SATILIK BİNALAR
EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. TARAFINDAN AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN
15 ADET GAYRİMENKUL İHALE İLE SATILACAKTIR.
İLÇE
ADA
İSTANBUL
ŞİŞLİ
405
104
10.194.000 TL
350.000 TL
06.08.2014 SAATj14:00
İ TRABZON
MERKEZ
268
23
12.000.000 TL |
360.000 TL
07^08.2014 ŞÂAT;>İ;Ö0
TRABZON
MERKEZ
70
1
27.205.000 TL
850.000 TL
07.08.2014 SAAT: 14:00
SIRA
1
3
GAZİANTEP ŞÂHİNBEY
. 898
; 434
MELİKOAZİ
810
10
5
KAYSERİ
. ■•*./ I
;h':f/MANİSA
MERKEZ
424
7
ADANA
SEYHAN
303
t AİİANA ' 'SEYHAN
202
mm
9
SAMSUN
İLKADIM
if^ÂMSUNÎ r ILGADIM
11
13
373
t^AMSÜN
: İLKADIM
7223
^ I7 6 5 ;O O q tL } .
75
ÇANKAYA 4455/9026
1
rSŞyK-;;?
«f-
-f-
600.000 TL
08.08.2014 SAAT:14:00
: 850.000TL ;
08,08.2014 SAAf:16:00
350.000 TL
11.08.2014 SAAT:11:00
350.000 TL
10.000.000 TL
^
9
26.325.000 TL
ı
->
i ; 2 .8 ip i0 p d T V İ;-
12.08.2014 SAAT:10:00
50^00(^TL ;
800.000 TL
12.08,2014 SAAT: 14:00
85,000 TL
¿ ^ ¿ t2 0 i 4 j ^ & d ö i
2 7 /3
6.046.000 TL
1.040.000 TL! 7
120.000 TL
13.08.2014 SAAT: 1|:00
. . ..
. 50.000 TL .
3.150.000 TL
100.000 TL
1237
:İ":
15
5523
15
ÇANKAYA
10.080.000 TL
İHALİTARİH ve SAATİ
>V :\ \ 2 , 2 İ 5 . 0 Û Î î l j f feS: 70^00 t i
14 ■' İN K A R A /' J İ lm A dâö
ANKARA
20.000.000 TL
7720 v
İLKADIM
ANKARA
: 7 0 0 ^ 0 ^ :4
;;
7217
SAMSUN
GEÇİCİ TEMİNAT I
S PARSEL MUHAMMEN BEDEL + KDV
13.08.2014 SAAT: 16:00
İHALE ŞARTNAMESİNİN SATIN ALINMASI ZORUNLU OLUP, HER BİR İHALE İÇİN ŞARTNAME BEDELİ 1.500,00 TL'DİR.
♦İhale dokümanının temin edilebileceği adresler,
www.emeklnsaat.com.tr İnternet adresinden şartname dökümü alınarak şartname bedelinin şartnamede yazılı banka hesabına yatıntması yeterUdlr.
Aynca Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Atatürk Bulvarı No;227 Kavaklıdere/ANKARA adresinde Muhasebe va Flnans Müdürlüğü veznesinden
şartname satın alınabilir. * Teklif ve belgeler kapalı zarf İçerisine konulmak suretiyle en geç İhale günü ve saatlno kadar
Emek inşaat ve İşletme A,ş.'nln Atatürk Bulvarı No:227 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki Muhasebe ve Flnans Müdürlüğü vezneslno
makbuz karşılığı oldon teslim edilecektir,! hale gün ve saatinden sonra verilecek teklif vo belgeler kabul edllmo2.
M üracaat:
EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş.
Atatürk Bulvarı No;227 Kavaklıdere/Ankara Tel: 0 (312)
467 55 75
Ayrıntılı bilgi için: www.eniekinsaat.C0m.tr
Download