20. listopadu 2014
Ročník 23
Číslo 22
Cena 9 Kč
„Umělka non-stop“
Senátorka
Česká hlavička
Judista ve škole
Na stadionu Bohemie
Poděbrady bylo slavnostně
otevřeno nové hřiště s umělou
trávou.
Rozhovor s novou senátorkou
Emilií Třískovou, která bude hájit
také zájmy města v horní komoře
Parlamentu ČR.
Student Gymnázia Jiřího
z Poděbrad Tomáš Jor se blýsknul
oceněním pro mladé vědecké
talenty.
Světový šampion v judu
Lukáš Krpálek navštívil žáky
poděbradské ZŠ Jedna radost.
Na co se mistra ptali?
2
3
5
8
K poctě
zbraň!
Legie slaví
100 let
T xt:
Tex
t: Ale
t:
Aleš
šK
Kube
ube
ub
elka
lka
lk
k | Foto
oto:: Re
René
é Sla
S auka
ka
a
Bojovali
dobrovolně,
z přesvědčení. S vidinou
míru, se smrtí v zádech.
Českoslovenští legionáři,
hrdinové, kteří stáli za vznikem Československa. Letos
uplynulo 100 let od založení
České družiny v Rusku
a Roty „Nazdar“ ve Francii.
Obě tyto válečné jednotky se
staly předchůdkyněmi československých legií, které se
nesmazatelně zapsaly do dějin
20. století plněním poslání
obrany národa.
Významné výročí si připomněly také Poděbrady akcí
Pocta válečným veteránům.
U sochy Jiřího z Poděbrad se
sešli členové Československé
obce legionářské, zástupci
města, Sokola a dalších organi-
zací, aby složili hold hrdinům
1. světové války.
„Kdyby nebylo československých legií, nevzniklo by
ani Československo, tím jsem
si jistý. Tito lidé měli v krvi
neskutečné vlastenectví a byli
přesvědčeni o své pravdě.
A také představovali líheň pro
politickou a společenskou elitu
nově utvořeného samostatného státu,“ řekl plukovník Pavel
Skácel, vedoucí projektu Péče
o válečné veterány.
V prostorách Divadla Na
Kovárně byla poté k vidění
expozice věnovaná československým legiím a o kulturní
program se postaral Vojenský
umělecký soubor Ondráš.
Pokračování na straně 3.
Motorkář Dalibor Gondík vítá jaro v Poděbradech
Text a foto: Milan Čejka
Herec, moderátor
a hudebník Dalibor Gondík
se ujal role průvodce
pořadem Radiodárek,
který v Divadle Na Kovárně
natáčel Český rozhlas (více
na straně 6, pozn. red.).
Z Prahy do Poděbrad přijel
vlakem a po celou dobu
svého pobytu byl zjevně
v dobré náladě. Občas
lehce zažertoval nebo
vtipně glosoval nastalou
situaci. Nakonec velmi
ochotně poskytl rozhovor
pro PN.
jich vzali dvanáct. Potom se už vše
odvíjelo klasickým divadelním životem, přicházely první role, angažmá
a podobně.
Někdo si vás třeba pamatuje
z pražského divadla ABC,
kde jste dlouho úspěšně
působil. Ovšem většina
veřejnosti zná vaši tvář
z televizních pořadů, které
jste moderoval. Připomenu
třeba Rady ptáka Loskutáka
nebo GO-GO šou. Která
profese je vám bližší?
Považuji se především za herce. Mám
tohle povolání rád, protože naše
práce je hodně „barevná“. Někdo
se stane komikem, jiný tragédem,
i když takové kontrasty se už dost
stírají. Ale taky to je dnes především
o poptávce a nabídce pro herce,
o možnostech uplatnění. Jinými
slovy, nyní přichází více pracovních,
Hercem jste chtěl být už od
tedy moderátorských nabídek z teledětství?
vize a z rozhlasu, takže tahle činnost
Nedávno jsem na tohle téma dlouho teď u mě převažuje nad divadlem.
hovořil s tatínkem, ale já to zkrátím.
Někdy ve třinácti letech jsem se Pokud vím, tak v Českém
náhle rozhodnul podat si přihlášku rozhlase patříte k externím
na konzervatoř. Čekaly mě talentové redaktorům...
zkoušky a vlastně ani nevím, jak se Vše začalo před několika lety pravistalo, že mě přijali. Pamatuji si, že delným uváděním Radiodárku,
tam bylo 180 uchazečů a nakonec potom přišlo moderování nedělní-
ho Dobrého jitra z Prahy a jednoho
hudebního programu. Od září patřím
do týmu, který od pondělka do pátku
připravuje na stanici Dvojka pořad
Dobré ráno, Česko! Jenom připomenu, že touto stanicí byla dříve Praha,
a ta se u nás doma poslouchala neustále, takže jsem skutečně odchován
rozhlasem.
Škála vašich aktivit je hodně
pestrá. Dokonce jste prý
založil hudební skupinu
Hamleti.
Hudební sklony se u mě projevovaly
od dětství. Převažoval zájem o bicí
nástroje, ale umím vzít do ruky
i kytaru a také rád skládám scénickou
hudbu. Zmíněná kapela je složená
ze samých herců a krystalizovala
se už někdy ve škole. Přebírali jsme
a přebíráme známé melodie od jiných
skupin. Musím říci, že u Hamletů
dominuje Aleš Háma s kytarou, ten
zná snad všechny písničky na světě.
Ve skupině se například objevil Filip
Blažek a střídali se i další. Hráli jsme
v klubu divadla ABC, ale i jinde, a už to
trvá skoro dvacet let. A ještě doplním,
že mi přišla nabídka od Pražského
Big Bandu, abych s nimi jako hráč na
bicí a moderátor připravil v příštím
roce projekt k 70. výročí konce války,
z čehož mám velkou radost.
Chci se také zeptat na
vaši další lásku, tedy na
motorky. Je pravda, že
jste brázdil silnice ve
Spojených státech?
Na vypůjčených motorkách jsme
s „Ťuldou“ Brouskem společně projeli legendární silnici
„Road 66“. Máme za sebou tři
tisíce mil napříč Spojenými státy.
A vidíte, teď můj syn chce tuhle
trasu zopakovat, ale autem. Pořád
mě přemlouvá, tak se možná
k takové cestě někdy v budoucnu
odhodláme. Jinak jsem několikrát
přijel na motorce do Poděbrad
u příležitosti zahájení motoristické sezony. Pokud si vzpomínám,
tak naposledy to bylo vloni.
V poslední době se dost
intenzivně věnujete
vytrvalostnímu běhání.
Změnil jste životní styl?
V důsledku mých zdravotních
potíží jsem prošel radikální
životní změnou. Už nějaký čas
pravidelně běhám, úplně se taky
změnil můj jídelníček, vydávám
se svojí cestou. Běhám denně,
nejčastěji ráno, dokonce i v mrazu
a sněhu. Zkrátka a dobře, nemůžu
si pohyb vynachválit a každému ho
doporučuji.
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
20. listopadu 2014
Hřiště s umělým trávníkem nabídne fotbalový komfort
Poděbradská sportoviště jsou bohatší o fotbalové hřiště
s umělou trávnou. To bylo slavnostně otevřeno 10. října
v areálu fotbalového klubu Bohemia.
Text a foto: Aleš Kubelka
Mít k dispozici plochu s umělou
trávou bylo dlouholetým přáním
poděbradských fotbalistů. Tento
druh (především) tréninkové
plochy se stává v poslední době
standardním vybavením mnoha
oddílů v republice, které chtějí
svým hráčům nabídnout kvalitní
podmínky pro přípravu i v zimních
měsících. Nyní se dočkaly
i Poděbrady.
Zeleň nahradí škváru
Umělý trávník 3. generace byl vybudován na místě bývalého škvárového hřiště. „Asi před osmi lety jsem
byl na otevírání hřiště s umělou
trávou v Kolíně a říkal jsem si, že
Kromě vedení města nechyběl na
stadionu U Radiostanice předseda
Fotbalové asociace České republiky
Miroslav Pelta, bývalý mezinárodní
rozhodčí Pavlín Jirků, olympionička
Klára Křížová (rozhovor čtěte na
straně 8, pozn. red.), bývalý prvoligový střelec Josef Obajdin, zástupce
zhotovitele hřiště z firmy EKKL Petr
Klár a samozřejmě členové poděbradského fotbalového oddílu Bohemia.
A právě předseda českého fotbalu
Pelta potěšil místní klub zprávou, že
asociace věnuje ihned 200 000 Kč
poděbradské mládeži.
Pak už přišly na řadu nůžky,
kterých se chopili malí fotbalisté,
společně přestříhli pásku a oficiálně
Už jen světla a plot
Nápad na vybudování „umělky“
vzešel již od minulého vedení
klubu, to současné jej pak dotáhlo do zdárného finiše. „Před
rokem a půl jsme se s trenérem
Suchomelem shodli, že nové hřiště s umělou trávou je především
vzhledem k naší široké mládežnické základně nutností. Pak následovalo nelehké administrativní
martyrium a samotné práce,“ uvedl
předseda FK Bohemia Poděbrady
Milan Kaipr.
Oddílu se na hřiště podařilo
získat dotaci od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
které poskytlo 10 milionů korun.
„Město přispělo částkou přes
3 miliony korun. Nicméně ještě
nás čeká druhá etapa stavby, která
bude zahrnovat osvětlení hřiště
a oplocení areálu. Ta je naplánována na první čtvrtletí příštího roku,“
vysvětlil dále Kaipr.
Umělý trávník III. generace
STŘÍHÁME, ZAČÍNÁME! › Nejmenší poděbradští fotbalisté přestřižením
pásky slavnostně otevřeli nové hřiště se značkou „UT“
Výhody umělých trávníků III. generace
• Vysoký hrací komfort (vyšší stabilita
hráče), bezpečnost a parametry blížící
se přírodním trávníkům
• Stálobarevnost a vysoká odolnost
umělého trávníku vůči povětrnostním
a vnějším vlivům
Fotbal „non-stop“
NA NOVÉM › V exhibičním modelovém zápase se hrálo na plný plyn
by byla paráda, kdybychom jednou
měli takové i v Poděbradech. Jsem
moc rád, že byl u nás vytvořen nový
prostor pro sportování mládeže,“
řekl úvodem slavnostního odpoledne starosta Ladislav Langr.
tak otevřeli nové hřiště s umělou
trávou. A ačkoliv fotbalové nůžky
nikdo z chlapců na hřišti nevystříhl,
v přátelském utkání poděbradský
potěr dokázal, že kromě rukou má
šikovné také nohy.
Ze tali js
Zeptali
jsm
jsme
me se
se za v
vás
s
Provozní doba pošty na Žižkově
Mnoho obyvatel si v posledních měsících stěžovalo na
nepravidelnou otevírací dobu žižkovské pošty.
Výhodou všech „umělek“ je hlavně
nižší potřeba údržby v porovnání
s přírodní trávou. „Při velkém zatížení však dvakrát týdně musíme
povrch zarovnat, aby byl granulát
rovnoměrně rozložený,“ podotkl
Kaipr.
U hřiště byly postaveny nové
moderní lavičky, v plánu do
budoucna je zlepšení zázemí
pro hráče (oddíl registruje
celkem 120 fotbalistů a 9 týmů)
a návštěvníky.
Nyní je tedy možný celoroční
provoz fotbalového areálu, navíc
je pravděpodobné, že se některá
mistrovská utkání sehrají v nepříznivém počasí právě na umělé trávě.
V zimě klub počítá s pořádáním
turnajů a do Poděbrad budou na
tréninky jezdit i mužstva z okolních obcí. „Oslovili jsme také
• Dlouhá životnost, nízké provozní náklady
• Více hracích cyklů po celý rok
U MIKROFONU › Na zahájení provozu hřiště nechyběli (zleva)
zástupce zhotovitele hřiště Petr Klár, předseda FAČR Miroslav Pelta,
1. místostarosta města Ivan Uhlíř, starosta Ladislav Langr a předseda
FK Bohemia Milan Kaipr
sportovní středisko v Nymburce,
se kterým bychom rádi navázali
spolupráci a nabídli naše hřiště
dalším klubům,“ dodal Kaipr.
Správcem hřiště je v současné době
FK Bohemia Poděbrady.
Doufejme tedy, že s kvalitními
tréninkovými podmínkami budou
zároveň stoupat výkony A mužstva
Bohemie. To se nyní pohybuje
v pásmu sestupu v I. B třídě, což
předseda fotbalové asociace Pelta
označil za nedůstojné jména
Poděbrad…
Poděbraďáci vytřídili
loni 246 tun papíru
Třídění odpadu se již za posledních pár let stalo
běžnou součástí života obyvatel Poděbrad.
Celkové množství vytříděného papíru, plastů, skla
a nápojového kartonu roste.
Text a foto: (red)
Text a foto: Aleš Kubelka
Tiráž
Někteří lidé byli rozhořčeni, když přišli na poštu v původně nastavené otevírací
hodiny, a na místě je čekaly jen zamknuté dveře a oznámení o aktuální změně
provozní doby. Co tyto změny způsobilo? Informovala pošta dostatečně
a s předstihem občany o aktuálních otevíracích hodinách?
„Změny provozní doby byly způsobené jednak nemocí a za druhé čerpáním
dovolené u dvou pracovnic pošty na Žižkově. Nicméně nyní už pošta opět
funguje v běžném režimu. Otevřeno je tedy od pondělí do pátku, 8.00–11.00
a 14.00–18.00. Tak to bude určitě až do konce roku, i s ohledem na rušný
předvánoční provoz.
O změnách, které v poslední době v provozní době nastaly, jsme občany
informovali dostatečně. Tyto informace jsme zasílali na podatelnu města a na
region České pošty. To, zda se včas objevily na webových stránkách těchto
institucí, jsme již ovlivnit nemohli. Navíc jsme vždy aktuální pracovní dobu
vyvěsili na dveře pobočky na Žižkově,“ řekla vedoucí pošty v Poděbradech
Pavlína Kužmová.
▶ Vydavatel: Městské kulturní centrum Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová ▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová ▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal Kozák, Karel Liška, Lucie
Procházková, Olga Šolcová, Denisa Čechová, Lucie Mařasová, Josef Bubeník, Eliška Dobiášová Turková,
Kateřina Vaněčková, Steven Ibinson a René Slauka ▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, 325 612 501,
www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected] ▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868* ▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek 4. prosince 2014.
Tento trend má pomoci podpořit
mimo jiné právě probíhající akce
s názvem Třídění je hra, kterou
město na konci října spustilo
ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a. s., a s podporou
Středočeského kraje.
„V loňském roce se našemu městu
podařilo naplnit přes osmnáct tisíc
barevných kontejnerů. Kdybychom
všechny nádoby postavili vedle
sebe, získali bychom řadu dlouhou
asi pětadvacet kilometrů, což určitě
není málo. Prostřednictvím projektu Třídění je hra chceme zdejším
obyvatelům zábavnou formou
ukázat, že třídění a recyklace má
opravdu smysl, a že odpad nekončí
smíchaný na jedné hromadě někde
za městem,“ uvedl zastupitel
Poděbrad Miloš Mikolanda.
Nejúspěšnější jsou obyvatelé
Poděbrad ve sběru papíru. Za
uplynulý rok tu poslali k recyklaci
téměř 246 tun, což vychází zhruba
na 16,5 kilogramu na jednoho
člověka. Lidmi vytříděný papír tvoří
téměř polovinu vstupní suroviny
při výrobě nového papíru. Ten lze
recyklovat až sedmkrát. K výrobkům, které obsahují recyklovaný
papír, patří zejména novinový papír,
kartonové krabice, sešity, obaly na
vejce, toaletní papír nebo stavební
izolace. „Ve Středočeském kraji
bylo loni z domácností sesbíráno
více než dvacet tisíc tun starého
papíru. To je opravdu velké množství, díky kterému se tak podařilo
zachránit minimálně devět tisíc
stromů a které by jinak musely být
pokáceny,“ poznamenala Kateřina
Nová generace umělých trávníků se
vyznačuje delším vláknem (minimálně
5 cm). Jako stabilizační vsypová vrstva
spodní části trávníku je používán křemičitý
písek. Nad pískovou vrstvou (2 cm) je vrstva
gumového granulátu (2,5 cm) a poslední
1 cm vlákna zůstává volný. Aby se umělý
trávník ještě více blížil přírodnímu, tak se
po instalaci volný konec vlákna fibrilizuje
(uměle roztřepí). V současné době se rovněž
používají trávníky s monovláknem, které se
ještě více přibližují přírodní trávě.
• Nezamrzá v zimě, možnost závlahy
v letních měsících
Miroslav Pelta:
Do Poděbrad patří divize!
Slávu „na Jiskře“ si nenechal ujít ani první
muž českého fotbalu Miroslav Pelta.
Text a foto: Aleš Kubelka
Jak se vám líbí zdejší nové
hřiště s umělou trávou?
Při svém projevu jste se
nelichotivě vyjádřil k faktu,
Určitě je pěkné, navíc na příjemném že se v Poděbradech hraje
místě v přírodě. Nicméně je ještě pouze I. B třída…
nutné celý areál dokončit, to znamená (skočí do řeči)…To je špatné
instalovat osvětlení a upravit okolí a nechápu to! Do Poděbrad by měla
hřiště.
patřit divize, nebo alespoň kraj, je to
nedůstojné věhlasu tohoto krásného
Otevírá se v poslední době
města. Snažil jsem se trochu popíchv České republice mnoho
nout vedení klubu. Vidím, že radnice
hřišť s umělým trávníkem?
fotbal podporuje, tak snad se situace
Je to současný trend, ale nejedná se brzy zlepší.
jen o hřiště s umělou trávou, ale nová
fotbalová hřiště obecně. Je potřeba Ještě si dovolím malou
namísto škvárových ploch vytvářet odbočku k reprezentačnímu
travnaté, protože je to motivace, jak týmu České republiky. Start
do kvalifikace na evropský
ke kopané přilákat mládež.
šampionát se vydařil nad
očekávání dobře. Čekal jste
plný bodový zisk po třech
zápasech?
Ta má v poslední době
na výběr z velké palety
sportů. Jak je nalákat právě
k fotbalu?
Musíme o každého nového hráče
bojovat. Vytvořili jsme třeba zajímavou akci s názvem Můj první gól,
která je určena nejmenším fotbalistům. Je potřeba, aby rodiče dětí viděli,
že fotbalová asociace o fotbalovou
mládež stojí.
Kdyby mně někdo řekl, že po třech
utkáních, navíc s takto těžkými
soupeři, budeme mít devět bodů, asi
bych mu nevěřil. Takže u nás panuje
obrovská spokojenost, kterou se
budeme snažit zachovat i po zápase
s Islandem (skončil po redakční
uzávěrce PN, pozn. red.).
inzerce
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že od pondělí 3. 11. 2014
dochází ke změně sběrového místa v Poděbradech.
Plakáty společně s objednávkou pro výlep nyní rádi
přijmeme na sběrném místě:
Půlpánová, regionální manažerka
společnosti EKO-KOM, a. s.
Sbírejte Kontíky a vyhrajte
Hlavní složkou akce Třídění je
hra je soutěž spočívající ve sběru
takzvaných Kontíků – samolepek
s obrázky jednotlivých barevných
kontejnerů a následné ocenění jejich
sběračů. Pořadatelé připravili pro
soutěžící opravdu hodnotné ceny.
Dvě stě padesát lidí získá balíček pro
děti s tričkem, tetováním a sadou
barevných gumiček k výrobě
náramků, dalších dvě stě padesát
výherců dostane sadu tašek na třídění odpadu a sto padesát šťastlivců
obdrží roční poplatek za odpady
zdarma.
Více informací i kompletní pravidla soutěže naleznete na webu
www.trideni.cz.
Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, Poděbrady, 290 01
Provozní doba:
Po–Pá:
So a svátky:
9.30–17.00
9.30–13.00
Uzávěrka příjmu plakátů pro nedělní výlep
je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
Na tomto sběrovém místě je možné objednat výlep plakátu nejen v Poděbradech,
ale například také v Kolíně, Kutné Hoře, Lysé n/L, Milovicích, Českém Brodě a dalších
městech po celé České republice.
Nejaktuálnější informace o podmínkách a cenách výlepu plakátů i umístění plakátovacích ploch naleznete vždy na internetových stránkách www.rengl.cz nebo
Vám je rádi poskytneme telefonicky na zákaznickém servisu tel.: 841 601 841.
Děkujeme Vám za pozornost věnovanou této informaci a těšíme se na dobrou
spolupráci.
Rengl, s. r. o.
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
3
20. listopadu 2014
Emilie Třísková: vítězství v senátních volbách mě mile překvapilo
Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv
Poděbrady mají svou
zástupkyni v Senátu.
V říjnových dvoukolových
volbách se jí stala ředitelka
Centra sociálních
a zdravotních služeb Emilie
Třísková. V rozhovoru pro
PN mimo jiné prozradila,
proč se zřekla místa
v městském zastupitelstvu.
korigovat zákony, které mohou být
problematické. O důležitosti horní
komory Parlamentu ČR jsem
přesvědčena.
pojala druhé kolo jako boj pravice
proti levici. Z tohoto důvodu je tedy
logické, že jsem lehké obavy z výsledku pociťovala.
Všiml jsem si, že vaši
kampaň výrazně podporovali i členové vlády, například
premiér Bohuslav Sobotka…
Kde jste sčítání hlasů
sledovala?
Touto podporou jsem byla velmi mile
překvapena. Oproti většině ostatních
kandidátů jsem byla na tomto poli
naprostým nováčkem a nesmírně
si podpory vedení ČSSD považuji.
Zároveň bych ráda zdůraznila, že se
nejednalo „pouze“ o podporu předKdy jste se rozhodla, že
sedy vlády Bohuslava Sobotky, ale
se budete ucházet o místo
také například předsedy Poslanecké
v Senátu České republiky,
sněmovny Parlamentu ČR Jana
a co vás k tomuto kroku
Hamáčka či ministryně práce
vedlo?
a sociálních věcí Michaely Marxové
Letos v červnu jsem byla schválena Tominové.
Krajskou konferencí ČSSD jako
kandidátka do voleb. Byla to pro Byla jste překvapena, že jste
mne pocta, které si nesmírně vážím. hned v 1. kole senátních
Vzhledem k tomu, že jsem člověkem, voleb dostala nejvíce hlasů?
který když už se pro něco rozhodne, Vítězství jsem rozhodně nečekala.
a má motivaci, tak si za svým cílem Byla jsem výsledky mile zaskočena
jde. Tou motivací pro mne bylo, že a překvapena. Údajně to bylo také
budu moci více pozitivně ovlivňovat velké překvapení pro celou ČSSD.
životní situace lidí, kteří potřebují
pomoc.
O týden později došlo na
Zvažovala jste tuto nabídku?
Musím říct, že ano, nerozhodla
jsem se okamžitě. Časem jsem si ale
uvědomila, že v Senátu budu moci
uplatňovat své profesní zkušenosti,
které jsem během své více než
dvacetileté praxe v oblasti sociálních
a zdravotních služeb nabyla. A byť se
hovoří o tom, že v Senátu se nedá nic
změnit, není to pravda. Senát dokáže
velké „finále“, kdy se o postu
senátora za obvod Kolín
rozhodovalo mezi vámi
a doktorem Milanem Rakem.
Do tohoto „souboje“ jste šla
jako favorit…
Podle výsledků z prvního kola jsem
sice byla mírným favoritem, zároveň
jsem si ale uvědomovala, že mám za
soupeře lékaře a velkou osobnost,
navíc Kolíňáka. Bylo patrné, že ODS
VIZITKA
Emilie Třísková
senátorka, ředitelka Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady, zastupitelka
Středočeského kraje, od roku 2002 zastupitelka města Poděbrady (v letech 2007 až 2010
místostarostka města), členka ČSSD. Je vdaná,
má dvě děti a žije v Poděbradech.
Byli jsme s celým štábem a rodinou
v hotelu Golfi v Poděbradech. Po
oznámení výsledků u nás propukla
radost naplno. Nicméně do poslední
chvíle jsem byla nervózní a bála se
uvěřit ve své vítězství.
Které gratulace k senátorskému křeslu si nejvíc vážíte?
Asi té od svého manžela a týmu, který
mě po celou dobu podporoval a věřil
mi. Gratulovali mi však také například premiér Sobotka, Jan Hamáček
nebo hejtman Petera, jejichž velkou na zákony navržené Poslaneckou
podporu jsem vnímala po celou dobu sněmovnou. Jedná se tedy o práci
volební kampaně
velmi rozmanitou, a to jak obsahově,
tak i časově. Kromě toho budu mít
Senát jste již v říjnu
jako senátorka milou povinnost být
navštívila. Jaké byly vaše
lidem k dispozici v senátních kanceprvní dojmy, když jste
lářích, kde se budu snažit řešit jejich
se seznamovala s vaším
problémy a odpovídat na dotazy.
budoucím pracovištěm ve
V rámci těchto dní bych chtěla být
Valdštejnském paláci?
k dispozici občanům jak v Kolíně,
Je to opravdu krásné zázemí, ze Poděbradech, tak i v Čelákovicích.
kterého odevšud na člověka doslova
dýchá historie. Od počátku jsem Pojďme do Poděbrad. S jakou
se tam setkala s velmi příjem- představou šla ČSSD, která
nými lidmi, kteří nás seznámili získala dva mandáty v zastus rozsáhlými prostorami a pomohli pitelstvu, do povolebních
s orientací v budovách horní komory vyjednávání?
Parlamentu České republiky.
Sešli jsme se se starostou Langrem,
lídrem vítězného uskupení a byli
Jak bude vůbec vypadat vaše jsme osloveni ke spolupráci v koalici.
práce v Senátu?
Tuto nabídku jsme vnímali velmi
Senát zasedá podle potřeby tak, pozitivně a byli ochotni se na nové
aby mohl v zákonné lhůtě reagovat koalici ve městě podílet.
OBRAZEM: Legie slaví 100 let
Poděbrady uctily československé legionáře pietním odpolednem Pocta válečným
veteránům. Jak tuto akci zachytil hledáček objektivu fotografa Poděbradských novin?
Text: Aleš Kubelka
Foto: René Slauka
›
K pomníku Jiřího z Poděbrad
na náměstí položili věnce
členové Československé obce
legionářské, místního Sokola
a zástupci vedení města. Ti
ve svých projevech vyzdvihli
morální sílu a nezdolné
vlastenectví všech legionářů
Vystudovala střední odbornou školu
s maturitou. Následně pokračovala v dalším
specializačním vzdělávání v oblasti domácí
zdravotní péče, konkrétně geriatrie v Brně.
V roce 1981 začala pracovat jako zdravotní
sestra v Českém Brodě a od roku 1987 pracuje
v sociálních službách v Poděbradech, od
roku 1992 je ředitelkou Centra sociálních
a zdravotních služeb okresu Nymburk.
V roce 2005 obdržela Zvláštní ocenění za
mimořádný přínos v oboru gerontologie, v roce
2011 jí pak byla udělena Cena sympatie, která
je předávána v rámci Ceny kvality v sociálních
službách. Obdržela rovněž „Křišťálový štít“
města Poděbrady za dlouholetou a obětavou
práci v sociální oblasti.
Měli jste nějaké požadavky
na funkci ve vedení města?
Chtěli jsme jako ČSSD místo
2. místostarosty, a to z toho důvodu,
že pro Poděbrady vzhledem k současnému obsazení kraje, parlamentu
a vlády, může být výhodou mít ve
vedení města člena ČSSD. Nehovořila
jsem o konkrétních jménech, čili není
pravda, že já osobně bych tuto funkci
požadovala. Naopak, veřejně jsem
již dříve prohlásila, že pokud budu
zvolena do Senátu, tak se nebudu
podílet na vedení města.
Vy jste však po volbách
řekla, že si ponecháte
mandát zastupitelky
Poděbrad…
Ano, o možnosti ponechat si mandát
zastupitelky Poděbrad jsem skutečně uvažovala, nicméně v době, kdy se
moje jméno začalo spojovat s funkcí
místostarostky, jsem si uvědomila, že
Poděbrady potřebují ve svém vedení
i v zastupitelstvu člověka, který se
této práci bude moct věnovat na sto
procent, což bych já vzhledem ke
svému mandátu senátorky nemohla
občanům města zaručit.
A nebylo možné si ponechat
jen mandát zastupitelky?
Jak jsem již naznačila v předešlé
odpovědi, jsem přesvědčena, že si
Poděbrady zaslouží takové zastupitele, kteří se budou moci účastnit
všech jednání zastupitelstva města
a této práci se plně věnovat. Zároveň
bych však chtěla zdůraznit, že
Poděbrady pro mne zůstávají prioritou, je to město, ve kterém dlouhá
léta žiji a jsem připravena městu
a jeho vedení kdykoliv a s čímkoliv
pomoci.
ČSSD podepsala před pár
týdny koaliční smlouvu
s Volbou pro Poděbrady
a TOP 09. Ta však nakonec
platná není. Proč?
ČSSD tuto smlouvu nevypověděla.
I když jsem se vzdala mandátu,
tak to neznamenalo, že by koaliční
smlouva byla z naší strany vypovězena. ČSSD v koaliční smlouvě chtěla
pokračovat, pouze s jiným člověkem
ve funkci 2. místostarosty.
Základní škola Václava Havla zve dál
Na poděbradské základní škole proběhla v pátek 14. listopadu akce s názvem Pojďme dál.
Text a foto: Daniela Knyplová
Po rozsáhlé rekonstrukci se budova
školy ukázala v novém kabátě při
příležitosti 35. výročí zahájení
provozu. Slavnostní pásku společně přestřihli ředitel školy Vlastimil
Špinka, starosta Ladislav Langr
a místostarosta Ivan Uhlíř.
„Většina z vás tu byla před dvěma
lety, kdy se škola přejmenovávala.
Myslím, že od té doby se obrovsky
posunula,“ řekl ředitel Špinka.
Kromě zmíněné proměny vizuálního vzhledu budovy školy se žáci
dočkali v září nových moderních
tělocvičen.
Kulturní atmosféru vytvořil
pěvecký sbor Kvítek (na snímku)
a také výtvarné a literární práce
žáků, z nichž ty nejlepší byly
oceněny starostou Poděbrad.
„Křehkou“ koalici podpoří konstruktivní opozice
›
Ve foyer Divadla Na Kovárně
byla k vidění výstava
mapující vznik a válečnou
činnost československých
legií po celé Evropě
›
Vojenský umělecký soubor
a folklorní sdružení Ondráš
předvedl na pódiu divadla
pestrý kulturní program.
Soubor čerpá inspiraci
z lidové tradice, z projevu
vynikajících primášů
a z dlouholetého působení
uměleckého vedoucího
Jaroslava Juráška
Ustavující zastupitelstvo přineslo jedno překvapení. Koalici na příští čtyři roky vytvoří
vítězná Volba pro Poděbrady společně s TOP 09.
Text: Aleš kubelka | Foto: archiv
Tato uskupení budou mít dohromady v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů, což jim zaručí většinu.
Původní koaliční smlouva počítala také s účastí ČSSD.
Ta však nakonec po odstoupení senátorky Emilie Třískové
obsadí místa v opozici. „Navrhované složení samotného
vedení radnice sice bohužel plně neodpovídá představě
všech volebních stran, přesto díky novému složení zastupitelstva vidím spolupráci koalice a pomyslné opozice ve
prospěch Poděbrad velmi optimisticky,“ řekl lídr poděbradské ČSSD Jaromír Novák. Stejně jako druhé nejúspěšnější
uskupení ve volbách – STAN – Naše Poděbrady – bude
chtít ČSSD podporovat konstruktivní dialog a městu
prospěšné projekty.
Vedení beze změn
Další překvapení již ustavující zastupitelstvo nepřineslo.
Starostou města byl zvolen dle očekávání Ladislav Langr,
1. místostarostou pak Ivan Uhlíř. Oba obdrželi ve veřejném
hlasování 16 hlasů. Vedení radnice tak zůstane stejné, jako
v předcházejících čtyřech letech. Funkce 2. místostarosty
zůstává tentokrát neobsazená.
V radě města zasedne 7 zastupitelů, až na místostarostu
Ivana Uhlíře, z Volby pro Poděbrady. Kromě starosty
Langra obsadí další místa v radě Jana Veberová, Zbyněk
Lukavec, Jiří Mareš, Jindra Dlabová a Jiří Felkr.
Kontrolní výbor povede – jak bylo očekáváno – lídr
uskupení STAN – Naše Poděbrady Miroslav Káninský,
předsedkyní finančního výboru se stala Jana Veberová.
TAK VYPADÁ NOVÁ RADA MĚSTA
Ladislav Langr (VPP)
55 let, starosta
Jana Veberová (VPP)
60 let, ekonomka
Zbyněk Lukavec (VPP)
58 let, ředitel školy
Jiří Mareš (VPP)
36 let, podnikatel
Jindra Dlabová (VPP)
53 let, učitelka
Jiří Felkr (VPP)
48 let, živnostník
Ivan Uhlíř (TOP 09)
56 let, 1. místostarosta
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
20. listopadu 2014
Projekt „Vaření v barvách“ s pečetí kvality
Říká se, že každý začátek je těžký. Ale nikdo nemluví o tom, jak těžké je, když něco končí. Když končí něco tak zábavného, jako byl náš projekt Comenius o barevném vaření Cooking in Colours (COINCO).
Text a foto: Eva Svobodová, koordinátorka projektu
Hotelová škola Poděbrady, koordinátor projektu, realizovala celkem
čtyři schůzky spolu s partnerskými školami ve Španělsku, Turecku
a Portugalsku. Pro každé setkání
byly vybrány ingredience ve dvou
zvolených barvách a z nich pak
sestaveno „barevné“ menu.
Zahřívací projektová schůzka se
konala v listopadu 2012 ve španělské Granadě a zástupci všech škol
probrali strategii a taktiku, jak
projekt realizovat. Pro setkání
v Poděbradech v dubnu 2013 byly
vybrány barvy bílá a žlutá, protože mnoho ingrediencí se v našich
zeměpisných šířkách vyskytuje
právě v těchto barvách. Pečlivě
zvolené menu (plněná vejce i zapečené plněné brambory, dýňovou
polévku, plněné kuřecí s bramborovou kaší, křenovku s bramborovým
knedlíkem i tvarohový dezert a štrúdl) studenti uvařili společně. Vaření
bylo zábavné stejně jako následující
vyřezávání jablek. Fantazii se meze
nekladly, čehož někteří využili
a překvapili i sebe sami.
Červeno-zelené menu v Tureckém Bodrumu nabídlo čočkové
kuličky, kopoglu, polévku tarhana,
borek, kebab i pilaf. Zpestřením dne
bylo natáčení pro tureckou televizi i výuka tureckého národního
tance. Největší zážitek nás ale teprve čekal na konci pobytu v podobě
Hotelová škola v Poděbradech
Vás srdečně zve na
Den otevřených dveří
který se koná
ve středu 10. prosince 2014
od 13:00 do 18:00 hodin.
Uvidíte řadu dovedností
našich studentů, prohlédnete
si prostory školy a především
získáte informace o studiu.
Těšíme se na Vás a věříme,
že Vás naše škola zaujme.
výletu lodí. V říjnu (2013) jsme se
koupali a potápěli, opalovali se na
horní palubě pokryté po tureckém
způsobu polštáři, užívali si grilování, rybaření i odpoledního čaje.
Bohužel tímto úžasným výletem náš
pohádkový pobyt končil a turecké
aerolinie nás opět vrátily do reality školních lavic a s tím spojených
povinností. A to i bez létajícího
koberce…
Naposledy jsme se pustili do
studia jazyka i gastronomie hostitelské země v dubnu 2014. Portugalští
studenti ze školy v Barcelos zvolili ingredience a suroviny v zelené
a hnědé. V jejich menu se objevily fazole, tuňák, hrášek, kaštany,
kapusta, telecí maso i skořicové
koláčky. Chutnalo nám všechno, soutěž na celé čáře vyhrávaly
však místní ryby: křehké a jemné,
protože sotva vytažené z moře.
Naši hostitelé připravili i zajímavý
doprovodný program. Účastnili
jsme se zahájení jarního kulturního
festivalu na místní radnici, vypravili se do historických měst Braga
a Porto, navštívili trh, jeden z největších v Portugalsku, ochutnali jsme
ve vyhlášené fi rmě Taylor´s pravé
portské a zašli do muzea keramiky.
Šestnáct studentů naší školy
dostalo šanci účastnit se zahraničních projektových schůzek. Jak oni
sami projekt komentovali? …setkání
v Bodrumu bylo úžasné, myslím si, že
tento projekt by se měl zachovat pro
další generace na naší škole, setkali
jsme se s bezvadnými lidmi, poznali
jsme, jak to chodí na jiných školách
v jiných koutech Evropy. Jsem si jistý,
že každý z nás byl velice spokojen
a upřímně, hned bych jel zase. Beru
to jako „super“ zkušenost do života,
vznikla zde bezvadná přátelství…
…jsem ráda, že jsem se zúčastnila tohoto projektu, protože mi dal
možnost poznat spoustu nových lidí,
míst a zvyků. Každý z nás, kdo přijel
do Turecka na barevné vaření, měl
stejný cíl: užít si ho na maximum.
Ať už to bylo při společném vaření,
výletu na lodi nebo společné večeři
v turecké restauraci. Tento týden
nám přinesl spoustu nových zážitků
a určitě na něj budeme vzpomínat
ještě hodně dlouho…
A nešlo jen o zážitky. Poděbradští studenti své škole v zahraničí
ostudu neudělali. Ze srovnání škol
vyšla poděbradská hotelovka velmi
dobře, zejména co se týče odborných
praktických i jazykových dovedností. Projekt COINCO nebyl ojedinělým projektem, ale určitě výjimečně přijatým, a to jak studenty, tak
učiteli. Zájem o účast v projektu byla
enormní a zdaleka jsme nemohli na
seznam účastníků zařadit všechny
zájemce. Ti, kteří tuto šanci dostali,
se pochvalně vyjadřovali o jednotlivých projektových schůzkách a šířili
povědomí o zajímavém a současně
i zábavném projektu také mimo
školu a region. Projekt nepochybně
přispěl k výraznější prezentaci školy
na veřejnosti. Počet žádostí o přijetí
ke studiu roste a škola nemá poslední
dva roky problém naplnit potřebnou
kapacitu. Že nejde jen o účelovou
sebechválu, dokazuje i to, že našemu
projektu byla udělena Pečeť kvality
Comenius 2014.
Zlepšit školní prostředí mohou i děti na prvním stupni
„Pojďte, čekají na nás venku zaměstnanci technických služeb,“ vyzve Dana Šafránková asi patnáct dětí z druhé až
páté třídy, které se sešly po vyučování ve třídě prvňáčků. Tahle skupina se tu schází pravidelně, aby spolu probírala, co
nového by bylo dobré ve škole nebo jejím okolí změnit nebo vylepšit. Jsou to totiž parlamenťáci, jak je občas paní učitelka Šafránková oslovuje. Zástupci druhých až pátých tříd, kteří tvoří prvostupňový žákovský parlament na Základní
škole T. G. Masaryka v Poděbradech.
Text: Kateřina Lánská, Člověk v tísni
Dnes mají na programu instalaci
odpadkového koše na psí exkrementy.
Po krátké rekapitulaci toho, co se dělo
na předchozí pracovní schůzce, se
malí parlamenťáci vydávají ven před
školní budovu, kde už na ně čekají
pánové v pracovních kombinézách.
Děti přihlížejí montáži odpadkového
koše. A jakmile je hotovo, vyhlédnou
si prvního kamaráda s pejskem, který
se prochází po trávníku před školou,
aby mu koš ukázaly a zeptaly se ho,
co na něj říká.
Možnost ovlivňovat prostředí školy
i její okolí je pro děti rozhodně zajímavá. Potvrzují to i v odpovědích na
otázku, co je vlastně na práci v žákovském parlamentu baví. „Baví mě, že
jsem si našla nové kamarády a že něco
můžu udělat pro naši školu,“ odpovídá
bez zaváhání třeťačka Nikola.
Instalací odpadkového koše ale
jejich projekt nazvaný Pet for Pets
ještě nekončí. Pokračují ve třídě, kde
si v kroužku na koberci sdělují nápady,
jak dát vědět o tom, že je koš na školním pozemku k dispozici ostatním,
a kam umístit lopatky, které vyrobili
z plastových pet lahví. Děti se chtěly
psích výkalů na trávníku před školou
zbavit už delší dobu. Poté, co zjistily,
že nebudou stačit cedule, které vyrobily a umístily před školu, rozhodly
se požádat o podporu poděbradskou
radnici.
Účast v žákovském parlamentu
neobnáší jen hlasování a hledání
námětů na to, co by se dalo změnit.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby se nebáli vyjádřit svůj názor a říct ho před
ostatními. I proto s úředníky na městském úřadě jednali sami, paní učitelka
je při takovém úkolu pouze doprovází.
A přestože se setkání s úřadem sedmi
až jedenáctileté děti podle svých slov
nejprve obávaly, byly ochotou úředníků nakonec mile překvapeny. O koš
se teď hodlají dál starat a připravují
anketu mezi místními obyvateli.
Děti oceňují, že škola bere vážně
jejich nápady a náměty. Školu zase
může leckdy překvapit, jak dobře
si děti všímají prostředí, ve kterém
tráví svůj čas. Jedním ze souběžných
projektů žákovského parlamentu
bylo vylepšení školních záchodků,
které dětem přišly neútulné a špinavé. Dalším projektem, který děti
velmi oceňují, jsou hry o přestávkách. „Na parlament jsem se přihlásil kvůli tomu, abych získal pro třídu
karty a mohli jsme je hrát s dětmi
o přestávkách tak jako loni,“ popisuje svoji motivaci jeden z malých
parlamenťáků. Vadí mu totiž, když se
děti o přestávkách nemají jak zabavit
a jenom běhají po třídě. Loni dokon-
ce parlament uspořádal soutěž pro
všechny třídy a děti se učily, jak zajímavě trávit čas ve volných chvílích
mezi hodinami.
„Děti jsou šikovné a dobře spolupracují,“ uzavírá dnešní setkání paní
učitelka Šafránková poté, co si všichni zapsali úkol na příště a rozešli se za
dalším programem. Na žákovských
parlamentech oceňuje, že se děti učí
spolupracovat a říkat nahlas před ostatními, co si myslí. Možnost ovlivnit
věci kolem sebe a zastávat v kolektivu
nějakou roli může navíc podle jejích
zkušeností některé děti úplně proměnit. I problematické dítě se potom, co
dostane důvěru, ukáže v úplně jiném
světle. Navíc se děti učí, že nespokojenost samotná není řešení, a pokud
jim ve škole něco vadí, není nic jednoduššího, než to zkusit změnit. Což je
dovednost, která se jim určitě bude
hodit i poté, co opustí školní lavice.
Studenti GJP vyrazili za poznáváním Anglie
Ve dnech 24. až 29. září jsme se my, studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad, zúčastnili
exkurze naší školy do Londýna a jeho okolí.
Text: Anna Harapesová,
studentka GJP
V 10.30 poděbradského času jsme se
po dlouhých a náročných přípravách
vydali na cestu. Cesta byla pro mnohé
z nás náročná, 21 hodin v autobuse
není jen tak pro každého. Avšak
myslím, že jsme si ji všichni dokázali zpříjemnit. V brzkých ranních
hodinách jsme s naším autobusem
dorazili do francouzského přístavu
Calais, kde jsme se nalodili na trajekt.
Po necelé hodině a půl strávené buď
odpočíváním uvnitř, nebo pozorováním moře, jsme dorazili do Anglie.
První pohled se nám z celého
Londýna naskytl na pevnost Tower
a proslulý Tower Bridge. Navštívili
jsme Tower (hlavním tahákem pro
nás byly korunovační klenoty, které
zde mají svou stálou expozici), Piccadilly circus, Windsor, místo, kde často
sídlí královna Alžběta, Stratford, rodiště Shakespeara, kde jsme si mohli
prohlédnout jeho rodný dům.
Předposlední den jsme navštívili
Westminster Abbey. Před plánovanou
prohlídkou jsme měli čas navštívit Hyde
Park, vyfotit se před Buckinghamským
palácem či královskou jízdárnou. Ve
Westminstru jsme viděli spoustu zajímavých pamětihodností, náhrobků.
Další pro nás novou informací bylo, že
se zde konala svatba prince Williama
a Kate Midletonové. Zvláště pro dívčí
část to byla velice přínosná zpráva.
Další program se již nesl v lehce
individuálním stylu. Naskytla se tak
možnost nákupů dárků nebo prohlídek dalších zajímavých míst. Někteří
si půjčili kola a jezdili po Hyde Parku,
jiní se vydali na dobrodružnější cesty
metrem nebo se jen tak procházeli
centrem a nakupovali. Každý se snažil
užít si poslední chvíle v Londýně.
Návrat domů se nesl v dobré náladě. Všichni unavení po náročných
dnech, avšak spokojení a plní zážitků. Exkurze ze stran nás, žáků, byla
dle mého názoru více než vydařená.
Velké díky patří organizátorům celé
akce i pánům řidičům, jak za bezpečné cestování po Londýně, tak i skvěle
zvládnutou cestu domů.
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ
Číslo PN
PN 23
PN 24
PN 1
PN 2
redakční uzávěrka pro přispěvatele
24. 11.
8. 12.
19. 12. 2014
12. 1.
termín vydání
4. 12.
18. 12.
8. 1. 2015
22. 1.
Číslo PN
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
redakční uzávěrka pro přispěvatele
26. 1.
9. 2.
23. 2.
9. 3.
termín vydání
5. 2.
19. 2.
5. 3.
19. 3.
… jeden z nich
přijde určitě
Myslím, že nikdo s blížícím se zimním obdobím
nepochybuje, o koho se tentokrát jedná. Ale rozhodně
nepůjde o konflikt zájmů nějakých politiků nebo slovní
přestřelku, na kterou si čtenáři Poděbradských novin za
poslední léta museli zvyknout.
Foto: ZŠ TGM Poděbrady
Tito dva pánové šíří kolem sebe
určité napětí a zejména radostné
očekávání malých i velkých. Zároveň nás všechny tak trochu nutí
zamyslet se nad tím „Jak jsme to
v poslední době zvládali? Neublížili jsme někomu svým konáním či
hloupou poznámkou?“ A ti nejmenší zpytují svědomí a přemýšlejí, zda
byli opravdu dostatečně hodní.
A protože ještě stále věřím, že
dobro vítězí nad zlem (i když to
někdy chvíli trvá), dovolil jsem si
zaručit se za všechny naše žáky,
kterých je letos 765, a pozval jsem
na 5. prosince do školy jednoho
z nich. Pan Mikuláš a jeho přátelé
přislíbili svou účast a tak ti nejmenší se již nyní mohou těšit na jejich
přítomnost a na sladkosti snad pro
každého z nich.
Možná se u nás objeví i čert.
Avšak na Hrátky s čertem se musí
připravit zejména žáci třetích tříd.
A doufám, že ho přesvědčí, aby
zůstal v Divadle Na Kovárně. U nás
ve škole je totiž zbytečný. Naše děti
si ochráníme i před ním. Nebojsa to
ostatně už v listopadu všem dětem
1. stupně vysvětlil. „Čím dříve toho
zvládnu víc sám, tím lépe, milá
maminko a tatínku“.
Všechny rodiče a přátelé školy
srdečně zveme na Rozsvícení
vánočního stromu u školy a na
hudebně dramatické vystoupení
„Přijde k nám i Mikuláš“, které se
uskuteční v pondělí 1. prosince od
16.00 hodin.
To, že jsou „Na Vánoce dlouhý noce“ si potvrdíte i ve středu
10. prosince v 17.00 hodin, pokud
navštívíte Divadlo Na Kovárně.
Zde se totiž odehraje vánoční,
hudebně recitační vystoupení
našich žáků.
Rád bych pozval čtenáře i na
vánoční koncert pěveckého sboru
Slunečnice. I tentokrát do Divadla Na Kovárně. „Radovat a veselit“ se určitě budeme ve čtvrtek
11. prosince od 17.00 hodin.
Přeji žákům školy, aby se dočkali
o vánočních prázdninách příchodu
Ježíška s náručí plnou vstřícnosti,
přátelství, rodinné pohody a samozřejmě splněných přání. Rodičům,
kteří si zvolili pro vzdělávání svých
dětí naši školu, přeji pevnou vůli,
trpělivost a mnoho sil při výchově
svých dětí. Mým kolegům přeji, aby
se co nejméně setkávali s arogancí,
aby společnost konečně plně akceptovala vysokoškolskou kvalifi kovanost a zodpovědnost pedagogické
práce, aby je stále edukační činnost
naplňovala radostí a optimismem.
Za celé vedení Základní školy
T. G. Masaryka v Poděbradech
všem přeji hodně lásky a zdraví
v roce 2015.
Mgr. Vlastislav Sýkora
Poděkování
Chceme touto formou poděkovat dětskému divadelnímu souboru
ze ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem a sbormistryni paní Janě
Erbenové za skvělý zážitek z muzikálové bajky Žába mastičkářka,
která se uskutečnila pro mateřské a základní školy a seniory 31. října
odpoledne v Divadle Na Kovárně. Děti jsou velmi šikovné, představení se nám moc líbilo.
Výbor MO Svazu tělesně postižených v Poděbradech
Článek o unikátním projektu České zemědělské univerzity, do kterého
se zapojily EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, najdete
na www.podebradskenoviny.cz v rubrice „Organizace“.
Akce v Mateřském centru Skřítek
Za Nádražím 763, Poděbrady
Úterý 25. 11. / 16.00 / Chystáme advent
(Výroba adventních věnců a svícnů)
Pátek 28. 11. / 10.00 / Perníky pro malé kuchtíky
(Pečení a zdobení perníčků)
Pátek 5. 12. / 9.30 / Mikulášské dopoledne
(Mikulášská pro nejmenší)
Více informací o jednotlivých akcích na www.podebradskenoviny.cz
v rubrice „Pozvánky“ a na www.mcpodebrady.ecn.cz.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této
straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv
část příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo
jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek bude mít rozsah
přes 2 500 znaků, bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Události / Historie
www.podebradskenoviny.cz
5
20. listopadu 2014
Úspěšný student Tomáš Jor
a jeho místy adrenalinový výzkum
vé a jaká je jejich práce. Vždy jsem
si myslel, že ekologie je především
o ochraně přírody, odpadech, ochraně druhů, ale ono je to spíše víc
o poznání souvislostí. Nyní mně už
Přinášíme slibovaný rozhovor se studentem Gymnázia Jiřího z Poděbrad, který nedávno nedělá problém rozlišit pojem environmentalismus a ekologie. Tím
zaznamenal úspěch v soutěži České hlavičky.
pádem jsem trošku zklamaný, jak
Text a foto: Kateřina Vaněčková
Téma moc těžké nebylo, probíhala
je ekologie, jakožto náročná vědecká
disciplína, ukotvená v představách
spíše diskuze, co by se dalo zpracoJiž od roku 2007 se předává pres- vat. Něco mi navrhli místní zoologovětšiny lidí jako nějaký směšný obor
tižní ocenění mladým vědeckým vé, a pak jsem se rozhodl. Ale trvalo
bez smyslu. Docela mě mile zaskotalentům s názvem „Česká hlavič- mi to poměrně dlouho. V podstatě
čilo, kolik oborů se v biologii uplatka“. Soutěž obsahuje šest kategorií půl roku, a co se týče soutěžní práce,
ňuje, což mě na tom také poměrně
napříč různými vědními obory tak dva měsíce čistého času.
hodně baví. Člověk může dělat
a v letošním ročníku zvítězil v katematematiku, geografi i, humanitu
gorii GENUS „Člověk a svět kolem Pomáhal vám s ní někdo?
a mnoho jiných věd.
něj“ Tomáš Jor z oktávy GJP se Ze školy pan profesor Havránek,
svojí přírodovědeckou prací. „Do který mě seznámil s mým školiteStala se vám někdy nějaká
zajímavá situace?
Českých hlaviček se může přihlásit lem Oldou Čížkem, což je bývalý
kdokoli, kdo studuje na střední škole pracovník Akademie věd EntoTo ano. Například jsem jednou byl
a vytvoří svůj výzkum nebo projekt. mologického ústavu, nyní ekolog
nějak zabrán do botanické invenJá jsem se zabýval studií o vřetenuš- soukromník.
tarizace a narazil jsem na bachyni se třemi selátky. Bylo to asi na
ce mokřadní, malém motýlu, který
je u nás nejen kriticky ohrožený, ale V říjnu proběhl galavečer
10 až 15 m, což už je na můj vkus
z hlediska ekologie o něm neexistují k vyhlášení cen, který
hodně blízko. Pak ještě plno dalších
základní informace,“ řekl gymnazi- 17. listopadu odvysílala ČT.
příhod, o kterých bych se veřejně
Jak probíhalo natáčení?
sta na úvod rozhovoru.
také často hodí. Jak dlouho? To je příliš nešířil, jako je například útěk
Nejprve se točil medailonek přímo těžká otázka. Asi dokud je to v teré- před hlídačem lomu.
Kdo vás k této zálibě
v rezervaci Mazurovy chalupy nu potřeba, což znamená od jedné
přivedl? Plánujete věnovat
kousek od Hradce Králové, kde hodiny až po celý den.
Je problém dostat se do
se přírodním vědám
rezervace? Musíte mít
jsem studii dělal. Pak ve škole a u mě
profesně?
nějakou „propustku“?
doma. Z celého dne natáčení byl ve Co vás na tom nejvíc baví?
Přivedl mě k tomu především můj výsledku dvě a půl minuty dlouhý Já všeobecně rád trávím čas v příro- U nás v Česku je to dost různé. Do
táta. Naučil mě základy entomologie medailonek. Dále to pokračovalo dě, takže určitě toto. Co se týče některých rezervací je vstup zakáa vzbudil ve mně zájem o tento obor, v Brně, kde byla tisková konference. vědy, tak především nové poznatky, zán, ale těch doufám není většina.
když mě jako dítě bral do terénu. A pak už příprava na slavnostní gala- jak funguje příroda, člověk a další. Na druhou stranu i do těchto se
Už asi v pěti letech jsem začal sbírat večer s předáním cen v brněnském Pokud to shrnu, jsou to nové poznat- člověk může klidně podívat, jelikož
motýly. Rád bych šel na medicínu SONO centru.
ky a pobyt v přírodě, který je v rámci to přírodě nijak nevadí. Abych se
nebo přírodovědu, a to nejlépe pražvědy někdy až adrenalinově akční. vrátil k otázce, není určitě problém
skou Univerzitu Karlovu, přírodo- Vraťme se k samotnému
dostat se do nějaké rezervace. Pokud
vědnou fakultu, obor molekulární výzkumu. Jaká pomůcka je Vzpomínáte si na něco,
je vstup opravdu zakázaný, jedinec
nejpotřebnější k pozorování co vás při práci nejvíc
biologie.
musí mít povolení ke vstupu od
motýlů a jak dlouho jste této překvapilo, potěšilo nebo
správního orgánu, který rezervaci
naopak zaskočilo?
Bylo těžké zvolit dané téma, činnosti schopen?
spravuje. Tato povolení se ovšem
a jak dlouho vám trvalo
Jednoznačně entomologická síťka, Určitě mě překvapilo, když jsem vydávají, jen pokud je k tomu dobrý
studii vytvořit?
ale třeba i zahradnická lopatička se začínal, jací vlastně jsou ekologo- důvod, jako například výzkum.
Poděbradská náměstí
Seriál o jejich vzniku a historickém vývoji
Riegrovo náměstí
Text a foto: Jana Hrabětová, Polabské muzeum Poděbrady
(Pokračování z minulého vydání PN)
Minulé popisování domů na západní straně Riegrova náměstí skončilo
u nynějšího parkoviště mezi Lázeňskou a Fügnerovou ulicí, kde stával
nárožní domek pekaře Míla a po
obou stranách několik dalších nenápadných přízemních domků. Všechny byly zbořeny kolem roku 1975.
Dnešní Fügnerovu ulici, prastarou
páteckou cestu, kdysi lemovalo jen
několik malých rolnických usedlostí
a zahrad. Obrat nastal, když se v roce
1870 severně od města začala stavět
severozápadní dráha a v návaznosti
na ni vzniklo několik průmyslových
podniků – pila a cementárna Jana
Kerharta, sklárna bratří Gerhardtů,
Petzoldovy uhelné sklady a olejna
Ferdinanda Janowitze. To se samozřejmě hned projevilo nejen ve
vydláždění a oživení nové Nádražní
ulice, v její houstnoucí zástavbě, ale
i v proměně Nového náměstí, přes
které nyní začal směřovat všechen
provoz i všichni cestující.
Vrátíme-li se k nejstaršímu poděbradskému urbáři z roku 1553, rozkládal se v celém prostoru od dnešní
sokolovny až k Jiráskově ulici dvorec
Jana Štiřínského, později panského
fořtmistra Mikuláše Gerstdorfa. Po
třicetileté válce ho zpustlý a vypálený koupila obec poděbradská
a v roce 1653 na něm začala stavět
nová hospodářská stavení. Součástí
dvora pod popisným číslem 32/III
se později stala i obecní pastouška. Zděné stavení z roku 1824 se
v podstatě zachovalo do dnešních
časů. Pastoušku zpravidla dostával do
užívání hospodář, který choval obecního býka. V roce 1897 měl o ni sice
zájem místní „Spolek brav chovající“,
ale obec pastoušku prodala povozníku
Košťálovi a ještě v nedávné době v ní
bydleli jeho potomci Severovi.
Když obec v roce 1790 parcelovala
obecní dvůr, koupila kus pozemku
vedle pastoušky manželka panského
sládka Veronika Ulrychová a nechala
si na něm postavit chalupu s popisným číslem 33/II. Ale už v roce 1818
neopatrností čeládky v ní vypukl
oheň, který se okamžitě přenesl na celý
obecní dvůr a na všechna stavení až
k dnešní Palackého ulici. Po několika
letech vyhořelý domek s dalším kusem
obecního dvora koupil místní sklenář
Jan Balcar, který v roce 1831 na spáleništi založil pěknou zahradu a začal
provozovat zahradnictví. Dařilo se mu
a brzy se stal i hlavním dodavatelem
květin do kostela a věnečků na Boží
tělo. Pro sklenářskou živnost si vybudoval pěkné zděné stavení čp. 35/III,
a když si vymohl hostinskou koncesi,
zřídil v něm hostinec „ U zlaté hvězdy“.
Nikdo z jeho potomků však o provozování zahrady ani hostinec nestál,
proto je v roce 1873 prodal manželům Kloudovým, kteří už dříve měli
hostinec v nájmu. Brzy poté hostinský Josef Klouda ještě přikoupil od
obce kus pozemku do regulační čáry,
v roce 1884 starý hostinec nechal
zbořit a na jeho místě podle návrhu
poděbradského stavitele Františka
Profta postavil velký patrový hotel,
první ve městě. Okolní zahradu dal
tehdy osázet stinnými stromy, opatřil
altánem pro hudbu, krytým kuželníkem, a nakonec koupil od obce i bývalé
erární maštale na kůlny pro povozy.
V dříve koupeném menším opraveném domku čp. 33/III ubytoval chasu
a na dvorku měl chlívky pro vlastní
chov prasat a drůbeže. Po Kloudově
smrti prodala vdova tento domek
staviteli Josefu Fialovi, jenž ho zbořil
a na jeho místě v roce 1907 postavil
velký patrový dům s freskou, v nedávné době pěkně opravený. Do domu
se tehdy nastěhovala vdova po notáři
Hálovi. Také hotel dostal nového majitele a jako Grand hotel Urazil nabízel
mimo jiné k ubytování 40 pokojů
(dnes hotel Hubert, přestavěný do
současné podoby kolem roku 1960).
Prostor od rohu Jiráskovy po
Palackého ulici, sahající až k farské
zahradě, zaujímal v 16. století velký
svobodný dvůr zvaný Řepický. Jako
všechny ostatní dvorce byl v průběhu
času parcelován, až vznikla souvislá
zástavba devíti dnešních jedno i více-
patrových domů. První stavební místo
bylo z dvora vyděleno v roce 1768 pro
domek čp.170/III Václava Friese, syna
obecního slouhy. Ten se z něj těšil jen
do požáru v roce 1818, pak od základů stavěl znovu. Když nárožní domek
znovu lehl popelem v roce 1892 jeho
synu Janovi, koupil ohořelé trosky
bývalý místní četník Jan Šašek a přestavěl je na koloniální obchod a trafiku. Po
Šaškově smrti se novým majitelem stal
kupec Alois Jirka a jeho syn Filip pak
na daném místě postavil ve dvacátých
letech minulého století úplně nový
dvoupatrový obchodní dům. Sousední domek 178/III, současně vydělený
z Řepického dvora, měl podobný osud.
Když v roce 1818 vyhořel, nový majitel, strojník Josef Watzke, ho obnovil
a vzadu na dvoře si přistavěl velkou
strojnickou dílnu. Řemeslo se mu
nedařilo, zadlužil se, a tak se nakonec
dům i s dílnou dostal do rukou truhláře Jana Báši. Ten parcelu rozšířil ještě
o kus farské zahrady pro sklad dříví
a sušárnu. Truhlář Báša byl výborným a vyhledávaným řemeslníkem,
prováděl četné zakázky podle návrhů
Josefa Fanty a dalších známých umělců
(mj. vyrobil i krásné vitríny z fosilního
dubu vyloveného z Labe pro začínající poděbradské muzeum). Bohužel
zemřel náhle v poměrně mladém věku
na otravu krve. Jeho nástupce truhlář František Jambor byl jeho pravým
› Na fotografii pořízené kolem roku 1912 je vidět zástavba skoro celého bývalého Řepického dvora až k Palackého ulici
› Předsedkyně Klubu dárců krve OS ČČK Nymburk Petra Hájková předává ocenění jednomu z účastníků slavnostního setkání
Ocenění dobrovolných
dárců krve se účastnil
i rekordman
Zástupci Oblastního spolku Českého Červeného kříže
Nymburk se sídlem v Poděbradech ocenili začátkem
listopadu při slavnostním shromáždění více jak tři desítky
bezpříspěvkových dárců krve Stříbrnými a Zlatými
medailemi Prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.
Text a foto: Monika Langrová
Příjemné setkání, oživené hudbou
Poděbradských tamburašů pod
vedením Františka Kříže, se uskutečnilo v Jihočeské restauraci. Mezi
dobrovolné dárce z Nymburska
zavítal starosta Poděbrad Ladislav
Langr, místostarosta Nymburka
Pavel Fojtík, dále herečka Naďa
Konvalinková a také dárce – rekordman Zdeněk Duběnka, jenž s sebou
přivezl i všechna svá ocenění včetně
medaile Za zásluhy I. stupně, kterou
nedávno obdržel z rukou prezidenta republiky. V úterý 25. listopadu
Zdeněk Duběnka absolvuje v Poděbradech svůj 550. odběr. Poděbradským novinám sympaťák s vousy ala
František Josef I. a majitel krevní
skupiny 0+ prozradil, že jeho cílem
je dosáhnout 600 odběrů.
› Zdeněk Duběnka z Poděbrad
je rekordmanem v té nejlidštější
činnosti – na svém kontě má prozatím 549 odběrů krve
Klub dárců krve při OS ČČK Nymburk se sídlem Poděbrady,
nám. T. G. Masaryka 1130/III, Poděbrady
informuje
o termínu a místě bezplatných odběrům krve:
úterý 25. 11. 2014
od 8.00–11.30 hodin
v 1. patře budovy „Pentagon“
nám. T. G. Masaryka 1130/III, Poděbrady
Bližší informace na tel. 737 710 768
Za KDK OS ČČK Petra Hájková, předsedkyně KDK
opakem. Nadělal jen dluhy, utekl do
Ameriky, kde v roce 1912 zemřel.
Jamborův majetek v exekuci koupil
Vojtěch Kerhart, celý objekt přestavěl,
upravil v něm 20 pokojů pro lázeňské
hosty a pojmenoval Hotel Praha. Jeho
nápadná secesní fasáda vzala za své
při přestavbě ve dvacátých letech, kdy
hotel získal bývalý vrchní lázeňské
restaurace Karel Reichl. Osud Hotelu Praha byl podobný ostatním osmi
hotelům, kterým se dařilo zejména
za lázeňské konjunktury za první
republiky.
Teprve za ním najdeme popisné
číslo 34/III, které při prvním číslování (1777) patřilo domku v obecním
dvoře. Ten zcela zanikl po požáru
v roce 1818, a tak číslo bylo přeneseno na nové stavení v Řepickém dvoře,
které si na spáleništi postavil „štafér“Josef Bergmann. Musel ho však
pro dluhy prodat krejčímu Františku Baštovi a odstěhovat se do svého
starého domu na Kostelním předměstí. Dalším majitelem čp. 34/III
byl provazník František Stáreček,
který po roce 1876 dům rozšířil
a přestavěl na patrový. V tom stavu
ho po první světové válce koupil Žid
dr. Otto Glück, aby si v přízemí zřídil
advokátní kancelář. V únoru 1942 byl
kolínským gestapem ubit k smrti a celá
jeho rodina zahynula v koncentračním
táboře Birkenau. Po osvobození dům
převzala židovská obec.
Poslední dům, kterým končí
Riegrovo náměstí na východní straně, je čp. 36/III, kdysi základ celého
svobodného Řepického dvora. Po
třicetileté válce tu dlouho zůstávalo prázdné místo, až ho v roce 1828
koupil šenkýř Vojtěch Bašta. Když
dům v roce 1892 vyhořel, koupil
ho příbuzný zahradník František
Bašta a pro syna Josefa ho přestavěl
rovněž v patrový dům s květinářstvím
v přízemí. Ve třicátých letech minulého století tu Baštovi prodávali lahůdky, víno a likéry.
V roce 1859, kdy už dávno byl
rybníček v jižní části Průhonu
zasypán a obec chystala vydláždění
hlavní cesty, se v těch místech objevil
velký dřevěný kříž. Nechal ho tam
postavit soused Bachovský u čp. 9/III
na památku misie redemptoristů,
která tehdy naše město navštívila,
a právě tady měla kazatelnu. Když
kříž v roce 1886 natolik zchátral,
další soused Mrožovský z čp. 33/III
věnoval 250 zlatých na kříž nový,
kovový, na kamenném podstavci.
Ten byl umístěn severněji proti ústí
Jiráskovy ulice, a když v roce 1928
vznikl v Jiráskově ulici nynější park,
byl přestěhován do něho. Na starých
pohlednicích je vidět v místě dřevěného kříže kamennou kašnu. Ta tam
byla jen krátce do vydláždění Riegrova náměstí ve dvacátých letech minulého století.
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
20. listopadu 2014
Základní umělecká škola Poděbrady zve ... Poslední letošní Radiodárek obdržel král Jiří
... na koncert
pěveckého sboru
Mamáter
Začátkem listopadu natáčel Český rozhlas v Divadle Na Kovárně přímo před publikem
zábavný program Radiodárek.
Text a foto: Milan Čejka
osobností. Moderátor Dalibor
Gondík nejprve přivítal starostu
Benefiční koncert sboru se usku- Rozhlas jako veřejnoprávní insti- Ladislava Langra. Ten ve svých
teční v pondělí 1. 12. od 18 hodin tuce se totiž pravidelně měsíc co slovech zejména připomněl
v evangelickém kostele (ul. Na měsíc vydává do nejrůznějších nejstarší historii města. A samoValech). Zpěvačky pod vedením
sbormistryně Mgr. Adély Ptáčkové, za klavírního doprovodu Marie Dobiášové, představí
repertoár od lidové písně přes
klasiku k současnosti. Vystoupení
zpestří žáci hudebního oddělení
ZUŠ. Výtěžek z koncertu bude
věnován občanskému sdružení
Přístav při Speciální základní
škole v Poděbradech.
... na koncerty a výstavu žáků a učitelů ZUŠ
Další „předvánoční dárky“ žáků
a učitelů všech oborů ZUŠ můžete
navštívit na Mikulášských koncertech 3. 12. v 18 hodin v Divadle
Na Kovárně v Poděbradech
a 10. 12. v 17 hodin v kulturním
sále v Městci Králové. Milovníci České mše vánoční J. J. Ryby
mohou zavítat 9. 12. do kostela
sv. Barbory v Kutné Hoře, kde
se představí zpěváci a muzikanti „zušek“ Středočeského kraje,
z Poděbrad to bude celý Mamáter a několik dalších muzikantů
v orchestru. Taneční obor potěší své příznivce tradiční Vánoční taneční nadílkou 16. 12. od
17 hodin v Divadle Na Kovárně.
Žáci výtvarného oboru zvou na
svou výstavu do prostor ZUŠ od
1. 12. 2014 do 5. 1. 2015. Vedoucí
učitelka výtvarného oboru Regína Prokešová, která je zároveň
krajánkem pro VO Středočeského
kraje, byla nominována do poroty
12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR „Oči dokořán
2014“. Porota (15 členů) hodnotila práci 422 učitelů z 234 škol,
konkrétně 395 výtvarných řad
a projektů, 542 jednotliv ých
prací, kolekcí příprav na talentové
zkoušky a záznamů akční tvorby.
K vystavení vybrala 56 výtvarných projektů, 154 výtvarných
řad, 12 záznamů akční tvorby,
186 jednotlivých prací, 44 výsledků přípravy k talentovým zkouškám a 43 fotografi í. Ústřední kolo
soutěžní přehlídky probíhalo
27. 9.–5. 10. 2014 ve Šternberku
a bylo pro naše žáky velmi úspěšné. Obě soutěžní práce – výtvarný
projekt „Rytmy a hlasy“ a výtvarná řada „Hlava“ postoupily do fi nále a jsou vystaveny v prostorech
bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku od 3. 10. 2014
do 25. 9. 2015.
Těšíme se na setkání se všemi
při koncertech a dalších akcích
ZUŠ v předvánočním čase.
Hana Janiššová,
ředitelka ZUŠ Poděbrady
míst Čech a Moravy, aby představil světu zajímavé či pozoruhodné lidi a pro změnu přinesl také
trochu radosti jim samým. Jak
uvedla režisérka Helena Dubničová, tento pořad chce být hlavně
dárkem pro ty, kteří svým životem dokazují, že náš svět je dobré
místo k pobytu.
V průběhu odpoledne se na
pódiu divadla objevila řada
Městská knihovna Poděbrady oznamuje:
Dětské oddělení a Čítárna jsou jsou již v provozu
v 7. patře budovy „Pentagon“
nám. T. G. Masaryka 1130/III
Autogramiáda
PODEBRADY
ˇ
autorů knih
o Poděbradech
se blíží
JANA HRABĚTOVÁ
něnému divadlu nabídla několik
romantických písniček ze svého
repertoáru a ráda zavzpomínala
na svoje pěvecké začátky, které
byly spojeny i s poděbradským
prostředím. Tématicky laděné
vystoupení si připravil člen činohry pražského Národního divadla, herec David Prachař. Podobně jako při Poděbradských dnech
poezie přečetl ukázku ze Zápisků
panoše Jaroslava. Mladý šlechtic
byl členem mírové mise vyslané
k francouzskému králi Ludvíku
XI. a ve svých poznámkách zachytil atmosféru doby a pozadí vzniku královské smlouvy.
Na závěr pořadu mnoho zajímavého o legendárním českém králi
uvedl historik Univerzity Hradec
Králové Martin Šandera. Například zmínil nejasnosti kolem
místa Jiřího narození. Pro úplnost
nutno uvést, že poslední letošní
Radiodárek natáčený v Poděbradech uvede Český rozhlas v neděli
zřejmě, že vše se nakonec toči- 21. prosince od 11 hodin na stanici
lo kolem významného českého Dvojka.
krále Jiřího z Poděbrad. Ostatně
po celý rok se slavilo 550. výročí
panovníkových mírových snah.
Není divu, že právě svého krále
nominovalo město Poděbrady
na rozhlasový Radiodárek. Za
doprovodu fanfár, bubnování
a potlesku se ve světlech ramp
objevil samotný král Jiří, kterého se vší vážností a důstojností
představoval člen stejnojmenného Divadelního spolku Jaroslav
Brendl. Po panovníkově krátkém
projevu, ve kterém nechyběl citát
„Spíše rozvahou a opatrností
než zbraněmi“ mu byla předána
velká darovací listina a věcný
dárek. Dalším milým hostem
se stala zpěvačka se sametovým
hlasem Jitka Zelenková. Zapl-
MĚSTO
MÉHO SRDCE
Obrázky
z kulturních
dějin
SRGÆEUDGVNÖFKSÑÇEÆKÒ
DQHEVORYR3RGÆEUDGHFK
/DGLVODY/DQJU
V sobotu 29. listopadu od 14 hodiny se ve
vstupní hale Centrálních lázní uskuteční
autogramiáda autorů knih o Poděbradech:
Jany Hrabětové, Ladislava Langra, Petra
Váchy a Jiřího Stegbauera. Při té příležitosti
se kniha prvně jmenované autorky „Poděbrady – město mého srdce III. díl“ bude prodávat
s téměř 50% slevou za 250 korun, publikace
Ladislava Langra 150 poděbradských příběhů
pak za sníženou cenu 135 korun.
Svařák, co zahřeje
na těle i na duši
Rotaract klub Poděbrady za podpory Rotary
klubu Poděbrady a Vinotéky u Bíleho lva vás
srdečně zve na tradiční vánoční svařák.
V neděli 30. listopadu nás najdete
na Jiřího náměstí a v ulici V Aleji
na Žižkově. Na obou místech v blízkosti vánočního stromečku. Každou
adventní sobotu a neděli nás také
můžete navštívit na tradičním místě
na Jiřího náměstí před Vinotékou
U Bílého lva. Výtěžek z akce poputuje na dobrou věc. Tento rok bude
použit pro malou slečnu ze Speciální
základní školy v Poděbradech.
Přijďte se zahřát, dozvědět se
něco o našem klubu a hlavně přispět
na dobrou věc.
Rotaract klub Poděbrady
Krajská hospodáƎská komora StƎední echy
si Vás dovoluje pozvat v rámci projektu OPVK „VaƎení je hobby“ na
VELETRH UGOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ
27. listopadu 2014
v prostorech Kongresového centra LázeŸské Kolonády PodĢbrady
Pocta legionářskému pluku,
který nesl jméno krále
Text a foto: (mol)
10:00 hod
Program akce:
Slavnostní ZAHÁJENÍ Veletrhu
PƎedstavení škol: ISŠ Slaný, ISŠ HPOS PƎíbram,
SOU spoleēného stravování PodĢbrady
10:30–13:00 hod Drobné soutĢže žákƽ stƎedních škol
Barmanská show
V ēele poroty zasedne VIP odborník, všem známý televizní „šéf“ ZdenĢk Pohlreich
a také významní odborníci z oboru gastronomie ze zahraniēí (Porýní, Burgundska
a Toskánska) a další hosté. Pro návštĢvníky Veletrhu jsou pƎipraveny drobné
ukázky z gastronomického oboru: Carving ovoce | Modelování z cukráƎské
hmoty | Zdobení perníēkƽ | Skládání ubrouskƽ. Všechny tyto dovednosƟ si
mƽžete pƎijít vyzkoušet.
Pro všechny návštĢvníky jsou pƎipravené drobné ochutnávky a v závĢru
ochutnávka soutĢžních menu.
TĢšíme se na setkání s Vámi.
V sobotu 8. listopadu, v den zahájení
ozbrojeného boje legendární „České
družiny“ (předchůdkyně čsl. legií
v Rusku) v Karpatech za obnovení
českého státu roku 1914, se na Jiřího
náměstí uskutečnila vzpomínková
akce k působení československých
legií za 1. světové války a zvláště
pak 2. střeleckého pluku „Jiřího
z Poděbrad“ (1916–1920), který se
mimo jiné účastnil významné bitvy
u Zborova v roce 1917.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
20. listopadu 2014
POZVÁNKY
22. 12. / Po / 18.30 / Havířský kostelík
TOX
Vánoční charitativní koncert
Text: Milan Čejka, Redakce PN , (vm)
Obrázky s pozitivním nábojem
Ve foyeru Divadla Na Kovárně je k vidění výstava olejomaleb fotografk y
a zvukařky Českého rozhlasu Zdeňky Mlýnkové s názvem Tady žijeme.
Všichni… „Ráda bych svojí tvorbou oslovila co nejvíce lidí a motivovala
je k pozitivnějšímu vnímání světa. Podobně jako jiní také já denně sbírám
mnoho dobrých i špatných zpráv, které se ve mně hromadí. Když ukápne
ona příslovečná poslední kapka, tak z mého nitra něco vytryskne a potom
vzniká obrázek. Každá malba má
svoji osobitou náladu. Řekla bych, Foto: Redakce PN
že jde o docela náročný proces, ale
chci, aby moje tvorba byla sdělitelná a srozumitelná ostatním,“ uvedla při vernisáži autorka. Zmiňovaná výstava je putovní, zájemci ji
během dvou roků zhlédli v několika českých a moravských městech,
v poděbradském divadle potrvá do
konce listopadu.
Slavný muzikál v kulturním domě
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve všechny příznivce dobrého divadla na slavný muzikál Malované na skle. V místním kulturním
domě ho uvede v sobotu 29. listopadu od 18 hodin Divadelní spolek
Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Polská autorská dvojice Ernest Bryll
a Katarzyna Gärtner napsala baladu o zbojnících, lásce a přátelství, ale
také o andělech a ďáblech v lidských srdcích.
Výstava akvarelů přibližuje
pražské scenérie
7
Foto: Milan Čejka
V přednáškovém sále Polabského
muzea je otevřena výstava obrazů
Akvarel di Praga poděbradského výtvarníka Jana Pavlíčka (na
snímku). Jak název napovídá,
k vidění jsou akvarelové obrázky,
na kterých tematicky převažují
pražské motivy. „Autor, okouzlený
technikou lazur, se nejdříve věnoval krajinomalbě v mnoha romantických podobách. Později přešel
na portrétování a dnes dává přednost zachycování scenérií historického hlavního města. Malby
jsou vedeny v duchu současného
impresionismu,“ uvedl při slavnostní vernisáži jeho přítel Petr Novák. Výstava, která potrvá do
15. ledna 2015, nabízí kupříkladu portrét Jana Wericha nebo ukázky
abstraktní tvorby.
Kafíčko přivítá umělce z Prahy
Poděbradská kavárna Kafíčko ve Fügnerově ulici na předposlední
listopadový pátek připravila pro své návštěvníky opravdu jedinečný
hudební zážitek. Neoficiálně nejmenší koncertní scéna na světě tentokrát přivítá dvě hudební formace z Prahy: emozpěv. a Calm Season.
Dvě dua, prvně jmenované v nástrojovém složení dvě kytary a druhé
kytara + violoncello, k tomu unikátní atmosféra Kafíčka jako hudební
scény. To je kombinace, kterou by si poděbradský hudební fanoušek
neměl nechat ujít. Vstupné je dobrovolné, začátek je naplánován na
20.00 hodin. Více informací o akci naleznete na Facebookovém profi lu
Kafíčka.
Jak děti prožily „Rok na školním statku“?
Odpověď lze nalézt v atriu MěÚ Poděbrady, kde až do půlky prosince
probíhá výstava výtvarných prací žáků základních škol ze sedmi institucí napříč Středočeským krajem. Ti se během loňského školního roku
účastnili – mimo jiné na Školním statku Poděbrady – aktivit s názvem
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským
krajem, organizovaných Středočeským krajem. Děti na školních statcích prožily všechna roční období a ze svých dojmů, zážitků a nových
dovedností vytvořily zcela samy hravé nástěnky. Výstava je otevřena
v Po a St 8–17 h, Út a Čt 8–15 h a v Pá 8–14 h.
23. 12. / Út / 16.00 / Jiřího náměstí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO A ZPÍVÁNÍ
U VÁNOČNÍHO STROMU
24. 12. / St / 22.30 / Jiřího náměstí
PŮLNOČNÍ POD ŠIRÝM NEBEM
31. 12. / St / 24.00 / Lázeňská kolonáda
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
1. 1. / Čt / 17.00 / Zámecké nábřeží a most přes Labe
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.IPODEBRADY.CZ
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
20. 11. / Čt / 19.30
TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ – Zábavná řada
Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala. Příběh novely je naprosto
nepodstatný, stejně jako samotná pointa. Tento monolog víceméně sám
se sebou vede zestárlý strýc Pepin, který se snaží vzpomínat na ztracené
mládí, poučit a především zaujmout mladou slečnu Kamilu, která ho
nakonec odmění pohledem na své nahé tělo. Osobité uchopení tohoto
jedinečného textu Pepou Dvořákem a jeho divadelní společností je
zárukou, že se určitě nebudete nudit.
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová,
Karel Gult, Rostislav Trtík, Adéla
Zejfartová
Cena vstupenky: 330 Kč
24. 11. / Po / 15.00 a 19.00
LEOŠ ŠIMÁNEK – ALJAŠKA
Velkoplošná panoramatická live-diashow
se sedmi projektory
Cena vstupenky: 170 Kč
27. 11. / Čt / 19.30
TECHTLE MECHTLE
Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle přiváží zábavný pořad
s názvem PelMel!
Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem Alexem opět po půl roce
připravili zcela nový zábavný pořad plný hudebních hitů, scének
a vtipných momentů. Během svých pořadů často zapojují i samotné
publikum. Kromě imitace zpěvaček a zpěváků napodobují často také
herce, herečky, politiky a další známé osobnosti. V pořadu PelMel si pro
vás přichystali opět od každého něco – osvědčená vystoupení i úplné
novinky.
Cena vstupenky: 250 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě)
30. 11. / Ne / 15.00
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Loutkovou pohádku inspirovanou Josefem Ladou upravil a napsal
R. Novák. Nebojácná princezna Máňa svou chytrostí a pracovitostí
vysvobodí Honzíka Bártů z pekla. Pohádka je plná písniček s živou
muzikou (kytara).
Účinkuje: Malé divadélko Praha
Cena vstupenky: 60 Kč
2. 12. / Út / 19.00
SMYČCOVÉ KVARTETO ČESKÉ FILHARMONIE
Druhá kytice slavných melodií dle výběru posluchačů.
Účinkují: Josef Špaček jr., konc. mistr ČF – 1. housle, Milan Vavřínek –
2. housle, Jan Šimon – viola, Josef Špaček sen. – violoncello
Pořadatel: Spol. O. Vondrovice, o. s.
Cena vstupenky: 100 Kč
3. 12. / St / 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vstup volný
5. 12. / Pá / 19.30
ONDŘEJ RUML ZPÍVÁ JEŽKA, VOSKOVCE A WERICHA
Ježek, Voskovec a Werich v jazzovém podání Ondry Rumla a jeho
skvělých kolegů
Cena vstupenky: 180 Kč
9. 12. / Út / 19.30
ŽABÍ SYNDIKÁT – Premiéra
Adaptace detektivního románu Edgara Wallace z pera Ladislava Langra
Detektivní příběh, spojující napětí s prvky humoru, přivádí diváky
do Londýna dvacátých let minulého století. Ve městě nad Temží řádí
tajemné společenství, jehož členové se poznají podle vytetované
žáby na zápěstí. Dochází k vraždám, loupežím, přepadením. Dvojice
detektivů se snaží krok za krokem záhadný případ postupně rozkrývat,
až v samém závěru odhalí nečekanou hlavu celé důmyslné zločinecké
organizace.
Režie: Ladislav Langr
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 80 Kč
Foto: (mol)
AKCE VE MĚSTĚ
6. 12. / So / 17.00 / Havířský kostelík
ADVENTNÍ KONCERT SBORU SV. CECILIE
Vstupné dobrovolné
14. 12. / Ne / 9.00–16.00 / Jiřího náměstí
ADVENTNÍ TRHY
20.–21. 12. / So–Ne / 9.00–16.00 / Jiřího náměstí
ADVENTNÍ TRHY
21. 12. / Ne / 16.00 / Havířský kostelík
SAXHAREM – VÁNOČNÍ KONCERT
Saxofonový kvartet
Cena vstupenky: 50 Kč
13. 12. / So / 19.30
ŽABÍ SYNDIKÁT – Repríza
Více informací viz výše
Cena vstupenky: 80 Kč
14. 12. / Ne / 15.00
MRAZÍK
Dramatizace fi lmové pohádky v režii Miroslava Fišera
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 60 Kč
16. 12. / Út / 17.00
TANEČNÍ NADÍLKA ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
17. 12. / St / 20.00
NA STOJÁKA!
Účinkují: Ester Kočičková, Daniel Čech a další
Cena vstupenky: 200 Kč (předprodej), 240 Kč (na místě)
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
ZÁMECKÝ BIOGRAF
20.–21. 11. / Čt–Pá / 19.00
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. část
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za
nepokoje zaplatit? Katniss. Bude připravovaná revoluce v čele s ní úspěšná? Režie:
Francis Lawrence, hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
22.–23. 11. / So–Ne / 17.00
VČELKA MÁJA – 3D
Animovaný / Austrálie, Něm. / dabing / přístupný / 79 min. / 130 Kč
Původní kreslený seriál Včelka Mája ztvárněn do nové animované
podoby. Režie: Alexs Stadermann, Simon Pickard
22.–23. 11. / So–Ne / 19.00
MY 2
Drama / ČR / od 12 let / 100 min. / 110 Kč
Třicetiletá Ema po útěku od manžela zakotví u svého kadeřníka – gaye.
Jejich přátelství se postupně mění v hlubší vztah, přestože Ema nechápe
Tonyho nespoutaný život. Režie: Slobodanka Radun, hrají: Jana
Plodková, Ondrej Nosálek, Adam Mišík
24. 11. / Po / 19.00
GET ON UP: PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
Životopisný / USA / titulky / přístupný / 138 min. / 110 Kč
Film o životě zpěváka a skladatele, který měl zásadní vliv na vývoj soulové
a funkové hudby. Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou
byl obviňován z týrání žen či přechovávání drog. Režie: Tate Taylor, hrají:
Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis
25. 11. / Út / 19.00
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
Krimi / USA / titulky / od 12 let / 113 min. / 110 Kč
Matt Scudder je bývalý newyorský policista a vyléčený alkoholik, který
pracuje jako soukromý detektiv bez licence. Najme si ho drogový dealer
Kenny, aby našel ty, kdo mu zavraždili ženu. Režie: Scott Frank, hrají:
Liam Neeson, Ólafur Darri Ólafsson, Ruth Wilson
26. 11. / St / 19.00
LEVIATHAN
Drama / Rusko / titulky / od 12 let / 141 min. / 90 Kč
Kolia žije v malém městě na severu Ruska. Hned vedle domu, kde bydlí se
svou ženou a synem, má autoopravnu. Avšak starosta blízkého města ho
chce o majetek i práci připravit. Režie: Andrej Zvjagincev, hrají: Vladimir
Vdovičenkov, Alexej Serebrjakov, Jelena Ljadova
27. 11. / Čt / 19.00
SEX V PAŘÍŽI
Komedie / Francie / titulky / od 12 let / 116 min. / 110 Kč
Snímek, jenž se zabývá tématem postavení ženy v současné společnosti.
Zaměřuje se na několik žen různé profese a různého rodinného zázemí.
Film o ženách a (nejen) pro ženy. Režie: Audrey Dana, hrají: Vanessa
Paradis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani
28.–29. 11. / Pá–So / 19.00
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Komedie / USA / titulky / přístupný / 108 min. / 100 Kč
Ve druhém díle se kamarádi rozhodnou podnikat, jenže prohnaný
investor jim podrazí nohy. Podvedení a bez šance na dosažení
spravedlnosti právní cestou zosnují plán únosu jeho syna. Režie: Sean
Anders, hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis
29.–30. 11. / So–Ne / 17.00
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 140 Kč (dospělí), 120 Kč (děti)
Skupina špičkových agentů ve složení Skipper, Kowalski, Rico a Tajný
se spojí s tajnou organizací Severní vítr. Společně musí zastavit šíleného
génia, který chce zničit celý svět. Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
30. 11.–1. 12. / Ne–Po / 19.00
ŽELEZNÁ SRDCE
Válečný / USA / titulky / od 12 let / 135 min. / 110 Kč
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o fi nální ofenzívu na
evropské frontě, ujímá se válečný veterán velení tanku a vydává se s jeho
pětičlennou posádkou na vražednou misi. Režie: David Ayer, hrají: Brad
Pitt , Logan Lerman, Shia LaBeouf
2. 12. / Út / 19.00
JE NÁM SPOLU DOBŘE
Dokumentární / ČR / přístupný / 75 min.
Portrét rodiny sinologa, který se vydává do čínského maloměsta naplnit
své sny a navázat na čínsko-československé vztahy započaté v padesátých
letech minulého století. Zachycení reálného života současné Číny očima
nezaujatého pozorovatele v kontrastu s adaptací mladého a silně věřícího
páru na nové prostředí. Režie: Saša Dlouhý, hrají: Jiří Kohout
3. 12. / St / 19.00
OUIJA
Horor / USA / titulky / od 12 let / 90 min.
Není nic snazšího než vyvolávat duchy v domě s velmi temnou a pohnutou
minulostí. Přesvědčila se o tom Debbie, která ale nerespektovala základní
pravidlo „hry“ Ouija – člověk by ji neměl hrát sám. Režie: Stiles White,
hrají: Olivia Cooke, Douglas Smith, Erin Moriarty
4.–5. 12. / Čt–Pá / 19.00
POHÁDKÁŘ
Drama / ČR / od 12 let / 90 min. / 130 Kč
Hlavní hrdina Mára/Kamil si vybudoval dva souběžné životy se dvěma
krásnými ženami. Pro Pohádkáře jsou objektem lásky i lži, kterou si
vlastně ani sám neuvědomuje. Režie: Vladimír Michálek, hrají: Jiří
Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová
6.–7. 12. / So–Ne / 19.00
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Komedie / ČR / přístupný / 102 min.
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do
Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat.
I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat. Režie:
Juraj Nvota, hrají: Richard Labuda, Libuše Šafránková, Milan Lasica
8. 12. / Po / 19.00
DVA DNY, JEDNA NOC
Drama / Belgie, Itálie / titulky / přístupný / 95 min.
Sandra pracuje v solární elektrárně a právě se zotavuje z depresí, které byly
důvodem její časté absence v práci. Kolegové mají rozhodnout, zda o práci
přijde anebo ne. Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, hrají:
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée
CHYBĚJÍCÍ CENY BUDOU DOPLNĚNY NA
WWW.KINOPODEBRADY.CZ
VÝŠI VSTUPNÉHO URČUJE DISTRIBUTOR FILMU.
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
20. listopadu 2014
Olympionička Klára Křížová na skok v Poděbradech
Milovnice hor v Polabské
nížině? Lyžařka na
fotbale? I to se může stát.
Usměvavou slečnu byste
na stadionu Bohemie
Poděbrady ale nejspíš
nečekali. Sjezdová lyžařka
Klára Křížová, dvojnásobná
olympijská účastnice,
se stala milým hostem
slavnostního otevření
nového hřiště s umělou
trávou na stadionu
TJ Bohemia Poděbrady.
Vy jste letos začala trénovat
s francouzským národním
týmem sjezdařů, že?
Ano, a mohu po společné přípravě
a soustředění říct, že naše spolupráce je naprosto skvělá a nemám si nač
stěžovat. Trénovat se světovou špičkou je to nejlepší, co se mi mohlo
podařit. U nás bohužel nemáme jiné
reprezentantky v disciplínách sjezd
a super-G, čili se tu nemám s kým
srovnávat a ani s kým trénovat. Sice
se v Česku objevují mladé nadějné
lyžařky, ale specializují se – stejně
jako Šárka Strachová – spíše na točivé disciplíny (slalom, obří slalom,
pozn, red.).
Jak jsem řekla, v nadcházející sezoně
budu jezdit rychlostní disciplíny a také
superkombinaci. První závod mě čeká
na začátku prosince v kanadském
středisku Lake Louise.
Text: Aleš Kubelka
Foto: A. Kubelka,
www.archiv.czech-ski.com
Ano, hlavně chci v závodech prodat, co jsem
natrénovala a co umím.
V únoru se v americkém
Vailu koná mistrovství
světa v alpském lyžování,
a ráda bych tam atakovala
pozice kolem patnáctého
místa.
Nezbývá než se úvodem
zeptat: co vy v Poděbradech
a navíc na fotbale?
Jsem právě na cestě z Prahy do
„Špindlu“. Vše se seběhlo tak, že
mého známého kontaktoval bývalý
mezinárodní rozhodčí Pavlín Jirků,
který měl do Poděbrad také namířeno.
A vzhledem k tomu, že tu máme ještě
naplánované jedno obchodní jednání,
tak jsem se tu objevila (úsměv).
NA TRÁVĚ › Lyžařka Klára Křížová na
poděbradském hřišti s umělou trávou
Střeleckým
klíčníkem
se stala
Marcela
Hněvsová
Nejprve se rozhořelo střelecké
klání o titul klíčníka 2014.
Soupeřilo se v dvojboji ve střelbě
z malorážní pušky na 50 metrů
a z malorážní pistole na 25 metrů.
Mezi soutěžícími z Poděbrad,
přilehlých obcí, ale i z Prahy
a Kladna vybojovala právo klíčníka
pro rok 2014 a plaketu s pomyslným klíčem v osobním rekordu
Marcela Hněvsová. Ta bezprostředně po vyhlášení výsledků
NA SNĚHU › Mezi sjezdovými brankami se mladá olympionička
cítí jako doma
Oblíbená novinářská
otázka na konec:
Ne, že bych fotbal hrála, ale kdykoliv Messi nebo Ronaldo?
ní hřiště s umělou trávou.
Jste fotbalovou fanynkou?
nastupuje naše reprezentace, zápasy (smích). Hmm, těžko říct. Na
sleduju.
Cristianovi se mi líbí, že podporuje
nemocné a postižené děti, navíc
Máte svého oblíbeného
neveřejně a málo se o tom ví. Messi
hráče?
je zase skvělý na hřišti, dokáže skvěle
Mám ráda Petra Čecha. Dokonce a rychle reagovat. Takže opravdu,
Dnes jste přijela do
jsem se před pár lety byla podívat na těžký výběr…
Poděbrad na otevře- Chelsea na jednom zápase, kdy chytal.
Ve Světovém poháru dosáhla
Křížová bodovaného umístění
zatím dvakrát − v sezoně 2009/10
ve Svatém Mořici obsadila 20. místo
ve sjezdu a ve stejné disciplíně
skončila na 28. příčce 2. března
2013 v Garmischi-Partnenkirchenu.
V prosinci 2012 opět ve Svatém
Mořici získala svou první medaili
v Evropském poháru za 3. místo ve
sjezdu.
Na zimní olympiádě v Soči
skončila na 17. místě v super-G
a 19. v superkombinaci, což jsou její
největší dosavadní úspěchy.
Medailové žně poděbradského aerobiku
Poděbradský oddíl aerobiku se
začátkem listopadu blýskl dalšími
zajímavými výsledky.
Text a foto: Monika Sobotková
Slunná sobota 1. listopadu přivítala na poděbradské střelnici
více než šedesát příznivců a přátel sportovní střelby na již
tradičním setkání při příležitosti ukončení letní sportovní
sezony a uzamčení střelnice.
Text: Vlastimil Smíšek
Ilustrační foto: archiv
Pětadvacetiletá česká reprezentantka
v alpském lyžování je dcerou
bývalé československé lyžařky Olgy
Charvátové. Ta vybojovala bronz na
OH v Sarajevu a stala se tak historicky
první českou, resp. československou
držitelku medaile ze zimních
olympijských her v alpském lyžování.
Lyžařská sezona je právě
na startu. Úvodní slalomy
v Evropě, předpokládám,
vynecháte. Kdy se tedy vydáte v rámci závodů světového
poháru poprvé mezi branky?
Po vydařené letní
přípravě si nejspíš
budete klást i vyšší
cíle než loni. Je to
tak?
KDO JE KLÁRA KŘÍŽOVÁ
vyjádřila „spokojenost“ zejména
s prací osobního trenéra (manžela), který ji po stránce technicko-taktické dokázal úspěšně provést
celou soutěží.
K dobré zábavě, hezkým výsledkům a sportovnímu vyžití přispělo
příznivé počasí a skvělá organizace
pořádajícího sportovně střeleckého klubu SSK Bohemia Poděbrady.
Na uspořádání celé akce se
nemalou měrou podíleli sponzoři: město Poděbrady, Pivovar
Nymburk, Řeznictví Řehák a další
přátelé a příznivci sportovní střelby, kterým patří velké poděkování.
Mezi dospělými vybojovala Kateřina
Martínková bronz, k čemuž přidala účast ve finále
Bett y Kárová.
O týden později se konal v Kladně závod
1. výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku. Této
V sobotu 1. listopadu 2014 se konal tradiční
Českobrodský master class, který pořádá pod
názvem Mistry s Mistry bývalý mistr světa ve
sportovním aerobiku Jakub Strakoš.
Na soutěži se každý rok v pozici lektorů
alespoň jeden z mistrů vždy objeví, tentokrát
si s těmi nejstaršími zacvičil Vladimír Valouch.
Ve všech věkových kategoriích měl náš oddíl
aerobiku několik zástupců. V té úplně nejmladší
se představil poprvé na soutěži čtyřletý Jan
Bedrna a spolu se Sofi í Gramanovou si odvezli
medaile alespoň za účast.
V kategorii šestiletých vybojovala stříbro
a také dětské kolo Anetka Bedrnová. Stejného
umístění v kategorii 7–8 let dosáhla Patricie
Gramanová; ve fi nálové patnáctce si zacvičily
i Nikola Dobrkovská, Julie Vrchotová, Beáta
Horáková a Klárka Spáčilová.
V další věkové kategorii 9–11 let se do fi nálové dvacítky kvalifi kovaly Nela Dobiášová, Anna
Vitoušová a Bett y Hujerová.
V kategorii 12–14 let skočila čtvrtá Dominika
Herzánová, ve fi nále byla také Barča Hrodková.
soutěže se v kategorii juniorek zúčastnila poprvé
naše zkušená závodnice Kateřina Martínková.
Naším cílem bylo postoupit do finálové šestky,
což se podařilo, a Kateřina si přivezla diplom za
6. místo. Moc blahopřejeme a jsme rádi, že se náš
oddíl dopracoval již na nejvyšší úroveň i v tomto
odvětví aerobiku.
Finalistky Miss
Ve stejný den (8. 11. 2014) se v Pardubicích
uskutečnilo další postupové kolo Miss Aerobik
a Dance. Všechny naše závodnice postoupily
do finálového kola, které se koná v únoru 2015
v Praze. Nejlépe si vedla Nela Dobiášová (na snímku), která si přivezla stříbrnou korunku z kategorie
11–13 let. Postup si zajistily i Anetka Bedrnová,
Zdenina Vrzáčková a Adriana Crkalová.
TJ LTC Poděbrady pořádá:
6. prosince 2014
Celostátní turnaj kategorie C – baby tenis
13.–16. prosince 2014
Celostátní turnaj kategorie B – dorostenci
Zřejmě slušnej oddíl. Krpálka přivedla k judu úsměvná příhoda
Mezi žáky Základní školy Jedna radost zavítal výjimečný host. Byl jím teprve čtyřiadvacetiletý Lukáš Krpálek, čerstvý
mistr světa v judu.
mistrem světa v judu za naši zemi.
Na turnaji bylo asi padesát zápasText: Denisa Čechová
Foto: D. Čechová, www.olympic.cz
níků v každé váhové kategorii.
V soutěži jsou přísná kritéria a ne
K romě obecných informací
každý se tam může dostat.“
o tomto úspěchu se žáci mohli
dozvědět odpovědi na vše, co je
Co plánuje po konci
kariéry
zajímalo, vyzkoušet si vítězné
kimono, ale i zkusit šampiona
„Judistům končí kariéra okolo
přeprat. I ti nejmladší vypadali
třicítky, což ovšem záleží i na
po příchodu vzácné návštěvy do
zdravotní stránce zápasníka. Mně
tohoto sportu velmi zapálení.
se zatím naštěstí žádný vážný úraz
Děti byly nejspokojenější, když si
nepřihodil. Potom máte možnost
mohly osobně vyzkoušet některé
být účastníkem veteránských
chvaty. Kromě toho měly na
soutěží. Ale pokud jde o mne, až
několikanásobného evropského
s profesionálním judem skončím,
šampiona a českého olympionika
rád bych se stal trenérem.“
řadu otázek. Co je zajímalo?
Jak často musí trénovat
Krpálkova cesta k judu
„Judu se věnuji od svých šesti let.
Původně jsem chtěl dělat karate,
a tak jsem se do kurzu karate
přihlásil. Jenže šlo o omyl! Po
několika kurzech jsem totiž zjistil,
že jsem se nechtěně přihlásil na
judo (smích). Tato shoda náhod
mne tedy k tomuto sportu přivedla. Začínal jsem ve svém rodném
městě Jihlavě, ale poté jsem přešel
do Prahy, kde mají kluby větší
úroveň. Časem jsem se začal účastnit světových soutěží.“
„Trénuji dvakrát denně. Ráno
cvičíme kondici a odpoledne je na
řadě samotné judo. Moc volného
času tedy nemám, stále jezdím
po soutěžích, které se konají po
celém světě.“
Za měsíc star tuje Lukáš
› Statného judistu poděbradské děti nepřepraly
Krpálek na závodech v Japonsku.
Kolik váží kimono
převléknout, jinak by mohlo dojít Ve škole mu popřáli hodně úspě„Kimono váží přibližně 3–4 kg. i k úrazu.“
chů a slíbili velkou fanouškovJe šité pevnou látkou, aby se při
skou podporu. Na závěr se děti
zápase neroztrhlo. Pokud by se Titul mistra světa
s mistrem světa fotily a mohly
tak stalo, musí se zápas pozasta- „Vybojoval jsem jej letos 31. srpna si prohlédnout zlatou medaili
vit a zápasník si musí kimono v Rusku. Stal jsem se tak prvním z letošního roku.
› Krpálek je prvním českým mistrem světa v judu
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
V PODĚBRADECH Vás zve:
• dne 6. 12. 2014
na zájezd do Řezna
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní
osoby sledujte vývěsky na nádraží a u sokolovny a internetové stránky
kctpodebrady.netstranky.cz
Srdečně zveme všechny zájemce o turistiku.
Download

K poctě zbraň! - Poděbradské noviny