajni krugovi
Zagreb, 1965.
1195
Osnovi elektronike 2
1701
Osnovi elektronike: oscilatorna
kola, vodovi, talasovodi i antene
Split, 1967.
11929
Osnovi elektronike: oscilatorna
kola, vodovi, talasovodi i antene
Split, 1967.
1198
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika 4
S. L., 1966.
11912
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
Split, 1968.
1729
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
Split, 1968.
11948
Osnovi elektronike: fizički
principi radio-lokacije i
radiogoniometrije
Split, 1971.
11918
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11923
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
DATUM: 4/9/2012
Railovac, 1965.
Strana 1/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
11916
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11924
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11921
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
1931
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11917
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11920
Osnovi elektronike: radio-ureñaj
za frekventnu modulaciju i radioureñaj za prenos jednog bočnog
opsega
Split, 1969.
11939
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
1822
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
11935
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
11938
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
DATUM: 4/9/2012
Strana 2/54
Inv. br.
Naslov knjige
Mjesto izd.
11930
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
11914
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
Split, 1968.
11915
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
Split, 1968.
11910
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
Split, 1968.
1205
Osnovi elektronike: specifičnosti
radarskih ureñeja
S. L. ,1966.
1203
Osnovi elektronike: radio i
radarski prijemnici
S. L. , 1966.
1200
Osnovi elektronike: radio i
radarski predajnici
S. L. , 1966.
195
14168
16199
Autor
Bokšan, Slavko
Stanković, T. - Žugić,
M.
Stanković, T. - Žugić,
M.
Istorija elektrotehnike
Zbirka zadataka iz
elektrotehnike
Zbirka zadataka iz
elektrotehnike
Beograd, 1952.
Podgorica, 1997.
Podgorica, 1997.
1207
Osnovi elektronike: elementi
automatike
S. L., 1966.
1208
Osnovi elektronike: automatska
regulacija ...
S.L., 1966.
3028
Modlic, Ivan
6182
Kernev, Dušan
11979
11977
Automatizacija proizvodnih
procesa (makroprojekat)
Beograd, 1970.
Oscilatori
Zagreb, 1964.
Osnove elktronike
Piran, Portorož, 1974.
Voñeni projektili
Voñeni projektili
Beograd, 1966.
Beograd, 1966.
1043
Timar, Nikola
Kratkotalasni predajnici male i
srednje snage
Beograd, 1964.
1928
Daudt, Walter
Radiotehnika 2 dio
Zagreb, 1963.
3954
Marković, Aleksandar
Laboratorijske vežbe iz
radiotehnike 2
Beograd, 1968.
DATUM: 4/9/2012
Strana 3/54
Inv. br.
Autor
6447
Vidmar, Branko
Visokofrekventna telefonija
3727
Jevtović, Milojko
Telegrafija i telegrafski ureñaji
Beograd, 1974.
3030
Muljević, Vladimir
Regulaciona i signalna tehnika
sv. 1
Zagreb, 1966.
3303
Muljević, Vladimir
Regulaciona i signalna tehnika
sv. 2
Zagreb, 1966.
7354
Naslov knjige
Pekarić, Nañ - Bajović, Zbirka rešenih ispitnih
V.
zadataka...
Osnovi elektronike: impulsna
tehnika
11912
Mjesto izd.
Zagreb, 1979.
Beograd, 1987.
Split, 1968.
14471
Petrović, T.B. Milošević, S. Ž.
Sistemi automatskog upravljanja
Beograd, 1990.
3305
Muljević, Vladimir
Teorija automatske regulacije 1
dio
Zagreb, 1972.
Osnovi elektronike: automatika
Split, 1969.
11930
3308
Kuljača, Ljubomir
Teorija automatske regulacije
Zagreb, 1972.
5290
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5283
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5282
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5273
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5289
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5291
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5280
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5277
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5284
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5278
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5287
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
5270
Šif, Leonard I.
Kvantna mehanika
Beograd, 1968.
13549
Vujoševuć, Luka
Mehanika III Dinamika
Nikšić, 1990.
13551
Vujoševuć, Luka
Mehanika III Dinamika
Nikšić, 1990.
DATUM: 4/9/2012
Strana 4/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
7453
Arnovljević,Ivan
Osnovi teorijske mehanike 5:
statika u prostoru
Beograd, 1949.
7463
Arnovljević,Ivan
Osnovi teorijske mehanike 6 :
dinamika u prostoru
Beograd,1949.
2022
Bazjanac, Davorin
Tehnička mehanika 1 dio :
statika
Zagreb, 1966.
16724
Marchi Giulio de
13543
Hidraulika, knj. 1, I deo
Beograd, 1949.
Martinović, Radovan
Mehanizmi i dinamika mašina
Titograd,1984.
16235
Martinović, Radovan
Mehanizmi i dinamika mašina
Titograd,1984.
11962
Rašković, D.
Mehanika III Dinamika
Beograd, 1962.
7454
Rašković, D.
Mehanika II Kinematika
Beograd, 1950.
3669
Rašković, D.
Osnovi teorije mehanizama
Beograd, 1965.
13022
13188
Martinović, M. Šćepanović, R.
Martinović, M. Šćepanović, R.
Numeričke metode
Podgorica, 1995.
Numeričke metode
Podgorica, 1995.
7210
Tošić, Dobrilo ð.
Uvod u numeričku analizu
Beograd, 1982.
15231
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
12793
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15238
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15237
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15240
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15235
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15236
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15232
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15233
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
15234
Boričić, Branislav
Elementi teorije sistema
Beograd, 1993.
Lasovan, Branko
Privredna matematika
Sarajevo, 1982.
12152
Miljković, D. Et al
Tablice za izračunavanje stopa
rasta
Beograd, 1974.
3660
Sorajić, Luka
Privredna matematika knj 1
Sarajevo, 1972.
DATUM: 4/9/2012
Strana 5/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
Sorajić, Luka
Privredna matematika knj 1
Sarajevo, 1961.
1059
Sorajić, Luka
Privredna matematika knj 2
Sarajevo, 1963.
2448
Urošević, Slavoljub
Komercijalno poznavanje robe
Beograd, 1971.
2377
Ristić, Ivana
Poznavanje robe
Beograd, 1970.
5650
Tadejević, V. Et al
13695
Terzić, Petar
2863
184
Trifunović, Bogomir
Trifunović, Bogomir
Praktikum iz poznavanja robe
Ispitivanje metala
Beograd, 1972.
Specijalni čelici
Specijalni čelici
Berograd, 1960.
Berograd, 1960.
Proizvodi industrije prerade
metala Jugoslavije
11743
Zagreb, 1969.
Beograd, S.A.
6319
Petrović, Čedomir
Priručnik za vežbe iz ispitivanja
materijala
Beograd, 1975.
7467
Pavlović, Miroslav
Priručnik za upotrebu čelika
Beograd, 1961.
64
Micić, Petar
Osnovi konstrukcija od čelika
Beograd, 1951.
3743
Matović, Radivoje
16735
ðurčić, Borivoje S.Smiljanić, Jovan T.
Parni kotlovi, klipne i turbinske
mašine
3980
Mikuličić, Miroslav
Zbirka zadataka i primera iz
predmeta osnovi toplinskih
stapnih strojeva
Zagreb, 1964.
3977
Mikuličić, Miroslav
Zbirka zadataka i primera iz
predmeta osnovi toplinskih
stapnih strojeva
Zagreb, 1964.
3979
Mikuličić, Miroslav
Zbirka zadataka i primera iz
predmeta osnovi toplinskih
stapnih strojeva
Zagreb, 1964.
76
Marković, Radovan N.
Poznavanje elektrotehničkih
materijala
Beograd, 1959.
Laque F. L. - Copson Otpornost metala i legura na
H. R.
koroziju
Beograd, 1975.
4777
Tehnologija za ekonomiste
Pula, 1971.
Beograd, 1959.
7468
Krpan, Dragutin
Tehnologija motornih vozila
Zagreb, 1951.
7441
Horvat, Oto
Mehanička tehnologija 1 dio
Zagreb, 1948.
DATUM: 4/9/2012
Strana 6/54
Inv. br.
Autor
6574
Ivković, Branko
6306
180
Naslov knjige
Osnovi tribologije
ðukić, V. - Majstorović,
Mašinski materijali
A.
Farmakovski, V. Et al Parni kotlovi III, sv. 1
3876
ðurić, V.
6179
Klasek, Zdravko
17654
Vujić, Sava
16729
Parni kotlovi . Atlas konstrukcija
Ladijski stroji in naprave
Mjesto izd.
Beograd, 1983.
Beograd, 1980.
Beograd, 1958.
Beograd, 1972.
Piran, Portorož, 1973.
Rashladni ureñaji
Beograd, 1966.
Milojković, Borislav
Parne klipne mašine
Beograd, 1960
190
Milojković, Borislav
Parne klipne mašine
Beograd, 1961
16727
Štava, Miroslav
Ispitivanje kotlovskih postrojenja
Sarajevo, 1954.
662
Rogers, Bruce A.
52
Priroda metala
Zagreb, 1962.
Stanković, Pavle P.
Mašine, alatke i industrijska
proizvodnja mašina 3, sv. 2
Beograd, 1959.
52
Stanković, Pavle P.
Mašine, alatke i industrijska
proizvodnja mašina 2
Beograd, 1950.
184
Ost - Rasov
Udžbenik hemijske tehnologije
knj. 1
Beograd, 1952.
185
Ost - Rasov
Udžbenik hemijske tehnologije
knj. 2
Beograd, 1952.
63
Micić, Petar
Čelične konstrukcije zgrada
Beograd, 1954.
13575
Kontić, R.- Blečić, Ž.
5844
Koš, Egon
1867
Vujić, Miloš Ž.
Avionski motori 1
Beograd, 1962.
16725
Milojević, M. Jovanović, L.
Pogon automobila sabijenim
gasovima
Beograd, 1950.
16720
Nestorović, Miroslav N.
Motorna vozila 1: opšti i teorijski
deo
Beograd, 1951.
16721
Nestorović, Miroslav N.
Motorna vozila 1: opšti i teorijski
deo, slike
Beograd, 1951.
13582
Lubarda, Vlado
Otpornost materijala
Titograd,1985.
14800
Lubarda, Vlado
Otpornost materijala
Titograd,1985.
DATUM: 4/9/2012
Metalografija
Klimatizacija i klima ureñaji
Podgorica, 1993.
Zagre, 1975.
Strana 7/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
14371
Rašković, D.
Otpornost materijala
Beograd, 1955.
3946
Rašković, D.
Otpornost materijala
Beograd, 1962.
188
Dobrosavljević,
Slobodan M.
Motori sa unutarnjim
sagorevanjem ...
Beograd 1951.
6316
Crnčević, Vlastimir
Ambalaža za životne namirnice
Beograd, 1980.
6283
Kirillin, A. Et al
Tehničeskaja termodinamika
Moskva, 1974.
6372
Malić, Dragomir
Kibernetska termodinamika
Beograd, 1976.
5735
Marić, M. - Bačlić, B.
Zadaci iz termodinamike
Beograd, 1975.
6431
Šporer, Zlatko
7452
Toplina
Zagreb, 1981.
Šepelev, Nikolaj
Tehnička mehanika 2 dio: nauka
o čvrstoći
Zagreb, 1950.
1951
Veston, Frensis Sirs
Uvod u termodinamiku, kinetičku
teoriju gasova i statističku
mehaniku
Beograd, 1969.
5846
Šivak, Marijan
Nauka o toplini
Zagreb, 1977.
1301
Prezinšćak, Marijan
Mjere i sistemi jedinica
Zagreb, 1961.
6091
Pavlović, Miroslav J.
Meñunarodni sistem jedinica
3920
Kernev, Dušan Smerdu, I.
Tehniške meritve za pomorske
strojnike
Piran, Portorož, 1973.
11973
Ćurčić, Borivoje
Tehničko crtanje sa nacrtnom
geometrijom 1 deo
Beograd, 1968.
11970
Ćurčić, Borivoje
Tehničko crtanje sa nacrtnom
geometrijom 1 deo
Beograd, 1968.
11971
Ćurčić, Borivoje
Tehničko crtanje sa nacrtnom
geometrijom 1 deo
Beograd, 1968.
6308
ðukin, Zorka
7469
Gross, Siegfried
2353
14370
DATUM: 4/9/2012
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Beograd, 1980.
Maziva za pomorstvo
Zagreb, 1966.
Maziva za pomorstvo
Zagreb, 1966.
Hemija u mašinstvu
Proračunavanje i oblikovanje
opruga
Beograd, 1971.
Zagreb, 1951.
Mašinski elementi 2
Beograd, 1971.
Mašinski elementi 4
Beograd, 1981.
Strana 8/54
Inv. br.
Autor
11968
Vitas, Dušan J.
14369
11802
4274
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Vitas, Dušan J. Trbojević, Milan D.
Naslov knjige
Mjesto izd.
Mašinski elementi 2
Beograd, 1965.
Mašinski elementi 1
Beograd, 1982.
Mašinski elementi 1
Beograd, 1979.
Mašinski elementi 1
Beograd, 1982.
Mašinski elementi 1
Beograd, 1974.
16731
Vitas, Dušan J.
Mašinski elementi 1
Beograd, 1951.
16732
Vitas, Dušan J.
Mašinski elementi 3
Beograd, 1953.
175
Vitas, Dušan J.
Mašinski elementi 3
Beograd, 1960.
174
Vitas, Dušan J.
Mašinski elementi 3
Beograd, 1960.
16730
Vitas, Dušan J.
Mašinski elementi 2
Beograd, 1953.
7445
Šepelev, Nikolaj
Zakovice
Zagreb, 1951.
13701
Stamboliev, Dmitar
Mašinski elementi 2, knj. 2
Skoplje, 1973
13702
Stamboliev, Dmitar
Mašinski elementi 2, del 3
Skopje, 1973.
13703
Stamboliev, Dmitar
Mašinski elementi 2, knj. 4
Skopje, 1973.
15009
Kotorljajni ležaji
Beograd, 1990.
6413
Savić, Zoran et al
Osnovi konstruisanja
Beograd, 1981.
2191
Klasek, Zdravko
Strojni elementi 1 del
Piran, Portorož, 1970.
6181
Klasek, Zdravko
Strojni elementi 1 del
Piran, Portorož, 1972.
6190
Klasek, Zdravko
Strojni elementi 1 del
Piran, Portorož, 1972.
3982
Oberšmit, Eugen
Elementi strojeva 1
5767
Trbojević, Milan et al
Zagreb, 1966.
Reduktori
Beograd, 1977.
6365
Elementi prenosa
Beograd, 1981.
3673
Zupčanici i klizni ležajevi
(zbornik radova)
6366
Spojevi i veze
Zagreb, 1976.
Beograd, 1980.
1323
Supek, Ivan
Teorijska fizika 1 dio
Zagreb, 1960.
1324
Supek, Ivan
Teorijska fizika 2 dio
Zagreb, 1964.
949
Vernadski, V. I.
Biosfera
Beograd, 1960.
179
Veselov, M. G.
Elementarna kvantna teorija
atoma i molekula
Beograd, 1959.
1098
Rothmayer, Rolf
Raketa sputnjik svemirski brod
Zagreb, 1959.
DATUM: 4/9/2012
Strana 9/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
Studija kompleksne energetike
Jugoslavije (idejni program)
Beograd, 1971.
Studija kompleksne energetike
Jugoslavije (rezime idejnog
programa)
Beograd, 1971.
474
Zarić, Zoran
Nuklearne elektrane
Beograd, S.A.
181
Supek, Ivan
Moderna fizika i struktura
materije
Beograd, 1960.
477
Petrović, M.
Istraživački reaktor "A"
6,5/10MW
Beograd, S. A.
485
Nakićenović, Slobodan Nuklearna energija u Jugoslaviji
6368
Mitrinović, Dragoslav S.
Jednačine matematičke fizike
- Kečkić, J. D.
Beograd, 1978.
Primena nuklearne energije u
medicini
Beograd, S.A.
Fizika
Zagreb, 1952.
Primena radioaktivnih izotopa u
veterinarskoj medicini i
stočarstvu
Beograd, S. A.
O nuklearnoj energiji
Beograd, 1960.
Radioaktivno zračenje i čovek
Beograd, 1963.
471
Merkaš-Pendić
7449
Lukatela, Josip Mencker, Božo
481
Jovanović, M.
950
Hjuz, Donald J.
953
Hajduković, Srñan
210
Hidroakustika
472
Istraživanje urana
3957
743
Ivanović, D.M. - Vučić,
Atomska i nuklearna fizika
V.M.
Ivanović, D.M. - Vučić,
Atomska i nuklearna fizika
V.M.
Jedan, dva, tri ....do
beskonačnosti
Beograd, S.A.
Split, 1950.
beograd, S.A.
Beograd, 1973.
Beograd, 1963.
1373
Gamov, Džordž
16728
Dulčić, Nikola
479
Dizdar, Zdenko
Radioizotopna laboratorija
Beograd, S.A.
825
Dimić, Gojko l.
Jedinice i konstante u fizici
Beograd, 1964.
DATUM: 4/9/2012
Izabrana poglavlja fizike
Beograd, 1955.
Split, 1965.
Strana 10/54
Inv. br.
Autor
480
Draganić, I.
482
Damjanović, Borivoje
484
Bosanac, Tomo
483
Bojović, P.
1371
Barbarić, Ljubomir
196
Naslov knjige
Mjesto izd.
Kursevi za rad sa radioaktivnim
izotopima
Beograd, S.A.
Principi zaštite od jonizujućih
zračenja
Beograd, S.A.
Nuklearna propulzija
Beograd, S.A.
Primena radioaktivnih izotopa u
industriji
Beograd, S.A.
Nuklearna energija i njena
primena
Aljančić, Z. - Aljančić, J. Ugalj
Beograd, 1961.
Beograd, 1951.
1434
Gleston, Semjuel
Udžbenik fizičke hemije
Beograd, 1967.
5779
13580
13581
13577
Moore, Walter J.
Živković, P. Et al.
Živković, P. Et al.
Živković, P. Et al.
Fizička hemija
Elektrohemija
Elektrohemija
Elektrohemija
Beograd, 1975.
Titograd, 1986.
Titograd, 1986.
Titograd, 1986.
1460
Noller, Carl R.
7017
Matveev, V. F....
Sistemu massovogo
obsluživanija
Moskva, 1984.
13706
Bekofen, V.
Processu deformacii
Moskva, 1977.
14385
Egorov, E. I....
Ispolzovanie radiočastotnogo
spektra i radiopomehi
Moskva, 1986
7013
Šipačev, V. S.
Vusašaja matematika
Moskva, 1985.
Štampovka zlementov
korpusniuh konstrukcii
Lenjingrad, 1972.
3095
Kemija organskih spojeva
Zagreb, S.A.
3085
Golovčenko, V. S.
Svarka sudovuh konstrukcii v
zaštitniuh gazah
Lenjingrad, 1972.
3088
Slepljaj, L. I.
Nestacionarnue uprugie volnu
Lenjingrad, 1972.
7016
Jensen, P.
Potokovoe programmirovanie
Moskva, 1984.
7018
Berman, G. N.
Zbornik za dač po kursu
matimatičeskogo analiza
Moskva, 1985.
7019
Gusak, A.A.
Vusšaja matemaika, knj. 1
Minsk, 1983.
7020
Gusak, A.A.
Vusšaja matematika, knj. 2
Minsk, 1984.
DATUM: 4/9/2012
Strana 11/54
Inv. br.
Autor
6620
Dmitriev, A. P.
1455
Naslov knjige
Mjesto izd.
Termo-dinamičeskie processu
Moskva, 1983.
Potemkin, A.
Radioelektronika v sudovoždenii
Moskva, 1967.
3065
Kostjukov, A. A.
Bzaimodejstvije tel, dvižušcihja v
žitkosti
Lenjingrad, 1972.
6616
Zanger, G.
4246
Minorskij, V. P.
3251
Kaplanskii, A. E et al
3093
Suprun, G. F.
6618
Ilun, V. A.
Teleupravlenie i teleizmernie
Moskva, 1981.
3072
Kita, V. F.
Ustrojstvo i remont
turbokompresorov sudovuh DVS
Moskva, 1972.
6617
Geller, B.
Inmpulsnue procesu v
električeski mašinah
Mosklva, 1973.
Elektrotehničeskie materialu
Moskva, 1983.
6619
Elektronue sistemu
Moskva, 1980.
Sbornik zadač po vusšaja
matematike
Moskva, 1971.
Teoretičeskie osnovu
elektrotehniki
Moskva, 1972.
Sintez sistem elektroenergetiki
sudov
Lenjingrad, 1972.
7021
Hog, E. - Arora, Ja
Prikladnoe optimalnoe
proektirovanie
Moskva, 1983.
3098
Ženovak, N. G.
Sudovue vintovue
negermetičnue nasosu
Lenjingrad, 1972.
3082
Korkoš, S. V. Et al
Nadežnost sudovuh
truboprovodov
Lenjingrad, 1972.
3096
Kasalajnen, N. N.
Obrabotka vozduh v sudovuh
sistemah kondicionarovanja
lenjingrad, 1971.
14386
Tihomirov, D. L.
Proektirovanie sudovoj
aparaturu peredači danuh
Lenjingrad, 1987.
3106
Favorov, B. P.
15798
3076
DATUM: 4/9/2012
Potjaev, V. A.
Uhod za sudovumi emkostjami
Moskva, 1971.
Spravočnik po elektrotehničeski
materiala
Lenjingrad, 1988.
Avtomatika
Lenjingrad, 1972.
Strana 12/54
Inv. br.
Autor
6621
Drozdov, E. A. Et al
13707
Naslov knjige
Mjesto izd.
Elektronue vučisliteanije mašinu
edinoj sistemu
Moskva, 1981.
Gromov, N. P.
Teorija obrabotki metalov
davleniem
Moskva, 1978.
14416
Novikov, V. S.
Tehničeskaja ekspluatacija
avijacionogo radioelektronogo
oborudovanija
Moskva, 1987.
1078
Lahanin, V. V.
Sudovue parovue mašinu,
Moskva, 1960.
6635
Kuzjamin, V. B.
Postroenie gruppovuh rešenii v
prostranstvah četki i nečetki
binarnuh otonošenii
Moskva, 1982.
1079
Nornevskij, B. I.
Električeskoe oborudovanie
Moskva, 1965.
3086
Vaganov, A. M. Et al
Proektirovanie korpusniuh
konstrukcij iz staklo-plastika
lenjingrad, 1972.
3091
Kajdalov, . N. N.
Kačestvenaja teorija neuprugoj
ustojčivosti elementov sudovogo
korpusa
Lenjingrad, 1972.
18011
Jakovlev, G. S.
Sudovue elektro-energetičeskie
sistemu
Lenjingrad, 1967.
13705
Djureli, A. -
Analiz deformacij s
ispolzovaniem muara
Moskva, 1974.
7490
Laboratorijum automatyzaciji
procesow sterovania statkiem,
tom 1
Gdynia, 1988.
7493
Laboratorijum automatyzaciji
procesow sterovania statkiem,
tom 2
Gdynia, 1988.
7492
Laboratorijum podstaw
automatyki, tom 1
Gdynia, 1988.
7491
Laboratorijum podstaw
automatyki, tom 2
Gdynia, 1988.
Astronawigacja
Gdansk, 1975.
5610
DATUM: 4/9/2012
Jurdzinski, M....
Strana 13/54
Inv. br.
Autor
13720
Rzysko, Jerzy
13704
13718
Guidi, A.
13699
13719
13711
Prikril, Zdenek
Hlebanja, Jože
13715
Gologranc, Franc
4844
Dešić, V. - Bošković, D.
4645
Petračić, Antun
Kovač, Karlo
12126
Banković, Radovan
12252
Batez, Drago ð.
12963
Čičak, M., Eror, S.
Dokić, Mirko
DATUM: 4/9/2012
Mjesto izd.
Statyka i wytrzymalošć
meterialow
Warsawa, 1971.
Wspolczesne metody obliczen
...
Warsawa, 1958.
Pristrihovanii a presne strihani
Praha, 1969.
Hluboke taženi
Teorie obrabeni
Čelni zobniki
Praha, 1958.
Praha, 1971.
Ljubljana, 1972.
Uvod v preoblikovanje
Ljubljana, 1978.
Simpozij o suvremenom
željezničkom kolosijeku
5390
13249
Naslov knjige
Organizacija istraživanja i
razvoja
Zagreb, 1969.
Beograd, 1975.
Organizacija i tehnika prijevoza
tereta roba sredstvima
cestovnog saobraćaja
Zagreb, S.A.
Problemi morskog brodarstva i
odnos prema ostaloj privredi
Jugoslavije (zbornik Radova)
Rijeka, 1971.
Metodologija utvrñivanja
kvaliteta, pouzdanosti, i
sigurnosti železničkih vučnih
vozila
Beograd, 1987.
Kontrola i regulisanje saobraćaja
Beograd, 1976.
Javni gradski putnički prevoz
Beograd, 1978.
Sistem i metodi utvrñivanja
amortizacije u železničkom
saobraćaju
Beograd, 1971.
Organizacija železničkog
saobraćaja 2
Beograd, 1978.
Meñunarodni strukturni i
institucionalni aspekti razvoja
transporta i komunikacija u
svetu
Beograd, 1979.
Strana 14/54
Inv. br.
Autor
5687
Naslov knjige
Mjesto izd.
Društveni dogovori o saobraćaju
Beograd, 1978.
Beograd, 1992.
14767
Duboka, Čedomir
Tehnologija održavanja vozila 1
4645
Hrenar, Zdravko
Grañevine cestovnog
saobraćaja
12236
Inić, Milan
Etiologija saobraćajnih nezgoda
na putevima
Beograd, 1978.
5367
Jovanović, ð. ,
Vojvodić, S.
Osnovi privrednog poslovanja i
razvojne politike železnice
Beograd, 1971.
12845
Ivić, Miloš
Zbirka rešenih zadataka iz
železničkih pruga
Beograd, 1981.
Saobraćaj u spoljnotrgovinskoj
razmeni SFRJ (zbornik radova)
Beograd, 1985.
11764
5673
Aristidou, Christos G. Sredozemlje danas
Grivčev, Vasil J.
2319
Milićević, Stevan ð.
3362
Markušić, Žarko
3225
Sofrenović, Miloš R.
3888
Tomašić, Veljko
5070
Josifović, ð. - Biblić, M.
2936
DATUM: 4/9/2012
Zagreb, 1975.
Beograd, 1974.
Osnove novog deviznog i
vanjskotrgovinskog sistema
SFRJ
Zagreb, 1977.
Informatorov priručnik za
kadrove: vanjskotrgovinsko i
devizno poslovanje
Zagreb, 1955.
Menica i ček
Beograd, 1971.
Teorijska osnova deviznog
sistema
Beograd, 1972.
Devizno tržište
Beograd, 1973.
Osiguranje u spoljnoj trgovini
Beograd, 1974.
Komercijalna eksploatacija
železnice
Beograd, 1971.
Novaković, S. Et al
Ekonomske osnove i efekti
formiranja cena po železničkim
prugama ...
Beograd, 1970.
Novaković, Stojan
Razbvoj saobraćaja Jugoslavije:
dugoročna koncepcija do 2000.
Beograd, 1981.
Strana 15/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
Saobraćajni sistem Jugoslavije
(izvod iz idejnog programa)
Beograd, 1970.
Saobraćajni sistem Jugoslavije
(idejni program)
Beograd, 1970.
Ekonomika saobraćaja
Zagreb, 1967.
Ekonomika i organizacija
saobraćajnih preduzeća
Beograd, 1972.
5129
Vegar, Branko
16077
Kolarić, Vojislav
5020
Jelinović, Zvonimir
Ekonomika pomorstva
Zagreb, 1975.
1375
Jelinović, Zvonimir
Ekonomika prometa
Zagreb, 1972.
1465
Jelinović, Zvonimir
Ekonomika saobraćaja
Zagreb, 1968.
12210
Jelinović, Zvonimir
Promet u mirovanju
Zagreb, 1973.
2747
Novaković, Stojan
Ekonomika saobraćaja
Beograd, 1971.
6251
Novaković, Stojan
Uticaj transportnih troškova na
privredu
Beograd, 1968.
Bejaković, Dražen
Mjesto saobraćajnih investicija u
ukupnim privrednim
investicijama u toku privrednog
razvoja
Beograd, 1969.
Bejaković, Dražen
Značaj i karakteristike
infrastrukture te razvijenost
saobraćajne infrastrukture
republika i autonomnih pokrajina
u Jugoslaviji
Beograd, 1978.
Ekonomika organizacija
udruženog rada u saobraćaju
Sarajevo, 1986.
Saobraćajna politika SFRJ
Beograd, 1973.
2045
7110
Čekić, Š. - Vojvodić, S.
3170
Dokić, Mirko
13253
Paunović, Danilo
Korišćenje i održavanje
železničkih vozila - vuča
Beograd, 1975.
12724
Kuzović, Ljubiša
Teorija saobraćajnog toka
Beograd, 1987.
DATUM: 4/9/2012
Strana 16/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
12253
Simpozij o suvremenom
željezničkom kolosijeku
Zagreb, 1969.
3195
Simpozijum zdravstvena
bezbednost u saobraćaju
Novi Sad, 1972.
Zbirka rešenih zadataka iz
motornih vozila
Beograd, 1989.
12859
Spasić, M. - Žeželj, S.
6455
Starčević, Ante
Planiranje razvoja i poslovanja
saobraćajnih organizacija
udruženog rada
Rijeka, 1977.
17773
Jovović, Mileta
Lučki menadžment
Kotor, 2002.
16102
Jovović, Mileta
Lučki menadžment
Kotor, 2002.
Integralni transport u SFRJ sa
kodeksom ponašanja u
transportu robe kontenerima
Beograd, 1979.
Aktuelna pitanja razvoja
integralnog transporta u SFRJ
1981. - 1985.
Beograd, 1981.
13299
Uputstvo za utvrñivanje i
evidenciju kapaciteta i
organizacije teretnog saobraćaja
Beograd, 1993.
13301
Uputstvo za opis teretnih kola na
prugama JŽ
Beograd, 1989.
Osnovi matematičke analize
Beograd, 1981.
6589
6984
22
Mamuzić, Z. P.ðerasimović, B.P.
Marić, V. - Skendžić, M. Obične diferencijalne jednačine
Beograd, 1980.
Marković, Željko
Uvod u višu analizu 1
Zagreb, 1956.
Vranić, Vladimir
Matematika za ekonomiste 1
Zagreb, 1957.
18
Vranić, Vladimir
Matematika za ekonomiste 2
Zagreb, 1958.
2950
Mitrinović, D.S.
Diferencijalne jednačine
DATUM: 4/9/2012
Beogard, 1972.
Strana 17/54
Inv. br.
Autor
1764
Berman, G. N.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize
Beograd, 1969.
2394
Martić, Ljubomir
Primjena matematičkih metoda
u ekonomskoj analizi
Zagreb, 1971.
2757
Martić, Ljubomir
Primjena matematičkih metoda
u ekonomskoj analizi
Zagreb, 1971.
2393
Martić, Ljubomir
Primjena matematičkih metoda
u ekonomskoj analizi
Zagreb, 1971.
619
Martić, Ljubomir
Matematičke metode za
ekonomske analize 1
Zagreb, 1963.
1048
Martić, Ljubomir
Matematičke metode za
ekonomske analize 2
Zagreb, 1966.
1049
Martić, Ljubomir
Matematičke metode za
ekonomske analize 2
Zagreb, 1966.
5122
Matematika za ekonomiste
Zagreb, 1976.
13807
Matematika za ekonomiste
Zagreb, 1976.
6814
Matematski modeli turbulentnih
transportnih procesa (zbornik
radova)
Sarajevo, 1984.
7085
Matematski modeli turbulentnih
transportnih procesa (zbornik
radova)
Sarajevo, 1984.
Zbirka zadataka iz matematike
za 5. i 6. razred osnovne škole
Sarajevo, 1972.
Lučić, Leonida
Matematika za ekonomiste 1
Beograd, 1972.
2840
Lučić, Leonida
Matematika za ekonomiste 2
Beograd, 1972.
4385
Bertolino, Milorad
Matematika i dijalektika
Beograd, 1974.
2879
Devide, Vladimir
Riješeni zadaci iz više
matematike
Zagreb, 1972.
Njemčević, Salih
DATUM: 4/9/2012
Naslov knjige
Mjesto izd.
Strana 18/54
Inv. br.
Autor
1452
Devide, Vladimir
6585
ðaja, Časlav
3293
Vušović, Ljubo
Naslov knjige
Mjesto izd.
Zadaci iz apstraktne algebre
Beograd, 1968.
Viša matematika, 2. deo
Beograd, 1983.
Razvijanje interesa i
stvaralačkog rada u nastavi
matematike
Zagreb, 1967.
6980
Zbirka zadataka iz matematike
Beograd, 1983.
1451
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike 2
Beograd, 1967.
5781
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike 1
Beograd, 1974.
Zbirka riješenih zadataka i
testova za polaganje prijemnog
ispita iz matematike za upis na
Fakultetu za pomorstvo Kotor
15415
Šaranović, S. meštrović, R.
7225
Štulić, Predrag Vitorović, Milan
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike za 5. godinu
Pedagoške akademije
Beograd, 1977.
7227
Štulić, Predrag Vitorović, Milan
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike za 5. godinu
Pedagoške akademije
Beograd, 1977.
2081
Veselinović, Vidoje Ž.
Osnovi matematike za
ekonomiste, sv. 2
Beograd, 1963.
2368
Veselinović, Vidoje Ž.
Osnovi matematike za
ekonomiste
Beograd, 1964.
2581
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
2579
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
1322
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
1321
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
DATUM: 4/9/2012
Kotor, 2001.
Strana 19/54
Inv. br.
Autor
2578
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
2577
Vranić, V. - Martić, Lj.
Matematika za ekonomiste, sv.
2
Zagreb, 1967.
13002
13008
13825
13824
13004
13005
13003
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Šćepanović, Radoje Martinović, Milan
Naslov knjige
Mjesto izd.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
Diferencijalne jednačine
Podgorica, 1994.
1066
Bilimović, Anton
Funkcija izvod diferencijal
Beograd, 1965.
1067
Bilimović, Anton
Diferencijalni račun i njegove
primene
Beograd, 1965.
1068
Bilimović, Anton
Integralni račun sa primenama
Beograd, 1962.
1069
Bilimović, Anton
Diferencijalne jednačine sa
dopunama
Beograd, 1962.
7001
6595
Ivanović, Ž. - Milin, L. Rešeni zadaci iz matematike
Beograd, 1985.
Matematika, prirodne nauke i
marksističko obrazovanje
Beograd, 1980.
Kvantitativni modeli istraživanja
budućnosti (zbornik radova)
Beograd, 1982.
Bertolino, Milorad
7084
39
Kašanin, Radivoje
Viša matematika 2, knj. 1
Beograd, 1949.
17661
Bertolino, Milorad
Matematika 2
Beograd, 1969.
13808
Dabčević, Aña et al.
3710
Car, Mladen
3000
DATUM: 4/9/2012
Zagreb, 1977.
Matematika za ekonomiste
Zagreb, 1973.
Cvelić, D. - Samaržija, Zbirka zadataka iz vise
V.
matematike , dio 1
Savić, Nikola
3614
Osnove matematike za
ekonomiste
Stipanić, Ernest
Zagreb, 1966.
Matematika za ekonomiste
Beograd, S. A.
Matematika i marksizam kao
filozofija nauke (brošura)
Beograd, 1974.
Strana 20/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
3613
Stipanić, Ernest
Matematika i marksizam kao
filozofija nauke (brošura)
Beograd, 1974.
3612
Stipanić, Ernest
Matematika i marksizam kao
filozofija nauke (brošura)
Beograd, 1974.
3611
Stipanić, Ernest
Matematika i marksizam kao
filozofija nauke (brošura)
Beograd, 1974.
3292
Stipanić, Ernest
Matematika i marksističko
obrazovanje
Beograd, 1973.
1093
Stipanić, Ernest
Viša matematika 1
Beograd, S. A.
4025
Stipanić, Ernest
Viša matematika 2
Beograd, 1973.
7220
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike 1
Beograd, 1986.
1999
4. kongres matematičara,
fizičara i astronoma (zbornik
radova)
Beograd, 1969.
2215
Ralević, Rajko et al.
Zbirka rešenih zadataka iz
matematike za ekonomiste
Beograd, 1971.
2214
Ralević, Rajko et al.
Matematika za ekonomiste
Beograd, 1971.
3002
Samaržija, Viktor
Zbirka zadataka iz više
matematike 2
Zagreb, 1965.
3003
Samaržija, Viktor
Zbirka zadataka iz više
matematike 3
Zagreb, 1967.
3001
Samaržija, Viktor
Zbirka zadataka iz više
matematike 4
Zagreb, 1967.
Matematička analiza 1
Podgorica, 19954.
Matematička analiza 1
Podgorica, 19954.
14401
12999
Gavrilov, V. I. Pavićević, Ž.
Gavrilov, V. I. Pavićević, Ž.
13059
Šćepanović, Radoje
Obične diferencijalne jednačine
Nikšić, 1992.
16255
Šćepanović, Radoje
Obične diferencijalne jednačine
Nikšić, 1992.
14868
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14864
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
DATUM: 4/9/2012
Strana 21/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
14865
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14866
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14867
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14872
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14873
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14874
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14863
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
14871
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Podgorica, 1999.
12630
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
13029
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
13039
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
12626
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
13032
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
13030
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
13033
Lavrentijev, Igor M. Šćepanović, R.
Zbirka zadataka iz matematičke
analize I dio
Nikšić, 1992.
7014
Litvinenko, V. N. Mordokovič, A. G.
1329
Praktikum po rešenio
mateamtičeskh zadač
Moskva, 1984.
Niče, Vilko
Uvod u sintetičku geometriju
Zagreb, 1956.
2881
1331
1332
Niče, Vilko
Niče, Vilko
Niče, Vilko
Perspektiva
Perspektiva
Perspektiva
Zagreb, 1961.
Zagreb, 1961.
Zagreb, 1961.
1313
Niče, Vilko
Deskriptivna geometrija
Zagreb, 1967.
1449
Stanković, Bogoljub
DATUM: 4/9/2012
Osnovi funkcionalne analize
Beograd, 1968.
Strana 22/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
1318
Blanuša, Danilo
Viša matematika, 1 dio, 1
svazak
Zagreb, 1965.
1316
Blanuša, Danilo
Viša matematika, 1. dio, 1.
svazak
Zagreb, 1965.
51
Blanuša, Danilo
Viša matematika, 1 dio, 2.
svezak
Zagreb, 1965.
799
812
491
269
Anñelić, Tatomir
Anñelić, Tatomir
Anñelić, Tatomir
Ivanović, Dragiša M.
51
492
Teorija vektora
Teorija vektora
Tenzorski račun
Vektorka analiza
Beograd, 1959.
Beograd, 1959.
Beograd, 1952.
Beograd, 1960.
Mitrinović, D. S. Mihailović, D.
Linearna algebra, analitička
geomatrija, polinomi
Beograd, 1959.
Mitrinović, D. S. Mihailović, D.
Linearna algebra, analitička
geomatrija, polinomi
Beograd, 1962.
Veselinović, Vidoje Ž. Privredna matematika
Beograd, 1959.
Veselinović, Vidoje Ž. Privredna matematika, knj.1
Beograd, 1960.
14144
Duborija, S. Et al.
Linearna algebra, analitička
geomatrija (zbirka zadataka)
Podgorica, 1997.
14143
Duborija, S. Et al.
Linearna algebra, analitička
geomatrija (zbirka zadataka)
Podgorica, 1997.
14148
Duborija, S. Et al.
Linearna algebra, analitička
geomatrija (zbirka zadataka)
Podgorica, 1997.
490
Anñelić, Tatomir
Martinović, M. Šćepanović, R.
13019
Matrice
Beograd, 1962.
Numeričke metode
Podgorica, 1995.
3317
Sorajić, Luka
Privredna matematika, knj. 1
Sarajevo, 1972.
3661
Sorajić, Luka
Privredna mateamtika knj.2
Sarajevo, 1972.
2216
Ralević, Rajko et al.
Zbirka rešenih zadataka iz
mateamtike za ekonomiste
Beograd, 1971.
DATUM: 4/9/2012
Strana 23/54
Inv. br.
Autor
5765
Pejović, T.
Diferencijalne jedančine I
Beograd, 1974.
821
Pejović, T.
Diferencijalne jednačine
Beograd, 1958.
822
Pejović, T.
Diferencijalne jednačine
Beograd, 1958.
813
Pejović, T.
Matematička analiza 3
Beograd, 1962.
811
Pejović, T.
Matematička analiza 3
Beograd, 1962.
814
Pejović, T.
Matematička analiza 4
Beograd, 1961.
815
Pejović, T.
Matematička analiza 4
Beograd, 1961.
816
Pejović, T.
Matematička analiza 5
Beograd, 1962.
817
Pejović, T.
Matematička analiza 5
Beograd, 1962.
7231
Naslov knjige
Orlov, K. - Bakovljev, Eksperimentalno proučavanje
M.
programirane nastave algebre
Mjesto izd.
Beograd, 1970.
12827
Potkonjak, Veljko
4958
Simić, Dušan
14294
Martinović, M. Šćepanović, R.
Teorija algoritama i programski
jezik Paskal
Podgorica, 1998.
6360
Petrović, Radivoj
Specijalne metode u optimizaciji
sistema
Beograd, 1977.
948
Tomović, Rajko
Elektronski računski automati
Beograd, 1960.
2318
Trivunac, Teofanija
Automatizacija i kibernetika
Beograd, 1971.
3975
Trivunac, Teofanija
Automatizacija i kibernetika
Beograd, 1974.
4175
Trivunac, Teofanija
Automatizacija i kibernetika
Beograd, 1974.
4047
Trivunac, Teofanija
Automatizacija i kibernetika
Beograd, 1974.
3496
Viner, Norbert
Kibernetika
Beograd, 1972.
6890
Vujković, Teodosije
Kvantitativna analiza tehničkog
progresa
Zagreb, 1972.
2766
Vujković, Teodosije
Kvantitativna analiza tehničkog
progresa
Zagreb, 1972.
6876
Srića, Velimir
Sistem, informacija, kompjutor
Zagreb, 1981.
6888
Sekulić, Branko
Matematičke metode i modeli
Zagreb, 1982.
DATUM: 4/9/2012
Savremeni roboti
Beograd, 1986.
Elektronski analogni računar
Beograd, 1972.
Strana 24/54
Inv. br.
Autor
6865
Naslov knjige
Mjesto izd.
Primjena osobnih kompjutora u
radnim organizacijama
Zagreb, 1985.
6893
Panian, Željko
Upravljanje djelotvornošću
elektroničke obrade podataka
Zagreb, 1983.
6862
Ferišak, Vilim
Organizacija elektroničke
obrade podata
Zagreb, 1984.
2258
Minikompjutori i sistem
informacija
Zagreb, 1970.
11738
Minikompjutori i njihova
primjena u radnim
organizacijama
Zagreb, 1970.
Primjena elektroničkih računala
Zagreb, 1983.
6861
Matasović, Ljubo
2113
Marjanović, Slavko
Primena kibernetike u
rukovoñenju radnom
organizacijom
Zagreb, 1970.
2507
Marjanović, Slavko
Primena kibernetike u
rukovoñenju radnom
organizacijom
Zagreb, 1970.
Kibernetika u ekonomiji
Zagreb, 1969.
3797
4950
Ćirić, Vidojko
Računske mašine,
programiranje i primena
Beograd, 1976.
6167
Ćirić, Vidojko
Uvod u struktuirano-linijsko
programiranje i programski jezik
Beograd, 1981.
11409
Ćirić, Vidojko
Paskal 2 deo
Beograd, 1990.
12016
Ćirić, Vidojko
Principi programiranja (skripta)
Beograd, S. A.
12017
Ćirić, Vidojko
Principi programiranja (skripta)
Beograd, S. A.
12014
Ćirić, Vidojko
Principi programiranja (skripta)
Beograd, S. A.
12019
Ćirić, Vidojko
Principi programiranja (skripta)
Beograd, S. A.
6894
Martić, Ljubomir
Nelinearno programiranje
Zagreb, 1973.
Operativno istraživanje
Zagreb, 1968.
1745
DATUM: 4/9/2012
Strana 25/54
Inv. br.
Autor
2115
2296
Naslov knjige
Operativno istraživanje
Marković, Mirko
Istraživanje operacija
Mjesto izd.
Zagreb, 1968.
Beograd, 1970.
4703
Stanojević, Radoslav Uvod u operaciono istraživanje
Beograd, 1970.
2484
Stanojević, Radoslav Linearno programiranje
Beograd, 1966.
14916
Šćepanović, R. Martinović, M.
Uvod u programiranje i zadaci iz
Paskala
Podgorica, 2000.
14910
Šćepanović, R. Martinović, M.
Uvod u programiranje i zadaci iz
Paskala
Podgorica, 2000.
3967
Milosavljević, Marko
Meteorologija
Beograd, 1972.
4563
Borba protiv požara i prodora
vode na brodovima
S.L., 1971.
4562
Borba protiv požara i prodora
vode na brodovima
S.L., 1971.
2000
Izrada i korištenje vremenskih
karata na brodovima
Split, 1970.
5077
Čadež, Marjan
Meteorologija
Zbornik radova 1 Fakulteta
strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu
1970
Beograd, 1973.
Zagreb, 1970.
Ready notes for use with
Phisical geology
New York, 1998.
Dražić, Milan P.
Niža geodezija 1 deo
Beograd, 1959.
57
Dražić, Milan P.
Niža geodezija 2 deo
Beograd, 1957.
20
Neidhardt, Nikola
Osnovi geodezije 3
Zagreb, 1950.
23
Čubranić, Nikola
Viša geodezija 1 dio
Zagreb, 1954.
Simpozijum astronoma
Jugoslavije
Beograd, 1968.
17017
Plummer, C. C. Et al
56
1469
1453
DATUM: 4/9/2012
Ševarlić, B. M. - Brkić,
Geodetska astronomija, knj. 1
Z. M.
Beograd, 1963.
Strana 26/54
Inv. br.
Autor
1105
Ševarlić, B. M.
Promene geografske širine
astronomske opservatorije u
Beogradau
Beograd, 1961.
1107
Brkić, Zaharije M.
Prilog ispitivanja sistemskih
uticaja na astronomsko
odreñivanje vremena
Beograd, 1961.
4187
Boll, Marcel
6738
Naslov knjige
Tables numeriques universelles
Matejić, M. Jovanović,
Finansije
M.
5107
Vinski, Ivo
5676
Gorupić, Drago
6566
Mjesto izd.
Paris, 1964.
Zagreb, 1982
Društveni proizvod svijeta
Zagreb, 1976.
Poslovna politika poduzeća 2
Zagreb, 1975.
Ristić, Ljubiša
Društveni i privredni sistem
SFRJ
Beograd, 1980.
5381
Marsenić, Dragutin
Privredni sistem Jugoslavije
Beograd, 1077.
910
Tišma, Toša
Javne finansije
Zagreb, 1964.
2494
Tišma, Toša
Javne finansije 2 dio
Zagreb, 1068.
2816
Defrančeski, Bojan
Finansijsko poslovanje
preduzeća
Beograd, 1972.
Financijsko poslovanje
Zagreb, 1971.
2765
4746
Matejić, Miodrag
Javne finansije
Beograd, 1975.
1311
Bogoev, Ksente
Lokalne finsije Jugoslavije
Beograd, 1964.
4420
Lovčević, Jovan
Institucije javnih finansija, knj. 3
Beograd, 1969.
3664
Lovčević, Jovan
Institucije javnih finansija, knj. 2
Beograd, 1967.
2438
Lovčević, Jovan
Institucije javnih finansija, knj.1
Beograd, 1963.
5103
Tomljanović, Dražena Finansije
Sarajevo, 1976.
4306
Lovčević, Jovan
Institucije javnih finansija
Beograd, 1975.
608
Matejić, Miodrag
Javne finansije
Beograd, 1963.
4624
Obraz, Roman
Osnove konjunkture tržišta
5213
Krndija, Drago
Raspodela nacionalnog dohotka
Sarajevo, 1976.
4709
Todorović, Jovan
Koncepcija strategije rasta
preduzeća
Beograd, 1975.
2487
DATUM: 4/9/2012
Šultere, V. - Kovač, S. Proizvodnost rada
Zagreb, 1971.
Zagreb, 1967.
Strana 27/54
Inv. br.
Autor
2494
Radunović, Dragutin
4609
Krulj, Vrleta
2437
Lovčević, Jovan
878
3744
Pretner, leo
11761
Božić, Vojislav
11758
4338
Grivčev, Vasil J.
4403
Rakočević, Živojin
4867
Naslov knjige
Mjesto izd.
Teorijsko metodološki problemi
produktivnosti rada u proizvodnji
uglja
Beograd, 1970.
Instrumenti plaćanja u
savremenom prometu
Beograd, 1975.
Institucije javnih finansija, knj. 2
Beograd, 1967.
Priručnik za primenu propisa o
menici i čeku
Beograd, 1965.
Inostrani dokumentarni akreditivi
u teoriji i praksi
Zagreb, 1965.
Sistem merenja rezultata rada
Beograd, 1977.
Akuelni problemi ekonomske
politike i privrednog sistema
Jugoslavije
Zagreb, 1970.
Inflacija u SFRJ
Dinar i zlatnovalutni standard
Beograd, 1975.
S.L. , S.A.
Društveno politički sistem SFRJ
Beograd, 1975.
4339
Jovanović, Petar
Izbor investicija u preduzeću
Beograd, 1974.
5330
Krasulja, Dragan
Finansijska efektivnost i
finansiranje investicija
Beograd, 1977.
2764
Stranjak, Asim
Teorija potrošačkog kredita i naš
sistem potrošačkog kreditiranja
Zagreb, 1971.
2498
Miljanić, Nikola
Novac i kredit
Zagreb, 1964.
2427
Kostić, Ž. K.
Osnovi teorije mezoekonomije
Zagreb, 1968.
2314
Perić, Živojin
Planiranje i poslovna politika
preduzeća
Beograd, 1971.
5104
Ćirović, Milutin
Monetarno-kreditni sistem
Beograd, 1976.
627
3229
DATUM: 4/9/2012
Stevanović, Radomir M. Novčani i kreditni sistem
Fredman, Milton
Teorija novca i monetarna
politika
Zagreb, 1963.
Beograd, 1973.
Strana 28/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
3675
Ugrin, Srećko
Organizacija, kontrola i
odgovornost u samoupravnom
preduzeću
Beograd, 1973.
1985
Blessing, Karl
U borbi za dobar novac
Beograd, 1970.
5688
Golijanin, Milijan
Bankarstvo Jugoslavije
Beograd, 1977.
1177
Sofrenović, Miloš R.
Bankarstvo i meñunarodni platni
promet
Beograd, 1966.
3406
Stefanović, Dragoljub
Meñunarodni trgovinski i platni
promet
Beograd, 1973.
4327
Sofrenović, Miloš R.
meñunarodni monetarni sistem
Beograd, 1975.
3567
Sofrenović, Miloš R.
Reformisanje meñunarodnog
monetarnog sistema
Beograd, 1974.
2059
Sofrenović, Miloš R.
Meñunarodni platni promet
Beograd, 1970.
5609
Rosenberg, Ljudevit
Floating i zaštitne monetarne
klauzule
4552
Trifunović, Miljko
Uvod u meñunarodni platni
promet
Beograd, 1975.
7303
Čečez, Momir
Privredni sistem i privredni
razvoj Jugoslavije
Sarajevo, 1984.
Zagreb, 1977.
842
Ekonomika Jugoslavije, 1 dio
Zagreb, 1964.
417
Ekonomika Jugoslavije, 2 dio
Zagreb, 1968.
Privredni razvoj Jugoslavije
Zagreb, 1976.
6875
Šefer, Berislav
5660
Jašić, zoran
Financiranje zajedničkih potreba
u specifičnim oblastima
društvene reprodukcije
Zagreb, 10976.
6569
Trešnjar, Miraš
Osnove društveno-ekonomskog
ureñenja i društveno-političkog
sistema Jugoslavije
Beograd, 1980.
1732
Stanojević, Obrad
Zajam i kamata
Beograd, 1966.
DATUM: 4/9/2012
Strana 29/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
6881
Ekonomika Jugoslavije, opći dio
Zagreb, 1984.
2488
Ekonomika Juggoslavije,
posebni dio
Zagreb, 1971.
2234
Ekonomika Jugoslavije, opći dio
Zagreb, 1970.
Kapital, inflacija i
multinacionalne kompanije
Beograd, 1974.
Nacionalno bogatstvo
Zagreb, 1964.
4848
Levinson, Čarls
848
Vinski, Ivo
2445
5642
Milenković, Vladislav Rad i kapital na zapadu
Bulat, Vuksan
Teorija organizacije
Zagreb, 1977.
Ekonomika Jugoslavije, opći dio
Zagreb, 1988.
Uvod u ekonomiku SFRJ
Zagreb, 1973.
Regionalna ekonomika
Jugoslavije
Beograd, 1979.
Vlaškalić, M. Zeković,
Ekonomika Jugoslavije
V.
Beograd, 1976.
7425
4614
Rendulić, Nedeljko
5761
Rosić, Ilija M.
5083
Beograd, 1965.
861
Milanović, petar
Poslovna statistika
Beograd, 1964.
1743
Radić, Aleksandar
Poslovna statistika
Beograd, 1969.
1744
Petz, Boris
2121
Osnovne statističke metode
Zagreb, 1964.
Martić, Ljubomir
Matematičke metode za
ekonomske analize
Zagreb, 1966.
4298
Kandić, Ljubica
Praktikum iz opšte istorije
države i prava
Beograd, 1973.
2952
Korać, Josif
snovi statističke analize u
preduzeću
Zagreb, 1965.
4844
Dešić, V. - Bošković, D.
Organizacija istraživanja i
razvoja
Beograd, 1975.
2756
Kotnik, Drago
Prodajna politika
Zagreb, 1971.
1847
Medvešček, Ivo
Organizacija prodaje u
proizvoñačkom poduzeću
Zagreb, 1968.
6525
Radunović, Dragutin
Tržišna politika organizacja
udruženog rada
Beograd, 1976.
3843
Bazala, Aleksandar
Metode istraživanja tržišta
Zagreb, 1973.
DATUM: 4/9/2012
Strana 30/54
Inv. br.
Autor
4617
Dinter, Čedo
3343
Horvat, Branko
2796
Naslov knjige
Utvrñivanmje djelotvornosti
ekonomske propagande
Ekonomska analiza 1
Jovanović, Aleksandar Komercijalno poslovanje
2238
2838
Vasić, Velimir
6874
Lovrenović, Stjepan
6885
Sirotković, Jakov
4418
Mjesto izd.
Zagreb, 1974.
Beograd, 1970.
Beograd, 1972.
Evropska ekonomska zajednica
i položaj Jugoslavije
Beograd, 1969.
Ekonomska politika Jugoslavije
Beograd, 1972.
Ekonomska politika
Zagreb, 1982.
teorija i politika ekonomskog
razvoja
Zagreb, 1976.
Aktuelni problemi ekonomske
politike i privrednih kretanja
Jugoslavije
Zagreb, 1972.
6568
Bejec, Jurij
12034
Čalić, Dušan
3829
Sofrenović, Miloš R.
3730
Grličkov, Aleksandar S.
4022
Samardžija Miloš
2159
Samardžija Miloš
2413
Jankov, Stojan
Savremeni privredni sistemi
Beograd, 1972.
3547
Lazarević, Argir
organizacija robnog prometa
Beograd, 1974.
3533
Bulat, Stojan
Novac, inflacija i stabilizacija
Beograd, 1973.
4317
Stevanović, Nikola
Održanje realne substance
preduzeća u inflatornioj
ekonomiji
Beograd, 1975.
5675
Gorupić, Drago
Poslovna politika poduzeca 1
Zagreb, 1975.
Organizacija rada u
samoupravnim odnosima
Zagreb, 1970.
2285
DATUM: 4/9/2012
Savremeni privredni sistemi
Beograd, 1983.
tehnički progres i privredni
razvoj SFRJ
Beograd, 1979.
Euro-dolar
Beograd, 1972.
Ekonomski odnosi izmeñu
socijalističkih zemalja
Beograd, 1973.
Privredni sistem Jugoslavije 1
dio
Privredni sistem Jugoslavije 2
dio
beograd, 1973.
Beograd, 1968.
Strana 31/54
Inv. br.
Autor
Planiranje i poslovna politika
preduzeća
3714
4665
Naslov knjige
Mjesto izd.
Beograd, 1974.
Kovač, Oskar - Scherl, Modelski pristup dugoročnom
Pavle
usmeravanju privrede
Beograd, 1970.
6977
Karić, Enes
Razvojna politika organizacija
udružanog rada
Beograd, 1979.
2229
Obraz, Roman
Planiranje, razvoj i lansiranje
proizvoda za tržište
zagreb, 1971.
4098
Fruht, Miroslav
Kreacija privredne propagande
Beograd, 1975.
6266
Popović, Žarko
Ekonomska analiza poslovanja
Zagreb, 1979.
3052
Babić, Šimun
Uvod u ekonomiku poduzeća
Zagreb, 1971.
4662
Ekonomika industrija
4398
Žaja, Marko
2065
Šehbegović, Agnesa
Osnovi ekonomike preduzeća
2754
Domainko, Dragutin
Ekonomika i organizacija
industrijskih poduzeća
14490
Bogetić, Gvozdenija
Ekonomika preduzeća
Podgorica, 1995.
2423
Ravlić, P. Et al.
Ekonomika poduzeća
Pula, 1970.
832
Popović, S. Et al.
Organizacija i poslovanje
privrednih organizacija
Beograd, 1964.
5790
Domainko, Dragutin
Ekonomika i organizacija
industrijskih poduzeća
Zagreb, 1972.
1063
Stojiljković, Milovan
Organizacija industrijske
proizvodnje
Sarajevo, 1966.
5828
Grñić, Gojko
Makroekonomski bilansi
Beograd, 1978.
12233
DATUM: 4/9/2012
Ekonomika proizvodnje
Beograd, 1975.
Vrednovanje rad i raspojela
osobnih dohodaka
Zagreb, 1975.
Beograd,
Zagreb, 1970.
Zagreb, 1977.
Strana 32/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Utvrñivanje i rasporeñivanje
dohotka u knjigovodstvu knj.2
1992
Mjesto izd.
Beograd, 1979.
Brozovic, Z. - Crnjak, S.
Primjena osnovnog kontnog
plana
Zagreb, 1970.
Matović et. Al
Priručnik za primenu kontnog
plana OUR-a
Šid, 1980.
Zbirka propisa i službenih
objašnjenja o knjigovodstvu
Beograd, 1987.
Priručnik za org. I voñenje
knjigov. OUR-a sa zbirkom
propisa (knj. 1)
Sarajevo, 1977.
Meñunarodna zajednica i UN
Beograd, 1970.
4074
Zbirka propisa o knjigovodstvu
OUR-a
Beograd, 1973.
3323
Zbirka propisa o sredstvima i
dohotku u OUR-ma
Beograd, 1973.
Teorija i metodologija
knjigovodstva
Beograd, 1978.
Savremeni problemi političke
ekonomije
Beograd, 1973.
12121
2137
Ožegović, Simo
Dimitrijević, Vojin
Jezdimirović, Milun
4021
Pilić, Vera
4038
Stojiljković, Dragoljub Politička ekonomija
Beograd, 1974.
2406
Žilić,-Jurin, Ana - Jurin,
Politička ekonomija
Smiljan
Beograd, 1972.
6975
Rakočević, Živojin
Politička ekonomija
Beograd, 1978.
4034
petrović, Jovan
Politička ekonomija
Beograd, 1974.
3959
Brkić, Nikola
Politička ekonomija
Beograd, 1971.
2384
Petrović, B. N. Marinković, P. B.
Politička ekonomija
Beograd, 1971.
3882
Tomašić, Veljko
Osiguranje u spoljnoj trgovini
Beograd, 1974.
3885
Tomašić, Veljko
Osiguranje u spoljnoj trgovini
Beograd, 1974.
978
Vučković, Miloš
Finansiranje spoljne trgovine
Beograd, 1964.
1185
Obradović, S. - Njegić,
Statistika spoljne trgovine
R.
Obradović, Sava
DATUM: 4/9/2012
Organizacija i tehnika spoljne
trgovine
Beograd, 1964.
Zagreb, 1966.
Strana 33/54
Inv. br.
Autor
13210
Čečez, Momir
12772
radovanović, radiša
4342
Naslov knjige
Mjesto izd.
Privredni sistem i privredni
razvoj Jugoslavije
Sarajevo, 1984.
Analiza poslovanja preduzeća
Beograd, 1993.
Jovanović, Aleksandar Komercijalno poslovanje
Beograd, 1975.
554
Rastovčan, Pavao
Vrijednosni papiri mjenica, ček
Zagreb, 1955.
12234
Pensa, Vjekoslav
Kamata po skraćenoj metodi
Rijeka, 1972.
2155
12061
13215
Stojiljković, dragoljub Teorija i merenje tražnje
Marković, Mirko
Osnovi marketinga
Beograd, 1975.
Jovanović, Aleksandar Psihologija prodaje
Beograd, 1972.
6526
Marušić, Mira
4874
Bogdanović, Miloš
3966
Beograd, 1969.
Istraživanje tržišta
Zagreb, 1982.
Istraživanje tržišta i cena
Beograd, 1975.
Stojiljković, Dragoljub Teorija i merenje tražnje
Beograd, 1969.
13142
Zolak, Trivo
Uspješni preduzetnici crne Gore
Bar, 1995.
13141
Zolak, Trivo
Uspješni preduzetnici crne Gore
Bar, 1995.
1236
Kostić, Živko K.
Osnovi organizacije preduzeća
Beograd, 1968.
3351
Pilić, Vera et al
Marksov metod ekonomske
analize
Beograd, 1973.
3662
Marković, Ljubisav
Ekonomsko ureñenje
Beograd, 1971.
Kurs iz političke ekonomije
Beograd, 1960.
Politička ekonomija
Beograd, 1979.
611
11559
843
Hasanagić, H. Popović, S.
Petrović, B. N. Marinković, P. B.
Nešić, D.
5384
2810
DATUM: 4/9/2012
Kostić, Živko K.
Tećaj političke ekonomije
Zagreb, 1964.
Zbirka zakona o
vanjskotrgovinskom i deviznom
poslovanju, kreditnim odnosima
i obavljanju privrednih djelatnosti
u inozemstvu
Zagreb, 1977.
Osnovi organizacije preduzeća
Beograd, 1972.
Strana 34/54
Inv. br.
Autor
4414
Konstantinović,
Gordana
11742
Vinski, Ivo
1496
4549
Naslov knjige
Teorija monopolističke
konkurencije grañanskih
ekonomista
Mjesto izd.
Beograd, 1973.
Nacionalno bogatstvo
Jugoslavije
Zagreb, 1957.
Politička ekonomija kapitalizma
Zagreb, 1067.
Milosavljević, Momčilo Politika cena preduzeća
Beograd, 1971.
teorija cena u socijalističkoj
robnoj privredi
Beograd, 1972.
Politika i instrumenti regulisanja
novca i kredita u Jugoslaviji
Beograd, 1974.
Lang, Rikard
Tečaj Političke ekonomije 1
Zagreb, 1964.
Tironi, Jakov
Politička ekonomija
Zagreb, 1968.
4860
Popović, Tomislav
4871
Golijanin, Milijan
901
2149
3187
Bošković, B. - Dašić, D. Minuli rad
11762
Jovičić, S. - Janičić, D.
Vrednovanje rad i radnog
doprinosa
Beograd, 1977.
12042
Babić, Mate
Makroekonomski modeli
Zagreb, 1977.
2244
Ekonomska znanost kao
proizvodna snaga društva
(zbornik radova)
Zagreb, 1971.
2255
Osnovi teorije dohotka i
socijalističke robne proizvodnje
(zbornik radova)
4620
5324
4318
DATUM: 4/9/2012
Pensa, Vjekoslav
Kamati i anuiteti dugoročnih
zajmova u korištenju i otplati anticipativno
Raspodela sredstava za lične
Grozdanović, Dragiša,
dohotke i zajedničku potrošnju u
Ž.
OUR-ma
Stranjak, Asim
Stvaranje i emisija novca u
socijalističkoj samoupravnoj
privredi
Beograd, 1973.
Beograd, 1970.
Rijeka, 1975.
Beograd, 1977.
Zagreb, 1975.
Strana 35/54
Inv. br.
Autor
12082
Perišin, Ivo
6922
Vulović Milorad et al
4967
Pertot, Vladimir
1263
Kukoleča, Stevan
Naslov knjige
Novac monetarni sistem i
udruženi rad
Ekonomika OUR-a
Mjesto izd.
Zagreb, 1978.
Beograd, 1980.
Ekonomika meñunarodne
razjene Jugoslavije knj. 2
Zagreb, 1970.
Merenje poslovnog uspeha
Zagreb, 1966.
4850
Organizacija tržišta
socijalističkih preduzećamarketing
Beograd, 1971.
4411
Organizacija tržišta
socijalističkih preduzećamarketing
Beograd, 1971.
Osnovi marketinga
Sarajevo, 1975.
4359
Milanović, Radovan
Mogućnost primjene marketinga
u uvjetima poslovanja
jugoslavenskih trgovinskih
organizacija
5389
4141
Milisavljević, Momčilo Marketing
Beograd, 1975.
3728
Novković, Bogdan
6256
Obraz, Roman
6972
Bazala, Aleksandar
12085
Bajec, Jurij
4048
Bogdanović, Miloš
Istraživenje tržišta
Beograd, S.A.
12038
Bogdanović, Miloš
Istraživenje tržišta
Beograd, S.A.
5383
Vezjak, Danilo
3193
Bazala, Aleksandar
Metode istraživanja tržišta
Zagreb, 1973.
4636
Bogdanović, Miloš
Istraživanje tržišta i cenamarketing
Beograd, 1975.
DATUM: 4/9/2012
Tehnika privredne propagande
Zagreb, 1974.
Organizacija i funkcionisanje
službe marketinga u udruženom
radu
Beograd, 1973.
Zagreb, 1971.
Marketing istraživanja
Beograd, 1981.
Društveni razvoja i mogućnosti
njegovog merenja
Beograd, 1977.
Meñunarodni marketing
Beograd, 1976.
Strana 36/54
Inv. br.
Autor
2266
Rocco, Fedor
teorija i primjena istraživanja
marketinga
Zagreb, 1976.
4602
Senečić, Josip
Marketing planiranje i strategija
Zagreb, 1974.
998
Sudar, Josip
Ekonomska propaganda
Zagreb, 1963.
4142
Bazala, Aleksandar
Marketing istraživanja
Beograd, 1974.
4395
Bazala, Aleksandar
Marketing istraživanja
Beograd, 1974.
Ekonomska propaganda i izvoz
(zbornik radova)
Beograd, 1974.
4654
Naslov knjige
Mjesto izd.
2935
Kolarić, Vojislav
Marketing železnice
Beograd, 1971.
5069
Kolarić, Vojislav
Marketing železnice
Beograd, 1971.
4299
Deželak, Bogomir
Marketing
Beograd, 1979.
3565
Ćosić, Bogdan
Sjetsko tržište danas
Zagreb, 1973.
4169
Yamane, Taro
Matematica per economisti
Milano, 1972.
4195
Del Viscovo, Mario
Il conto nazionale dei transporti
Milano, 1970.
4079
Petriccione, Sandro
Economia del transporto
stradale e politica delle
infrastrutture
Milano, 1970.
4189
Fontanella, Giuseppe Il sistema dei transport in Italia
4239
Relazione annuale del consiglio
ai soci
1930
Maritime subsidies
Izbor iz ekonomske literature na
engleskom jeziku
Padova, 1974.
Roma, 1974.
Wasghington, 1969.
5749
Novak, Novica
5375
Batez, Drago ð.
Sistem i metodi utvrñivanja
amortizacije u železničkom
saobraćaju
Beograd, 1971.
2250
Tasić, Antonije
Finansijske specijalizovane
agencije UN
Beograd, 1963.
3051
Marinkovi, I. Marinković, B.
Zbirka spoljnotrgovinskih
deviznih i carinskih propisa knj.
2
Beograd, 1973.
DATUM: 4/9/2012
Rijeka, 1973.
Strana 37/54
Inv. br.
Autor
12215
Naslov knjige
Mjesto izd.
Komentar zakona o ugovorima o
prevozu u dumskom saobraćaju
Beograd, 1974.
3373
Krulj, Vrleta
Novac i novčane obaveze u
unutrašnjem i meñunarodnom
pravu
Beograd, 1973.
2789
Gavranov, V. Stojković, M.
Meñunarodni odnosi i spoljna
politika Jugoslavije
Beograd, 1972.
5906
Zbornik saveznih zakona
Beograd, 1978.
11572
Zakon o poduzećima s
komentarom i zakon o
društvenom kapitalu
Zagreb, 1990.
3393
Milošević, Ljubiša
Štete od škodljivih materija i
pitanje naknade tih šteta
Beograd, 1972.
12220
Janković, B. M. Milenković, S.
Meñunarodnopravno regulisanje
zabrane zagañivanja
meñunarodnih reka
Beograd, 1976.
3385
Trajković, Miodrag
Odgovornost prema putniku u
vazduhoplovnom pravu
Beograd, 1971.
284
Legradić, Rudolf
928
Perović, Slobodan
Teorija stvarnog prava i stvarno
pravo FNRJ
Split, 1957.
Praktikum za stvarno pravo
Beograd, 1956.
Stvarno pravo i stambeno pravo
u praksi
Beograd, 1972.
Osnovi stvarnog prava
Zagreb, 1950.
Osnovi radnog prava
Jugoslavije...
Beograd, 1971.
Ugovori o naučnoistraživačkom
radu
Beograd, 1971.
559
Osnovi radnog prava FNRJ
Beograd, 1955.
4578
Osnovi prava i vojni propisi
Beograd, 1971.
2806
552
Vuković, Mihajlo
2355
Baltić, Aleksandar Despotović, Milan
2591
Blagojević, Borislav T.
DATUM: 4/9/2012
Strana 38/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
2485
Udruženi rad i ustavne promjene
Zagreb, 1971.
1377
Priručnik za voñenje evidencija
u oblasti rada
Zagreb, 1967.
989
Propisi o radnim odnosima
Zagreb, 1965.
Propisi o udruživanju i poslovnoj
saradnji preduzeća i ustanova
Zagreb, 1965.
11755
1987
Cerić, Z. - Bačić, H.
Priručnik za praktičnu primjenu
Bosanac, M. - Simić, V. osnovnog zakona o izgradnji
investicionih objekata
Zagreb, 1968.
Vrste i dejstvo odluka ustavnih
sudova
Beograd, 1972.
4822
Društveni dogovori o sticanju i
raspodeli dohotka i ličnih
dohodaka
Beograd, 1976.
729
Kako ćemo izabrati radničke
savete i druge organe
upravljanja u radnim
organizacijama
3374
930
Čok, Vida
Antonijević, Zoran
Privredno pravo SFRJ
Zagreb, 1964.
Beograd, 1966.
1091
Pravila grañanskih zakonika...
Zagreb, 1961.
11571
Zakon o poduzećima s
komentarom
Zagreb, 1990.
14487
Zakon o preduzećima s
registrom pojmova...
Beograd, 1996.
5081
Zakon o udruženom radu
Beograd, 1976.
DATUM: 4/9/2012
Bačić, Hrvoje
Osnovni zakon o ustanovama
Zagreb, 1965.
Baltić, A. Et al
Ustavno ureñenje privredno i
radno zakonodavstvo
Beograd, 1955.
Strana 39/54
Inv. br.
Autor
285
Krbek, Ivo
313
Stojčević, Dragomir
2599
Naslov knjige
Pravo javne uprave FNRJ, knj. 1
Mjesto izd.
Zagreb, 1960.
Rimsko pravo, knj. 2, sv. 2
Beograd, 1960.
Loza, Bogdan
Obligaciono pravo, 2. posebni
dio
Sarajevo, 1971.
Vajić, Ernest
Uvod u obligaciono pravo
2235
Starović, Borivoje
1358
Petrović, Vojislav I.
3379
Zagreb, 1957.
Pravo za ekonomiste
Beograd, 1971.
Osnovi prava: sa privrednim i
radnim pravom
Beograd, 1967.
Popović, Slobodan A.
Zaštita robnih i uslužnih žigova u
jugoslovenskom pravu
Beograd, 1969.
3540
Čobeljić, ðorñe
Promenjene okolnosti u
privrednom i grañanskom pravu
Beograd, 1972.
291
Legradić, Rudolf
Opća teorija prava
Zagreb, 1960.
3394
Mijučić, Stevan
Samoupravne interesne
zajednice
Beograd, 1973.
Rekonstrukcija pravnog sistema
Jugoslavije na osnovama
slobode, demokratije, tržišta i
socijalne pravde
Novi Sad, 1998.
Odgovornost za štetu u privredi i
saobraćaju
Zagreb, 1968.
14250
2431
Rucner, Josip
2601
Spajić, Vojislav
1606
Baltić, A.
Teorija autorskog prava i
autorsko pravo u SFRJ
Sarajevo, 1969.
Ustavno ureñenje, privredno i
radno zakonodavstvo
Beograd, 1958.
14
Zakon o javnim službenicima
Beograd, 1958.
3324
Zakon o osnovnim pravima iz
PIO-a
Beograd, 1972.
Ugovor o poptanskim uslugama
u jugoslovenskom pravu
Beograd, 1982.
Španović, Stevan P.
DATUM: 4/9/2012
Strana 40/54
Inv. br.
Autor
12298
Ercog, Koviljka
6367
Frinerman, Andrej
1942
Guć, Nedeljko
Naslov knjige
Priručnik o revalorizaciji i
amortizaciji osnovnih
sredstava...
Beograd , 1975.
Priručnik o popisu
(inventarisanju) sredstava i
izvora sredstava KDS
Beograd, 1986.
Priručnik za primenu Zakona o
udruženom radu
Beograd, 1980.
Priručnik za rad kadrovske
službe
Beograd, 1969.
Priručnik za primenu
Itić, A. - Stanković, M. knjigovodstvenih propisa i
kontnog plana...
Spasenović, Miroslav
6740
Sredović, Jakov
290
Mjesto izd.
Beograd, 1972.
Komentar Zakona o osnovnim
pravima iz radnog odnosa...
Beograd, 1989.
Priručnik za sprovoñenje popisa
sredstava i izvora sredstava
Beograd, 1984.
Statut Pravnog fakulteta u
Beogradu
Beograd, 1959.
3386
Stojanović, Aleksandar
Organizacija i funkcije javne
uprave
Beograd, 1972.
314
Stojanović, Mihailo
Sudska kontrola ustavnosti
Beograd, 1960.
288
Švarc, Bernard
Američko administrativno pravo
Beograd, 1956.
Zakon o Ustavnom sudu
Jugoslavije
Beograd, 1964.
Zakon o zastarelosti
potraživanja
Beograd, 1964.
858
857
Isaković, M. - Šurlan, P.
6099
Marković, Dragan
Samoupravna opšta akta OURa i radnih zajednica zajedničkih
službi (poslova)
Šid, 1980.
3390
Košutić, Budimir
Sudska presuda kao izvor prava
Beograd, 1973.
278
Krbek, Ivo
DATUM: 4/9/2012
Ustavno sudovanje
Zagreb, 1960.
Strana 41/54
Inv. br.
Autor
Krleža, Marjan
Naslov knjige
Obrasci i primjeri rješenja iz
radnih odnosa
Mjesto izd.
Zagreb, 1967.
Zbirka propisa o javnim
službenicima
Beograd, 1962.
6649
Zbirka propisa o obezbeñivanju
plaćanja izmeñu korisnika
društvenmih sredstava
Beograd, 1983.
11759
Zakon o zastarelosti
Isaković, M. - Šurlan, P. potraživanja: sa objašnjenjima i
sudskom praksom
Beograd, 1978.
Zbirka zakona iz oblasti
obrazovanja i vaspitanja
(časopis Savremena praksa
škola)
Beograd, 1975.
3388
Zbornik propisa o učešću
radnika u upravljanju i kontroli
preduzeća, sv. 2
Beograd, 1971.
877
Priručnik za primenu propisa o
menici i čeku
Beograd, 1965.
Priručnik za utvrñivanje osnova i
merila raspodele sredstava za
lične dohotke u državnim
organima
Beograd, 1962.
1771
Popović, T. - Nikolić, A.
Komentar osnovnog Zakona o
radnim odnosima
Beograd, 1969.
12214
Carić, Slavko et al.
Komentar Zakona o ugovorima
o prevozu u drumskom
saobraćaju
Beograd, 1974.
Nacrt Zakona o udruženom radu
Beograd, 1976.
Priručnik samoupravnih opštih
akata radnika u školama
Beograd, 1975.
4249
DATUM: 4/9/2012
Mihailović, Ilija et a.
Strana 42/54
Inv. br.
3165
Autor
Naslov knjige
Mihailović, I.- ðurović,
Priručnik opštih akata za škole...
D.
Mjesto izd.
Beograd, 1972.
277
Opšti zakon o univerzitetu
Beograd, 1958.
851
Osnovni zakon o ustanovama
Beograd, 1965.
879
Majstorović, Bogdan
Komentar Zakona o upravnim
sporovima
Beograd, 1965.
3039
Nikolić, Aleksandar
Priručnik za primenu Zakona o
meñusobnim odnosima radnika
u Uduženom radu
beograd, 1973.
1605
Priručnik o finansiranju školstva
Beograd, 1961.
3761
Priručnik o normativnim aktima
OUR-a
Beograd, 1974.
Priručnik za primenu propisa o
porezu na promet
Beograd, 1972.
Priručnik o poslovanju
samostalnih ustanova
Beograd, 1961.
31
6808
3164
Popović, T. - Nikolić, A.
2014
Ivošević, Zoran
Priručnik-tablice prosečnih
godišnjih stopa rasta
Beograd, S.A.
Priručnik za praktičnu primenu
propisa o radnim odnosima
Beograd, S.A.
Radni sporovi u praksi
Beograd, 1970.
324
Jefti, Lj. - Šramek, R. Upravni postupak i upravni spor
Beograd, 1961.
6552
Jovanović, V. - Košutić, Samoupravno pravo u pravnom
B.
sistemu SFRJ
Beograd, 1981.
Savremene tendencije u funkciji
meñunarodnog vazduhoplovnog
privatnog prava
Beograd, 1966.
3822
5098
3037
DATUM: 4/9/2012
Krstić, ðurica
Konstantinović, Mihailo Obligacije i ugovori
Zbirka zakona o udruženom
radu
Beograd, S.A.
Beograd, 1973.
Strana 43/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
7098
Zbirka sudskih odluka,
objašnjenja i stručnih mišljenja o
ukupnom prihodu, troškovima,
dohotku i raspodeli
Beograd, 1985.
3322
Zbirka propisa za sprovoñenje
Zakona o opštem upravnom
postupku
Beograd, 1973.
1603
Zbirka propisa o zdravstvenom
osiguranju...
Beograd, 1963.
6282
Zbirka službenih obješnjenja
privredno-finansijskih propisa
Beograd, 1982.
6675
Zbirka službenih objašnjenja
provredno-finansijskih propisa
Beograd, 1984.
883
Raspodela dohotka u školama
Beograd, 1962.
1032
Registar pravnih propisa
Mihailović, M. - Plaznić,
objavljenih u SL SFRJ 1945M.
1965
Beograd, 1966.
838
Registar pravnih propisa
Mihailović, M. - Plaznić,
objavljenih u SL SFRJ 1945M.
1963
Beograd, 1964.
Zbirka propisa o organizaciji i
poslovanju radnih organizacija
Beograd, 1970.
Novi meñunarodni ekonomski
poredak i meñunarodno pravo
Beograd, 1977.
2084
Opći uvjeti poslovanja 2 dio
Zagreb, 1970.
2589
Pravo stranih investicija u
Jugoslaviji
Zagreb, 1972.
2206
DATUM: 4/9/2012
Strana 44/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
Pravo narodne odbrane i
društvene samozaštite s
osnovama meñunarodnog
ratnog prava
Beograd, 1982.
1092
Zakonik meñunarodne trgovine
Čehoslovačke socijalističke
republike do 1963.
Beograd, 1965.
5225
meñunarodna poslovna pravila i
običaji
Beograd, 1972.
863
Ugovor o isporuci investicione
opreme
Zagreb, 1964.
4564
Uputstvo oružanim snagama
Jugoslavije o primeni
meñunarodnog ratnog prava
Beograd, 1972.
6788
Vučinić, Milan
3866
Rosenberg, Ljudevit
Pravo meñunarodnih plaćanja
Zagreb, 1972.
5234
Rosenberg, Ljudevit
Pravo meñunarodnih plaćanja
sv. 2
Zagreb, 1975.
Sambrailo, Branko
IMCO- njegove funkcije u
meñunarodnom pomorstvu i
perspektive razvoja (separat).
Zadar, 1964.
2982
308
Stojković, Momir
Blagojević, Borislav T. Meñunarodno privatno pravo
2590
Draškić, Mladen
4340
Gavranov, V. Stojković, M.
12223
Goldštajn, Aleksandar
2079
3961
DATUM: 4/9/2012
Meñunarodnopravni položaj
Dunava
Jezdić, Mihailo
Beograd, 1970.
Beograd, 1950.
Meñunarodno prrivredno
ugovorno pravo
Beograd, 1970.
Meñunarodni odnosi i spoljna
politika Jugoslavije
Beograd, 1972.
Meñunarodna trgovačka
arbitraža
Zagreb, 1975.
Investicije
Zagreb, 1969.
Meñunarodno privatno pravo 2
Beograd, 1972.
Strana 45/54
Inv. br.
Autor
2593
ðurović, Radomir
434
Naslov knjige
Mjesto izd.
Meñunarodno privredno pravo
Beograd, 1966.
Epikontinentalni pojas (zbornik
radova)
Split, 1976.
Katičić, Natko
More i vlast obalne države
Zagreb, 1953.
Katičić, Natko
Novi ogledi o meñunarodnom
privatnom pravu i o procesu
prava
Zagreb, 1977.
2587
Katičić, Natko
Ogledi o meñunarodnom
privatnom pravu
Zagreb, 1971.
1027
Andrassy, Juraj
Epikontinentalni pojas
Zagreb, 1951.
2844
Andrassy, Juraj
Meñunarodno pravo
zagreb, 1971.
4979
Pak, Milan
306
Bartoš, Milan
305
Bartoš, Milan Nikolajević, Borko
307
Priručnik za primenu
meñunarodnog privatnog prava
Beograd, 1974.
Pravni aspekti mirne aktivne
koegzistencije
Beograd, 1956.
Pravni položaj stranaca
Beograd, 1951.
Bartoš, Milan
Osnovni pojmovi o Ujedinjenim
nacijama
Beograd, 1953.
309
Sukijasović, Miodrag
Pravne karakteristike dvostranih
trgovinskih ugovora FNRJ
Beograd, 1959.
4987
Šaković, Milan
Nuklearna energija i
meñunarodno pravo
Beograd, 1964.
2102
Tešić, Milorad
Klauzula revizije cene u
meñunarodnim trgovačkim
ugovorima
Beograd, 1963.
5224
Tešić, Milorad
Klauzula revizije cene u
meñunarodnim trgovačkim
ugovorima
Beograd, 1974.
12196
Tešić, Milorad
Klauzula revizije cene u
meñunarodnim trgovačkim
ugovorima
Beograd, 1977.
4633
Račić, Obrad
Osnovna načela kosmičkog
prava
Beograd, 1972.
3698
DATUM: 4/9/2012
Postupni razvoj meñunarodnog
trgovačkog prava
Zagreb, 1972.
Strana 46/54
Inv. br.
Autor
Razvoj pravnog sistema UN u
svetlosti teorije meñunarodnog
prava (1955-1958)
312
5005
Naslov knjige
Nešković, R. - Kašanin, Postupak pred privrednim
R.
sudovima
Mjesto izd.
Beograd, 1959.
Beograd, 1970.
4812
Rastovčan, Pavao
Komparativno trgovačko pravo
Zagreb, 1954.
311
Rastovčan, Pavao
Osnovi trgovačkog (privrednog)
prava
Zagreb, 1957.
496
Rastovčan, Pavao
Trgovačka društva
Zagreb, 1958.
6973
Trgovački zakonik Francuske
Beograd, 1976.
Udruživanje sredstava za
investicije u našoj privredi
Beograd, 1981.
Poslovna tajna
Privredno pravo
Beograd, 1970.
Zagreb, 1962.
12243
Vujičić, Danilo
2275
992
Zabel, Bojan
Žuvela, Ivo
400
Antonijević, Zoran
Privredno pravo FNRJ
Beograd, 1961.
929
Antonijević, Zoran
Privredno pravo SFRJ
Beograd, 1966.
4982
Medanić, Vlatko
Uvod u privredno pravo
Osijek, 1972.
6172
Stanković, Predrag
Spasavanje u plovidbenom
pravu Jugoslavije
Rijeka, 1976.
6178
Stanković, Predrag
Spasavanje u plovidbenom
pravu Jugoslavije
Rijeka, 1976.
6174
Stanković, Predrag
Spasavanje u plovidbenom
pravu Jugoslavije
Rijeka, 1976.
530
Bajalović, Ljubomir
menično i čekovno pravo FNRJ
Beograd, 1958.
3370
Brajić, Vlajko
Problemi zapošljavanja u
uslovima tehnološkog progresa
Beograd, 1972.
6735
Carić, Slavko
Pravni položaj OUR-a
Beograd, 1981.
Goldštajn, Aleksandar Pravni odnosi špreduzeća
4803
Ilić, Ananije v.
3387
4735
DATUM: 4/9/2012
Brajković, Vladislav
Beograd, 1957.
Privredno pravo FNRJ
Sarajevo , 1957.
Jednoobrazni trgovački zakonik
SAD od 1962.
Beograd, 1966.
Pomorsko pravo
Zagreb, 1949.
Strana 47/54
Inv. br.
Autor
315
Zoričić, Milovan
Teritorijalno more
Zagreb, 1953.
229
Zoričić, Milovan
Teritorijalno more
Zagreb, 1953.
2846
Medanić, Vlatko
Statusno pravo poduzeća
Zagreb, 1967.
4978
Nešković, R. - Kašanin, Postupak pred privrednim
R.
sudovima 2 deo
5360
3635
Naslov knjige
Privredno pravo
Ivković, ðorñe
Pomorski prevozi
Mjesto izd.
Beograd, 1970.
Beograd, 1976.
Piran, Portorož, 1973.
Ivošević, Borislav
Razvoj pomorskog prava u
SFRJ
Kotor, 1981-82.
4493
Pallua, Emilio
Pomorsko uporedno pravo
Rijeka, 1975.
4491
Pallua, Emilio
Pomorsko uporedno pravo
Rijeka, 1975.
5920
Dworski, Emanuel
Ugovori o iskorišćavanju
pomorskih brodova 1. svezak
Rijeka 1961 (1964)
761
Dworski, Emanuel
Ugovori o iskorišćavanju
pomorskih brodova 2. svezak
Rijeka 1961 (1964)
Smokvina, Lj. Tambača, L.
Smokvina, Lj. Tambača, L.
Smokvina, Lj. Tambača, L.
Pomorski prijevozi
Rijeka, 1959.
Pomorski prijevozi
Rijeka, 1959.
Pomorski prijevozi
Rijeka, 1959.
Pomorski prijevozi, havarije i
osiguranja
Zagreb, 1958.
6691
Savin, Špiro
4111
Ivošević, Borislav, V.
Odgovornost pomorskog
brodara
Beograd, 1974.
4107
Ivošević, Borislav, V.
Odgovornost pomorskog
brodara
Beograd, 1974.
4109
Ivošević, Borislav, V.
Odgovornost pomorskog
brodara
Beograd, 1974.
4112
Ivošević, Borislav, V.
Odgovornost pomorskog
brodara
Beograd, 1974.
4110
Ivošević, Borislav, V.
Odgovornost pomorskog
brodara
Beograd, 1974.
3910
Tambača, Ladislav
Pomorske havarije
Rijeka, 1973.
3913
Tambača, Ladislav
Pomorske havarije
Rijeka, 1973.
DATUM: 4/9/2012
Strana 48/54
Inv. br.
Autor
666
Tomašić, Veljko
DOZ-ova engleska polica za
osiguranje robe u pomorskom
transportu sa komentarom
Beograd, 1956.
Tambača, Ladislav
Pomorske havarije 2. svezak
Rijeka 1962.
Stanković, Predrag
Pomorske havarije
Rijeka, 1982.
Ugovori o iskorišćavanju
brodova na moru (zbornik
rasprava)
Zagreb, 1951.
538
6274
Naslov knjige
Grabovac, Ivo, redaktor Konvencije pomorskog prava
Meñunarodna konferencija o
zaštiti ljudskog života na moru
1960.
4060
Ženevske konvencije o pravu
mora od 1958 (separat Zbornika
za pomorsko pravo)
Mjesto izd.
Split, 1981.
Split, 1974.
S.L. S.A.
2575
Spasavanje ljudskih života na
moru (zbornik radova)
Beograd, 1971.
4571
Osnovi prava i vojni propisi
Beograd, 1971.
4570
Osnovi prava i vojni propisi
Beograd, 1971.
4572
Osnovi prava i vojni propisi
Beograd, 1971.
3367
Blagojević, Borislav T.
Ugovori o naučnoistraživačkom
radu
Beograd, 1971.
3962
Jezdić, M. - Pak, M.
Meñunarodno privatno pravo 3
Beograd, 1973.
5237
Rosenberg, Ljudevit
Pravo meñunarodnih plaćanja
Zagreb, 1972.
1010
Tešić, Milorad
Klauzula revizije cene u
meñunarodnim trgovačkim
ugovorima
Beograd, 1963.
540
Rastovčan, pavao
Trgovačka društva
Zagreb, 1958.
548
Rastovčan, Pavao
Osnovi trgovačkog
(privrednog)prava
zagreb, 1957.
DATUM: 4/9/2012
Strana 49/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
547
Rastovčan, Pavao
Osnovi trgovačkog
(privrednog)prava
zagreb, 1957.
2274
Kompanjet, Zoran
Stvarnopravnmi aspekt broda u
gradnji
Beograd, 1969.
927
Perović, Slobodan
Praktikum za stvarno pravo
Beograd, 1965.
Izvori prava u samoupravnom
socijalističkom društvu
Beograd, 1976.
4977
2592
Janjić, Miodrag
Ugovori o licenci
Beograd, 1967.
2015
Ivošević, Zoran
Radni sporovi u praksi
Beograd, 1970.
Uredba o kancelarijskom
poslovanju
Boeograd, 1957.
13
2788
Kompanjet, Zoran
2284
Grabovac, Ivo
12224
Utjecaj nekih pravnih propisa na
razvitak riječkih lučkih poduzeća
Zadar, 1964.
Analiza klauzula u teretnicama
jugoslovenskih brodara
Beograd, 1970.
Drumski saobraćajni delikti sa
elementima inostranosti (zbornik
radova)
Novi Sad, 1983.
Čuda se dogañaju svakog dana
Zagreb, 1958
141
Menzel, Roderich
1878
Jugin, Milivoj
Sateliti i kosmički brodovi
Beograd, 1965.
Jugin, Milivoj
Kosmička tehnika i njena
primena
Beograd, 1971.
2124
Bober, Juraj
Stroj, čovjek, društvo
Zagreb, 1970.
1372
Gamov, Džordž
Jedan, dva, tri ....do
beskonačnosti
Beograd, 1955.
602
Bastijan, Hartmut
Vrhunski putovi čovječanstva
Zagreb, 1962.
Spomenica Saveta Akademije
nauka i umetnosti SFRJ 19481978.
Skoplje, 1979.
Beograd, S.A.
6064
12176
Hrelja, kemal
Industrija BIH do kraja Prvog
svjetskog rata
12198
Berković, Eva
Ekonomski problemi ishrane u
SFRJ
DATUM: 4/9/2012
Beograd, 1964.
Strana 50/54
Inv. br.
Autor
2835
Čulinović, Ferdo
1440
Mirković, Mijo
4592
12188
Maštrović, Vjekoslav
Naslov knjige
Mjesto izd.
Dokumenti o Jugoslaviji
Zagreb, 1968.
Ekonomska historija Jugoslavije
Zagreb, 1968.
Tito - SKJ (monografija)
Zagreb, 1975.
Viška bitka
Zadar, 1967.
Grad Nin i naše pomorstvo
Zadar, 1969.
7489
Istorijski zapisi (časopis), 1987,
br. 2-3
Titograd, 1987.
7346
Osloboñenje Hrvatske 1945.
godine (zbornik)
Zagreb, 1986.
5498
Josip Broz Tito (monografija)
Zagreb, 1977.
5298
Desnica, Gojko
Stvaranje srpske države u
revoluciji (1804-1813)
Beograd, 1977.
4907
Desnica, Gojko
Nenadovići
Beograd, 1976.
16302
Milović, ðorñe D.
1640
6800
16373
Prilog proučavanju krivičnih
sudova Dobrih ljudi u komunitadi
topaljskoj
Cetinje, 1959.
Zečević, Vlada
I to da se zna
Zagreb, 1968.
Kovačević, Ivan
Ekonomski položaj radničke
klase u Hrvatskoj i Sloveniji
1867-1914
Aseizmičko projektovanje i
Pavićević, Božidar S. upravljanje zemljotresnim
rizikom
Beograd, 1972.
Podgorica, 2000.
4748
Kržavac, Savo Marković Dragan
Informbiro
Beograd, 1976.
2652
Marjanović, Jovan
Narodnooslobodilački rat i
narodna revolucija u Jugoslaviji
1941-1945.
Beograd, 1961.
150
Kazimirović, Vasa
Osamnaestogodišnji komandant
Beograd, 1958.
148
Čegarac, Čedomir
Buktinje snova i prkosa
Beograd, 1958.
Akordi sa Sutjeske
Beograd, 1958.
Sutjeska u dnevniku jednog
partizana
Beograd, 1958.
Priče narodnih heroja
Beograd, 1958.
147
149
146
DATUM: 4/9/2012
Bojić, Milosav
Strana 51/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
5555
Šijan, Dane
Moć Titove riječi
Zagreb, 1977.
6151
Hronologija radničkog pokreta i
SKJ 1919-1979., tom 2 (19411945)
Beograd, 1980.
6152
Hronologija radničkog pokreta i
SKJ 1919-1979., tom 3 (19451979)
Beograd, 1980.
Rat protiv rata
Zagreb, 1957.
151
Tuñman, Franjo
6538
Broz, Josip
Opštenarodna odbrana i
društvena samozaštita - funkcija
samoupravljanja
Simpozij o Mohorovičićevom
diskontinuitetu
Vojno delo (časopis), maj 1980,
vanredno izd. Posvećeno smrti
J. Broza Tita
6004
6005
6006
6007
6008
DATUM: 4/9/2012
Broz, Josip
Broz, Josip
Broz, Josip
Broz, Josip
Broz, Josip
Vojna dela 1
Vojna dela 2
Vojna dela 3
Vojna dela 4
Vojna dela 5
Sarajevo, 1980.
Zagreb, 1972.
Beograd, 1980.
Beograd, 1978.
Beograd, 1978.
Beograd, 1978.
Beograd, 1978.
Književno djelo Marka Cara
(zbornik radova)
Herceg Novi, Perast,
2005.
Književno djelo Marka Cara
(zbornik radova)
Herceg Novi, Perast,
2005.
Književno djelo Marka Cara
(zbornik radova)
Herceg Novi, Perast,
2005.
Književno djelo Marka Cara
(zbornik radova)
Herceg Novi, Perast,
2005.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Strana 52/54
Inv. br.
7350
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Obradović, Mijo Menjov Vagan: porodična hronika
Perast, 2003.
Vukadinović, Radovan
395
Američko-sovjetski odnosi 19171976.
Zagreb, 1977.
Milosti ne tražim
Zagreb, 1959.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
Jadran (monografija) 19242004.
Perast, 2004.
14406
Lakić, Zoran
Istorija i istoriografija
Bijelo Polje, 1997.
14410
Lakić, Zoran
Istorija i istoriografija
Bijelo Polje, 1997.
14411
Lakić, Zoran
Istorija i istoriografija
Bijelo Polje, 1997.
14415
Lakić, Zoran
Istorija i istoriografija
Bijelo Polje, 1997.
12990
Šekularac, Božidar
Tragovi prošlosti Crne Gore
Cetinje, 1994.
12888
Šekularac, Božidar
Tragovi prošlosti Crne Gore
Cetinje, 1994.
4899
Schumpeter, Joseph A. Povijest ekonomske analize 1
Zagreb, 1975.
4904
Schumpeter, Joseph A. Povijest ekonomske analize 2
Zagreb, 1975.
4883
DATUM: 4/9/2012
Samuelson, Paul A.
Ekonomska čitanka
Zagreb, 1975.
Strana 53/54
Inv. br.
Autor
Naslov knjige
Mjesto izd.
1641
Skrigin, Žorž
Rat i pozornica
Beograd, 1968.
Moskovskaja vstreča
Moskva, 1988.
7090
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 2
Moskva, 1974.
7091
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 3
Moskva, 1974.
7092
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 4
Moskva, 1975.
7093
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 5
Moskva, 1975.
7094
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 6
Moskva, 1976.
7095
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 7
Moskva, 1976.
7096
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 8
Moskva, 1977.
7097
Istorija vtoroga mirovoj vojni
1939-1945. knj. 9
Moskva, 1977.
6044
All that the people is good
Pyongyang,1977
12451
The world almanac & book facts
1981
New York, 1981.
6809
Science and faith
Ljubljana, 1984.
DATUM: 4/9/2012
Strana 54/54
Download

Spisak - Fakultet za pomorstvo Kotor