T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
OSGB İŞ VE İŞLEMLERİ
6/2015
İSGGM_Ankara
YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Sunum Akışı
Yetki Belgesine ilişkin işlemler
Bildirim İşlemleri
Bilgi Edinme Yolları
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
OSGB HİSİP Projesi
Yetki Belgesine İlişkin İşlemler
Adres Değişikliği
Unvan Değişikliği
Vize İşlemleri
Yetki Belgesine İlişkin İşlemler
Adres Değişikliği
- Dosya şartları
- Fiziki şartlar
- Yetki belgesinin aslı gönderilmelidir.
- Yeni adrese taşınmak için Genel
Müdürlük onayı gerekmektedir.
- Yerinde inceleme onayından sonra
taşınılacak yer ile ilgili ticaret sicil
gazetesinde karar alınmalı ve
bildirilmelidir.
Yetki Belgesine İlişkin İşlemler
Unvan Değişikliği
- Yeni Unvanın yer aldığı ticaret sicil gazetesi sureti
- Yetki belgesinin aslı
dilekçe ekinde gönderilmelidir.
- Belge Yenileme Ücreti 2015 yılı için 413,00 TL
Yetki Belgesine İlişkin İşlemler
Vize İşlemleri
- Dosya şartları
- Fiziki şartlar
- Yetki belgesinin aslı gönderilmelidir.
- Başvuru tarihi (60 gün kala)
- Tamamlama tarihi (3 ay)
- Vize ücreti 2015 yılı için 3.540,00 TL
Bildirim İşlemleri
Plan değişikliği bildirimi
Sorumlu müdür değişikliği bildirimi
Kurucu ortaklık değişikliği bildirimi
Lab. ve benzeri ilave hizmetlerin bildirimleri
Bildirim İşlemleri
Plan değişikliği bildirimi
- Planda değişikliği bildirilmeksizin yer ve plan değişikliği yapılmamalıdır.
- Yeni planın başvuruda aranan fiziki şartlara uygunluğu sağlanmalıdır.
- Bir dilekçe ekinde onaylı yeni plan gönderilmelidir.
- Gerekli görüldüğü takdirde yerinde inceleme yapılabilir.
- Oda isimleri Yönetmelikteki hali ile yer almalıdır.
- İzin alınması gereken farklı hizmet var ise izinler
dosya ekinde yer almalıdır.
Bildirim İşlemleri
Plan ve Fiziki Şartlar
- Odalar arası geçiş
- Arşiv Odası
- Onaylı olması
- 1/100 ölçekli olması
- Oda isimliklerinin Yönetmeliğe uygun olması
Bildirim İşlemleri
Sorumlu müdür değişikliği bildirimi
- Sorumlu müdür atamaları İSG-KATİP üzerinden
elektronik ortamda yapılacaktır.
- Sorumlu müdür atmalarında OSGB e-bildirge
yetkilisi atama yapmaya yetkili kılınmıştır.
- Sorumlu müdür ataması atanan kişi tarafından
onaylanacaktır.
- Atanan kişi farklı bir işyeri ile sözleşme yapamayacak
- Farklı işyeri ile sözleşmesi olan kişiler atanamayacaktır.
Bildirim İşlemleri
Kurucu ortaklık değişikliği bildirimi
- Değişikliği müteakip 30 gün içinde bildirim yapılmalıdır.
- Ticaret sicil gazetesi bildirilmelidir.
- İmza yetkilisi değiştiyse yeni imza sirküsü yollanacaktır.
- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu değişikliği esas alınacaktır.
- Uygun olmayan kurucular için 30 gün süre verilir.
Bildirim İşlemleri
Lab. ve benzeri ilave hizmetlerin bildirimleri
- İlgili Ekipman izni ile birlikte başvuru yapılmalıdır.
- Yerleşim planında yer gösterilmelidir.
- Sözleşme yapılmaksızın hizmet verilmemelidir.
Bilgi Edinme
ALO 170
E-posta
Yazılı görüş talepleri
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
YANLIŞ
DOĞRU
İSG-KATİP’de yapılamayan personel sözleşmeleri
yazılı bildirilir.
İSG-KATİP’de sözleşme yapamadığınız kişilerin
belgeleri/ çalışma saatleri uygun değildir.
Yetki belgesi askıya alınan kurumlar hakkında vize
işlemi yapılamaz
Yetki belgesi askıya alınan kurumların süresi
içerisinde vize başvurusu yapması esastır.
Sorumlu müdür atması Genel Müdürlükçe yapılır.
Sorumlu Müdür ataması OSGB tarafından İSGKATİP’de yapılır.
Sözleşme başlangıç tarihi kayıt tarihidir.
Sözleşme başlangıç tarihi onay tarihidir.
OSGB’de yapılan içe görevlendirme çalışma süresi
olarak sayılır
OSGB’de yapılan içe görevlendirme çalışma
süresinden sayılmaz
İSG hizmeti almakla yükümlü olmayan işyerleri ile
sözleşme yapılmasına gerek yoktur
OSGB olarak hizmet verilecek her işyeri ile
sözleşme yapılmalıdır.
OSGB HİSİP
İşbirliği ve ortak akıl
OSGB’lerin standart bir kaliteye kavuşturulması
Ceza değil yön verme yaklaşımı
Sistemli ve kaliteli hizmet alımını sağlamak
Sürdürülebilir İSG hizmeti anlayışı
Zaman Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz.
Download

OSGB-İş-ve-İşlemleri - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı