Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012.
III SIMPOZIJUM ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE SEKCIJE :
“LIČNA ISKUSTVA”
Voditelji simpozija: Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH), Enes Kanlić
(El Paso, USA)
Organizacioni odbor: Šukrija Đozić (Sarajevo), Hajrudin Kačar (Tuzla), Slavko
Manojlović (Banja Luka), Nedžad Šabić (Zenica)
Mjesto održavanja: Klinički Centar, “Sala Ortopedske Klinike”, Koševo
Jednodnevni kurs iz ortopedske hirurgije uključujući i neoperativne metode
liječenja oboljenja i stanja lokomotornog aparata (izuzev kičmenog stuba)….
POLAZNICI: Kurs je namjenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima iz
ortopedije, traumatologije, fizijatrije, opšte medicine, hirurgije, anesteziologije,
diplomiranim fizioterapeutima I srodnim oblastima.
BROJ: Neograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
08:00-08:14 Uvodna riječ: Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo), Enes Kanlić
(El Paso, USA)
08:15 – 09:15 TROHANTERNI PRELOMI
Moderatori: Enes Kanlić i Emir Arnautalić
08:15-08:29 Đorđe Janjić, Ortopedska Klinika, UKC (Novi Sad): Retrogradni
intramedualrni elastični čavlovi (Ender).
08:30-08:44 Adnan Dizdar, Ortopedska Klinika, UKC (Sarajevo, BiH):
Ugaona ploča (autorova inovacija).
08:45-08:59 Emir Arnautalić, Ortopedska Klinika, UKC (Tuzla, BiH): Rigidni
anterogradni čavlovi.
09:00-09:14 Ismet Suljević, Klinika za Anesteziologiju, UKC (Sarajevo, BiH):
Perioperativni tretman pacijenata, anesteziološki pristup.
09:25 - 10:50 KOLJENO I RAME
Moderatori: Đorđe Janjić i Senail Sivro
09:25-09:39 Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH):
Ligamenti koljena, “semi T-gracillis”, 2007 – 2011.
09:40-09:54 Ćutuk Adnan, Ortopedska Klinika (St. Louis, USA): Meniskus i
prednji ukrsteni ligament koljena.
09:55-10:09 Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH):
Parcijalna unikondilarna proteza koljena.
10:10-10:24 Slavko Manojlović, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Totalna
aloplastika koljena, dileme i stavovi.
10:25-10:34 Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka,
BiH):Artroskopija ramena, rana iskustva.
10:35-10:49 Sivro Senail, Flevo Bolnica, (Almere, Holandija): “Helix wire” za
prelome proksimalnog humerusa.
11:00 – 12:30 KOMPLIKACIJE
Moderatori: Šukrija Đozić i Sahmir Šadić
11:00-11:14 Janjić Z, Nikolić J, Gluhović A, Harhai V, Marinković M,
Urgentni Centar i Klinike za Plastiku, Ortopediju i
Traumatologiju, UKC (Novi Sad, Srbija): Nekrotizirajući fasciitis.
11:15-11:29 Gajić A, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Uloga hiperbarične
oksigenacije u liječenju povreda.
11:30-11:44 Ismet Gavrankapetanović, Ortopedska Klinika, UKC (Sarajevo,
BiH):Komplikacije preloma proksimalne tibije.
11:45-11:59 Šabić N, Kapidžić T, Šabić E, Hodžic F, Kantonalna Bolnica,
(Zenica, BiH): Liječenje komplikacija sa univerzalnim fiksatorom
FixAS, 25-togodišnje isksutvo.
12:00-12:14 Šadic S, Čustovic S, Tinjić M, Jašarević M. Kešetović A. Hrnjić
M, Ortopedska Klinika, UKC (Tuzla, BiH): Pseudoartroze dijafize
femura.
12:15-12:30 Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Prelom
stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterične osteotomije.
12:30-13:30 PAUZA ZA RUČAK
13:30 – 14:20 NEOPERATIVNA ORTOPEDIJA
Moderatori: Željko Jovičić i Šukrija Đozić
13:30-13-39 Đozić S, Đozić Sv, Opća Bolnica “Abdulah Nakaš” (Sarajevo,
BiH): Osteoporotični prelomi i uloga ortopeda.
13:40-13:49 Alibegović A, Đozić S, Hadžiomerović N, Opća Bolnica
“Abdulah Nakaš” (Sarajevo, BiH): Gojaznost, ortopedski problem
sa barijatrijskim rješenjem.
13:50-13:59 Kuzmanović B, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Oralna
tromboprofilaksa u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena.
14:00-14:09 Hodžic M, (Basel, Švajcarska): Manuelna terapija u ortopediji.
14:10-14:20 Jaganjac E, (Prag, Češka): Saradnja sa industrijom - ortopedska
oprema.
14:30 – 15:30 DJEČIJA ORTOPEDIJA
Moderatori: Zoran Vukašinović i Ismet Gavrankapetanović
14:30-14:44 Smajić N, Hodžić M, Smajić J, Šadic S, Arnautalić E,
Ortopedska Klinika, UKC (Tuzla, BiH): Suprakondilarni prelom
djecijeg humerusa.
14:45-14:59 Čustović S, Šadić S, Jasarević M, Ortopedska Klinika, UKC
(Tuzla, BiH): Prijelom vrata butne kosti u dječijem dobu.
15:00-15:14 Kanlić, E, Abdelgawad A, Ortopedska Klinika, UMC, (El Paso,
USA): Nestabilni prelomi dijafize dječjeg femura, iskustvo sa 70
pac.
15:15-15:29 Zoran Vukašinović, Ortopedski Institut Banjica, UKC (Beograd,
Srbija): Triple osteotomija karlice, 15-godisnje iskustvo.
15:40 – 17:00 ORTO “REKONSTRUKCIJA” ODRASLIH
Moderatori: Hajrudin Kačar i Nedžad Šabić
15:40-15:54 Jovičić Z, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Kratki
bezcementi stem u primarnoj aloplastici kuka.
15:55-16:09 Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Primarna
aloplastika koksartroze kod visoke dislokacije kuka.
16:10-16:24 Jovičić Z, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Ima li
mjesta za Metal / Metal aloplastiku kuka u liječenju primarne
koksartroze kod aktivnih pacijenata.
16:25-16:39 Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Uzroci
revizije endoproteze kuka na našem materijalu 2004 – 2011 g.
16:40-16:54 Kanlić, E, Abdelgawad A, Ortopedska Klinika, UMC, (El Paso,
USA): Fiksacija preloma acetabuluma sa primarnom protezom
kuka, 18 pacijenata.
16:55-17:00 Završne riječi RADNOG ODBORA
Podjela “Potvrda” i CD-ova sa digitalnom verzijom ortopedskih
knjiga (samo za registrovane učesnike)
Download

3 rd Seminar in Orthopaedic Surgery and Traumatology