Br. dok: Q20–Rev A
ZAHTJEV
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Lični podaci:
Prezime, očevo ime i ime
Datum rođenja
Mjesto i opština rođenja
Matični broj
Broj lične karte i pasoša
Adresa prebivališta
Telefon fiksni
Telefon mobilni
Brašno stanje
Djevojačko prezime
Djeca
Nacionalnost
Vjeroispovijest
Vjerski praznik – slava
Datum vjerskog praznika
Invalidnost
Znanje stranog jezika
2. Radna mjesta za koje je radnik zainteresovan:
Naziv radnog mjesta I
Naziv radnog mjesta II
Naziv radnog mjesta III
Vrsta radnog odnosa
3. Podaci o dosadašnjem radnom iskustvu:
Preduzeće/Kontakt osoba
Naziv radnog mjesta
(Ime i telefon, po mogućnosti)
4. Podaci o završenoj školi:
Vrsta završene škole
5. Podaci oobuci:
Vrsta obuke
Dužina obuke
6. Zainteresovan za rad
Prekovremeno
DA
NE
Listova:1
Kraći opis poslova
Stepen
Smjer
List:1
Način sticanja
Profil obuke
Vikendom
Praznikom
DA
NE
Termin
Termin obuke
DA
NE
Trajanje
radnog odnosa
Interno zvanje
Vozačka dozvola (kategorija)
A B C D E
Sa kojom platom biste bili zadovoljni
Datum:________________________
Potpis:_______________________
Download

ZAHTJEV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS