TURIZAM I UGOSTITELJSTVO / TOURISM AND CATERING
Restoran – Pizzeria „Babilon“ ................................................................................................................. 2
Ski-Mići d.o.o........................................................................................................................................... 3
Centar za medicinsku rehabilitaciju ........................................................................................................ 4
HVOJA d.o.o. ........................................................................................................................................... 5
Prokoško jezero d.o.o. ............................................................................................................................ 6
Aquareumal d.o.o. .................................................................................................................................. 7
Pegasus d.o.o. ......................................................................................................................................... 8
UTD “Turist 98” d.o.o. ............................................................................................................................. 9
Vlašić ski d.o.o ....................................................................................................................................... 10
Motel ABA d.o.o .................................................................................................................................... 11
Pansion Vlašić Ski .................................................................................................................................. 12
MS-Komerc d.o.o .................................................................................................................................. 13
Restoran – Pizzeria „Babilon“
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Sultan Ahmedova 128.
70230 Bugojno
Tel.: 030/257-107, 061/373-722
Fax: /
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Bujak Predrag/ Bujak Nenad
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1983-1991, 2002
Broj zaposlenih / Number of employed
10
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Restoran trenutno raspolaže sa 60 mjesta i
više od 50 vrsta jela od domaće
tradicionalne, mediteranske i italijanske
kuhinje. Takođe ima i široku paletu izbora
domaćih i stranih vina koje mogu da
zadovolje i najzahtjevnije. Vrši uslugu
keteringa i iznajmljivanje šatora.
bosanski, engleski, njemački
Activity:
The restaurant currently has 60 locations and more
than 50 kinds of homemade traditional dishes,
Mediterranean and Italian cuisine. It also has a wide
variety of choices of domestic and foreign wines, which
can satisfy the most demanding. Performs service
catering and hire tents.
2
Ski-Mići d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Ravanjski put 17
72260 Busovača
Tel.: 063 335 855
Fax: 00387 30/735-051
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Miroslav Šafradin
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2005
Broj zaposlenih / Number of employed
2
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Turizam i rekreacija.
hrvatski
Activity:
Tourism and recreation.
3
Centar za medicinsku rehabilitaciju
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Banjska 1
71270 Fojnica
Tel.: 00387 30/838-800, 838-804
Fax: 00387 30/838-900
E-mail: [email protected]
Web: www.reumal.ba
Kontakt osoba / Contact person
Dr. Elvedin Kapo
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1995
Broj zaposlenih / Number of employed
390
Jezik korespodencije /
bosanski, engleski, njemački, francuski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Medicinska rehabilitacija, ortopedsko- Medical rehabilitation, orthopedic
rekonstruktivna
hirurgija,
specifična surgery, specific diagnosis.
dijagnostika.
reconstructive
4
HVOJA d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poljana b.b.
71270 Fojnica
Tel.: 00387 30/630-200
Fax: 00387 30/630-200
E-mail: [email protected]
Web: www.brusnica.ba
Kontakt osoba / Contact person
Katica Iviš
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2002
Broj zaposlenih / Number of employed
5
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Uslužno turistička.
BiH jezici
Activity:
Tourist service.
5
Prokoško jezero d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
ZAVNOBiH-a 1
71270 Fojnica
Tel.: 00387 30/802-053
Fax: 00387 30/802-053
E-mail: [email protected]
Web: www.starigradfojnica.com
Kontakt osoba / Contact person
Nenad Šavija
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2006
Broj zaposlenih / Number of employed
15
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Hoteli i moteli-turistička djelatnost.
hrvatski
Activity:
Hotels and motels and tourist activity.
6
Aquareumal d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Banjska 3
71270 Fojnica
Tel.: 00387 30/547-610
Fax: 00387 30/547-610
E-mail: [email protected]
Web: www.aquareumal.ba
Kontakt osoba / Contact person
Džemal Polutan
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2005
Broj zaposlenih / Number of employed
40
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Turizam i ugostiteljstvo.
bosanski, engleski
Activity:
Turism and catering.
7
Pegasus d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Trnovača b.b.
70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Tel.: 063 453 - 440
Fax: 00387 30 495 - 977
E-mail: [email protected]
Web: www.pegasus.ba
Kontakt osoba / Contact person
Tomislav Bošnjak, Mario Šipić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2003
Broj zaposlenih / Number of employed
5
Jezik korespodencije /
hrvatski, engleski, njemački
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Hoteli i sličan smještaj, ljetni i zimski Hotels and similar accommodation, summer and
turizam.
winter holidays.
8
UTD “Turist 98” d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Kulina Bana br. 1
70101 Jajce
Tel.: 00387 30/654-144,
Fax: 00387 30/658-849
E-mail: [email protected]
Web: www.hotel-turist98.com
Kontakt osoba / Contact person
Ivanka Pejić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1998
Broj zaposlenih / Number of employed
28
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Ugostiteljsko-turistička djelatnost.
hrvatski
Activity:
Catering and tourism activity.
9
Vlašić ski d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Babanovac b.b.
72270 Travnik
Tel.: 00387 30/540-286
Fax: 00387 30/540-287
E-mail: [email protected]
Web: www.vlasic-ski.info
Kontakt osoba / Contact person
Goran Šarić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2003
Broj zaposlenih / Number of employed
5
Jezik korespodencije /
bosanski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Pružanje usluga vertikalnog transporta Providing vertical transportation-ski resorts.
skijališta.
10
Motel ABA d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Šumeće 166 A
72270 Travnik
Tel.: 00387 30/511-462
Fax: 00387 30/598-185
E-mail: [email protected]
Web: www.aba.ba
Kontakt osoba / Contact person
Adnan Baltić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2002
Broj zaposlenih / Number of employed
10
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Usluge noćenja.
bosanski i engleski
Activity:
Service overnights.
11
Pansion Vlašić Ski
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Babanovac, Vlašić
72270 Travnik
Tel.: 00387 30/541-230
Fax: 00387 30/541-232
E-mail: [email protected]
Web: www.vlasicski.com.ba
Kontakt osoba / Contact person
Spahić Sulejman /061 184-082/
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2005
Broj zaposlenih / Number of employed
4
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Ugostiteljstvo, trgovina i usluge.
bosanski, hrvatski, srpski
Activity:
Catering, trade and services.
12
MS-Komerc d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Šehitluci b.b.
70230 Bugojno
Tel.: 00387 30/254-777
Fax: 00387 30/254-777
E-mail: /
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Sulejman Karadža
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1995
Broj zaposlenih / Number of employed
7
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Ugostiteljstvo
bosanski
Activity:
Catering
13
Download

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO / TOURISM AND CATERING