Spisok na ukinati menuva~i
[TIP
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
15.07.1993
15.07.1993
Mak kalifornija - [TIP
15.07.1993
15.07.1993
Viktorija - [TIP
15.07.1993
18.06.1997
Trgocentar - [TIP
22.07.1993
18.06.1997
Elmar AD [tip - [TIP
01.09.1993
26.12.1995
Bobo - [TIP
09.11.1993
29.06.2004
DTU MEDITERAN DOOEL - [TIP
10.12.1993
19.03.1996
Tehnoinvest - [TIP
23.12.1993
17.07.1997
Lav - [TIP
27.12.1993
27.12.1993
Maki - [TIP
03.02.1994
03.02.1994
Grafiti - [TIP
15.02.1994
18.06.1997
Xet komerc - [TIP
08.03.1995
16.07.1997
Marves-trejd - [TIP
21.07.1995
30.10.1998
Kompanija Ivanov - [TIP
28.08.1995
14.11.1996
Eko-konsalting - [TIP
25.12.1995
09.11.1998
Bran-komerc - [TIP
19.01.1996
27.11.1998
Avizi - [TIP
19.04.1996
20.03.2001
Mak-lav - [TIP
31.03.1998
14.01.2009
DTU BONI-92 DOOEL - [TIP
30.12.1999
17.02.2010
DTU TRGOCENTAR DOOEL - [TIP
10.05.2001
01.03.2006
DPTU PK-DEAL DOO - [TIP
Berovo
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
27.07.1994
17.07.1997
^u~evska Marga - Berovo
30.05.1995
05.03.2001
Orbis - Berovo
06.06.1996
13.07.2001
Kvarc - Berovo
26.12.1997
07.09.2005
[TEDILNICA "MALE[EVKA" AD - BEROVO
05.07.2001
03.06.2009
DTU ORBIS DOOEL - BEROVO
Bitola
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
26.05.1993
04.07.2002
Kreditna banka -Bitola - Bitola
01.06.1993
18.06.1997
JIK banka Bitola - Bitola
17.06.1993
10.09.1999
Liberti Internacional - Bitola
24.06.1993
20.06.1996
TAT - Bitola
24.06.1993
24.06.1993
Bi trejd - Bitola
01.07.1993
18.06.1997
Univerzal - Bitola
01.07.1993
14.02.1996
Adut Makedonija (Bitola) - Bitola
05.07.1993
05.07.1993
Vezilka - Bitola
21.07.1993
21.07.1993
Via Ignacia - Bitola
22.07.1993
18.06.1997
Transkop - Bitola
02-Feb-15
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Strana 1 od 29
22.07.1993
19.06.1997
Alinea - Bitola
27.07.1993
27.07.1993
Naumovski Blagoj - Bitola
04.10.1993
04.12.1995
Konzul - Bitola
12.10.1993
24.04.1997
Sitivest banka - Bitola
10.12.1993
17.07.1997
Donatelo - Bitola
17.12.1993
21.09.2004
DI-MA-DI DOOEL - BITOLA
27.12.1993
19.06.1997
Agrotehno-komerc - Bitola
30.12.1993
19.11.2004
DT DE-NA 54 DOOEL - BITOLA
26.01.1994
29.11.2001
TD IDEAL DOOEL - Bitola
09.02.1994
19.06.1997
Daima - Bitola
03.03.1994
18.06.1997
Girma - Bitola
08.06.1994
29.12.2014
DUT RAHMAN-KOMERC DOOEL - BITOLA
29.06.1994
18.12.1998
"Kontinental-{tedilnica" - Bitola
31.08.1994
18.06.1997
Kooperanti - Bitola
09.11.1994
18.06.1997
Vemiso-komerc - Bitola
11.11.1994
20.09.2006
DUT V 3 Beti DOOEL - BITOLA
25.11.1994
18.06.1997
Frinko - Bitola
09.02.1995
21.07.1997
"K.M.A." - Bitola
23.02.1995
01.11.2010
TD SPOA KOMERC DOOEL - BITOLA
08.03.1995
17.07.1997
Evro-kar - Bitola
20.06.1995
21.07.1997
"Turist" - Bitola
21.09.1995
21.07.1997
Agni - Bitola
13.11.1995
17.09.2002
DTU EFKA DOOEL - Bitola
10.01.1996
18.06.1997
Gold - Bitola
24.01.1996
17.07.1997
Pam - Bitola
08.03.1996
14.07.2011
DT OSOGOVO DOOEL - BITOLA
03.04.1996
19.01.2005
AD ETERNA-AGRO-EKSPORT - BITOLA
20.06.1996
12.03.1997
[tedilnica i menuva~nica TAT - Bitola
30.08.1996
15.04.2003
AD JAVOR REPROMATERJALI - Bitola
08.11.1996
27.11.1998
Gold-komerc - Bitola
08.11.1996
08.02.1999
Zdru`.na voza~i "Sotir Naumovski" - Bitola
17.01.1997
18.04.2005
DT JOLIMPEKS DOOEL - BITOLA
20.03.2000
27.12.2001
DPTU KOKAREVI DOOEL - BITOLA
26.04.2001
10.07.2003
TD TURIST DOOEL - BITOLA
22.07.2006
10.12.2007
STUDIO-GINA DOOEL BITOLA - BITOLA
07.07.2011
26.02.2014
ALMINA-LAV^E DOOEL - Bitola
Bogdanci
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.06.1993
24.06.1993
Mlaz - Bogdanci
22.06.1994
17.07.1997
Vimest - Bogdanci
17.05.1995
17.07.1997
It-komerc - Bogdanci
13.11.1995
05.01.1999
Mlaz - Bogdanci
DEBAR
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Strana 2 od 29
03.08.1995
09.05.2007
DPP ARZUN DOOEL - DEBAR
19.04.1996
20.03.2003
DUP ALMIR-BA DOO - Debar
12.08.2005
18.09.2007
TRAVEL UNION DEBAR D.O.O.E.L. - DEBAR
29.07.2010
16.11.2010
ARDIT KOMERC D.O.O.E.L. DEBAR - DEBAR
Debre{e Gostivar
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
24.10.1994
16.07.1997
Agent turs - Debre{e Gostivar
Del^evo
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
12.07.1995
12.07.1995
Presing - Del^evo
11.05.1994
09.11.1998
Euromak-92 - Del^evo
04.11.1994
17.07.1997
Bra{nar - Del^evo
12.05.1995
18.06.2008
DPPU [email protected] DOOEL - DEL^EVO
15.07.1995
29.01.2014
DP PRESING DOOEL - DEL^EVO
12.04.1996
09.02.1998
Delkom - Del^evo
06.06.1996
06.02.2003
Did - Komerc - Del^evo
25.01.1999
18.06.2008
DPPU "BRIFING - Georgiev Kiro"DOOEL s.Vetren - DEL^EVO
Delogo`da Struga
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
23.12.1993
16.07.1997
Dobridol Gostivar
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
31.03.1994
17.07.1997
G.Re~ica Tetovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
[pend-komerc - Delogo`da Struga
Ime na ovlasten menuva~
Remo-petrol s.Dobridol -Gostivar - Dobridol Gostivar
Ime na ovlasten menuva~
20.05.1994
01.04.1996
MK-komerc - G.Re~ica Tetovo
21.07.1995
17.07.1997
Veri komerc - G.Re~ica Tetovo
Gevgelija
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
08.07.1993
06.02.2003
Di~o Panov - Gevgelija
22.07.1993
17.07.1997
Viki-prom - Gevgelija
13.08.1993
05.09.1995
Vinojug-promet - Gevgelija
12.11.1993
18.06.1997
Polin - Gevgelija
23.12.1993
21.07.1997
Viena - Gevgelija
03.02.1994
03.02.2003
[ar produkt - Gevgelija
24.06.1994
09.02.1998
Maksi - Gevgelija
05.07.1994
17.07.1997
Ina-komerc - Gevgelija
25.08.1994
19.03.1996
Elite - Gevgelija
14.09.1994
16.04.2003
[email protected] NA VOZA^I -GEVGELIJA - Gevgelija
04.11.1994
17.07.1997
Tiqe - Gevgelija
13.12.1994
17.07.1997
Vankom - Gevgelija
Strana 3 od 29
21.07.1995
09.02.1998
D-DB - Gevgelija
05.09.1995
17.07.1997
Oran`erii - Gevgelija
10.04.2007
03.03.2010
INBEKSO D.O.O. - GEVGELIJA
Gostivar
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.06.1993
18.06.1997
Internacional - Gostivar
24.06.1993
18.06.1997
Europe-turist - Gostivar
24.06.1993
18.06.1997
Manevski Goce - Gostivar
01.07.1993
18.06.1997
Viktorija-turs - Gostivar - Gostivar
01.07.1993
19.06.1997
Adut Makedonija (Gostivar) - Gostivar
01.07.1993
01.07.1993
Sandra Georgioska - Gostivar
05.07.1993
18.06.1997
Kladenec - Gostivar
20.07.1993
19.06.1997
^eturist - Gostivar
22.07.1993
27.11.1998
Dalas - Gostivar
12.08.1993
12.08.1993
Mak banka BS - Gostivar
25.08.1993
25.08.1993
Euro berza - Gostivar
04.09.1993
01.08.1995
Dami - Gostivar
15.09.1993
19.06.1997
Cempromak - Gostivar
20.09.1993
17.07.1997
Dritan eksport - Gostivar
23.09.1993
27.11.1998
Aleks - Gostivar
28.10.1993
28.10.1993
Makedonija - Gostivar
09.11.1993
09.11.1993
Mond - Gostivar
15.11.1993
14.12.2004
DT ZABO KOMPANI Zabedin DOOEL - GOSTIVAR
23.11.1993
08.08.1994
Kan-turist - Gostivar
23.11.1993
23.11.1993
Lu-Mi kompani - Gostivar
10.12.1993
21.07.1997
Habib turizam - Gostivar
10.12.1993
10.12.1993
Nasir turizam - Gostivar
20.01.1994
16.07.1994
Istanbul - Gostivar
03.03.1994
25.09.2007
DT GILI KOMPANI Gilifat DOOEL - GOSTIVAR
20.10.1994
01.12.2011
DPTTTU LONDON-1 DOOEL - GOSTIVAR
20.10.1994
17.07.1997
Balindol kompani - Gostivar
24.10.1994
17.07.1997
Holivud - Gostivar
24.10.1994
17.03.2003
DTTT FATO KOMPANI DOOEL - Gostivar
07.02.1995
30.10.1998
Bawica kompani - Gostivar
14.06.1995
13.07.2001
Berkan kompani - Gostivar
11.11.2003
23.11.2004
DT ANTIGONA DOOEL s.G.Bawica - GOSTIVAR
27.07.2006
18.06.2009
DEALING GROUP AFFA D.O.O. - GOSTIVAR
Kavadarci
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
24.05.1993
17.07.1997
Metal promet - Kavadarci
24.05.1993
17.07.1997
Best DOO - Kavadarci
27.07.1993
27.07.1993
Ars - Kavadarci
15.09.1993
18.06.1997
G Union - Kavadarci
20.09.1993
20.09.1993
Aleksandar - Kavadarci
Strana 4 od 29
01.11.1993
13.07.2001
Hrimileks - Kavadarci
09.11.1993
18.06.1997
Van-Bor - Kavadarci
23.12.1993
18.08.1998
Eldes - Kavadarci
15.02.1994
17.07.1997
As-kom - Kavadarci
03.03.1994
16.07.1997
Fasadamen - Kavadarci
20.06.1994
21.07.1997
Angropromet-tikve{anka - Kavadarci
14.07.1994
17.07.1997
Tara - Kavadarci
20.10.1994
16.07.1997
Sale komerc - Kavadarci
29.12.1994
16.07.1997
Denarius 1 - Kavadarci
19.01.1995
09.03.2000
P.G.B. Prom - Kavadarci
07.02.1995
16.07.1997
Makden - Kavadarci
17.05.1995
27.08.1996
Jasmin-kom - Kavadarci
25.12.1995
27.11.1998
Partner-Rade - Kavadarci
26.02.1996
17.07.1997
[emov - Kavadarci
31.07.1996
18.08.1998
Balkan - Kavadarci
06.03.2000
05.09.2005
DPPU GET KOMPANI DOOEL - KAVADARCI
11.09.2002
30.04.2013
DT AGRO-INVEST DOOEL - KAVADARCI
29.12.2003
29.12.2004
BLA-GORD D.O.O.E.L. KAVADARCI - KAVADARCI
02.12.2005
07.10.2010
EVRO LEND D.O.O.E.L. - KAVADARCI
10.01.2007
14.02.2008
CRNA REKA D.O.O.E.L. - KAVADARCI
KI^EVO
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
20.12.1993
02.04.2003
DPTU BANI-KOMERC [aban Useini DOOEL - KI^EVO
28.02.1994
03.07.2007
DPTU BULBUL-KOMERC DOOEL - KI^EVO
22.03.1994
21.07.1997
Stefano - KI^EVO
06.10.1995
09.02.1998
Imper-}os - KI^EVO
03.02.1998
02.07.2010
TD EUROLILI DOOEL - KI^EVO
25.01.1999
04.07.2007
DPTU VAIT KOMERC 95 Vait Ajroja DOOEL - KI^EVO
23.04.2003
20.09.2006
DP ZELEN PAZAR DOOEL - KI^EVO
15.08.2003
13.02.2009
TD KOLUP-PA[A DOOEL - KI^EVO
12.12.2003
18.01.2010
ATLANTIS TURS DOOEL - KI^EVO
12.06.2008
11.06.2010
AGRON KOMERC D.O.O.E.L. - KI^EVO
17.02.2012
29.07.2013
AMERIKAN TREJD D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ KI^EVO - KI^EVO
KO^ANI
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
17.06.1993
18.06.1997
Patnik - KO^ANI
17.06.1993
18.06.1997
Stankomerc - KO^ANI
01.07.1993
01.07.1993
Atom - KO^ANI
02.09.1993
27.11.1998
Ruen - KO^ANI
13.06.1994
17.07.1997
Angelov Spiro - KO^ANI
30.05.1994
17.07.1997
Lu~ijano - KO^ANI
11.11.1994
20.10.2011
DPPU FILIPOV KOMPANI DOO - KO^ANI
27.04.1995
17.07.1997
"Monta`a Goki" - KO^ANI
02.06.1995
17.07.1997
Mi-ko - KO^ANI
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Strana 5 od 29
05.07.1995
12.09.2007
DPTU TOGALD DOOEL - KO^ANI
21.07.1995
17.07.1997
Mak-turs - KO^ANI
21.07.1995
16.07.1997
Biser-94 - KO^ANI
27.10.1995
09.11.1998
Bistro-koop - KO^ANI
06.03.1996
27.05.1996
As-internacional - KO^ANI
23.07.1996
24.07.2007
DT TOM^AKI-KOMPANI Lena DOOEL - KO^ANI
10.01.2000
21.03.2008
PETROV DOO - KO^ANI
27.12.2001
13.12.2006
DPTU EKO NET AGENS DOOEL - KO^ANI
13.03.2007
11.03.2013
[ENON
Kriva Palanka
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
D.O.O.E.L. - KO^ANI
Ime na ovlasten menuva~
23.12.1993
18.06.1997
Simbim - Kriva Palanka
29.06.1994
17.07.1997
Prek-pal - Kriva Palanka
06.12.1994
24.03.2004
DT PAL-PROM DOOEL - Kriva Palanka
13.06.1995
30.07.1997
Nace-Kompani - Kriva Palanka
26.02.1996
16.07.1997
Deta-trejd - Kriva Palanka
22.04.1996
05.11.2004
DPPU MINIKO-95 Slobodan DOOEL - KRIVA PALANKA
30.08.1996
30.03.2000
Vesel den - Kriva Palanka
14.02.1997
20.03.2001
Tigar - Kriva Palanka
30.03.2000
01.11.2005
DPTU VESEL DEN DOO - KRIVA PALANKA
30.01.2001
21.05.2004
DT QU-DEJ KOMPANI DOOEL - KRIVA PALANKA
16.03.2001
03.02.2003
DPPU NIK-MAR DOOEL - KRIVA PALANKA
30.03.2004
20.10.2011
EURO-GOLD INTERNACIONAL DOOEL - KRIVA PALANKA
27.10.2008
02.07.2009
BOKI LINK D.O.O.E.L. KRIVA PALANKA - KRIVA PALANKA
Kumanovo
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.06.1993
18.06.1997
Kujtimi - Kumanovo
24.06.1993
28.04.1995
BISER-TURS - Kumanovo
24.06.1993
19.06.1997
Astroida - Kumanovo
24.06.1993
24.06.1993
LD Konsalting - Kumanovo
24.06.1993
25.11.2003
DPP PROSTOR DOO - Kumanovo
01.07.1993
01.07.1993
Juris - Kumanovo
01.07.1993
21.01.1994
Foks - Kumanovo
15.07.1993
15.07.1993
Ma-komerc - Kumanovo
01.07.1993
17.07.1997
Mitkomerc - Kumanovo
01.07.1993
17.07.1997
Kozjak -Kumanovo - Kumanovo
08.07.1993
28.01.2002
AD AGROKUMANOVO - Kumanovo
15.07.1993
15.07.1993
Hanza 1 - Kumanovo
16.07.1993
18.06.1997
Ma-komerc - Kumanovo
20.07.1993
20.07.1993
Union AB - Kumanovo
20.07.1993
20.07.1993
Men-Fi - Kumanovo
28.07.1993
19.06.1997
Agrarija-prom - Kumanovo
18.08.1993
18.08.1993
Euroturs - Kumanovo
15.09.1993
18.06.1997
Tomaki - Kumanovo
Ime na ovlasten menuva~
Strana 6 od 29
15.09.1993
18.06.1997
Junior DMT - Kumanovo
30.09.1993
18.06.1997
Viktor - Kumanovo
21.10.1993
27.11.1998
Jug turist - Kumanovo
17.11.1993
01.04.1996
FZC 11 Oktomvri - Kumanovo
21.12.1994
17.07.1997
Alvorado - Kumanovo
01.02.1995
28.11.2003
DPTU SKA^KO DOOEL - Kumanovo
29.04.1995
19.06.1997
BISER-TURS - Kumanovo
08.06.1995
23.11.2004
DPTTU DILI 71 DOOEL - KUMANOVO
08.06.1995
10.05.2007
DPTU PROFIT-GAGO DOOEL - KUMANOVO
09.06.1995
17.07.1997
Dalist - Kumanovo
09.06.1995
15.07.2003
DPT ADEM-KOMPANI DOOEL - Kumanovo
20.06.1995
05.01.2011
STATER BANKA AD - KUMANOVO
20.06.1995
21.09.2011
TD VI[TICA-KOMERC DOOEL - KUMANOVO
05.07.1995
17.04.2003
J.P. za stopanisuvawe so stanben prostor - Kumanovo
03.08.1995
17.07.1997
Mu{i komerc - Kumanovo
05.09.1995
08.07.2010
DT DEPCA-BIZNIS DOOEL - KUMANOVO
07.09.1995
21.07.1997
Mi-kompani - Kumanovo
18.09.1995
17.07.1997
Internacional - Kumanovo
22.09.1995
13.07.2001
Nena - Kumanovo
06.10.1995
09.11.1998
Jugens - Kumanovo
24.10.1995
09.02.2011
DPTU DELA-D DOOEL - KUMANOVO
30.11.1995
09.11.1998
Interkomerc-vb - Kumanovo
27.12.1995
14.02.1996
Arsen - Kumanovo
19.01.1996
09.02.1998
Boan-komerc - Kumanovo
08.07.1996
08.01.2002
DPP MITKOMERC-94 DOOEL - Kumanovo
27.08.1996
09.11.1998
Makro-sam - Kumanovo
27.08.1996
09.05.2008
DPTU AMBRELA KOMERC DOOEL - KUMANOVO
18.10.1996
17.07.1997
Bqerikomerc s.Vaksince - Kumanovo - Kumanovo
08.11.1996
16.07.1997
Adiv - Kumanovo
19.02.1997
25.11.2003
DPPU HARMONIJA DOOEL - Kumanovo
24.11.1997
16.07.2010
DPTU AGRARIJA-PROM DOOEL - KUMANOVO
25.01.1999
10.05.2005
DPTU MAKROSAM DOOEL - KUMANOVO
28.01.2000
15.10.2003
EVZI KOMPANI Naim DOOEL - KUMANOVO
11.07.2001
23.05.2003
MIT[TEDILNICA DOO - KUMANOVO
04.03.2002
15.07.2003
DSZ NIKOLIJA DOOEL - KUMANOVO
22.05.2002
31.03.2003
DPTUT LOLA DOOEL - KUMANOVO
28.09.2007
16.05.2008
GIGO HOLDING D.O.O.E.L. - KUMANOVO
11.05.2011
27.07.2012
ERZ-AJA D.O.O.E.L. - KUMANOVO
Lipkovo - Kumanovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
12.07.1993
18.06.1997
Ime na ovlasten menuva~
Napredok - Lipkovo - Kumanovo
MAKEDONSKA KAMENICA
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe Ime na ovlasten menuva~
30.05.1995
14.10.2010
DPT JAVOR DOO - MAKEDONSKA KAMENICA
Strana 7 od 29
Negorci - Gevgelija
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
Mirko Delev - Negorci - Gevgelija
14.09.1993
27.11.1998
Negotino
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
28.07.1993
28.07.1993
Nekom - Negotino
08.06.1994
18.06.1997
Evro-kom - Negotino
30.11.1994
31.07.1997
Al-ki-to - Negotino
04.04.1995
27.11.1998
Omnikomerc - Negotino
24.01.1996
04.12.2008
DT RIKI-TREJD-KOM DOOEL - NEGOTINO
Ohrid
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.05.1993
18.06.1997
Meta - Ohrid
17.06.1993
09.02.1998
Galeb - Ohrid
17.06.1993
17.06.1993
Mirjana Zeko - Ohrid
17.06.1993
03.06.1997
Tritan - Ohrid
17.06.1993
20.04.2004
TD ADVAJZORI DOOEL - Ohrid
17.06.1993
13.07.2001
Banko komerc - Ohrid
24.06.1993
18.06.1997
Selkom PP - Ohrid
24.06.1993
20.03.1997
Lavci - Ohrid
24.06.1993
17.07.1997
Trudbenik - Ohrid
21.07.1993
17.07.1997
Tehno-treid - Ohrid
21.07.1993
21.07.1993
Mak medium - Ohrid
21.07.1993
18.06.1997
Ohridturs - Ohrid
27.07.1993
15.01.2001
Aerodrom - Ohrid
27.07.1993
27.07.1993
Video in`enering - Ohrid
28.07.1993
28.07.1993
Monter - Ohrid
15.09.1993
18.06.1997
Tem - Ohrid
28.10.1993
21.07.1997
Ruski - Ohrid
23.11.1993
09.03.2000
Fijaker - Ohrid
06.12.1993
13.07.2001
Ardijan(Berza) - Ohrid
04.01.1994
05.05.2003
TDTU EM-JUNIOR DOOEL - Ohrid
20.01.1994
18.06.1997
Oteks turs - Ohrid
08.04.1994
16.07.1997
[efki ekspres - Ohrid
08.04.1994
22.06.2004
TA GENERALTURIST DOOEL - OHRID
21.07.1994
03.03.1999
Putnik-Ohrid - Ohrid
16.09.1994
18.06.1997
Germanov - Ohrid
16.11.1994
18.06.1997
Preh-tron - Ohrid
09.12.1994
27.11.1998
Stobeks - Ohrid
28.04.1995
17.07.1997
Filomena - Ohrid
28.07.1995
13.07.2001
Zlatno izvor~e - Ohrid
02.10.1995
16.07.1997
Ozim - Ohrid
24.10.1995
19.06.1997
[elteks - Ohrid
17.05.1996
25.04.2003
TDTU KOMPANIJA-FIJAKER DOO - Ohrid
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Strana 8 od 29
03.06.1997
27.11.1998
PRETPRIJATIE "INK-TRITAN" - OHRID
17.04.1998
15.07.2003
DT BEG AKSARAJ DOOEL - Ohrid
16.11.1998
20.03.2001
TP "KVIN-BOBI BLAGOJA SIQANOVSKI - OHRID
30.04.1999
26.01.2004
TD " DANELI MAK" - OHRID
06.03.2000
07.05.2004
TPP BUM - OHRID
23.11.2000
29.11.2001
AD OHRIDSKA PASTRMKA - OHRID
25.12.2000
30.10.2006
TD EMS-JUNIOR DOOEL - OHRID
26.02.2001
22.06.2004
TD GENERALTURIST 2000 DOOEL - OHRID
23.04.2003
03.03.2010
TD FIJAKER DOOEL - OHRID
15.07.2003
12.09.2008
TD PERDUL DOOEL - OHRID
10.06.2004
16.06.2004
BOSFOR DOO - OHRID
01.11.2011
02.05.2012
LOOK K.G.B.DOOEL OHRID - OHRID
21.11.2011
29.12.2011
JOBA DOOEL OHRID - OHRID
Pepeli{te Negotino
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
Spas komerc - Pepeli{te Negotino
23.09.1994
27.11.1998
Prilep
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.05.1993
18.06.1997
Euroinvest banka - Prilep
24.06.1993
12.06.2003
DT PELAGONIJA TURS DOO - PRILEP
21.07.1993
18.06.1997
Zo-tra - PRILEP
01.09.1993
17.07.1997
Hasanovi} Ahmed i Husein (Volt-strit) - Prilep
02.09.1993
02.09.1993
Euroinvest 11Oktomvri - Prilep
23.09.1993
23.09.1993
Tehnoimpeks - Prilep
29.09.1993
17.07.1997
Xeta turs - Prilep
15.11.1993
19.06.1997
Denis - Prilep
24.02.1994
11.09.2009
TD SENZAL DOOEL - PRILEP
08.04.1994
17.07.1997
Flomiden - Prilep
13.06.1994
18.06.1997
Euroinvest RTA - Prilep
14.07.1994
17.07.1997
Interturs - Prilep
07.03.1995
03.07.2007
DPUT LIRA DOO - PRILEP
27.07.1995
05.11.2012
DPTU [ABAN-KOMERC DOOEL - PRILEP
29.06.1995
16.05.2003
Pelagoniska Banka - Prilep
19.01.1996
11.01.2006
TD 95 GLOBUS 95 DOO - PRILEP
09.02.1996
08.05.2003
DPPU VE-BI-MI-KOMPANI DOOEL - Prilep
20.11.1997
28.04.2009
TD MARFIL DOOEL - PRILEP
23.06.1998
23.06.1998
LEIDI - PRILEP
29.06.1999
30.03.2001
TDPUT 93 DE-NI KOMPANI - PRILEP
24.03.2000
17.09.2002
DPUT DEM-KOMERC DOO - PRILEP
22.07.2006
18.06.2009
95 GLOBUS 95- D.O.O. - PRILEP
Probi{tip
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
07.03.1995
27.11.1998
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Vuk - Probi{tip
Strana 9 od 29
RADOVI[
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
17.05.1995
01.11.2011
DTU KI-KA DOO - RADOVI[
14.07.2000
06.11.2009
DP FAFA DOOEL - RADOVI[
15.05.2007
04.04.2012
EUROPOINT D.O.O.E.L. - RADOVI[
Radovi{
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
22.09.1993
19.03.1996
Radovi{ prevoz - Radovi{
19.10.1995
17.07.1997
Setra - Radovi{
15.01.1996
09.02.1998
Qaba - Radovi{
20.11.1997
04.02.2004
DPUT FOKA DOO - Radovi{
10.06.1998
08.10.2001
UTP "TIKETO" - RADOVI{
Resen
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
06.08.1993
06.08.1993
Likom - Resen
11.01.1994
13.07.2001
Prespastan - Resen
26.01.1994
17.07.1997
Harika - Resen
31.03.1994
12.03.1997
Lam bros - Resen
16.03.1994
16.03.1994
@ivago - Resen
29.08.1994
13.07.2001
Xennet - Resen
23.09.1994
18.06.1997
Ropin proekt - Resen
21.09.1995
13.03.2000
Pelikan-Prespa - Resen
18.10.1996
10.03.2004
DPTU NORMAK Violeta Naumovska DOOEL - Resen
14.04.2000
05.05.2006
ATU PELIKAN DOO - RESEN
05.09.2003
31.08.2007
DT KORONA TRAVEL DOOEL s.Grn~ari - RESEN
07.12.2006
28.09.2007
GE[TAK-LEGON DOOEL - RESEN
s. Kojlija Skopje
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
31.03.1994
21.07.1997
s. Labuni{ta Struga
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
15.02.1994
18.06.1997
s. Livada Struga
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
09.02.1994
17.07.1997
s. Saraj Skopje
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
28.03.1994
16.07.1997
Ime na ovlasten menuva~
Ime na ovlasten menuva~
Saranda s. Kojlija - Skopje - s. Kojlija Skopje
Ime na ovlasten menuva~
Univerzal - s. Labuni{ta Struga
Ime na ovlasten menuva~
Ziba - s. Livada Struga
Ime na ovlasten menuva~
Tairi promet - s. Saraj Skopje
Strana 10 od 29
s. Selce Tetovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
11.11.1994
17.07.1997
Ime na ovlasten menuva~
Brezovica - s. Selce Tetovo
s. Stracin - KRATOVO
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe Ime na ovlasten menuva~
18.05.2007
28.03.2008
s.Bogoviwe Tetovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
25.04.1994
25.04.1994
s.Kamewane Tetovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
08.08.1994
08.08.1994
ZOLA KOMPANI D.O.O.E.L. - s. Stracin - KRATOVO
Ime na ovlasten menuva~
As-komerc - s.Bogoviwe Tetovo
Ime na ovlasten menuva~
Belo ezero - s.Kamewane Tetovo
s.N.Kowarevo Strumic
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe Ime na ovlasten menuva~
08.08.1994
08.08.1994
Ineks - s.N.Kowarevo Strumic
s.Novo Selo Strumica
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe Ime na ovlasten menuva~
17.05.1996
13.03.1997
s.Oktisi Struga
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
21.07.1993
18.06.1997
s.Vev~ani Struga
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
[ukrija - s.Novo Selo Strumica
Ime na ovlasten menuva~
Obnova - s.Oktisi Struga
Ime na ovlasten menuva~
Euroherc - s.Vev~ani Struga
14.03.1996
09.11.1998
Skopje
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
19.05.1993
18.06.1997
Hemiteks - Skopje
19.05.1993
18.06.1997
JIK banka Skopje - Skopje
19.05.1993
03.12.2004
PO[TENSKA BANKA AD - SKOPJE
19.05.1993
18.10.2007
MAKEDONSKA BANKA AD - SKOPJE
19.05.1993
19.06.1997
Mata - Skopje
20.05.1993
30.10.1998
Makedonija pat - Skopje
24.05.1993
27.11.1998
Ohis transfer - Skopje
12.07.1995
18.06.1997
Putnik-Mak - Skopje
24.05.1993
24.05.1993
Setkom trejd - Skopje
24.05.1993
19.06.1997
Banka za nadvore{na trgovija AD Skopje - Skopje
21.05.1993
18.06.1997
Vior Tours - Skopje
24.05.1993
14.12.1995
Dagon - Skopje
26.05.1993
18.06.1997
Nacional{ped - Skopje
Ime na ovlasten menuva~
Strana 11 od 29
26.05.1993
18.06.1997
Metropol - Skopje
26.05.1993
20.05.2003
AD FEROTURIST - Skopje
31.05.1993
11.06.2002
Zemjodelska banka AD Skopje - Skopje
02.06.1993
27.11.1998
Lotarija na Makedonija - Skopje
02.06.1993
19.06.1997
Automakedonija - Skopje
02.06.1993
18.06.1997
Mak keramika - Skopje
03.06.1993
03.06.1993
Petar Cvetanovski - Skopje
03.06.1993
03.06.1993
Frans-macedoan - Skopje
15.07.1993
15.07.1993
[tedilnica A - SKOPJE
05.06.1993
19.06.1997
Danival DOO - Skopje
05.06.1993
19.06.1997
Bonum - Skopje
05.06.1993
11.09.2009
[TEDILNICA INKO DOO SKOPJE - SKOPJE
05.06.1993
20.04.2006
AT PROLETER AD - SKOPJE
05.06.1993
05.06.1993
Trgojug - Skopje
05.06.1993
19.06.1997
Avtocentar - Skopje
05.06.1993
05.06.1993
Makmetal - Skopje
05.06.1993
21.07.1997
Agrokomerc - Skopje
05.06.1993
20.05.2003
NOV KOMPANI HOLDING - Skopje
05.06.1993
27.11.1998
Makedonija turist - Skopje
05.06.1993
05.06.1993
KIO - Skopje
05.06.1993
25.06.2009
DPPU AQKO DOOEL - SKOPJE
09.06.1993
17.07.1997
Mato{i Bros. - Skopje
09.06.1993
09.06.1993
Valan Qupka - Skopje
09.06.1993
09.06.1993
Panta ke{ - Skopje
09.06.1993
19.06.1997
Karavan - Skopje
09.06.1993
25.12.1997
Mako{ped - Skopje
06.04.1994
06.04.1994
Mak banka BS - Skopje
09.06.1993
06.11.2009
[TEDILNICA MLADINEC DOO SKOPJE - SKOPJE
09.06.1993
09.06.1993
Merkur - Skopje
09.06.1993
21.07.1997
Trans{ped - Skopje
09.06.1993
26.05.2000
NODUS-KOMPANI DOO - Skopje
08.08.1994
08.08.1994
Barbarosa - Skopje
17.06.1993
22.09.1995
Adams-prom - Skopje
17.06.1993
03.03.1998
Inter-falko - Skopje
17.06.1993
18.06.1997
Ilinden komerc - Skopje
24.06.1993
17.07.1997
Palasturist - Skopje
24.06.1993
19.06.1997
Digitron biro - Skopje
24.06.1993
31.10.1996
8-mi mart - Skopje
24.06.1993
17.07.1997
Fetkom - Skopje
24.06.1993
24.06.1993
Eurosport - Skopje
24.06.1993
17.07.1997
Agroservis-Avtoku}a - Skopje
01.07.1993
09.11.1998
Jugo Azija - Skopje
01.07.1993
09.04.2010
MAKEDONIJA SOOBRA]AJ AD - SKOPJE
01.07.1993
19.06.1997
Aeromak - Skopje
01.07.1993
13.07.2001
Makoskop - Skopje
02.07.1993
25.04.1994
Setkom trejd - Skopje
Strana 12 od 29
01.07.1993
01.07.1993
Fenomen - Skopje
01.07.1993
27.11.1998
Images - Skopje
01.07.1993
17.07.1997
Intel KB - Skopje
01.07.1993
01.07.1993
Eksim - Skopje
01.07.1993
01.07.1993
Impala - Skopje
01.07.1993
01.07.1993
Kef impeks - Skopje
05.07.1993
05.07.1993
Atiqa Usein - Skopje
05.07.1993
21.07.1997
Uni-Prokom banka - Skopje
05.07.1993
21.07.1997
Skopski pazar - Skopje
08.07.1993
30.09.1997
TRESKA-TRGOMEBEL - SKOPJE
12.07.1993
27.11.1998
Makedonski folklor - Skopje
01.12.1993
18.06.1997
Napredok - Skopje
12.07.1993
16.07.1997
Mak rojal - Skopje
12.07.1993
18.06.1997
Inturs - Skopje
12.07.1993
17.03.2003
TD INFOSTART DOO - Skopje
12.07.1993
18.08.1998
Investbanka ad del.edin.Skopje - Skopje
12.07.1993
12.07.1993
Leka S - Skopje
12.07.1993
12.07.1993
Ridvan - Skopje
15.07.1993
18.06.1997
R.R. Komerc - Skopje
15.07.1993
13.07.2000
Fidan komerc - Skopje
15.07.1993
12.12.1997
[tedilnica "A" - Skopje
20.07.1993
20.07.1993
Dubai M-M - Skopje
20.07.1993
24.04.1997
Kari} banka - Skopje
20.07.1993
06.12.1995
Borvi - Skopje
20.07.1993
20.07.1993
Kilimara - Skopje
21.07.1993
27.03.2002
DTU RIBIK-KOMERC DOOEL - Skopje
22.07.1993
18.06.1997
Pionir trend - Skopje
22.07.1993
17.07.1997
Frontiera - Skopje
22.07.1993
06.10.1995
Internacional-nur - Skopje
22.07.1993
16.06.2005
RADOBANK AD SKOPJE - SKOPJE
22.07.1993
16.07.1997
Skanmak - Skopje
22.07.1993
19.06.1997
Bosako - Skopje
22.07.1993
18.06.1997
Karpuz {ped - Skopje
27.07.1993
06.10.1997
Miro - Skopje
27.07.1993
19.06.1997
[epard{mit - Skopje
28.07.1993
30.07.1997
Blondi - Skopje
30.07.1993
18.06.1997
Tekstil - Skopje
18.08.1993
27.11.1998
JSP - Skopje
25.08.1993
18.06.1997
Espirit - Skopje
27.08.1993
27.08.1993
Doan - Skopje
02.09.1993
02.09.1993
Invest konsalting - Skopje
07.09.1993
17.07.1997
Adi-komerc - Skopje
07.09.1993
07.09.1993
Elsa - Skopje
07.09.1993
09.11.1998
Biser promet - Skopje
13.09.1993
30.10.1995
Barmak - Skopje
15.09.1993
15.09.1993
Go-den - Skopje
Strana 13 od 29
15.09.1993
15.09.1993
Maplod - Skopje
21.09.1993
04.11.1999
Almako banka - SKOPJE
21.09.1993
09.11.1998
Nasani komerc - Skopje
22.09.1993
22.09.1993
Aqko market - Skopje
29.09.1993
29.09.1993
Agam Skopje - Skopje
30.09.1993
30.09.1993
Koprom - Skopje
05.10.1993
24.11.1995
PKB - Skopje
05.10.1993
17.07.1997
Brikena - Skopje
15.10.1993
07.03.2008
DPUP EUROSTIL DOOEL - SKOPJE
15.10.1993
17.07.1997
Fotocentar - Skopje
15.10.1993
30.09.1997
RE^I KOMERC - SKOPJE
15.10.1993
27.11.1998
Abba - Skopje
15.10.1993
27.11.1998
Di{o promet - Skopje
18.10.1993
26.02.2004
AD TIPO SKOPJE - Skopje
21.10.1993
21.10.1993
Atiqa Usein - Skopje
21.10.1993
21.10.1993
Zegin - Skopje
28.10.1993
04.02.2004
DT EMIBAJ 1 DOOEL - Skopje
01.11.1993
27.11.1998
MZT FAM - Skopje
01.11.1993
01.11.1993
Sali Serafedin - Skopje
02.11.1993
18.06.1997
Icoteh - Skopje
02.11.1993
02.11.1993
Ra{~e-TE - Skopje
02.11.1993
02.11.1993
Makedonija reklam - Skopje
02.11.1993
02.11.1993
Enhalon - Skopje
12.11.1993
18.06.1997
Zastava promet Skopje - Skopje
12.11.1993
12.11.1993
Nexet Memed - Skopje
12.11.1993
12.11.1993
Bajram Ramzi - Skopje
15.11.1993
18.06.1997
Ibro-prom - Skopje
15.11.1993
20.03.2001
Kola kompani - Skopje
17.11.1993
19.03.1996
Eko - Skopje
17.11.1993
17.11.1993
Mega - Skopje
17.11.1993
17.11.1993
Partner invest Avstralija - Skopje
17.11.1993
17.11.1993
Brigite - Skopje
03.11.1993
13.07.2001
Xefko - Skopje
23.11.1993
07.10.2010
DPTU KOTLINA-KOMERC 2 DOOEL - SKOPJE
23.11.1993
19.06.1997
Dragoman - Skopje
23.11.1993
27.11.1998
Mak-om - Skopje
23.11.1993
23.11.1993
Orfej trejd - Skopje
25.11.1993
19.03.1996
Bagit enterprajz - Skopje
25.11.1993
25.11.1993
Sedum bra}a - Skopje
24.11.1993
17.07.1997
Can Turs - Skopje
30.11.1993
23.04.2004
ALUMINA AD - Skopje
30.11.1993
18.06.1997
Tehnokoop - Skopje
30.11.1993
18.06.1997
Internacional - Skopje
30.11.1993
26.02.1996
Skopski saem - Skopje
01.12.1993
01.12.1993
De koka trading - Skopje
06.12.1993
06.12.1993
Memoreks - Skopje
Strana 14 od 29
10.12.1993
10.12.1993
Mentor Ajrula-Taki - Skopje
10.12.1993
10.12.1993
Gazela - Skopje
17.12.1993
17.07.1997
Sazem - Skopje
17.12.1993
17.07.1997
Jan- komerc - Skopje
20.12.1993
17.07.1997
Rena-kom - Skopje
20.12.1993
20.12.1993
Kobra-komerc - Skopje
20.12.1993
20.12.1993
Menaxer konsalting - Skopje
20.12.1993
17.07.1997
[i{ko kompani([i{ko) - Skopje
21.12.1993
21.12.1993
Kao - Skopje
22.12.1993
22.12.1993
Mikelis Mak - Skopje
23.12.1993
17.07.1997
Tea trejd - Skopje
23.12.1993
23.12.1993
Erol Bilal - Skopje
23.12.1993
16.07.1997
Horizont - Skopje
27.12.1993
27.12.1993
Vardar-mebel - Skopje
27.12.1993
17.07.1997
Rubikon - Skopje
28.12.1993
28.12.1993
Oil-kompani - Skopje
28.12.1993
28.12.1993
Enes - Skopje
28.12.1993
28.12.1993
Eren komerc - Skopje
28.12.1993
21.07.1997
Sop-donev - Skopje
28.12.1993
17.07.1997
Femiks - Skopje
28.12.1993
17.07.1997
Bedi promet - Skopje
28.12.1993
28.12.1993
Ahmet - Skopje
28.12.1993
17.07.1997
Interkomerc - Skopje
30.12.1993
31.10.1996
Aldi - Skopje
29.12.1993
29.12.1993
Granit - Skopje
04.01.1994
04.01.1994
Najs - Skopje
11.01.1994
18.06.1997
Zuhdi Memed - Skopje
11.01.1994
16.07.1997
Le-di - Skopje
12.01.1994
07.10.1997
Fra-ma internacional - Skopje
12.01.1994
17.07.1997
Re~i - Skopje
12.01.1994
12.01.1994
Dardanija(Imeri Fatmir) - Skopje
14.01.1994
14.01.1994
Bili kompani - Skopje
14.01.1994
18.06.1997
Taki - Skopje
14.01.1994
14.01.1994
Flaj turist kompani - Skopje
18.01.1994
07.10.2010
DT REJE KOMERC DOOEL - SKOPJE
20.01.1994
17.07.1997
Agrovardar - Skopje
21.01.1994
04.07.2002
Teteks banka - Skopje
21.01.1994
21.01.1994
Angelkovski - Skopje
24.01.1994
18.06.1997
Etem soj - Skopje
26.01.1994
18.06.1997
Tahir komerc - Skopje
26.01.1994
17.07.1997
Agromarket - Skopje
26.01.1994
25.11.2009
DPTU KOZARA DOOEL - SKOPJE
26.01.1994
18.06.1997
MZT Komerc - Skopje
31.01.1994
31.01.1994
Nemetula Sali - Skopje
31.01.1994
08.08.1994
Berza - Skopje
31.01.1994
04.02.2004
DPU STENI DOOEL - Skopje
Strana 15 od 29
31.01.1994
31.01.1994
Joli-impeks - Skopje
31.01.1994
26.04.2005
DTUT TIMUR DOOEL - SKOPJE
03.02.1994
03.02.1994
Gudi~ - Skopje
09.02.1994
19.06.1997
Amerikan palata - Skopje
09.02.1994
17.07.1997
Gogu{ - Skopje
09.02.1994
09.11.1998
Junior - Skopje
09.02.1994
27.11.1998
Interholding - Skopje
09.02.1994
09.02.1994
Avireks - Skopje
09.02.1994
09.02.1994
Alko kompani - Skopje
09.02.1994
08.08.1994
Bela - Skopje
09.02.1994
31.07.1997
Flaj turist - Skopje
11.02.1994
16.07.1997
Intrajd-komerc - Skopje
11.02.1994
13.07.2001
San Francisko - Skopje
11.02.1994
11.02.1994
Biznis-komerc - Skopje
11.02.1994
15.07.1994
Per-Gram - Skopje
15.12.1994
17.07.1997
Senad kompani s.Gr~ec - Skopje - Skopje
15.02.1994
27.11.1998
Kairo - Skopje
15.02.1994
17.07.1997
Kometa - Skopje
15.02.1994
15.02.1994
Skopert - komerc - Skopje
15.02.1994
15.02.1994
Lineta - Skopje
16.02.1994
27.10.2014
DII NEOKOM AD - SKOPJE
21.02.1994
17.07.1997
Univerzal komerc - Skopje
21.02.1994
21.02.1994
Afet-goga - Skopje
21.02.1994
01.12.2005
DTU MATO[I JUNIOR DOOEL - SKOPJE
24.02.1994
13.07.2001
Dita - Skopje
24.02.1994
21.07.1997
Sun - Skopje
24.02.1994
17.07.1997
Trgotekstil-maloproda`ba_feniks-komerc - Skopje
28.02.1994
28.04.2009
DTU AKSEL-KOMERC DOOEL - SKOPJE
28.02.1994
03.10.1996
Tutun {tedilnica - Skopje
28.02.1994
18.06.1997
Makedonija sport - Skopje
25.04.1996
19.02.1997
Eko-am - Skopje
01.03.1994
01.03.1994
Zoki - Skopje
01.03.1994
27.11.1998
Igor Sebi{ki - Skopje
03.03.1994
09.04.1996
[tedilnica Alfa S - Skopje
03.03.1994
03.03.1994
Nani-komerc - Skopje
03.03.1994
14.04.1995
Dona - Skopje
03.03.1994
04.12.1995
Eksport - Linda - Skopje
03.03.1994
11.06.2010
DPU ANA MEGA TREJD DOOEL - SKOPJE
10.03.1994
27.11.1998
Telekom s. Saraj - Skopje
14.03.1994
08.08.1994
Interimpeks - Skopje
14.03.1994
14.03.1994
Mars komerc - Skopje
14.03.1994
09.04.1996
Heks komerc - Skopje
16.03.1994
10.01.1996
Acomak - Skopje
22.03.1994
15.10.2003
DPP ALFA IMPEKS DOOEL - Skopje
22.03.1994
27.11.1998
Pijano marketing - Skopje
22.03.1999
22.03.1999
Goga saan - Skopje
Strana 16 od 29
22.03.1994
13.07.2001
Fidona - Skopje
22.03.1994
18.06.1997
Makoteks - Skopje
08.08.1994
08.08.1994
Emi mak - Skopje
28.03.1994
17.07.1997
Skupi-komerc - Skopje
28.03.1994
19.06.1997
Makskop firm - Skopje
31.03.1994
25.12.2003
TD TENI DOOEL - Skopje
31.03.1994
01.03.1995
Kio market - Skopje
31.03.1994
02.04.2003
OKTA AD - Skopje
31.03.1994
31.03.1994
Balkanprom - Skopje
31.03.1994
31.03.1994
Grandeks - Skopje
05.04.1994
25.10.1996
Fibos - Skopje
05.04.1994
18.06.1997
SA-MO - Skopje
06.04.1994
06.04.1994
Koneks-kom - Skopje
08.04.1994
18.01.2010
DPUT AURORA TURS DOOEL - SKOPJE
08.04.1994
17.07.1997
Farmakon - Skopje
08.04.1994
19.06.1997
Avtopromet - Skopje
08.04.1994
08.04.1994
Avtotehnika - Skopje
08.04.1994
08.04.1994
Ettea - Skopje
11.04.1994
11.04.1994
Omni - Skopje
12.04.1994
15.07.2003
DT ALDEKO DOOEL - Skopje
18.04.1994
18.04.1994
Malvist - Skopje
18.04.1994
17.07.1997
Alek-enterprajz - Skopje
18.04.1994
18.04.1994
Bune{ - Skopje
20.04.1994
27.11.1998
Tehnokom - Skopje
20.04.1994
18.06.1997
Viktorija turs - Skopje - Skopje
21.04.1994
21.04.1994
Iguana - Skopje
21.04.1994
08.08.1994
Zimkomerc - Skopje
21.04.1994
17.07.1997
Enterier - Skopje
25.04.1994
19.06.1997
Bit - market - Skopje
25.04.1994
18.06.1997
Setkom {ped - Skopje
26.04.1994
18.06.1997
Tomi - Skopje
05.05.1994
09.11.1998
Kobra-G - Skopje
05.05.1994
05.05.1994
Funda - Skopje
05.05.1994
17.07.1997
Putnik turs - Skopje
05.05.1994
09.11.1998
Xemo-turs - Skopje
10.05.1994
06.10.1995
Arsenal-in`inering - Skopje
10.05.1994
10.05.1994
Centroprom - Skopje
10.05.1994
17.07.1997
Bib-komerc - Skopje
11.05.1994
11.05.1994
Slavo-mak - Skopje
11.05.1994
09.11.1998
Kompas Holidej - Skopje
11.05.1994
26.07.2010
MAKPETROL AD - SKOPJE
18.05.1994
18.06.1997
Vesig - Skopje
18.05.1994
17.07.1997
Vadra - Skopje
17.08.1995
19.02.1997
Vrela-komerc - Skopje
18.05.1994
21.07.1997
Ehovojs - Skopje
18.05.1994
30.03.2001
Eki - Skopje
Strana 17 od 29
20.05.1994
20.05.2003
DT AUTOCENTAR MERKUR KOMERC DOO - Skopje
20.05.1994
17.07.1997
Giza - Skopje
25.05.1994
05.12.1996
Rameka - Skopje
25.05.1994
17.07.1997
Daplod - Skopje
25.05.1994
19.06.1997
Eken-trade - Skopje
30.05.1994
19.06.1997
E.T.A.P.A. - Skopje
06.06.1994
16.07.1997
Mak-spektar - Skopje
06.06.1994
22.01.2009
TD GRAND-1 DOOEL - SKOPJE
06.06.1994
18.06.1997
Mak-{vic - SKOPJE
13.06.1994
19.04.2006
DTP ER-AJ DOOEL - SKOPJE
15.06.1994
16.07.1997
Kop promet - Skopje
22.06.1994
17.07.1997
Jut trejding - Skopje
27.06.1994
30.07.1997
Asiba & MG - Skopje
27.06.1994
10.05.2002
DP VARDAR-EKSPRES DOOEL - Skopje
27.06.1994
29.09.2006
DPU DIKI-KOMERC DOOEL - SKOPJE
01.07.1994
16.07.1997
Amato - Skopje
01.07.1994
27.08.1996
Interskop - Skopje
05.07.1994
10.07.2003
TEHNOMETAL-VARDAR AD - Skopje
08.07.1994
16.07.1997
Eli komerc - Skopje
14.07.1995
17.07.1997
Kio_1 - Skopje
14.07.1994
17.07.1997
Makedonski aviotransport - Skopje
19.07.1994
13.07.2001
Vardar avioturs - Skopje
19.07.1994
17.03.2003
DPTU IRIS DOOEL - Skopje
22.07.1994
01.11.1995
Pupin - Skopje
29.07.1994
30.12.2009
AMSM - SKOPJE
29.07.1994
17.07.1997
Polet-koop - Skopje
29.07.1994
17.07.1997
Plas promet - Skopje
29.07.1994
17.07.1997
Lonza-senior - Skopje
12.08.1994
16.07.1997
Ekspres komerc - Skopje
12.08.1994
28.02.2005
DPTU BISS DOO - SKOPJE
23.08.1994
18.06.1997
Peni - Skopje
29.08.1994
17.07.1997
Golf-Turs - Skopje
29.08.1994
11.07.1996
Sofi turs - Skopje
05.09.1994
05.09.1994
Dasa - Skopje
05.09.1994
16.07.1997
Dinamika - Skopje
05.09.1994
19.03.1996
Kom-soft - Skopje
05.09.1994
16.07.1997
Inter{ped-komerc - Skopje
14.09.1994
19.06.1997
Dolar - Skopje
23.09.1994
03.06.2011
DPU ZU-MI DOO - SKOPJE
23.09.1994
16.09.1999
Aka banka skopje - Skopje
29.09.1994
17.07.1997
Vetkom - Skopje
29.09.1994
13.07.2001
Vusko - Skopje
30.09.1994
17.07.1997
Joco - Skopje
30.09.1994
30.09.1994
Presto - Skopje
30.09.1994
20.06.2003
DIU VIA-BIT DOOEL - Skopje
17.10.1994
17.07.1997
Arbus internacional - Skopje
Strana 18 od 29
20.10.1994
17.07.1997
Eren-kom - Skopje
20.10.1994
31.07.1997
Fati-turs - Skopje
20.10.1994
23.02.2004
Eksport import banka - Skopje
24.10.1994
17.07.1997
EVT izvoz-uvoz - Skopje
26.10.1994
08.12.1995
Rem - Skopje
01.11.1994
13.07.2001
Treska-proizvod - Skopje
04.11.1994
21.07.1997
Ledilejk - Skopje
04.11.1994
21.07.1997
Intteko B - Skopje
09.11.1994
17.07.1997
Putnik kompani - Skopje
09.11.1994
16.07.1997
Xeneraleksport - Skopje
09.11.1994
09.11.1998
ANA-KRISTI - Skopje
11.11.1994
21.11.2005
DTTU MONETA DOOEL - SKOPJE
11.11.1994
28.01.1999
Ida - Skopje
16.11.1994
17.07.1997
VSD Azbest - Skopje
16.11.1994
18.06.1997
Pec-promet - Skopje
22.11.1994
17.07.1997
Sampeks - Skopje
22.11.1994
18.06.1997
Nuna komerc - Skopje
25.11.1994
19.02.1997
Faik komerc - Skopje
30.11.1994
17.07.1997
Avio{ped - Skopje
06.12.1994
17.07.1997
Modist - Skopje
06.12.1994
06.12.1994
Raviola - Skopje
06.12.1994
19.06.1997
Diem Komerc - Skopje
06.12.1994
30.09.1997
"ELEKTROMETAL" - SKOPJE
09.12.1994
01.04.1996
Kameja - Skopje
13.12.1994
27.11.1998
Omnimak komerc - Skopje
13.12.1994
18.06.1997
Iva impeks - Skopje
15.12.1994
28.03.1997
Bini komerc - Skopje
15.12.1994
17.07.1997
Inprom - Skopje
19.12.1994
13.12.1995
Kotakomerc - Skopje
19.12.1994
18.06.1997
Pulsar - Skopje
21.12.1994
18.08.1998
Perspektiva - Skopje
23.12.1994
14.10.2002
DPPUG JASIKOVAC DOOEL - Skopje
23.12.1994
27.11.1998
Gonde - Skopje
23.12.1994
18.06.1997
Evrobiznis - SKOPJE
23.12.1994
18.06.1997
Mens-ko - Skopje
28.12.1994
16.07.1997
Denabis - Skopje
28.12.1994
17.07.1997
Sirena-M - Skopje
30.12.1994
19.03.1996
Videks forte - Skopje
19.01.1995
01.09.2003
DT FINEL DOOEL - Skopje
19.01.1995
27.05.1996
Ape - Skopje
19.01.1995
17.09.2009
DTU MONIAN DOO - SKOPJE
19.01.1995
18.06.1997
To~ko junior - Skopje
19.01.1995
09.04.1996
Esa - Skopje
25.01.1995
09.11.1998
V & F - centar za ek.prav.konsal. - Skopje
26.01.1995
25.08.1998
Bama-petrol - Skopje
30.01.1995
27.06.2006
DPT VIVKO DOOEL - SKOPJE
Strana 19 od 29
01.02.1995
27.10.1995
Magnometal - Skopje
03.02.1995
18.06.1997
Garo - Skopje
09.02.1995
17.07.1997
Lisa - Skopje
14.02.1995
16.07.1997
Kordes - Skopje
14.02.1995
12.01.1996
Filmoneks - Skopje
17.02.1995
17.07.1997
Xe-Lam - Skopje
17.02.1995
03.03.2009
DPU ENES DOOEL - SKOPJE
23.02.1995
17.07.1997
Prima eks - Skopje
23.02.1995
09.04.1996
Alfa-s - Skopje
23.02.1995
17.07.1997
Demo-komerc - Skopje
23.02.1995
18.06.1997
Fonografika - Skopje
23.02.1995
19.06.1997
Bub-ing - Skopje
23.02.1995
17.07.1997
Zoma - Skopje
28.02.1995
17.07.1997
Ban~e - eksport - Skopje
28.02.1995
11.06.2010
DTU BONA 60 DOO - SKOPJE
28.02.1995
23.01.2008
DT STARA ^E[MA DOOEL - SKOPJE
08.03.1995
16.07.1997
Ristovski interne{enel - Skopje
08.03.1995
08.03.1995
Majdan - Skopje
16.03.1995
17.07.1997
Termo - Skopje
22.03.1995
18.06.1997
Marna-trejd kompani - Skopje
29.03.1995
16.07.1997
Fle{-trejd - Skopje
29.03.1995
18.06.1997
Intertranzit - Skopje
03.04.1995
17.01.2006
DPTU SITI TREJD DOO - SKOPJE
04.04.1995
01.04.1996
Askom - Skopje
06.04.1995
16.07.1997
Berat komerc - Skopje
13.04.1995
23.10.1995
Dalas union - Skopje
17.04.1995
27.04.2004
DPTUT MALVIST DOO - Skopje
17.04.1995
09.11.1998
Milve-mak - Skopje
17.04.1995
17.10.2006
DPTU DAK TERM DOO - SKOPJE
17.04.1995
18.06.1997
Slo-mi - Skopje
19.04.1995
18.06.1997
Tujmada - Skopje
19.04.1995
17.07.1997
Interprogres - Skopje
19.04.1995
27.12.1996
Karent - Skopje
27.04.1995
18.06.1997
Li-mac - Skopje
03.04.1995
21.07.1997
"Makoil" - Skopje
03.05.1995
16.07.1997
Sasuen - Skopje
08.05.1995
18.06.1997
Prokum - Skopje
12.05.1995
09.04.1996
Kompas -Skopje - Skopje
12.05.1995
17.07.1997
Omega - Skopje
17.05.1995
30.09.1997
"KAROLINA KOMERC" - SKOPJE
17.05.1995
18.06.1997
Turistkomerc - Skopje
23.05.1995
14.10.1998
Kozjak - Skopje - Skopje
30.05.1995
21.07.1997
Bonor-in`iwering - Skopje
30.05.1995
27.11.1998
Makos-kompani1 - Skopje
30.05.1995
15.05.1997
Evropromet - Skopje
30.05.1995
31.07.1997
Interimpeks - Skopje
Strana 20 od 29
02.06.1995
18.10.2013
DT CEPTER MAK DOO - SKOPJE
06.06.1995
18.06.1997
Interalmero-2 - Skopje
07.06.1995
27.11.1998
Elsa - Skopje
09.06.1995
17.07.1997
Aleksandar travel-trejd - Skopje
13.06.1995
25.10.1996
Baki promet - Skopje
20.06.1995
11.06.2010
DTU VIV TREJD DOOEL - SKOPJE
20.06.1995
18.06.1997
Orka - Skopje
29.06.1995
03.06.2009
DPU FATKOM DOO - SKOPJE
12.07.1995
17.07.1997
Antilop - Skopje
12.07.1995
18.06.1997
Hristov Ivan Filip - Skopje
21.07.1995
27.12.1996
Xenita komerc - Skopje
21.07.1995
17.07.1997
Pola-3 - Skopje
21.07.1995
21.07.1997
Feropromet - Skopje
26.07.1995
04.02.2004
DPU R.E.I.S DOOEL - Skopje
27.07.1995
21.07.1997
V.K.euro konsalting - Skopje
03.08.1995
16.07.1997
Sara kom trejd - Skopje
18.08.1995
19.06.1997
Asimpeks - Skopje
05.09.1995
27.11.1998
Dini-s - Skopje
18.09.1995
08.10.1997
Biznis-komerc - Skopje
21.09.1995
19.03.1996
Mabiz - Skopje
22.09.1995
16.07.1997
Vraneks - Skopje
02.10.1995
19.06.1997
Delfino-sl - Skopje
06.10.1995
03.04.2001
Servis Muhamed - Skopje
06.10.1995
17.07.1997
Euris-Skopje - Skopje
06.10.1995
13.07.2001
Mekka-o - Skopje
06.10.1995
19.06.1997
Arsenal ma{ino-in`iwering - Skopje
13.10.1995
27.11.1998
Medium eksport - Skopje
24.10.1995
04.12.2000
Spektra-turs - Skopje
31.10.1995
31.10.1996
Rudina-komerc - Skopje
31.10.1995
19.02.1997
Ajet-prom - Skopje
31.10.1995
30.10.1998
As-ideal - Skopje
31.10.1995
16.07.1997
Kaqo{i-kompani - Skopje
31.10.1995
10.12.2007
DT CAKI DOO - SKOPJE
01.11.1995
19.04.2007
DPTU AVI DOOEL - SKOPJE
10.11.1995
18.06.1997
Iv-ilinden komerc - Skopje
13.11.1995
17.07.1997
K.A.K - Skopje
08.12.1995
17.07.1997
"Marko Polo Travel" - Skopje
15.12.1995
10.03.1998
Zonabis - Skopje
25.12.1995
14.09.1998
Autotrade -Skopje - Skopje
25.12.1995
15.10.2003
AD SANEKS - Skopje
25.12.1995
03.05.2007
DTT F.B.I-KOMPANI DOOEL - SKOPJE
25.12.1995
14.09.1998
J.P.-stopan.so stan.i del.prost.na RM - Skopje
25.12.1995
13.07.2001
Angele kompani - Skopje
27.12.1995
10.12.2007
DT KOMPAS HOLIDEJS DOOEL - SKOPJE
27.12.1995
17.07.1997
Orfej 1 - Skopje
10.01.1996
16.07.1997
Maprom - Skopje
Strana 21 od 29
15.01.1996
03.04.2008
DPTU FQODRIGA Izet DOOEL - SKOPJE
19.01.1996
08.10.2001
Makofirm komerc - Skopje
24.01.1996
21.01.2005
J.P.-stopan. so stan. i del. prost. na RM - Sk - SKOPJE
06.02.1996
16.07.1997
Pult - tur.agen. - Skopje
09.02.1996
12.03.1996
Fannat - Skopje
12.02.1996
20.05.2003
DTU MILI-MARIO DOOEL - Skopje
12.02.1996
10.10.2003
DPT BJANKA EKSKLUZIV DOOEL - Skopje
16.02.1996
17.07.1997
Polini - Skopje
16.02.1996
09.11.1998
Maestral-az - Skopje
16.02.1996
09.11.1998
Bs-95 - Skopje
18.03.1996
24.12.1997
Elinica Popovska ( Den ) - Skopje
01.04.1996
17.07.1997
Borozan {tedilnica - Skopje
03.04.1996
25.06.2009
DPU FER KOMPANI 95 DOOEL - SKOPJE
05.04.1996
17.07.1997
"Maleko" - Skopje
19.04.1996
18.05.2006
DPU JETA PROM DOOEL - SKOPJE
19.04.1996
26.01.2005
DUP INES-96 DOOEL - SKOPJE
21.05.1996
19.06.1997
Don Pata - Skopje
20.06.1996
18.06.1997
Vuk internacional - Skopje
11.07.1996
18.09.1996
ASUC - Boro Petru{evski - Skopje - Skopje
31.07.1996
15.10.2003
DPT AFET GOGA DOOEL - Skopje
04.10.1996
04.09.1997
Biosa - Skopje
14.11.1996
07.10.2009
[TEDILNICA FER[PED DOO - SKOPJE
18.11.1996
20.12.2012
[TEDILNICA INTER FALKO DOO - SKOPJE
21.11.1996
28.03.2003
DTTU RAVEKS DOOEL - Skopje
24.01.1997
04.12.2000
Mak-lon agencija - Skopje
30.01.1997
17.07.1997
Adria ear m - avio kompanija - Skopje
14.02.1997
15.12.1998
Nov dom - Skopje
15.05.1997
13.07.2001
PRETPRIJATIE "AUTOTRGOVIJA" - SKOPJE
29.05.1997
06.06.2005
TD DI SA PROM DOOEL - SKOPJE
16.06.1997
16.06.1997
PRETPRIJATE "FLEA" -NEGATIVNO - SKOPJE
23.07.1997
20.12.2007
GALAKSIA DOO - SKOPJE
01.08.1997
09.11.1998
"BELI KRISTAL" - SKOPJE
03.12.1997
28.03.2008
DTPU INEKS DOO - SKOPJE
25.12.1997
13.07.2001
"AUTOMAKEDONIJA" - SKOPJE
25.12.1997
17.02.2003
TDPU DEN DOOEL - SKOPJE
26.12.1997
27.11.1998
PRETPRIJATIE "AEM" - SKOPJE
14.01.1998
09.11.1998
"MM-KOMPANI" - SKOPJE
14.01.1998
09.11.1998
TP HAMIT ^AJLANI "BESAN" - SKOPJE
03.02.1998
20.09.2004
DPTT EURO-FLAJ DOOEL - SKOPJE
18.02.1998
09.02.2011
TA AMBASADOR DOO - SKOPJE
25.02.1998
26.04.2004
ASUC "BORO PETRU[EVSKI" - SKOPJE
31.03.1998
11.06.2012
DTU TAHIR-KOMERC DOOEL - SKOPJE
22.04.1998
15.03.2001
TP "KRISTI" DKB - SKOPJE
30.04.1998
09.11.1998
PPTU "ELEKTRONIK TREJD" - SKOPJE
28.05.1998
13.04.2006
TP MENUVA^NICA "RENI" - SKOPJE
23.06.1998
23.06.1998
"MOTO-RAKING" DOO - SKOPJE
Strana 22 od 29
23.06.1998
23.06.1998
"NAFLION-KOMERC"s.Sv.Petka - SKOPJE
12.08.1998
21.11.2007
TDUT ZIRNAS-ZIRAP DOOEL - SKOPJE
14.08.1998
20.05.2003
"VIENA 98" - SKOPJE
14.08.1998
19.04.2013
DPTU VRELA-PROM DOOEL - SKOPJE
14.08.1998
04.01.2008
KUNA DOOEL - SKOPJE
14.08.1998
15.05.2008
DPPU XORX KOMPANI DOOEL - SKOPJE
17.08.1998
13.07.2001
PRETPRIJATIE "RM" - SKOPJE
25.08.1998
24.09.2010
DPTU MI^EL-KOMPANI DOOEL - SKOPJE
15.09.1998
04.02.2003
DPTP EFES DOOEL - SKOPJE
19.10.1998
20.05.2003
DPP BE-FA DOO - SKOPJE
13.10.1998
15.10.2003
TP "JOVAN DON^O FILIPOVSKI-DINASTIJA" - SKOPJE
30.10.1998
05.12.2003
DTU EKSTAZI DOOEL - SKOPJE
30.10.1998
25.06.2002
"NAFLION KOMERC" s.Sv.Petka - SKOPJE
30.10.1998
15.09.2006
DP BIZNIS-KOMERC-S DOO - SKOPJE
02.12.1998
05.12.2005
TP "NONE JUNIOR"-XO[KUN NAMUK REXEP - SKOPJE
02.12.1998
06.06.2000
HIT-FER[PED" - SKOPJE
10.12.1998
20.05.2003
TD "GRAMOS-BLAGOJ,DIMITAR i TEODOR" - SKOPJE
18.12.1998
05.04.2004
PPTU "RI-NAS TRADE" - SKOPJE
18.12.1998
15.10.2003
"TRESKA-MEBEL" AD - SKOPJE
28.01.1999
24.03.2005
DPTU VEM-95 DOOEL - SKOPJE
04.02.1999
07.10.2009
"AM" [TEDILNICA - SKOPJE
10.02.1999
04.02.2004
AMBASADOR-M ANGEL DOOEL - SKOPJE
10.02.1999
18.01.2010
UTP "DATI-KOMERC"DOO - SKOPJE
29.03.1999
08.10.2012
ZIRAAT BANKA AD - SKOPJE
08.04.1999
05.01.2007
MAKEDONSKA [TEDILNICA - SKOPJE
06.07.1999
20.05.2003
DPPU AKVARIUS -S - Skopje
21.07.1999
21.07.1999
PRTPRIJATIE "FATI KOMERC" - SKOPJE
26.07.1999
28.03.2008
DTU JAK DOOEL - SKOPJE
26.10.1999
27.03.2002
INTERNACIONALNA FINANSISKA UNIJA - SKOPJE
01.11.1999
15.10.2003
TD PEPE KOMERC 96 DOOEL - SKOPJE
03.11.1999
17.03.2003
LOTARIJA NA MAKEDONIJA - SKOPJE
18.11.1999
15.10.2003
FIJA Petar DOOEL - SKOPJE
09.12.1999
12.03.2003
VEROPULOS DOOEL - SKOPJE
28.01.2000
15.10.2003
MARTI-MAR Traj~e DOOEL - SKOPJE
28.01.2000
10.07.2003
BANTO TREJD Branko i Zoran DOO - SKOPJE
08.02.2000
23.10.2003
EL PASO Mitre DOOEL - SKOPJE
06.03.2000
17.09.2004
TDPU PULS DOOEL - SKOPJE
20.03.2000
20.03.2000
DPPU KOMPO-S SANDE DOOEL - SKOPJE
05.04.2000
22.01.2004
[TEDILNICA DIKUKO - SKOPJE
11.04.2000
15.10.2003
DTU KALIPSO DOO - SKOPJE
05.06.2000
30.06.2009
NODUS KOMPANI DOO - SKOPJE
05.06.2000
01.12.2005
TD LEDIKOM Idris DOOEL - SKOPJE
07.07.2000
13.02.2009
[email protected] Zlata DOOEL - SKOPJE
14.07.2000
06.10.2004
DPU HABITUS Miroslav DOOEL - SKOPJE
14.07.2000
27.08.2010
BA[KFIDAN DOOEL - SKOPJE
31.03.2010
Ad Aerodromi na Makedonija - SKOPJE
18.08.2000
Strana 23 od 29
04.09.2000
06.10.2004
TDT BEKO KOMERC DOOEL - SKOPJE
02.10.2000
08.01.2008
DTU STUDENT Stef~e i Zvonko DOO - SKOPJE
02.10.2000
06.10.2004
DPU VAGOPROM-K Borislav DOOEL - SKOPJE
02.11.2000
07.02.2003
DT ORKA SPORT DOOEL - SKOPJE
17.01.2001
25.04.2003
DTU ATLAS PLUS DOO - SKOPJE
30.01.2001
21.08.2001
[TEDILNICA ZEGIN - SKOPJE
31.01.2001
02.04.2003
DT INTER-KONT DOOEL - SKOPJE
31.01.2001
10.07.2003
DT UNIMA DOOEL - SKOPJE
09.03.2001
19.02.2007
DPTU PROMETAUTO-AR DOO - SKOPJE
16.03.2001
20.11.2007
DGPTU DIKIBA DOOEL - SKOPJE
27.03.2001
11.07.2003
DP SVID DOO - SKOPJE
06.04.2001
15.07.2003
DT KOMPRAD HOLIDEJ - SKOPJE
13.04.2001
20.05.2003
DT FILMAR DOOEL - SKOPJE
26.04.2001
04.08.2003
DT FIBULA ER TRAVEL DOOEL - SKOPJE
06.06.2001
04.02.2003
DTUM "S -2001 " DOOEL - Skopje - SKOPJE
05.07.2001
15.10.2003
DPTU STANDI KOMPANI DOOEL - SKOPJE
24.07.2001
11.04.2014
TD ANIBO DOO - SKOPJE
21.08.2001
20.11.2007
DTU EURO RIKI DOOEL - SKOPJE
23.08.2001
09.10.2003
DPPU TRUST TREJD DOO - SKOPJE
23.08.2001
15.05.2009
[TEDILNICA FULM DOO - SKOPJE
06.11.2001
10.05.2002
DT INVEST MARKET DOO - SKOPJE
07.11.2001
04.09.2003
DPP BOMAK INTERTREID DOO - SKOPJE
22.02.2002
14.05.2003
TD ZEGIN DOOEL - SKOPJE
04.03.2002
04.08.2003
DTPU FARING-TREJD DOO - SKOPJE
04.03.2002
17.04.2007
DPUT D.D. DARKO DOOEL - SKOPJE
04.03.2002
19.01.2006
DMRT [ANTAL DOOEL - SKOPJE
03.06.2002
16.02.2004
DPT GENPA DOOEL - SKOPJE
20.06.2002
19.01.2005
DPTU VEDA DOOEL - SKOPJE
10.07.2002
10.08.2006
TETEKS-KREDITNA BANKA AD SKOPJE - SKOPJE
13.09.2002
07.10.2003
DT KOMPTURS DOO - SKOPJE
04.02.2003
11.06.2010
DTU PEC-PROMET PETRE DOOEL - SKOPJE
10.02.2003
13.07.2007
CAKI-2 DOOEL - SKOPJE
10.02.2003
05.02.2008
DPTP EFES PROMET DOOEL - SKOPJE
06.03.2003
27.11.2003
DP DOKTOR Mi{o DOOEL - SKOPJE
21.04.2003
04.02.2004
DMR BLB DOO - SKOPJE
22.04.2003
22.04.2003
DP JASIKOVAC DOOEL - SKOPJE
14.07.2003
06.10.2004
TD FORMO Svetlana DOOEL - SKOPJE
15.07.2003
15.07.2003
DPT MICKO-3 DOO - SKOPJE
08.08.2003
08.08.2003
MAKEDONIJA TURIST AD - SKOPJE
20.08.2003
27.08.2010
DFP INTERNACIONALNA FINANSISKA UNIJA DOO - SKOPJE
28.08.2003
06.06.2005
MARKETING KARATE KLUB RABOTNI^KI DOO - SKOPJE
06.10.2003
06.12.2007
TD RIJAL-KOM DOOEL - SKOPJE
09.10.2003
11.02.2008
DPTU FIDONA 2 DOO - SKOPJE
16.10.2003
04.07.2008
DTUT SUMA FLAJ DOOEL - SKOPJE
16.10.2003
24.03.2005
REPLEK I HUBO Replek i Hubo Internacional DOO - SKOPJE
20.10.2003
23.11.2004
DTU RIBIK-KOMERC DOOEL - SKOPJE
Strana 24 od 29
14.06.2004
08.08.2005
SPEKTAR-INK DOOEL - SKOPJE
30.06.2004
04.11.2009
INTERTREJD - VIK DOOEL - SKOPJE
14.07.2004
19.04.2005
SPEKTRA SUZANA D.O.O.E.L. - SKOPJE
14.10.2004
09.07.2010
RI-NAS KOMPANI D.O.O.E.L. - SKOPJE
13.01.2005
31.01.2006
EVRO SITI AN D.O.O.E.L. - SKOPJE
22.04.2005
04.11.2013
AD Makedonska po{ta - SKOPJE
13.05.2005
22.01.2009
MIKSJU D.O.O.E.L. - SKOPJE
14.06.2005
04.01.2007
DDR D.O.O.E.L. - SKOPJE
01.07.2005
27.02.2014
INTER-SLOT D.O.O.E.L. - SKOPJE
07.07.2005
27.08.2010
LUNA-START D.O.O. - SKOPJE
09.05.2006
23.01.2012
EVROASIJA TEHNIKA D.O.O. - SKOPJE
13.11.2006
25.03.2008
SIBAKS - MS D.O.O - SKOPJE
12.02.2007
03.07.2014
PO[TENSKA BANKA A.D. SKOPJE - SKOPJE
23.04.2007
14.03.2008
ROMAKO-VS D.O.O. - SKOPJE
07.03.2008
21.03.2013
ZOLIT TRADE D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ SKOPJE - SKOPJE
09.05.2008
02.07.2010
NEHAR TURS D.O.O.E.L. SKOPJE - SKOPJE
13.02.2009
02.12.2009
BIMBO MILENIUM-RAM D.O.O.E.L. SKOPJE - SKOPJE
19.11.2009
04.10.2011
DMR "AMSM uslugi - menuva~nica" DOO Skopje - SKOPJE
01.04.2010
09.08.2012
TAV MAKEDONIJA D.O.O.E.L. PETROVEC - SKOPJE
11.06.2010
01.03.2011
ZLATEN STATER DOOEL SKOPJE - SKOPJE
26.01.2011
04.04.2012
OLOVE-KAMBER D.O.O.E.L. SKOPJE - SKOPJE
23.03.2012
11.06.2012
ROJAL PLUS D.O.O.E.L. SKOPJE - SKOPJE
07.02.2014
12.05.2014
DPTFU Kredit plus LTD DOOEL Skopje - Skopje
Struga
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
24.05.1993
18.06.1997
Struga turs - Struga
17.06.1993
17.06.1993
Mak-Miki - Struga
24.06.1993
24.06.1993
Klajpp - Struga
01.07.1993
18.06.1997
Ineks-Drim - Struga
27.07.1993
27.07.1993
[krep - Struga
27.08.1993
27.08.1993
Dil komerc - Struga
15.12.1993
10.07.2003
DTK KLAJPP DOOEL - Struga
03.02.1994
21.07.1997
Teksas ekspres - Struga
21.02.1994
04.08.1997
Ilija turs - Struga
28.02.1994
08.07.2010
DTU A.F. VALTER DOOEL - STRUGA
11.04.1994
11.04.1994
Ilinden - Struga
12.08.1994
17.07.1997
Interalb - Struga
31.08.1994
31.08.1994
Kasa - Struga
30.11.1994
04.01.2007
DT LUM Mendi DOOEL - STRUGA
29.03.1995
01.10.2009
TDPTU DIELI DOOEL - STRUGA
08.06.1995
18.06.1997
Premija - Struga
01.08.1997
24.09.2010
PTTU BENI Arben Murti{i DOOEL - STRUGA
03.06.1998
20.05.2010
DPTTU MEDI-H DOOEL - STRUGA
18.11.1999
30.11.2010
DTTPU [PEND KOMERC Fatmir DOO - STRUGA
07.06.2000
27.08.2010
JTD ASTRA[PED - STRUGA
Ime na ovlasten menuva~
Strana 25 od 29
27.05.2002
14.04.2003
TD M-MILENIUM DOO - STRUGA
22.03.2004
15.08.2013
TDPTU AS ASEDIN D.O.O.E.L s..Borovec,Struga - STRUGA
08.03.2006
29.06.2006
SARANDA DOOEL - STRUGA
30.12.2009
14.09.2011
JONA & BERZA UVOZ-IZVOZ DOOEL STRUGA - STRUGA
Strumica
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
24.06.1993
18.06.1997
Upeks - Strumica
24.07.1993
24.07.1993
Agrostart - Strumica
24.06.1993
24.06.1993
Dijos doo trgovija - Strumica
21.07.1993
17.07.1997
Nitra-komerc - Strumica
21.07.1993
17.07.1997
Z.Z. Mladost - Strumica
22.07.1993
17.07.1997
Pero Apostolov - Strumica
13.09.1993
13.09.1993
Krone - Strumica
20.09.1993
19.06.1997
Ekstra AS - Strumica
30.09.1993
16.07.1997
Sansta - Strumica
23.12.1993
18.06.1997
Norma - Strumica
11.04.1994
18.06.1997
Nacional - Strumica
16.11.1994
18.06.1997
As-to - Strumica
25.11.1994
16.07.1997
Viktor prom - Strumica
25.11.1994
15.05.2009
DT ESA-MAK DOOEL - STRUMICA
09.12.1994
21.01.2008
DPTU ELEKTROAS DOOEL - STRUMICA
20.01.1995
17.07.1997
Palaz - Strumica
03.04.1995
16.07.1997
Fridom - Strumica
29.06.1995
18.06.1997
Panprom - Strumica
21.07.1995
21.07.1997
Flora-n - Strumica
05.09.1995
17.07.1997
Elma-g - Strumica
07.09.1995
22.06.1998
Triterol - Strumica
18.09.1995
08.04.2003
DTU FENING DOOEL - Strumica
06.10.1995
17.07.1997
Ta-promet - Strumica
06.10.1995
21.07.1997
Si-prom - Strumica
06.10.1995
15.01.2004
DPTU NEKTAR DOO - Strumica
08.12.1995
07.10.2010
DPTU TRENDO DOOEL - STRUMICA
15.12.1995
16.07.1997
Stamat promet s.Vasilevo - Strumica
25.12.1995
15.07.2003
DTU DOLAR D.O.O. STRUMICA - Strumica
06.02.1996
09.02.1998
Libertas trejd - Strumica
05.12.1996
08.04.2011
[TEDILNICA PEON DOO - STRUMICA
14.01.1998
25.12.2003
DT NORMA DOOEL - STRUMICA
26.09.2003
07.02.2005
DTU ATLANTIS DOOEL - STRUMICA
02.12.2003
22.07.2008
DTU LETOBI DOO - STRUMICA
29.12.2003
21.02.2008
EVRO BIZNIS D.O.O.E.L. S.PROSENIKOVO - STRUMICA
12.06.2008
18.05.2012
EKSEL D.O.O.E.L. - STRUMICA
Sveti Nikole
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
29.06.1995
21.04.2003
Ime na ovlasten menuva~
DPPU PAN-MAK DOOEL - Sveti Nikole
Strana 26 od 29
Agronik - Sveti Nikole
07.02.1997
10.07.2000
Tetovo
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
01.07.1993
01.07.1993
Jakupi hajrula - Tetovo
05.07.1993
19.06.1997
Bambar - Tetovo
20.07.1993
19.06.1997
Bajt - F - Tetovo
20.07.1993
27.08.2010
DPTU IGNATIA DOOEL - TETOVO
20.07.1993
18.06.1997
Gona komerc - Tetovo
22.07.1993
22.07.1993
Ilirija - Tetovo
28.07.1993
18.06.1997
Nitrom - Tetovo
30.07.1993
19.06.1997
Avioteks - Tetovo
11.08.1993
11.08.1993
Gracija - Tetovo
01.09.1993
01.09.1993
Pipiq - Tetovo
09.09.1993
19.06.1997
Demos - Tetovo
13.09.1939
30.11.1998
Euro turist - Tetovo
16.09.1993
19.12.1996
Raksoni - Tetovo
12.10.1993
12.10.1993
Ejup Murtezani - Tetovo
28.10.1993
21.07.1997
Nov `ivot - Tetovo
04.11.1993
04.11.1993
Ilir-komerc - Tetovo
04.11.1993
04.11.1993
Berat-komerc - Tetovo
09.11.1993
09.11.1993
Makoturs - Tetovo
06.12.1993
15.07.2003
Jugohrom - Tetovo
27.12.1993
27.12.1993
Kaba{ komerc - Tetovo
14.01.1994
14.01.1994
Egzon - Tetovo
20.01.1994
19.06.1997
[ar turist - Tetovo
14.03.1994
14.03.1994
Kem oil kompani - Tetovo
23.03.1994
16.03.2010
DTG UNI-BAU DOOEL - TETOVO
25.04.1994
25.04.1994
Jeta - Tetovo
05.05.1994
17.07.1997
Europa-trade - Tetovo
15.07.1994
03.02.2003
DGTTU SONI KOMERC DOO - Tetovo
21.07.1994
15.05.2003
DT [AR EKSPRES DOOEL - Tetovo
20.10.1994
21.08.1998
Avtoprogres - Tetovo
30.11.1994
17.07.1997
Bexeti Arben - Tetovo
19.01.1995
09.02.1998
Step turs - Tetovo
17.02.1995
13.07.2001
ER - Tetovo
12.05.1995
17.07.1997
30.05.1995
27.11.1998
Bekir Memeti /
Be}ir Memeti/Bemeks/ - Tetovo
Adili Zekerija - Tetovo
13.06.1995
10.08.2006
TETOVSKA BANKA AD - TETOVO
15.08.1995
13.07.2001
Arsimi kompani - Tetovo
21.11.1995
06.02.2003
]amena - Tetovo
06.12.1995
27.11.1998
Rexep Xeladin s. Patalica - Tetovo (Lireta) - Tetovo
15.12.1995
14.09.2011
DPTU TAJO-KOMERC DOOEL - TETOVO
27.02.1996
28.07.2010
DPTU EGZON DOOEL - TETOVO
06.06.1996
09.02.1998
Mustafi Mendul - Tetovo
23.06.1997
28.03.2006
AMD "QUBOTEN" - TETOVO
Ime na ovlasten menuva~
Strana 27 od 29
07.10.1997
20.10.2011
DPTU REAL Gani DOOEL - TETOVO
24.02.1998
24.02.1998
"ISKRA" s.@elino - TETOVO
07.05.1998
29.11.2007
TDPTU GZIMI-M DOOEL - TETOVO
03.07.1998
28.03.2008
DPTU ISKRA DOOEL - TETOVO
29.03.1999
15.07.2003
DPTU ILIRIA-RENT A KAR DOOEL - TETOVO
10.08.2000
16.04.2010
DPTU AVALA Ha{im DOOEL - TETOVO
21.11.2000
21.11.2007
DPTU ZEKO [aban DOOEL - TETOVO
29.01.2001
15.07.2003
DT EURO TREJD A.A DOO - TETOVO
06.08.2003
01.12.2003
DMT MASAR DOO - TETOVO
20.08.2003
23.11.2004
DPT EURO-TURIST DOOEL - TETOVO
26.09.2003
21.10.2004
DPFU DUKI-1 DOOEL - TETOVO
06.12.2005
18.01.2010
VALUTA D.O.O.E.L. - TETOVO
11.11.2008
23.06.2011
PETROL-KOMPANI D.O.O. UVOZ-IZVOZ TETOVO - TETOVO
04.12.2008
18.01.2010
ILVA D.O.O.E.L.EKSPORT-IMPORT TETOVO - TETOVO
24.11.2010
03.08.2011
ATA-CENTAR D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT TETOVO - TETOVO
Turnovo Strumica
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
03.03.1994
19.03.1996
Valandovo
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe
Ime na ovlasten menuva~
Prvi partizan - Turnovo Strumica
Ime na ovlasten menuva~
01.11.1993
13.07.2001
Migros - Valandovo
04.04.1995
19.06.1997
Ekstra planta - Valandovo
25.01.2007
16.11.2010
NE^KOV-TREJD
Veles
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
01.07.1993
01.07.1993
Xipun - Veles
01.07.1993
01.07.1993
Kolumbo impeks - Veles
05.07.1993
31.10.2006
[TEDILNICA KIRO ]U^UK DOO VELES - VELES
22.07.1993
18.07.1997
Vila Zora - Veles
02.11.1993
02.11.1993
DD-Kom - Veles
21.01.1994
21.04.2003
DPTU DOMINIK DOOEL - Veles
10.03.1994
17.07.1997
Univerzal promet - Veles
23.03.1994
17.04.2006
DPTU MANITRA \orgiev Trajko DOOEL - VELES
27.06.1994
16.07.1997
Ke{ 94 - Veles
05.10.1994
17.07.1997
Boki - Veles
26.10.1994
17.07.1997
Porcelanka - Veles
13.12.1994
16.07.1997
Inter-el - Veles
06.06.1995
21.07.1997
"Micka-komerc" - Veles
08.06.1995
19.06.1997
]am-kom - Veles
28.07.1995
26.06.2002
Brako - Veles
08.12.1995
16.07.1997
Rojal 94 - Veles
17.12.1997
17.09.2002
DPTU UNA-2000 Petre DOOEL - Veles
03.11.1999
20.04.2006
DPTU JO-AN DOOEL - VELES
05.01.2001
15.07.2003
DPTU TEA DOO - Veles
D.O.O.E.L. - VALANDOVO
Ime na ovlasten menuva~
Strana 28 od 29
27.09.2001
04.06.2007
TD JEVTI] DOOEL - VELES
14.10.2002
12.04.2006
DTU KE[ 94 DOOEL VELES - VELES
22.04.2003
28.04.2009
DPTU MAKPROMET DOOEL - VELES
10.02.2005
06.05.2010
PRAC D.O.O.E.L. - VELES
01.12.2008
11.12.2009
KARMEN KOMPANI UVOZ-IZVOZ D.O.O.E.L. VELES - VELES
Vinica
Datum na
izdavawe
Datum na
ukinuvawe
27.08.1993
18.06.1997
Sloga komerc - Vinica
20.12.1993
06.06.2005
TD DANILOV DOOEL - VINICA
31.03.1994
09.02.1998
Feliks - Vinica
15.12.1994
07.05.2003
TDUT DUDAN DOOEL - Vinica
27.07.1995
04.11.2009
TD POPE-KOMPANI DOOEL - VINICA
21.10.2010
12.12.2012
ME^E MSV D.O.O.E.L. VINICA - VINICA
Ime na ovlasten menuva~
Vrap~i{te-GOSTIVAR
Datum na Datum na
izdavawe ukinuvawe Ime na ovlasten menuva~
01.09.1993
18.06.1997
Sloga interier - Vrap~i{te-GOSTIVAR
Strana 29 od 29
Download

Spisok na ukinati menuva~i