PRERASPODELA STUDENATA ŠESTE GRUPE PO
TERMINIMA
Interakcija čovek računar, školska 2012./2013. godina
Budući da je u šestu grupu raspoređeno više studenata no što može stati u učinicu L3, neophodno je
uvesti dodatni termin. Taj dodatni termin je četvrtkom u 10:30 u učionici L2 računskog centra. Stoga određeni
studenti će nastaviti da slušaju nastavu u starom terminu, petkom u L3, a neki će dolaziti u novi termin
četvrtkom.
1. STUDENTI KOJI SLUŠAJU U DOSADAŠNJEM TERMINU ŠESTE GRUPE – PETAK
14:15 – 15:45 U L3
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indeks
E10895
E11695
E12292
E12318
E12641
E12663
E12745
E13512
E13528
E13620
E13631
E13637
E13652
E13668
E13711
E13745
Ime
Nebojša
Gabor
Filip
Marija
Milan
Radovan
Ujhazi
Aleksandar
Vojislav
Aleksandar
Nemanja
Dejan
Aleksandar
Nina
NIkola
Goran
Prezime
Gajinov
Vadocki
Injac
Zeković
Nikolić
Jeličin
Arnold
Beserminji
Đukić
Svorcan
Krža
Preradović
Lazarević
Babić
Mihalek
Stupar
2. STUDENTI KOJI SLUŠAJU U NOVOM TERMINU – ČETRVRTAK 10:30 – 12:00
U L2
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Indeks
E11834
E11941
E12353
E12626
E12704
E13031
E13097
E13110
E13120
E13129
E13132
E13726
Ime
Dragan
Slobodan
Hari
Igor
Tamara
Novica
Ivan
Miloš
Stevan
Milorad
Stevan
Stefan
Prezime
Došen
Pilipović
Kalanj
Mumović
Puškarov
Pilipović
Mihajlov
Karanović
Zivlak
Simić
Stojkov
Bosnić
Download

ovaj spisak