PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SOFTWARU
WESTERN UNION – ISI ANGELO COSTA
WESTERN UNION (ISI ANGELO COSTA) SOFTWARE USER GUIDE
Cesta přístupu do Angela Costa ISI SW :
INTERNET EXPLORER
OBLÍBENÉ
ISIWesternUnion
K přístupu do softwaru můžete využít libovolnou z adres A, B, nebo C. Pokud se Vám stane, že jedna z adres nefunguje,
jedná se o aktuální výpadek, použijte prosím některou ze zbylých dvou. Při zobrazení tabulky ze strany Internet Exploreru
klikněte vždy na ANO.
1. Přihlášení pobočky do systému ISI Angelo Costa
Zadejte do tabulky přihlašovací údaje
( Username + password, do políčka Captcha opisujete vždy text zobrazený pod přihlašovacími políčky)
Přihlašovací jméno a heslo je stejné pro celou pobočku, tj. pro všechny počítače na stejné pobočce.
V ISI systému platí, že všechna žlutě označená políčka jsou povinná a musí být vyplněna.
Tabulka upozorňující na vypršení platnosti hesla :
Doba platnosti hesla pro přihlášení pobočky je 30 dní, po uplynutí této lhůty je nutné heslo změnit. Nové heslo může být libovolné, ale musí být
složeno z nejméně 8 znaků a z toho alespoň jedno číslo. V záhlaví této tabulky můžete vidět počet dní zbývajících do konce platnosti hesla.
2. Přihlášení operátora
Zadejte do Tabulky své přihlašovací údaje
( Všechna hesla mají 8 znaků, pokud je vaše heslo složeno z písmen použijte koncovku 01, pokud je složeno z čísel použijte koncovku
AAAA) Terminal ID je stejný pro všechny počítače na jedné pobočce.
3. Úvodní obrazovka Angelo Costa ISI SW – Záložka NEWS – slouží k sdělení novinek mezi Intercash a sub-agentem
Záložka Transato - slouží k dohledání historie transakcí
(Transakce dohledáte zadáním data od – do a kliknutím na SEARCH )
Po zobrazení transakcí se dá seznam transakcí naexportovat do PC tlačítkem „Export“ (cesta k souboru je uvedena vedle tlačítka)
Jednotlivé transakce se dají zpětně dotisknout tlačítkem „Reprint“
Význam jednotlivých tlačítek:
Reprint – slouží k dotisku transakcí v záložce „Transato“
Change Password – slouží ke změně hesla pro přihlášení pobočky (1. přihlašovací tabulka)
Send – Zaslání peněz
Receive – Výplata peněz
Quick Pay – Tato služba není v ČR dostupná – tlačítko nepoužívat !
Agent Locations – otevře Vám v novém okně vyhledávač poboček na webových stránkách www.westernunion.com
Log Off – ukončení aplikace a vypnutí softwaru
4. Zaslání peněz krok za krokem :
Klikněte na tlačítko „Send“
Po kliknutí na tlačítko „Send“ se zobrazí tabulka pro zadání zákaznické karty. Pokud má zákazník své zákaznické číslo, vyplní se do
políčka „Fidelity Card“, vybere se jméno a klikne na „Select“. Pokud neznáte číslo zákaznické karty, klikněte na „Cancel“.
Všechna žlutá políčka jsou povinná a musí být vyplněna! VYPLŇUJTE BEZ DIAKRITIKY (bez háčků a čárek) !!
Výběr země a konverze měny, pokud znáte přesnou částku k zaslání:
Vyberte zemi, do které chcete peníze posílat, a měnu k výplatě. V našem případě Ukrajina – výplata v amerických dolarech. Dále zadejte
částku k poslání a vyberte měnu, ve které transakci zasíláte.
Klikněte na tlačítko „Calculate“, software vám vypočítá částku k výplatě, zobrazí vám poplatek, kurz a celkovou částku k zaplacení
odesílatelem, jak je vidět v rámečcích.
Výběr země a konverze měny, pokud znáte přesnou částku k výplatě :
Vyberte zemi, do které peníze posíláte, a překlikněte „tečku“ z Local Currency na Destin. Amount. Poté vepište přesnou částku
k výplatě a klikněte na „Calculate“ . Software vám vypočítá částku k zaslání, poplatek, kurz a celkovou částku k zaplacení odesílatelem.
Zadejte křestní jméno a příjmení příjemce, poté křestní jméno a příjmení odesílatele. Pokračujte dále ve vyplňování informací o
odesílateli.
Políčko Gender = Pohlaví odesílatele: M – Muž (Male) / F – Žena (Female)
Province of Birth – Země narození odesílatele
Place of Birth – Místo narození odesílatele
Pokud v políčku Province od Birth zadáte „Czech Republic“ – poté se v políčku Place of Birth zobrazují města v České
republice
Pokud do políčka Province of Birth zadáte „Foreign Country“, poté v políčku Place of Birth najdete všechny státy kromě České
republiky.
Vyplňte datum narození (Birth date), adresu (Address) a telefonní číslo (Phone) odesílatele. Poté klikněte do kolonky „Document“ a
vyberte typ předloženého dokladu.
( City – Město ; Country – Stát ; ZIP – Poštovní směrovací číslo )
Vyplňte číslo předloženého dokladu ( Document N. ), jeho platnost ( Expiration date) a kdo doklad vydal ( Issuing Author) – např. MeU
Praha 10
Pro službu převodu peněz Western Union je ze zákona pro občany narozené v České republice povinným údajem nejen datum
narození, ale i rodné číslo !!! Pokud tedy zadáváte jako místo narození Českou republiku, vyplňte dodatečně rodné číslo do kolonky
Birth registr. number (bez lomítka).
Do kolonky „Comments“ vyplňte vždy důvod zaslání transakce - v češtině, např. „dar“; „ finanční výpomoc“ apod.
Po vyplnění všech kolonek klikněte na tlačítko „Send“. Pokud jste někde udělali chybu, program Vás na ni upozorní; pokud je vše
v pořádku, zobrazí se další obrazovka.
Kontrolní tabulka před potvrzením transakce:
V tuto chvíli ještě transakce není odeslána a klikáte na tlačítko Pre- receipt a tiskne se první stránka formuláře (bez MTCN a data
provedení transakce).
První stránku formuláře předáte zákazníkovi, ten kontroluje správnost zadaných údajů a po překontrolování formulář podepisuje.
Pokud najdete v zadaných údajích chybu, můžete se tlačítkem „Cancel“ vrátit zpět a chybu opravit.
Jestliže je vše v pořádku, klikněte na tlačítko „Confirm“.
Poslední obrazovka
Po kliknutí na „Confirm“ se transakce odesílá ke zpracování a tiskne se druhá část formuláře.
Druhou část zákazník 2x podepisuje, formulář se rozdělí na dvě poloviny, jedna zůstává vám, jedna je pro zákazníka.
Do již dříve vytištěného Pre-receiptu se ručně dopíše číslo transakce ( MTCN) a datum. Současně můžete na poslední obrazovce vidět i
vygenerované číslo zákaznické karty. Upozorněte odesílatele, aby si při příští transakci donesl číslo s sebou. Usnadníte si práci a vše
proběhne rychleji, viz kapitola „Zasílání s pomocí zákaznické karty“.
Po kliknutí na OK vás software přepne na přihlašovací obrazovku a můžete pokračovat v práci.
5. Zasílání s pomocí zákaznické karty:
( číslo zákaznické karty je na vytištěném formuláři pro zaslání peněz uvedeno v kolonce „číslo Intercash karty“ )
V hlavním Menu klikáte na „Send“ a po zobrazení tabulky na vyhledání zákaznické karty vepisujete číslo karty a klikáte na „Search“
Systém vám zobrazí seznam všech příjemců, kterým kdy odesílatel pod číslem vámi zadané karty zasílal peníze. Pokud chce odesílatel
zasílat peníze opět někomu ze seznamu, označíte příjemce a kliknete na „Select“. Pokud požadovaný příjemce v seznamu není, kliknete
na „Other Receiver“.
Pokud jste vybrali příjemce ze seznamu a klikli na „Select“, vše je již předvyplněno, vyplníte pouze částku k zaslání a můžete transakci
odeslat.
Pokud příjemce v seznamu není a vy jste klikli na „Other Receiver“, máte k vyplnění také políčka pro příjemce a zemi určení.
Po dovyplnění transakci odesíláte klasickým způsobem.
6.Výplata peněz krok za krokem:
V hlavním Menu klikněte na tlačítko „ Receive“
Po zobrazení tabulky vyplňte všechny požadované / povinné údaje nutné k výplatě transakce.
MTCN – Číslo transakce
Source – z jaké země byla transace poslána
Amount – očekávaná částka
Payout Currency – přednastaveno CZK – v ČR možná výplata peněz pouze v českých korunách !
Sender name – křestní jméno odesílatele
Sender surname – příjmení odesílatele
Klikněte na „Search“. Systém vyhledá zadanou transakci.
Zkontrolujte údaje o odesílateli – viz rámeček na prvním obrázku. Pokud je vše v pořádku, opište částku k výplatě tak, jak ji vidíte před
sebou – druhý obrázek.
Z dokladu totožnosti vyplňte informace o příjemci, tzn všechna žlutá pole. Pokud zadáte, že se příjemce narodil v ČR, nezapomeňte
vyplnit rodné číslo. Poté klikněte na tlačítko „Pay“
Vyskočí tabulka s nápisem „ Do you want to confirm the payment?“ ( přejete si potvrdit výplatu transakce?). Klikněte na „OK“.
Transakce se vyplácí ze systému a tisknou se obě stránky formuláře. Zákazník vše podepisuje. Vyplácíte hotovost. Jedna polovina
formuláře je zákazníka, jedna je vaše. Velká stránka formuláře (A4) se 1x měsíčně zasílá na Intercash.
7. CHYBY
Please supply the Birth Registration Number – Prosím uveďte rodné číslo
Pokud uvedete zemi narození ČR, musí být vyplněno také rodné číslo.
Obrázek 1 : font face „Arial“ size =2 ... – Tato chybová tabulka znamená, že jste některou kolonku vyplnili s diakritikou – klikněte na
„OK“ – Poté na „Cancel“ a chybu opravte. Pokud problém přetrvává, software vypněte a zapněte.
Obrázek 2: ATTENTION, THE FOLLOWING ERROR IS OCCURED undefined – Blíže nespecifikovaná chyba Internet Exploreru –
zpravidla se objevuje po chybě s diakritikou - Software vypněte a zapněte.
Chyba při zasílání příliš vysoké částky
Obrázek 1: ATTENTION! U3000 – PRINCIPAL TOO LARGE CALL CTB – máte nízký limit pro poslání transakce
Pokud se vám zobrazí, že máte nízký limit, klikněte na „OK“ a poté na „CANCEL“ – software vás vrátí do transakce - zavolejte na
234 711 711 a nechte si limit navýšit. Po navýšení limitu klikněte na „Send“ a poté na „Confirm“ a vše proběhne v pořádku.
Pokud kliknete pouze na „OK“, vyčkáte na navýšení a kliknete na „Confirm“. Objeví se vám druhá chyba – viz obrázek 2, vy kliknete
na „OK“ a transakce se zruší!!! Budete muset vše opakovat.
! Používejte prosím při navyšování limitu vždy mezikroku přes „Cancel“ !
Download

Cesta přístupu do Angela Costa ISI SW :