АКТИВНИ ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОХРИД
РАБОТНО МЕСТО
ОГЛАС (ОПИС)
РАБОТОДАВАЧ
РОК ЗА
АПЛИЦИРАЊЕ
ЛИНК
Автомеханичар
Област: Автомобилска
Број на работни места: 1
Тип на работно место: постојано
Дојчин тунинг
18.04.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=650398#.VQwWPo4hHgw
Хотелски персонал
Област: Хотелиерство
Број на работни места: 6
Тип
на работно место: времено
Александар Вила
03.04.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=650878#.VPllEI4hHgw
Архитект
Област: Гдадежништво и
архитектура
Број на работни места: 1
Тип на работно место:постојано
ИСОУРЦЕ ДОО
03.04.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=650874#.VPll_o4hHgw
Хигиеничарка
Област: Прехранбена
Број на работни места: 1
Тип на работно место: постојано
Вила Милка
31.03.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=649894#.VN3bTSwhHgw
Општи работници
Област: Производство
Број на работни места: 3
Тип на работно место: времено
ДООЕЛ ДЕСАРОЛО
31.03.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=650782#.VPlqM44hHgw
Комерцијалист
Област: E-комерц
Број на работни места: 1
Тип на работно место: постојано
UKION doo
31.03.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=651203#.VQwINY4hHgw
Општи работници
Област: Производство
Број на работни места: 3
Тип на работно место: времено
ДООЕЛ ДЕСАРОЛО
31.03.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=650782#.VQwU9Y4hHgw
Фармацевт
Област: Фармација
Број на работни места: 1
Тип на работно место: постојано
Аптека Аква фарм
23.03.2015
http://www.najdirabota.com.mk/vacancy.aspx?vacancy=649025#.VMt38ywhHgw
Download

Tabela-aktivni oglasi za vrabotuvanje vo Ohrid.xlsx