Letní go camp
ČESKÁ LÍPA, CHOMUTOV
OKUSTE A UZŘÍTE ŽE HOSPODIN JE DOBRÝ
ŽALM 34:9
Kdo nezažil neuvěří! Ten co zažil nevypoví!
JE
Chceš zažít Boží království v praxi?!
TU
Chceš poznat své možnosti a povolání v Bohu?!
GO
Chceš pomoci při evangelizaci Severních Čech?!
CA
Chceš smysluplně využít konec prázdnin?!
MP
16. - 25. srpna 2013
Chceš se setkat s Bohem?!
Bližší informace a přihlášení na :
http://isachar.formees.cz/f/letnigo-camp/
Cena akce je 1
000,- Kč, možnost přihlášení od 12 let
Download

Letní go camp ČESKÁ LÍPA, CHOMUTOV JE TU GO CA