Revolucija na polju klimatizacije i hlađenja
HALCOR RESEARCH & DEVELOPMENT S.A.
March 2012 Opis proizvoda
TALOS DUAL je bimetalna bešavna cev koja se sastoji od dva bešavna metalna sloja:
(1)BAKAR ‐ (2) ALUMINIJUM
(2)Unutrašnji metalni sloj je snažnom metalurškom vezom povezan sa spoljašnjim aluminijumskim slojem, tako da je omogućena apsolutna unifikacija tj. jedinstvenost i homogenost jedne cevi koja se sastoji od dva sloja
OPIS PROIZVODA
Sjedinjavanje dva metala omogućeno je formiranjem snažne metalurške veze
između dva metala koja nastaje difuzijom atoma bakra i aluminijuma
Predeo u kome je izvedeno metalurško spajanje CU
ΑL
Aluminum Diffusion zone
Copper
OPIS PROIZVODA
Ovakvo spajanje dva bešavna sloja omogućava da se Talos Dual bimetalna cev
ponaša kao bešavna homogena metalna cev koja se sastoji od dva sloja.
Sečenje
Pertlovanje
Širenje
Savijanje
Spajanje
Primena
 Instalacione cevi za A/C split sisteme
• Standardizovane dimenzije 1/4“, 3/8“, 1/2“, 5/8“
3/4“, 7/8“, 1“1/8, u izradi
• U standardnim koturovima (pancakes)
• Gole ili predizolovane
 OEM HVAC&R
• Cevi za izmenjivače toplote
• LWC koturovi ili prave dužine
Asortiman proizvoda za A/C sisteme
 Kompletan opus colovnih dimenzija:
 1/4“ x 0.80mm (0.031“)
 3/8“ x 0.80mm (0.031“)
 1/2“ x 1.00mm (0.039“)
 5/8“ x 1.20mm (0.047“)
 Unutrašnja čistoća kao kod standardizovane bakarne cevi i
kompatibilnost sa HFC komponentama (na primer R‐410A, R‐404A, R‐
407A, itd.)
 Standardni metodi u instalaciji (savijanje, sečenje, pertlovanje,
spajanje, odvija se na isti način kao i sa bakarnim cevima)
 Dostavlja se u golim koturovima ili predizolovanim koturovima sa
izolacijom, kao i bakarne cevi
Nivoi pritiska
Normalan Maksimalni radni Pritisak pucanja
radni pritisak pritisak DuPont (1)
26bar (379psi)
‐
‐
DAIKIN (2)
‐
33bar (478psi)
‐
MITSUBISHI ELECTRIC (3)
23‐28bar (350‐400psi)
33bar (478psi)
‐
≥ 55bar (800psi) *
≥ 192bar (2790psi) **
TALOS DUAL
* Zastitni faktor radnog pritiska ≥ 1.7 (EN‐378 zahtevani je 1.43)
** Zastitni faktor ≥ 3.5 (EN‐378 zahtevani je 3.0)
(1) “Technical Information P407C/410A” Dupont Suva Refrigerants, (2) “Installation Manual VRV III System Air conditioners”, Daikin, (3) “A guide to R410A”, Mitsubishi Electric
TUV Sertifikat
TALOS DUAL je TUV sertifikovan
TALOS DUAL je TUV sertifikovan
Page 1/3 of VdTUV‐Werkstoffblast WB 569 “Seamless round composite tubes from copper and aluminum”
A/C sistemi i metode spajanja
RAC (e.g. single‐split, multi‐split)
CAC (e.g. VRF, VRV)
Spajanje A/C split jedinica
1) Sečenje
2) Obaranje ivica cevi
3) Postavljanje holendera
4) Pertlovanje
5) Provera
Spajanje A/C split jedinica
Page taken from “DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL, R410A Split Series, MODELS FTXN09KEVJU/ FTXN12KEVJU” Spajanje standardnim holenderom
Sečenje
Vizuelna provera
Skupljanje termoskupljajuće navlake plamenikom ili fenom za vreli vazduh
Obaranje ivica cevi
Postavljanje termoskupljajuće navlake i holendera na cevi, i pertlovanje cevi
Čišćenje površine na koju se postavlja termoskupljajuća navlaka Instalacija holendera na A/C jedinicu prema uputstvu za rukovanje
Kompletiranje konekcije
Prikaz pakovanih termoskupljajućih navlaka
Spajanje Talos Dual holenderom
 Alternativni metod za spajanje je upotreba specijalnog Talos Dual holendera
sa plastičnim adapterom i O‐prstenom u unutrašnjosti. O‐prstenom se
sprečava penetracija vlage na području kontakta spoljašnjeg aluminijumskog
sloja Talos Dual cevi i mesinganog holendera.
O‐Ring
Spajanje Talos Dual holenderom
Sečenje
Pertlovanje
Obaranje ivica cevi
Vizuelna provera
Kompletiranje konekcije
Postavljanje TALOS DUAL holendera Instalacija holendera na A/C jedinicu prema uputstvu za rukovanje
VRF sistemi
Mreza bakarnih cevi u VRF sistemima omogucava da jedna spoljasnja jedinica moze da
servisira nekoliko unutrasnjih jedinica. U svakom cvoru, specijalne komponentne se
koriste da razdvoje protok.
 Spoljasnje jedinice spojene su fitinzima, za cevi precnika manjeg od 5/8. Cevi veceg
precnika se tvrdo leme.
 Unutrasnje jedinice su spojene fitingom.
 Komponentne u cvoru su tvrdo lemljene.
Brazing for components
Fitting for units
VRF sistemi
Kao alternativa tvrdom lemljenju, moze se koristiti fiting razvijen za primenu u HVAC&R
sistemima, za spajanje u VRF sistemima.
VULKAN Lokring
Reflok
Talos Dual cevi mogu se spajati LOKRING tehnologijom, koristeci aluminijumske
konektore sa mesinganim umetkom.
Spajanje (lemljenje)
Legura
Tip lemljenja
Temperatura topljenja
Tip spajanja Sn96‐Ag4
Solder
221‐225C (430‐437F)
Cu‐Cu
Sn95‐Ag5
Solder
221‐245C (430‐473F)
Cu‐Cu
Sn94‐Ag6
Solder
221‐260C (430‐500F)
Cu‐Cu
Sn97‐Cu3
Solder
227‐310C (440‐590F)
Cu‐Cu
Zn98‐Al2
Brazing
380‐405C (716‐761F)
Cu‐Alu
Zn85‐Al15
Brazing
380‐450C (716‐842F)
Cu‐Alu
Zn78‐Al22
Brazing
420‐460C (788‐860F)
Cu‐Alu
Meko lemljenje Sn/Ag or Sn/Cu legurom za Cu‐Cu Tvrdo lemljenje Zn/Al legurom za Cu‐Alu Spajanje mekim lemljenjem
Bakarna cev
Unutrašnji bakarni sloj Talos Dual-a
Spoljašnji aluminijumski sloj Talos
Dual-a
Legura u spoju kao rezultat
kapilarne akcije
Testiranje pritiska
Spajanje tvrdim lemljenjem Zn/Al legurom Bakarna cev
Legura u spoju kao rezultat
kapilarne akcije
Spoljašnji aluminijumski sloj
Talos Dual cevi
Unutrašnji bakarni sloj
Talos Dual cevi
½’’x 1.0mm: 210 bars (3000psi)
OEM primena (Water Coolers)
Meko lemljenje Sn/Ag ili Sn/Cu legurom za
bakar-na-bakar spajanje u izmenjivaču
toplote
OEM primena (Water Coolers)
Osnovne prednosti Talos Dual cevi
 Niža cena u odnosu na bakarnu cev
 Redukovana težina po metru
 Unutrašnji bakarni sistem
 Balansirana kombinacija i umrežavanje u
okviru klimatizacionih i sistema za hlađenje
Download

savremena dostignuca u oblasti klimatizacije i hladjenja - Central-H