Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Jakšić Damjan, Asistent-master
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
1. Osnovni podaci
Prezime
Jakšić
Ime
Damjan
APVNT broj
2853
Godina rođenja
1982
Mesto rođenja
Osijek
Država rođenja
Republika Hrvatska
Zvanje
Asistent-master
Titula
Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta-master
E mail
[email protected]
Dipl.prof.fiz.vasp.sport
Direktni telefon
Telefon lokal
021/450-188 lok. 161
Ustanova
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
2. Podaci o stečenim diplomama
Godina
Vrsta rada
Mesto
Ustanova
Naziv rada
Naučna oblast
2006
Diploma
Novi Sad
Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja u Novom Sadu
Efikasnost rukometne
reprezentacije Srbije i Crne
Gore na svetskom i
evropskom prvenstvu
2010
Master rad
Novi Sad
Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja u Novom Sadu
Primena različitih statističkih
metoda u definisanju
morfoloških tipova
Fizičko vaspitanje i
sport
Fizičko vaspitanje i
sport
3. Podaci o izborima u zvanje
Godina
Naziv zvanja
R.br.
Ustanova
Naučna oblast
2011
Asistent-master
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u
Novom Sadu
Fizičko vaspitanje i sport
2007
Istraživač pripravnik
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u
Novom Sadu
Fizičko vaspitanje i sport
4. Podaci o naučnim oblastima
R.br.
1
Naučna oblast
Fizičko vaspitanje i sport
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
5. Stručna biografija
Nakon završene srednje medicinske škole 2001. godine upisuje Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, kojeg završava 28. septembra
2006. godine sa prosečnom ocenom 8,00 i ocenom 10 na diplomskom radu.
15. oktobra 2007. godine počinje sa radom na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u svojstvu istraživača pripravnika na
naučnoistraživačkom projektu Integralni razvoj, fizička aktivnost i aberantno ponašanje predškolske dece, Republički program, Osnovna
istraživanja, br. projekta: 149027G, trajanje projekta od 2006. do 2010. Iste školske godine (2007/08.) upisuje se na master studije
Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, koje završava 23. februara 2010. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i ocenom 10 iz master
rada.
3. novembra 2010. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a od 20. aprila
2011. biran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Osnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, nastavni predmet
Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju I i II.
Na 49. Kongresu Antropološkog društva Srbije, od 02. juna 2010. godine, proglašen za člana društva.
Član Srpskog lekarskog društva za 2010. godinu.
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
6. Produkcija - zbirni rezultati
6.1. Rezultati produkcije
Oznaka
Broj
Poena
M22
Rad u istaknutom medunarodnom casopisu
Naziv kriterijuma produkcije
1
5.00
M24
Rad u casopisu medunarodnog znacaja verifikovanog posebnom odlukom
1
4.00
M33
Saopštenje sa medunarodnog skupa štampano u celini
6
6.00
M34
Saopštenje sa medunarodnog skupa štampano u izvodu
2
1.00
M45
Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog znacaja
1
1.50
M51
Rad u vodecem casopisu nacionalnog znacaja
1
2.00
M52
Rad u casopisu nacionalnog znacaja
9
18.00
M53
Rad u naucnom casopisu
1
1.00
M55
Uredivanje naucnog casopisa nacionalnog znacaja (na godišnjem nivou)
3
3.00
M63
Saopštenje sa skupa nacionalnog znacaja štampano u celini
5
5.00
M64
Saopštenje sa skupa nacionalnog znacaja štampano u izvodu
2
1.00
32
47.50
Ukupno
6.2. Učešće na projektima
Naziv vrste projekta
Broj
Pokrajinski programi
1
Republički programi
2
Ukupno
3
6.3. Vođenje teza
Naziv vrste teze
Broj
Diploma
5
Ukupno
5
6.4. Međunarodna saradnja
Država saradnje
Broj
Ukupno
0
6.5. Recenzije
Broj
Ukupno
0
6.6. Uređivanje časopisa
Tip časopisa
Broj
Domaci
1
Ukupno
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
1
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
Spisak rezultata M22 - Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (1)
1. Bala G., Jakšić D., Katić R. : Trend of relations between morphological and motor abilities in preschool
children , Collegium Antropologicum, 2009, Vol. 33, Broj 2, str. 373-385, ISSN 0350-6134, UDK: 572
Spisak rezultata M24 - Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (1)
1. Jakšić D., Cvetković M. : Reliability of tests for assessing explosive strength in physical education students:
how reliable are they and how can the proper one be chosen? , Kinesiologia Slovenica, 2009, Vol. 15, Broj
1, str. 49-56, ISSN 1318-2269
Spisak rezultata M33 - Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (6)
1. Bala G., Popović B., Jakšić D. : Trend of changes of general motor ability structure in pre-school children ,
1. International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical
Education, 26-28 Mart, 2009, str. 113-118, ISBN 978-86-80231-63
2. Čokorilo R., Jakšić D. : Level of family education and physical activity of the preschool child, 1. International
Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 2628 Mart, 2009, str. 145-150, ISBN 978-86-80231-63
3. Cvetković M., Jakšić D., Orlić D. : Relations between anthropometric characteristics and flexibility in
persons with above-average motor abilities , 1. International Scientific Conference: Exercise and Quality of
Life, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 26-28 Mart, 2009, str. 295-300, ISBN 978-8680231-63
4. Bala G., Krneta Ž., Jakšić D. : Aberrant behavior changes in preschool children by applying kinesiological
activities, 2. International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, Novi Sad: Faculty of Sport and
Physical Education, 24-26 Mart, 2011, str. 129-135, ISBN 978-86-80231-71-6
5. Krneta Ž., Bala G., Jakšić D. : Characteristics of motor status of children related to the body constitution at
birth, 2. International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, Novi Sad: Faculty of Sport and
Physical Education, 24-26 Mart, 2011, str. 143-147, ISBN 978-86-80231-71-6
6. Jakšić D. : Quasi-canonical relations between morphological and motor dimensions of preschool boys, 2.
International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical
Education, 24-26 Mart, 2011, str. 275-282, ISBN 978-86-80231-71-6
Spisak rezultata M34 - Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (2)
1. Cvetković M., Radosav S., Matić R., Jakšić D., Orlić D. : Effects of skiing course on transformation of
particular motor abilities, 2. Anthropolgical Aspects of Sports, Physical Education and Recreation, Banja
Luka: Faculty of Physical Education and Sports, 5 Novembar, 2010, ISBN 1986-8146
2. Cvetković M., Jakšić D., Orlić D., Obradović (Todorović J., Pantović M. : Effects of skating course on
transformation of particular motor abilities, 2. Anthropolgical Aspects of Sports, Physical Education and
Recreation, Banja Luka: Faculty of Physical Education and Sports, 5 Novembar, 2010, ISBN 1986-8146
Spisak rezultata M45 - Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja (1)
1. Bala G., Jakšić D., Popović B. : Trend relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dece, Novi
Sad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2009, str. 61-112, ISBN 978-86-80231-64-8
Spisak rezultata M51 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (1)
1. Jakšić D., Cvetković M. : Neural network analysis of somatotype differences among males related to the
manifestation of motor abilities , Acta Kinesiologica, 2009, Vol. 3, Broj 1, str. 106-112, ISSN 1840-2976,
UDK: 796
Spisak rezultata M52 - Rad u časopisu nacionalnog značaja (9)
1. Jakšić D. : Primena elementarne statistike u evaluaciji rada učenika na časovima fizičkog vaspitanja: zvrednosti, Sportekspert, 2008, Vol. 1, Broj 2, str. 41-45, ISSN 1840-3638
2. Španović I., Jakšić D., Popović B. : Razlike u izvođenju testova koordinacije dečaka u zavisnosti od visine ,
Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2009, Vol. 44, str. 207-215, ISSN 1820-7936, UDK: 572 (05)
3. Jakšić D. : Kinantropološka analiza fudbala u cilju pravilne postavke trenažnih procesa, Sportekspert, 2009,
Vol. 2, Broj 1, str. 5-11, ISSN 1840-3638
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
Spisak rezultata M52 - Rad u časopisu nacionalnog značaja (9)
4. Jakšić D., Cvetković M., Matić R. : Egzistencija četvorodimenenzionalnog morfološkog modela na osnovu
primene različitih kriterijuma za određivanje broja značajnih glavnih komponenti, Glasnik Antropološkog
društva Srbije, 2010, Vol. 45, str. 467-473, ISSN 1820-7936, UDK: 572(05)
5. Matić R., Jakšić D. : Uspešnost izvođenja motoričkih testova koordinacije u odnosu na nivo potkožnog
masnog tkiva, Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2010, Vol. 45, str. 497-504, ISSN 1820-7936, UDK:
572(05)
6. Pantović M., Obradović (Todorović J., Jakšić D. : Neki fiziološki i motorički aspekti vibracionog treninga,
Sportekspert, 2010, Vol. 3, Broj 1, str. 7-11, ISSN 1840-3638
7. Orlić D., Cvetković M., Jakšić D. : Razlike u motoričkim i kognitivnim sposobnostima kod devojčica uzrasta
7 godina, Sport mont, 2010, Vol. 7, Broj 21, str. 141-148, ISSN 1451-7485
8. Jakšić D., Čavala M., Bala G., Katić R. : Kvantitativne razlike u antropometrijskim karakteristikama i
motoričkim sposobnostima dečaka Novog Sada i Splita, Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2011, Broj
46, str. 293-300, ISSN 1820-7936, UDK: 572 (05)
9. Čavala M., Jakšić D., Katić R., Bala G. : Kvantitativne razlike u antropometrijskim karakteristikama i
motoričkim sposobnostima devojčica Novog Sada i Splita, Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2011, Broj
46, str. 301-307, ISSN 1820-7936, UDK: 572 (05)
Spisak rezultata M53 - Rad u naučnom časopisu (1)
1. Jakšić D. : Relations between anthropometric characteristics and latent dimensions of strenght in persons
with above-average motor abilities, Exercise and Quality of Life, 2011, Vol. 3, Broj 1, str. 41-49, ISSN 18213480, UDK: 796
Spisak rezultata M55 - Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou) (3)
1. Jakšić D. : Urednik, Sportekspert, 2008, ISSN 1840-3638
2. Jakšić D. : Urednik, Sportekspert, 2009, ISSN 1840-3638
3. Jakšić D. : Urednik, Sportekspert, 2010, ISSN 1840-3638
Spisak rezultata M63 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (5)
1. Medojević S., Jakšić D. : Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na
teritoriji Vojvodine , 2. Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet
sporta i fizičkog vaspitanja, 6-7 Decembar, 2007, str. 49-54, ISBN 978-86-80231-54-9
2. Matić R., Jakšić D. : Socio-ekonomske karakteristike i motoričko ponašanje devojčica mlađeg školskog
uzrasta, 2. Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i
fizičkog vaspitanja, 6-7 Decembar, 2007, str. 213-222, ISBN 978-86-80231-54-9
3. Cvetković M., Popović B., Jakšić D. : Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na
pol, 2. Nove tehnologije u sportu, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 13-15 April, 2007, str. 288293, ISBN 978-9958-606-34, UDK: BH-ID 15738374
4. Jakšić D., Kolar M., Cvetković M. : Relacije između motoričkih sposobnosti i opšteg faktora inteligencije kod
dece u vojvođanskim vrtićima , 2. Nove tehnologije u sportu, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja,
13-15 April, 2007, str. 474-478, ISBN 978-9958-606-34, UDK: BH-ID 15738374
5. Cvetković M., Kovačević R., Jakšić D., Matić R. : Efekti step-aerobika na eksplozivnu snagu, 4. Kondicijska
priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera
Hrvatske, 26-27 Februar, 2010, str. 439-442, ISBN 1847-3792
Spisak rezultata M64 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (2)
1. Hadžikadunić A., Hadžikadunić M., Pavlović P., Jakšić D. : Povezanost bazično-motoričkih sposobnosti sa
rezultatima usvojenosti nastavne građe pedagoškog ciklusa košarke, 671. Antropološki aspekti sporta,
fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 3-4 Jul, 2009
2. Cvetković M., Jakšić D., Orlić D. : Relacije antropometrijskih karakteristika i latentnih dimenzija snage kod
osoba natprosečnih motoričkih sposobnosti, 48. Kongres Antropološkog društva Srbije, Prolom Banja:
Antropološko društvo Srbije, 1-4 Jun, 2009, ISBN 978-86-911461-1-5, UDK: COBISS.SR-ID 239729415
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 6
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
8. Učešće na projektima
1
2
2006
2005
Učesnici
Bala Gustav; Čokorilo Radovan; Đorđić (Todorović) Višnja; Milošević Zoran; Popović Boris; Tubić
Tatjana; Jakšić Damjan;
Naziv projekta
Integralni razvoj, fizička aktivnost i aberantno ponašanje predškolske dece
Vrsta projekta
OI - Osnovna istraživanja, Republički programi
Nosilac
Bala Gustav
Evidencioni broj
149027G
Učesnici
Bala Gustav; Čokorilo Radovan; Cvetković Milan; Đorđić (Todorović) Višnja; Drid Patrik; Krneta
Željko; Krsmanović Branko; Madić Dejan; Mihajlović Ilona; Milošević Zoran; Molnar Slavko;
Obradović Borislav; Obradović (Todorović Jelena; Popović Boris; Rubin Pavle; Smajić Miroslav;
Tubić Tatjana; Vasić Goran; Jakšić Damjan;
Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine
Naziv projekta
3
2011
Vrsta projekta
Pokrajinski projekti, Pokrajinski programi
Nosilac
Bala Gustav
Evidencioni broj
114-451-00606/2007-02
Učesnici
Jakšić Damjan;
Naziv projekta
Mogućnosti poboljšanja intelektualnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću
kinezioloških aktivnosti
Vrsta projekta
OI - Osnovna istraživanja, Republički programi
Nosilac
Bala Gustav
Evidencioni broj
179011
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 7
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
9. Vođenje teza
Diploma
R.br.
Kandidat
Naziv rada
1
Nikola Marković
Kadrovanje u sportskim organizacijama (22.06.2011, član komisije)
2
Zdravko Lukić
Situaciona priprema odbrambenih igrača u fudbalu (05.07.2011, član komisije)
3
Goran Hajdin
Povrede gornjih i donjih ekstremiteta u rukometu (05.07.2011, član komisije)
4
Dejan Todorović
Analiza igre fudbalske reprezentacije Španije na svetskom prvenstvu 2010 (05.07.2011,
član komisije)
5
Branko Žeželj
Rukomet u Bačkoj - Sivac 69 (08.07.2011, član komisije)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 8
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
10. Međunarodna saradnja
R.br.
Opis saradnje
Od
Ko je sarađivao
Do
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 9
Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Damjan, Asistent-master
Datum:
15.07.2011 16:38
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
12. Uređivanje časopisa
Domaci casopisi
R.br.
1
Uloga
član uređivačkog
odbora, recenzent
Od
Do
01.01.2008 31.12.2010
Opis
Naziv časopisa
Sportekspert
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Kriterijum produkcije
Rad u časopisu nacionalnog
značaja
Strana 10
Univerzitet u Novom Sadu
Download

apvnt2853