İKİS İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi
Veri Giriş İşlemleri
Açıklama Notu
İKİS İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi’ne Ekim ayı toplantısında;
1. 2014 yılında yürütülmekte ve yürütülecek olan yatırım projesi bilgileri (Proje Yönetimi),
2. Sektör Envanter ve İhtiyaç ile Sektörel İzleme (Sektörel Veri Giriş Yönetimi),
3. Sektörel Sorun İşlemleri ile Proje Sorun İşlemleri (Sorun İşlemleri)
veri girişleri yapılacaktır.
İKİS sistemine http://ikis.dpt.gov.tr adresinden giriş yapılmaktadır.
1. Proje Veri Giriş İşlemleri
Bu dönemde yalnızca 2014 yılına ait proje bilgileri girilecektir.
1. Eski dönemlerde bilgisi girilen ve devam eden projeler için bu toplantı döneminde aşağıdaki
işlemler yapılır.
Eski Dönemlerde Bilgileri Girilen “Yatırım Programındaki Projeler” için
“Proje Yönetimi”nden “Yatırım Programındaki Proje İşlemleri” butonu tıklanır. Açılan sayfadan “Proje
Gerçekleşme İşlemleri” butonu tıklanır.
Daha önce girmiş olduğunuz projelerin listesi gelir.
Bilgisi girilecek projenin üstünü bir defa tıklanır.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Açılan kutucukta pembe olan hücreler doldurulur ve “+ Ekle” butonu tıklanır.
Kutucuk kapanır.
Son olarak, alttaki “Onayla” butonu tıklanır.
Eski Dönemlerde Bilgileri Girilen “Yatırım Programı Dışındaki Projeler” için
“Proje Yönetimi”nden “Yatırım Programı Dışındaki Proje İşlemleri” butonu tıklanır. Açılan sayfadan
“Proje Gerçekleşme İşlemleri” butonu tıklanır.
Daha önce girmiş olduğunuz projelerin listesi gelir.
Bilgisi girilecek projenin üstünü bir defa tıklanır.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Açılan kutucukta pembe olan hücreler doldurulur ve “+ Ekle” butonu tıklanır.
Kutucuk kapanır.
Son olarak, alttaki “Onayla” butonu tıklanır.
2. Daha önce girilmeyen ve yeni giriş yapılacak projeler için bu toplantı döneminde aşağıdaki
işlemler yapılır.
“Yatırım Programındaki Projeler” için
“Proje Yönetimi”nden “Yatırım Programındaki Proje İşlemleri” butonu tıklanır.
Karşınıza gelen dört butondan “Güncel Dönem Proje İşlemleri” butonu tıklanır.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Açılan “Program Seçimi” kutucuğuna bilgisi girilecek projenin adı veya proje numarasından
herhangi biri girilir ve “Yatırım Programındaki Proje Sorgula” butonunu tıklanır.
Yatırım programındaki proje görüntülenir. Bu projenin üzeri bir sefer tıklanır ve alttaki
“Devam Et” butonu tıklanır.
Karşınıza gelen “Proje Formu” kutucuğu doldurulur.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Yeni girmiş olduğunuz proje bilgileri gelir.
Bu projenin üstünü bir defa tıklanır.
Son olarak, alttaki “Onayla” butonu tıklanır.
Daha sonra bu proje için de “1. Eski dönemlerde bilgisi girilen projeler için bu toplantı
döneminde aşağıdaki işlemler yapılır.” başlığı altındaki işlemler yapılır.
“Yatırım Programı Dışındaki Projeler” için
“Proje Yönetimi”nden “Yatırım Programı Dışınndaki Proje İşlemleri” butonu tıklanır.
Karşınıza gelen dört butondan “Güncel Dönem Proje İşlemleri” butonu tıklanır.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Açılan “Program Seçimi” kutucuğuna bilgisi girilecek projeye uygun olarak “Karar Merci” ve
Yatırım Kategorisi” seçilerek “Program Sorgula” butonunu tıklanır.
Karşınıza gelen programlardan uygun olanın üzeri bir sefer tıklanır ve alttaki “Devam Et”
butonu tıklanır.
Karşınıza gelen “Proje Formu” kutucuğu doldurulur.
Daha sonra alttaki yeşil “+ Ekle” butonu tıklanır.
Yeni girmiş olduğunuz proje bilgileri gelir.
Bu projenin üstünü bir defa tıklanır.
Son olarak, alttaki “Onayla” butonu tıklanır.
Daha sonra bu proje için de “1. Eski dönemlerde bilgisi girilen projeler için bu toplantı
döneminde aşağıdaki işlemler yapılır.” başlığı altındaki işlemler yapılır.
2. Sektörel Envanter ve İhtiyaç ile Sektörel İzleme Veri Giriş İşlemleri
Sektör işlemleri veri girişi;
1. Sektörel Envanter ve İhtiyaç
2. Sektörel İzleme
olmak üzere iki yere yapılır.
1. “Sektörel Envanter ve İhtiyaç” veri girişi için aşağıdaki işlemler yapılır.
“Sektörel Veri Girişi Yönetimi”nden “Veri Giriş İşlemleri” butonu tıklanır.
Açılan sayfadan “Sektörel Envanter ve İhtiyaç” butonu bir defa tıklanır.
Daha sonra alttaki “Verileri Düzenle” butonu tıklanır.
Aktif hale gelen gri hücreler doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır.
Veri Girişi yapıldı uyarısıyla beraber “Tamam” butonu tıklanır.
Son olarak “Onayla” butonu tıklanır.
2. “Sektörel İzleme” veri girişi için aşağıdaki işlemler yapılır.
“Sektörel Veri Girişi Yönetimi”nden “Veri Giriş İşlemleri” butonu tıklanır.
Açılan sayfadan “Sektörel İzleme” butonu bir defa tıklanır.
Daha sonra alttaki “Verileri Düzenle” butonu tıklanır.
Aktif hale gelen gri hücreler doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır.
Veri Girişi yapıldı uyarısıyla beraber “Tamam” butonu tıklanır.
Son olarak “Onayla” butonu tıklanır.
3. Sektörel ve Proje Sorun Veri Giriş İşlemleri
Üstteki “Sorun İşlemleri” butonundan veri girişi yapılacak olan bu bölümde iki tip sorun tipi
bulunmaktadır. Birincisi “Sektörel Sorun İşlemleri”, ikincisi “Proje Sorun İşlemleri”dir.
“Sektörel Sorun İşlemleri” bölümü kuruluşun görev alanıyla ilgili sektörde varolan sorunların tespiti
amacıyla doldurulması gerekmektedir.
“Sorun İşlemleri” butonundan “Sektörel Sorun İşlemleri” butonu tıklanır. Daha sonra açılan pencerenin
altındaki “+ Ekle” butonu tıklanır. Açılan yeni “Sorun Ekleme Formu” doldurulur.
“Sorunun Adı” kısmına, sorunu anlatan kısa anlaşılır ve öz başlık yazılır. Sorunun ayrıntıları “Açıklama”
kısmında gösterilir.
“Sorun Ekleme Formu” doldurulduktan sonra sağ altta bulunan “Kaydet” butonu tıklanarak işlem
tamamlanmış olur.
İkinci veya daha sonraki sorunlar için aynı işlem yapılır.
“Proje Sorun İşlemleri” bölümü yürütülmekte veya yürütülecek projelerle ilgili sorunların tespiti
amacıyla doldurulması gerekmektedir.
“Proje Sorun İşlemleri” butonu tıklanır. Karşımıza “Yatırım Programındaki Projeler” ve “Yatırım
programı Dışındaki Projeler” butonları çıkar. Sorun yazılacak proje hangi grupta ise o buton tıklanır.
Açılan sayfadan alttaki “+ Ekle” butonu tıklanır. Açılan “Proje Sorun Ekleme Formu” doldurularak sağ
alttaki “Kaydet” butonu tıklanır ve veri girişi tamamlanır.
İkinci veya daha sonraki sorunlar için aynı işlem yapılır.
Not-1: Fiziki gerçekleşme bilgilerinin girildiği “Fiziki Gerçekleşme Formu”nda “2014 yılı Gerçekleşme
Bilgileri” başlığı altındaki “Merkezi Bütçeden Aktarılan Ödenek TL” hücresine, belediyeler o proje için
bütçelerine koydukları ve harcanabilir durumda olan ödenekleri yazacaklardır.
Not-2: Veri girişleri konusunda ayrıntılı bilgilere İKİS sisteminde sağ üstte “Yardım” menüsünden
“Yardım Sorgulama” butonundan ulaşılabilir.
Not-3: İhtiyaç duyulan hallerde 0 288 214 51 55 / 233 numaralı telefondan Bülent TAŞ aranabilir.
Download

İKİS İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi Veri Giriş İşlemleri Açıklama