Temperiergeräte Wasser / Öl
Pumpen (Max. Werte)
Steuerung
SBC
SCT Standard
SCT Professional
Beschreibung
Type
Größe Temperatur Heizleistung Kühlleistung
Variante
Heizleistung/
Kühlleistung
Artikelnummer
S = Serie,
O = optional
S
O
O
O
S
O
S
O
O
O
S
O
S
O
O
O
S
O
S
O
O
O
S
O
S
O
O
0,75
0,75
O
S
O
4,5
0,5
S
O
O
60
60
6
6
0,75
0,75
O
S
O
60
6
0,75
S
O
O
Pumpe
l/min
bar
kW
T 401
40
3,8
0,5
T 402
TS 22
T 601
40
75
60
5,5
5,5
3,8
0,75
0,93
0,5
Compact TKN-90-6-0
Compact TKN-90-12-0
Compact TKN-90-18-0
Compact TKN-90-24-0
Compact TKN-90-6-35
Compact TKN-90-12-35
Compact TKN-90-18-35
Compact TKN-90-24-35
Compact TKN-90-6-80
Compact TKN-90-12-80
Compact TKN-90-18-80
Compact TKN-90-24-80
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
T 601
60
3,8
0,5
T 602
60
5,5
1
Compact TKS-90-9-0
Compact TKS-90-18-0
Compact TKS-90-24-0
Compact TKS-90-36-0
Compact TKS-90-45-0
Compact TKS-90-9-35
Compact TKS-90-18-35
Compact TKS-90-24-35
Compact TKS-90-36-35
Compact TKS-90-45-35
Compact TKS-90-9-116
Compact TKS-90-18-116
Compact TKS-90-24-116
Compact TKS-90-36-116
Compact TKS-90-45-116
Leistungsstärkere Pumpe
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
MTH 4-4
135
3,8 0,925
MTH 4-5
MTH 4-6
135
135
4,6
5,6
1,15
1,34
Compact TKG-90-12-0
Compact TKG-90-24-0
Compact TKG-90-36-0
Compact TKG-90-48-0
Compact TKG-90-60-0
Compact TKG-90-72-0
Compact TKG-90-12-35
Compact TKG-90-24-35
Compact TKG-90-36-35
Compact TKG-90-48-35
Compact TKG-90-60-35
Compact TKG-90-72-35
Compact TKG-90-12-300
Compact TKG-90-24-300
Compact TKG-90-36-300
Compact TKG-90-48-300
Compact TKG-90-60-300
Compact TKG-90-72-300
Leistungsstärkere Pumpe
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
SVI 803
233
4,2
1,5
SVI 805
SVI 806
233
233
7
8,4
2,2
3,0
Y 2051
27
4,5
0,5
Y 4081
Y 4081
60
60
6
6
Compact K-150-3-0
Compact K-150-4-0
Compact K-150-6-0
Compact K-150-9-0
Compact K-150-3-24
Compact K-150-4-24
Compact K-150-6-24
Compact K-150-9-24
Compact K-150-3-50
Compact K-150-4-50
Compact K-150-6-50
Compact K-150-9-50
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, Y4081 VA, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Y 2051
27
Y 4081
Y 4081
Compact
Compact
Compact
Compact
Compact
Compact
Compact
Compact
Compact
Y 4081
Compact bis 90°C
TK90A
TK90A
TK90A
TK90A
TK90G
TK90G
TK90G
TK90G
TK90J
TK90J
TK90J
TK90J
08.48
08.998
20.991
3/0
4/0
6/0
9/0
3/24
4/24
6/24
9/24
3/50
4/50
6/50
9/50
TKN90A
TKN90A
TKN90A
TKN90A
TKN90H
TKN90H
TKN90H
TKN90H
TKN90K
TKN90K
TKN90K
TKN90K
08.57
20.992
6/0
12/0
18/0
24/0
6/35
12/35
18/35
24/35
6/80
12/80
18/80
24/80
TKS90A
TKS90A
TKS90A
TKS90A
TKS90A
TKS90H
TKS90H
TKS90H
TKS90H
TKS90H
TKS90L
TKS90L
TKS90L
TKS90L
TKS90L
08.861
08.862
20.993
9/0
18/0
24/0
36/0
45/0
9/35
18/35
24/35
36/35
45/35
9/116
18/116
24/116
36/116
45/116
TKG90A
TKG90A
TKG90A
TKG90A
TKG90A
TKG90A
TKG90H
TKG90H
TKG90H
TKG90H
TKG90H
TKG90H
TKG90P
TKG90P
TKG90P
TKG90P
TKG90P
TKG90P
08.892
08.893
20.994
12/0
24/0
36/0
48/0
60/0
72/0
12/35
24/35
36/35
48/35
60/35
72/35
12/300
24/300
36/300
48/300
60/300
72/300
K90D
K90D
K90D
K90D
08.131
24.991
3/50
4/50
6/50
9/50
Compact TK-90-3-0
Compact TK-90-4-0
Compact TK-90-6-0
Compact TK-90-9-0
Compact TK-90-3-24
Compact TK-90-4-24
Compact TK-90-6-24
Compact TK-90-9-24
Compact TK-90-3-50
Compact TK-90-4-50
Compact TK-90-6-50
Compact TK-90-9-50
Leistungsstärkere Pumpe
Leistungsstärkere Pumpe (T-Nr. 05970)
Advanced-Paket (SCT-S, T601, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Compact K-90-3-50
Compact K-90-4-50
Compact K-90-6-50
Compact K-90-9-50
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, Y4081 VA, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Compact bis 150°C
K150A
K150A
K150A
K150A
K150G
K150G
K150G
K150G
K150J
K150J
K150J
K150J
08.131
24.991
3/0
4/0
6/0
9/0
3/24
4/24
6/24
9/24
3/50
4/50
6/50
9/50
KN150A
KN150A
KN150A
KN150H
KN150H
KN150H
KN150K
KN150K
KN150K
6/0
12/0
16/0
6/35
12/35
16/35
6/80
12/80
16/80
KN-150-6-0
KN-150-12-0
KN-150-16-0
KN-150-6-35
KN-150-12-35
KN-150-16-35
KN-150-6-80
KN-150-12-80
KN-150-16-80
K150G
K150J
K150J
K150J
K150J
08.131
24.991
9/24
3/50
4/50
6/50
9/50
KN150A
KN150A
KN150A
KN150H
KN150H
KN150H
KN150K
KN150K
KN150K
24.992
6/0
12/0
16/0
6/35
12/35
16/35
6/80
12/80
16/80
Compact K-150-9-24
Compact K-150-3-50
Compact K-150-4-50
Compact K-150-6-50
Compact K-150-9-50
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, Y4081 VA, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Compact KN-150-6-0
Compact KN-150-12-0
Compact KN-150-16-0
Compact KN-150-6-35
Compact KN-150-12-35
Compact KN-150-16-35
Compact KN-150-6-80
Compact KN-150-12-80
Compact KN-150-16-80
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Y 4081
Y 4081
60
60
6
6
0,75
0,75
O
S
O
Y 4081
60
6
0,75
S
O
O
O
S
O
O
O
Compact bis 160°C
K160A
K160A
K160A
K160A
K160G
K160G
K160G
K160G
K160J
K160J
K160J
K160J
08.998
24.998
3/0
4/0
6/0
9/0
3/24
4/24
6/24
9/24
3/50
4/50
6/50
9/50
KN160A
KN160A
KN160A
KN160H
KN160H
KN160H
KN160K
KN160K
KN160K
24.992
6/0
12/0
16/0
6/35
12/35
16/35
6/80
12/80
16/80
Compact K-160-3-0
Compact K-160-4-0
Compact K-160-6-0
Compact K-160-9-0
Compact K-160-3-24
Compact K-160-4-24
Compact K-160-6-24
Compact K-160-9-24
Compact K/KN-160-3-50
Compact K/KN-160-4-50
Compact K/KN-160-6-50
Compact K/KN-160-9-50
Leistungsstärkere Pumpe
Advanced-Paket (SCT-S, Y4281 VA, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Y 2251
30
5
0,5
S
Y 4281
Y 4281
60
60
6
6
1
1
O
S
O
Compact KN-160-6-0
Compact KN-160-12-0
Compact KN-160-16-0
Compact KN-160-6-35
Compact KN-160-12-35
Compact KN-160-16-35
Compact KN-160-6-80
Compact KN-160-12-80
Compact KN-160-16-80
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
Y 4281
60
6
1
S
O
O
O
S
O
S
O
O
O
S
S
O
Compact bis 180°C
K180A
K180A
K180A
K180A
K180I
K180I
K180I
K180I
08.585
24.992
3/0
4/0
6/0
9/0
3/42
4/42
6/42
9/42
Compact K/KN-180-3-0
Compact K/KN-180-4-0
Compact K/KN-180-6-0
Compact K/KN-180-9-0
Compact K/KN-180-3-42
Compact K/KN-180-4-42
Compact K/KN-180-6-42
Compact K/KN-180-9-42
Stetigumgehung des WT (nur mit Advanved-Paket)
Advanced-Paket (SCT-S, RL-temp, DFM, ext. PT 100)
NPY 2251
40
5
0,5
Download

Temperiergeräte Wasser / Öl Pumpen (Max. Werte