Kompatibilna lista protivpožarne centrale KFPAF Series
Uvod
Adresabilne sirene
U ovom dokumentu su navedeni proizvodi kompatibilni sa
vašim adresabilnim protivpožarnim sistemom.
Model
Opis
SK08A
Sirena sa napajanjem preko petlje
KZ715AS
Standardna montažna baza sa sirenom
Oprez: Proizvodi označeni zvezdicom (*) nisu pogodni za
instalaciju u protivpožarnim sistemima koji zahtevaju EN 54-13
usaglašenost.
Konvencionalne sirene i zvona
Adresabilni detektori i kompatibilne
montažne baze
Model
Opis
AS363
Crvena višetonska sirena (niskoprofilna baza)
Model
Opis
AS363W
Bela višetonska sirena (niskoprofilna baza)
KZ700
Standardna montažna baza (bela)
AS364
Crvena višetonska sirena (visokoprofilna baza)
KZ700B
Standardna montažna baza (crna)
AS364W
Bela višetonska sirena (visokoprofilna baza)
KZ705
Standardna montažna baza sa terminalom za
uzemljenje
AS366
Crvena višetonska sirena sa bljeskalicom
(niskoprofilna baza)
KZ715CAP-R
Poklopac za KZ715AS (crveni)
AS366W
KZ715CAP-W
Poklopac za KZ715AS (beli)
Bela višetonska sirena sa bljeskalicom
(niskoprofilna baza)
KZD705
Visokoprofilna montažna baza
AS367
Crvena višetonska sirena sa bljeskalicom
(visokoprofilna baza)
PA25/3L
Daljinski signalizator
AS367W
KL700A
Jonizacioni detektor dima
Bela višetonska sirena sa bljeskalicom
(visokoprofilna baza)
KL710A
Termodiferencijalni detektor toplote
AS368
Baza za crvenu višetonsku sirenu
KL731A
Optički detektor dima
AS368W
Baza za belu višetonsku sirenu
KL731AB
Optički detektor dima (crni)
AS371
KL735A
Dualni detektor (optički/termički))
Crvena sirena sa bljeskalicom za spoljašnju
upotrebu (visok izlazni nivo, engleski)
AS371-09
Crvena sirena sa bljeskalicom za spoljašnju
upotrebu (visok izlazni nivo, španski)
AS371-21
Crvena sirena sa bljeskalicom za spoljašnju
upotrebu (visok izlazni nivo, portugalski)
AS372*
Unutrašnja sigurnosna crvena višetonska sirena
AS374
Crvena višetonska rog-sirena za opasne zone
AS376
Crvena višetonska sirena (visok izlazni nivo)
AS377
Crvena višetonska sirena sa bljeskalicom (visok
izlazni nivo)
AB360
Unutrašnje 6-inčno protivpožarno zvono (24 VDC)
AB360-06
Unutrašnje 6-inčno protivpožarno zvono (24 VDC,
švedski)
AB380E
Spoljašnje 8-inčno protivpožarno zvono (24 VDC)
Adresabilni ručni javljači i moduli
Model
Opis
KAL455
Crveni ručni javljač požara (površinska montaža)
KAL455E
Crveni ručni javljač požara za spoljašnju upotrebu
(površinska montaža)
KAL710
Zonska nadzorna jedinica (1 zona)
KAL714C
Zonska nadzorna jedinica (4 zone)
KAL730
Relejni izlazni modul (1 izlaz)
KAL734C
Relejni izlazni modul (4 izlaza)
KAL740
Nadzirani modul sirene/relejni modul
KAL760
Ulazni modul (1 ulaz)
KAL775
Modul za izolaciju petlje
KAL790
Zadržni modul
© 2011 UTC Fire & Security. Sva prava zadržana.
1/2
P/N 501-405144-3-20 • REV 2.0 • ISS 04OCT11
Konvencionalne bljeskalice
Model
Opis
FE240
400N držač vrata (površinska montaža)
FE245
400N držač vrata sa dugmetom za deblokadu
(zidna montaža)
Model
Opis
FA340
Ksenonska bljeskalica (bela baza, crveno staklo)
FA340C
Ksenonska bljeskalica (bela baza, bezbojno
staklo)
FE250
400N držač vrata sa dugmetom za deblokadu
(podna montaža)
FA340Y
Ksenonska bljeskalica (bela baza, žuto staklo)
FE260-175
FA350
LED bljeskalica (niskoprofilna crvena baza,
crveno staklo)
400N držač vrata sa univerzalnom podesivom
cevi i dugmetom za deblokadu 175 mm)
FE260-325
FA350WRC
LED bljeskalica (niskoprofilna bela baza, trepćuće
crveno svetlo, bezbojno staklo)
400N držač vrata sa univerzalnom podesivom
cevi i dugmetom za deblokadu 325 mm)
FE260-475
FA350WY
LED bljeskalica (niskoprofilna bela baza, žuto
staklo)
400N držač vrata sa univerzalnom podesivom
cevi i dugmetom za deblokadu 475 mm)
FE535
FA350Y
LED bljeskalica (niskoprofilna crvena baza, žuto
staklo)
Držač vrata sa kvadratnom čeličnom bazom i VdS
magnetom
FE543
FA355
LED bljeskalica (visokoprofilna crvena baza,
crveno staklo)
Držač vrata, sa ojačanom plastičnom kutijom i
VdS magnetom
FE550
Magnet za vrata (podna montaža)
FA355WRC
LED bljeskalica (visokoprofilna bela baza,
trepćuće crveno svetlo, bezbojno staklo)
FE560
Magnet za vrata sa univerzalnom podesivom cevi
i VdS magnetom
FA355WY
LED bljeskalica (visokoprofilna bela baza, žuto
staklo)
FE570
Univerzalni magnet za vrata (podesiv)
FA360
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna crvena
baza, crveno staklo)
FE581
Magnet za vrata sa kvadratnom čeličnom bazom i
VdS magnetom (IP65)
FA360B
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna crvena
baza, plavo staklo)
FE590
Magnet za protivpožarna vrata (zidna montaža)
FA360C
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna crvena
baza, bezbojno staklo)
FA360G
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna crvena
baza, zeleno staklo)
FA360Y
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna crvena
baza, žuto staklo)
FA360W
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna bela baza,
crveno staklo)
FA360WB
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna bela baza,
plavo staklo)
FA360WG
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna bela baza,
zeleno staklo)
FA360WY
2J ksenonska bljeskalica (niskoprofilna bela baza,
žuto staklo)
FA370*
Unutrašnja sigurnosna LED bljeskalica (crveno
staklo)
FA370C*
Unutrašnja sigurnosna LED bljeskalica (bezbojno
staklo)
FA375
5J ksenonska bljeskalica za opasne zone (crveno
staklo)
FA375Y
5J ksenonska bljeskalica za opasne zone (žuto
staklo)
Kontakt informacije
Za dalje informacije o bilo kom navedenom proizvodu, obratite
se svom lokalnom distributeru ili nas posetite na internet adresi
www.utcfireandsecurity.com.
Odricanje odgovornosti
Kompatibilni proizvodi su podložni izmeni bez prethodnog
obaveštenja. Uvek kontaktirajte svog lokalnog distributera radi
potvrđivanja dostupnosti i kompatibilnosti.
Ostali proizvodi
Model
Opis
AI672
Daljinski signalizator
AI673
Daljinski signalizator sa akustičnom signalizacijom
GBX370*
Unutrašnji sigurnosni galvanski izolator za serije
AS372/FA370
FE230
400N držač vrata sa dugmetom za deblokadu
(površinska montaža)
FE235
400N držač vrata (kvadratna baza)
2/2
P/N 501-405144-3-20 • REV 2.0 • ISS 04OCT11
Download

Kompatibilna lista protivpožarne centrale KFP