“ZASTAVA SPECIJALNI AUTOMOBILI” doo
u restrukturiranju – Sombor
Dana: 05.03.2012. god.
PREZENTACIJA
»ZASTAVA SPECIJALNI AUTOMOBILI« doo SOMBOR
I OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI
Kompanija »Zastava Specijalni Automobili« doo Sombor je jedini proizvođač višenamenskih vozila u Srbiji
prvenstveno namenjenih za prevoz svih vrsta tereta nosivosti do 800 kg i zapremine tovarnog prostora do
4,5 m³ i specijalnih automobila za posebne namene, čiji su bazni modeli putnički automobili. Kompanija je
počela sa radom 1969 godine kao deo sistema Zastave Kragujevac. Kompanija poseduje sve proizvodne
kapacitete za proizvodnju vozila, stručnu radnu snagu i internacionalni certifikat za sistem menadžmenta
upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008.
Ukupna površina fabrike je 94.138 m² a natkrivena površina iznosi 23.890 m². U fabrici se nalazi
industrijski kolosek za dopremu sirovina i delova i otpremu gotovih proizvoda do kupaca kao i svi potrebni
energetski kapaciteti. Postojeći godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000 vozila u dve smene. Ulaganjem
u novu tehnologiju i proširenje lakirnice, godišnji kapacitet se može povećati do 30.000 vozila, a i više.
Ostvarena je maksimalna godišnja proizvodnja od 9000 vozila u 1989 god. a ukupno je proizvedeno
120.000 vozila.
Fabrika se nalazi u Somboru, u Srbiji, u autonomnoj pokrajini Vojvodini članici Evropskih regija. Udaljena
je 186 km od Beograda, od Budimpešte 200 km, a od reke Dunav 15 km. Dobra povezanost sa putnom i
željezničkom Evropskom mrežom.
II VLASNIČKA STRUKTURA
Kompanija u Somboru je u procesu privatizacije, restrukturiranja, i iznalaženju strateškog partnera jer se
postojeći program vozila ugasio u 2011 godini.
Većinski deoničar, vlasnik, je Grupa »Zastava vozila« ad Kragujevac u restrukturiranju sa učešćem u
kapitalu sa 89.52 % a ostali deoničari su Država Srbija sa 9,71 % i dileri (prodavci vozila i delova,
servisne organizacije za održavanje vozila u eksploataciji) kompanije sa 0,77 %.
Privatizaciju i znalaženje strateškog partnera za kompaniju u Somboru vrši Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja Republike Srbije ( i Agencija za privatizaciju kao deo Ministarstva).
Potencijalnim strateškim partnerima ( i kupcima kompanije) Država Srbija, Vlada pokrajine Vojvodine i
lokalna Uprava u Somboru daju značajne povlastice za investiranje u program kompanije, kupovinu
kompanije,Greenfield investicije i zapošljavanje radnika.
III ORGANIZACIJA KOMPANIJE
Kompanija ima efikasnu organizaciju sa sektorima :
 Sektor razvoja proizvoda i tehnologije
 Sektor za snabdevanje i nabavku
 Sektor za marketing i prodaju
 Sektor za upravljanje kvalitetom
 Sektor za finansije i računovodstvo
 Sektor za kadrove, pravne i opšte poslove
 Biro za informacionu tehnologiju
 Odsek za prevoz – transport
 Sektor proizvodnje
Dužnost glavnog menadžmenta obavlja generalni menadžer koji nadgleda rad menadžera svakog
sektora.
Proizvodna jedinica predstavlja srž kompanije. Ona se sastoji od :
Sektor za proizvodnju delova
 Sektor za proizvodnju otpresaka – PRESERAJ
 Sektor za mehaničku obradu
 Alatnica
Sektor za proizvodnju vozila
 KAROSERIJA - sklapanje školjki
 LAKIRNICA – Farbanje, lakiranje školjki
 MONTAŽA VOZILA – montaža svih delova i sklopova
 ODRŽAVANJE
Ukupno je zaposleno 175 radnika.
U 1989 g. – kada je bio ostvaren najveći nivo proizvodnje od 9000 vozila bilo je zaposleno 850 radnika.
Radnici su kvalifikovani i stručni za rad u proizvodnji vozila, preradi vozila za specijalne namene i za
proizvodnju delova i proizvoda za široku upotrebu od metala i poliestera. Sistem srednjoškolskog
obrazovanja u Somboru u Srednjoj tehničkoj školi, tradicionalno školuje metaloprerađivačke obrazovne
profile kao i rukovaoce za rad na CNC mašinama. U Somboru u Nacinalnoj službi za zapošljavanje –
filijala Sombor, na raspolaganju je i 1500 kvalifikovanih radnika metaloprerađivačke i alatničarske struke.
IV PROIZVODNI PROGRAM
1. VOZILA
1.1.
PERIOD 1969 g. ÷ 1989 g.
U navedenom periodu, po Ugovoru sa FIAT-om ( FIAT-OM – SUZZARA) razvijeno je i proizvedeno
57.000 vozila koja su se proizvodila i u Italiji, u gradu SUZZARA.
FIAT je isporučivao železnicom sve delove od lima-otpreske (vešanja i dr.) u lotovima za 100 vozila dok
su se ostali delovi (motor, menjači ....) proizvodili u zemlji. Proizvodila su se dostavna vozila za prevoz
ljudi i tereta kao i za specijalne namene.
DOSTAVNA VOZILA
 ZASTAVA 850 AF – Furgon – Za prevoz tereta do 530 kg i 2 osobe;
 ZASTAVA 850 AK – Kombi – Prevoz 9 osoba;
 ZASTAVA 850 AT – Kamionet – Prevoz tereta;
 ZASTAVA 850 AP – Produžena kabina – Prevoz 4 osobe i tereta do 343 kg;
 ZASTAVA 850 AFP – Panorama – Univerzalno vozilo za prevoz lica i tereta;
SPECIJALNI AUTOMOBILI
 ZASTAVA 850 AS – Sanitet – Za prevoz bolesnika i povređenih osoba;
 ZASTAVA 850 AFM – Policija – Policijsko vozilo za prevoz lica.
U vozila su ugrađivani u početku domaći motori sa pogonom na benzin zapremine 848 cm³ (25,74 KW) a
kasnije i motori od 900 cm³. Prestankom proizvodnje osnovnih modela u Italiji, prestala je proizvodnja i
ovih vozila u Jugoslaviji (Srbiji).
1.2. PERIOD 1989 g. ÷ 2010 g.
U saradnji sa Zastavinom fabrikom putničkih automobila iz Kragujevca – u fabrici u Somboru razvijeni su i
proizvedeni novi modeli vozila za prevoz tereta i za specijalne nemene čiji su bazni modeli bili putnički
automobili YUGO KORAL; YUGO SKALA i YUGO FLORIDA.
1.2.1. SPECIJALNI AUTOMOBILI NA BAZNIM MODELIMA YUGO KORAL/SKALA
Kompletna proizvodnja vozila je realizovana u fabrici u Somboru s′tim da je veći deo delova (školjka,
menjač, vešanje ...) isporučivan iz matične fabrike u Kragujevcu u vidu lotova a ostale delove su
isporučivali kooperanti iz zemlje.
Proizvedeni su sledeći modeli:
 YUGO KORAL SUP – za policiju;
 YUGO KORAL HLI – sanitetsko vozilo;
 YUGO KORAL PTT – za poštanske organizacije;





YUGO KORAL SPI – za pomoć vozačima na putu;
YUGO KORAL AŠ – za obuku vozača;
YUGO KORAL ED – za elektrodistributivne organizacije;
YUGO SKALA SUP – za policiju;
YUGO SKALA HLI – sanitetsko vozilo.
1.2.2. BAZIČNA VOZILA SKALA PICK–UP i FLORIDA PICK-UP
Razvojne službe
fabrike, samostalno su razvile na postojećim putničkim automobilima
SKALA/FLORIDA, uz veoma značajne rekonstrukcije, vozila za prevoz tereta SKALA PICK-UP/POLI
i FLORIDA PICK-UP/POLI na kojima su razvijena i vozila za specijalne namene.
Vozila su prvenstveno namenjena za prevoz svih vrsta tereta nosivosti do 690 kg i zapremine tovarnog
prostora do 4,5 m³. Ova vozila spadaju u kategoriju lakih komercijalnih vozila. Po funkcionalnim
karakteristikama slična su vozilima PEUGEOT PARTNER; RENAULT KANGOO; W-CADDY; FIAT
DOUBLO; CITROEN BERLINGO; OPEL COMBO, FORD CONNEKT.
Kabina i prtljažnik vozila su odvojeni prednjim zidom koji je izrađen u donjem delu od metala a u gornjem
od stakla. Prtljažnik obuhvata sanduk na koji je postavljena konstrukcija od poliestera sa zadnjim vratima.
Kabina ima vozačko i suvozačko mesto.
Reprezentativni modeli su : SKALA 1,1 POLI, FLIORIDA 1,3 PICK-UP, FLORIDA 1,3 POLI TRAFFIC
i FLORIDA 1,3 POLI MAX TRAFFIC.
Na osnovama Zastavinih putničkih automobila Skala i Florida proizvode se specijalni automobili za
pekarsku industriju – za prevoz hleba i peciva – FLORIDA 1,3 PEKAR; za zdravstvene ustanove –
FLORIDA 1,3 SANITET; za preduzeća koja vrše prevoz namirnica koja se kvare pri visokim spoljnim
temperaturama – FLORIDA 1,3 HLADNJAČA i vozilo FLORIDA 1,3 POGREBNO za komunalna
preduzeća. Proces proizvodnje vozila je fleksibilan i nije ograničen samo na navedene modele. U sva
vozila se ugrađuje oprema i instalacija za pogon motora i na gas (TNG). U navedenom periodu ukupno
je proizvedeno 63.000 vozila.
Sem pomenutih vozila vršena je dorada višenamenskih vozila stranih proizvođača( PEUGEOTCITROEN JAMPER, LADA ...) za specijalne namene za policiju – prevoz zatvorenika; za banke –
prevoz novca; za zdravstvene ustanove – prevoz bolesnika, hitna pomoć ....
Navedeni program vozila se gasi u 2010 godini zbog prestanka proizvodnje Zastavinih putničkih
automobila SKALA i FLORIDA koji su osnova za postojeću proizvodnju vozila u fabrici u Somboru.
2. DELOVI
U proizvodnom procesu se, sem tehnologije za proizvodnju vozila, primenjuje tehnologija proizvodnje
delova od poliestera i delova za vozila (i druge proizvode) od metala.
Od poliestera se proizvode delovi za vozila kao što su teretna kabina sa vratima i branici a od metala –
konstrukcije za sedišta, rezervoari goriva i drugi delovi.
3. PROIZVODI ZA ŠIROKU UPOTREBU
Proizvodni kapaciteti su fleksibilni pa su isti korišćeni u prošlim godinama za proizvodnju proizvoda za
široku upotrebu kao što su :
 Višenamenske prikolice za automobile, traktore, autobuse;
 Transporteri za prevoz oštećenih automobila;
 Mobilni kiosci;
 Električni bojleri – 50 lit. , 60 lit. I 80 lit.;
 Električni kotlovi za centralno i etažno grejanje (12 KW; 18 KW; 24 KW; 180KW);
 Ekspanzione posude za sisteme grejanja;
 Metalni nameštaj (stolice, stolovi, ormani);
 Stolovi za računare;
 Građevinska kolica;
 Reklamni panoi – bilbordi.
S′obzirom da u fabrici postoji proizvodna jedinica za proizvodnju od poliestera – moguća je proizvodnja
čamaca, kamp prikolica i drugih proizvoda od poliestera.
V MOGUĆI MODALITETI SARADNJE SA INO PARTNERIMA
1. Stvaranje mešovitog preduzeća između ino partnera (većinski vlasnik) i Države Srbije uz uvođenje
savremenije tehnologije za proizvodnju višenamenskih vozila i specijalnih automobila (kao i
rezervnih delova) na osnovama baznih putničkih automobila poznatih svetskih marki, po sistemu
Država Srbija – Fiat.
2. Zajedničko ulaganje u proizvodnju delova za vozila i ostalih proizvoda (autoprikolice, kamp
prikolice, prikolice za autobuse, prikolice za prevoz vozila, bilbordi ...)
3. Greenfield investicija
 Proizvodnja višenamenskih vozila i specijalnih automobila na osnovama putničkih automobila
poznatih svetskih proizvođača.
 Proizvodnja autobusa i minibuseva
 Proizvodnja traktora i prikolica za traktore.
4. Mešovito preduzeće za preradu putničkih i višenamenskih automobila poznatih svetskih marki za
specijalne namene.
VI KONTAKTI
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Republike Srbije
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
»Zastava Specijalni Automobili« doo
25000 Sombor, Konjovićeva 86
Republika Srbija
DIREKTOR
BRANKO LUKOVIĆ
Tel: + 381(0) 112855168
+ 381(0)648464314
Fax + 381(0)112855204
E-mail [email protected]
BORO LEKA
Tel. + 381(0)2522071
+ 381(0) 63665850
Fax + 381(0)2529320
E-mail [email protected]
Detaljne informacije o kapacitetima i programu vozila Web sajt www.zastavasa.co.rs
PRILOZI:





Kapaciteti
Lokacija kompanije u Evropi , Srbiji i pogled iz satelita
Globalna šema kapaciteta kompanije
Program višenamenskih i specijalnih automobila kompanije
Program proizvoda za široku upotrebu
KAPACITETI
Linija Montaže:
- Viseća transportna traka sa 31 nosiljkom za vozila.
- Uredjaji za konvergenciju točkova.
- Valjci za probu kočionog sistema i kontrolu izduvnih gasova.
- Četvorostubna dizalica
Linija Karoserije:
- Viseći aparati za elektrozavarivanje od 185 KW 11 komada
- Stabilni elektroaparati za zavarivanje od 200 KW 2 komada
- Viseći aparati za elektrozavarivanje od 85 KW 23 komada
-Stabilni elektroaparat od 60 KW 2 komada
- Pokretna traka za obradu karoserije 1 komad
Linija Lakirnice:
Kabina za dezoksidaciju - odmašćivanje
Pec za sušenje posle hemijske pripreme
Kada za potapanje u vodorastvornu boju
Pec za pečenje vodorastvorne boje
Kabina za osnovnu boju
Predkomora i peć za osnovnu boju
Kabina za zaštitu patosa
Pec za sušenje
Kabina za zavrsnu boju
Predkomora i peć za završnu boju
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
HALA PRESERAJA I STRUGARE
№
Naziv i oznaka mašine
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2
Ekscentar presa AR-25 t
Ekscentar presa AR-40 t
Ekscentar presa AR-63 t
Ekscentar presa AR-80 t
Ekscentar presa AR-100 t
Ekscentar presa EPK-125 t
Ekscentar presa EPK-160 t
Ekscentar presa EP-160 t
Ekscentar presa ARS-160 t
Ekscentar presa DE-160 t – dvostr. Dejstva
Ekscentar presa AR-200 t
Ekscentar presa DE-315 t – dvostr. Dejstva
Hidraulicna presa HP-25 t
Apkant Presa AP-110 t
Apkant presa AP-80 t
Mašinske makaze M 2,5/2500
Hidraulične mašinske makaze HMM 5/2500
Dekopir makaze DM 2
Mašinske makaze MM 1/1000
Jednovreteni automati PF 25
Jednovreteni automati PF 25
Univerzalni strug SN 20
Univerzalni strug SN 20
Br. kom.
mašina
3
1
3
7
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
Dimenzije sto
(mm)
4
460 x 380 x 400
560 x 480 x 280
610 x 260 x 315
850 x 200 x 400
850 x 700 x 400
800 x 630 x 380
1000 x 700 x 400
1000 x 775 x 360
800 x 650 x 455
1100 x 800 x 380
1100 x 800 x 520
2500 x 1400 x 700
500 x 450 x 450
2500 x 180
2500 x 180
2500
2500
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Univerzalni strug SN 20
Univerzalni strug SN 55
Univerzalni strug PA30
Univerzalni strug – Prvomajska
Trovretena stubna basilica
Mašinska testera
Univerzalna glodalica 3 A-u
Vertikalna glodalica VG-22
Numerički strug
Brusna testera
Glodalica Fritz Werner
Revolver automat
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
Hala Velikog Preseraja
U ovoj hali su locirane dve hidraulične prese od 1.000 t sa dimenzijom stola 3.500 x 2.800
x 1.500 (mm) i trostrukim dejstvom na kojima se proizvode veliki otpresci (stranice, krov, delovi
patosa itd.). Investicijom u ove prese pre 15 godina omogućeno je zaokruživanje proizvodnje
specijalnih automobila u Somboru
HALA ZA PROIZVODNJU POLIESTERSKIH DELOVA
Proizvodnja poliesterskih delova je novoosvojena proizvodnja u fabrici. Proizvode se
potrebni poliesterski delovi za specijalne automobile:
- Nadgradnja za vozila pick-up
- Blatobrani
- Spojleri - vetrobrani
- Branici
- Unutrašnje obloge
- Zaštitne maske
HALA ALATNICE
U ovoj hali su smeštene mašine za izradu specijalnih alata i održavanje istih. Većina novih
alata se odnosi na proizvodnju otpresaka manjih dimenzija na mehaničkim presama. Pored toga
radi se čitav spektar pomoćnih alata i alata za formiranje podsklopova i sklopova kao izradu
delova za održavanje tekućeg procesa proizvodnje
№
1
1.
2.
3.
Naziv i oznaka
2
Univerzalni strug TES-3-250-2000
Univerzalna glodalica UF-231
Horizontalno vertikalna glodalica
Br. kom.
Masina
3
3
1
1
Dimenzije stola
(mm)
4
400 x 1600
300 x 1210
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Univerzalna horizont. glodalica HH-6
Alatna glodalica ALG-200
Vertikalna glodalica FV 2 DB
Hidrokopirna glodal. HAD-400
Univerzalna glodalica FAZA-U-VC
Brusilica za okruglo brušenje HB
Brusilica za ravno brušenje UB-300
Brusil. za spolj. i unutr. brušenje kruzno AFC1000
Buf Brusil. za ost. alata AB-100
Brusil. za ostr. alata AB-50
Stubna busilica BST-4
Radijalna busilica VR-4
Kratkohodna rendis KR-500
Kratkorocna rendisaljka 65-TV
Dubilica VG-200
Testera za metal SV-4
Jednokomorna peć za termičku obradu
Dvokomorna peć za termičku obradu
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
200 x 1000
250 x 1030
425
400 x 400
300 x 1370
250 x 1100
450 x 560
900 x 1470
330 x 420
360 x 650
250 x 650
670 x 670
ENERGETSKI KAPACITETI
U krugu fabrike locirana je sopstvena trafostanica od 4 x 630 KVA i nije ograničenje za
povećanje proizvodnje. Fabrika je vezana za gradski vodovod, a ima i sopstvene kapacitete za
industrijsku vodu sa vodotornjem zapremine 200 m3 vode i nije ograničenje za veću proizvodnju
vozila. Kompresorska stanica za vazduh ima 4 kompresora ukupnog kapaciteta od 3.620 m3/h.
Kapaciteti za grejanje imaju 4 kotla za proizvodnju pare sa ukupnim kapacitetoom od 26 t/h pare
Lokacija Kompanije “Zastava Specijalni Automobili” d.o.o Sombor
Lokacija kompanije u Srbiji
Pogled na kapacitete kompanije iz satelita
Globalna šema kompanije
Zastava Specijalni Automobili d.o.o Sombor
Program specijalnih i višenamenskih automobila kompanije
“Zastava Specijalni Automobili” d.o.o Sombor
Florida 1.3 Pekar
V …………….. 4.5 m3
Nosivost …… 550 kg
Florida 1.3 Hladnjača
V …………….. 4.5 m3
Nosivost …… 550 kg
* Thermoking (+6 C) ÷ (-18 C)
Skala 1.1 Poli
V …………….. 2.4 m3
Nosivost …… 515 kg
Florida 1.3 Poli Max Traffic
V …………….. 4.5 m3
Nosivost …… 585 kg
Florida 1.3 Sanitet
V ……………….. 4 m3
Nosivost …… 575 kg
Florida 1.3 Pogrebno
V …………….. 2.5 m3
Nosivost …… 600 kg
Florida 1.3 Pick Up
V …………….. 1.14 m3
Nosivost …… 690 kg
Florida 1.3 Poli Traffic
V …………….. 3.48 m3
Nosivost …… 630 kg
* U sva vozila ugrađena instalacija i oprema za pogon motora (sem na benzin) i na tečni naftni gas (TNG)
Download

PREZENTACIJA »ZASTAVA SPECIJALNI AUTOMOBILI« doo