Biografija
Zoran Svilarković
Datum rođenja: 29.08.1961.
Adresa: Vuka Mandušića 17, Novi Sad
Telefon: +381 21 6413 757
Mobilni telefon: +381 63 53 17 91
E-mail: [email protected]
RADNO ISKUSTVO
Zavod za puteve Vojvodine, Novi Sad
Radno mesto:
 Projektant, Saradnik tehničkog nadzora
 Odgovorni projektant, Nadzorni organ za putne objekte
JKP Put, Novi Sad
Radno mesto:
 Građevinski inženjer u Sektoru za tehničke poslove
1991- 1999.
1990.10- 1996.06.
1996.06- 1999.02.
1999- 2000.
1999.03- 2000.09.
Centar za puteve Vojvodine (CPV), Novi Sad
2000- 2010.
Radno mesto:
 Odgovorni projektant, Nadzorni organ za putne objekte 2000.10- 2003.01.
 Glavni odgovorni inženjer, Odgovorni projektant i nadzor 2003.01- 2005.09
 Rukovodilac sektora za konstrukcije i fundiranje
2005.09- 2010.12
Centralna putna laboratorija (CPL), Novi Sad
Radno mesto:
 Odgovorni inženjer za mostove
OBRAZOVANJE
Fakultet tehničkih nauka (FTN), Univerzitet u Novom Sadu
Diplomirani građevinski inženjer.
Srednja građevinska škola »Jovan Vukanović«, Novi Sad
Građevinski tehničar – tehnički crtač
20112011.01-
LICENCE
310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje,
niskogradnje i hidrogradnje
316 - Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike
POZNAVANJE JEZIKA
Engleski (pisanje-vrlo dobro, čitanje-vrlo dobro, govor-vrlo dobro),
RAD SA RAČUNAROM
MS Office, AutoCad, MathCad, Tower, ArmCad, STAAD, SAP 2000, programiranje u
Pascalu (Delphi), Visual Basic i dr.
REFERENCA
Projekti
 Glavni Odgovorni projektant, Idejnog i Glavnog projekta




mosta sa prilaznim saobraćajnicama na reci Đetinji u Užicu
Odgovorni projektant, Glavni projekat Autoputa E-75, Zona
Novog Sada LOT 1.1 – faza 1
Odgovorni projektant, Glavni projekat Autoputa E-75
G.P. „Horgoš“ – Novi Sad
Odgovorni projektant, Glavni projekat Autoputa E-75 na
„Koridor“-u 10 deonica G.P. „Kelebija“ – petlja „Subotica jug“
Odgovorni projektant, Glavni projekat odvodnjavanja
I faza od Km 108+000 do Km 115+280 Autoputa E-75 na
„Koridor“-u 10 deonica Zona Novog Sada LOT 1.1
2006.
2008.
2010.
2010.
2010.
Nadzor
 Izgradnja Autoputa E-75, Feketić – Horgoš, 3 i 4 deonica





(8 mostova – nadputnjaka)
Izgradnja puta Borova Glava – Uvac, Zlatibor, LOT 5c
(7 mostova u trupu puta)
Izgradanja leve trake Autoputa E-75 G.P. „Horgoš“ – Novi Sad,
deonica od 28+000.00 km do 38+000.00 km.
Sanacija mosta „Gazela“, autoput E-75 deonica kroz
Beograd, most preko reke Save sa prilaznim konstrukcijama
i objektima na čvoru „Mostar“
Obilaznica oko Beograda, LOT B5, Orlovača – Avalski put
(3 mosta autoputskog profila)
„Žeželj“-ev most, Izgradnja drumsko – železničkog mosta
preko reke Dunav
1997.- 1998.
2006.- 2007.
2010.
2010.- 2011.
2011.- 2012.
2012.-
Download

Biografija Zoran Svilarković