podstatná
jména
Skloňování podstatných jmen rodu
mužského – vzor předseda
9
Skloňování podstatných jmen rodu
mužského – vzor předseda
• Doplňte správné koncovky.
01
Přednost_ stanice zapískal a vlak
se rozjel. Eliška všem vypráví, že
jedeme na výlet do zoo. Jede také
babička s děd_ Old_. Babička
požádala děd_, ať jede s námi. Prý
by ve městě dva neposed_ a nezbed_ těžko zvládala. Myslel
jsem si, že je babička větší hrdin_.
02
O děd_ se říká, že je nemluv_. Děd_ je teď v důchodu.
Je invalid_, bolí ho záda. Býval bagrist_. S děd_ Old_ je
ale zábava. Je zapáleným fotbalist_. Vypráví veselé zážitky
s fotbalist_, někdy se zmíní o hokejist_ nebo volejbalist_.
KDV0170_blok.indd 9
5.9.2013 12:39:08
10
Skloňování podstatných jmen rodu
mužského – vzor soudce
podstatná
jména
03
Povídal jsem děd_, že bych chtěl být tenist_. Tenis teď
trénuju u tatínkova koleg_. Někdy se mnou trénuje i jeden
gymnazist_, ale s ním mě to moc nebaví. O předsed_
tenisového klubu se říká, že je hodně přísný. Já jsem si ale
předsed_ klubu oblíbil.
Skloňování
podstatných jmen
rodu mužského –
vzor soudce
• Doplňte správné koncovky.
01
Výdejc_ lístků do zoo se mile usmíval. Také prodejc_
zmrzliny se usmívali. Jenom se správc_ zoo dnes asi nebude
žádná legrace. Správc_ se mračil a něco právě vytýkal
průvodc_ po zoo. Jednomu průvodc_ se spílání správc_
nelíbilo a s panem správc_ se přel.
KDV0170_blok.indd 10
5.9.2013 12:39:09
skloňování podstatných jmen
podstatná SSouhrnné opakování
rodu ženského, středního, mužského
a
n
é
m
j
11
02
Ujal se nás mladý průvodc_. Nejprve jsme procházeli kolem
tabule se jmény dárc_. Eliška říkala průvodc_, že by také chtěla
být ochránc_ nějakého zvířete. Nejradši by asi byla vůdc_ celé
opičí tlupy. Zdá se mi, že Eliška moc nechápe, co dárc_ dělají.
03
Průvodc_ nás odvedl ke kleci s opicemi. Eliška se nabízela
vůdc_ opic, že mu bude dělat poradc_. Opičák dál hrál svoji
roli vůdc_ tlupy a svůdc_ nejsilnějších samic. O Elišku jako
poradc_ vůbec nestál. Eliška se hněvala. Mladý průvodc_ se
smál a dělal opičímu vůdc_ obhájc_.
Souhrnné opakování skloňování
podstatných jmen rodu ženského,
středního, mužského
• Doplňte správné tvary podstatných jmen.
01
Výlet s babičk_ a děd_ se nám moc líbí. Nehoníme se
od jednoho výběh_ ke druhému, od klec_ ke klec_.
KDV0170_blok.indd 11
5.9.2013 12:39:09
12
Souhrnné opakování skloňování podstatných jmen
rodu ženského, středního, mužského
podstatná
jména
Zastavujeme se jen u výběh_
zvířat, která nás opravdu zajímají.
Třikrát jsme si dali zmrzlin_
a jednou cukrovou vat_.
Několikrát jsme pili přeslazenou
limonád_ z plastového kelímk_.
02
V klid_ jsme se potočili na kolotoč_a skotačili na skákacím
hrad_. Babičk_ nechala Elišk_ i mě brouzdat v rybníčk_
a neměla obav_, že dostaneme rým_ a kašel. Děd_ nám
koupil lízátk_. Jezdili jsme na poník_ a mohli ve výběh_
hladit ovc_ a kůzl_.
03
Dědečk_ a babičc_ se zalíbil koutek s domácími zvíř_, která
se dříve našla na každém dvork_ na vesnic_. Posadili se na
lavičc_ u ohrad_ a dívali se na nás vnouč_. Elišk_ běhala
za kůzl_ a objímala je kolek krk_. Kůzl_ se to moc nelíbilo
a schovávala se před mou sestřičk_ do chlívk_.
KDV0170_blok.indd 12
5.9.2013 12:39:10
podstatná
jména
Souhrnné opakování skloňování podstatných jmen
rodu ženského, středního, mužského
13
04
Já jsem ve výběh_ hladil ovc_. Ovečk_ se soustředily na
pastv_. Jejich stádečk_ bylo soustředěné v roh_ výběh_
a jiná zvíř_ mezi ně nechodila. Eliška nadšeně sledovala
káčátk_ a kuřátk_. Nosila mláďátk_ zrnk_ obil_a chtěla
hladit jejich křidélk_. Kachn_ a kvočn_ si své potomk_
raději odvedly stranou, jinak by je to naše děvč_ samou
lásk_ umačkalo.
05
Musím pak říct maminc_, že není potřeba procházet úplně
celou zoologickou zahrad_. Buvol_ a pakon_ na kopc_
můžeme úplně klidně vynechat. Není nutné přečíst každou
cedulk_ s popis_, kde zvíř_ bydlí, a s údaj_ o jejich
březost_. Ale musím to říct maminc_ s opatrnost_.
Zdá se mi totiž, že mamink_ má o prohlídc_ trochu jiné
představ_.
KDV0170_blok.indd 13
5.9.2013 12:39:10
14
Shoda podmětu s přísudkem
shoda
Shoda podmětu
s přísudkem
• Doplňte chybějící písmena.
01
Už tři dny svítil_ sluníčko a teploty
stoupal_. Babička a děda se s námi vypravil_ na koupaliště.
Babička a Eliška připravil_ věci k vodě a nachystal_ svačinu.
Všechno naskládal_ do velké tašky. Já a děda jsme pak tašku
nesl_. Věci v tašce byl_ hodně těžké.
02
Babička a Eliška se uvelebil_ pod slunečníkem. Já a dědeček
jsme hned vyrazil_ do bazénu. Eliška za chvilku přiběhl_
za námi. Uspořádal_ jsme velikou vodní bitvu. Cákal_ jsme
a výskal_. Eliška a já jsme chtěl_ dědečka porazit. Ostatní
děti také dost křičel_. Oba plavčíci byl_ v pohotovosti.
03
Dědečka jsme neporazil_, ale výhra nám utekl_ o fous. Před
skluzavkami a tobogány stál_ fronty dětí. Postavil_ jsme
KDV0170_blok.indd 14
5.9.2013 12:39:11
shoda
Shoda podmětu s přísudkem
15
se za ně. Dědeček šel za babičkou pod slunečník a společně
nás sledoval_. Eliška potkal_ děvčata z naší ulice. Děvčata
pořádně řádil_. Plavčíci se je snažil_ trochu uklidnit.
Děvčata se uculoval_ a trochu se styděl_.
04
A vtom se od západu přihnal_ černá mračna. Babička
a dědeček usoudil_, že tyto mraky nesou vodu. Rychle jsme
sbalil_ věci a schoval_ se v hostinci. A za chviličku byl_ za
okny úplná tma. Nebe křižoval_ blesky a burácel_ hromy.
Zemi bičoval_ proudy vody. Eliška a babička se k sobě
tulil_, protože naše děvče se bál_.
05
Babička a dědeček četl_ druhý den v novinách, že bouře
napáchal_ velké škody na majetku po celém kraji. Naštěstí
nebyl_ žádné oběti na životech. V novinách ještě psal_,
že s odklízením spadlých stromů pomáhal_ dobrovolníci.
Chtěl_ jsme s Eliškou pomáhat také, ale babička nám řekl_,
že jsme ještě malí. Trochu jsme se na ni za to zlobil_.
KDV0170_blok.indd 15
5.9.2013 12:39:11
16
Skloňování přídavných jmen tvrdých
přídavná
jména
Skloňování přídavných
jmen tvrdých
• Doplňte koncovky přídavných jmen.
01
Ráno jsme byli ospal_ a unaven_.
Činorod_ babička ale rozhodla, že vyrazíme na velk_
nákup. Cel_ rozespal_ jsem donesl kuchařsk_ knihy.
Přečetl jsem, že na tvarohov_ dort potřebujeme dva balíčky
měkk_ tvarohu, čerstv_ vejce, mléko, meruňkov_ kompot,
vanilkov_ a mlet_ cukr, čokoládu na vaření a želatinu.
02
Hbit_ Eliška kontrolovala, co z potřebn_ věcí máme uloženo
ve spíži. Já jsem pak sepisoval dlouh_ nákupní seznam. S tak
obrovsk_ nákupem si poradí jen velc_ a svalnat_ nosiči.
Mlsn_ Eliška mi šeptá roztřesen_ hláskem, abych na úpln_
konec seznamu připsal dva ovocn_ nanuky. Prý aby nám šlo
vaření lépe od ruky.
KDV0170_blok.indd 16
5.9.2013 12:39:12
přídavná
jména
Skloňování přídavných jmen měkkých
17
03
Šli jsme do nedalek_ obchodu. Není v něm sice tak
pestr_ výběr jako ve velk_ samoobsluze, ale je blizoučko.
Obrovšt_ nosiči tedy nebudou potřeba. Babička radši
nakupuje v mal_ obchodech. V obchodě jsou mil_ paní
prodavačky a čerstv_ potraviny.
Skloňování přídavných
jmen měkkých
• Doplňte koncovky přídavných jmen.
01
Aktivn_ Eliška běhá kolem regálů
a snáší do nákupn_ vozíku chybějíc_ potraviny. Já zatím
vzorně odškrtávám z nákupn_ seznamu. Dotlačili jsme
nákupn_ vozík k pokladně. Babička vyndala z bočn_ kapsy
nákupn_ tašky peněženku a chtěla zaplatit.
02
Eliška pošeptala babičce do ucha zásadn__otázku. Babi,
máš u sebe dost peněz? Babička nasadila zvláštn__ výraz
KDV0170_blok.indd 17
5.9.2013 12:39:13
18
Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
přídavná
jména
a prohlíží předn__, prostředn__ i zadn__ přihrádku
peněženky. Eliška kulí své lan__ oči. Eliško, asi tě zaměstnají
tady v obchodn__ domě a dnešn__ útratu budeš muset
odpracovat!
03
Já vidím v očích babičky legračn__ jiskřičky. Eliška se
nejistě rozhlíží po okoln__ regálech a stydí se před ciz__
paní pokladn__. Mám strach, že Eliška brzy začne ronit
krokodýl__ slzy. Babička se k ní sklání, hladí ji, pak zaplatí
a vydáváme se na zpátečn__ cestu.
Skloňování přídavných
jmen přivlastňovacích
• Doplňte koncovky přídavných jmen.
01
Po cestě posloucháme Eliščin_
povídání, jak se bála babiččin_
nejistoty při placení. Eliška by nechtěla poslouchat
prodavaččin_ povely! Tatínkov_ povídačky o babiččin_
KDV0170_blok.indd 18
5.9.2013 12:39:13
Download

Ukázková kapitola