У складу са чланом 57. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник
РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 38/2012 –
одлука УС, 121/2012 и 101/2013), а у вези члана 9. и члана 15. Закона о седиштима
и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број
101/2013), Државно веће тужилаца на седници одржаној 24. децембра 2013. године
донело је
ОДЛУКУ О НАСТАВЉАЊУ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ
ТУЖИОЦА
I
ЗА ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ
У Првом основном јавном тужилаштву у Београду настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Ивана Јовановић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
2. Гордана Радић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
3. Татјана Михаиловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
4. Небојша Живковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
5. Владимир Пауновић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
6. Владан Живковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
7. Маја Вадњал, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
8. Сузана Ристић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
9. Лидија Чађеновић Филиповић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
10. Славица Филиповић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
11. Сањин Љуца, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
12. Милена Божовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
13. Ружица Јосиповић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
14. Мирјана Радовић Равлић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
15. Александра Минић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
16. Владимир Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
17. Јасмина Црнишанин, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
18. Зона Илиевски, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
19. Иван Конатар, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
20. Саша Дрецун, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
21. Ивана Ракочевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
22. Софија Радак, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
23. Бранка Трифуновић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
24. Јасна Банашевић Симић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
25. Зоран Кнежевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
26. Драгана Шормаз Динчић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
27. Саша Бошковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
28. Саша Милијановић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
29. Сања Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
30. Славица Јокић Јанковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
31. Гордана Недић Исаиловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
32. Сања Ђурић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву
у Београду,
33. Војкан Аџић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
34. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
35. Бранислав Илић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
36. Небојша Обрадовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
37. Душица Вујовић Ђурђевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
38. Снежана Ненезић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
39. Верица Трнинић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
40. Светлана Ненадић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
41. Ирена Бјелош, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
42. Јелена Панчић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
43. Александар Младеновић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
44. Оливера Давидовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
45. Александра Ђенадић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
46. Снежана Павловић Пејић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
47. Милена Малетић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
48. Снежана Станојковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду.
У Другом основном јавном тужилаштву у Београду настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
2. Радомир Илић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
3. Милица Сандић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
4. Дијана Лазовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
5. Дарко Ђуровић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
6. Ана Ђуричић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
7. Снежана Билаловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
8. Ивана Дворник Михајловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
9. Љиљана Деврња, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
10. Бојана Сунарић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
11. Слободан Миливојевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
12. Јелена Стојановић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
13. Александра Ђурић Лулић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
14. Татјана Митровић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
15. Гордана Михаиловић Половина, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
16. Вања Орловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
17. Бранкица Марић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
18. Зорана Ћурчић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
19. Бојана Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
20. Љиљана Дедић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
21. Ивана Агатоновић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
22. Александар Исаиловић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
23. Љиљана Милановић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
24. Ирена Шпања, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду.
У Трећем основном јавном тужилаштву у Београду настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Синиша Зорић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
2. Миодраг Марковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
3. Данијела Јанковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
4. Весна Петровић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
5. Гордана Јовановић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
6. Драган Даниловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
7. Александар Николић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
јавном
јавном
јавном
јавном
јавном
јавном
јавном
8. Горјана Мирчић Чалуковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
јавном тужилаштву у Београду,
9. Бојана Савовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
10. Љиљана Комненовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
11. Наташа Павлица, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
12. Борис Павловић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
13. Иван Марковић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
14. Вук Влаховић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
15. Горан Свилар, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном
тужилаштву у Београду,
16. Милана Боричић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
17. Росанда Свилановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Смедереву,
18. Јелена Белопавловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Краљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
2. Жељко Вуковић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
3. Соња Николић Вингерт, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
4. Милорад Гајић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду.
У Основном јавном тужилаштву у Младеновцу настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Зоран Павловић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
2. Драган Јовановић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду,
3. Јовица Михајловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Смедереву.
У Основном јавном тужилаштву у Обреновцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Славка Поповић, заменик јавног тужиоца у Другом основном
тужилаштву у Београду,
2. Мишко Величковић, заменик јавног тужиоца у Другом основном
тужилаштву у Београду,
3. Мирослав Симић, заменик јавног тужиоца у Другом основном
тужилаштву у Београду,
4. Милан Станојевић, заменик јавног тужиоца у Првом основном
тужилаштву у Београду,
5. Данијела Синђелић, заменик јавног тужиоца у Основном
тужилаштву у Обреновцу.
јавном
јавном
јавном
јавном
јавном
У Основном јавном тужилаштву у Ваљеву настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Александар Живковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву,
2. Михаило Лучић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву,
3. Драгана Марковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву,
4. Миле Николић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву,
5. Индира Шуловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву,
6. Владимир Давидовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву,
7. Бојана Ковачевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву,
8. Слободан Стојановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву,
9. Ана Никић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву,
10. Љиља Грујичић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Мионици настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Снежана Јовановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву,
2. Милан Гавриловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Убу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јасна Чолић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву,
2. Милена Миљанић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Панчеву настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Жељка Бјелић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Панчеву,
2. Горан Медаковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Панчеву,
3. Лидија Шпишјак Кочар, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Панчеву,
4. Александар Дедауцић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Панчеву,
5. Јасмина Жујовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Панчеву,
6. Љиљана Кнежевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Панчеву,
7. Јон Мунћан, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Панчеву,
8. Мишо Захорец, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Панчеву.
У Основном јавном тужилаштву у Вршцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Ђан Јонел, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Вршцу,
2. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Вршцу,
3. Предраг Ћургуз, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Вршцу,
4. Драгомир Ђуришић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Вршцу,
5. Љубица Мркобрада, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Вршцу,
6. Наџија Павловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Вршцу.
У Основном јавном тужилаштву у Смедереву настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Драгана Поповић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Смедереву,
2. Ивка Дамњановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Смедереву,
3. Драгана Милошевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Смедереву,
4. Оливера Милојевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Смедереву,
5. Саша Мркић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Смедереву,
6. Габор Нађ, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Панчеву.
У Основном јавном тужилаштву у Великој Плани настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Славица Ивановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Смедереву,
2. Предраг Здравковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Смедереву.
II
ЗА ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ
САДУ
У Основном јавном тужилаштву у Новом Саду настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Мирјана Пековић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Саду,
2. Гордана Раиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Саду,
3. Мирјана Вукоје, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
4. Јасна Тодоровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
5. Бранислав Лепотић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
6. Ружица Татомировић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
7. Владана Тодорић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
8. Ксенија Башић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
9. Тијана Божовић Мишић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
10. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
11. Радивој Каћански, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Саду,
12. Миољуб Бабић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
13. Гордана Поповић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Саду,
14. Светлана Бенишек Сувајџић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
15. Драгана Тадић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
16. Наташа Грујић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
17. Рада Бекут, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
18. Драгана Ђукић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
19. Милица Ђогић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
20. Славица Добрић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици,
21. Јадранка Дутина, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
22. Милена Којић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
23. Сузана Бабић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
24. Данијела Илић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
25. Тамара Лобода Стојановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
26. Александра Радованов, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду,
27. Мирослав Ракић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
28. Изабела Бајић Пајташев, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зрењанину.
У Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Павел Колар, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
2. Славко Манојловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду.
У Основном јавном тужилаштву у Суботици настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Милка Беланчић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици,
2. Марија Нађ Верт, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици,
3. Ливија Панић Милетић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Суботици,
4. Ференц Хегедиш, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици,
5. Ђерђи Вилагош, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици,
6. Валентина Брдар, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици.
У Основном јавном тужилаштву у Сенти настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Катарина Сегедински, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Суботици,
2. Золтан Кребс, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Суботици.
У Основном јавном тужилаштву у Сомбору настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јелена Иветић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сомбору,
2. Владимир Шакић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Сомбору,
3. Богдан Јовановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Сомбору,
4. Снежана Богић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сомбору,
5. Весна Дражић Михаљевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сомбору,
6. Бранимир Плавшић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сомбору,
7. Светлана Земуновић Ћирић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сомбору,
8. Љубица Обрадовић, заменик
тужилаштву у Сомбору.
јавног
тужиоца
у
Основном
јавном
У Основном јавном тужилаштву у Врбасу наставља да врши функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Момчило Бабић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сомбору.
У Основном јавном тужилаштву у Зрењанину настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Слободан Јосимовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зрењанину,
2. Весна Марковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину,
3. Гордана Путић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину,
4. Сузана Цветковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Зрењанину,
5. Сава Петров, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину.
У Основном јавном тужилаштву у Бечеју настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Михаљ Пакаи, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду,
2. Томислав Рунић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Саду.
У Основном јавном тужилаштву у Кикинди настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Смиљка Радловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Кикинди,
2. Катарина Бобић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Кикинди,
3. Марко Миљановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Кикинди.
У Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Нада Радмановић Грозданић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
2. Светлана Ђукић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
3. Златимир Гаџурић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Сремској Митровици,
4. Вера Студен, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
5. Милан Шарчевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
6. Светлана Недељковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
7. Драган Пејић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
8. Гордана Ерак, заменик тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској
Митровици.
У Основном јавном тужилаштву у Руми настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Диана Драговић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
2. Милица Гргић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
3. Владимир Шарац, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Сремској Митровици,
4. Софија Витомировић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици.
У Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Душан Врекић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
2. Анђелка Савић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици,
3. Слободанка Нешковић Братуша, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
4. Марија Панић Зорић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
5. Соња Фришчић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Сремској Митровици.
У Основном јавном тужилаштву у Шапцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Милена Аврамовић, заменик
тужилаштву у Шапцу,
јавног
тужиоца
у
Основном
јавном
2. Зоран Гавриловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Шапцу,
3. Мирјана Обрадовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Шапцу,
4. Агнеса Поч, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
5. Владимир Христовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Шапцу,
6. Бојан Прстојевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
7. Видосава Васић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
8. Љиљана Гарибовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Шапцу,
9. Јасмина Југовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
10. Сандра Кулезић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
11. Драгољуб Осећански, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Шапцу,
12. Бранко Остојић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Шапцу,
13. Зоран Несторовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Шапцу.
У Основном јавном тужилаштву у Лозници настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Оливера Јовановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лозници,
2. Младенка Манојловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лозници,
3. Драгољуб Радосављевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лозници,
4. Предраг Петковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лозници,
5. Весна Везилић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Лозници,
6. Никола Обрадовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лозници,
7. Алексић Миљана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Лозници.
III
ЗА ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У КРАГУЈЕВЦУ
У Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Марија Младеновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
2. Наташа Гребовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Крагујевцу,
3. Биљана Поповић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
4. Јасмина Алексић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
5. Гордана Миленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
6. Татјана Ћунковић Стојковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
7. Гордана Ивановић Јеремић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
8. Драгана Драгојевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
9. Весна Перовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
10. Слободанка Раковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу,
11. Зоран Бабић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
12. Весна Остојић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
13. Зоран Николов, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу.
У Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Зоран Ивановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крагујевцу,
2. Зорица Недељковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крагујевцу.
У Основном јавном тужилаштву у Јагодини настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Миша Јовановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини,
2. Ненад Петровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини,
3. Горан Филиповић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Јагодини,
4. Дејан Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини,
5. Јасмина Ерак, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини,
6. Сташа Симић Петковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Јагодини,
7. Светлана Дабић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини.
У Основном јавном тужлаштву у Деспотовцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Марина Вучићевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Јагодини,
2. Првослав Антић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Јагодини,
3. Предраг Патрић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Параћину.
У Основном јавном тужилаштву у Параћину настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Љубиша Бранковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Параћину,
2. Оливера Јовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Параћину,
3. Снежана Миленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Параћину,
4. Марина Макариев, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Параћину,
5. Светлана Дарујевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Параћину,
6. Татијана Ђого, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Параћину.
У Основном јавном тужилаштву у Крушевцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Бранислав Павловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крушевцу,
2. Братислав Петровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крушевцу,
3. Мирослав Милутиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крушевцу,
4. Дејан Миленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Крушевцу,
5. Драгана Ужаревић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Крушевцу,
6. Драган Јовановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Крушевцу,
7. Тања Исаиловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крушевцу,
8. Наташа Перовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крушевцу,
9. Славица Станичић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Крушевцу.
У Основном јавном тужилаштву у Брусу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Зоран Раичевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крушевцу,
2. Драги Митровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Крушевцу.
У Основном јавном тужилаштву у Трстенику настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јелена Лапчевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Трстенику,
2. Виолета Вукмировић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Крушевцу.
У Основном јавном тужилаштву у Краљеву настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца :
1. Живан Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву,
2. Мирјана Миловић Коларевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Краљеву,
3. Дејана Срећковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Краљеву,
4. Селена Тапушковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Краљеву,
5. Светлана Чурлић Ћеран, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Краљеву,
6. Сања Протић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву,
7. Снежана Џамић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву,
8. Мајда Ракић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву,
9. Јасмина Вуковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Рашкој настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Драгица Росић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Краљеву,
2. Радисав Филимоновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Краљеву.
У Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару настављају да врше
фунцију заменика јавног тужиоца:
1. Јован Милановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Пазару,
2. Фатима Дацић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Пазару,
3. Хазбија Алибашић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Пазару,
4. Мира Пузовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Пазару,
5. Реља Петровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Новом Пазару,
6. Раданко Лојаница, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Новом Пазару.
У Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јелена Банковић Симић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Пожаревцу,
2. Љубиша Васић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пожаревцу,
3. Драгана Костић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пожаревцу,
4. Снежана Дубајић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пожаревцу,
5. Данијела Трифуновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Пожаревцу,
6. Јасмина Живковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Пожаревцу,
7. Радомир Јанаћковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Пожаревцу,
8. Слободан Динић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пожаревцу.
У Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту наставља да врши
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Саша Милојковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Пожаревцу.
У Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави наставља да врши
функцију заменика јавног тужиоца:
1.
Мирјана Дичић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пожаревцу.
У Основном јавном тужилаштву у Чачку настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Анка Брадић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Чачку,
2. Јелена Ћурчић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Чачку,
3. Мирјана Томашевић Ђондрић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Чачку,
4. Слађана Пауновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Чачку,
5. Данило Вујичић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Чачку,
6. Стеван Милићевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Пожеги,
7. Радољуб Нешковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Пожеги.
У Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Милена Вељовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Чачку,
2. Иван Зарић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Чачку.
У Основном јавном тужилаштву у Ужицу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Марија Гачић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ужицу,
2. Павле Маркићевић, заменик јавног тужиоца у Основном
јавном
тужилаштву у Ужицу,
3. Саша Нешовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ужицу,
јавном
4. Биљана Марјановић, заменик јавног тужиоца у Основном
тужилаштву у Ужицу,
5. Драган Мановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Ужицу.
У Основном јавном тужилаштву у Пожеги настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Александар Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Основном
јавном
тужилаштву у Пожеги,
2. Слађана Шкрбић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Пожеги.
У Основном јавном тужилаштву у Пријепољу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Љубо Вукашиновић, заменик јавног тужиоца у Основном
јавном
тужилаштву у Пријепољу,
2. Петко Пуцаревић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Пријепољу,
јавном
3. Јасминка Бошковић, заменик јавног тужиоца у Основном
тужилаштву у Пријепољу.
IV
ЗА ПОДРУЧЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НИШУ
У Основном јавном тужилаштву у Нишу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Андрија Ивић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
2. Александар Стевановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
3. Саша Ђокић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
4. Мирјана Момчиловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
5. Драгољуб Миладиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
6. Татјана Стевановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
7. Љубиша Костић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
8. Јова Тасић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
9. Весна Стојановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Нишу,
10. Оливера Цветановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
11. Драгана Пешић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
12. Милена Цветковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Нишу,
13. Јасмина Јованчић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Нишу,
14. Александра Грујић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Нишу,
15. Љиљана Златановић Јанковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу,
16. Емица Живановић Лазаревић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Нишу.
У Основном јавном тужилаштву у Алексинцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Саша Стојановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
2. Бранислава Анђелковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
3. Иван Симоновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу,
4. Иван Митровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Нишу.
У Основном јавном тужилаштву у Врању настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Емилија Тончић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
2. Заре Динић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
3. Бранислава Михајловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Врању,
4. Мирослав Томић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
5. Насип Реџепи, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
6. Трајко Наумовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Врању,
7. Јусуф Сулејмани, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
8. Бобан Накић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
9. Зоран Митић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
10. Ајше Ферати, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
11. Зоран Китановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Врању,
12. Јовица Јовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању.
У Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану настављају да врше
функцију заменика јавног тужиоца:
1. Драган Николић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању,
2. Љиљана Петровић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Врању,
3. Миодраг Митић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Врању.
У Основном јавном тужилаштву у Зајечару настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1.
2.
3.
4.
5.
Драган Божиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
Драгана Каменовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
Славиша Димитријевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
Дејан Стојановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Зајечару,
Небојша Првуловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
6.
7.
8.
Драгана Сибиновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару,
Миодраг Цановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Зајечару,
Драгослав Поповић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Зајечару.
У Основном јавном тужилаштву у Бору настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Славица Лукић Сталетовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Бору,
2. Марина Ћирић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Бору,
3. Љубинка Кљајевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Бору.
У Основном јавном тужилаштву у Неготину настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Драган Пејкић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Неготину,
2. Јелена Прстић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Неготину,
3. Ненад Срзентић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Неготину,
4. Игор Тасић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Неготину,
5. Тијана Јеленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Неготину.
У Основном јавном тужилаштву у Лесковцу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Весна Влајић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Лесковцу,
2. Милица Лазаревић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лесковцу,
3. Гордана Николић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лесковцу,
4. Рената Цветановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лесковцу,
5. Дејан Гачић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Лесковцу,
6. Јован Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Лесковцу,
7. Славиша Богдановић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лесковцу,
8. Марина Кецојевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Лесковцу,
9. Слађана Ранђеловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лесковцу,
10. Златко Милошевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лесковцу.
У Основном јавном тужилаштву у Лебану настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Десимир Анђелковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лесковцу,
2. Станислав Станковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Лесковцу.
У Основном јавном тужилаштву у Прокупљу настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Јелена Бошковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Прокупљу,
2. Бобана Грујић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Прокупљу,
3. Соња Пауновић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Прокупљу,
4. Ранко Максимовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Прокупљу.
У Основном јавном тужилаштву у Куршумлији наставља да врши функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Љубомир Вељовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву
у Прокупљу.
У Основном јавном тужилаштву у Пироту настављају да врше функцију
заменика јавног тужиоца:
1. Иван Иванов, заменик јавног тужиоца у
Пироту,
2. Дејан Ристић, заменик јавног тужиоца у
Пироту,
3. Албертина Златковић, заменик јавног
тужилаштву у Пироту,
4. Миљана Ранђеловић, заменик јавног
тужилаштву у Пироту,
Основном јавном тужилаштву у
Основном јавном тужилаштву у
тужиоца у Основном јавном
тужиоца у Основном јавном
5. Сузана Тошић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у
Пироту.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
А број 612/13
У Београду, 24. децембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Загорка Доловац, с.р.
Download

odluka o nastavljanju vršenja funkcije zamenika javnog tužioca