БИБЛИОТЕКА
ЛИЦЕУМ
КЊИГА 14
ВЖШ:
ПТБКАТЖБ, СИТТИКБ
Едког 1п еће1Г
К1ко1а Таб1с
Едћог
Бгадап Во§коу1с
М1гјапа Бе^еИс
ЕТСЕИМ 14
ККАОШЕУАС 2011
ПТИЦЕ:
КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
Одговорни уредник
Никола Тасић
Уредници
Драган Бошковић
Мирјана Детелић
ЛИЦЕУМ 14
КРАГУЈЕВАЦ 2011
Овај број Лицеума резултат је сарадње
Центра за научна истраживања САНУ и
Универзитета у Крагујевцу
и
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
САДРЖАЈ
Реч уредника
Биљана Сикимић
бшапа Магјатс
Андреј Фајгељ
7
Птица без крила: птице у народним
загонеткама
9
Биха као ро$1тог1а1па рНса:
јтпоМтетке јОШогпе ргепопгће о
ди&1-рИс1 Г/Ш рНс1-ЉИ
27
Од сокола до кукавице: улоге птица у
песничком језику гусала
51
Мирјана Детелић
Епска тица лабудица
61
Јасмина Мојсиева-Гушева
Приказната за „ силјан штркот " како
македонски самоидентификациски
наратив
75
Црни гости и ћићеров кликтај
(птице у народном загонетању)
83
Снежана Самарџија
Светлана Торњански Брашњовић Симболика врапца у обредном фолклору...
Зоја Карановић
Марија М. Панић
111
Гавран и соко као свадбени медијатори у
три сватовске песме (или заборављена
прича о иницијацији)
125
Птице француских средњовековних
бестијаријума
141
Предраг Милошевић
Пурпур и птице: 1141 година византијског
света, и на земљи и на небу
159
Ап1отја 2агаШја К18
МОНУ гајзке рИсе и аи^Шупој регсерајг
Каја и ћп>а!.8код1адо1ј8кт едгетрћта
Персида Лазаревић ди Ђакомо
Орао - једноглави, двоглави, троглави.
(Кон)фигурације „ краља птица " с обе
стране Јадрана
183
203
Еротолошки авијариј Џона Милтона:
еротолошка значења славуја, корморана
и феникса
219
Симболика птица у делима Ђорђа
Марковића Кодера
233
Ванземаљске птице у словенској научној
фантастици
239
Александра Петровић
Птице Растка Петровића
249
Јасмина Ахметагић
Птице од заборава, птице ускрснућа и друге
артифицијелне птице у поезији Бранка
Миљковића
263
Слободан Владушић
Од славуја до кокошке
275
Лидија Делић
„Гавранов монолог" Ивана В. Лалића
285
Часлав Николић
На успон и пад једне друге птице
297
Марија Лојаница
Ласте самоубице и птице на жици:
симболизација (не)слободе
315
Никола Бубања
Весна Малбашки-Пуповац
Дејан Ајдачић
Желимир Вукашиновић
Заратустра и птице - о небу које није над
нама, гравитацији љубави и веселој науци
(при)падања 325
Download

Preuzmite sadržaj knjige (PDF, 386kB)