Download

Magnetno polje električne struje.Jačina magnetnog polja.Magnetna