Karta sa 12 postojećih i 7 planiranih mikro
hidroelektrana na Staroj Planini, 2007. godine
Distributivna mreža sa mikro hidroelektranama
Osnovni podaci o izgrađenim MHE na Staroj Planini,
2007. godine
Lokacija
Max.
raspoloži
vi pad, m
Crnovrška
reka
Crnovrška
reka
Crnovrška
reka
Crnovrška
reka
Crnovrška
reka
Ravnobučka
reka
Ravnobučka
reka
Ravnobučka
reka
Ravnobučka
reka
Ravnobučka
reka
Ravnobučka
reka
Ćuštica
Aldinska
reka
Trgoviški
Timok
R.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazna
čena
snaga,
kW
40
Ugrađeni
tip
turbine
17
Srednji
godišnji
protok,
m3/s
0,40
4,25
0,40
11
Banki
6,9
63
12,5
0,65
44
Banki
19,3
44
13
0,13
15
Banki
5,1
34
17,5
0,15
11
Banki
3,8
35
13
0,10
7,5
Banki
3,0
40
32
0,10
18,5
Banki
13,0
70
30
0,10
22,5
Banki
7,1
32
35
0,07
15
Francis
5,2
35
20
0,04
7,5
Banki
4,2
56
12,5
0,04
11
Banki
3,8
25
12
7
0,10
0,75
7,5
11+24
3,0
8,6
40
33
2,5
2
44
Banki
Francis
+Cevna
Francis
-
-
Banki
Prosečna
snaga u
2006. god.
kW
%
25,9
47
IZGLED NEKIH OD POSTOJEĆIH MHE
Download

Karta sa 12 postojećih i 7 planiranih mikro hidroelektrana na Staroj