RTV stanice
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Naziv pravnog lica
Naziv stanice
JP RTV Zenica
RTV Slobomir d.o.o.
JP RTV d.o.o. Bugojno
RTV BN d.o.o.
Vidik d.o.o. HRT Kiseljak d.o.o.
IPC Kozarski vijesnik JP RN Jablanica
J.P. RTV Unsko‐sanskog katona
JP RTV Istočno Sarajevo
RTM TV1 d.o.o.
JP RTV 7 d.o.o. Tuzla
RTV Džungla
RTV Maglaj
RTV Cazin
Radio televizija BiH
Radio televizija FBiH
Radio televizija RS
HRT Oscar C d.o.o. Mostar
RTV Zenica
RTV Slobomir
RTV Bugojno
RTV BN RTV Slon
HRT Kiseljak
Kozarski vijesnik JP RN Jablanica
RTV USK
RTV Istočno Sarajevo
RTV MOSTAR (TV1)
RTV 7 Tuzla
RTV Džungla
RTV Maglaj
RTV CAZIN
RTV BiH
RTV FBiH
RTV RS
RTV Oscar C
TV stanice
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Naziv pravnog lica
Naziv stanice
Proleter d.o.o.
PINK BIH Company d.o.o.
Media market d.o.o.
MTV Igman d.o.o. Bandić Kablovska tel. d.o.o.Zavidovići
JP RTV Višegrad
KG‐1 d.o.o. Kablovska televizija Astra media d.o.o.
Bel‐ kanal d.o.o.
ITC VIK d.o.o.
Face d.o.o.
Hayat d.o.o.
Arthur d.o.o. JP TV Kantona Sarajevo d.o.o.
NTV Amna d.o.o.
TV‐X d.o.o.
RTV Živinice
TV Alfa d.o.o.
NTV Jasmin
BDC Televizija
PINK TV
TV OSM
MTV Igman Kablovska telelevizija Zavidovići
RTV Višegrad
KG‐1 TV Arena
Bel‐ kanal ITC VIK Vlasenica
Face TV
Hayat Druga TV
TV Kantona Sarajevo NTV Amna
Behar TV
TV Živinice
Alfa TV
TV Jasmin
R.b.
20
21
22
23
27
Naziv pravnog lica
Naziv stanice
Televizija K3
TV Rudo
Alternativna TV
Kanal 6 d.o.o. TV K3
TV Rudo
Alternativna TV
TV Kanal 6
Radio stanice
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Naziv pravnog lica
Odgovor kontakt d.o.o.
JU Centar za kulturu i informisanje
Novi radio d.o.o.
Radio stanica Drvar
Studio 078 d.o.o.
Centar za kulturu i informisanje
Radio Ljubić
Budućnost d.o.o. Avaz d.o.o.
Magic trade d.o.o. RB Best d.o.o. Radio Stari grad
JU RTV Lukavac
JU KSC Radio Ilijaš
JU CK Ahmed Muradbegović
JP RTV Bihać d.o.o.
Radio Igokea d.o.o.
Običan radio d.o.o. Mobi‐Link d.o.o. Panorama Press d.o.o.
Zid d.o.o. JP Radio Busovača d.o.o.
JU IKC Gacko
Radio 1503 Zavidovići
JP Radio Bosanska Krupa d.o.o.
NIGD DNN Nes radio
JP RTV d.o.o. Velika Kladuša
JP Radio Rama
RTV Tešanj d.o.o.
D.O.O. Petkomerc 3M MusicCompany d.o.o.
RTV VT Royal d.o.o.
Studio 88 d.o.o. Mostar
K‐Projekt d.o.o.
Lux Commerce d.o.o
Studio N d.o.o.
Feniks‐Alfa d.o.o.
Naziv stanice
Kontakt radio
Radio Srebrenik
Novi radio
Radio Drvar
Studio 078
Radio Foča
Radio Ljubić
Šik radio
Radio Avaz
Radio Magic
Radio Grude
Radio Stari grad
Radio Lukavac
Radio Ilijaš
Radio Gradačac
Radio Bihać
Radio Igokea Običan radio Radio OSM
Pan radio
Radio Sarajevo
Radio Busovača Radio Gacko
Radio 1503 Radio Bosanska Krupa Nes radio
RTV Velika Kladuša
Radio Rama
Radio Tešanj
Radio Osvit
Radio M
Radio Velkaton
Studio 88 Radiopostaja Zepče
Radio Skala Studio N Radio Feniks
R.b.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Naziv pravnog lica
Naziv stanice
RTV Q d.o.o. Radio Breza d.o.o.
JP Radio Novi grad
Elit d.o.o. Radio Kakanj d.o.o.
Radio Preporod d.o.o. JP Radiopostaja Orašje
DAH d.o.o. Bobar Radio d.o.o.
Udruzenje Vesta VESTA H.O. Radio televizija 8‐ Radio 8
Hrvatski radio Bobovac d.o.o.
Radio Kastel d.o.o.
Radio Postaja Vitez d.o.o.
D.o.o za informisanje Glas Drine D.o.o. MB Kompani
Feral d.o.o. Antena d.o.o.
JU Centar za informisanje RTV d.o.o. Konjic
JU IKC Kladanj JP Centar za.S.T.I.K. Nezavisni radio TNT
IC Mir Međugorje
Kreativni mediji d.o.o.
Front stage d.o.o. JP KIC d.o.o. Prača JP Radio Sana d.o.o.
Primat Plus d.o.o. FRATELLO ARES d.o.o.
JP Radio Gradiška
JU CKI Radio Olovo
JP Radipostaja Čapljina d.o.o.
RTV BA d.o.o
Radio Zenit Zenica Korona d.o.o.
Studentski eFM radio
Radio postaja Odžak
RTV Islamske zajednice Bir d.o.o.
JP Radio Srbac
JP Radio Usora d.o.o.
Radio Dobre vibracije d.o.o.
Društvo za PPE Radio BM d.o.o.
J.P. Radio postaja Široki Brijeg
J.P. Radio Posušje d.o.o.
RTV Herceg Bosne d.o.o.
J.P.Radio Kupres d.o.o.
J.P.Radio Ljubuški d.o.o.
Radio Q (Visoko i Zenica)
Radio Breza
Radio Novi grad
Radio Uno
Radio Kakanj Radio Preporod Odžak
Radiopostaja Orašje
Free Radio
Bobar Radio Vesta radio
Radio 8
Hrvatski radio Bobovac Radio Kastel Radio postaja Vitez Radio Glas Drine Sapna
Daš radio
Neovisni radio Feral
Antena radio Jelah
Radio Bileća
Radio Konjic
Radio Kladanj
Radio Kostajnica
Nezavisni radio TNT
Radio Mir Međugorje Radio plus
Hard Rock Radio
Radio Prača
Radio Sana Radio Studio D
Bet Fratello radio
Radio Gradiška
Radio Olovo
Radiopostaja Čapljina
Radio BA
Radio Zenit
Korona Radio
Studentski eFM radio
Radio postaja Odžak
Bir radio
Radio Srbac
Radio Usora
Radio Dobre vibracije
Radio BM Zenica
Radio Široki Brijeg
Radio Posušje
Radio Herceg Bosne
Radio Kupres
Radio Ljubuški
R.b.
Naziv pravnog lica
Naziv stanice
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
J.P. "Radio‐televizija Livno"d.o.o.
Radio Kameleon d.o.o.
J.P. "Radio Brod" d.o.o.
J.P. Radio Prnjavor
Centar za kulturu Mostar
Radio difuzija Soli d.o.o.
Mineks d.o.o. J.P. Radio Tomislavgrad d.o.o.
J.P.CIK Kozarska Dubica
Ritam radio d.o.o.
NVO Otvorena mreža
Radio Studio "Ask" d.o.o. Ilidža
Zos d.o.o.
Big radio d.o.o.
Medijski centar "Napredak" d.o.o.
J.P. Radio Ključ
Momčilović‐studio M d.o.o. Teslić
JU Žepče
Radio Nevesinje
Privatna ustanova radio‐p. Novi Tr.
RTV Donji Vakuf
RTV FBIH
Radio Brčko‐novi emiter
Radio Jajce‐novi emiter
JU Cen za inf. i obr. Trebinje
Radio Livno
Radio Kameleon
Radio Brod
Radio Prnjavor
Omladinski radio X
Radio Soli
Radio 303
Radio Tomislavgrad
Dub radio
Ritam radio
Radio Otvorena mreža
Radio studio Ask
Radio Zos
Radio Big
Radio Vrhbosna
Radio Ključ
Radio "Studio M" Teslić
Radio Žepče
Radio Nevesinje
Drukčiji radio
Radio Donji Vakuf
RTV FBIH
Radio Brčko
Radio Jajce
J.P. Radio Trebinje
Download

SPISAK EMITERA.xlsx