DRUŠTVO ZA DEČJU
I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
I SRODNE STRUKE SRBIJE
i
ODELJENJE ZA DEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU KLINIKE ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA NIŠ
organizuju
SIMPOZIJUM
“MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH - SAVREMENI TOKOVI”
8. april 2011. godine
REGISTRACIJA I MESTO ODRŽAVANJA SIMPOZIJUMA
Petak 8.april 09.00 - 10.00
Medicinski fakultet u Nišu – nova zgrada fakulteta
UČESNICI SU OSLOBOĐENI KOTIZACIJE
Svi registrovani učesnici će dobiti sertifikat za učešće
KONTAKT I INFORMACIJE:
Tel: 018-4238-706
e-mail: [email protected]
Adresa: Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
SIMPOZIJUM JE AKREDITOVAN KOD ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE SA 13 BODOVA ZA PREDAVAČE, 7 BODOVA ZA SLUŠAOCE
PROGRAM SIMPOZIJUMA
PETAK, 8. APRIL – nova sala Medicinskog fakulteta
10.00-10.20
Svečano otvaranje simpozijuma: pozdravne reči
• Gradonačelnik Niša: Mr Miloš Simonović
• Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu: prof.dr Milan Višnjić
• Predsednica DEAPS-a: prof. Dr Veronika Išpanović Radojković
13.20-14.00
PAUZA - Koktel
10.20-10.40
Grozdanko Grbeša: Posttraumatski stresni poremećaj i transgeneracijska
traumatizacija
14.20-14.40
Aneta Lakić: Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje – novine
10.40-11.00
Veronika Išpanović Radojković: Etički izazovi u unapređenju i zaštiti mentalnog zdravlja dece i mladih
11.00-11.20
Olga Milojković: Lokalni akcioni plan za decu i mlade – Niš po meri dece
11.20-11.40
Milica Pejović Milovančević: Poseban protokol sistema zdravstvene zaštite za
zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja – prikaz i primena
11.40-12.00
Snežana Tomić: Primarna zdravstvena zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja
mladih
12.00-12.20
Miodrag Stanković: Prikaz najavljenih izmena u svrstavanju pervazivnih
poremećaja razvoja u novoj DSM-V klasifikaciji i predstavljanje strateškog
akcionog plana za autizam u javnom zdravstvu Evrope
12.20-13.20
OKRUGLI STO - Strategije za unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih
Moderatorka: Veronika Išpanović Radojković
Učesnici: Grozdanko Grbeša, Olga Milojković, Milica Pejović Milovančević,
Snežana Tomić, Miodrag Stanković
14.00-14.20
Vojislav Ćurčić: Psihoterapija i psihofarmakoterapija u adolescentnoj psihijatriji
14.40-15.00
Svetlana Ivanović Kovačević: Forenzički aspekti u dečijoj psihijatriji
15.00-15.20
Ljubiša Milosavljević: Analiza psihopatoloških ispoljavanja kod adolescenata
romske populacije
15.20-15.40
Dragana Krasić: Poremećaj ishrane, sličnosti i razlike sa opsesivno kompulzivnom bolešću – prikaz slučaja
15.40-16.00
Vesna Dukanac: Granična simptomatologija u adolescenciji – integracija
psihometrijske opservacije i psihoanaltičkog razumevanja
16.00-17.00
Klinički aspekti mentalnog zdravlja dece i mladih
Moderator: Vojislav Ćurčić
Učesnici: Aneta Lakić, Ljubiša Milosavljević, Svetlana Ivanović Kovačević,
Dragana Krasić, Vesna Dukanac
17.00
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
Download

poster - Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke