Razvojna partnerstva s privredom (EPW) sa GIZ-om – prilike za privredu u
Bosni i Hercegovini
Program
Srijeda, 24.09.2014. godine
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencija 8, Sarajevo
11.00-11.15h
Pozdravne riječi
Gđa Karin Rau, voditeljica komponente privatno-javni dijalog (GIZ-Pro Local)
Gdin Aleksander Maerdian, AHK BiH /Udruženje Wirtschaftsverein BiH
11.15-11.50h
Uvod u program EPW-a sa diskusijom
Gđa Constanze Majer, GIZ, iz tima develoPPP.de
12:50-13:20h Pauza za kafu
12.20-12.50h
Predstavljanje projekta EPW-a sa Messer BH Gas GmbH „Od projektne ideje do
provedbe projekta“
Gdin Valentin Ilievski
12.50-13.50h
Interaktivna vježba:
-
-
Podjela u grupe (prema interesima učesnika)
o
Stručne izobrazbe i stručna usavršavanja relevantni za privredu
o
Optimiranje lanaca vrijednosti
o
Prenos znanja i tehnologija
Ideje za projekte EPW-a u BiH (moderacija, rad sa mapama i konferencijskom
tablom – flipchart)
Gđa Constanze Majer, GIZ, iz tima develoPPP.de
13.50-14.30h Koktel
Download

(EPW) sa GIZ-om – prilike za privredu u Bosni i Hercegovini Program