RB
1
2
3
4
5
6DSR
6DSR
6DSR
6DSR
6DSR
6DSR
7
8
TURIZAM I HOTELIJERSTVO (I GODINA)
Semestar
Naziv predmeta
Profesor i asistent
1
Sociologija
Doc. Dr Vladimir Džamić
1
Informatika
Doc. Dr Gojko Grubor
mt Dalibor Radovanović
1
Ekonomija
Prof. Dr Slobodan Barač
Stefan Perišić
1
Ekonomika turizma
Prof. dr Dragoljub Barjaktarović
Miroslav Knežević, master
1,2
Engleski jezik 1
Vera Ošmjanski
1,2
Italijanski jezik 1
Ivona Jerinić
1,2
Nemački jezik 1
Marina Đukić
1,2
Kineski jezik 1
Biljana Simić
1,2
Ruski jezik 1
Nikola Livada
1,2
Francuski jezik 1
Danijela Tasić
1,2
Španski jezik 1
Maja Veljković
2
Računovodstvo
Doc. Dr Vule Mizdraković
Tanja Petričević, master
2
Kvantitativne metode
Prof. Dr Mališa Žižović
Ana Simićević
TURIZAM I HOTELIJERSTVO (II GODINA)
1
2
Marketing
Menadžment
3
3
3(I1)
Menadžment turističke destinacije
3
3(I1)
Upravljanje ljudskim resursima u
hotelijerstvu
3
4
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
6
Engleski jezik 2
Italijanski jezik 2
Nemački jezik 2
Kineski jezik 2
Ruski jezik 2
Francuski jezik 2
Španski jezik 2
Turizam i prostor
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
4
7
8
1
2
3(i2)
Doc. Dr Jelena Gajić
Doc. Dr Miloljub Albijanić
mr Tamara Lukić
Prof. Dr Jovan Popesku
Danijel Pavlović, master
Prof. Dr Slobodan Čerović
Nikola Minić, master
Ivana Đerić
Ivona Jerinić
Marina Đukić
Biljana Simić
Nikola Livada
Danijela Tasić
Aleksandra Gagić
Nikica Radović, master
Doc. Dr Jelena Gajić
Ivana Brdar, master
4
Pravo sa osnovama prava EU
Prof. Dr Marija Kostić
Sofija Vukićević
TURIZAM I HOTELIJERSTVO (III GODINA)
5
Hotelsko poslovanje
Prof. dr Slobodan Čerović
Miroslav Knežević, master
Marketing usluga
4
Poslovanje turističkih agencija i organizatora
5
Prof. dr Vesna Spasić
5
Danijel Pavlović, master
Doc. dr Tijana Radojević
Nikica Raović, master
Finansijsko poslovanje u turizmu
3(I2)
Upravljanje ljudskim resursima u
hotelijerstvu
5
Prof. Dr Slobodan Čerović
Nikola Minić. Master
Prof. Dr Milijanko Portić
Predrag Obradović, master
Ivana Đerić
Ivona Jerinić
Marina Đukić
Jelena Tulić Ceballos
Nikola Livada
Danijela Tasić
Aleksandra Gagić
Doc. Dr Ivan Nikčević
3(I2)
Gastronomija
5
4
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
6
Engleski jezik 3
Italijanski jezik 3
Nemački jezik 3
Kineski jezik 3
Ruski jezik 3
Francuski jezik 3
Španski jezik 3
Poslovno pravo
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
6
7
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
6
Prof. Dr Angelina Njeguš
6
mr Dalibor Radovanović
Prof. Dr Jovan Popesku
Danijel Pavlović, master
8
9
1
2
3 (I3)
3(I3)
3(i3)
4
5DSR
5DSR
5DSR
6(I4)
6(I4)
7(I5)
7(I5)
7(I5)
Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Stručna praksa
TURIZAM I HOTELIJERSTVO (IV GODINA)
7
Principi ishrane i rekreacije
Doc. Dr Svetlana Stanišić- Stojić
7
Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu
Prof. Dr Radmila Živković
Ivana Brdar, master
7
Tehnologija životnih namirnica
Doc. Dr Svetlana Stanišić- Stojić
7
Projektovanje i izgradnja hotelijerstva
Prof. Dr Slobodan Čerović
Nikola Minić, master
7
Menadžment prirodnih i kulturnih resursa
Prof. Dr Verka Jovanović
Ivana Brdar, master
7,8
Engleski jezik 4
Vera Ošmjanski
7,8
Italijanski jezik 4
Ivona Jerinić
7,8
Nemački jezik 4
Marina Đukić
7,8
Španski jezik 4
Maja Veljković
8
Ekonomsko finansijska analiza u turizmu
Prof.dr Vesna Spaić
Nikica Radović, master
Ekonomsko finansijska analiza u
8
Prof.dr Slobodan Čerović
hotelijerstvu
Nikica Radović, master
8
Tematski turizam
Prof. Dr Verka Jovanović
Nikola Minić, master
8
Upravljenje kvalitetom u hotelijerstvu
Prof.dr Dragoljub Barjaktarović
Miroslav Knežević, master
8
Restoraterstvo
Prof. Dr Milijanko Portić
Predrag Obradović, master
Download

Naziv predmeta Profesor i asistent Sociologija Doc. Dr Vladimir