Parkování v centru na vlastní kůži
Ročník 20 číslo 3
Poděbradští a lidé z okolních obcí se
už nebudou muset trmácet za velkými
nákupy do Nymburka nebo Kolína.
Do konce tohoto roku vyroste na kraji
Poděbrad u kruhového objezdu mezi
Přední Lhotou a Klukem velké obchodní centrum.
Širokosortimentní prodejna a přilehlé
obchodní jednotky budou na prodejní
ploše 7 500 čtverečních metrů nabízet
širokou paletu služeb a zboží. Její složení
ještě přesně neznáme, protože stále probíhají jednání s mnoha zájemci o pronájem, mezi něž se řadí zejména poděbradští. Již dnes však můžeme uvést, že
vedle klasického hypermarketu ve stylu
Interspar, Kaufland, či Tesco se tu setkáme s menšími prodejnami oděvů, obuvi,
sportu, kosmetiky, novin a časopisů nebo
počítačů. Chybět nebude rychlé občerstvení, případně i kavárna nebo restaurace.
Hypermarket bude mít otevřeno denně od
8 do 22 hodin a tuto dobu nepřekročí ani
ostatní provozovatelé.
Na území o velikosti téměř tři a půl hektaru vyroste kromě obchodního domu
(zhruba 81 × 78 m s výškou necelých
8 m) a pěti jednotek (celkem zhruba
121 × 25 m s výškou o něco málo přes
7 m) také odstavné parkoviště pro
373 osobních vozů. Součástí stavby
budou nové autobusové zastávky v Bílkově a Kovanické ulici, cyklostezky
a stezky pro pěší, chodníky a přechody
pro chodce. Zachováno zůstane 30 procent zeleně, vysázeno bude 130 stromů,
keře v to nepočítaje, ve spodní části vznikne lesopark. Okružní křižovatka přijde
o samostatný pruh pro výjezd od Poděbrad
směrem na Nymburk, místo něho přibude
sjezd k parkovišti a z něj nájezd zpátky
na křižovatku. Pro vlastníky nemovitostí
u původní (dnes už „slepé“) silnice na Kolín
bude výjezd na stávající komunikaci přizpůsoben tak, aby byl pro ně bezpečnější.
Investor není žádný začátečník
Po čtrnácti letech zkušeností mladého
nenápadného Petra Kovaříka je poděbradské obchodní centrum už dvacáté
v pořadí, do kterého vkládá své tvůrčí
představy a nesmírné úsilí představující
ne vždy snadná jednání s majiteli pozemků, ekology, úřady, staviteli a nájemníky.
A samozřejmě také peněžní prostředky.
V současné době pracuje na dvou projektech dohromady, několik dalších připravuje a v investorské činnosti chce pokračovat i v dalších letech.
O výstavbě obchodního centra v Poděbradech začal Petr Kovařík poprvé uvažovat
v roce 2009. Tomu, co „jedna paní povídala“, rozhodně nevěří. Jak je to doopravdy s přáním místních obyvatel, mít ve
svém městě svůj hypermarket, se raději
nechal přesvědčit výsledky profesionálního průzkumu. Ten na vzorku dvanácti set lidí potvrdil, že zhruba 85 procent
lidí dnes jezdí nakupovat do Kauflandu
Lumír Olšovský režíruje Králobraní
3. března 2011
Stolní tenisté míří do krajského přeboru
www.podebradskenoviny.cz
V Kluku bude obchodní centrum
Obchodní centrum vítám. Poděbrady
jsou podobně velké jako Nymburk, ale
na rozdíl od něho zde není hypermarket.
A jestli se malé obchody ve městě obávají
nové konkurence, pak je to dobře – stačí
se podívat, jaké tam mají nehorázné ceny.
Navíc v Přední Lhotě není už několik let
ani jeden obchod. Z námitky, že centrum
zvýší dopravní zatížení, si hlavu nedělám. Bydlím v Kluku už skoro třicet let
a nejhorší to bylo do doby, než postavili
kruhový objezd a na Kolín se odbočovalo
u naší benzínky. Pod okny mi stál téměř
každý druhý kamión.
MIKROINTERVIEW
Mgr. Jan Smutný
poslanec Parlamentu ČR
Proč jste si pro své
poslanecké dny
vybral Poděbrady
a Nymburk?
Hlavní důvod je ten,
že jsem poslancem
za střední Čechy,
kandidoval jsem
za ně. A potom,
jelikož den má
pouze čtyřiadvacet
hodin a já jsem člověk, který chce svůj
čas věnovat také koníčkům, vybral jsem
si pro poslanecké dny nejbližší region.
Tím je především okres Mladá Boleslav,
kde jsem navštívil všechny starosty největších měst, s nimiž jsem se dříve scházel jako náměstek primátora. Dále jsou to
středočeská města nám blízká, kde máme
za TOP 09 zástupce ve vedení radnic
a v zastupitelstvech. Skutečnost, že mezi
Nymburkem a Poděbrady často jezdím na
bruslích, byla dalším impulzem ke snaze
oběma městům nějak pomoct.
Vizualizace studie obchodního centra
v Nymburce nebo Tesca v Kolíně. Dále
z něj vyplynulo, že nové obchodní centrum v Poděbradech rádo uvítá osm
z deseti dotázaných, jen pět procent odpovědělo, že „už je tu toho dost“, a zbytku
to bylo jedno.
Odpůrci vybraného místa
„Zpočátku byly ve hře čtyři lokality, nejvýhodnější polohu měla území u kruhového objezdu za Klukem,“ říká Petr Kovařík.
„Moje konečné rozhodnutí usnadnily skutečnosti, že řešení dopravní obslužnosti
v místě za Elektro Oázou by bylo stavebně složitější, a v neposlední řadě také
i cena pozemků.“
Odbor výstavby Městského úřadu Poděbrady se musel doslova prokousat téměř
čtyřicítkou podaných prohlášení, ať už to
byly návrhy a námitky účastníků řízení,
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů nebo připomínky veřejnosti. Ve svém
územním rozhodnutí z 15. února shledává, že vybudování obchodního centra je
v souladu s územním plánem města
a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. S umístěním stavby
souhlasí, pokud budou dodrženy jím stanovené podmínky.
Tomu předcházela osobní jednání investora se všemi sousedy včetně veřejného
projednání na poděbradské radnici. Občané měli obavy zejména ze zastínění svých
pozemků, ze zápachu a znečištění odpady
z kontejnerů (a tím zvýšeného výskytu
hlodavců), ze zvýšené hlučnosti, z většího
chemického a světelného smogu. Starost
z rušení nočního klidu není na místě, protože zásobování bude probíhat mezi šestou
a desátou hodinou večer. Výhrady občanů
a zástupců občanských sdružení ANGREŠT
a Zelená alternativa, které se týkaly zatížení
životního prostředí, odbor výstavby s dostatečným odůvodněním odmítl.
Nepřehlédnutelná námitka byla k údajně nedostatečnému odvodnění zastavěné
plochy. Zřejmě měla souvislost s velkou
louží, se kterou se část Přední Lhoty potýkala na počátku tohoto roku. V posledních letech vznikají mokřiny dokonce
i u Pískové a Vrbové Lhoty. Důvodem jsou
léta zanedbané meliorační stavby. Nové
vedení radnice proto už vzneslo podnět
k Povodí Labe, pod které správa melioračních zařízení od nového roku spadá, aby
k nápravě neprodleně přistoupilo. Povodí
přislíbilo, že s čištěním začne ještě letos.
Projekt sám počítá s výstavbou retenč-
ní nádrže s plochou 700 m2 a objemem
317 m3 k zachycování a vsakování přebytečné dešťové vody, přičemž areálové
stoky ponesou odlučovače ropných látek.
Mezi odpůrce stavby patří i tací, kterým
jde o zmaření územního rozhodnutí jen
proto, aby přiměli investora přistoupit na
jejich podmínky. Tedy postavit obchodní
centrum na svých pozemcích, které ovšem
investorovi nabízejí za nepřijatelné ceny.
Jsou si dobře vědomi toho, že odložené
rozhodnutí může až o rok prodloužit
výstavbu a tím se snaží úmysly investora
zvrátit.
Slovo projektanta
K vypracování návrhu celé stavby vybral
investor poděbradskou firmu Inprojekt
spol. s r. o., která v Poděbradech projektovala Dům s pečovatelskou službou
a Lázeňský dům Orfeus v Tyršově ulici,
budovu Střediska praktického vyučování
SOU Poděbrady v Husově ulici, Sportovní areál na Žižkově, bytové domy
v Husově a Hellichově ulici, na Moučné,
„U letadla“ a polyfunkční domy na
náměstí T. G. Masaryka, v Hellichově
a Dvořákově ulici.
pokračování na straně 2
ANKETA: Potřebují Poděbrady obchodní centrum?
Jiří
Trtík,
52 let,
údržbář
cena 7 Kč
Lenka
Lonská,
28 let,
majitelka
obchodu
s potravinami
Asi to potřeba je, na druhou stranu má
centrum stát kus od Poděbrad, takže pro
lidi bez auta bude dost z ruky. Nevěřím,
že tam někdo z místních pojede na kole.
A kdo má auto, může si dojet do Nymburka nebo Kolína. Pro nás menší prodejce to
určitě přinese úbytek tržeb. Už v dnešní
době nejsou dobré a těžko si budeme moct
dovolit ještě jejich pokles. Ovlivní to
obchodníky nejen s potravinami, ale také
s oděvy, obuví a dalším zbožím. Hypermarket nabídne pracovní příležitosti, ale
malí živnostníci možná budou muset lidi
propouštět.
Dan
Sojka,
45 let,
bankéř
Nevím jestli Poděbrady potřebují nové
obchodní centrum, ale mně osobně by
vyhovovalo, kdyby tady ještě byla alternativa k Penny a Albertu s otevírací
dobou delší než do osmi hodin večer.
Nemíním tím ale obchody typu Lidl, Norma a podobně. Jelikož dojíždím za prací
do Prahy, uvítal bych, kdybych si při cestě
domů mohl třeba i v devět večer nakoupit,
například čerstvé pečivo. Z tohoto důvodu se mi zdá umístění plánovaného centra
jako optimální. Také se samozřejmě těším
na bohatší sortiment, než který nabízejí již
zmíněné obchody.
Lucie
Vokálová,
19 let,
studentka
Myslím si, že není na škodu, když
v našem městě bude obchodní centrum.
I když na druhou stranu je tu dost obchodů,
včetně těch větších jako je Albert nebo Penny Market, kde seženu všechno, co potřebuji. Pro lidi bude určitě lákavé, že v novém
centru bude větší nabídka zboží a snad
i nižší ceny, než za které se dneska seženou
některé potraviny v menších samoobsluhách. Líbilo by se mi, kdyby v Poděbradech
bylo víc obchodů s oblečením, ale Praha
nebo Kolín, kde se dá „vybírat ve velkém“,
nejsou naštěstí zas tak moc daleko.
(red)
Hraje tu roli také fakt, že jste členem
podvýboru pro cestovní ruch?
Určitě ano. Jsem rád, že v parlamentu
vznikl podvýbor pro cestovní ruch, jehož
jsem spolu s dalšími devíti poslanci členem. Do té doby se legislativa v dané
oblasti řešila přes ministerstvo pro místní rozvoj, financí a jednotlivé poslance,
kteří tam měli nějaký zájem. Poděbrady
jsou největší lázeňské město ve středních
Čechách a to je oblast, které bych se chtěl
věnovat. Když jdu po kolonádě, na první
pohled se mi zdá, že městu neschází vůbec
nic. Je tam udržovaný park, fungující
lázeňské domy. Ale pokud jde o cestovní
ruch, myslím si, že jsou tady velké rezervy. Rozhodně tu máme co nabídnout.
Co si od setkání s obyvateli vybraných
měst slibujete?
Politika je podle mě o mluvení a diskutování o problémech. Nepatřím mezi lidi,
kteří jen slibují a dál nic nedělají. Nejdřív
se musím s problémem seznámit, potom
s ním za někým jít a zpátky říct lidem,
jak jsem dopadl. Pro mě – i jako pro
vystudovaného pedagoga – je komunikace nesmírně důležitá. Kladu ji v měřítku hodnot práce politika velmi vysoko,
obzvláště pak přímou komunikaci. Neberu příliš na velkou váhu domlouvání se
po mailu, nebo přes „esemesky“. Rád
si s lidmi popovídám. To je jedna věc
a pak si také myslím: co jiného má politik
dělat, než se bavit s lidmi o věcech, které
je trápí? Od stolu z pražského Malostranského náměstí toho moc konkrétního
neudělám. Ač to možná někomu zní jako
populismus, já to tak opravdu vnímám.
V neposlední řadě rád poznávám nové
lidi a nová prostředí.
Jak dobře už znáte Poděbrady? Které
místo z nich máte nejraději?
Poděbrady jsou opravdu kouzelné město.
Když přijedu na bruslích z Nymburka po
Labské stezce, tak vyjdu pod zámkem po
schodech, jdu rovnou na kolonádu a dám
si tam zmrzlinu. Pak se procházím po parku a vstřebávám atmosféru lázní. Tyhle
chvíle mám opravdu rád. No, a nakonec
zase sejdu k Labi a dojedu do Nymburka,
kde jsem nechal zaparkované auto.
(col)
2. poslanecký den
Další veřejné setkání s poslancem Parlamentu České republiky Mgr. Janem
Smutným bude v pondělí 7. března od
13 do 17 hodin.
Zájemcům je politik k dispozici na Jiřího náměstí 4/5 v realitní kanceláři, která
se nachází v prvním patře zadního traktu
pasáže FORTUNA.
(red)
AKTUALITY
stránka 2
Druhý rozhodně neznamená být druhořadý
Do nejužšího vedení města patří RNDr. Miloš Mikolanda. Při loňských komunálních volbách vedl kandidátku Poděbradského
fóra, nyní zastává funkci 2. místostarosty.
„Podle mého názoru volby v Poděbradech nevyhrál
nikdo, neboť ani
jedna z volebních
stran
nezískala
nadpoloviční počet
mandátů, a proto
bylo nutné zformovat koalici. Poděbradské fórum má
ve vedení města převahu v počtu křesel
v radě – pět z devíti, což považuji za skvělý výsledek povolebních jednání. Zcela
legitimně bylo nabídnuto místo starosty
kandidátovi, který získal nejvíce hlasů
voličů. Domnívám se, že dané uspořádání
poctivě odráží výsledek voleb a vůli občanů. Osobně svou prací usiluji o dosažení
takových výsledků, aby druhý rozhodně
neznamenalo druhořadý,“ uvedl Miloš
Mikolanda.
Které problémy života poděbradských
občanů by se měly co nejrychleji
řešit?
Především ty běžné, každodenní. Jsou
to zejména chodníky, lavičky v parku,
odpadkové koše, druhá pošta na Žižkově. Dále dopravní potíže, absence parkovacích míst a stav životního prostředí.
Nezanedbatelná část občanů se nezajímá
o to, zda na radnici sedí Petr nebo Pavel,
chtějí, aby město bylo přívětivým místem
k životu.
Překvapilo vás něco po nástupu
do funkce?
V zásadě nikoli, dá se říci, že jsem věděl,
do čeho jdu. Krátce jsem v radě města
působil již v minulém volebním období
a o velikosti balíku problémů ve městě
jsem měl dobré povědomí i v postavení
opozičního občanského aktivisty.
Moje práce mě baví, nejen svým obsahem, ale i v rovině osobních vztahů, kde
jednoznačně převládá pracovitost a vzájemná tolerance. Tyto vlastnosti jsou tmelem celé naší koalice, která je velmi pevná
a jsem přesvědčen, že tomu tak bude po
celé naše funkční období.
Odkud pocházíte a jaká hra osudu vás
zavála do Poděbrad?
Vyrůstal jsem v podhůří Orlických hor.
Dědeček František měl v Lázeňské ulici
prosperující mléčný bufet do doby, než
mu vládnoucí dělnická třída zlikvidovala živnost. Tatínka jako syna živnostníka
vyhodili z vysokoškolských studií. Po
ukončení školy v Praze jsem se do otcova
rodného domu přestěhoval.
Jaké je vaše civilní povolání a čím se
zabýváte?
Vystudoval jsem geofyziku na Přírodovědecké fakultě UK. V obecné rovině
se zabývám aplikacemi různých fyzikálních metod při vyhledávání zdrojů vody,
nerostných surovin a sanací znečištěného
životního prostředí. Pracuji rovněž jako
externí supervizor Ministerstva financí,
vykonávám dozor nad odstraňováním
starých ekologických zátěží na některých
lokalitách v ČR.
Prý se ve městě připravuje nový hlubinný vrt Poděbradky, můžete k tomu
něco víc prozradit?
Město se, dle mého názoru, ne příliš
moudře pustilo do balneotechnického podnikání. Jde o nekoncepční krok,
město nemá žádné vlastní lázeňské provozy. Nicméně stalo se, vlastníme zdroj
přírodní minerální vody BJ-22 Jubilejní
a dodáváme minerálku do balneoprovo-
zů v lázeňských hotelech Park a Felicitas. Abychom dostáli svým smluvním
závazkům a celá soustava byla funkčním
celkem, dokončíme realizaci záložního
vrtu, který je již z doby minulého vedení
města projekčně a legislativně připraven.
Současně se snažím připravit vybudování
veřejného pítka velmi kvalitní minerální
vody v Kubových sadech na zde již existujícím vrtu, který je v majetku Ministerstva zdravotnictví.
Jaké největší hloubky jste při svých
průzkumech dosáhl a kde nejdále jste
z titulu své profese působil?
Bylo to do hloubky přibližně deseti kilometrů, při geofyzikálním průzkumu ropných struktur v podloží východoslovenského pohoří Čergov. Rád vzpomínám
na svůj pobyt mezi vulkány v jihoamerických Andách.
Zbývá vám ještě vůbec čas na koníčky
nebo záliby?
Volného času je minimum, věnuji se rodině, rekreačnímu sportu, četbě a cestování.
Zálibou jsou pro mě přírodní vědy, tedy
i moje práce, a to jak privátní, tak komunální. Součástí mé práce místostarosty
jsou mimo jiné právě otázky kvality všech
složek životního prostředí.
Máte v Poděbradech nějaké oblíbené
místo, kam rád zajdete?
Dlouho a těžce jsem si zvykal na nepřítomnost hor a lesů. Zajímavým místem je pro
mě druhé zámecké nádvoří. Zde byl na keltský svátek Lugnasad navrtán zdroj vody,
který zásluhou knížete Hohenlohe podmínil
vznik zdejších lázní. Zní to paradoxně, ale
bývalý hrad, nyní zámek, stojí na kompaktní skále, a právě v ní byla minerální voda
zastižena až ve stometrové hloubce.
Milan Čejka
Výročí krále Jiřího z Poděbrad
V úterý 22. března uplyne už 540 let od smrti Jiřího z Poděbrad, posledního opravdu českého panovníka na českém trůně.
Portrét a podpis krále Jiřího z Poděbrad
Řízením osudu jednapadesátiletý Jiří
z Poděbrad zemřel právě v době, kdy byla
velmi silně otřesena moc jeho protivníků
a svítala naděje, že po dlouholetých bojích
České království definitivně zvítězí nad
svými nepřáteli. Přesto náhlý králův skon
nebyl překvapením. Bezprostřední příči-
nou smrti bylo dlouhodobé onemocnění
jater, možná i nádor. Antropologické průzkumy ostatků Jiřího z Poděbrad prováděl v letech 1988 - 1991 významný český
vědec Emanuel Vlček. Ten dle očekávání
zjistil, že král trpěl vodnatelností a obezitou, způsobenou patrně poruchou látkové výměny. Měl velký žlučový kámen
a změny na játrech. Jiří od mládí trpěl
tloušťkou, která ho omezovala v pohybu
a postupně se změnila až v neforemnost.
Měřil kolem 165 centimetrů. V dětství
utrpěl zranění obličeje a zlomeniny obou
lýtkových kostí.
Jiřího historický význam je nepřehlédnutelný. Dokázal jako moudrý hospodář
znovu postavit na nohy husitskými válkami zbídačelé České království. Stal
se rozhodujícím hráčem na evropském
diplomatickém poli, což stvrdil svou nadčasovou mírovou iniciativou. Jako král
obojího lidu prosadil možnost mírového
soužití katolíků a kališníků. Byl úspěšným
vojevůdcem i diplomatem. Přesto nad
všechny zmíněné klady mladíka, který od
sedmi let byl sirotkem, politika, který se
nikdy nenaučil německy a latinsky, krále
z nemanželského lože, je třeba připomenout jeho mimořádný státnický rozměr.
Jiří z Poděbrad v sobě potlačil přirozenou
touhu založit novou královskou poděbradskou dynastii, když upřednostnil prospěch
vlasti nad osobními ambicemi. V zájmu
zachování míru a celistvosti země nenabídl dle očekávání český trůn některému ze
svých synů, ale vybral si polského prince
Vladislava Jagellonského. Ten díky svému mocnému otci Kazimírovi znamenal
naději na odvrácení plánů nepřátel. Papež
s Matyášem a německým císařem totiž chtěli rozparcelovat České království, do základů zničit odpůrce katolické církve. Volba
nástupce Jiřího z Poděbrad zabránila chaosu
a upevnila ekonomický vzestup země.
Není podstatné, zda se Jiří v Poděbradech
opravdu narodil. Důležité je, že nosil jméno našeho města, že v Poděbradech řadu
let žil a díky němu byly Poděbrady povýšeny na město. Navíc jeho mimořádnou
osobnost připomíná na náměstí nádherná jezdecká socha Bohumila Schnircha,
kterou odborníci označují za nejkrásnější
jezdeckou sochu na sever od Alp.
Ladislav Langr
stručně, ale výstižně: „Pan Kovařík je
charismatický a zkušený investor.“
organizace, které se věnují práci s mladou generací. Jeho zvykem je přispět na
jejich činnost právě v místech, kde přímo
investorsky působí. Pět takových si vybral
z doporučení, které mu navrhlo vedení poděbradské radnice. Přednost přitom
dostaly organizace, které mají ve svých
řadách mladých nejvíce. Přislíbil tak učinit
znovu i v příštím roce. „Byli jsme nečekaným darem příjemně překvapeni,“ říká Jaroslav Trajhan, předseda fotbalového klubu
TJ Bohemia Poděbrady, a dodává: „Máme
z něj velkou radost a určitě ho rozumně
použijeme. Chtěl bych prostřednictvím
vašich novin veřejně panu Kovaříkovi za
nás všechny ještě jednou poděkovat.“
Karel Liška
pokračování ze strany 1
Je pyšná také na projekt leštírny olovnatého skla v poděbradské sklárně. Z projektů, které jsou blízké stavbě obchodního centra, můžeme uvést Velkoobchodní
prodejní sklad City Realex v Doubravicích nebo provozovnu firmy QUATRO
v Čelákovicích.
Poděbradské obchodní centrum, na rozdíl od jiných, bude mít zcela výjimečnou architekturu. Udivovat by nás mělo
množství nestandardních materiálů, jakými jsou dřevo, sklo a chromovaná ocel,
které se na stavbu použijí. Vnitřní uspořádání budov pochopitelně splňují požadavky investora a příliš se neliší od staveb,
které jsou k tomuto účelu určeny. U vnější
podoby však už Ing. Arch. Ivan Sobotka
mohl pustit svou fantazii z uzdy, přestože
prodejní centrum k tvůrčí práci příliš prostoru nedává. Zároveň respektoval přání
poděbradské stavební komise, aby stavba
dokonale zapadla do místního prostředí.
„Dokumentace pro územní řízení, kterou
jsme zpracovali, je po studii pouze dalším
stupněm projektu. Následovat bude ještě
projekt pro stavební povolení a projekt
pro provádění stavby,“ uvádí Ing. Martin
Píša, který je hlavním inženýrem projektu. Práci jejich společnosti na projektu
porovnává s ostatními: „Oproti obytným stavbám je objekt náročný zejména
v oblasti technologie prodeje a skladování a v rozsahu slaboproudých rozvodů.“
Spolupráci s investorem stavby hodnotí
Nadějné vyhlídky
Na nové obchodní centrum se bezesporu
netrpělivě těší drtivá většina lidí. Určitě není
bezvýznamné, že nové obchody poskytnou
další pracovní příležitosti desítkám lidí.
Díky širokosortimentní prodejně vznikne
zdravá konkurence obchodům ve městě.
Můžeme předvídat nejen udržení nízkých
cen v období očekávané vyšší inflace, ale
i jistou změnu v nabídce zboží a služeb
v centru města. Zda bude tato změna prospěšná a užitečná, uvidíme třeba už za rok.
A nakonec dobrá zpráva pro poděbradskou mládež. Pan Kovařík rád podporuje
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
3. března 2011
Zaparkovat v centru?
Takřka nadlidský úkol
Redaktor Poděbradských novin se v pondělní ranní špičce pokoušel najít volná
parkovací místa. Jeho bádání připomínalo pověstné hledání jehly v kupce sena.
První zastávkou je problematické parkoviště před Základní školou Na Valech.
Po vybudování cyklostezky vzniklo na
prostranství před školou zhruba třicet parkovacích míst. Ty jsou krátce před osmou
hodinou ranní zcela zaplněné. „Prostor
pro parkování před naší školou není dostačující. Bezpečnost zastavení a vystoupení
dětí z auta je nyní dost omezená,“ říká
Vlastimil Špinka, ředitel ZŠ Na Valech.
Pohled na ranní „babylón“ před školou
mu dává za pravdu. Některá auta s dětmi
tak parkují na autobusové zastávce, protože odstavit vozidlo na jiném místě bez
komplikování dopravní plynulosti zkrátka
nelze. Jediným potěšujícím faktem je, že
u přechodu asistují bezpečnému překročení silnice městští strážníci.
Finanční rébus
Zaparkovat v centru Poděbrad se dá. Bez
čekání, pohodlně. Jen si za to musí řidič
zaplatit. U Obchodního domu Růžový
slon či na náměstí u Savoye stojí hodina
parkování dvacet korun. Stejně tomu je
i na parkovišti na Riegrově náměstí. Jen
s tím rozdílem, že zdejší hlídané parkoviště zavírá už v šest hodin večer.
Sečteno a podrženo: parkování v Poděbradech problém byl, je a s velkou pravděpodobností ještě nějakou chvíli bude. Stejně nelichotivě jsou na tom však v tomto
ohledu i další města v blízkosti Poděbrad.
V Kolíně stojí například parkování na hlavním náměstí padesát korun na hodinu.
Jedinou radou redaktora po „parkovací
inspekci“ v Poděbradech zůstává nechat
auto dále od centra, kde je míst k bezpečnému odstavení vozidla dostatek. Nebo
obětovat deset rohlíků a za ušetřené peníze drahocenné parkovací místo v Poděbradech zaplatit.
Aleš Kubelka
Foto Aleš Kubelka a Dominik Seidl
Kdo jste bez viny…
Na náměstí Jiřího z Poděbrad je parkování zakázané, přesto u chodníku před
zámkem parkuje na zákazu zastavení jedno vozidlo. Po čtvrthodině, kdy redaktor
na majitele vozu čeká, hříšník přichází.
„Jen jsem tu na
chvíli
zastavil,
potřeboval
jsem
zajít do obchodu.
Dělá to tady skoro
každý,“ zpovídá se
redaktorovi mladík
a klopí oči k zemi.
Riegrovo náměstí
je noční můrou parkování v Poděbradech. Auto stojící Problematické ranní parkování před ZŠ Na Valech – rodiče zastavují
a vykládají děti na zastávkách autobusu
na zákazu zastavení na okraji silnice
jsou tu na denním
pořádku.
„Ulice
Komenského
a přilehlé Riegrovo
náměstí jsou vedle
Žižkova
nejproblémovější části
z pohledu porušování
předpisů
o parkování,“ uvádí Eva Kronusová,
zástupkyně velitele Městské policie
v Poděbradech.
Ucpaná ulice Havlíčkova. Zákaz stání si tu řidiči vykládají
jako příkaz stání.
Odvážní
a „pěšák“
U
poděbradské
pošty je jen několik
parkovacích
míst, a tak řidiči
parkují i v přilehlé
Pavlově ulici. Tam
však porušují předpis o zákazu zastavení. Bílá dodávka
zaparkovaná právě
na tomto místě je
zářným příkladem.
Parkování na zákazu u Riegrova náměstí
Po hodině se redaktor jede na stejné místo podívat znovu.
Světe div se, auto zde stojí bez povšimnutí i nadále.
Několik volných parkovacích míst nakonec redaktor nachází u autobusového
nádraží, kde parkuje. Do centra města se
vydává pěšky. Po marném hledání neplaceného parkovacího místa si z čela utírá
pot a podvědomě slaví ušetřenou dvacetikorunu. Tedy přinejmenším.
PN
3. března 2011
AKTUALITY
stránka 3
100 DNŮ NA RADNICI, ANEB MALÁ VEŘEJNÁ INVENTURA
V uplynulých dnech to bylo právě sto dnů, co naše vítězná volební koalice složená z Poděbradského fóra, Volby pro Poděbrady a TOP 09 se ujala řízení veřejných záležitostí v Poděbradech. Nevlastníme kouzelný
proutek, ani nejsme spasitelé. Přesto máme jednu výhodu. Netrpíme provozní slepotou ani zpupnou pýchou všeználků. Díky tomu máme mírně příznivý pocit, že jsme uplynulých sto dní nepromarnili. Seznámeni
jsme se situací, zaměstnanci úřadu, systémem práce a také jsme čas využili k postupnému nastartování slibovaných změn. Podstatné totiž je, že nechceme městu vládnout, ale sloužit.
POŘÁDEK
Rozumný člověk snad pochopí, že – při veškerém respektu k práci dosavadního prvního jednatele Technických služeb pana Martinice – jsme
chtěli mít (u tak často kritizované činnosti ve městě) také svého člověka ve vedení společnosti. Pověřili jsme proto do 31. března 2011 funkcí druhého jednatele Technických služeb člena rady Tomáše Kalendu
a současně vypsali výběrové řízení na tuto pozici. Pan Kalenda nezmění zažité stereotypy úklidu města ze dne na den. V první řadě je třeba
odstranit systémový problém. Nepořádek na silnicích a chodnících má
na starosti odbor dopravy, o zeleň se zase stará odbor životního prostředí.
Jenže zeleň a komunikace jsou často vedle sebe, a tak mezní nepořádek
nikoho moc nezajímá. Navíc odbory města se mezi sebou nedohodnou.
To musíme změnit. Stejně tak se musíme postarat o velmi špatný stav
silnic a chodníků. V Poděbradech v uplynulých dnech začal pracovat
stroj značky SILKOT s unikátní zažehlovací technologií asfaltu. Stroj
velmi rychle a kvalitně opraví výtluku, spáru i prohlubeninu. Dále jsme
pořídili pro město špičkový víceúčelový úklidový stroj HOLDER, který je se sadou nástavců použitelný na veškeré komunální práce, včetně
údržby po léta zanesených kanálových vpustí. Dokončili jsme rozpracovaný nákup nové plošiny. Vypracovali jsme návrh restrukturalizace
Technických služeb, který by měl uvést do praktické podoby nový jednatel této společnosti za aktivní podpory města.
PENTAGON
Z přízemí budovy u nádraží k poslednímu únoru odešla Cizinecká policie, která zde původně měla nájemní smlouvu s městem až do roku 2016.
Podařilo se nám s Ministerstvem vnitra vyjednat finanční kompenzaci
za předčasně ukončený nájem ve výši 2.500.000 Kč. Část peněz použijeme na úpravy budovy, kam se během dubna kompletně přestěhuje odbor
výstavby, aby klíčové odbory jako jsou výstavba, doprava a životní prostředí byly pro občany pod jednou střechou. Pro větší komfort občanů připravujeme elektronický objednávkový systém. Pro zaměstnance
úřadu i pro širokou veřejnost obnovíme v budově Pentagonu kantýnu.
Dopravní komplikace v této části slepé Hakenovy ulice chceme řešit jejím jednosměrným prodloužením do Fügnerovy ulice. Přímo před Pentagonem vytvoříme dalších minimálně 10 parkovacích míst. Město podpořilo záměr nájemce sklářské prodejny společnost Crystal Bohemia,
který chce do prázdnin v prostorách skladu otevřít veřejnosti přístupné
sklářské muzeum. Na úřadě nově ještě v první polovině roku zavedeme
veřejně dostupný dotazník spokojenosti.
JEZERO
Auditorka městského úřadu i kontroloři Středočeského kraje při prověrce hospodaření města za rok 2010 v případě nájmu Jezera konstatovali,
že v roce 2009 i 2010 Rada města v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou nikdy předem neschvalovala změny a stavební úpravy prováděné
v areálu koupaliště Jezero nájemcem, ale pouze až následně uznávala
jím oznámené náklady. To znamená, že nájemce nikdy městu za nájem
nezaplatil ani 1 korunu, přičemž některé dodatečně předložené doklady jsou problematické, nebo málo transparentní. Navíc nájemce Jezera
ing. Karel Liska má u Technických služeb za rok 2010 neuhrazený dluh
za odvoz odpadů ve výši 15.087 Kč. Technické služby proto nájemci
odebraly popelnice a kontejnery. Bezodpadový provoz však neexistuje,
tak nájemce musel tento problém řešit ve zjevném rozporu se zákonem
o odpadech a s rizikem průsaku látek škodlivých vodám do dobře propustného písčitého podloží. Město nyní připravuje kroky k tomu, aby
areál přírodního koupaliště Jezero byl provozován řádně a byl místem
pro spokojenou relaxaci občanů.
PARKOVÁNÍ
Poděbrady jsou jedno z mála srovnatelných měst regionu bez parkovacího systému. Řádně vysoutěžený projekt z roku 2007 bývalé vedení
radnice odmítlo realizovat. Místo toho vznikla projektová dokumentace záchytného parkoviště typu Park + Ride v zeleném pruhu ulice
Za Nádražím pro cca 170 automobilů a 12 autobusů. Bez ohledu na protestní petici téměř dvou stovek obyvatel měl být naddimenzovaný projekt v klidné ulici, kterou denně prochází dvě třetiny poděbradských dětí
do škol, letos realizován. I s vědomím, že město přijde o cca 10 milionů
korun dotace, jsme projekt odmítli a ihned zahájili diskusi o parkovacím systému. V současné době probíhá výběrové řízení záměru, jehož
výstup by měli pocítit řidiči ještě v tomto roce. Připravujeme několik
nových odstavných parkovišť, na Žižkově zjednodušení parkování
zjednosměrněním některých ulic. Získali jsme souhlas Českých drah
k odkoupení pozemku vpravo od budovy nádraží, kam chceme posunout
nový autobusový terminál. U frekventovaných úřadů a institucí zřídíme
parkovací automaty s první půlhodinou za symbolický poplatek. Zřídíme také rezidenční parkování, které občanům usnadní večerní parkování
u svého bydliště. V této souvislosti nás velmi trápí nedomyšlený stavební zásah v prostoru na Náměstí 5. května a Na Valech. Záměrem výstavby velkoryse pojaté cyklostezky od budovy spořitelny až po OD Růžový
slon město bez náhrady připravilo své motorizované občany minimálně
o 50 míst ke stání a značně zkomplikovalo dopravní dostupnost areálu
školy. Rozestavěná cyklostezka je však realizována z dotačních titulů
a zastavení projektu by znamenalo už výraznou finanční ztrátu pro město.
FARMÁŘSKÉ TRHY
V polovině dubna zahájí provoz poděbradské farmářské trhy, které
s největší pravděpodobností umístíme v Divadelní ulici. Současně zabezpečíme vyasfaltování po léta neupravené části parkoviště u Obchodního domu Růžový slon. Rovněž tipujeme nejvhodnější místo, kam od
roku 2012 přesuneme středeční trhy z Lázeňské ulice. Uvědomujeme si
význam trhů pro řadu obyvatel města i blízkého okolí, ale současně jsme
přesvědčeni, že v této centrální části trhy být nemohou. Navíc Lázně
a. s. závazně přislíbily, že v roce 2012 zahájí stavební práce v oploceném prostoru na rohu Lázeňské a Fügnerovy ulice. Měl by zde vzniknout multifunkční objekt.
DOPRAVNÍ STAVBY
Zahájili jsme kroky, aby ulice Heřmánková v Kluku byla konečně uvedena do civilizovaného stavu, protože i občané Kluku mají nárok na
kvalitní podmínky k životu. Také proto jednáme se společností VaK
Nymburk o odstranění již nefunkční čističky odpadních vod z této části
města. Odbor dopravy dostal za úkol vyřešit pokračování cyklostezky
přes most do centra města, kde musí cyklista seskočit a cyklostezka
tak ztrácí smysl. Chceme také řešit povrch a osvětlení ulic Hlaváčova,
Šantlova a Chládkova. To však souvisí s výstavbou kanalizace, která
by zde měla být v druhé polovině tohoto roku vybudována. Připravujeme přednostní řešení dopravní situace u Domu dětí a mládeže, kde
konečně vznikne chodník a malokapacitní parkoviště pro cca 60 vozidel. V zeleném pruhu proti DDM již nyní projektujeme RELAX PARK,
jehož součástí by mělo být dětské hřiště, fyzioterapeutický protahovací
park pro seniory i beachvolejbalové hřiště a další jednoduchá sportoviště. Před podpisem je dohoda se Středočeským krajem, který by měl
jako investor převzít dosud městem hrazenou stavební dokumentaci na
nadjezd „Koutecká“ s tím, že podle předběžných příslibů je konec roku
2012 stále reálnějším termínem dokončení tolik potřebného nadjezdu
na Žižkov. Současně jsme zadali práci na studii projektu lávky spojující
Přední Lhotu a Polabec s ulicí Na Vinici a hledáme vhodný dotační titul.
Na základě žádosti občanů na jaře zřídíme v západní části Mánesovy
ulice přechod pro chodce.
největší a nejvzácnější soubor nejstarších mincí nalezených na našem
území. Ve Zvoničce u Havířského kostelíka připravujeme expozici, která bude společně s Havířským kostelíkem běžně přístupná veřejnosti.
Toto už budou úkoly pro nového ředitele Městského kulturního centra,
který vzešel z únorového výběrového řízení.
VEŘEJNÁ WC
Vypsali jsme výběrové řízení na výstavbu chybějících veřejných WC,
které chceme v co nejkratší době instalovat uprostřed parku. Rychle
zmodernizujeme veřejně přístupná WC na městském úřadě, která stavebně ustrnula v 70. letech minulého století. V rámci čerstvé dohody
s Národní radou tělesně postižených chceme v roce 2012 s jejich dotační
pomocí vybudovat v Poděbradech (včetně prostoru Žižkova) nejméně
další dvě veřejná WC přístupná i pro imobilní občany. Stejnou pomoc
jsme dohodli při vybudování výtahu na poděbradské radnici, abychom
odstranili poslední bariéry.
VZHLED MĚSTA
Provedli jsme opravu vylomených litinových sloupků na Jiřího náměstí, jejichž torza po léta nikomu nevadila. Vybrali jsme dodavatele na
výměnu nevzhledných zábran zábradlí v Palackého ulici před farním
úřadem a Komerční bankou a zakryjeme propustné zábrany u muzea,
které nebrání poškozování nové fasády. Zajistili jsme provedení opravy zborcené zídky před římskokatolickým kostelem Povýšení Svatého kříže a doplnění lamp veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti
u železničního přechodu ve směru Koutecká. Připravujeme přemístění
kontejnerů na sběr tříděného odpadu z Náměstí 5. května o necelých
100 metrů severním směrem k poliklinice do nové kryté ohrádky. Opravili jsme světlo v podchodu v Jiráskově ulici, a jak dovolí počasí, podchod necháme vymalovat. Stejně necháme opravit malby v podchodu
pod nádražím a velkou bílou (spíš špinavou) plochu doplníme další
malbou. Hasičům v Polabci zaplatíme materiál na svépomocnou opravu
hasičské zbrojnice, na kterou se již několik let nedaří městu získat dotační titul. Na jaře necháme na Čábelně osadit tradiční altán pro výletníky.
V první polovině roku otevřeme nové veřejně přístupné pítko Poděbradky v Kubových sadech mezi lávkou a dětským hřištěm u kostela.
KVĚTINOVÉ HODINY
Do zahájení letošní lázeňské sezóny změníme vzhled poděbradské turistické ikony – květinových hodin tak, aby hodiny získaly svůj tradiční
vzhled, včetně každodenní výměny květinového data. Pokud jde o trpaslíka, domníváme se, že kousek od hodin pod vrbičkami našel přijatelné
místo. Jen poněkud necitlivě zvolený dřevěný plůtek nahradíme nejen
z bezpečnostních důvodů kovovým, který doplníme zahradnickou úpravou okolí.
PRODEJ BYTŮ S HYPOTÉKOU
Poprvé v historii bytového hospodářství města nabídneme našim občanům – nájemcům městských bytů možnost odkoupení jimi užívaných
bytů s mimořádně výhodnou hypotékou. V současné době probíhá pod
dohledem města výběrové řízení mezi poskytovateli finančních služeb
na nejlepší hypoteční úvěr. Přímí nájemci bytů mají až do konce června
možnost zvážit, zda si svůj byt za výhodných podmínek odkoupí.
TURISTÉ A TRADICE
V rámci Dne Poděbrad v pátek 4. března bude řada občanů a nejen obyvatel města oceněna různými stupni městských cen. Současně odhalíme s téměř stoletým zpožděním pamětní desku knížeti Hohenlohe, bez
jehož osobního přičinění by možná nikdy nevznikly poděbradské lázně. Na prvním zámeckém nádvoří také představíme první informační
turistický panel, který by měl do roka společně s dalšími informačními
deskami pokrýt město tak, aby turista získal kompletní přehled o rozhodujících historických, architektonických a kulturních zajímavostech
města. Zahájili jsme jednání se všemi provozovateli nestátní lázeňské
péče, abychom koordinovali aktivity směřující z pozvednutí věhlasu našeho lázeňského města. K rozvoji cestovního ruchu nepochybně
přispějí i naše pravidelné osobní kontakty se starosty měst v regionu
(Nymburk, Kolín, Kutná Hora) i připojení k projektům mezinárodní
spolupráce měst na Labi.
PROSTOR PŘED ZŠ NA VALECH
Jde o typický příklad zvláštního budovatelského úsilí, kdy projekt na
papíře sice vypadá pěkně, ale investora, tedy město, už dál nezajímá
praktická realizace, ani náklady na provoz. Nezpochybňujeme, že neutěšený asfaltotravnatý beton před školou byl ostudou města. Nyní zde
vyrostl parčík, jehož koncepci nikdo nekonzultoval s vedením školy
a zdá se, že ani se zdravým rozumem. Ředitel ZŠ Vlastimil Špinka
k realizaci vyjádřil připomínky, že záhony nevycházejí z logiky nejkratších spojnic a zákonitě budou pošlapávány, že použité lavičky mají ostré
a nebezpečné hrany. Projektanti zřejmě neuvažovali o nárůstu nákladů
na letní i zimní úklid, když jsou vedle sebe hned tři cesty, z toho jedna
cyklostezka. Rodičům nastanou komplikace s vystupováním a nastupováním dětí. Protože tento projekt není pod dotací, vedení města nyní
projednává jeho změnu ve snaze zajistit nástupní a výstupní prostor pro
rodiče a jejich děti.
SPORT
V současné době probíhá diskuse se sportovními oddíly a dalšími neziskovými organizacemi, které pro svou činnost užívají městskou nemovitost. Chceme do dubna sjednotit vyhrocené vztahy způsobené rozdílnými
nájmy. Současně se nám podařilo získat nové partnery a sponzory, kteří
od začátku roku přinesli do Poděbrad neplánovaně navíc 550.000 Kč.
Částku jsme rozdělili mezi některé nejpočetnější sportovní a neziskové
aktivity nad rámec dotačních a grantových titulů. Podle vývoje hospodaření předpokládáme, že v druhé polovině roku se nám ještě podaří
zadotovat všechny organizované dětské a mládežnické aktivity částkou
500 Kč na jednoho registrovaného člena. Přislíbili jsme podporu novému
projektu umělé trávy pro mládežnický fotbal. Ve škole Na Valech, kde
vzniká moderní venkovní sportovní areál, chceme vytvořit nové zázemí
pro volejbalový klub, který dosud žádné takové místo neměl, případně
i pro atletický oddíl, který by při multifunkčním hřišti mohl vzniknout.
V neposlední řadě jsme zahájili kroky k nezbytné rekonstrukci tělocvičny ZŠ Na Valech, která byla dlouhou řadou let městem zcela zanedbávána a její současný havarijní stav tomu také odpovídá.
KULTURA
Připravujeme zpřístupnění ostrova pod zámkem, který bychom rádi
otevřeli už na Velikonoce. Ostrov by měl sloužit relaxaci, oddechu
a příležitostným kulturním, sportovním a společenským akcím. Hledáme
vhodný prostor pro otočné hlediště, které by se mohlo stát lákavou turistickou atrakcí města a je pozitivní, že financování bude dílem ze soukromých peněz a dílem převážně z dotačních titulů. V tomto roce navíc
uspořádáme červnovou oslavu 100. výročí letu aviatika Evžena Čiháka
v Poděbradech a podpoříme při příležitosti 75. výročí objevení unikátní výstavu originálu tzv. Poděbradského pokladu, který představuje
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podali jsme žádost o dotační titul v částce 5 milionů korun na výsadbu
nových dřevin, vyčištění Skupice a Primátorských ostrovů. Revitalizace
v tomto prostoru již byly zahájeny. U připravovaného projektu budoucího obchodního centra v Kluku nekompromisně vyžadujeme zachování minimálně 33 % zelené plochy, která bude nově doplněná nejméně
o 100 stromů a keřovým patrem. Po vzájemné dohodě s obcí Pátek dodatečně upravujeme projekt cyklostezky ve prospěch záchrany kvalitních
stromů a rozšíříme rozsah křovinové výsadby podél stezky, vše ve spolupráci s komisí pro životní prostředí. S investorem výstavby rodinných
domků v bývalém prostoru zahrádkářské kolonie jsme se dohodli na
dobrovolném bonusu v podobě revitalizace lesního porostu v Bažantnici. Prověřili jsme také projekt revitalizace okolí Havířského kostelíku
a místo původních téměř 200 stromů určených k pokácení jsme označili společně s odborem životního prostředí pouze necelých 40 stromů,
které patří mezi nemocné, nevratně poškozené, nebo náletové dřeviny. Navzdory zvýšení poplatku za tunu domovního odpadu na skládce
v Radimi jsme zachovali pro občany současnou výši poplatku za odpady.
PROJEKTY
Přehodnotili jsme projekt rekonstrukce a vydláždění lázeňské kolonády
za odhadovaných 55 milionů, který se navíc netýkal celé kolonády. Připravujeme úspornější projekt na opravu mozaikových chodníků, osvětlení a dešťových žlabů. Současně vyměníme povrch za jemný asfalt, snad
i s pískově zabarveným povrchem po celé délce kolonády. Opravíme
i západní část náměstí TGM, kde už třetí rok straší neopravená silnice.
Vypsali jsme výběrové řízení na informační systém v Poděbradech. Připravujeme zateplení MŠ v ulici Karla Čapka. Hledáme vhodný dotační
titul na komplexní rekonstrukci mateřské školky na Žižkově. Zahájili
jsme kroky k zateplování ZŠ Na Valech. Přestěhujeme pobočku Červeného kříže do lepších prostor a už pro březnové dárce krve vytvoříme
důstojnější odběrové místo v prostorách Penzionu Ostende. Testujeme
nový, modernější a uživatelsky přátelštější web Města Poděbrady, kde
se občané mohou přímo obracet na vedení města. Jednáme o výměně
nevzhledných betonových skruží, které dosud slouží jako ostudné výlepové plochy, za moderní sklolaminátové sloupy.
MĚSTSKÁ POLICIE
Zahájili jsme proces stěhování městské policie ze zastrčeného kouta
za městským úřadem do centrální části města. Policie musí být vidět!
Následně změníme systém obchůzek městských strážníků i jejich počet
v ulicích. Jakmile budou vytvořeny podmínky pro dostatečné parkování, budeme mnohem důrazněji vyžadovat dodržování pravidel silničního
provozu. Už nyní platí rozkaz k nadstandardnímu dohledu v centrálním
parku na neoprávněný pohyb cyklistů. Městská policie zdokumentovala
všechny vraky a dlouhodobě odstavená vozidla ve městě a dostala se
téměř k počtu 50 kusů. Společně s odborem dopravy má za úkol zajistit
jejich likvidaci, předpokládanou do konce dubna.
NOVÁ POŠTA
Dlouhodobě prázdný žižkovský objekt Pomněnka by měl od poloviny
roku sloužit jako nová plnohodnotná dvoupřepážková pošta v Poděbradech. Touto cestou by se konečně mělo odlehčit centrální poště
v Jiráskově ulici. Vedení středočeského regionu otevření druhé pošty
v Poděbradech doporučilo a nyní čekáme na stanovisko generálního
ředitelství České pošty.
ČESKÉ DRÁHY
Od Českých drah jsme získali závazný příslib generální opravy poděbradského nádraží, které je od konce roku 2010 registrovanou kulturní
památkou ČR. Oprava původně plánovaná na rok 2013 by měla začít
ještě v tomto roce. Připravujeme výběrové řízení na nové kryté kolostavy na obou stranách nádraží. ČD slíbily zajistit kultivaci prostoru před
nádražím. Rovněž v tomto roce se Velké Zboží konečně dočká nové
zastávky ČD, včetně elektronického hlásiče příjezdu a odjezdu vlaků.
České dráhy rovněž vyslovily souhlas s pokračováním projektového
záměru na prodloužení ulice Družstevní do ulice Jiráskovy.
BEZ KORUPCE
Ve stádiu připomínek je nový organizační řád města, který bude navazovat na takzvaný antikorupční Semilský model. Ten zajišťuje transparentnost výběrových řízení a zakázek pro město, včetně osobní odpovědnosti. Stejně tak musí vnitřní pravidla zajistit, aby město nastavilo dosud
absentující kontrolní mechanismy a to nejen při nakládání s veřejnými
prostředky, ale zejména při realizaci, kontrole a přebírání veřejných staveb, kde je město investorem. Vydali jsme příkaz o zavedení veřejného
registru smluv a ke zveřejňování všech jmen a dalších údajů u fyzických
i právnických osob, které jakýmkoliv způsobem vystupují do obchodních vztahů s městem. Připravujeme novou verzi podstatně vstřícnějšího
předpisu o vyřizování stížností a petic občanů.
KANALIZACE
Připravili jsme jasný jízdní řád cesty k nápravě vad a nedodělků kontroverzní stavby kanalizace v příměstských částech. Rada města schválila zastoupení právní kanceláře, která bude řešit spor s dodavatelem
stavby firmou VCES a. s. Současně jsme rozhodli o provedení autorizované kamerové inspekce tras kanalizačních stok a předepsaných
tlakových zkoušek vodotěsnosti. Na základě výsledků těchto expertíz
provedeme do května 2011 řádnou kolaudaci stavby, přičemž budeme
pokračování na straně 4
AKTUALITY
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Muž a žena kradli
i s podmínkou
Z trestného činu krádeže byl 31. ledna
na poděbradském
policejním oddělení
obviněn 25letý muž
z Poděbrad a dne 3. února obviněna 37letá žena z Kolínska, kteří i přes uložené podmínečné odsouzení
kradli v obchodním domě Penny Market
a v prodejně Albert. Při krádeži byli všímavými zaměstnanci prodejny přistiženi
a následně předáni hlídce policie. Případy byly zpracovány ve zkráceném řízení
a byly předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce k podání žaloby
k Okresnímu soudu. Za jejich opakující
se jednání jim hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Jak je vidět, někteří lidé jsou
nepoučitelní.
Zákaz – „nezákaz“
Dne 9. února v dopoledních hodinách
byl při silniční kontrole v Poděbradech
přistižen řidič osobního vozidla tovární značky Renault Scenic, který vozidlo
řídil i přesto, že byl Okresním soudem
v Kolíně potrestán zákazem řízení všech
motorových vozidel na dobu 12 měsíců.
Za své nezákonné jednání byl obviněn
a v současné době mu hrozí až tříletý trest
odnětí svobody.
Vloupání do rodinných domů
V době od 10. do 12. února poděbradští policisté dokumentovali dva případy
vloupání do rodinných domů v ulicích
Olbrachtova a Boučkova. V prvním případě pachatel nezjištěným způsobem překonal oplocení domu, vnikl na pozemek, kde
ze zahrady nezjištěným předmětem rozbil
skleněnou výplň okna, vnikl do domu
a po prohledání obytných místností odcizil
finanční hotovost 1 500 Kč a několik šperků. Škoda odcizením byla vyčíslena na
64 900 Kč a škoda poškozením na 5 000 Kč.
V druhém případě opět nezjištěným způsobem překonal oplocení domu, vnikl
na pozemek a ze zahrady nezjištěným
předmětem rozbil okno na WC, vnikl do
domu, kde vše prohledal, ale nic si neodnesl. Škoda na poškozeném okně byla
vyčíslena na 100 Kč. V případě jakékoliv
informace k osobě pachatele neváhejte
volat telefonní číslo 325 612 554.
Vloupání do kavárny
Dne 15. února v nočních hodinách došlo
k vloupání do kavárny Hide Park v Poděbradech. Pachatel zde za pomocí dlažební
kostky rozbil dvě skleněné výplně vstupních dveří do kavárny, vnikl dovnitř a ze
zásuvky v barové stěně ukradl peněženku
s finanční hotovostí 17 000 Kč, dvě keramické misky s finanční hotovostí 3 000 Kč.
Dále z prostoru pod barem odcizil 12 ks
lahví tvrdého alkoholu různých značek
v hodnotě 8 000 Kč. Celková způsobená
škoda byla vyčíslena na 29 700 Kč.
Alkohol za volantem
Při silniční kontrole byl v Poděbradech
přistižen řidič motorového vozidla tovární značky Mercedes-Benz, u kterého byl
orientační dechovou zkouškou zjištěn alkohol v krvi 2,55 ‰. Muž si na obvodním
oddělení v Poděbradech vyslechl obvinění z trestného činu „ohrožení pod vlivem
návykové látky“. Za jeho jednání mu hrozí
až jednoletý trest odnětí svobody.
Krádež peněženky
Dne 21. února v odpoledních hodinách
došlo v budově Letních lázní v Poděbradech ke krádeži peněženky. Pachatelka využila momentu překvapení
a z tašky odložené vedle poškozené ukradla
peněženku s doklady a finanční hotovostí
8 000 Kč. V případě dopadení hrozí pachatelce až tříletý trest odnětí svobody.
komisař npor. Lukáš Soóky
Střípky ze sklárny
Na veletrhu
Mezi téměř čtyři a půl tisíce vystavovatelů z 86 zemí světa patřila na největším
mezinárodním veletrhu spotřebního zboží
v německém Frankfurtu i poděbradská sklárna akciové společnosti Crystal
BOHEMIA.
Výstavu Ambiente, která se pyšní mnohaletou tradicí, shlédlo od 11. do 15. února
přes 144 tisíc návštěvníků. Skláři zde vedle běžných výrobků z olovnatého křišťálu
představili devět nových barových setů
a další čtyři nové kolekce, z nichž pozornost nejvíce zaujala kolekce Molecules.
pokračování ze strany 3
od dodavatele, který se zavázal k desetileté záruční lhůtě, požadovat důsledné
odstranění všech takto zjištěných závad.
Rovněž budeme usilovat o finanční
narovnání prokazatelně doložených ztrát
pro město.
ŘEŠÍME
Rada města schválila 5 let odkládanou
žádost SBD Bohemia na převod pozemků pod sklářskými bytovkami na Žižkově a omluvili jsme se občanům ulic
u zemědělské školy, kteří se již 12 let
marně dožadují řešení osvětlení, kanalizace a povrchu ulic Hlaváčova, Chládkova a Šantlova, přičemž na poslední dopis
adresovaný starostovi na podzim roku
2009 už jim nikdo z města neodpověděl. Připravujeme přijatelně rychlé řešení. Zabýváme se kontrolou financování
a smysluplnosti umístění autobusových
zastávek v místech, kde původně byly jen
zastávky na znamení. Nezpochybňujeme
originální estetickou i informační hodnotu, ale zaráží nás jejich účel na některých
místech a vysoké náklady spojené s tímto
dotačním titulem. Stejně tak připravujeme
právní podmínky pro nápravu křivdy, která se už od 40. let minulého století táhne
vůči židovské obci. Město totiž po dlouhá
léta váhalo se spravedlivým narovnáním
vlastnického vztahu k poděbradskému
židovskému hřbitovu, nezákonně zabaveného původním vlastníkům.
Výroční členská schůze místní rybářské organizace začne v sobotu 19. 3.
v 8 hodin v Divadle Na Kovárně.
O týden dříve – v sobotu 12. 3. od 8 hodin
– se na rybářské chatě u jezera koná školení nových členů.
Neobyčejné trofeje
Stejně jako jiné vyhlášené firmy také
akciová společnost Crystal BOHEMIA
podporuje mládež a sport. Například finalistky Mistrovství světa žen v basketbalu,
které se konalo loni v Karlových Varech,
si s sebou domů kromě medailí odvezly také skleněné míče, které jsou dílem
poděbradských sklářů.
Mažoretkovou hůlku z olovnatého křišťálu zase získala před dvěma měsíci v Nymburce děvčata z družstva Oskarky Ostrov
za nejlepší vystoupení na Mistrovství
České republiky ve twirlingu. Znamenitá
práce sklářských
mistrů
tentokrát
Poděbradským
mažoretkám unikla
jen o vlásek.
Více
informací
a obrázků z veletrhu a sportovních
utkání naleznete na
webových stránkách společnosti.
Karel Liška
Nová kolekce Molecules na veletrhu zaujala
Ve středu 16. 3. proběhne v Domě dětí
a mládeže Symfonie 10. ročník mezinárodní cocktailové soutěže Bacardi-Martini Poděbrady Cup. Žáci hotelových
škol budou soutěžit od 8 do 15 hodin, poté
dojde k slavnostnímu vyhlášení výsledků.
Soutěž je přístupná veřejnosti. Zájemci
mohou vedle samotného barmanského
klání sledovat také doprovodný zábavný
(red)
program.
V sále kulturního domu v Libici nad Cidlinou se koná Ochotnický ples tentokrát se
škraboškou nebo maskou. Tradiční zábavu pořádá v sobotu 12. 3. od 20 hodin
místní Divadelní spolek Vojan. Zejména
do tance zahraje skupina Jana Vlasáka
z Nymburka. Pořadatelé srdečně zvou
(čej)
a připravují bohatou tombolu.
Skleněný míč
pro finalistky MS
v basketbalu
OBJEVILI JSME
Anonymním rozhodnutím kohosi z města byla objednána záměna svítidel před
ZŠ Na Valech, za původně dle projektu
odsouhlasené i nakoupené. Tím městu
zbylo 17 ks nepotřebných lamp pro veřejné osvětlení v ceně 150.000 Kč. Protože
scházela písemná objednávka, podařilo se
nám zabránit úhradě za zbytečný materiál.
Zrušili jsme podivné rozhodnutí, že v ulici
Na Valech by měly být tři druhy veřejného osvětlení – bude jednotné v celé ulici
s úsporou 400.000 Kč. Velmi nás překvapilo zjištění, že při hloubkové kontrole
plnění usnesení zastupitelstva a rady města
od roku 2000 do roku 2008, bylo objeveno 12 nesplněných usnesení zastupitelstva
a 15 usnesení rady. Nikoho (ani předkladatele, ani vedení města a úřadu) nezajímal tento neprávní stav. Postupně budeme
zjednávat nápravu. Zjistili jsme, že město
nakoupilo lavičky, kontejnery na tříděný
odpad, odpadkové plastové koše, ale nikdo
tento majetek města nemá ve fyzické evidenci. Městu schází program regenerace
městské památkové zóny, který k tomu
určená komise vedená bývalým starostou
ing. Ďurčanským nepřipravila. Město tak
bylo připravené o možnost čerpání byť třeba jen symbolické dotace na obnovu památek z fondů Ministerstva kultury.
Na závěr uvádíme ještě ukázkový příklad
nehospodárného nakládání s veřejnými
prostředky. V roce 2006 rada města schválila koncepci informačního systému města
(do dnešní doby nerealizovaného), který
dodala společnost Zahrada nad Metují
ing. Tomáše Jiránka. Materiál obsahuje
mapku města s body, kde by měly být
sloupy s informačními směrovkami, dále
velké a malé provedení piktogramů (jako
třeba škola, parkoviště, kostel, WC apod.)
a výčet, co by mělo na kterém sloupu ve
městě být. Za tento materiál na 21 listech
město zaplatilo 113.000 Kč.
SEJDEME SE NA ŽIŽKOVĚ
V koaličním programu jsme slíbili, že se
budeme osobně seznamovat s problematikou města prostřednictvím takzvaných
obchůzek.
První obchůzka se uskuteční ve středu
9. března. Vedle zastupitelů se obchůzky s vedením města zúčastní pracovníci
klíčových odborů města, včetně tajemníka MěÚ. Přivítáme i účast občanů.
Obchůzka začíná v 16 hodin za přejezdem
v Jiráskově ulici a projdeme výsek ohraničený na jedné straně Revoluční ulicí,
ulicí Jeronýmovou až po Hraniční ulici
a na straně druhé oblast sevře ulice Moučná a ulice Za Nádražím. Na závěr obchůzky, zhruba kolem 18. hodiny, společně
s občany vyhodnotíme, co jsme viděli,
a odpovíme na jejich dotazy a připomínky
ve škole T. G. M. na Žižkově.
PhDr. Ladislav Langr, starosta,
Mgr. Ivan Uhlíř, 1. místostarosta,
RNDr. Miloš Mikolanda,
2. místostarosta
Konfrontujme minulost, abychom
proměnili budoucnost
Poděkování
V neděli 10. dubna proběhne v Poděbradech setkání všech poděbradských církví,
jehož cílem je vykonat společnou bohoslužbu a vyjádřit lítost nad zlem, které bylo
spácháno na Židech v uplynulých dvou tisíciletích.
V závěru loňského roku se dlouholetá
předsedkyně III. místní skupiny Českého červeného kříže Jindřiška Kantorová vzdala své funkce.
V rámci příprav na tuto ojedinělou akci
se zájemci mohou zúčastnit série přednášek, které se konají vždy v pátek od
18 hodin:
4. března uvede David Beňa, lic. theol.,
do historie národa Izrael v prostorách
Římskokatolické fary.
11. března odhalí doc. Pavel Hošek,
Th.D. opomíjené téma křesťanského antisemitismu v kostele CČE.
18. března se zaměří Mgr. Blanka Rozkošná na historii Židů v Poděbradech
a okolí v modlitebně Bétel Církve bratrské.
Vstupné na přednášky je dobrovolné.
PhDr. Jana Uhlířová,
Ing. Tomáš Paulus
Třináctý reprezentační lázeňský
ples
Jindřišce Kantorové
Nový výbor a ostatní členové vyjádřili
Jindřišce Kantorové poděkování za více
jak třicetiletou činnost v místní skupině
ČČK a jmenovali ji čestnou předsedkyní.
Jindřiška Kantorová byla vůdčí osobností
všech akcí, které místní skupina pořádala
– zdravotnických školení, odborných lékařských přednášek, zdravotnického zajištění akcí města, dobrovolných odběrů krve
a mnoha dalších. K udržení fyzické zdatnosti
členů ČČK organizovala jednodenní i týdenní zájezdy nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Díky své svědomitosti, energickému chování a schopnosti pohotově řešit krizové
situace, zajišťovala také linku důvěry
v Poděbradech a pomáhala všem, kteří se
na ni obrátili.
V roce 2007 jí město Poděbrady udělilo
cenu Křišťálový štít Kunhuty ze Šternberka za obětavou charitativní činnost.
Eva Kárníková, předsedkyně
III. MS ČČK
Kniha rozhovorů
s Petrem Pithartem
Ples proběhl v sobotu 26. února v Kongresovém centru Lázeňské kolonády. Mezi
350 hosty nechyběl ani náměstek hejtmana Středočeského kraje a starosta města
3. března 2011
STRUČNĚ
5. března uplyne rok od úmrtí
pana
Miroslava Kavky z Poděbrad
Vzpomíná rodina
PN
Nymburk Ing. Miloš Petera. Program
zpestřila módní přehlídka, při níž pózuje
modelka na fotografii.
(tbr)
Slavnostní prezentace se dočkala kniha
Martina T. Zikmunda, evangelického
faráře v Libici nad Cidlinou, s názvem
Ptám se, tedy jsem. Publikace přibližuje
formou několika rozhovorů známého politika a současného místopředsedu Senátu
Parlamentu ČR Petra Pitharta od jeho studentských let až po dnešek. K dostání je
v knihkupectvích nymburského regionu.
(čej)
Klub českých turistů v Poděbradech
zve 19. 3. na zahájení akce 100 jarních
kilometrů v Prokopském údolí a 26. 3. na
výlet do Žehuně, kde si zájemci prohlédnou rekonstruovanou barokní kostnici.
Podrobnosti o těchto i dalších připravovaných akcích naleznete ve vývěskách klubu
u sokolovny a na 1. nástupišti vlakového
(jr)
nádraží.
Taneční kurs pro mládež v Libici
Obecní úřad v Libici nad Cidlinou pořádá Kurs společenského tance pro mládež. Výuku zajišťuje Taneční studio M
Petra a Jaroslavy Mertlíkových z Jičína.
Taneční kurs bude probíhat od září do
prosince vždy v pátek v sále libického
kulturního domu. Přesný termínový rozpis dostanou účastníci kursu v březnu.
Cena kursu pro jednotlivce je 1400 Kč,
pro přihlášený pár pak výhodná cena
2400 Kč. Cena gardenky je 250 Kč. Přihlášky se přijímají na libickém OÚ. Bližší
informace podá paní Růžičková, telefon
325 637 141.
Oslava masopustu
v Luxoru
Vyzdobená jídelna Domova pro seniory v Luxoru patřila staročeské oslavě
masopustu.
Vedení domova ji tradičně uspořádalo
pro svých sedmdesát klientů. Na slavnosti
nechyběla malá dechovka Oldřicha Hořáka, zavítali sem hosté z vedení Středočeského kraje, sponzoři a starosta města.
Babičky a dědečkové si zazpívali známé písničky, kdo mohl, tak si i zatančil.
Cikánka pak každému věštila dlouhá léta
a klidný život. „V dalších měsících uspořádáme další oslavy, například MDŽ,
Velikonoce, Den matek a podobně,“
uvedl ředitel domova Jaromír Novák.
Text a foto Milan Čejka
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček: 18 – 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou.
Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční v sobotu
2. dubna 2011 v Poděbradech
u vlakového nádraží v 17.15 hodin.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719 nebo
728 165 166
PN
PŘÍLOHA PN
3. března 2011
stránka I
Informace z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu dne 19. ledna 2011
1. Zahájení
Dnešní jednání zahájil a řídil starosta
města PhDr. Langr.
MUDr. Husáková složila zákonem stanovený slib člena zastupitelstva města
v Poděbradech, který potvrdila svým podpisem.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2011
U s n e s e n í č. 01/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
rozpočtové opatření č. 1/2011.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
3. Zrušení usnesení ZM č. 52/2010 ze
dne 14. 4. 2010
U s n e s e n í č. 02/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l o
usnesení ZM č. 52/2010 ze dne
14. 4. 2010,
II. r o z h o d l o
vzít zpět žádost o poskytnutí dotace
pro projekt „Projekt realizace technologického centra a elektronické
spisové služby města Poděbrady“
z Integrovaného operačního programu
v rámci výzvy č. 06 na „Rozvoj služeb
eGovermentu v obcích“, registrační
číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06882.
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem příslušných
dokumentů nutných k zpětvzetí žádosti o finanční podporu pro projekt „Projekt realizace technologického centra
a elektronické spisové služby města
Poděbrady“.
Hlasování: 21 pro 1 proti 2 se zdrželi
(z 24 přítomných)
4. Oprava usnesení ZM č. 48/2010 ze
dne 14. 4. 2010
U s n e s e n í č. 03/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
opravu usnesení č. 48/2010 ze dne
14. 4. 2010 takto:
- název schváleného dokumentu
„Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb ve městě Poděbrady a okolí na
roky 2010 – 2014“ opravit na znění
„Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb města Poděbrady a okolí na
roky 2010 – 2015“.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
5. Vydání obecně závazné vyhlášky
města Poděbrady č. 1/2011
U s n e s e n í č. 04/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města
Poděbrady č. 1/2011, o poplatku za
komunální odpad,
II. z r u š i l o
obecně závazné vyhlášky města Poděbrady č. 6/2007, č. 1/2009
a č. 2/2010.
Hlasování: 22 pro 2 se zdrželi (z 24 přítomných)
6. Rozhodnutí o přijetí dotace, finančního krytí a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt „Zaparkuj
a pokračuj hromadnou dopravou“
Hlasování o protinávrhu Ing. Ďurčanského (úprava bodu č. 4)
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v návaznosti na schválení poskytnutí
dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
I. s c h v á l i l o
1. přijetí dotace v maximální výši
7.437.176,00 Kč pro realizaci projektu
„Zaparkuj a pokračuj hromadnou
dopravou“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/
45.01075,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dota ce mezi městem Poděbrady jako
příjemcem a Regionální radou regio nu soudržnosti Střední Čechy jako
poskytovatelem dotace,
3. spolufinancování projektu „Zaparkuj
a pokračuj hromadnou dopravou“,
reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01075,
z rozpočtu města. Celkové před pokládané náklady projektu jsou
23.464.412,00 Kč,
II. u l o ž i l o
vedení města hledat způsoby, jak zajistit peněžní částku 16.027.236,00 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu „Zaparkuj a pokračuj hromadnou dopravou“ reg. č.: CZ.1.15/
1.2.00/45.01075 z rozpočtu města.
Hlasování: 7 pro 8 proti 9 se zdrželo
(z 24 přítomných) – nebylo přijato
Hlasováno bylo o původním návrhu usnesení:
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v návaznosti na schválení poskytnutí
dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
s c h v á l i l o
1.přijetí dotace v maximální výši
7.437.176,00 Kč pro realizaci projektu
„Zaparkuj a pokračuj hromadnou
dopravou“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/
45.01075,
2.uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi městem Poděbrady jako příjem cem a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy jako
poskytovatelem dotace,
3.spolufinancování projektu „Zaparkuj
a pokračuj hromadnou dopravou“,
reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01075,
z rozpočtu města. Celkové před pokládané náklady projektu jsou
23.464.412,00 Kč,
4.vyčlenění
peněžní
částky
16.027.236,00 Kč, odpovídající spo lufinancování projektu „Zaparkuj
a pokračuj hromadnou dopravou“ reg.
č.: CZ.1.15/1.2.00/45.01075 z roz počtu města.
Hlasování: 7 pro 9 proti 8 se zdrželo
(z 24 přítomných) – nebylo přijato
Usnesení nebylo přijato.
7. Schválení dodatku č. 1 smlouvy
o poskytnutí dotace č. S/0088/RRSC/
2010
U s n e s e n í č. 05/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0088/
RRSC/2010 ze dne 3. 8. 2010 uzavřené mezi městem Poděbrady a Regionální radou soudržnosti Střední Čechy
pro projekt „Barevný svět kostiček na
levém břehu Labe“,
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. S/0088/RRSC/2010 ze dne 3. 8.
2010.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
8. Schválení záměru bezplatně vypůjčit pozemky (cyklostezka Poděbrady
– Pátek)
U s n e s e n í č. 06/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
zveřejnit záměr města bezplatně
vypůjčit pozemky parc. č. 3941/1
o výměře 4830 m2, parc. č. 3941/2
o výměře 5437 m2, parc. č. 3941/3
o výměře 2228 m2, parc. č. 3941/4
o výměře 4043 m2, parc. č. 4391
o výměře 2361 m2, parc. č. PK 4392
o výměře 65 m2, parc. č. 1255/183
o výměře 896 m2, parc. č. 4393
o výměře 32 m2, všechny pozemky
v k. ú. Poděbrady zapsané na L.V.
č. 3404 v katastru nemovitostí vedeném
u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
za účelem zřízení, užívání a provozování cyklostezky Poděbrady – Pátek.
Hlasování: 22 pro 2 se zdrželi (z 24 přítomných)
9. Schválení účasti města Poděbrady
na dražebním jednání
U s n e s e n í:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
a) o účasti města Poděbrady, IČ
00239640, se sídlem Poděbrady, Jiří ho nám. 20/I, 290 31 jako dražitele
na dražebním jednání, jehož předmě tem je dražba nemovitostí pozemku
parc. č. 65/1 o výměře 265 m2, pozem ku p. č. 66 o výměře 354 m2, pozem ku p. č. 69/3 o výměře 17 m2 vše
v k. ú. a obci Poděbrady, jehož konání
nařídil Finanční úřad pro Prahu 8,
b) o odkoupení nemovitostí pozemku
parc. č. 65/1 o výměře 265 m2, pozemku
p. č. 66 o výměře 354 m2, pozem ku p. č. 69/3 o výměře 17 m2 vše
v k. ú. a obci Poděbrady maximálně
za cenu stanovenou Rozhodnutím
o určení ceny čj. 223775/10/
008941106640 ze dne 13. 9. 2010, na
základě rozhodnutí o příklepu učině ného vydaného v rámci dražebního
jednání nařízeného Finančním úřa dem pro Prahu 8,
c) o uhrazení dražební jistoty ve výši
300.000,- Kč na účet Finančního
úřadu pro Prahu 8 č. 35-7626081/0710
podmiňující účast města Poděbrady,
IČ 00239640 na dražebním jedná ní uvedeném v odst. I. písm. a) tohoto
usnesení,
II. p o v ě ř i l o
starostu města a l. místostarostu, IČ
00239640, aby na dražebním jednání
zastupovali město Poděbrady s tím,
že jsou oprávněni činit jednotlivé příhozy ve výši maximálně po 50.000,Kč, avšak maximálně do ceny stanovené Rozhodnutím o určení ceny
čj. 223775/10/008941106640 ze dne
13. 9. 2010.
Hlasování: 1 pro 8 proti 15 se zdrželo
(z 24 přítomných) – nebylo přijato
ze dne 22. prosince 2010 v bodě
I. následujícím způsobem:
po obdržení poslední faktury a konečném vyúčtování stavebních úprav
mostu SO 2-205 má dar poskytnutý
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ 65993390 celkovou upřesněnou
hodnotu 5.595.379,19 Kč.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
9a. Schválení dodatku č. 1 smlouvy
o poskytnutí dotace č. S/0107/RRSC/
2010
15. Rozprava
U s n e s e n í č. 07/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace č. S/0107/RRSC/
2010 ze dne 3. 8. 2010 uzavřené mezi
městem Poděbrady a Regionální
radou soudržnosti Střední Čechy pro
projekt „Areál veřejného sportoviště
Na Valech“,
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. S/0107/RRSC/2010 ze dne 3. 8. 2010.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
10. Bezúplatný převod pozemku KN
30/27 v k. ú. Polabec
U s n e s e n í č. 08/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o bezúplatném převodu pozemku
par. č. 30/27 o výměře 808 m2 v k. ú.
Polabec do vlastnictví města od České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
11. Schválení projektů a žádostí o státní účelovou dotaci na Krajský program
prevence kriminality Středočeského
kraje
U s n e s e n í č. 09/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l o
podání žádostí o účelovou dotaci
v rámci Krajského programu prevence kriminality Středočeského kraje na
následující projekty a vyčlenění vlastní spoluúčasti:
Umím se bránit III
Pryč s domácím násilím III
Bezpečný senior III,
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem žádostí
o státní účelovou dotaci z Krajského
programu prevence kriminality Středočeského kraje.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
12. Personální doplnění místního výboru v Přední Lhotě
U s n e s e n í č. 10/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o,
že místní výbor v městské části Přední
Lhota bude mít 6 členů,
II. z v o l i l o
do místního výboru v městské části
Přední Lhota Mgr. Pavlu Vokálovou.
Hlasování: 24 pro (z 24 přítomných)
13. Úprava usnesení ZM č. 137/2010
– poskytnutí daru Ředitelství silnic
a dálnic ČR
U s n e s e n í č. 11/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o úpravě svého usnesení č. 137/2010
14. Kontrola rozpočtu projektu „Revitalizace lázeňské kolonády“
U s n e s e n í č. 12/2011:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
uložilo
radě města zajistit pro realizaci dotované investiční akce „Revitalizace
lázeňské kolonády od nádraží ke květinovým hodinám (včetně západní
komunikace T. G. Masaryka)“ kontrolu rozpočtu, účelného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.
Výsledek této kontroly bude předložen na ZM 2. 3. 2011.
Hlasování: 22 pro 2 se zdrželi (z 24 přítomných)
Ing. Ďurčanský
požádal o provedení aktualizace členů
povodňové komise – Dr. Langr dne 3. 1.
2011 byl předložen návrh do RM, který
byl pro formální nedostatky odložen, dne
31. 1. 2011 bude do RM předložen nový
materiál,
v obchodním rejstříku figuruje stále jako
jednatel TSMP, s. r. o. p. Martinic, na
minulém jednání ZM bylo lháno o odchodu p. Martinice z funkce jednatele TSMP,
s. r. o., v době, kdy odcházel z funkce
jednatele byla navýšena částka v TSMP,
s. r. o. o 7 mil. 94 tis. Kč, byla provedena obměna zařízení, které TSMP, s. r. o.
využívají – RNDr. Mikolanda s p. Martinicem bylo jednáno korektně, on sám
navrhl, že odstoupí z funkce jednatele,
bylo vypsáno výběrové řízení na nového
jednatele TSMP, s. r. o.,
dotaz na rozsah prodeje některých nemovitostí,
upozornil na nepořádek ve městě po odtání sněhu – Mgr. Uhlíř konstatoval, že nové
vedení nastoupilo do funkce 2. 12. 2010,
kdy napadl sníh a veškerý nepořádek kritizovaný Ing. Ďurčanským je dokladem
toho, v jakém stavu město předával novému vedení města,
omezení základní dopravní obslužnosti,
v jakém rozsahu to postihne spoje, které
směřují do Poděbrad, dopad na sdružení
obcí okresu Nymburk – Dr. Langr informace o zrušení spojů byla vyvěšena na
úřední desce, proběhnou další jednání,
reaguje město na záležitost zrušení některých živnostenských úřadů a jejich přesunutí do okresních měst,
v souvislosti se schválením nepeněžního
vkladu města do společnosti VaK Nymburk, a. s. se dotázal na jmenování odhadce, který by ocenil majetek a zpracoval
znalecký posudek, Krajský soud v Praze
jmenoval na ocenění vodovodního řádu
Polabec znalce Ing. Svobodu – RNDr.
Mikolanda hledá se vhodný odhadce, příprava jednání s VaK Nymburk, a. s.
MUDr. Husáková
kvitovala online přenos zastupitelstva dne
22. 12. 2010 – z důvodu své nepřítomnosti na tomto zasedání se nemohla vyjádřit
k přijetí žádosti o dotaci Svazu mažoretek
ČR na pořádání Národního šampionátu
mažoretek, proto tak činí dnes.
p. Michl
ODS navrhla do komisí své zástupce, do
bytové komise nebyl přijat p. Drahokoupil, proč tomu tak je – Dr. Langr rada
města přijala pravidlo, aby lidé v bytové
komisi neměli větší počet funkcí než dvě,
31. 1. 2011 může být znovu projednáno
v RM,
dotaz na zřízení poštovny na Žižkově,
upozornil na zavřená okénka na poště
– Dr. Langr proběhlo jednání se zástupci
České pošty, prohlédli si určené prostory
a zvažují zřízení poštovny na Žižkově,
do měsíce dají své stanovisko, stížnosti na obsluhu na poště byly předány, jde
o kritický stav managmentu a tabulkových míst,
zprůhlednění veřejných zakázek, supervizor
vše neodhalí – RNDr. Mikolanda zadávání veřejných zakázek musí běžet v režimu
zákona, supervize věcná a finanční.
Mgr. Novák
požádal o menší prodlevu zveřejňování
usnesení z jednání RM na internetu –
Ing. Šeberle zápis (informace z něho) se
může zveřejnit, až když je podepsaný
a ověřený, Dr. Langr – zodpovídá oddělení kontroly,
informace o složení komise pro seniory
a handicapované, na členy komise nemá
kontakty – Dr. Langr doporučil obrátit
se na garanty komisí, v tomto případě na
Mgr. Zítu,
upozornil na poškození pergoly v parku
– prověří Mgr. Uhlíř.
Mgr. Malovec
reagoval na příspěvek MUDr. Husákové
– nenařkl ji, že by se na šampionátu obohacovala, preferuje příspěvek organizacím provádějícím celoroční činnost,
fáma, že vedení města zakázalo letošní
sraz motorkářů – Dr. Langr město tuto
akci nezakázalo, podporuje ji, jde o oživení dění ve městě,
ul. Hlaváčova, jak to vypadá s budováním
kanalizace a veřejného osvětlení v této
ulici – odpověď zajistí odbor RUP, projektová dokumentace je zpracována.
p. Kalenda
o změnu jednatele v obchodním rejstříku
bylo zažádáno, je řešeno s Mgr. Vavřičkou
pozitivní ohlasy na úklid po zimním
období,
informoval o technickém vybavení
v TSMP, s. r. o., p. Martinic zde udělal
velký kus práce, ve které se bude pokračovat.
Ing. Fiala
jakým způsobem se řeší výběrová řízení
v Semilech (transparentnost výběrových
řízení), uvažuje vedení města se začleněním do tohoto systému – Dr. Langr
p. starosta Semil přislíbil konzultaci
a pomoc, Mgr. Uhlíř schůzka proběhne
dne 25. 1. 2011 ve 13 hodin.
Ing. Ďurčanský
upozornil na fakt, že Vojen Zen začíná
opět na svém pozemku shromažďovat
odpad.
Ing. Klír
vyjádřil se k semilskému modelu, nový
Organizační řád MěÚ je prioritní téma.
p. Michl
v souvislosti se zkvalitněním úklidu města udělat prodloužené směny v TSMP,
s. r. o. nebo pracovat i o víkendech.
RNDr. Mikolanda
technický stav některých chodníků na
Žižkově je takový, že se nedají strojem
vyčistit.
PhDr. Langr
informoval o současném nevyhovujícím
stavu v Přední Lhotě, ohrožení podzemní vodou – o nápravě havarijního stavu
informoval Ing. Vondra,
do 31. 1. 2011 je možno předat návrhy na
ocenění městskými cenami na odbor ŠK,
vyhlášení vodárny kulturní památkou, ve
městě je již celkem 22 kulturních památek.
občanská veřejnost:
pí Formánková
upozornila na nepořádek v parčíku naproti SOŠ Poděbrady – Dr. Langr jedná se
o soukromý pozemek,
dát do pořádku informační cedule v parku a ve městě (jsou špinavé a olámané) –
Dr. Langr schválení peněžních prostředků na informační systém ve městě, odbor
RUP dostal za úkol udělat poptávkové
řízení,
vyjádřila se k úklidu města a k úklidovým
strojům.
p. Herout
upozornil na parkující auta na nám.
5. května u polikliniky, parkování na trávníku, nutný vyšší dohled MP – Mgr. Uhlíř
ztotožňuje se s připomínkami, vedení chce
problém řešit, p. Dlabal připomínce dává
částečně za pravdu, jde o vozidla lékařů
ve službě, kteří zde mají své ordinace,
vjezd sem mají jako dopravní obsluha,
MP se na parkování zaměří,
poukázal na čistotu města, kterou zajišťují TSMP, s. r. o., nepořádek na kolonádě,
v Divadelní ulici (neodstraněné zbytky
písku), Purkyňovy sady, špatný stav podchodu v ulici Jiráskova – Mgr. Uhlíř je
to hlavně o kázni občanů k městu, nutná
výchova dětí už ve školách, neexistuje
systém, aby se občané řídili dopravními
značkami, vyzval SUS k provedení úklidu silnic, které jsou pod jejich správou,
p. Kalenda informoval o práci zametacího vozu, je to otázka nasazení lidí a lepší
techniky, Mgr. Uhlíř úklid podchodu na
Žižkově bude zajištěn (vymalování, osvícení), příprava koncepce jakým směrem
se TSMP, s. r. o. vydají.
p. Havlík
dotaz, zda vybraný projektant má kvalifikaci na revitalizaci lázeňské kolonády – ano.
16. Závěr
Dr. Langr poděkoval zastupitelům za
aktivní přístup při jednání a občanské
veřejnosti za jejich připomínky a náměty.
PŘÍLOHA PN
stránka II
PN
3. března 2011
Informace z 2. zasedání rady města, které se konalo v pondělí dne 31. ledna 2011
1. Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil pan starosta PhDr. Ladislav Langr.
2. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu z RM dne 3. 1. 2011 provedl pan starosta.
3. Přijetí informace o stavbě kanalizace
U s n e s e n í č. 44/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a na v ě d o m í
I. informaci ve věci zajištění podrobné
hodnotící technicko – ekonomické
zprávy o stavu investice od provo zovatele investiční akce, VaK Nym burk, a. s.,
II. předloženou rekapitulaci kanalizace
zhotovenou odborem RUP, informaci
o předání dokumentace na Minister stvo zemědělství a přehled reklamo vaných přípojek.
4. Projednání výsledků poptávkového
řízení „Prořezy stromů v zastavěných
částech města“
U s n e s e n í č. 45/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
uložila
vedoucímu odboru ŽP připravit podrobný výsledek výběrového řízení na
prořezy stromů a vypsat nové výběrového řízení na výsadbu stromů.
5. Jmenování nových členů Povodňové
komise města Poděbrady
U s n e s e n í č. 46/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
1. odvolat ke dni 31. 1. 2011 členy
Povodňové komise města Poděbrady
pana/í:
Emílii Třískovou
Josefa Severu
npor. Vladimíra Müllera
npor. Josefa Hnátka
Ladislava Vaníčka
Ing. Petra Svobodu
Michala Biskupa,
2. jmenovat ke dni 31. 1. 2011 za čle ny Povodňové komise města Podě brady pana/í:
RNDr. Miloše Mikolandu – 2. místo starostu města Poděbrady
Tomáše Kalendu – jednatele Technic kých služeb města Poděbrady
Jiřího Koníčka – zástupce HZS Stře dočeského kraje, stanice Poděbrady
npor. Bc. Jana Šimáně – vedoucího
Obvodního oddělení Policie ČR
Petra Kulhavého – velitele Jednotky
SDH města Poděbrady – jednotky
Polabec
Ing. Jiřího Vogela – zástupce Lesů
České republiky, s. p., Správy toků oblasti Povodí Labe se sídlem v Hrad ci Králové
Josefa Káninského – velitele Jednotky
SDH města Poděbrady – jednotky
Kluk,
II. r o z h o d l a,
že úkoly Povodňové komise města
a Povodňové komise ORP bude plnit
povodňová komise ORP pod společným názvem Povodňová komise
ORP,
III. v z a l a n a v ě d o m í
rozhodnutí starosty města o složení
bezpečnostní rady obce, kterou tvoří
členové Povodňové komise ORP,
IV. u l o ž i l a
pí Polnické, referentce odboru ŠK,
informovat o této skutečnosti členy
Povodňové komise ORP.
6. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 102/2009
U s n e s e n í č. 47/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby zrušilo usnesení zastupitelstva města č. 102/2009
ze dne 2. 9. 2009
o poskytnutí garance na udržitelnost
projektu reg. číslo CZ 1.12/3.2.00/
26.00427.
7. Zrušení usnesení rady města
č. 192/2004
U s n e s e n í č. 48/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zrušit usnesení Rady města Poděbrady
č. 192/2004 ze dne 21. 6. 2004.
8. Prodej podílů na č. p. 11 a č. p. 105
a parcely st. 14/1 v k. ú. Přední Lhota
Odloženo.
9. Koupě ideálního podílu 2/32 pozemků v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 49/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
od ložila
koupi 2/32 ideálního spoluvlastnického podílu pozemků par. č. 242/1
o výměře 1.482 m2, par. č. 242/2
o výměře 167 m2, par. č. 242/3
o výměře 78 m2, par. č. 234/1
o výměře 8.251 m2 vše v k. ú. Kluk
do vlastnictví města od paní M. H.
10. Schválení převodu jednotky č. 268/9
v ul. Dr. Horákové 268/II, Poděbrady
Staženo.
11. Schválení převodu jednotky č. 268/21
v ul. Dr. Horákové 268/II, Poděbrady
Staženo.
12. Schválení převodu jednotky č. 345/1
v ul. Na Hrázi 345/III, Poděbrady
Staženo.
13. Schválení převodu jednotky
č. 1148/14, ul. Budovcova 1148/III,
Poděbrady
U s n e s e n í č. 50/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města rozhodnout
o převodu bytové jednotky č. 1148/14
v domě č. p. 1148/III, ulice Budovcova, Poděbrady o velikosti 3+1,
výměry 69,33 m2 a spoluvlastnického
podílu 562/10000 k pozemku č. kat.
st. 2591/11 o výměře 258 m, podle
zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění
a v souladu se „Zásadami“ z vlastnictví města Poděbrady do SJM nájemců
P. K. a R. K.
14. Uzavření smlouvy o výstavbě mezi
vlastníky jednotek v domě č. p. 658/II,
ul. Studentská, Poděbrady a p. L. H.
o rozšíření bytu č. 658/13
U s n e s e n í č. 51/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření smlouvy o výstavbě mezi
Městem Poděbrady a ostatními vlastníky jednotek v domě č. p. 658/II,
ulice Studentská, Poděbrady na straně
jedné a p. L. H. na straně druhé, o rozšíření bytu č. 658/13 o část půdního
prostoru o výměře 38 m2 v domě č. p.
658/II a podílu ve výši 493/10000 na
společných částech budovy a pozemcích č. kat. st. 1519 o výměře 244 m2
a č. kat. 1520 o výměře 460 m2 podle
zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění
a „Zásad převodů bytových a nebytových jednotek a spoluvlastnických
podílů ke společným částem budov
a pozemkům z vlastnictví města Poděbrady“.
15. Schválení zveřejnění záměru města
prodat b. j. č. 48/49 v č. p. 48/II, Poděbrady
U s n e s e n í č. 52/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města Poděbrady
prodat bytovou jednotku č. 48/49
v domě č. p. 48/II, ulice Dr. Horákové v Poděbradech vč. podílu na společných částech budovy a pozemku
č. kat. st. 741/4 o výměře 448 m2 ve
výši 181/10000 podle zák. č. 72/1994
Sb. v platném znění za minimální cenu
1.300 000,- Kč
16. Schválení nájemce nebytových prostor v č. p. 1130/III v Poděbradech
U s n e s e n í č. 53/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. o nájemci nebytových prostor č. 312
o výměře 20,40 m2 v č. p. 1130/III
v Poděbradech, kterým se stane pan
Bc. Jiří Vantuch, Budovcova 1150/III,
290 01 Poděbrady, IČ 69010897.
Smlouva bude uzavřena od cca
1. 4. 2011 na dobu neurčitou s výpo vědní lhůtou 3 měsíců za nájemné
1.300,- Kč/m2/rok,
II. udělit plnou moc společnosti Městská
realitní Poděbrady, a. s. k uzavření
smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 312 v č. p. 1130/III v Poděbradech.
17. Schválení „Oznámení nájemcům
bytových jednotek
Odloženo.
18. Schválení zveřejnění záměru města
prodat budovu č. p. 781/III., Palackého
ulice v Poděbradech
Materiál byl na začátku jednání stažen
z programu jednání.
18. Zřízení komise pro výběr dodavatele parkovacího systému
U s n e s e n í č. 54/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
komisi pro výběr dodavatele parkovacího systému,
II. j m e n o v a l a
a) předsedu komise: Tomáše Kalendu
b) členy komise: Pavla Loudu
Ing. Ilonu Fliedrovou
Františka Třeštíka
Petra Svobodu
Zdeňka Pinkase
Václava Michla
Mgr. Vlastimila Macháčka
Mgr. Ivana Uhlíře
JUDr. Jiřího Zvěřinu,
III. u l o ž i l a
Mgr. Uhlířovi, 1. místostarostovi
za-jistit anketu a publicitu pro projekt
parkovacího systému ve městě Poděbrady.
19. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města, Kunštátská 1136/III, byt č. 6
U s n e s e n í č. 55/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 6, Kunštátská 1136/III, Poděbrady, o výměře
46,77 m2, byl M. H.
20. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města, Kunštátská 1136/III, byt č. 12
U s n e s e n í č. 56/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 12, Kunštátská 1136/III, Poděbrady, o výměře
74,92 m2, byl F. N.
21. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Kunštátská 1136/III, byt č. 20
U s n e s e n í č. 57/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 20, Kunštátská 1136/III, Poděbrady, o výměře
74,67 m2, byla M. P.
22. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Dr. Horákové 47/II, byt č. 25
U s n e s e n í č. 58/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 25, Dr. Horákové 47/II, Poděbrady, o výměře
67,08 m2, byl V. J.
23. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Dr. Horákové 47/II, byt č. 48
U s n e s e n í č. 59/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 48, Dr. Horákové 47/II, Poděbrady, o výměře
59,65 m2, byla D. S. a náhradníkem
byla paní M. R.
24. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Fügnerova 1072/III, byt č. 5
U s n e s e n í č. 60/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 5, Fügnerova 1072/III, Poděbrady, o výměře
63,99 m2, byla V. V.
25. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Ostrovní 1235/III, byt č. 2
U s n e s e n í č. 61/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 2, Ostrovní 1235/III, Poděbrady, o výměře
103,76 m2, byl R. V.
26. Návrh na přidělení bytu v DPS
U s n e s e n í:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
přidělit byt v Domě s pečovatelskou
službou v Krátké ulici, Poděbrady,
paní J. Č.
Usnesení nebylo přijato.
27. Prodloužení nájemních smluv
k bytům ve vlastnictví města
U s n e s e n í č. 62/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 53, Dr. Horákové
46, Poděbrady, s paní P. A. Smlouva
bude uzavřena od 1. 2. 2011 do 31. 12.
2012. Nájemné bude navýšeno o 10 %.
II. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 8, Budovcova 999,
Poděbrady, s paní L. Z. Smlouva bude
uzavřena od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012.
Nájemné bude navýšeno o 5 %.
III.prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usnese ním rady č. 323/2010 nájemní smlou vu k bytu č. 17, Budovcova 1151,
Poděbrady, s paní K. N. Smlouva
bude uzavřena od 1. 2. 2011 do 31. 1.
2013. Nájemné bude navýšeno o 10 %.
IV.prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 323/2010 nájemní smlouvu
k bytu č. 7, Dr. Horákové 40, Podě brady, s panem L. J. Smlouva bude
uzavřena od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013.
Nájemné bude navýšeno o 10 %.
V. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne-
sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 5, Dr. Horáko vé 47, Poděbrady, s paní L. R. Smlou va bude uzavřena od 1. 2. 2011
do 31. 1. 2013. Nájemné bude navýše no o 10 %.
VI.prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 20, Za Nádražím
67, Poděbrady, s paní V. K. Smlouva
bude uzavřena od 1. 2. 2011 do 31. 1.
2013. Nájemné bude navýšeno o 10 %.
28. Úprava platového výměru ředitelce
MŠ a ředitelům ZŠ
U s n e s e n í č. 63/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
o úpravě platového výměru s účinností od 1. 1. 2011
a) PaedDr. Marii Taussigové, ředitelce
Mateřské školy Poděbrady,
b) Mgr. Vlastimilu Špinkovi, řediteli
ZŠ Poděbrady, Na Valech 45,
c) Mgr. Jindřichu Mončekovi, řediteli
ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady.
29. Povolení výjimky z počtu dětí
ve třídách MŠ Poděbrady
U s n e s e n í č. 64/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
povolit Mateřské škole Poděbrady
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 výjimku
z počtu dětí ve třídě pro tato odloučená pracoviště:
MŠ Žižkova – naplnění třídy dle zákona 24 + 2 ve čtyřech třídách,
MŠ K. Čapka – naplnění třídy dle
zákona 24 + 2 ve třech třídách,
MŠ Proftova – naplnění třídy dle
zákona 24 + 1 v jedné třídě, 24 + 4
v jedné třídě,
MŠ Vřesová – naplnění třídy dle zákona 24 + 3 v jedné třídě,
MŠ Poděbradská – naplnění třídy dle
zákona 24 + 3 v jedné třídě.
30. Změna ve složení komise Sboru
pro občanské záležitosti
U s n e s e n í č. 65/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. o d v o l a l a
na vlastní žádost paní Hanu Boreckou
z členství v komisi Sboru pro občanské záležitosti,
II. j m e n o v a l a
nového člena komise Sboru pro
občanské záležitosti paní Pavlínu
Křížkovou.
31. Schválení neinvestiční dotace pro
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
U s n e s e n í č. 66/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu
města Poděbrady na rok 2011 Gymnáziu Jiřího z Poděbrad na základě
výsledků dotačního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 12/2011 ze dne
3. 1. 2011, na činnosti související
s projektem Evropské cesty – multikulturní výuka společných projektů
v Německu a v České republice,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady, IČ 00239640 a Gymnáziem Jiřího z Poděbrad, IČ 62444042
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2
k této smlouvě, na základě které Město Poděbrady poskytne Gymnáziu
Jiřího z Poděbrad účelovou neinvestiční dotaci,
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
32. Schválení neinvestiční dotace pro
společnost Kristián Production, s. r. o.
U s n e s e n í č. 67/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu města Poděbrady na rok 2011
společnosti Kristián Production,
s. r. o. na základě výsledků dotačního řízení vyhlášeného usnesením RM
č. 12/2011 ze dne 3. 1. 2011, na činnosti související s pořádáním 6. ročníku soutěžní přehlídky pro tuzemské
a zahraniční mládežnické orchestry
– Evropa hraje Kmocha,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ mezi Městem Poděbrady, IČ 00239640 a společností Kristián Production, s. r. o.,
IČ 26498821 včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na základě
které Město Poděbrady poskytne společnosti Kristián Production, s. r. o.
účelovou neinvestiční dotaci,
III.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
33. Schválení neinvestiční dotace pro
Středočeské krajské sdružení Českého
střeleckého svazu
U s n e s e n í č. 68/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu
města Poděbrady na rok 2011 Středočeskému krajskému sdružení Českého
střeleckého svazu na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 12/2011 ze dne 3. 1. 2011
na činnosti související s pořádáním
Mistrovství mládeže ČR,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady, IČ 00239640 a Středočeským krajským sdružením Českého
střeleckého svazu, IČ 70917736 včetně
přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na základě které Město Poděbrady
poskytne Středočeskému krajskému
sdružení Českého střeleckého svazu
účelovou neinvestiční dotaci,
III.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
34. Schválení neinvestiční dotace pro
KŽC, s. r. o. na provozování Polabského motoráčku
Odloženo.
35. Schválení neinvestiční dotace pro
Nezávislý sportovní klub Sportovní
Chůze Praha
U s n e s e n í č. 69/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 49.500,- Kč z rozpočtu
města Poděbrady na rok 2011 Nezávislému sportovnímu klubu Sportovní Chůze Praha na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 12/2011 ze dne 3. 1. 2011,
na činnosti související s pořádáním
79. ročníku chodeckých závodů Poděbrady 2011,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady, IČ 00239640 a Nezávislým sportovním klubem Sportovní
Chůze Praha, IČ 26541211 včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na základě které Město Poděbrady
poskytne Nezávislému sportovnímu
klubu Sportovní Chůze Praha účelovou neinvestiční dotaci,
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
36. Schválení neinvestiční dotace
společnosti IFB Bohemia na pořádání
akce Dance 2011 Bohemia
U s n e s e n í č. 70/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu
města Poděbrady na rok 2011 akciové
společnosti IFB Bohemia na základě
výsledků dotačního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 12/2011 ze dne
3. 1. 2011 na činnosti související s pořádáním akce Dance 2011 Bohemia,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady, IČ 00239640 a akciovou společností IFB Bohemia, IČ
00540722 včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na základě
které Město Poděbrady poskytne IFB
Bohemia, a. s. účelovou neinvestiční
dotaci,
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
37. Jmenování vedoucího odboru
dopravy MěÚ
U s n e s e n í č. 71/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. o d v o l a l a
Ing. Františka Kupce z funkce vedoucího odboru dopravy MěÚ na základě
dohody o skončení pracovního poměru dnem 31. 1. 2011,
II. j m e n o v a l a
na základě výsledků výběrového řízení vedoucím odboru dopravy MěÚ
s účinností od 1. 2. 2011 Mgr. Vlastimila Macháčka.
38. Vypsání veřejné zakázky na úklid
prostor užívaných MěÚ
U s n e s e n í č. 72/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
PN
PŘÍLOHA PN
3. března 2011
I. r o z h o d l a
vypsat veřejnou zakázku na úklid prostor užívaných MěÚ,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru KM MěÚ zajistit vše
potřebné tak, aby RM mohla o dodavateli úklidových služeb na prostory užívané MěÚ rozhodnout do 30. 6.
2011.
39. Výběr dodavatele „Výměna oken
v č. p. 20 Radnice, Poděbrady I“
U s n e s e n í č. 73/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a) o pořadí předložených nabídek takto:
1.GEUS okna, a. s., Nuselská 318/
116, 142 00 Praha 4 – Michle,
IČ 46356835,
2.Window Holding, a. s. Hlavní 456,
250 89 Lázně Toušeň, (obchodní
zastoupení VEKRA) IČ 28436024,
b)dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., záko na o veřejných zakázkách v platném
znění, o výběru nejvhodnější nabíd ky uchazeče v rámci veřejné zakázky
„Výměna oken v č. p. 20 Radnice,
Poděbrady I“
název uchazeče: GEUS okna, a. s.
sídlo uchazeče: Nuselská 318/116,
142 00 Praha 4 - Michle, IČ: 46356835,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru KM MěÚ zpracovat
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému dle bodu
I. usnesení,
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
„Výměna oken v č. p. 20 Radnice,
Poděbrady I“.
40. Schválení realizace akce „Oprava
sociálního zařízení v přízemí a v 1. patře
č. p. 20/I, Jiřího náměstí, Poděbrady“
U s n e s e n í č. 74/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o realizaci akce „Oprava sociálního
zařízení v přízemí a v 1. patře č. p. 20/I,
Jiřího náměstí, Poděbrady,“ kterou provede firma Štěpán Kolářovský, zednické
a obkladačské práce, Velký Osek 230,
IČ 66765749, úhrada bude provedena
z účtu Města Poděbrady spravovaného
Městskou realitní Poděbrady, a. s.
41. Personální změny v komisi urbanismu a dopravy
U s n e s e n í č. 75/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. o d v o l a l a
z komise urbanismu a dopravy:
Ing. Jana Spěváčka
Ing. Jaroslava Futeru,
II. j m e n o v a l a
tyto další členy komise urbanismu
a dopravy:
Ing. arch. Irenu Schusterovou
Ing. Janu Zítovou
Ing. arch. Petra Němce
Ing. Jaroslava Kroupu.
42. Personální doplnění komise Rada
dětí a mládeže
U s n e s e n í č. 76/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
j m e n o v a l a
tyto další členy komise Rada dětí
a mládeže: Veroniku Hofmanovou
Kristýnu Javůrkovou
Lucii Vršovskou
Zuzanu Svobodovou
Terezu Slivanskou
Tomáše Máčalíka.
43. Zřízení a personální zajištění komise
pro regeneraci památkové zóny
U s n e s e n í č. 77/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
komisi pro regeneraci památkové zóny,
II. j m e n o v a l a
předsedkyní komise Ing. Janu Vebe rovou,
III.j m e n o v a l a
členy komise: Eva Markusová
Mgr. Petr Vácha
Ing. arch. Irena Kratochvílová
Ing. Jiřina Soukupová
Milan Exner
PhDr. Jana Hrabětová
Mons. Vladimír Hronek
Ing. Daniela Vlková
JUDr. Klára Jirásková
44. Jmenování předsedkyně pro komisi
sociálně – právní ochrana dětí
U s n e s e n í č. 78/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
a) odvolání z funkce předsedkyně komi se s potvrzením dalšího členství
v komisi PaedDr. Květy Husové
a děkuje jí za vykonanou práci,
b) jmenování Mgr. Jindry Malíkové do
funkce předsedkyně komise pro so ciálně – právní ochranu dětí,
II. u l o ž i l a
a) starostovi města písemně poděkovat
PaedDr. Květě Husové za dosavadní
práci a oznámit odvolání z funkce
předsedkyně,
b)vedoucímu odboru informatiky MěÚ
provést změnu na internetových strán kách města. Termín do 5. února 2011.
45. Zrušení výběrové komise místní
akční skupiny Mezilesí
U s n e s e n í č. 79/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
zrušit komisi místní akční skupiny
Mezilesí ve složení Ing. Jozef Ďurčanský a Ing. Jiřina Soukupová bez
náhrady,
II. u l o ž i l a
vedoucímu odboru informatiky MěÚ
provést nezbytné změny na webových
stránkách města.
46. Zřízení výběrové komise na místo
ředitele/ředitelky MKC
U s n e s e n í č. 80/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
výběrovou komisi na obsazení místa
ředitele/ředitelky nově zřizované příspěvkové organizace MKC Poděbrady – Městské kulturní centrum Poděbrady,
II. j m e n o v a l a
členy výběrové komise ve složení:
PhDr. Ladislav Langr, Mgr. Ivan
Uhlíř, Mgr. Lubomír Zíta, Ing. Václav Šeberle, paní Martina Martincová (ředitelka MěKS Nymburk),
Ing. Blanka Krebsová, PhDr. Zuzana Malcová (Ministerstvo kultury),
Mgr. Lenka Lázňovská (Ministerstvo
kultury),
III.r o z h o d l a,
že po uzavření výběrového řízení zaniká komise a tím i členství jednotlivých
členů v této komisi.
47. Zřízení výběrové komise na provozování Poděbradských novin
U s n e s e n í č. 81/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
výběrovou komisi na provozování
nezávislých Poděbradských novin,
II. j m e n o v a l a
členy výběrové komise ve složení:
PhDr. Ladislav Langr, Mgr. Ivan
Uhlíř, pan Jan Sedmidubský (ČRo),
pan Jan Řehounek (publicista),
Ing. Blanka Krebsová, Ing. Lucie Kurková, PaedDr. Zdeněk Souček,
III.r o z h o d l a ,
že po uzavření výběrového řízení zaniká komise a tím i členství jednotlivých
členů v této komisi.
48. Novelizace provozního řádu Centrálního parku
U s n e s e n í č. 82/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. d o p o r u č i l a
předložit zastupitelstvu města novelizaci Provozního řádu centrálního parku,
II. u l o ž i l a
1. právní komisi před předložením návr hu do zastupitelstva města dne 2. 3.
2011 detailně projednat znění provoz ního řádu,
2. vedoucí odboru KM MěÚ zajistit
důstojné a viditelné vyvěšení provoz ního řádu a klíčových piktogramů
s omezeními aktivit na vytipovaných
místech v parku do 1. 5. 2011,
3. veliteli MP, aby prostřednictvím
strážníků MP zabezpečil vymahatel nost předloženého provozního řádu.
49. Intenzifikaci a rozšíření ČOV Poděbrady
U s n e s e n í č. 83/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informaci předsedy představenstva
VaK Nymburk, a. s. Ing. Petery o nutnosti intenzifikace ČOV Poděbrady,
II. u l o ž i l a
místostarostovi města RNDr. Miko landovi, aby
a) vytvořil pracovní skupinu, která
předloží do zastupitelstva města návrh,
jakým způsobem bude město Podě brady postupovat v této investiční
akci. Termín do 28. 2. 2011,
b)odpověděl řediteli VaK Nymburk,
a. s. ve smyslu diskuse k návrhu.
50. Zabezpečení Dne Poděbrad
4. března 2011
U s n e s e n í č. 84/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l a
program a návrh organizačního zabezpečení Dne Poděbrad,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru ŠK ve spolupráci
s KIC s. r. o. organizačně zabezpečit
úkoly vyplývající z přijatého usnesení,
III. u l o ž i l a
vedoucí odboru ŠK zajistit realizaci cen
v souladu se Statutem městských cen,
IV. u l o ž i l a
vedoucí odboru ŠK zajistit realizaci
dvou pamětních desek k odhalení dne
4. 3. 2011
V. u l o ž i l a
jednotlivým garantům – členům rady,
aby v rozsahu návrhu zabezpečili
informovanost jednotlivých profesních
a sociálních skupin a zajistili návrhy na
ocenění jednotlivců, případně i kolektivů a to nejpozději do 20. února 2011.
Po projednání tohoto bodu odešel pan
Kalenda (19,40 h).
51. Informace o zakázkách odborů
MěÚ převyšujících částku 20.000,- Kč
za IV. čtvrtletí 2010
U s n e s e n í č. 85/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
zprávu o výdajích, převyšujících částku 20.000,- Kč za jednu zakázku, realizovaných jednotlivými odbory MěÚ
ve IV. čtvrtletí 2010,
II. u l o ž i l a
starostovi města a 1. místostarostovi vybrat položky, které požaduje
rada města prověřit a zdokladovat
od vedoucích odborů, zadat oddělení
kontroly předložení konkrétních rozhodnutí RM o schválení zaplacených
položek.
52. Schválení realizace akce Energeticko
-ekonomické porovnání pro zadání
veřejné zakázky Rekonstrukce VO
v Poděbradech systému v příměstských
částech Kluk a Velké Zboží
U s n e s e n í č. 86/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o realizaci Energeticko-ekonomického
porovnání pro zadání veřejné zakázky Rekonstrukce VO v Poděbradech
a jeho postupnou obměnu, kterou provede firma Efektivní Osvětlování s. r. o.,
Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa
a úhrada bude provedena z § 3639
RUP MěÚ Poděbrady, ve výši
30.000,- Kč + 20 % DPH.
53. Zajištění provedení digitální inspekce a zkoušek vodotěsnosti kanalizačního
systému v příměstských částech Kluk
a Velké Zboží
U s n e s e n í č. 87/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování
zajistit výběrové řízení na provedení
digitální inspekce kanalizačního systému v příměstských částech Kluk
a Velké Zboží,
II. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování
zajistit výběrové řízení na provedení
zkoušek vodotěsnosti kanalizačního
systému v příměstských částech Kluk
a Velké Zboží.
54. Zajištění realizace záložního zdroje
minerální vody BJ 23
U s n e s e n í č. 88/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování zajistit výběrové řízení na realizaci vrtných a vystrojovacích prací pro
záložní zdroj minerální vody BJ 23,
II. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování zajistit výběrové řízení na realizaci geologických prací souvisejících
s budováním záložního zdroje minerální
vody BJ 23 podle požadavků Českého
inspektorátu lázní a zřídel č. j. ČIL30. 7. 2010/44361-Pr ze dne 3. 8. 2010.
55. Převzetí hydrogeologického pozorovacího vrtu minerální vody BPV 3 do
majetku města a jeho využití na pítko
U s n e s e n í č. 89/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a
zastupitelstvu města udělit souhlas
a) s převzetím hydrogeologického pozo rovacího vrtu minerální vody BPV 3
do majetku města,
b) se záměrem vybudovat na vrtu BPV 3
pítko minerální vody v případě schvá lení tohoto záměru Ministerstvem
zdravotnictví, ČILZ,
II. u l o ž i l a
odboru RUP MěÚ zahájit výběrové řízení
na realizaci pítka včetně jeho zastřešení.
56. Přezkoumání projektu „Z Pátku
do Poděbrad cyklostezkou Matěje
Rösslera“
U s n e s e n í č. 90/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování,
aby ve spolupráci s odborem životního
prostředí a odborem výstavby zajistily
úpravu projektu cyklostezky z Pátku
do Poděbrad tak, aby byl minimalizován vliv stavby na stávající ekosystém
s cílem zachování co největší části
původního porostu – křovin a dřevin
(zejména změnu té části projektu,
která předpokládá vykácení 5000 m2
vegetace),
II. u l o ž i l a
2. zástupci starosty RNDr. Mikolandovi informovat komisi životního prostředí.
stránka III
57. Provedení pasportizace havarijního stavu vodotečí v okrajových částech
Poděbrad
U s n e s e n í č. 91/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
odboru životního prostředí provedení
pasportizace havarijního stavu drobných vodotečí v okrajových částech
Poděbrad formou svodné mapy (mapa
vodotečí s graficky vyznačenou prioritou závažnosti) s textovým komentářem,
II. předložit tento pasport vedení města
a současně správci vodních toků, Po vodí Labe, s. p. jako jeden z podkladů
k postupnému provedení nápravy,
III. u l o ž i l a
odboru ŽP MěÚ zajistit realizaci
nápravných opatření v centrální části Přední Lhota pro řádné odvodnění
bezodtokových ploch, které vznikly
vybudováním příjezdů k jednotlivým
nemovitostem.
58. Stanovení priorit rozvoje ZŠ Poděbrady, Na Valech 45
U s n e s e n í č. 92/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
odboru KM a RUP MěÚ koncepčně
řešit další rozvoj budovy Základní
školy Poděbrady, Na Valech 45,
II. u l o ž i l a
odboru KM MěÚ zajistit podklady
pro cenovou kalkulaci na rekonstrukci
budovy školy Na Valech a případnou
realizaci studie výstavby srovnatelné
ZŠ na Žižkově,
III. u l o ž i l a
odboru RUP MěÚ hledat dotační tituly na zabezpečení základního školství
v Poděbradech.
59. Výměna bezpečnostního zábradlí
u KB a před Proboštským úřadem
Odloženo
60. Zřízení Komise pro kulturu a školství, jmenování předsedy a členů komise
U s n e s e n í č. 93/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
Komisi pro kulturu a školství,
II. j m e n o v a l a
předsedkyní Komise pro kulturu a školství PaedDr. Romanu Molinariovou,
III.j m e n o v a l a
následující členy Komise pro kulturu
a školství: PhDr. Jaroslavu Dunovskou, Tomáše Hálu, Zdeňka Havlase,
Mgr. Miroslavu Homolovou, Mgr.
Hanu Janišovou, Milana Exnera,
Mons. Vladimíra Hronka, Ing. Petra
Geldnera, Alexandra Albrechta.
61. Úpravu jednacího řádu Rady města
Poděbrady
Předkládá: PhDr. Ladislav Langr, starosta
města
U s n e s e n í č. 94/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l a
doplnění jednacího řádu v článku VIII.
v bodě 3 se za tečkou doplňuje věta ve
znění: „Zápis je referentkou odboru
KM – sekretariátem vypracován do
4 dnů od jednání a ověřovatelé mají
následující 3 dny na ověření zápisu
tak, aby byla splněna povinnost vyhotovit zápis do 7 dnů od konání jednání rady viz § 101 zákona o obcích
v platném znění. Oddělení kontroly
po obdržení ověřeného zápisu zpracuje do 10 dnů informaci z jednání rady
pro účely zveřejnění.“
II. u l o ž i l a
oddělení kontroly MěÚ vydat úplné
znění jednacího řádu Rady města
Poděbrady.
62. Uzavření smlouvy
U s n e s e n í č. 95/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu mezi městem Poděbrady a společností TEWIKO systém
s. r. o., jejímž předmětem je vyhotovení žádosti o dotaci do nadace ČEZ
– Oranžové hřiště,
II. p o v ě ř i l a
1. místostarostu podpisem smlouvy.
63. Různé
Rozhodnutí o podmínkách města Poděbrady při uzavírání smluv a o podmínkách
vyřizování přijímaných žádostí na úseku
samosprávy
U s n e s e n í č. 96/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a,
že do všech návrhů smluv či protinávrhů k předkládaným smlouvám
bude město Poděbrady prosazovat
zakotvení ustanovení, které umožní
zveřejnit smlouvu v celém rozsahu,
s upozorněním, že odmítnutí této podmínky druhou smluvní stranou může
být důvodem k následnému neuzavření smlouvy.
Vzorové znění tohoto ustanovení zní:
Účastníci této smlouvy sjednali, že
veškeré údaje obsažené v této smlouvě,
včetně veškerých dodatků a příloh, je
město Poděbrady oprávněno zveřejnit,
a to jakýmkoliv způsobem, přičemž
text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových
údajů, jejichž ochrana je regulována
zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
II. r o z h o d l a,
že všechny žadatele v záležitostech
samosprávy bude město Poděbrady vyzývat, aby k žádosti připojili písemný souhlas se zpracováním
a zveřejněním žádosti v celém rozsahu, s upozorněním, že odmítnutí
této podmínky může být důvodem
k následnému odmítnutí žádosti.
Vzorové znění tohoto souhlasu zní:
Předkladatel této žádosti/tohoto návrhu dává městu Poděbrady svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000
Sb. se zpracováním veškerých ve
smlouvě uvedených osobních údajů,
včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem plnění smluvních
povinností, evidence této smlouvy
a zpřístupnění obsahu této smlouvy
veřejnosti.
Veškeré údaje obsažené v této žádosti/tomto návrhu, včetně veškerých
dodatků a příloh, je město Poděbrady
oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž tento text se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto
oprávnění se týká i takových údajů,
jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních
údajů a citlivých údajů.
III. u l o ž i l a
vedení města a všem odborům městského úřadu, aby při jednání s žadateli
či smluvními partnery na úseku samosprávy dotyčné o výše uvedených
podmínkách informovali,
IV. p ř e d l o ž i l a
Zastupitelstvu města Poděbrady výše
uvedené rozhodnutí na vědomí.
Schválení nájmu bytu č. 2 v domě č. p.
986, U Stadionu v Poděbradech
U s n e s e n í č. 97/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
schválit uzavření nájemní smlouvy
s nájemníkem N. Z. M. L. H., na základě které mu město Poděbrady pronajme byt č. 2 v domě U Stadionu č. p.
986, Poděbrady na dobu určitou.
Informativní zpráva o změnách v rozpočtu města na rok 2010 uskutečněných
od posledního zasedání ZM 22. 12. až do
31. 12. 2010
U s n e s e n í č. 98/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města schválit informativní zprávu o změnách v rozpočtu města na rok 2010 uskutečněných
od posledního zasedání ZM 22. 12. 31. 12. 2010.
Změna usnesení RM č. 585/2010
U s n e s e n í č. 99/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l a
usnesení rady města č. 585/2010,
II. u l o ž i l a
prostřednictvím garantů z řad členů
RM předsedům všech komisí města
zřízených od 1. 12. 2010,
1)zpracovat jednací řád komise nejpoz ději do 28. 2. 2011 a jeho text pro střednictvím garantů předložit v kopii
RM,
2)předsedům komisí zajistit buď osob ně, nebo prostřednictvím tajemníka
komise (je-li ustaven) umístění jedna cího řádu komise na www stránky
města,
3)zajistit pravidelné předávání zápi su z jednání do sekretariátu starosty
k založení do 5 pracovních dnů ode
dne zasedání komise a stejný text
umístit na příslušné www stránky
města.
Postupná realizace výstavby veřejných
toalet ve spolupráci s Národní radou
osob se zdravotním postižením
U s n e s e n í č. 100/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s o u h l a s i l a
s navrženou spoluprácí s Národní
radou osob se zdravotním postižením
na výstavbě veřejných toalet v počtu
dvou kusů v základním provedení
s termínem realizace 06/12,
II. u l o ž i l a
1. vedení města vytipovat nejvhodnější
druh WC a místa, kde bude toto zaří zení realizováno,
2. odboru RUP vejít následně ve styk
s Národní radou osob se zdravotním
postižením a zahájit kroky k získání
dotace a následné realizaci.
Personální doplnění bytové komise
U s n e s e n í č. 101/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
PŘÍLOHA PN
stránka IV
r o z h o d l a
doplnit bytovou komisi o pana Pavla
Drahokoupila.
Vypořádání se s dílčími závěry kontroly hospodaření města Poděbrady kontrolním oddělením Středočeského kraje
Předkládá: PhDr. Ladislav Langr, starosta
města
U s n e s e n í č. 102/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
uložila
I. oddělení kontroly ve spolupráci
s ředitelem Městské realitní kanceláře
a. s. připravit chybějící předpis pro
hospodaření Městské realitní a. s.
s majetkem města a předložit jej RM
ke schválení 14. února 2011 a zkon trolovat, jestli jsou stanoveny obdob né předpisy pro městské příspěvkové
organizace. Pokud nejsou, doplnit
vnitřní předpisy a předložit je RM
II.
RM ke schválení rovněž 14. února
2011,
tajemníkovi úřadu neprodleně se
seznámit s výsledky druhé části kontroly a zajistit konkrétní nápravu
všech deklarovaných pochybení
a vyvodit postihy vůči zaměstnancům, pokud jejich prokazatelnou
vinou došlo k pochybení. O způsobu
řešení bude tajemník MěÚ informovat RM 14. února 2011,
PN
III.starostovi města provést v souladu
s úkoly statutárního orgánu zaměstna vatele vůči tajemníkovi adekvátní
postih, pokud jeho nečinností došlo
v uvedeném případě k pochybení.
Vypořádání nájemního vztahu v budovách č. p. 18/I a 19/I
U s n e s e n í č. 103/2011:
Rada města Poděbrady po projednání
s o u h l a s i l a
3. března 2011
s vypořádáním nájemního vztahu
v budovách č. p. 18/I a 19/I vyplacením odstupného ve prospěch pana
Hlinky v případě okamžitého ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 26. 11. 2004, uzavřené
mezi Městskou realitní Poděbrady,
a. s. a obchodní firmou Jiří Hlinka
– uzenářská výroba se sídlem Lidická
640/10.
Synagoga a židovská škola
Synagoga
První modlitebna v Poděbradech je
doložena ve 40. letech 19. století v domku
č. p. 9 u mostu.
Už od roku 1814 žádala židovská obec
městský magistrát o prodej místa na postavení synagogy, ale splnění svého přání se
dočkala až mnohem později.
Historie stavební parcely, na níž byla
synagoga postavena, je zajímavá. Roku
1786 došlo z císařského nařízení k rozdělení panských dvorů na poděbradském
panství podle návrhu dvorního rady
Raaba. Z panského poděbradského dvora
na Nymburském předměstí tak vzniklo
několik dílců. Jeden z nich koupil Šalamoun Kantor pro syna Abrahama společně s domečkem pro hlídače a malým
domkem, který postoupil roku 1852 za
801 zlatých poděbradským Židům za účelem zřízení synagogy. Smlouvu na postavení synagogy podepsalo dne 9. dubna
1852 dvacet pět Židů z poděbradského
man Bekman, Jakob Beckman, Jeremiáš
Mauthner, Šimon Altschul, Josef Lustfeld, Jindřich Grünfeld, Šalamoun Pick,
panství: Vilém Kantor, Isak Katz, Karel
Šalamoun Procházka, Jakob Fuchs, Aron
Borias, Herrman Popelík, Šimon Popelík,
Kantor, Moric Roubíček, Šimon Kantor
Šalamoun Fuchs, Adam Borias, Šalaa Abraham Kantor.
moun Bekman, Jakub Košerák, Šalamoun
Na koupeném pozemku postavili Židé
Pick, Josef Kantor, Josef Fuchs, Hersynagogu, která byla označena číslem
popisným
17/I.
Starý domek pro
hlídače zůstal stát
a sloužil jako byt.
Sousední
pozemek s domem
č. p. 19/II od
Šimona Kantora
koupila židovská
náboženská obec
v
Poděbradech
za účelem zřízení židovské školy
a bytu rabína.
Synagoga
byla
postavena
roku
Poděbradská synagoga a škola před druhou světovou válkou
1852 na Nym-
Židovská škola
Osobnosti
Židovská škola v Poděbradech je doložena od počátku 50. let 19. století – tehdy
vyučoval židovské náboženství Mojžíš
Pick. Roku 1855 požádal školní dozorce
o zrušení výuky židovského náboženství, protože na Poděbradsku bylo jen
44 židovských žáků (v Poděbradech deset,
v Kostelní Lhotě pět, v Kovanicích dvacet,
další byli v okolních vesnicích), ale výuka
v židovské škole se přesto udržela a židovské děti chodily do veřejné školy jen v některé dny. Ve kterém domě byly školní třídy
umístěny, není známo. Dům č. p. 19/II na
stavební parcele č. 362 koupila židovská
náboženská obec od dědiců Šalamouna
Kantora na základě kupní smlouvy uzavřené dne 31. října 1871. Náboženská obec ho
chtěla přestavět na židovskou školu a byt
pro učitele. Téhož roku předseda náboženské obce Aron Ludwig Kantor získal povolení k přestavbě. Soukromá židovská škola
s německým vyučovacím jazykem byla
otevřena roku 1872, ve školním roce 1894/5
ještě existovala jako dvoutřídní, zrušena
byla roku 1897 pro nedostatek žáků.
Následně židovské děti chodívaly do veřejných škol a židovské náboženství vyučovali rabíni. Roku 1907 se židovské náboženství vyučovalo na obecné i měšťanské dívčí
škole v rozsahu 43 hodin ročně, v této době
vyučoval rabín B. Polesý. Ve školním roce
1936/1937 vyučoval náboženství Richard
Feder v jedné třídě jednu hodinu měsíčně. Tento kolínský rabín učil děti židovskému náboženství v Poděbradech i ve
školním roce 1938/9 – jeho hodiny tehdy
navštěvovaly čtyři děti z obecné a čtyři děti
z měšťanské školy. Ve školním roce 1939/40
Richard Feder vyučoval náboženství v Poděbradech v rozsahu dvou hodin týdně.
Roku 1946 byl dům někdejší židovské
školy opět převeden do vlastnictví ŽNO
v Poděbradech, která jej na základě
smlouvy ze dne 28. února 1949 prodala
Městu Poděbrady. Zbořen byl roku 1958.
Obchodníku kůžemi Davidu Fuchsovi se
narodil v Poděbradech 5. března 1890 syn
Rudolf. Básník, dramatik, novinář a překladatel Rudolf Fuchs pocházel z chudé
rodiny. Do svých deseti let navštěvoval
českou školu v Poděbradech, pak se rodina odstěhovala do Prahy, kde navštěvoval
školu německou. Po studiu na pražské
obchodní akademii pracoval Rudolf Fuchs
jako úředník v Praze a později v Berlíně.
Po obchodní praxi ve velkém průmyslu
se stal německy píšícím novinářem a překladatelem Ústředny obchodních komor.
Přátelil se s Maxem Brodem, Franzem
Kafkou, Werflem a jinými významnými
osobnostmi naší kultury. V letech 1923
– 1938 spolupracoval s deníky Prager
Tagblatt, Prager Abendblatt a Prager
Presse, kde publikoval výtvarné a divadelní kritiky, fejetony, verše, povídky
a překlady. V Prager Tagblattu byl šé-
- - A n k e t a - -
VYHOVUJE VÁM
SOUČASNÝ STAV
PARKOVÁNÍ
AUTOMOBILŮ
V PODĚBRADECH?
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Telefon:
□ Ano
□ Ne
□ Nevím
Odpovědní lístek s označenou odpovědí dejte do 25. března na jedno
z uvedených sběrných míst: do podatelny městského úřadu, kinokavárny
Na Zámku, Městské knihovny na Jiřího
náměstí nebo pobočky Městské knihovny na Žižkově v ulici V Aleji.
28. března proběhne na městském
úřadu slosování a 10 vylosovaných
dostane výpravnou publikaci Jany
Hrabětové Poděbrady – město mého
srdce. Jména výherců uveřejníme
v dubnovém vydání PN.
Ankety je možno se zúčastnit i anonymně.
Rudolf Fuchs s manželkou
fem výtvarné a umělecké rubriky. Patřil
k židovským levicovým intelektuálům
a publicistům. Od 20. let se angažoval
v protifašistickém hnutí, byl mj. předsedou Ligy pro lidská práva. Roku 1937 mu
byla udělena Herderova cena. Před nacisty emigroval do Anglie. Zemřel tragicky
(přejet autobusem) v londýnské emigraci
17. února 1942. Jeho posledním přáním
bylo, aby jeho popel byl uložen po vítězství v milované Praze, což se také stalo.
Po druhé světové válce byla urna s jeho
popelem letecky přepravena do Prahy
a roku 1956 uložena na židovském hřbitově v Praze na Malvazinkách.
Fuchs psal nejprve české básně, jeho
mateřskou řečí byla čeština, německy
se naučil až v deseti letech. Sbírky veršů
Das Meteor (1913) nebo Karawane (1919)
však vydal již německy, známá je jeho antologie Ein Erntekranz aus hundert Jahren
tschechischer Dichtung (Věnec ze sta let české poesie, 1936), poslední vyšla posmrtně
v Londýně pod názvem Ein wissender Soldat (Vědoucí voják, 1943). Známé jsou také
jeho eseje Die tschechischer und deutsche
Dichtung in der Tschechoslowakei (České
a německé písemnictví v ČSR, 1937) nebo
drama Der Einsturz (Zřícení, 1929) v němž
se zabýval pozadím zřícené novostavby
v Praze na Poříčí roku 1928.
Přestože napsal několik dramat a básnických sbírek, významnější než jeho původní tvorba je jeho překladatelské dílo, kde
uplatnil svou výbornou znalost obou jazyků. Již jako dvacetišestiletý voják v první
burském
předměstí
v dnešní Husově ulici
(250 metrů severozápadně od náměstí Jiřího) na stavební parcele
č. 363. Byla to prostá
klasicistní stavba bez
ozdob, obsahující předsíň se schodištěm na
ženskou galerii a modlitební sál, v němž
bylo několik řad lavic
a svatostánek s pěti
svitky Tóry.
Bohoslužby se v synagoze konaly do druhé
světové války. Po válce
se synagoga vrátila do
Exteriér synagogy po druhé světové válce
vlastnictví ŽNO Poděšiřování ulice zbořena spolu se sousedním
brady a bohoslužby tu byly krátce obnopatrovým obecním židovským domem,
veny. Na základě smlouvy uzavřené dne
v němž od roku 1872 sídlil rabinát a škola.
28. února 1949 židovská náboženská
Na jejím místě je parčík. Po druhé světoobec prodala synagogu městu Poděbrady
vé válce byla modlitebna v penzionu pro
a ta byla následně využita jako depozitář
seniory Luxor (Pavlovova ulice).
místního muzea. Roku 1958 byla při rozsvětové válce poznal sílu básní Petra Bezruče. Nejvýznamnější jsou právě překlady jeho básní, na jejichž konečném znění
pracoval dvacet jedna let (Schlesische
Lieder, 1937). Tento překlad je považován
za jeden z nejlepších převodů české poezie vůbec. První verze překladu Slezských
písní vyšla v Lipsku roku 1916, tedy ve
druhém roce války, a byla doplněna slavnou předmluvou Franze Werfela, v níž se
zastával práv menšin. Právě díky němu byl
Bezruč vedle Otokara Březiny nadlouho
jediným básníkem, který získal větší ohlas
v německé jazykové oblasti. Rudolf Fuchs
přeložil i některé básně Erbenovy, Neumannovy, Křečkovy a jiných a vydal je ve
sbírce „Der Blumenstrauss“.
Franz Janowitz se narodil 28. července
1892 v Poděbradech jako syn majitele
továrny na výrobu olejů. V deseti letech
odešel studovat gymnázium do Prahy. Univerzitní
studia
začal v Lipsku a dokončil ve Vídni
závěrečnou
doktorskou
filozofickou
prací věnovanou Otovi
Weiningerovi,
Franz Janowitz
přestože jeho
prvním studijním oborem byla chemie.
Prázdniny trávil zpravidla v Čechách, jeho
krátké cesty vedly do Německa a Itálie. Byl
to německy píšící expresionistický básník
a esejista. Za života publikoval pouze
časopisecky (debutoval v Die Fackel
Karla Krause, publikoval také v časopisech Der Brenner, Herder – Blätter aj.).
Jeho básně zařadil Max Brod do slavného
sborníku Arkadia, který vyšel v předvečer první světové války. V básních vedle
témat z českých pověstí zřetelně vystupoval motiv rostoucích a pod sekerou dřevorubce padajících stromů. Z prozaických
prací si připomeňme alespoň Das Reglement des Teufels (Ďáblův řád) s protinacionalistickou tematikou, byl odpůrcem
nacionalismu a války, již považoval za
dílo zlých mocností. Vojenskou službu
začal roku 1913 jako jednoroční dobrovolník ve II. tyrolském domobraneckém
regimentu. Roku 1914 s ním vstoupil do
bojů první světové války. V říjnu roku
1917, v první den velké ofenzivy proti Itálii, byl těžce raněn, a o deset dní později
28. listopadu 1917 u Monte Rombon svému zranění podlehl. Pohřben je na vojenském hřbitově v Tyrolsku v obci Mittel
– Breth. Po válce vyšel výbor jeho veršů z pozůstalosti nazvaný Auf der Erde
(Na zemi, 1919), kterým si poděbradští
občané dílo svého rodáka připomněli.
Jeho jméno je vytesáno na pomníku obětem první světové války na staré radnici.
Text Mgr. Blanka Rozkošná
Foto Archiv Židovského muzea v Praze
Městský parkovací systém – vstupní informace
Po svém příchodu na poděbradskou radnici, jsme si rozdělili svoje cíle na několik skupin. Parkování a jeho komplexní systematičnost patří do skupiny neodkladné, urgentní.
Analýza aktuálního stavu vychází z vlastní zkušenosti občana pohybujícího se po
městě jak pěšky, tak na kole i autem. Dále
vychází z požadavků koaliční dohody
a v neposlední řadě i z Akčního plánu
minulého vedení města pro roky 2009
– 2010: (8.2.1. bod b.) – Komplexně řešit
dopravu v klidu v centru města, k čemuž
však nikdy nedošlo, nepočítáme-li výstavbu parkovacího domu v severní části Žižkova, jako soukromé investice. Kapacita
stání v této lokalitě, kde denně parkuje dle
aktuálních zjištění cca 400 vozů rezidentů, se sice zvýšila, avšak nastavené ceny
přilákaly pouze cca 40 stálých zájemců.
Doposud existující studie řešení dopravy byly pouze dílčí – nikoliv komplexní a naplnit obecně formulovaný bod
„Zklidnit dopravu ve městě“ (8. 5. 11)
je velmi obtížné pro každého zpracovatele této problematiky, neboť vždy bude
někým kritizován, protože částečně omezí nás všechny. Zde si neodpustím jednu
poznámku. Minulé vedení radnice deklarovalo v mnoha dokumentech snahu řešit
problematiku parkování (viz. Akční plán),
přesto byly učiněny nevratné kroky, které
parkovací plochy a místa v nejexponovanějších lokalitách zlikvidovaly. Jako příklad uvádím Nám. 5. května, kde necitlivě
vyprojektovanou cyklostezkou ubylo cca
30 parkovacích míst a město tím přijde
o nemalé finanční prostředky po plánovaném zavedení placeného stání.
Odbor dopravy v současné době řeší stížnosti rodičů žáků ZŠ Na Valech, kteří
nemají před školou kde bezpečně vysadit
z auta své potomky. V sice líbivé úpravě
prostoru před školou se na tuto drobnost
jaksi zapomnělo. I tento problém se pokusíme v krátké době vyřešit.
Osobní zkušenosti s neukázněnými řidiči má určitě každý z nás, neboť dopravní
značky regulující stání, slouží v mnoha
případech hlavně jako něco, na co vykonávají potřebu nejenom naši čtyřnozí
mazlíčci. Stání v některých ulicích v protisměru i po obou stranách z nich vytváří
„jednosměrky“ již nyní, kdy jsou v obousměrném režimu. Jen šťastnou náhodou
zatím nedošlo ke krizovému scénáři,
kdy by se nemuselo k záchraně života či
majetku příslušné vozidlo vůbec dostat.
Naše řešení parkovacího systému vychází z myšlenky nabídnout poděbradským
občanům alternativní možnosti vlastního
parkování na plochách před/za vlastními
bytovými domy a na nově zbudovaných
parkovacích místech.
Chceme umožnit všem motoristům zastavit na exponovaných místech (před poštou, bankami, obchody atd.) v režimu
finančně zvýhodněného parkování v časovém omezení až po ceny, které už nebudou regulované, a tím bude toto místo
k dispozici i dalším zájemcům.
Zásadně to však nebude rozhodnutí několika „pomazaných hlav“. Již nyní připravujeme prostřednictvím osobních kontaktů
tazatelů, webových stránek i Poděbradských novin kvalifikovanou zjišťovací
metodu, abychom získali většinový názor
veřejnosti ke způsobu parkování.
Dále byla vytvořena odborná pracovní
skupina (ve složení I. Fliedrová, Z. Pinkas,
P. Svoboda, T. Kalenda, P. Louda, F. Třeštík, V. Michl, V. Macháček, J. Zvěřina,
P. Drahokoupil, I. Uhlíř), která se poprvé sešla 16. 2. 2011
a projednala vstupní informace, které
budou předány zpracovateli
podkladů
pro zadání veřejné
soutěže na dodavatele Městského parkovacího systému.
Zpracováním všech
sebraných dat byla
pověřena společnost
řízená a dotovaná
Min. financí – PPPcentrum, které aktuálně řeší stejné zadání
pro město Jihlavu.
Zároveň vám předkládáme
schéma
návrhu zjednosměrnění ulic v severní
části Žižkova, kde je
stávající stání vozidel v rozporu snad
s většinou pravidel
pro stání v ulicích,
pravidla silničního
provozu nepočítaje.
Navrhovaná úprava
zlegalizuje tato porušování a dopravní
zátěž bude rozložena
spravedlivě na celé
území z logického závěru, že kolik vozidel do jednosměrky vjede, tolik z ní musí
druhou stranou vyjet.
Ivan Uhlíř, místostarosta
PN
3. března 2011
PUBLICISTIKA / KULTURA
stránka 5
Proměny Poděbrad za posledních dvacet let – 3. část Děti, knihy a knihovny
III. městská čtvrť – bývalé Kostelní předměstí se Žižkovem
Stačí letmý pohled na letecký plán Poděbrad a je jasné, že tato městská čtvrť
s Žižkovým předměstím je rozlehlejší
a členitější než bývalé předměstí Nymburské. Prošla také složitějším historickým
a stavebním vývojem a dodnes v sobě
skrývá stopy prvního doloženého sídliště
kolem malého farního kostelíku Povýšení
sv. Kříže.
když znárodněná sklárna měla před sebou
Poliklinika tu přežila ještě sametovou
perspektivní budoucnost, postarala se také
revoluci a když byl dům vrácen restituo moderní bydlení pro své zaměstnanentům, rozptýlily se ordinace praktických
i odborných lékařů po celém městě. Okolce. Na zabraných zádušních pozemcích
ní volné prostranství se změnilo ve stavevznikla v letech 1949 až 1956 sklářská
niště, když se v roce 1997 začala stavět
kolonie a ve stejné době hlavně pro děti
nová administrativní budova pro finanční
sklářů dvě pavilónové „školičky“. Byla to
úřad. V březnu 1999 se v ní už úřadovalo.
kromě dvou obecních činžovních domů na
Nedlouho poté zmizelo i neproniknutelcelém Žižkově předměstí až do poloviny
né houští hned vedle bývalé polikliniky
70. let minulého století prakticky jediná
Na Dláždění
a na volné parcele začala v roce 2000
větší stavební činnost. Pak se ale v rychpoděbradská firma
lém sledu v letech 1974 až 1976 postavily
PMS za 100 milió– jako státní a družstevní výstavba – dva
nů korun budovat
velké sedmipatrové paneláky, doplněné
– na místní poměry
další družstevní výstavbou ve Sklářské
velkorysé – polya Moučné ulici. K rozsáhlejším stavebním
funkční centrum
akcím na severním okraji města dochází
zvané Archa. Po
až po listopadu 1989.
jeho
dokončení
Úměrně s rostoucím počtem obyvatel
bylo k dispozici
v novostavbách přibývalo i dětí, takže
62 komfortních bydvoutřídní „školičky“ už dávno nestatů a v přízemí řada
čily, a proto se v té době postavila jako
moderních obchopobočka školy TGM panelová osmitřídní
dů,
otevřených
základní škola a dva objekty pro mateřdo parku i do proské školky. Do roku 1988 se ještě učilo ve
storné pasáže. A již
„školičkách“, ale krátce po jejich demov roce 2002 byla
lici na volném prostranství mezi JeronýPrůhled Dlážděním na konci 80. let minulého století
připravena v soumovou, Jižní, Budovcovou a Kunštátskou
Teprve v samém závěru posledního dvasedství finančního úřadu v Hakenově ulici
ulicí vzniklo další sídliště, které tvořila
další velká stavební akce. Podle projektu
cetiletí, které seriál sleduje, se dočkala
čtveřice čtyřpodlažních domů. Protože se
i tato místa s nejstarší místní dlážděnou
pražského architekta Orlina Ilčeva vznikl
počítalo i s bezbariérovými byty, stavba
ulicí několika změn k lepšímu. Ty začaobjekt se 46 byty a s další komerční plose protáhla v důsledku složitých navážek
chou, pojmenovaný Amadeus.
a náročné pilotáže, takže se tam noví
ly na jižní straně ulice Na Dláždění blíže
ke kostelu, zbořením starého patrového
Déle jak rok se obyvatelé Poděbrad musenájemníci mohli začít stěhovat až v roce
řadového domu Pokorných pocházejíli smířit s provizoriem, když poděbradská
1997. Bytová výstavba na Žižkově předcího z poloviny 19. století. Stalo se tak
pošta procházela velkou stavební a proměstí probíhala od 90. let minulého století
v roce 2007 a je zajímavé, že archeologicvozní rekonstrukcí. Projekt poděbradtaké v celé Moučné ulici a nově vzniklé
ského architekta Vojtěcha Kerharta byl
ký výzkum prováděný v těchto místech
ulici Želivského a nejintenzivnější byla
Polabským muzeem, nepotvrdil předporealizován už v roce 1935 a prakticky
kolem roku 2004, kdy tu vzniklo dalších
kládanou řadovou středověkou zástavbu,
od té doby zůstala celá budova bez vět100 nových bytů. V následujícím roce
odhalil však skutečnost, že tam až do
ších stavebních změn. Provoz poštovního
také začala v ulici Za Nádražím výstavba
16. století bylo nezastavěné prostranství,
úřadu v nových interiérech byl zahájen
nadstandardních bytů s garážemi, a to ve
v roce 2006 a to už v sousedství, v prolupod jehož povrchem se rýsoval půdodvou etapách, takže koncem roku 2006
rys dávno zaniklé pravěké chaty. Od
ce vedle pošty, stál tři roky předtím další
zde vzniklo dalších 147 nových bytových
základů nově postavený penzion Rondel
polyfunkční dům Olymp, celkem vhodně
jednotek. Do tohoto prostoru byl také
pak nemálo přispěl k proměně Dláždění
doplňující stále moderní funkcionalisticumístěn Dům dětí a mládeže Symfonie,
v půvabnou starobylou uličku. Koncem
kou stavbu pošty. Podobnou modernizací
který projektovala poděbradská archiprošla už dříve další Kerhartova funkcioroku 2009 došlo i na protější budovu
tektka Irena Schusterová s využitím bývaPolabského muzea, postavenou v polovinalistická stavba, spořitelna z roku 1926
lé zkušebny Středočeského symfonického
ně 19. století na základech nejstarší poděna Riegrově náměstí. Po skončení celkové
orchestru. Stavba za 19 milionů korun
bradské školy z roku 1440. Po rozsáhlé
rekonstrukce byla otevřena pro veřejnost
byla realizována v roce 2003 a v listopadu
generální opravě střech, fasády a všech
přesně 100 let od založení první městské
toho roku slavnostně otevřena. V nevelké
spořitelny, tedy v roce 1999. Do výčtu
interiérů dostaly Poděbrady konečně další
vzdálenosti se nachází také nový podědůstojný kulturní stánek s novou multiopravených objektů, sloužících poděbradbradský kostel. Je to sborový dům Církve
mediální expozicí přírody a historie Poděské veřejnosti, je třeba zařadit i Jubilejní
bratrské zvaný Bétel, který byl otevřen
bradska. Slavnostní otevření Polabského
dům s moderně
muzea pro veřejnost proběhlo koncem
vybaveným zdravotním střediskem
září 2010. Po položení nových inženýrských sítí bylo pak ke konci roku 2010
a mateřskou školcelé Dláždění i s přilehlými uličkami
ku v Proftově ulici
znovu vydlážděno přírodním kamenem
– kterou už v roce
a osvětleno novými stylovými lucernami.
1906 zřídila jako
první opatrovnu
V této souvislosti je třeba připomenout
i velké opravy katolického kostela Povýšepro zdejší děti
ní sv. Kříže, které započaly brzy po liskněžna Hohenlotopadu 1989 z iniciativy nového probošta
he.
P. Františka Lukeše a pokračovaly v letech
Zvláštní kapitolou
v historii této části
2004 a 2005 rekonstrukcí všech střech,
nově pokrytých přírodní břidlicí až po
města tvoří osudy
zrestaurování středověkých vitrážových
poděbradské sklároken v roce 2009. Také Kubovy sady za
ny. Před listopakostelem prošly v posledních letech revidem 1989 to byl
významný exporttalizací. Už před lety zmizela nevzhledná
Domy na západní straně Fügnerovy ulice zbořené v roce 1978
ohrada, ale teprve vloni bylo v těchto mísní podnik, který
před plánovanou výstavbou nového lázeňského komplexu
tech dokončeno dětské hřiště s několika
zajišťoval
práci
originálními herními atrakcemi. V nedalepěti stům zdejších obyvatel. V nových
pro věřící z Poděbrad a okolí v listopadu
ké Krátké ulici se v roce 1998 stavěl nový
poměrech byla sklárna zprivatizována
2008. Po celé zmiňované období se vedle
a o poděbradské sklo poklesl zájem natodům se 7 byty a s pečovatelskou službou.
bytových domů staví hlavně na parcelách
lik, že provoz musel být v roce 2008
Za Nádražím až ke Koutecké ulici nové
Severně od Palackého ulice
ukončen a sklářské pece vyhasly. Celý
rodinné domy se zahradami a ve velkém
V celém prostoru od Palackého ulice
rok se hledalo řešení, až noví majitelé po
modernizují domky stávající.
směrem k severu, kde bývala od středoroce sklárnu pod názvem Crystal BohePodle aktuálních údajů z roku 2009 žije
mia a. s. v omezeném režimu zprovoznili
věku panská „dřevnice“ a obecní „špina Žižkově předměstí přes 6600 lidí, což
tálská“ pole a kam se v souvislosti se
a pro nové zákazníky se tam sklo začalo
představuje bezmála polovinu obyvatel
stavbou severozápadní dráhy po roce
opět vyrábět v říjnu 2009.
celého našeho města. Pro všechny, kteří
1870 koncentrovaly kromě cukrovaru
bydlí za dráhou, se stala nepominutelnou
všechny místní průmyslové podniky, se
Žižkovské předměstí
překážkou pro pohodlné spojení s centzačalo rychle stavět díky prosperitě poděNejdříve Litecké, pak Nové a od 20. let
rem hodně frekventovaná trať a neustále
minulého století Žižkovo předměstí tvobradských lázní po první světové válce.
spuštěné závory u přejezdů na pátecké
V těchto místech v 20. a 30. letech minulého
řilo původně pár přízemních domků po
a koutecké silnici. Mnoho se diskutovalo
století vyrostlo mnoho lázeňských penzioobou stranách silnice od trati na Pátek
o nadjezdu, dokonce několikrát v poslednů i činžovních domů, takže v kompaktní
a za tratí. V souvislosti s úspěšným starních dvaceti letech se mohla poděbradská
prvorepublikové zástavbě nezbylo mnotem poděbradských lázní byl najednou
veřejnost seznámit s odvážnými studiemi
velký zájem o levné parcely i zde na
ho volných parcel. Výjimku tvořil areál
i projekty na přemostění trati. Situace
bývalé Janowitzovy olejny nacházející se
severním okraji města, a proto tu ve třicáse částečně vyřešila tím, že v roce 2004
přímo proti nádraží, který byl od počáttých letech rychle rostla příjemná vilová
bylo dáno do provozu moderní zabezpeku padesátých let do roku 1968 postupně
čtvrť. Následně po druhé světové válce,
čovací zařízení celé trati Praha – Nymzlikvidován. Na místě demolic vznikla
burk – Velký Osek
nová budova ředitelství Skláren Boheza 110 milionů
mia n. p., pro níž se vžil název Pentagon.
korun. Za dalších
V jejím sousedství se záhy objevilo nákup80 milionů drážní středisko Jednoty „Jiří“ a osmipatrový
ních korun vybudružstevní panelák. Mezi touto zástavbou
dovaly Vojenské
v prostoru od hlavní lázeňské promenástavby pod kolejišdy k Schnirchově ulici bývalo dlouho
těm podchod pro
volné prostranství s několika soukromýpěší. V prosinci
mi zahrádkami. Krátce po druhé světové
1998 byla slavválce se rozhodl obchodník Pozdníček
nostně
otevřena
postavit tam první poděbradský obchodprvní část podní dům. Jeho plány však zmařily únorové
chodu a za necelý
události v roce 1948 a znárodněná stavba
rok, koncem srpna
Pavilónové školičky na Žižkově předměstí postavené v roce 1956
byla dokončena jako zdravotní středisko.
1999, také druhá
Tématem pro další článek podporující projekt Celé Česko čte dětem, do kterého
se ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady zapojila v loňském roce, jsou děti, knihy
a knihovny.
Zabýváme se problémem, jak přesvědčit
mladou generaci, aby alespoň část svého
volného času dokázala strávit s knihou.
Malé děti totiž samy nepochopí, že četbou rozvíjejí fantazii a obohacují si slovní
zásobu, kterou budou později potřebovat.
Připravují se na to, aby si později usnadnili učení porozuměním textu.
S prvními knížkami se děti seznamují
doma. Najdou je v knihovně. Kde není
v domácnosti klasická knihovna, určitě se
najde místo, na kterém jsou knihy uloženy
a srovnány. Stačí i polička. S knihami se
totiž musí zacházet opatrně, aby se nepoškodily a neušpinily. Jen zachovalé knihy přežijí generace čtenářů. O knihách je
vhodné s dětmi hovořit a ukazovat jim je,
bavit se o nich a listovat jimi.
Školní knihovna
V době, kdy je nutné se maximálně věnovat čtenářské gramotnosti, kdy nechceme,
aby měly děti potíže s psaným textem,
s jeho čtením a následně porozuměním,
musíme jim umožnit ke knize přístup.
Pokud nemají knihy doma, najdou je
v knihovnách.
Možnost půjčit si knihu podle vlastního
zájmu nebo potřeby, při vyhledávání různých zdrojů a informací, nabízejí školní
knihovny. Pracují na téměř stejných principech jako knihovny veřejné.
Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady má to štěstí, že vlastní velkou knihovnu. Děti zde najdou řadu naučných knih
a encyklopedií, v omezeném množství
knížky beletristické. Knihovna zásobuje
vyučující českého jazyka mimočítankovou
četbou pro všechny věkové kategorie. Děti
tady čerpají podklady pro referáty a projekty, půjčují si knihy pro přímou potřebu
ve výuce i pro práci domů. V příjemném
prostředí se mohou posadit a číst si třeba
jen časopisy. Součástí školní knihovny
je oddělení s počítači, kopírovací zařízení a studijní oddělení. Pracovnice školní
knihovny se pravidelně věnuje malým
dětem, provádí s nimi bibliografickou přípravu, zapojuje školu do projektu Týden
knihoven, zajišťuje dětem výhodný nákup
hodnotných knih nakladatelství Fragment
a Egmont. Tím jim umožňuje zakládat si
vlastní knihovnu. K nejoblíbenější akci
školní knihovny patří Noc s Andersenem.
Takto vedená školní knihovna otevírá
dveře do knihovny veřejné.
Veřejná knihovna
Děti prvního stupně ji v rámci výuky
navštěvují, seznamují se s jejím chodem,
možnostmi, s rozdělením na různá oddělení – pro děti, pro dospělé, pro čtenáře
časopisů. Knihovna umožňuje kopírování
vybraných textů. Nově zrekonstruovaná
knihovna v Poděbradech nabízí hudební
oddělení a pro malé čtenáře i divadelní
představení. Bez zatěžování rodinného
rozpočtu si zde každý půjčí knihu podle
vlastního zájmu, výběru a pro studium.
Knihovna v rámci výpůjční služby také
objedná knihy, které nejsou běžně využívány. Navštěvují ji děti i dospělí. Stačí
jenom najít malé místečko ve volném
čase.
K tématu o knihách a knihovnách se
v naší škole vrátíme ještě jednou v průběhu druhého pololetí anketou pro děti.
Mgr. Ivana Urbanová
Dobrodružná výzva Lumíra
Olšovského
Jedna z nejúspěšnějších her v novodobé historii Divadelního spolku Jiří Králobraní se po deseti letech vrací na jeviště. Tentokrát v režii profesionálního režiséra
a herce Lumíra Olšovského.
Vlastně nevím, co bylo tím rozhodujícím
argumentem. Jestli poděbradský genius
loci nebo historické velkoplátno... Možná
mě lákala ta dobrodružná výzva pracovat
s úplně novým, mně neznámým souborem.
Pro Lumíra Olšovského je režírování historické hry Králobraní s DS Jiří vůbec
první zkušenost s ochotníky. „Samozřejmě jsem zkoušel drobné inscenace jako
mimoškolní nebo mimodivadelní činnost,
ale s takovým organismem jsem se ještě
nesetkal,“ říká na úvod Lumír Olšovský.
Jak jste spokojený s průběhem zkoušení?
S nasazením a odevzdaností poděbradských herců jsem nadmíru spokojený!
Jsem rád, když mi plány vycházejí a teď
se nacházíme přesně ve stádiu, kde máme
být.
Co vás přesvědčilo, že jste na režírování autorské hry Králobraní kývnul?
část pod silnicí, ústící přímo do parku,
vybudovaná tentokrát na náklady města.
Před dvěma lety také proběhla soutěž na nové řešení celého prostoru před
nádražím, včetně autobusového nádraží,
se kterou se mohla poděbradská veřejnost
seznámit na podzim 2009. V té době byla
v plném proudu stavba nových cyklostezek po městě, uvažovaných už v roce 2001
v novém dopravním generelu. Jejich
budováním byla opět pověřena firma
Dlažba Vysoké Mýto a v této části města se týkala ulice Jiráskovy a Fügnerovy.
Kdo se často musí pohybovat na kole mezi
Žižkovem, nádražím a centrem města, rád
ocení jejich existenci. Nakonec nelze přehlédnout, že ke zlepšení veřejných prostranství přispěly i nové zastávky městské hromadné dopravy, které se budují
v posledních dvou letech. Snad v žádném
jiném městě nemají takové přístřešky,
v nichž by cestující při čekání na autobus
mohli poznat kus historie svého města,
originálně doplněné kolážemi libereckého
akademického malíře Atily Vöröse.
Jana Hrabětová,
Polabské muzeum Poděbrady
Foto J. Hrabětová,
Foto archiv Polabského muzea
Nebál jste se toho, že většina herců má
jednu verzi zažitou?
Byl jsem přesvědčený, že si od zkušenějších nechám poradit, když se dostanu do
úzkých. Ale nakonec to spíš vypadá, že si
v zápalu práce ani nepřipouštím existenci
dřívější verze. Ať mi tedy všichni odpustí.
Jste mírnější, když víte, že se nejedná
o profesionály?
Myslím, že mám na všechny stejně velké
nároky. Ještě jsem nedohnal žádného herce k slzám, ale to se snažím nedělat ani
profesionálům.
Máte rád historii, potažmo historické
hry?
Vzpomínám si, jak mě fascinovaly inscenace her Oldřicha Daňka. Taky jsem často
vysedával u televizního pořadu O poklad
Anežky České. Takže ač mě dějepis ve
škole bavil pramálo, asi to s mým zájmem
o historii nebude tak zlé. Naštěstí!
Líbí se vám v Králobraní některá
z postav tak, že byste si ji chtěl zahrát?
Mám kliku, že v pozici režiséra uvažuji
jako režisér. Kdybych uvažoval jako herec, nutil bych své svěřence do vlastní
představy o každém slově, to bych byl
k nesnesení! Ne, jsem spokojený s obsazením jaké je.
Dostal jste se v Poděbradech i jinam
než jen do divadla?
Než se ráno z nádraží dostanu do divadla,
trochu si Poděbrady procházím. Moc se
těším, až mi rozmrznou a uvidím je rozkvétat.
Zkoušíte v současnosti nějakou novou
hru, ať už jako režisér nebo herec?
Režíruji v Divadelní společnosti Háta
muzikál Světáci podle známého filmu.
Taky docela oříšek, ale přesně tak to mám
rád.
Obnovená premiéra historické divadelní
hry Králobraní, kterou Divadelní spolek Jiří připravuje k 150. výročí vzniku
a 540. výročí smrti krále Jiřího z Poděbrad, se uskuteční v Divadle Na Kovárně
v sobotu 2. dubna od 19 hodin.
Monika Langrová
KULTURA
stránka 6
ZÁMECKÝ BIOGRAF
3. 3. / Čt / 18.00 / NOVÁ NADĚJE
Uzdravující shromáždění a setkání se
zajímavými lidmi, kteří budou mluvit
o Božích zázracích, které zažili nejen ve
svých životech.
Vstupné dobrovolné
4. – 6. 3. / Pá – Ne / 19.00 / TŘI DNY
KE SVOBODĚ / Drama / USA /
od 12 let / titulky / 122 min. / 70 Kč
John Brennan, univerzitní učitel a otec
jednoho syna, tolik miluje svoji ženu
Laru, že na ni nemůže za každou cenu
dopustit následky justičního omylu. Lauru křivě obvinili z vraždy a John se snaží
neúspěšně prokázat její nevinu. Lara začíná mít sebevražedné sklony a John už to
tak nemůže nechat být.
Režie: Paul Haggis
Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks,
RZA
7. 3. / Po / 19.00 /
VĚRNÁ KOPIE
režie: Abbás Kiarostamí – Francie, Itálie, Irán
– 2010.
filmu – VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC.
22. – 23. 3. / Út – St / 19.00 / DOBA
MĚDĚNÁ / Dokumentární / ČR /
přístupný / 52 min. / 70 Kč
Blesková
dokumentární
inspekce
v Zambii, která sice patří k největším
exportérům mědi na světě, nicméně
v soukolí globální ekonomiky je zemí, jíž
vývoz nerostných surovin nepřináší po
odstátnění dolů bohatství, ale která je naopak stále závislejší na rozvojové pomoci.
Režie: Ivo Bystřičan
24. 3. / Čt / 19.00 / OD VIŠNÍ
DO VIŠNÍ / Dokumentární / ČR /
přístupný / 57 min. / 70 Kč
Snímek natočila Jana Boršková o své matce. Dokument zaznamenává rok v rodině
po úmrtí otce. Autentické záběry drobných momentů ze všedního dne života,
z jejího bytu, z jejího soukromí, doplněné
o komentáře dcery, tak divákovi umožní
nahlédnout tam, kam by se nikdy nedostal.
Ve filmu budeme svědky hledání citových
vazeb v rodině a nových životních rolí.
Režie: Jana Boršková
8. 3. / Út / 19.00 / DÍVKA, KTERÁ
KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA /
Thriller / Švédsko, Dánsko, Něm. /
od 12 let / 147 min. / 70 Kč
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu.
Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili
zabít, a také vládním institucím, které jí
téměř zničily život. Závěrečná část trilogie natočená podle knižního bestselleru
Stiega Larssona.
Režie: Daniel Alfredson
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace,
Lena Endre
25. – 27. 3. / Pá – Ne / 19.00 /
OBČANSKÝ PRŮKAZ / Komedie /
ČR / přístupný / 137 min. / 70 Kč
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana
Občanský průkaz na motivy stejnojmenné
knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek
a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech
dostanou občanský průkaz, až do chvíle,
kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně
a pokoušejí se získat modrou knížku.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan
Vlček
9. – 11. 3. / St – Pá / 19.00 / HON
NA ČARODĚJNICE / Dobrodružný /
USA / od 12 let / titulky / 98 min. / 75 Kč
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem
a Ronem Perlmanem, která svou syrovou
atmosférou a mystikou připomíná slavné
Jméno růže v akčnějším stylu.
Režie: Dominic Sena
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Campbell Moore
28. – 30. 3. / Po – St / 19.00 /
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA / Horor / USA /
od 12 let / titulky / 96 min. / 75 Kč
Skupina teenagerů dostane dopis, který mají přeposlat další pětici lidí, jinak
zemřou. Všichni se ovšem dopisu pouze
vysmějí. A to neměli dělat...
Režie: Deon Taylor
Hrají: Nikki Reed, Keith David, Brad
Dourif
12. – 13. 3. / So – Ne / 17.00 a 19.00 /
FIMFÁRUM
–
DO
TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO / Loutkový / ČR /
přístupný / 75 min. / 75 Kč
Ve třetím filmu podle pohádek Jana Wericha uvidíme tyto příběhy: O kloboučku
s pérkem sojčím, Jak na Šumavě obři
vyhynuli a Rozum a Štěstí.
Režie: Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková, David Súkup
V českém znění: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot
31. 3. – 1. 4. / Čt – Pá / 19.00 /
NICKYHO RODINA / Dokumentární /
ČR, SR / přístupný / 96 min. / 70 Kč
Když před pár lety slovenský režisér,
scenárista a producent Matěj Mináč náhodou v jedné knížce narazil na dva krátké
odstavce o panu Nicholasovi Wintonovi,
byl fascinován. Spolu s Patrikem Paššem
se rozhodli natočit dokumentární film Síla
lidskosti o téměř zapomenutém příběhu
záchrany 669 českých a slovenských dětí
těsně před začátkem II. světové války.
Režie: Matěj Mináč
Hrají: Jana Kepková, Klára Issová
14. 3. / Po / 19.00 / KVÍLENÍ / Drama /
USA / od 12 let / titulky / 90 min. /
75 Kč
Děj filmu se skládá z několika vzájemně
propletených linií, v nichž se odráží nejen
reakce americké společnosti na nejslavnější dílo beatnické generace, ale i bouřlivý Ginsbergův život a jeho snaha najít
co nejautentičtější umělecké vyjádření
bez ohledu na konformní morálku a touha
uniknout halucinogenní realitě.
Režie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Hrají: James Franco, Jon Hamm, Jeff
Daniels
15. – 16. 3. / Út – St / 19.00 /
PROKLETÝ OSTROV / Mysteriózní /
USA / od 12 let / titulky / 137 min. / 70 Kč
Detektiva Teddyho Danielse (DiCaprio)
a jeho kolegu Chucka Auleho (Mark
Ruffalo) přivedlo na prokletý ostrov
Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando (Emily Mortimer),
která zmizela ze své cely ve vězeňské
psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi
se úspěšně skrývá.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo,
Ben Kingsley
17. – 20. 3. / Čt – Ne / 19.00 /
LETOPISY
NARNIE:
PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA / Fantasy / VB /
přístupný / dabing / 113 min. / 75 Kč
Lucka a Edmund se vracejí spolu se svým
bratrancem Eustacem do Narnie, kde se
setkávají se svým starým přítelem Kaspianem, nyní králem a vydávají se s ním
na moře na palubě královské lodi Jitřní
Poutník. Kaspian slíbil Aslanovi, že najde
sedm ztracených pánů z Narnie. Na své
plavbě se setkávají s draky, skřítky, ztracenými válečníky a jinými nástrahami...
Režie: Michael Apted
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes,
Georgie Henley
21. 3. / Po / 19.00 /
DOKUMENTÁRNÍ
VEČER
S hostem režisérem
Vítem Klusákem a projekcí jeho posledního
PN
Pavel Trávníček spolupracuje
s poděbradskými ochotníky
Na prknech městské scény se začátkem února představilo pražské Divadlo Pavla Trávníčka. Divákům nabídlo konverzační komedii Sborovna. Téměř zaplněné
divadlo sledovalo hru dotýkající se problematiky učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. „Dá se říct, že jde o nemilosrdný obrázek celé naší společnosti. Věřím, že se lidé nejenom pobavili, ale snad se i zamysleli nad poměry, ve
kterých žijeme,“ uvedl režisér a protagonista divadla Pavel Trávníček.
Jak se stalo, že
jste si vybral
k realizaci právě
Sborovnu?
Objevil
jsem
opravdu skvělého
současného autora,
Jaromíra Břehového ze Žlutic. Psaní
se sice věnuje okrajově, ale dokáže
dobře vystihnout
problémy dnešní
společnosti. Dnes
je ředitelem jedné
bankovní pobočky,
ale dříve učil, takže
zná problematiku
našeho
školství
z vlastní zkušenosti.
Jaromír
Břehový má dobré
povědomí o situaci ve školách, zná
vztahy mezi učiteli
i mezi žáky. Zájem Pavel Trávníček připravuje s poděbradskými ochotníky novou hru.
o tuto hru je značním rokem chemie. Při této příležitosti
ný, takže ji budeme hrát po celé republice
se uskuteční i v Česku řada různých akcí.
i v dalších měsících.
Společně s poděbradským souborem jsme
začali zkoušet hru Oxygen. Text napsal
V této komedii se představuje i poděamerický vědec a dramatik Carl Djerasbradský ochotník Zdeněk Havlas, takže
si společně s nositelem Nobelovy ceny
už je členem vašeho divadla?
Roaldem Hoffmenem. Dějově jde o uděZ minulé spolupráce jsme poznali, že
lení Nobelovy ceny za objev kyslíku. Hra
Zdeněk Havlas je šikovný herec. V tomto
se odehrává ve dvou časových rovinách,
případě nám vytrhl trn z paty. V komedii
takže přitom vzniká řada neuvěřitelných
nahradil Luboše Xavera Veselého, který
situací. Opět se ale ukazuje, že lidé se
odešel. Ano, stal se tedy členem našeho
chovali a chovají nebo jednají v podstatě
divadla.
stále stejně. Podobně tomu bylo i kdysi. Jenom okolní prostředí a kostýmy se
Zmínil jste předchozí spolupráci
mění. Premiéra bude v červnu v pražském
s poděbradskými ochotníky. PřipoDivadle Brodway.
menu, že šlo o vaše účinkování ve hře
Zapomeňte na Hérostrata. Budete tenUvidíme vás v televizi nebo v nějakém
to titul ještě uvádět?
filmu?
Jsem přesvědčen, že se hra vydařila
Pokračuje se s natáčením televizního
a věřím, že i v této sezóně bude nadále na
retro-seriálu Vyprávěj, což je pohled do
programu.
naší nedávné historie prostřednictvím
Objevují se další možnosti k uvádění, jedosudů rodiny Dvořákových. Díky vzponou z nich je letní scéna na zámku Radim
mínkám vypravěče Honzy se před diváky
u Peček. Titul patří i do nabídky našeho
odvíjí sága jednoho rodu. Hraji zde takodivadla.
vou vedlejší roli a budu se vracet z emigrace. Ve filmu se zatím neobjevím, ale
Pokud vím tak s poděbradským ochotvybírám nové tituly pro naše divadlo.
níky připravujete další zajímavou hru?
Text a foto Milan Čejka
Jak je známo letošní rok je Mezinárod-
Přerovský skanzen
otevírá 18. března Putovní výstava krajek dorazila
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zve na tradiční výstavu Jaro na vsi.
Scénář opět vychází z minulých úspěšných výstav. Všechny chalupy nabídnou
jarní a velikonoční národopisné expozice
s mnoha novinkami. „Například v ‚Bednárně‘ bude k vidění výstavka ‚Středočeských výročních obyčejů‘ od masopustu až
po Tři krále. Na panelech budou na fotografiích a dokumentech zachyceny lidové
zvyky, které se dochovaly do našich dob,“
uvedla etnografka muzea PhDr. Jana Hrabětová. O víkendech se zde představí řada
lidových umělců a řemeslníků. Výstava
bude otevřena od 18. března do 7. května,
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
(čej)
Životní příběh
skladatele Martinů
Společnost Otakara Vondrovice zve na
březnový literárně hudební pořad Píseň
o domově. Program nabídne v úterý
15. března od 19 hodin životní příběh skladatele Bohuslava Martinů. V průběhu večera vystoupí recitátor Alfréd Strejček a violista Ladislav Kyselák. „Bohuslava Martinů
si připomeneme pořadem, který připravil
ze vzpomínek básníka Miloslava Bureše
Alfréd Strejček ve spolupráci se skladatelem a dirigentem Josefem Krčkem. Píseň
o domově je obrazem života vpravdě národního, ale především světového skladatele.
V díle Bohuslava Martinů se snoubí svrchované mistrovství s bezprostřední emotivností. Jde o vysokou duchovní kulturu
a zároveň přístupnou lidovost,“ uvedl organizátor koncertu profesor Jiří Navrátil.
(čej)
do Poděbrad
Pět a půl roku putuje po českých divadlech výstava Divadelní postavy z paličkovaných krajek autorky Jany Kaplanové. Od 25. března se představí v Divadle
Na Kovárně.
Výtvarnice Jana Kaplanová (nar. 1944)
vytváří svá paličkovaná díla kresbou
nití. Překreslené tvary, které realizuje
z množených nití, jsou vlastně grafikou,
vytvořenou jemnými nitěmi. Její jemnost
je v konečném obraze umocněna neobyčejně přesvědčivým a umělecky vysoce
náročným způsobem. Z námětů je autorce
nejvlastnější příroda a divadelní prostředí.
Ty představuje s uvolněnou nespoutanou
fantazií a usiluje o dekorativní stylizaci,
zachovávající vždy jasnou formu obsahu.
Jana Kaplanová je bývalá členka baletních
souborů v divadlech v Liberci a Plzni. Nyní
slaví úspěchy s výstavou, která putuje již
několik let po českých divadlech.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek
25. března v 17 hodin ve foyer Divadla
Na Kovárně. Výstava potrvá do 25. dubna
2011.
(red)
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
4. 3. / Pá / DEN PODĚBRAD
Slavnosti města Poděbrady. Bližší informace na speciálních plakátech.
5. 3. / So / 15.00 / POSLEDNÍ
VOJTĚCHOVA MISE
Hra Vladimíra Zajíce není historickým
obrazem, vychází ale z historických podkladů, které jsou o životě sv. Vojtěcha
dostupné. V krátkosti lze připomenout, že
druhý pražský biskup Vojtěch z knížecího rodu Slavníkovců je v zahraničí známý pod biřmovacím jménem Adalbert.
Podle historických pramenů vystupoval
proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním
učením. Vystupoval zejména proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému
manželství a velmi rozšířenému alkoholismu. Kromě toho se zasloužil o rozvoj
domácího latinského písemnictví, zároveň
však respektoval staroslověnskou kulturní
tradici. Poslední Vojtěchova mise je fikcí,
ovšem sám příběh nabízí k úvaze docela
reálný motiv a způsob, který vedl ke smrti biskupa Vojtěcha v pralesích Pruska
rukama pohanů. Současně je příspěvkem
ke stále se vracejícím otázkám a teoriím
o tom, jak by se odvíjely dějiny české
kotliny, kdyby L.P. 995 v Libici nad Cidlinou nedošlo k vyvraždění Slavníkovců,
ale naopak, k porážce Přemyslovců.
Uvádí DS Vojan Libice nad Cidlinou
Cena vstupenky: 70 Kč
7. 3. / Po / 19.30 / VŠE O ŽENÁCH
Další hra z pera populárního chorvatského dramatika Miro Gavrana je komedie
pro tři herečky, zajímavě nahlížející na
patnáct žen různých věků, povah, postavení a vztahů v několika volně propojených příbězích. V režii J. Janěkové hrají
J. Schneiderová, A. Šišková, J. Krausová,
M. Slaný.
Představení Studia Dva
Cena vstupenky: 420 Kč
13. 3. / Ne / 15.00 / PEKLO V PEKLE
To, že to v pekle není žádný ráj, ví snad
každý. Ale když už mají peklo v pekle
i samotní čerti, může se lehce stát, že
utečou hledat štěstí k nám na svět. To,
že láska hory přenáší, je taky známá věc.
Proto není nic divného na tom, když se
princ, jemuž se od milované princezny
nevrací odpovědi na psaníčka, které ji
den co den posílá po poštovních holubech
(a to včetně holubů samotných), rozhodne
přijít věci na kloub a vydá se za princeznou sám. Pohádková komedie Tomáše
Krombholze.
Uvádí Divadelní spolek Jiří
Cena vstupenky: 60 Kč
14. 3. / Po / 19.30 / LÁSKOU POSEDLÍ
Děj se odehrává během jednoho podvečera v motelu v Mojavské poušti. Před diváky se rozkrývá osudový milostný vztah
plný tajemství, zvratů a mnohoznačností.
Hrají Vilma Cibulková, Miroslav Etzler,
Ladislav Mrkvička a Vilém Udatný. Režie
Janusz Klimsza.
Uvádí Divadlo Ungelt
Cena vstupenky: 350 Kč
15. 3. / Út / 19.00 / ALFRÉD STREJČEK
Další z řady abonentních představení Společnosti Otakara Vondrovice o. s.
Cena vstupenky: 80 Kč
21. 3. / Po / 18.00 / JARNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
Cena vstupenky: 40 Kč
24. 3. / Čt / 19.30 / VĚRA ŠPINAROVÁ
S KAPELOU ADAMA PAVLÍKA
Koncert jedné z nejlepších a nejvýraznějších osobností českého popu a rocku.
Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých
a platinových desek patří mezi prvních
pět nejprodávanějších českých interpretek
za posledních deset let.
Cena vstupenky: 550 Kč
Libičtí ochotníci hráli dětem
ve Vídni
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou zavítal začátkem února do krajanské
školy ve Vídni.
Herci sehráli ve vídeňské menšinové
škole Jana Ámose Komenského dvakrát
pohádkové pásmo Měla babka čtyři jabka.
Jaroslav Brendl pak uvedl pro žáky vyšších ročníků program sestavený z tvorby
klasiků české poezie.
Zatímco ještě po první světové válce
dosahoval počet vídeňských Čechů až
150 tisíc a jejich děti navštěvovaly české
3. března 2011
školy hned v několika městských obvodech, dnes z nich zůstala jediná, škola Jana
Ámose Komenského na Sebastianplatz.
Na 250 dětí se v dvojjazyčné škole učí
sice podle rakouských osnov, ale všechny předměty se vyučují jak německy, tak
i česky nebo slovensky. „Krajanů je dnes
ve Vídni kolem pěti tisíc, někteří z nich jsou
organizováni v několika spolcích. Jeden
29. 3. / Út / 19.30 / HANKY PANKY
Travesti skupina Hanky Panky.
Cena vstupenky: 220 Kč
z nich – Omladina, dokonce hraje právě na
školním jevišti divadlo,“ uvedl dlouholetý
vídeňský usedlík Jaroslav Kolář.
Obě představení libického spolku vidělo
zhruba 150 dětí z české mateřské školy
a prvních ročníků základní školy. Podle
jejich reakcí šlo soudit, že se jim představení líbila. Velice nadšené byly i jejich
učitelky včetně ředitelky Jany Hanzlové. Nakonec soubor dostal nabídku od
ředitelky mateřské školy Sylvy Hájkové
pohádku zde zopakovat.
Milan Čejka
PN
KULTURA
3. března 2011
Výstava Oty Janečka: ještě měsíc
v Galerii Ludvíka Kuby
„Vkládat naši bídu do obrazů, do literatury. To je nesmysl – tím se jí nezbavíme.
Dnešní umění, to jsou muzea naší bezradnosti a zoufalství. Vytratilo se potěšení
dívat se na svět. Je nutné znovu objevit svěžest dětského údivu, který by okysličil
Ota Janeček
naši krev a omladil celý svět.“
Výstava obrazů,
soch, grafik a knižních ilustrací Oty
Janečka v Galerii Ludvíka Kuby
vstupuje do druhé
poloviny prezentace tohoto výjimečného umělce.
Ota Janeček byl
osobností,
která
svou tvorbou poutala pozornost jak
sběratelů umění,
tak kritiků a teoretiků naší výtvarné
scény.
Součástí vystavené
kolekce je grafická
tvorba, která 50 let tvořila součást jeho
celkového uměleckého myšlení a projevu. Vystavené – a k prodeji předložené
knihy s autorovými ilustracemi – jsou až
bibliofilského charakteru. Každou knihu,
kterou vezmete v galerii do ruky, buď
„Jazz is back in town“
Tento pracovní název vybrali žáci Základní umělecké školy v Poděbradech pro
jazzový koncert, který se konal 1. února v Divadle Na Kovárně.
Jazzový koncert je již takřka kultovním.
Každoročně se setkává s obrovským
úspěchem. Mnoho posluchačů se na tento
kulturní zážitek těší celý rok.
V první řadě je nutno jmenovat jméno pana
učitele Miroslava Vlka. Tento člověk se
obrovským způsobem zasloužil o rozvoj
jazzové hudby mezi mladou poděbradskou
generaci. Každoročně vychová většinu
souborů vystupujících na jazzovém koncertu. Letošní ročník byl obohacen mnoha
novými soubory. Naše smysly pohladili
nováčci Junior jazz band a Junior jazz Q.
Mile překvapilo také seskupení Jeldaboys,
pod vedením pana učitele Vladislava Jelín-
FILMOVÝ KLUB
Program od března do prázdnin
FK
Se startem do dalšího ročníku Filmového klubu přicházejí i nové legitimace na rok 2011 a jsou rozhodně finančně výhodné pro
každého, kdo chce film sledovat a vnímat jako umění.
Kultura nás údajně
obklopuje v míře
přímo lázeňské, ale
umění v pravém
smyslu slova nám
poslední
dobou
chybí. Klub je
zaměřen na filmy, které jsou mezinárodně uznávanými uměleckými díly. Nejsou
to naše amatérské aktivity, kdy je „tvorba“ chápána jako realizace kultury, která
nás má vytáhnout z nudy každodennosti.
Dobrý film je umění!
Připravované filmy budou uváděny
v tomto pořadí a v těchto termínech:
odložíte s pocitem uznání, nebo si ji koupíte. V každém případě stojí za to do nich
nahlédnout.
Výstava Ota Janeček v proměnách desetiletí končí 31. března 2011.
Text a foto Čestmír Církva
ka a Kvarteto zobcových fléten pana učitele Milana Prokeše. Mezi vystupujícími
byli i čerstvě přijatí konzervatoristé, Jakub
Tomášek a Antonín Procházka. Radost
z úspěchu byla patrná v každém jejich tónu.
Také jsme mohli slyšet stálé ,,koně“. Patří
mezi ně soubory Jazz Q, Six-Kix a Sax
4 U. Již tradičně na závěr vystoupil host
– Dusík Kolín. Orchestrální hru proložil
bravurní zpěv Jany Langrové za klavírního
doprovodu Evy Kubálkové.
Koncert byl opravdu skvělým a nevšedním zážitkem. Těšme se společně na příští
ročník!
Lucie Škarvadová
7. 3. – 19.00 hod.
VĚRNÁ KOPIE
režie: Abbás Kiarostamí – Francie, Itálie,
Irán – 2010
Kopie jako prověrka
umění
– imitace jako
prověrka věčného nesoužití
mužů a žen.
Psychologická tragikomedie s Juliettou
Binocheovou, odměněnou za svůj výkon
na festivalu v Cannes 2010.
Náhoda svede v italském Toskánsku
dohromady muže a ženu. Muž je britský spisovatel a přijel hovořit o své
knize, žena je Francouzska a má tady
malou výtvarnou síň. Během výletu
za památkami je lidé celkem logicky
považují za manžele. A kdyby jimi
skutečně byli?
21. 3. – 19.00 hod.
DOKUMENTÁRNÍ VEČER
s hostem režisérem Vítem Klusákem
a projekcí jeho posledního filmu – VŠE
PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC.
Dokumentární groteska režiséra Víta
Klusáka (spoluautora filmů Český sen,
Český mír) o poli, na němž rostou auta
a o továrně, která v Nošovicích přistála
jako UFO.
4. 4. – 19.00 hod.
ČLOVĚK BEZ OSUDU
režie: Lajos Koltai – Maďarsko, Německo, Velká Británie – 2005
Citlivé a neobvykle pojaté vyprávění
židovského chlapce Gyuriho, který se
souhrou náhod dostává do transportu
jedoucího do Osvětimi a postupně se
Pozvánky na akce ZUŠ
Jarní koncert žáků ZUŠ Poděbrady začíná
v pondělí 21. března v 18 hodin v Divadle Na Kovárně.
Recitál Michaely Jeklové. Vynikající zážitek si odnesli posluchači z únorového recitálu
operní zpěvačky Michaely Jeklové a jejích hostů, klavíristy Marka Müllera a zpěváka
Daniela Klánského. Michaela je absolventka pěveckého oddělení poděbradské ZUŠ,
nyní studentka Konzervatoře v Teplicích.
V úterý 8. března v 17 hodin se v poděbradském muzeu uskuteční vernisáž
výstavy výtvarného oboru ZUŠ. Výstava
potrvá do 1. května 2011.
Mgr. Hana Janiššová
Barokní opera objektivem Dana Krameše
Další z dokumentárních večerů Filmového klubu zavedl diváky do opery téměř před třemi sty lety.
V pondělí 21. února se na plátně Zámeckého biografu rozlilo měkké světlo svíček
a rozpohybovaly malované kulisy ovládané dřevěnými mechanismy. Režisér
Dan Krameš promítal dokumentární film
o opeře Argippo, kterou přímo pro Prahu
napsal v roce 1730 Antonio Vivaldi.
Mistrovské dílo, jehož význam můžeme
přirovnat k Mozartovu Donu Giovannimu,
na dlouhá léta zmizelo, až než jeho partituru
nalezl dirigent Ondřej Macek. O samotné
opeře, ale také dokumentární tvorbě jsme si
povídali s režisérem Danem Kramešem.
Ve filmu Argippo znovuzrozený, stejně
jako ve vašem předposledním dokumentu Jan Klusák – Axis Temporum
Dan Krameš besedoval po promítnutí svého
filmu Argippo znovuzrozený s diváky.
(2009) hraje významnou roli hudba.
Jaký k ní máte vztah?
Vyrůstal jsem v hudebním prostředí.
Maminka tančila výrazový tanec v Laterně Magice. Ovlivnila mě generace hudebníků jako Jan Klusák, František Oldřich
Korte nebo Libor Pešek.
Jelikož film jednou nohou stojí na zvuku, těší
mě, že i v něm můžu s hudbou pracovat.
Ještě odbočím k dokumentu o Janu Klusákovi. Zdálo se mi, že se všechny filmy,
které o něm do té doby někdo natočil –
a některé byly velmi dobré, opíraly o určitou figurkovitost, kterou náš svět vyžaduje. To znamená: „Udělám toho člověka
zajímavého a jednoznačného“. Tím se
vytrácelo, jak výborným hudebním skladatelem je. Proto jsem to pojal trochu
životopisně a chtěl ukázat, jak organickou
součástí jeho života hudba je. O to jsem
usiloval i v dokumentu Argippo; vykreslit tak dirigenta Ondru Macka. A zároveň
předvést divákovi, jak bohatý byl svět
barokního divadla oproti jednoduchosti,
s jakou se dnes některé věci prezentují.
Třeba svíčky, které osvětlují barokní scénu, mají veliký dramatický náboj. To zná
každý z dob svých milostných schůzek.
Proti tomu jde statický 2D princip, kdy
postava mnohdy zůstane v póze a úplně
splyne s kulisami v pozadí.
stránka 7
Na počátku 90. let jste založil filmovou
produkční společnost ALPHA PLUS
Pro. Jak těžké bylo začít na vlastní
pěst?
Už před tím jsem, obrazně řečeno, zahořel pro film a rozhodl se, že se mu chci
věnovat i v rámci své profese. Bohužel to
v tehdejší době většinou nebylo možné
bez úlitby režimu. Když se pak po roce
89 naskytla možnost, neváhal jsem. Velkou výhodou bylo a je, že si mohu dělat,
co chci. I když se s tím ne vždy podaří
prorazit. Lidé obvykle jdou raději na
muzikál než na operu. A snaha zavděčit
se divákovi často zapříčiní, že film, který
by nemusel zaujmout většinu, je vnímaný
tak, že se nebude líbit nikomu. A končí
ve stoupě.
Můžete prozradit, na čem momentálně
pracujete?
Mám několik zajímavých lidí a témat, která sleduji. To, že pracuji sám pro sebe, má
výhody i nevýhody. Nemám nad sebou
příslovečný bič, nespěchám, ale skutečnost se mi zatím může změnit. Na druhou
stranu mají věci svůj rytmus a podle něj
jim mohu věnovat patřičný čas. Otázkou
ovšem je, jestli se ještě najde divák, který
by se o taková témata zajímal.
Text a foto Tomáš Bruner
propadá soukolím nacistické vyhlazovací
mašinérie.
Po návratu zjišťuje, že jeho zkušenost je
nesdělitelná a musí se s ní vyrovnat sám
– nepomůže mu ani jeho židovství, ke
kterému postupně ztratil pouta, ani jeho
příslušnost k maďarskému národu, mezi
jehož příslušníky se setkává spíše s lhostejností až nepřátelstvím než s pochopením a empatií. Jaký je tedy jeho osud?
A má vůbec nějaký?
18. 4. – 19.00 hod.
DOKUMENTÁRNÍ VEČER
s hostem, který bude upřesněn na stránkách dubnového vydání PN, neboť režisér
je nyní v zahraničí.
Květen bude ve Filmovém klubu francouzským měsícem.
2. 5. – 19.00 hod.
SOCIALISMUS
režie: J. L. Godard – Švýcarsko, Francie
– 2010
Ideály rozdělují,
sny spojují.
Sourozenci Florine a Lucien se
rozhodnou strávit svůj narozeninový den přemýšlením o významu slov
Volnost – Rovnost – Bratrství. S dětskou
upřímností položená otázka nedovoluje rodičům omezit se na otřepaná klišé,
a tak rodiče a s nimi i tvůrci a diváci musejí bilancovat odkud vzešly a kam dospěly
tyto ideály.
Jean-Luc Godard, enfant terrible světové
kinematografie natočil opus o nenaplněných ideálech západní společnosti, plný
kritické sebereflexe, nečekaných spojení,
umělecké kreativity a vtipu.
16. 5. – 19.00 hod.
DVA VE VLNĚ
režie: Emmanuel Laurent – Francie
– 2010
Příběh přátelství, které navždy změnilo film. Řeč je o Francoisi Truffautovi
a Jean-Lucu Godardovi, tvůrcích filmů
jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo
U konce s dechem.
Dokument, tvořený koláží záběrů z filmů, novinových článků i osobní korespondence se věnuje především vzrušené
atmosféře začátku 60tých let a společné
cestě obou režisérů ke slávě až k jejich
následnému dramatickému a nenávistnému rozchodu.
Komentovat film bude Čestmír Církva
30. 5. – 19.00 hod.
CLEO OD PĚTI DO SEDMI
režie: Agnes Vardová – Francie – 1962
Podle slov francouzské kritiky
je to „jemný
oslnivý
film,
který se podobá
hluboce procítěnému
žalozpěvu“.
Vardová se v něm pokusila vyjádřit jeden
z nejpalčivějších pocitů lidí své generace,
pocit nejistoty, vnitřního zmatku a strachu. Není to pocit nikterak metafyzický,
nýbrž pramení ze zcela reálných příčin.
Hrdinka filmu, krásná populární zpěvačka Cleo se domnívá, že má rakovinu. Třebaže je obklopena lidmi, je úplně sama.
Proto se tak dychtivě přimkne k neznámému mladému muži, který ji osloví v parku
a který jediný pochopí její stav. Není to
náhodné, mladík je voják bojující v Alžírsku. I on je v neustálém nebezpečí smrti,
a to je sblíží.
13. 6. – 19.00 hod.
ČAS UMÍRAT
režie: Dorota Kedzierzawska – Polsko
– 2007
Role Aniely, která se rozhodne vzkřísit
slávu svého rozpadajícího se honosného
domu navzdory vlastní rodině i zlovolným
sousedům, byla napsána pro třiadevadesátiletou excelentní Danutu Szaflarskou.
Její intenzivní osobní zápas o zachování rodinného sídla a schopnost smířit se
s vlastními životními limity jsou pozitivním poselstvím o neutuchající naději,
umanutosti a lidské vůli.
27. 6. – 19.00 hod.
PUŠKVOREC
režie: Andrzej Wajda – Polsko – 2009
„Poslední Wajdův film není vůbec to, co
se zpravidla nazývá ‚pozdní dílo‘. Je plný
mladého ducha a entuziasmu, se kterým
si Wajda odvážně otevírá novou a velmi
osobní perspektivu evropské autorské
kinematografie dneška.“ (Klaus Eder,
FIPRESCI)
Těšíme se na vaši návštěvu.
Čestmír Církva
Příběh legionáře
Rudolfa Sergeje Řehounka
Nymburský publicista a spisovatel Jan Řehounek přichází se zbrusu novou knížkou
s názvem Příběh legionáře: V zavšivené košili a se šrapnelem kolem světa.
Čtenářům se dostává do rukou strhující
příběh obyčejného vojáka první světové války, legionáře Rudolfa Sergeje
Řehounka. Nyní jeho prasynovec zpracoval rozvědčíkovy objevené zápisky
z fronty, včetně bojů na transsibiřské
magistrále i z cesty kolem světa přes
Japonsko, Spojené státy a Francii až po
návrat do vlasti.
„Od známých legionářských knih, z pera
Kratochvíla, Medka, Gajdy a dalších
vysokých důstojníků se liší, protože jde
o pohled vojáka, který se plazil blátem,
spal na zemi či ve vagónech plných štěnic. Mnohá zranění si léčil v tyfových špitálech, po sibiřské magistrále šel před ešalony pěšky s puškou v ruce, aby ji zbavil
protivníků z řad rudoarmějců, bělogvardějců, Semjonových kozáků i zločineckých band. Od bitvy u Zborova mu zůstal
v těle kus šrapnelu až do smrti,“ uvedl Jan
Řehounek.
Křest a prezentace knížky se uskuteční
v sobotu 5. března od 14 hodin v nymburském Vlastivědném muzeu.
(čej)
SPORT
stránka 8
PN
Za řekou jsou všichni na koni
Stolní tenisté chtějí do krajského přeboru
Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Kdo se chce o pravdivosti
rčení přesvědčit na vlastní kůži, může se vydat na poděbradskou jízdárnu. Děti
z tamního jezdeckého kroužku o tom vědí už své.
Poděbradský stolní tenis zažívá největší výkonnostní růst za poslední deset let.
Jezdecký sport má
v
Poděbradech
dlouholetou tradici. Známá jízdárna
v Oboře funguje
už od roku 1950.
V současnosti je
tam ustájeno sedmadvacet koní. Své
žáky zde trénuje
i neslavnější československý závodník
Jiří Pecháček a občas tady ladí formu také
čeští pětibojaři.
Jízdárna může jako jedna z mála využívat
okolní terén, ať už na pronajatých loukách
na seno nebo v okolí Labe.
V nedávné historii na jízdárně probíhaly
mezinárodní skokové závody CSIO, kterých se účastnili i koně ustájení v Poděbradech. Letos jsou závody pro tuzemské
jezdce v dospělé i dětské kategorii plánované na duben, srpen a říjen. Od roku
2003 je součástí areálu také příjemná
restaurace.
Ze sedmadvacítky koní jsou tři v klubovém a zbytek v soukromém vlastnictví.
Všichni se pak zúčastňují parkurových
závodů. Majitel platí za ustájení, krmení
a ošetřování svého zvířete. Ale každý den
– bez výjimky svátků a víkendů – musí
kůň nejméně na tři hodiny ven, a to si už
majitel obstarává sám.
v pátek a v neděli. ,,Na jízdárnu jsem se
dostala přes kamarádku a koně jsem si
zamilovala. Ráda se o ně starám, ale baví
mě na nich i jezdit. Těším se až začnu
závodit, příští rok si chci udělat licenci.
Můj nejoblíbenější kůň je Justin, s kterým
chodím ven,“ říká dvanáctiletá jezdkyně
Tereza Urbánková.
Na jízdárně se děti učí většinou parkurové skákání. Když chce mladý jezdec začít závodit, musí získat licenci
úspěšným složením zkoušek základního
výcviku, který se skládá ze skoků a drezúry. I na ně se zájemce může na jízdárně
připravit.
Jezdecký kroužek stojí měsíčně 300 korun. Ale jeho účastník si musí hned na
začátku opatřit helmu, jezdecké boty
a kalhoty.
Chcete si pořídit koně?
Potom si připravte nejméně 50 000 Kč
na dobrého koně, 5 000 Kč na ustájení za
měsíc, 10 – 20 000 Kč na sedlo, 3 000 Kč
na uzdečku, 5 000 Kč na boty, helmu
a rajtky (jezdecké kalhoty).
Co je to přesně parkur?
Skákání přes překážky. Nejnižší překážky, přes které skáčou mladí koně
a mladí jezdci, jsou vysoké 80 cm. Nejvyšší překážky, jež koně zdolávají například při závodech na olympijských hrách,
měří 160 cm.
Jak vypadá jezdecký rok?
Ceník služeb
Koně pilně trénují od ledna. PoděbradUstájení: 170 Kč/den, tréninková hodina:
ská jízdárna má krytou halu, takže zví300 Kč/hod., zapůjčení koně + výcvik
řata mohou trénovat i za mrazu a sněhu.
jezdce: 500 Kč/hod.
Jezdecká sezóna začíná v dubnu a končí
Petra Geldnerová
zpravidla v říjnu „Hubertovou jízdou“
k poctě sv. Huberta – patrona jezdců. Do Vánoc pak
koně odpočívají.
Jezdecký
klub
Poděbrady pořádá
kroužek pod vedením paní Ferklové. Navštěvuje ho
zpravidla desítka
dětí,
které
se
učí vedle ježdění
i základní péči
o koně. Dítě musí zvíře fyzicky
zvládnout, proto je
jezdecký kroužek
přístupný od 12 let.
Probíhá od září
Jaký je pohled z koňského hřbetu? Děti z jezdeckého kroužku
do června, vždy
už to vědí.
Družstva ve všech okresních soutěžích,
„A“ tým na čele tabulky, s vyhlídkou
postupu do krajského přeboru. Taková je
bilance seniorského stolního tenisu Sokol
Poděbrady. Daří se i mládežnické základně s patnáctkou hráčů a hráček, kteří jsou
už několik let na předních místech všech
okresních žákovských a dorosteneckých
kategorií.
Loni první v letní lize
Poděbradští senioři v letošním roce
navazují na úspěchy z loňska, kdy vyhráli letní ligu. Ve finálovém duelu této
prestižní soutěže přetlačili sebevědomý
tým Sadské, který si brousil zuby na
obhajobu titulu. Vítězství dosáhli především členové „A“ družstva, v čele
s deblovým specialistou a poděbradskou
jedničkou uplynulé sezóny T. Kokojanem, jenž poctivě odehrál všechna utkání
s téměř devadesátiprocentní úspěšností.
Doplňovala ho dvojice perspektivních
mladých odchovanců oddílu L. Vymazal
a D. Omáčka.
V 1. třídě okresního přeboru loni družstvo
Poděbrad skončilo druhé, což je nejlepší
umístění od roku 2000. Na úspěchu měl
podíl především uvedený trojlístek hráčů. Kokojan dokonce skončil v „Top 10“
nejlepších okresních hráčů na sedmém
místě, mladíci se pohybovali kolem patnáctého místa v absolutním pořadí jednotlivců. V klíčových zápasech poslední
třetiny soutěže vypomohl týmu navrátilec
a poděbradská stolně-tenisová legenda
M. Vojtíšek, který
neodešel od stolu
s jedinou porážkou.
Posílený a omlazený
tým
V letošním ročníku
nejvyšší okresní soutěže posílil „A“ tým
zkušený krajský hráč
M. Bašta. Poměrně Jednička poděbradského „A“ týmu Lukáš Vymazal při tréninku
nečekaně totiž přerušili svou hráčskou kariéru dva jeho klíčoví
Cíl? Krajský přebor
členové J. Peška ml. a legendární matador
M. Vojtíšek bojující s vážnými zdravotníPo 18. kole vedou Poděbrady „A“ tabulku
mi problémy.
o bod před Krchleby. Tým má na kontě
Hlavními tahouny „áčka“ jsou tak
šestnáct vítězství spolu s jednou porážkou
v současnosti mladí hráči L. Vymazal
a jednou remízou. Do konce soutěže zbýa D. Omáčka, kteří se s M. Baštou díky
vají ještě čtyři utkání. O konečném vítězi
svým kvalitním výkonům drží v elitní
zřejmě rozhodne poslední kolo, kdy se
desítce průběžného pořadí jednotlivců,
poděbradští hráči utkají s největšími rivaT. Kokojan je kolem patnáctého místa
ly z Krchleb.
a navíc spolu s J. Peškem st. tvoří jeden
Ambiciózní lázeňské družstvo nezastírá
z nejlepších deblových párů soutěže za
snahu a vůli pokusit se poprvé ve své novoposlední čtyři roky.
dobé historii (od roku 2000) vyhrát okresní
Inovovaný, leč solidně ustálený tým, šlapřebor a postoupit do krajského přeboru.
pe od prvního mistrovského utkání jako
Rezervní týmy, Poděbrady „B“ a „C“
hodinky a pomýšlí na postup, z čehož má
se průběžně pohybují ve středu tabulky
velkou radost president oddílu a trenér
okresního přeboru 2. a 3. třídy.
mládeže P. Vršovský.
Tomáš Kokojan
Děvčata opět sbírala medaile
V sobotu 5. února se některá děvčata z oddílu aerobiku TJ Sokol Poděbrady vydala
na soutěž Zlatý pohár do Hradce Králové.
V soutěži master class v nejmladší kategorii oddíl reprezentovala Anetka Sluťáková a Erika Fenclová. V kategorii
9 – 11 let si ve finále zacvičily Dominika
Herzánová, Andrea Pinkasová a Natálie
Vinecká. Mezi 12 – 14letými skončila na krásném 2. místě Alžběta Kárová
a ve finále i Lucie Štěpánková. V nejstarší
kategorii si ve finálové šestce zacvičily
Simona Sluťáková a Tereza Poláčková.
V druhé části soutěže sóla sportovní aerobik zvítězila ve své kategorii Dominika
Herzánová. V kategorii 9 – 11 let skončila
na krásném 3. místě Andrea Štěpánková,
dále získala 4. místo Andrea Pinkasová,
6. místo Ema Melicharová a 8. místo
Natálie Vinecká. V kategorii 12 – 14 let
Alžběta Kárová vybojovala 2. místo
a „velké trio“ Simona Sluťáková, Emma
Klempererová a Tereza Poláčková si
domů přivezlo také stříbrné medaile.
Monika Sobotková
Úspěšná Dominika Herzánová
při soutěži master class
Mažoretky zahájily úspěšně
Poděbradské mažoretky navázaly na úspěchy z minulých let a do nové sezóny vstoupily opravdu skvěle. Na republikovém šampionátu získaly hned několik medailí
v soutěžích jednotlivců i družstev.
29. – 30. ledna se v Nymburce konalo mistrovství ČR v twirlingu, kterého se účastnily
sóla a dua děvčat z Poděbradských mažoretek a smíšené reprezentační družstvo Twirlgirlls ve složení: Klára Doležalová, Eva
Formánková, Veronika Kafková, Barbora
Novotná, Kateřina Tutlá a Tereza Rejlová.
Umístění: Daniela Průšová: 1. místo
– x-strut, Jana Drahná: 2. místo – x-strut,
Veronika Kafková: 3. místo – taneční sólo, děti starší, Eva Formánková:
3. místo – taneční sólo, seniorky, Klára
Doležalová: 1. místo – sólo s 2 hůlkami,
3. místo – x-strut, duo Formánková – Kafková: 4. místo, skupina – twirlingový tým:
1. místo, taneční tým: 2. místo.
(red)
Hokej
V posledním 22. kole základní části Krajské ligy mužů HC Stadion Poděbrady
porazil HC Zlonice 6:5 po samostatných
nájezdech.
Poděbradští hokejisté se chtěli na domácím
ledě rozloučit se sezónou a diváky vítězstvím. Jenže hned v prvním střídání udělali
hrubky a ve 40. vteřině už prohrávali 1:0.
Vyrovnání přišlo v 7. minutě, kdy se přesně trefil Svoboda. V 19. minutě využil přesilovou hru Pozník a zdálo se, že domácí
směřují k vítězství. Ve druhé třetině však
lehkomyslně pouštěli hráče Zlonice přes
střední pásmo a ti s chutí útočili. Přesto
v 27. minutě využil přesilovku 5 na 3 Lukáš
Drahoňovský a zvýšil na 3:1. V 35. minutě hosté opět po hrubce v domácí obraně
snížili na rozdíl jediného gólu. Minutu před
koncem druhé třetiny ale domácí Buldra
dal spoluhráčům více klidu, když zvýšil
na 4:2. Na začátku třetí třetiny hosté opět
snížili na rozdíl jediného gólu a Poděbrady
se začaly bát o výsledek. V 53. minutě se
přesně trefil Löffelmann a opět zvýšil na
rozdíl 2 branek. Poděbrady ovšem – jako
již tradičně v této sezóně – náskok prohospodařili. Soupeř nejprve v 56. minutě snížil
a v 60. minutě opět po totálním chaosu
v poděbradské obraně srovnal na 5:5.
V závěrečných samostatných nájezdech
odvrátil blamáž v šesté sérii Lukáš Drahoňovský a Poděbrady slavily první domácí
výhru v sezóně.
V celkovém pořadí Krajské ligy mužů
HC Poděbrady skončil na předposledním
11. místě.
Basketbal
V 17. kole 2. ligy družstvo Basket Poděbrady porazilo na domácí palubovce Sokol
Hr. Králové 75:71. Úspěch zaznamenalo
i v 18. kole, když zvítězilo nad Teslou
Pardubice 80:66. V tabulce jsou Poděbrady na 8. místě.
12. a 13. března poděbradské basketbalisty čekají poslední dvě utkání sezóny,
v sobotu hostí Sokol pražský B a v neděli
pak Slovan Bohnice.
Volejbal
Družstvo poděbradských mažoretek
Sokol Poděbrady
Oddíl všestrannosti předškolních dětí
pořádá
Dětský karneval
3. března 2011
Datum: sobota 12. března 2011
Místo: sokolovna Poděbrady, velký sál
Začátek: ve 14.00 hodin
Co si vzít s sebou: masku, dobrou náladu a přezůvky
Pro děti je připraveno mnoho sportovních aktivit, soutěž masek,
hodnotné ceny.
Čtvrtý turnaj 11. ročníku Mixové ligy
Nymburska se hrál opět v tělocvičně nymburského zimního stadionu a zúčastnilo se
ho devět kompletních družstev. Tým SKP
Nymburk docílil rekordního pětatřicátého
turnajového vítězství. Poděbrady skončily
čtvrté, v celkovém pořadí se dělí o druhé
až třetí místo s týmem z Nymburka.
Aerobik
V sobotu 19. února se děvčata z oddílu
aerobiku TJ Sokol Poděbrady zúčastnila
soutěže ATS Open Praha, kterou pořádal
Český svaz aerobiku a tance. Se skladbou
Egypt se družstvo pod vedením trenérky
Pavlíny Vosejpkové umístilo v kategorii
11 – 13 let na 2. místě.
Sportovní střelba
Začátkem února proběhla ve sportovní
hale v Kluku soutěž „Velká cena Středočeského kraje“ ve střelbě ze vzduchových
zbraní v různých disciplínách a kategoriích.
Z poděbradských střelců se nejlépe umístil
Jan Smíšek, který skončil třetí v disciplíně
vzduchová puška 60 ran – muži, junioři.
(red)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva, Milan Čejka, Karel Liška, Jakub Nesvadba,
Miloš Novák, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 7. 4. 2011.
Download

V Kluku bude obchodní centrum - Kulturní a informační centrum