Premer
Premer (snimanje detalja)
državni premer jeste izrada tehničke
dokumentacije i izvoñenje geodetskih radova u
postupku prikupljanja i utvrñivanja prostornih
podataka o nepokretnostima (položaj, oblik, način
korišćenja) i pravima na nepokretnostima u jednoj
ili više katastarskih teritorijalnih jedinica.
2
Metode snimanja detalja
Grafička metoda
Grafička
(istorija)
Numerička (polarna i ortogonalna)
Fotogrametrijska
GPS
3
Grafička metoda
4
Orotogonalno snimanje
5
6
Orotogonalno snimanje
Orotogonalno snimanje
7
Pravougle koordinate
8
Application #1 - Mapping
X
drvo
B
(YB,XB)
XB
Kuća
Staza
∆X=XB-XA
XA
∆Y=YB-YA
A
(YA,XA)
Radionica
drvored
Y
YA
Y
9
B
Ortogonalno snimanje
10
Polarno snimanje
drvo
Kuća
Staza
radionica
drvored
11
12
Polarno snimanje
Prizme
13
Polarno snimanje
Polarne koordinate
X
B
d
ν
A
ν ~ direkcioni ugao
d ~ rastojanje
Y
15
Polarno snimanje
16
Poligonska mreža
drvo
Kuća
Staza
Radionica
drvored
17
18
Polarno snimanje
Poligonska mreža
(Y,X)poznato
(Y,X)novo
( β,
d
,
(β
d )
d
( ν,
(Y,X)poznato
19
)
( β, d
)
(Y,X)novo
( β,
d )
(Y,X)poznato
,d )
(β
)
(Y,X)novo
(Y,X)poznato
20
Download

Premer (snimanje detalja)