Dobrý den,
zaujala mě možnost studovat dálkově obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika", dvouleté studium.
Dovoluji si vás požádat o několik odpovědí na mé otázky. Na vašich stránkách jsem se dozvěděla
hodně, přesto si ale nějaké informace potřebuji ověřit, či doplnit. Připravila jsem si několik otázek v
bodech.
Otázka: Dá se u přijímací zkoušky uplatnit hra na flétnu, či na elektronické klávesy, nikoliv jen hra na
klavír, či kytaru? Požaduje se znalost hry podle not?
Odpověď: Zkouška z hudební výchovy se skládá ze 4 částí – přednes připravené písně, zvuková
analýza, smysl pro rytmus a informativní pohovor. Za každou část můžete získat maximálně 5 bodů.
V rámci informativního pohovoru můžete předvést i hru na další nástroje a komise Vám přidělí body.
Znalost hry podle not nepožadujeme. Je součástí výuky předmětů hudební výchova s didaktikou a hra
na hudební nástroj
Otázka: Jaké předměty se vyučují?
Odpověď:Učební plány jednotlivých forem dálkového studia jsou na internetu.
Otázka: Jak mám rozumět "uznávání" předmětů, jakých předmětů se to týká? Můj případabsolventka SZŠ, maturita z ČJ a dále jen odborné předměty (na škole byly vyučovány běžné
předměty jako dějepis, matematika, chemie, fyzika apod. dva první ročníky....)
Odpověď:Předpokládám, že ve Vašem případě byste musela složit rozdílovou zkoušku ze zeměpisu,
který se na středních zdravotnických školách nevyučuje. Obecně je třeba složit rozdílové zkoušky ze
všech předmětů, které jsou součástí učebního plánu denního studia a neměla jste je na první škole.
Rozdílovou zkoušku si domluvíte osobně s vyučujícím daného předmětu
a musíte ji složit do
klasifikační porady za maturitní ročník.
Otázka:Povinná účast na sportovních kurzech a praxe v MŠ a školní družině je rozdělena do obou
ročníků, je toto nějak volitelné? (Zaměstnavatel by mi nemusel umožnit tolik volna a ještě v
konkrétním termínu...)
Odpověď: Je to volitelné. V případě, že si ale turistický kurz necháte na 2. ročník, musíte počítat
s tím, že budete maturovat v podzimním termínu. Turistický kurz totiž probíhá až po ústní části
maturitní zkoušky.
Otázka:
Pochopila jsem správně, že pro řádné absolvování musím splnit min. 75% docházku na
konzultacích v případě vážných zdravotních či rodinných důvodů se situace řeší individuálně?
Odpověď: Umožníme Vám přerušení studia až na 2 roky. Všechny zkoušky, které složíte před
přerušením studia Vám po nástupu uznáme.
Otázka: Zkoušky během studia se skládají v pracovní dny? Termíny jsou fixně dané, nebo lze
individuálně dohodnout?
Odpověď:Termín zkoušek si domlouváte individuálně. Zkouší se i o víkendech
Otázka:V případě úspěšného ukončení studia je absolvent oprávněn používat titul DIS? Je brán jako
kvalifikovaný (patří do jaké platové třídy, je-li bez praxe) k výkonu práce vychovatele ve školní
družině, případně učitelky v MŠ ? Jaké je další možné uplatnění?
Odpověď: Jsme střední škola, takže titul nezískáváte. Jste plně kvalifikovaná pro práci učitelky
mateřské školy, vychovatele v družinách , na domovech mládeže, jako pedagog volného času, asistent
pedagoga a učitel(ka) přípravné třídy základní školy.
Otázka : Výběr specializace (TV, DV, HV, VV) je i u tohoto dálkového studia?
Odpověď:Výběr specializace je také u dálkového studia. Rámcový vzdělávací program přímo určuje,
že jedna ze zkoušek musí být praktická. Právě zvolená specializace připravuje maturanty na její
úspěšné zvládnutí. U dálkového studia specializaci dramatická výchova neumožňujeme.
Otázka :Je účast na dni otevřených dveří (13/1/2013) informativní i pro zájemce o dálkové studium?
Odpověď: Den otevřených dveří je pro všechny zájemce o studium.
Otázka :I v následujícím školním roce se plánuje otevření dvou tříd, tj. přijmutí cca 60 studentů?
Odpověď:
V případě zájmu otevřeme 2 třídy dvouletého studia, 1 třídu ročního studia a 1 třídu
čtyřletého studia.
Otázka : Mám maturitu na střední škole a v rámci dalšího vzdělávání vystudované vychovatelství
na Pedagogické fakultě UK. Stačí mi k získání kvalifikace učitelky na mateřské škole jednotlivá
zkouška?
Odpověď:
Získání plné kvalifikace vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky se týká pouze
absolventů studijních oborů " Učitelství pro mateřské školy" a " Vychovatelství".
Vy se musíte přihlásit k dálkovému studiu oboru vzdělání "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Pokud máte minimálně čtyřsemestrové studium, můžete být zařazena mezi uchazeče o jednoleté
studium (do 20. března 2013).
Ladislav Šíma
zástupce ředitele
Download

Nejčastější dotazy - Střední pedagogická škola Beroun