1. KURS IZ LAPAROSKOPSKE HIRURGIJE
Hijatalna kila i GERD
BAZIČNI KURS
Laparoskopska Nissen-Rosseti operacija
JU Opda bolnica ”Prim. Dr. Abdulah Nakaš”
Sarajevo, 26. juni 2012.
Organizacione informacije
Program
08.30-09.00
09.00-09.10
09.10-09.15
09.15- 10.15
10.15-10.25
10.30-12.30
12.30-12.40
12.40-13.30
13.30-13.40
13.40-15.30
15.30-16.30
Registracija
Pozdravna riječ
Dr. Bakir Nakaš direktor OBS-a
Prim.dr.sci.med. Šukrija Đozid,
šef Odjeljenja za hirurgiju
Predstavljanje voditelja kursa
Prim. Mr.sci.med. Dr. Namik
Hadžiomerovid
Teoretski dio
• Indikacija za operaciju
• Preoperativne pretrage i
priprema pacijenata
• Diferencijalna diagnoza
• Edukacija pacijenta
• Operativna tehnika
• Postoperativni protokol
• Očekivani rezultat
• Pradenje pacijenta
• Recidiv i šta onda
Riječ sponzora
Prva operacija
Riječ sponzora
Pauza za ručak
Riječ sponzora
Druga operacija
Završna diskusija i podjela
certifikata
Organizator
JU Opda bolnica ”Prim.Dr. Abdulah Nakaš”,
Kranjčevideva 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Voditelj kursa
Prim. Mr.sci.med. Dr. Asim Alibegovic
Rok prijave
do 17. juna 2012.
Kontakt i slanje prijava
Prim. Mr.sci.med. Dr. Namik
Hadžiomerovid
[email protected]
Tel. +38762139410
Šire informacije o kursu, cilju,
specifičnostima kursa i voditelju na:
www.sarajevogastricbypass.com
Download

Prim.Dr.A. Bakas” Sarajevo Datum i vrijeme: Utorak 26.