Miroslav Pavlović • Miroslav Pavlovic
Construction Engineer, Mace
Realizacija projekata –
IT Park Inđija:
Praktična primena LEED-a
u fazi izvođenja radova
Dan 2 • Day 2 / 24. februar • February 24th
Belexpocentar, Novi Beograd
U fazi izgradnje objekata, koji podležu LEED
sertifikaciji, inženjeri se suočavaju sa određenim
dokumentima, uputstvima, procedurama i
smernicama, koje se moraju primenjivati od samog
početka gradnje.
Stoga je process planiranja I definisanja ključnih aktivnosti,
vec počev od faze tenderskog postupka, neophodan
kako bi se tokom izvođenja radova ispoštovale
sve mere predviđene LEED-om.
Formiranju dokumenata koji ce definisati način i ponašanje
tokom izvodjenja radova, poput Plana erozije i sedimentacije,
mora se se pristupiti na način koji obezbeđuje zadovoljenje
svih LEED mera, uz poštovanje tehničkih parametara i
postizanje racionalnih rešenja uslovljenih faktičkim stanjem
na terenu.
Miroslav Pavlović
Miroslav Pavlović je diplomirani građevinski inženjer sa preko
10 godina iskustva u rukovođenju projekata investicione i
industrijske izgradnje u svim fazame njihove realizacije.
Zaposlen je u kompaniji MACE, gde je pored ostalih projekata
angažovan kao Menadžer na projektu IT Park Inđija fazi izrade
projektne dokumentacije i fazi izvođenja radova.
LEED – Leader in Energy and Environmental Design
Mace – www.mace.co.rs
PAKETI / PACKAGES
Zlatni
Golden
Platinasti
Platinum
Zeleni
Green
Realization of the projects – IT Park Indjija:
LEED Application Practice
in the Construction Phase
In the construction phase of the projects in the LEED
certification process, engineers has to comply with
specific documents, guides, procedures and directions
which they must execute in the very beginnings of the
construction.
That is why the planning process and defining of the key
activities, starting with project bidding process, is
necessary if you want to comply with LEED standards.
Making documentation that will define way and
behavior trough out the construction phase, like Erosion
& Sedimentation Plan, must completely comply with
LEED protocols with respect of the technical parameters
and rational solutions based on the construction site
characteristics.
Miroslav Pavlovic
Miroslav Pavlovic is construction engineer with more
than 10 years of experience as a supervisor for the
projects in the field of the investment and the
industry, throughout all the phases of the realization.
He works at Mace company, where he works, among
other things, as a Project Manager for the IT Park in the
project documentation phase and construction phase.
Download

Realizacija projekata – IT Park Inđija: Praktična primena LEED