"Dual papiri}i"
ekolo{ko higijenski papiri}i za
efikasno i pametno odlaganje `vaka}ih guma
/vizit karte sa multifunkcionalnim blokom/
www.papiricizazvake.rs
Cenovnik va`i od 01.10.2011.
1000kom.
=
129eura
1500kom.
=
178eura
2000kom.
=
224eura
2500kom.
=
259eura
3000kom.
=
288eura
3500kom.
=
314eura
4000kom.
=
402eura
5000kom.
=
454eura
7000kom.
=
584eura
10000kom.
=
733eura
15000kom.
=
1069eura
20000kom.
=
1328eura
35000kom.
=
2192eura
50000kom.
=
3089eura
70000kom.
=
4159eura
100000kom.
=
5694eura
Va`no: U navedene cene nije ura~unat PDV
Naplata se vr{i u dinarima po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate
Download

Dual Papirici cenovnik 2011