Druhy vět vedlejších
Označte a určete vedlejší větu:
Musíme se snažit, protože chceme dosáhnout úspěchu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Uzdravila jsem se, i když jsem nebyla u lékaře. - příslovečná přípustková
Byla rázem tma, protože vypnuli elektřinu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Je nezbytné, se dobře připravit. - podmětná
Kdo je pravý přítel, to se pozná teprve v nouzi. - podmětná
Ačkoli měli naši hráči převahu, nezvítězili. - příslovečná přípustková
Kdo dnes nakoupí, neprohloupí. - podmětná
Při jízdě cítil, jak slunce praží. - předmětná
I když byl těžce nemocen, neklesal na mysli. - příslovečná přípustková
Uděláme to tak, protože to chceme. - příslovečná příčinná (důvodová)
Prodám kolo, které jsem synovi koupil. - přívlastková
Sbíráme byliny, které dobře známe. - přívlastková
Viděl jsem to, co ještě nikdo neviděl. - předmětná
Pracuje tam, protože je největší odborník. - příslovečná příčinná (důvodová)
Vzali jsme to zkratkou, kterou jste nám poradili. - přívlastková
Od začátku jsem věděla, že tato záležitost dobře skončí. - předmětná
Tančí tak, že je radost pohledět. - příslovečná způsobová
Vlasy byly, jako by je pozlatil. - přísudková
Protože chtěl dědeček noviny, musela jsem jít do obchodu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Petra ulehla, aby se jí udělalo lépe. - příslovečná účelová
Ještě nevíme, co dnes budeme dělat. - předmětná
Kdo přijde po nás, už nic nedostane. - podmětná
Koupila jsem si auto, abych všechno lépe stihla. - příslovečná účelová
Nejlépe si odpočinu tak, že jdu na procházku do lesa. - příslovečná způsobová
Řekl mu, aby přišel včas. - předmětná
Protože měli naši hráči převahu, podařilo se jim zvítězit. - příslovečná příčinná (důvodová)
Vyberte mi žákovské knížky, abych je mohla zkontrolovat. - příslovečná účelová
Stavení bylo, jako by ho nakreslil. - přísudková
Pomáhali jsme rodičům, protože jsme chtěli dříve odjet. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. - podmětná
Otec vrátil dědečkovi pilu, kterou si od něho půjčil. - přívlastková
Zkoumá se, jak některé choroby vznikají. - podmětná
Příběh byl, jako by ho poskládal z korálků. - přísudková
Pomáhali jsme rodičům, abychom mohli dříve odjet. - příslovečná účelová
Aby Honza zvítězil nad drakem, musel být statečný. - příslovečná účelová
Protože byl krásný večer, šli jsme na procházku. - příslovečná příčinná (důvodová)
Přijde čas, kdy se všechno změní. - přívlastková
Učiní dobře, kdo mě poslechne. - podmětná
Slyšela jsem otce, jak přechází pod oknem. - doplňková
Když se maminka vrátila, začala vařit večeři. - příslovečná časová
Spatřil jsem králíka, jak okusoval mrkev. - doplňková
Kdybych se na tebe něco dověděla, opustila bych tě. - příslovečná podmínková
Přijedu k vám, abychom si domluvili podrobnosti. - příslovečná účelová
Kam dojedeme, to nedokážeme odhadnout. - předmětná
Ačkoli je již pozdní večer, je ještě vidět. - příslovečná přípustková
Když jsem byla ještě dítě, chtěla jsem být prodavačkou. - příslovečná časová
Aby mohl být vedoucím, musí mít nejprve zkušenosti. - příslovečná účelová
Bolely mě oči, protože jsem dlouho četl. - příslovečná příčinná (důvodová)
I když jsme to dokázali, nemáme z toho radost. - příslovečná přípustková
Líbí se mi, když zpívá Karel Gott. - podmětná
Vždycky záleží na tom, jak se co dělá. - předmětná
Můžeme předpokládat, že dojde k mnoha změnám. - předmětná
Chlapci pozorovali zákrsky, jak se vyvíjely. - doplňková
Brzy ráno hlásili v rozhlase, že bude pršet. - předmětná
Když napadne sníh, půjdeme lyžovat. - příslovečná podmínková
Koupila jsem si auto, které mi nejlépe vyhovuje. - přívlastková
Pozoroval jsem datla, jak bubnuje do stromu. - doplňková
Kdo strávil delší čas za hranicemi, pocítil stesk po domově. - podmětná
Nic neslyšel, i když pozorně poslouchal. - příslovečná přípustková
V televizi bylo oznámeno, že vystoupí světoznámá skupina. - podmětná
Vypracujte referát, který se bude týkat této výstavy. - přívlastková
Jitka nesmí ven, protože neposlechla matku. - příslovečná příčinná (důvodová)
Jak se budete chovat vy k lidem, tak se budou chovat oni k vám. - příslovečná způsobová
Petra se musela hodně učit, aby si opravila špatné známky. - příslovečná účelová
Jeho chování na zábavě bylo, že se to nehodilo. - přísudková
Měl jsem dojem, že je vše v pořádku. - přívlastková
Žák pozoroval učitele, jak provádí náročný cvik. - doplňková
Když jsme procházeli kolem lesní studánky, napili jsme se čisté vody. - příslovečná časová
Strýc šel zrána do lesa, který je hned za jejich domem. - přívlastková
Lákala ho představa, že se dobře vyspí. - přívlastková
Milan lyžuje, jako kdyby byl rodilý horal. - příslovečná způsobová
Kdo dostane nejvíc hlasů, ten bude poslancem. - podmětná
Pavla se dívala, jak babička paličkuje krajku. - předmětná
Podala mu sklenici vody, protože se chtěl osvěžit. - příslovečná příčinná (důvodová)
Slyšel jsem maminku, jak mě chválí. - doplňková
S každou prací jsem hotov včas, protože si ji umím naplánovat. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Kdo rád cestuje, dozví se mnoho nového. - podmětná
Najděte v textu sloveso, které má ještě jiný význam. - přívlastková
Dělám to tak, jak jsi mě to naučila. - příslovečná způsobová
Dědeček pozoroval vnuka, jak si hraje s vláčkem. - doplňková
Vyděsili se tak, že nebyli schopni slova. - příslovečná způsobová
Nakonec mi vysvětlil, že už to dál nemá cenu. - předmětná
Líbilo se mi, že se nebál. - podmětná
Ředitel učinil rozhodnutí, které nikdo neočekával. - přívlastková
Je velice jisté, že toto nemůže nikdo dokázat. - podmětná
Kdo je nejhloupější, se teprve ukáže. - podmětná
Spatřil jsem Vaška, jak líbá Ivetu. - doplňková
Když se omluvíš, vrátím se. - příslovečná podmínková
Hladina byla, jako by ji pokryl zrcadlem. - přísudková
Půjdu zas, odkud jsem přišel. - příslovečná místní
Kdo volí, má volit odpovědně. - podmětná
Klec byla, jako by ji vymetl. - přísudková
Vzpomínám si na maminku, jak ráda vařila. - doplňková
Uslyšel jsem Mirka, jak na mě volá. - doplňková
Matka koupila krásnou panenku, aby ji mohla dát dceři k narozeninám. - příslovečná účelová
Vrátím se tam, kde se mi líbilo. - příslovečná místní
V pondělí mi připomeň, že máme zjistit docházku. - předmětná
Počítač byl, jako by ho zaviroval. - přísudková
Včera jsem nešla plavat, abych ještě víc neprochladla. - příslovečná účelová
Získal jsem novou naději, když jsem si promluvil s přítelem. - příslovečná časová
Určíš-li všechna souvětí správně, dostaneš jedničku. - příslovečná podmínková
Není nutné, abys tam šel. - podmětná
Kdo lže, ten krade. - podmětná
Kdo to dokáže, ten získá uznání. - podmětná
Protože byla ve studánce čistá voda, s chutí jsme se napili. - příslovečná příčinná (důvodová)
Nikdy neopustil své rodné hory, kde našel svůj domov. - přívlastková
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. - příslovečná místní
Zahlédla jsem Pavla, když nasedal do auta. - příslovečná časová
Počkáme na vás, dokud nepřijdete. - příslovečná časová
Všem se zdálo, že situaci již nelze změnit. - podmětná
Nepíše mi tužka, protože mi došla náplň. - příslovečná příčinná (důvodová)
Teple se obleč, protože venku mrzne. - příslovečná příčinná (důvodová)
Bude nejlepší, když si vše ještě zvážíme. - podmětná
Pavla se dívala na babičku, jak paličkuje krajku. - doplňková
Šla jsem do školy, i když mi nebylo dobře. - příslovečná přípustková
Protože zazvonilo, všichni odešli do tříd. - příslovečná příčinná (důvodová)
Jana odjížděla s pocitem, že se akce zdařila. - přívlastková
Je nutné, aby byly spočteny náklady na stavbu. - podmětná
Vyžádal si čas, aby se mohl zodpovědně rozhodnout. - příslovečná účelová
Je překvapující, že ho nepoznal. - podmětná
Květiny voněly, až se mi zatočila hlava. - příslovečná způsobová
Princezna políbila žábu, která seděla na kameni. - přívlastková
Honza se stal králem, protože zabil draka. - příslovečná příčinná (důvodová)
Princezna byla, jako by ji začaroval. - přísudková
Dali mu tolik, kolik chtěl. - příslovečná způsobová
Díváme se na oblohu, po které plují bílí beránci. - přívlastková
Kde růže roste, i kopřivě se daří. - příslovečná místní
Slyšel jsem dědečka, jak vypráví pohádky. - doplňková
Snaží se o to, aby si ho všichni vážili. - předmětná
Musíme si jasně uvědomit, že toto studium je náročnější. - předmětná
Vrátím se, abych se s vámi stačil ještě rozloučit. - příslovečná účelová
Věra pověsila záclony, které čerstvě vyžehlila. - přívlastková
Je výhodné, abychom tu nabídku přijali. - podmětná
Lesník zahlédl veverku, jak zmizela v dutině stromu. - doplňková
Bylo by dobré, kdybychom vše mohli sledovat. - podmětná
Jsme na nejlepší cestě k úspěchu, který nás nemine. - přívlastková
Udělali jsme si přestávku, abychom si trochu odpočinuli. - příslovečná účelová
Kdo rychle dává, dvakrát dává. - podmětná
Pozorovali jsme, jak auta v zatáčce zmírnila rychlost. - předmětná
Kdo je nesoustředěný, ten dělá chyby. - podmětná
Snědli jsme více, než jsme očekávali. - příslovečná způsobová
Napište, jaký význam má toto slovo. - předmětná
Když bude ošklivě, nikam nepůjdeme. - příslovečná podmínková
Nepospíchej tam, kde tě nic dobrého nečeká. - příslovečná místní
Šel do továrny, kde pracuje jeho bratr. - přívlastková
Maminka musí hodně odpočívat, aby byla brzy v pořádku. - příslovečná účelová
Kam pojedeme na rekreaci, to ještě nevíme. - předmětná
Vyberte si takový sport, o který máte zájem. - přívlastková
Martin je člověk, který jde za svým cílem. - přívlastková
Zahrada byla, jako by ji zalil sluneční svit. - přísudková
Aby mě učitel pochválil, udělal jsem úkol bez chyby. - příslovečná účelová
Jdu k zubaři, aby mi vytrhl zub. - příslovečná účelová
Až budeš připravena, tak zavolej. - příslovečná časová
Vůbec si nevšiml, že tam zůstal sám. - předmětná
Kdo nemá úkol, přihlásí se. - podmětná
Za jasné letní noci jsme viděli, jak padají hvězdy. - předmětná
Hoří touhou, aby už byl doma. - přívlastková
Ačkoli jsem výstavu navštívil, Milana jsem tam nepotkal. - příslovečná přípustková
Jak jsem začal, tak jsem skončil. - příslovečná způsobová
Nechci tvrdit, že je všechno docela v pořádku. - předmětná
Vzali jsme to zkratkou, abychom byli na místě včas. - příslovečná účelová
Jeníček vylezl na strom, aby se rozhlédl po okolí. - příslovečná účelová
Poděkoval jsem mu za to, že mi pomohl. - předmětná
Zahanbeně přiznali, že se dopustili velkého omylu. - předmětná
Když budu mít peníze, koupím si auto. - příslovečná podmínková
Pozorovala jsem slunce, jak vycházelo z hladiny moře. - doplňková
Posuďte sami, jestli je to vhodné. - předmětná
Lidé nejsou vždy, jak se dělají. - přísudková
Jednou se ukáže, kdo měl pravdu. - podmětná
Dodržujeme dopravní předpisy, abychom nedostali pokutu. - příslovečná účelová
Přišli jsme do restaurace, ve které měli velký výběr jídel. - přívlastková
Chtěl jsi vědět, kolik je hodin. - předmětná
Kdo má rád děti, je dobrý člověk. - podmětná
Jen jezte, co hrdlo ráčí. - příslovečná způsobová
Budeme topit plynem, protože to bude pro nás úsporné. - příslovečná příčinná (důvodová)
Viděli jsme, jak čápi odlétají do jižních krajin. - předmětná
Děti se dívaly, jak vlny narážejí na skaliska. - předmětná
Dcera mi koupila kazetu, na které jsou velmi hezké písničky. - přívlastková
Vídával jsem maminku, jak žehlila. - doplňková
Půjdu tam, abych splnil tvoje přání. - příslovečná účelová
Když bude hezky, půjdeme se vykoupat. - příslovečná podmínková
Chtěl jsem zjistit, kdo je za to odpovědný. - předmětná
Když se narodí , váží dítě v průměru kolem 3 kg. - příslovečná časová
Potěšilo nás, že naše družstvo závod vyhrálo. - podmětná
Velkému zájmu se těší hry, které jsou určeny pro mládež. - přívlastková
Říkal jsem ti, aby sis to dobře zapamatoval. - předmětná
Zůstal stát, jako by ho přimrazil. - příslovečná způsobová
Věřím ti, že jsi to myslel dobře. - předmětná
Pustili jsme televizi, protože začínala pohádka. - příslovečná příčinná (důvodová)
Mým přáním je, aby vše šťastně skončilo. - podmětná
Poprosil oba, aby si připravili diskusní příspěvek. - předmětná
Protože byl Honza statečný, zvítězil nad drakem. - příslovečná příčinná (důvodová)
Maminka již peče na vánoce, aby to všechno stihla. - příslovečná účelová
Učili jsme se, kde jsme jen mohli. - příslovečná místní
Přesvědčilo mě, jak je to snadné. - podmětná
Den byl, jako by ho vymaloval. - přísudková
Museli se omluvit, protože se dopustili velkého omylu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Když budeš dodržovat rady lékaře, brzy se uzdravíš. - příslovečná podmínková
Jen pijte, co hrdlo ráčí. - příslovečná způsobová
Přestavte větu tak, aby chyba nemohla vzniknout. - příslovečná způsobová
Bylo nám velmi příjemné, že jste si na nás vzpomněli. - podmětná
Vznikla námraza, kterou nikdo nečekal. - přívlastková
Sledovali jsme, jak sněhové pluhy odstraňují závěje. - předmětná
Věřím ti, protože tě znám již dlouho. - příslovečná příčinná (důvodová)
Petr to udělal, i když mu to otec zakázal. - příslovečná přípustková
Všichni cítili nutnost, aby se zdokonalili v matematice. - přívlastková
Kdo zná řešení, ať ho přednese. - podmětná
Kdybych to byl věděl, nikdy bych tam nechodil. - příslovečná podmínková
Sledoval hříbata, jak dováděla na louce. - doplňková
Pořádáme výstavu, na které budou výrobky žáků. - přívlastková
Střelec se soustředil, aby zamířil na vzdálený cíl. - příslovečná účelová
Zmrzlé krystalky zářily, jako by to byly diamanty. - příslovečná způsobová
Není nutné, abyste se to naučili. - podmětná
Není známo, kdy se to stalo. - podmětná
Kdo chce mít dobré výsledky, musí kvalitně pracovat. - podmětná
Setkali jsme se s přáteli, které jsme již dlouho neviděli. - přívlastková
Vyzval své spolupracovníky, aby svou práci vykonávali svědomitě. - předmětná
Abychom se mohli napít, musíme vyčistit studnu. - příslovečná účelová
Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru. - podmětná
Budu dělat opravnou zkoušku v případě, že budu nyní neúspěšný. - přívlastková
Petr se tvářil, jako by se učil. - příslovečná způsobová
Padaly kroupy, které byly jako holubí vejce. - přívlastková
Lesník zahlédl, jak veverka zmizela v dutině stromu. - předmětná
Pořádáme výstavu, protože se chceme prosadit. - příslovečná příčinná (důvodová)
Musel jsem jít k lékaři, protože mě začaly bolet zuby. - příslovečná příčinná (důvodová)
Je pochopitelné, že projevujeme touhu po domově. - podmětná
Dnes můžeme tvrdit, že jsme dosáhli svého cíle. - předmětná
Požádej ho, aby tam došel. - předmětná
Plavci se odrazili, když zazněl výstřel z pistole. - příslovečná časová
Pryč jsou časy, kdy jsme chodili do školy. - přívlastková
Dcera si koupila nové boty, které jsou velmi pohodlné. - přívlastková
Petr chtěl vědět, jaký dárek dostane. - předmětná
Představil jsem si Janu, jak se stane mou ženou. - doplňková
Říkali jsme vám, že to nebude možné. - předmětná
Potěšil mě zájem, který o mne projevujete. - přívlastková
Matka koupila krásnou panenku, která měla nádherné vlasy. - přívlastková
Princezna se proměnila v labuť, protože víla vyslovila zaklínadlo. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Potěšilo mě, že na nás nezapomněl. - podmětná
Chlapci plavali, jako by jim šlo o život. - příslovečná způsobová
Děti tak pozorně poslouchaly, že ani nedýchaly. - příslovečná způsobová
Bylo divné, že našli tolik hub. - podmětná
Ačkoli přišel pozdě, neuškodilo mu to. - příslovečná přípustková
Milan jezdí každý rok na hory, protože rád lyžuje. - příslovečná příčinná (důvodová)
Učitel mě pochválil, protože jsem měl úkol bez chyby. - příslovečná příčinná (důvodová)
Komu se tu nedařilo, brzy kraj opustil. - podmětná
Nemůže být vedoucím, protože nemá zkušenosti. - příslovečná příčinná (důvodová)
Už jsem tak zmrzlý, že ani prsty necítím. - příslovečná způsobová
Opravdové přátelství je vztah, který ničím nenahradíš. - přívlastková
Zvíře bylo neklidné, protože cítilo nebezpečí. - příslovečná příčinná (důvodová)
Výlet se nevydařil, protože byla bouřka. - příslovečná příčinná (důvodová)
Mám velkou naději na přijetí, protože jsem měl nejvíc bodů. - příslovečná příčinná (důvodová)
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. - předmětná
Dědeček chtěl, abych mu došla pro noviny. - předmětná
Abychom neplatili penále, je potřeba zaplatit poplatky včas. - příslovečná účelová
Kdo je rozhodný, se neztratí. - podmětná
Vidím ho, jak tam stál s hlavou svěšenou. - doplňková
To jsem zvědav, kdo to udělá. - předmětná
Máte krásný výhled, jaký se hned tak nevidí. - přívlastková
Maminka musí hodně odpočívat, protože je po nemoci. - příslovečná příčinná (důvodová)
Vyžádal si čas na rozmyšlenou, protože se chtěl rozhodnout zodpovědně. - příslovečná
příčinná (důvodová)
Bylo neobvyklé, že se ještě nevrátil. - podmětná
Bylo nám oznámeno, kdo bude v nové vládě. - podmětná
Nepředpokládal jsem, že toto řešení bude nejlepší. - předmětná
Děti křičely, až nám uši zaléhaly. - příslovečná způsobová
Maminka se zlobila, protože Pavlína neumyla nádobí. - příslovečná příčinná (důvodová)
Petra ulehla, protože jí nebylo dobře. - příslovečná příčinná (důvodová)
Ptám se tě, co ještě budeme potřebovat. - předmětná
Jestliže se budeme snažit, zvládneme i obtížné úkoly. - příslovečná podmínková
Odborníci zkoumají, jak některé choroby vznikají. - předmětná
Ředitel nám navrhl, abychom připravili vánoční výstavu. - předmětná
Honza zabil draka, aby si mohl vzít princeznu. - příslovečná účelová
Viděli jsme přírodní úkaz, který byl nesmírně zajímavý. - přívlastková
Jakmile se setmělo, vydali jsme se na cestu. - příslovečná časová
Není důležité, odkud člověk pochází. - podmětná
Maminka odjela do lázní, které jí napsal lékař. - přívlastková
Připadal si, jako by se octl v pohádce. - doplňková
Je neobvyklé, aby na podzim kvetly stromy. - podmětná
Maminka odjela do lázní, aby se tam doléčila. - příslovečná účelová
Protože jejich pracovníci byli dobří, dosáhli brzy úspěchu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Lednice byla, jako by ji vyloupil. - přísudková
Našel to tam, kde to ráno nechal ležet. - příslovečná místní
Otec si pustil televizi, protože chtěl znát nejnovější zprávy. - příslovečná příčinná (důvodová)
Ačkoli bylo již pozdě, nechtělo se nám ještě spát. - příslovečná přípustková
Jestliže půjdeš brzy spát, přečtu ti pohádku. - příslovečná podmínková
Spatřil jsem auto, jak prudce zabrzdilo. - doplňková
Protože mám napsané úkoly, mohu jít na hřiště. - příslovečná příčinná (důvodová)
Dodržujeme dopravní předpisy, které jsou závazné pro všechny řidiče. - přívlastková
Aby mi psala tužka, musím si koupit náplň. - příslovečná účelová
Strýc šel zrána do lesa, aby nasbíral houby na omáčku. - příslovečná účelová
Bylo by směšné, abychom se o to hádali. - podmětná
Řeka byla, jako by ji pozlatil. - přísudková
Přál bych si, aby se mi zdál krásný sen. - předmětná
Stál na skále, která vyčnívala vysoko nad okolím. - přívlastková
Ve volném čase přemýšlel, proč je Jana smutná. - předmětná
Přišli jsme domů, když se rozbřesklo. - příslovečná časová
Dnes nepůjdu na výuku, protože jsem nemocen. - příslovečná příčinná (důvodová)
Namáhali jsme se, abychom vytlačili auto ze závěje. - příslovečná účelová
Dobře se oblékni, protože je venku zima. - příslovečná příčinná (důvodová)
Pozoroval jsem děti, jak si hrají. - doplňková
Když bylo slunce vysoko na obloze, Vlasta se probudila. - příslovečná časová
Viděli jsme kočku, jak se vyhřívala na sluníčku. - doplňková
Jestliže se to naučíš, pochválím tě. - příslovečná podmínková
Koupal se v rybníce sám, i když to měl zakázáno. - příslovečná přípustková
Je jisté, že to nikdo nemůže dokázat. - podmětná
Nechal jsem si vysvětlit, která cesta je nejkratší. - předmětná
Povídali jsme si o králi, který byl velmi spravedlivý. - přívlastková
Bylo by vhodné, abychom se o tom přesvědčili. - podmětná
Pavlína přijela, protože dostala pozvání. - příslovečná příčinná (důvodová)
Nezdá se mi, že bude lépe. - podmětná
Kupte si tuto knihu, která obsahuje nové recepty. - přívlastková
Všiml jsem si, jak se ten člověk podivně choval. - předmětná
Přišla jsem, i když vím o tvé nepřízni. - příslovečná přípustková
Náš Pavlíček je z těch, kdo nevydrží ani chvíli zahálet. - přísudková
Seznámím tě s tím, až bude vhodná příležitost. - příslovečná časová
Přál bych si, abych ještě jednou navštívil známý kraj. - předmětná
Zařídili jsme všechno, co nám bylo uloženo. - předmětná
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. - podmětná
Pozorovali jsme včely, které létaly z květiny na květinu. - přívlastková
Ačkoli mám spánek bezesný, zdál se mi včera sen. - příslovečná přípustková
Dcera si koupila nové boty, aby se jí dobře chodilo. - příslovečná účelová
Běhali tak rychle, až se zpotili. - příslovečná způsobová
Zatelefonoval mu zrovna ve chvíli, kdy usnul. - přívlastková
Pozoroval srnku, jak se klidně pase. - doplňková
Dělat rodičům radost, to bylo vždy mojí snahou. - podmětná
Používám hodně přísloví, protože je v nich ukryto mnoho pravdy. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Pavel sliboval, jak nejlépe uměl. - příslovečná způsobová
Znal jsem člověka, který byl velmi bohatý. - přívlastková
Utíkali jsme, jako by nás někdo honil. - příslovečná způsobová
Udělal to, i když to bylo proti jeho vůli. - příslovečná přípustková
Když jsem přišel ze školy, musel jsem pomoci mamince. - příslovečná časová
Všiml jsem si toho člověka, jak se podivně choval. - doplňková
Když jsme vyjeli, bylo krásné počasí. - příslovečná časová
Kdo nehraje, nevyhraje. - podmětná
Vrátili jsme se tam, odkud jsme přišli. - příslovečná místní
Krajina byla, jako by ji vymaloval. - přísudková
Sledovali jsme, jak Petr chytá ryby. - předmětná
Zastavili jsme, jak nejrychleji to bylo možné. - příslovečná způsobová
Zdá se mi, že události budou mít rychlý spád. - podmětná
Plačte, protože géniové odcházejí. - příslovečná příčinná (důvodová)
Ukazuje se, že si Věra vytváří nový postoj k životu. - podmětná
Dopadlo to lépe, než jsme předpokládali. - příslovečná způsobová
Kdybych o tom věděl, nemusel bych se ptát. - příslovečná podmínková
Chlapci se dívali na letadlo, jak prudce stoupá. - doplňková
Jitka byla, jako by ji uhranul. - přísudková
Je mi líto, že jsem vás zklamal. - podmětná
Stále se ujišťoval o tom, že výsledky jeho práce mají smysl. - předmětná
Viděl jsem Petra, jak spadl ze stromu. - doplňková
Není potřeba, abys tam došel. - podmětná
Slyšela jsem, jak otec přechází pod oknem. - předmětná
Utíkali jsme, abychom byli doma první. - příslovečná účelová
Chlapci pozorovali, jak se vyvíjely zákrsky. - předmětná
Bylo nutné, aby přišel včas. - podmětná
Představím-li si to, nemohu usnout. - příslovečná podmínková
Povím ti to, až přijdeš domů. - příslovečná časová
Blesk uhodil do stromu, který stál před domem. - přívlastková
Utratili jsme více, než jsme si naplánovali. - příslovečná způsobová
Co je doma, se počítá. - podmětná
Děti natrhaly květiny, aby udělaly mamince radost. - příslovečná účelová
Když jsem se vrátila ze školy, napsala jsem si nejprve úkoly. - příslovečná časová
Dostali jsme práci, která se nám líbí. - přívlastková
Zítra se ukáže, co jste se naučili. - podmětná
Náš tatínek byl z těch, kdo šířili zásady zdravé výživy. - přísudková
Vrátil se do vesnice, kde se narodil. - přívlastková
Vyjmenovaná slova odříkal, jako když bičem mrská. - příslovečná způsobová
Když přijdeš pozdě, uškodíš sám sobě. - příslovečná podmínková
Šli jsme do kina, protože dávali pěknou komedii. - příslovečná příčinná (důvodová)
Přál bych si se vrátit, protože chci ještě jednou vidět tu krajinu. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Požádal ho, aby mu vyhověl. - předmětná
Zůstaly mi v paměti krásné chvilky, které jsme prožili na rekreaci. - přívlastková
Šel, jako kdyby byl svázaný. - příslovečná způsobová
Navštívili mě lidé, kteří se dověděli o mých schopnostech. - přívlastková
Formulujte větu tak, aby její obsah byl jednoznačný. - příslovečná způsobová
Obloha byla, jako by ji pozlatil. - přísudková
Před domem stojí auto, které patří našemu sousedovi. - přívlastková
Vysvětlete, jak vznikly tyto názvy. - předmětná
Zahlédl jsem zloděje, jak utíká pryč. - doplňková
Je pro něho důležité, aby všechno přesně věděl. - podmětná
Nemohl splnit úkol, protože byl nemocný. - příslovečná příčinná (důvodová)
Traktoristé vyjeli do polí, sotva se začalo rozednívat. - příslovečná časová
Udělali jsme vánoční výzdobu, která byla z dáli viditelná. - přívlastková
Pan učitel přišel, protože si chtěl prohlédnout náš úkol. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kdo si je vědom své odpovědnosti, pracuje svědomitě. - podmětná
Není vhodné, abyste se opozdili. - podmětná
Podala mu sklenici vody, aby se osvěžil. - příslovečná účelová
Děti natrhaly květiny, protože chtěly udělat mamince radost. - příslovečná příčinná (důvodová)
Omluvili jsme se z návštěvy, protože jsme nemohli nastartovat auto. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Kdo jiným ubližuje, ten na to doplatí. - podmětná
Děti zahlédly veverku, jak louskala oříšky. - doplňková
Nemohl splnit úkol, který jsem mu zadal. - přívlastková
Odkud se ozve signál, tam poběžíte. - příslovečná místní
Šla jsem brzy domů, abych stihla udělat úkoly. - příslovečná účelová
Honza zvítězil nad drakem, který měl tři hlavy. - přívlastková
Kdo se poctivě učí, ten má pěkné známky. - podmětná
I když naslouchal pozorně, nic neslyšel. - příslovečná přípustková
Viděli jsme káně, jak nehybně pozoruje své okolí. - doplňková
Nemohu se tu zdržet, protože mi jede za chvíli vlak. - příslovečná příčinná (důvodová)
Ačkoli nejsem místní, znám to tu dobře. - příslovečná přípustková
Stromy se zazelenaly, protože zapršelo. - příslovečná příčinná (důvodová)
V naší zahrádce jsou květiny, které září všemi barvami. - přívlastková
Koupila jsem si nové auto, protože to staré nešlo opravit. - příslovečná příčinná (důvodová)
Viděli jsme hrad, který byl vybudován ve 13.století. - přívlastková
Půjdeme, abychom byli včas doma. - příslovečná účelová
Pamatuji si ten obrázek, který mi připomíná náš kraj. - přívlastková
Protože se schylovalo k bouři, pospíchali jsme s prací. - příslovečná příčinná (důvodová)
Martin je muž, který si za svými slovy stojí. - přívlastková
Zapomněl na mě, protože jsme se dlouho neviděli. - příslovečná příčinná (důvodová)
Abych byl hotov včas, musím si to dobře naplánovat. - příslovečná účelová
Petr řekl svému příteli, aby mu půjčil novou kazetu. - předmětná
Petra se musela hodně učit, protože byla dlouho nemocná. - příslovečná příčinná (důvodová)
Jestliže neuspěji, budu hledat jiné místo. - příslovečná podmínková
Ačkoli se již stmívalo, zůstali jsme na svých místech. - příslovečná přípustková
Půjdeme, kam nás nohy ponesou. - příslovečná místní
Je mrzuté, že to tak dopadlo. - podmětná
I když se ponorka potopí, letadlo ji uvidí. - příslovečná přípustková
Když zapršelo, stromy se zazelenaly. - příslovečná časová
Kdo se rád vychloubá, má velmi málo přátel. - podmětná
Navštívil jsem výstavu, abych uviděl Milana. - příslovečná účelová
Otec si pustil televizi, aby se dověděl nejnovější zprávy. - příslovečná účelová
Přejeme každému, aby se mu splnil jeho sen. - předmětná
Dcera přemýšlela, jak přestěhuje nábytek ve svém pokoji. - předmětná
Poněvadž začal foukat vítr, šli jsme domů. - příslovečná příčinná (důvodová)
Pozorovali jsme slunce, jak se sklání za obzor. - doplňková
Měl jsem dojem, že ho znám. - přívlastková
Musíme zdolat překážky, které nám stojí v cestě. - přívlastková
Dana byla, jako by ji překvapil. - přísudková
Mám ráda písničky, které jsou melodické. - přívlastková
Kdybych to věděl, neptal bych se na to. - příslovečná podmínková
V přístavu zakotvila loď, která přivezla turisty. - přívlastková
Viděli jsme čápy, jak odlétají do jižních krajin. - doplňková
Odcházíme, protože je již pozdě. - příslovečná příčinná (důvodová)
Co se vleče, neuteče. - podmětná
Viděli jsme kočku, která se vyhřívala na sluníčku. - přívlastková
Chlapci se dívali, jak letadlo prudce stoupá. - předmětná
Pavel sliboval bratrovi, že mu pomůže sepsat smlouvu. - předmětná
Vzpomínal jsem na chvíle, které jsem strávil ve škole. - přívlastková
Vyřiďte našim přátelům, že je srdečně pozdravujeme. - předmětná
Nastalo období, kdy se vše rozhodne. - přívlastková
Učitel rozdal žákům testy, aby zjistil úroveň jejich znalostí. - příslovečná účelová
Vysvětlil jsem mu, jak jsem začínal. - předmětná
Viděli jsme film, který nás velmi zaujal. - přívlastková
Houby musíme jíst čerstvé, protože se brzy rozkládají. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kdo má něco proti tomu, ať to řekne. - podmětná
Řekl jsi mi, že to nepůjde udělat. - předmětná
Martin chce, abych to tak udělala. - předmětná
Počkám si, kdy se objeví. - předmětná
Mrzlo, až praštělo. - příslovečná způsobová
Slyšeli jsme, jak na zahradě zpívají ptáci. - předmětná
Se svými kolegy si rozumím, protože máme společné zájmy. - příslovečná příčinná (důvodová)
Řekněte mi, zda jste to pochopili. - předmětná
Kdo chce dosáhnout úspěchu, musí se snažit. - podmětná
Nedbal na to, že ho píchá v boku. - předmětná
Padá mlha, která je pro řidiče nepříjemná. - přívlastková
Napište úvahu o tom, jaké je životní prostředí. - předmětná
Pan učitel přišel, aby si prohlédl náš úkol. - příslovečná účelová
Co se stalo, nás nepřekvapilo. - podmětná
Mám raději léto, protože je hodně sluníčka. - příslovečná příčinná (důvodová)
Budeme pořádat kurz, který bude spojen s hypnózou. - přívlastková
Ačkoli začalo pršet, syn se vydal na ryby. - příslovečná přípustková
Ještě nevím, jestli ten obrázek namaluji. - předmětná
Sledovali jsme sněhové pluhy, jak odstraňují závěje. - doplňková
Děti zahlédly, jak veverka louskala oříšky. - předmětná
Tvůj hlas poznám mezi všemi, protože ho dobře znám. - příslovečná příčinná (důvodová)
Ukazuje se, že vědomosti žáků jsou velmi rozdílné. - podmětná
Pustili jsme televizi, abychom viděli pohádku. - příslovečná účelová
Pracujeme přesně a poctivě, abychom splnili zadaný úkol. - příslovečná účelová
Nemocný se brzy uzdravil, protože poslechl rady lékaře. - příslovečná příčinná (důvodová)
Chopil se příležitosti, která se mu naskytla. - přívlastková
Měla jsem velikou radost, jakou si neumíš ani představit. - přívlastková
Řidič pochyboval, jestli se dal správnou cestou. - předmětná
Čas ukáže, kdo z nás měl pravdu. - předmětná
Polní práce se zdržely, protože bylo nepříznivé počasí. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kdo chce psa bít, ten si hůl najde. - podmětná
Na křižovatce byl řidič na pochybách, kterou cestou se má dát. - přívlastková
Představil jsem si Petra, jak by si počínal na mém místě. - doplňková
Budeme přemýšlet, jaké akce můžeme letos ještě připravit. - předmětná
Chlapci plavali ze všech sil, protože chtěli vyhrát. - příslovečná příčinná (důvodová)
Žák pozoroval, jak učitel provádí náročný cvik. - předmětná
Očekávám, že mě pochopíte. - předmětná
Zeptal jsem se Martina, jestli se ho to také týká. - předmětná
Dalo mu hodně práce, aby nezaspal. - podmětná
Obecenstvo žádalo, aby umělec část vystoupení zopakoval. - předmětná
Dobře se oblékni, aby ti nebyla venku zima. - příslovečná účelová
Držím se zásady, že je lépe chodit o něco dříve. - přívlastková
Petra ulehla, ačkoli se jí ještě nechtělo. - příslovečná přípustková
Namáhali jsme se, protože jsme chtěli vytlačit auto ze závěje. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Nepočítal jsem s tím, že si všimnou mého zranění. - předmětná
Mám hlad, protože jsem celý den nejedl. - příslovečná příčinná (důvodová)
Mám naději, že se mi podaří zkoušky složit. - přívlastková
Přál bych si se vrátit, abych ještě jednou viděl tu krásu krajiny. - příslovečná účelová
Maminka si stěžovala, protože ji Pavel neposlechl. - příslovečná příčinná (důvodová)
Byl tak mokrý, jako by spadl do rybníka. - příslovečná způsobová
Půjdeme, dokud nedojdeme do cíle. - příslovečná časová
Největší úspěch má to, co děláme s chutí. - podmětná
Dali jsme do novin inzerát, abychom oznámili datum zahájení činnosti. - příslovečná účelová
Přiznej pravdu, že jsi nesplnil svůj úkol. - přívlastková
Nevěděli jsme, že tvoje sestra tak dobře maluje. - předmětná
Začínal nabývat jistoty, že výsledky jeho práce nejsou náhodné. - přívlastková
Mám velmi dobrou kamarádku, na kterou se mohu vždy spolehnout. - přívlastková
Když byly prázdniny, chodili jsme se pravidelně koupat. - příslovečná časová
Nepůjdu do kina, protože prší. - příslovečná příčinná (důvodová)
Matka koupila krásnou panenku, protože dcera měla narozeniny. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Jestliže bude pršet, nepůjdeme na výlet. - příslovečná podmínková
Pavlína přijela, aby si nakoupila dárky. - příslovečná účelová
Krásně svítí stromeček, který jsme včera ozdobili. - přívlastková
Práce na opravě pokračovaly úspěšně, ačkoli počasí tomu příliš nepřálo. - příslovečná
přípustková
Nebojí se, že ho budou ostatní kritizovat. - předmětná
Vyrazili jsme včas, abychom byli za světla zpět. - příslovečná účelová
Slyším tvůj hlas, který poznám mezi všemi. - přívlastková
Petr ho upozornil, aby přišel raději zítra. - předmětná
Je pravda, že to nebylo lehké. - podmětná
Vzpomněl jsem si, že jsem tuto ženu znal. - předmětná
U tabule stálo počitadlo, na kterém byly barevné kuličky. - přívlastková
Začínal mít jistotu, že výsledky nejsou náhodné. - přívlastková
Žáci přišli pozdě, protože se porouchal autobus. - příslovečná příčinná (důvodová)
Dodržujeme dopravní předpisy, protože nechceme dostat pokutu. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Protože máš narozeniny, jdeme ti popřát. - příslovečná příčinná (důvodová)
Překvapilo mě, že mi přišel naproti. - podmětná
Pozoroval jsem kočku, jak chytila myš. - doplňková
Jana byla, jako by ji překvapil. - přísudková
Velmi by mě zajímalo, kde vlastně jsem. - podmětná
Kdo to ví, ať se přihlásí. - podmětná
Dnes se konal konkurz, na kterém byl vybrán nový ředitel. - přívlastková
Není známo, kdy se vrátí. - podmětná
Soused mi řekl, kde je můj bratr. - předmětná
Vyhláška předpisuje, jaké vybavení má mít osobní automobil. - předmětná
Málo Pražanů ví, že Úvoz se dříve nazýval Hluboká cesta. - předmětná
Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán. - předmětná
Začínal pomalu tušit, že výsledky jeho práce nejsou náhodné. - předmětná
Je pro nás důležité, abychom zvítězili. - podmětná
Viděli jsme vlaštovky, jak se vracejí z teplých krajů. - doplňková
Je zajímavé, že nehodu přežil. - podmětná
Své úkoly jsem splnil lépe, než jsem předpokládal. - příslovečná způsobová
Když jsme se probudili, bylo již světlo. - příslovečná časová
Kam šlápne, tráva neroste. - příslovečná místní
Byl tak rozrušen, že nemohl jíst. - příslovečná způsobová
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. - podmětná
Slyšeli jsme, že jste našli hodně hub. - předmětná
Rozsvítíme-li stromeček, začnou cinkat rolničky. - příslovečná podmínková
Všichni jsme brzy poznali, jak je ten objev důležitý. - předmětná
Musel jsem zůstat déle, abych vyřešil složitý případ. - příslovečná účelová
Děti se dívaly na vlny, jak narážejí na skaliska. - doplňková
Domluvíme si podrobnosti, které ještě potřebujeme znát. - přívlastková
Bylo by špatné, kdybychom se to nedozvěděli. - podmětná
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. - příslovečná místní
Co bude zítra, se uvidí. - podmětná
Silnice byla, jako by ji vymetl. - přísudková
Děti donesly květiny, které natrhaly na louce. - přívlastková
Ačkoli je již říjen, dny jsou stále teplé. - příslovečná přípustková
Pavel dal bratrovi slib, že mu pomůže sepsat smlouvu. - přívlastková
Ačkoli tato situace byla složitá, zvládli jsme ji. - příslovečná přípustková
Jeníček vylezl na strom, protože se chtěl rozhlédnout po okolí. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Od první chvíle jsem měl pocit, že znám Martina celý život. - přívlastková
Nastalo období, kdy se prokážou vaše vědomosti. - přívlastková
Podívejte se, jak ten stroj pracuje. - předmětná
Bylo překvapující, že v noci byla taková zima. - podmětná
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. - příslovečná způsobová
Rozloučili se tam, kde se poprvé setkali. - příslovečná místní
Jakmile se ozval hvizd, dal se pes do běhu. - příslovečná časová
Nad údolím Jizery se klenulo nebe, které mělo barvu roztaveného olova. - přívlastková
Uviděl jsem, jak zmrzlé krystalky jiskří. - předmětná
Slyšeli jsme ptáky, jak na zahradě zpívají. - doplňková
Všichni žáci vědí, že jejich učitel je spravedlivý. - předmětná
Vyslovili jsme dík za věcné připomínky, které nám byly sděleny. - přívlastková
Budeme sledovat novou hru, kterou nacvičilo ochotnické divadlo. - přívlastková
Měli by zapomenout, jaká se jim stala křivda. - předmětná
Musím dodržet slib, který jsem dala sestře. - přívlastková
Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů. - příslovečná podmínková
Pozoroval závodníka, jak před cílem zvýšil rychlost. - doplňková
Všichni čekali, až zazvoní. - předmětná
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. - podmětná
Je třeba doplnit časový údaj, aby bylo dosaženo jednoznačnosti. - příslovečná účelová
Po štědrovečerní večeři se rozkrajují jablka, abychom poznali svůj osud. - příslovečná účelová
Kdo chce zvítězit, musí hodně trénovat. - podmětná
Doufám, že se mi všechno podaří. - předmětná
Pospíchali jsme s prací, aby nás nezastihla bouře. - příslovečná účelová
Teprve se ukáže, co jsme se naučili. - podmětná
Není problém, abychom správně určili větné členy. - podmětná
Chodím tam, kde se cítím dobře. - příslovečná místní
Víla vyslovila zaklínadlo, aby se princezna proměnila v labuť. - příslovečná účelová
Kam se síla napře, tam se svět pohne. - příslovečná místní
Poděkoval jsem mu, protože mi pomohl. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kniha byla, jako by ji napsal sám život. - přísudková
Překvapilo nás, jak byl rychle hotový. - podmětná
V novinách vyšel článek, který se týkal naší školy. - přívlastková
Kdo to ví, odpoví. - podmětná
Učitel pozoroval žáky, jak malují. - doplňková
Viděli jsme průvod, který procházel ulicemi. - přívlastková
Výkres byl, jako by ho načmáral. - přísudková
Na stůl jsem postavil tašku, která byla plná jablek. - přívlastková
Nepospíchej tam, protože hosté ještě nepřijeli. - příslovečná příčinná (důvodová)
Už nevím, jak jsem se sem dostal. - předmětná
Včera jsem nešla plavat, protože jsem měla teplotu. - příslovečná příčinná (důvodová)
Známe mnoho pověr, podle kterých se řídíme. - přívlastková
Vrať se tam, odkud jsi přišel. - příslovečná místní
Zjišťovali jsme zájmy, které jsou vám nejbližší. - přívlastková
Teprve v nouzi poznáš, kdo je pravý přítel. - předmětná
Určíš-li správně souvětí, zachráníš si jedničku. - příslovečná podmínková
Ovládáme-li dobře český pravopis, nemáme potíže s psaním. - příslovečná podmínková
Protože venku pršelo, přišel jsem úplně promočený. - příslovečná příčinná (důvodová)
Nemohl jsem přijít včas, protože jsem řešil složitý případ. - příslovečná příčinná (důvodová)
Pospíchal, aby přišel včas. - příslovečná účelová
Protože se již stmívalo, odešli jsme domů. - příslovečná příčinná (důvodová)
Sledovali jsme Petra, jak chytá ryby. - doplňková
Protože se mi ta bunda líbila, šel jsem si ji koupit. - příslovečná příčinná (důvodová)
Pomohl mi, protože jsem ho o to požádal. - příslovečná příčinná (důvodová)
Kdo se bojí, nesmí do lesa. - podmětná
Bydlíme ve stejném domě, jako bydlí Janiny rodiče. - přívlastková
Když pekla posledně koláče, spálila je. - příslovečná časová
Karel dostal příkaz, aby se vrátil. - přívlastková
Pocítil lehkou nevoli, protože skutečnost neodpovídala očekávání. - příslovečná příčinná
(důvodová)
Časně ráno vyjíždějí auta řidičů, kteří brzy vstávají. - přívlastková
Sledoval jsem Honzu, jak hraje na housle. - doplňková
Pozorovali jsme auta, jak v zatáčce zmírnila rychlost. - doplňková
Mám naději, že budu přijata na školu. - přívlastková
Maminka si stěžovala, že ji bolí hlava. - předmětná
Nezapomněl na mě, přestože jsme se dlouho neviděli. - příslovečná přípustková
Upřímně jsme si oddechli, když zvítězilo dobro nad zlem. - příslovečná časová
Viděl jsem Pavla, jak skáče z můstku. - doplňková
Download

Druhy vět vedlejších