Poradenství a pastorace
Mgr. Andrea Jarošová Založila a vede poradenské centrum při sboru Církev bratrské na Praze 13.
Pracovala jako poradce v rodinném centru a lektorka mateřského centra.
Mgr. Marek Macák
Pracuje na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři a na Institutu klinické psychologie.
Vedení a řízení sboru
Ing. Lubomír Ondráček
Evangelikální
fórum 2014
Společně na cestě
Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha.
V letech 1991–2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti.
Ing. Petr Geldner
Kazatel Církve bratrské v Poděbradech a senior pro oblast Střední Čechy a Vysočina.
Vyučuje na na Evangelikálním teologickém semináři na katedře praktické teologie.
Vedoucí křesťanských organizací
Mgr. Jiří Unger
Teologie
Akademie
Politika
Tajemník České evangelikální aliance a prezident Evropské evangelikální aliance.
semináře
Andrea Jarošová: Poradenství a pastorace v oblasti sexuality
David Novák: Úskalí služby v církvi na plný úvazek
Peter Cimala: Psaní akademických prací
Evangelikální identita (moderovaná diskuze)
Andrea Jarošová: Jak při sboru založit poradenské centrum?
Blahoslav Fajmon: Yoder a Ježíšova politika
David Novák: Misijně zaměřený sbor
Pavel Plchot: Kontextualizace podle Tima Kellera
Co se v Česku daří a proč? (moderovaná diskuze)
přihlašování
Na Evangelikální fórum je možné se přihlásit on-line
na stránkách www.evangelikalniforum.cz.
Cena je odstupňovaná podle data přihlášení:
500 Kč pro přihlášené do 31.7.
600 Kč do 20.10.
700 Kč do 6.11.
Cena pro studenty a členy ČEA zůstává 500 Kč bez ohledu na datum přihlášení.
Pastorace
Vedení sboru
Řízení organizací
termín: 12.–13.11. 2014
Modlitebna Církve bratrské
Soukenická 15, Praha 1
www.evangelikalniforum.cz
Pořádají: Česká evangelikální aliance | Evangelikální teologický seminář
Ve spolupráci s: Komenského institut | Institut Williama Wilberforce | Křesťanská misijní společnost
Evangelikální fórum
Jako evangelikální křesťané v České republice jsme na společné cestě při hledání odpovědí na duchovní
i společenské výzvy, které před námi stojí. Evangelikální fórum chce být místem setkávání, kde křesťané
budou nacházet inspiraci ke službě a cesty k lepší komunikaci evangelia v české společnosti. Chce otvírat
závažné otázky, nabídnout prostor k rozhovoru a umožnit sdílení zdrojů. K hodnotám Evangelikálního
fóra patří důraz na spolupráci, rozhovor, akademickou kvalitu a kontextualizaci. Evangelikální fórum
navazuje na Evangelikální teologickou konferenci a Fórum Innov8.
Hlavní téma: CÍRKEV A STÁT
Čtvrtstoletí po Sametové revoluci je církev v nové situaci. Nejde jen o předěl, kterým jsou restituce
církevního majetku. Také další vlivy nutí církve přehodnocovat principy jejich vnitřního fungování
i jejich postavení a roli v české společnosti. Téma „Církev a stát“ se bude prolínat plenárními programy
i některými networky a semináři.
program
Úterý 11. listopadu (Pre - Fórum)
18.00 –20.00
Os Guinness: Svoboda svědomí. Jak žít s odlišnostmi, které nás rozdělují?
Středa 12. listopadu
9.00 –9.20 Zahájení, chvály
9.20 –9.40
Daniel Fajfr: Nově v nové době
10.00 – 11.15
Setkání networků I.
11.45 –13.00
Setkání networků II.
14.30 –15.45
Semináře I.
16.15 – 17.30
Panelová diskuze: Svobodná církev ve svobodné společnosti
19.00 – 20.00
Pavel Hošek: Hospodin kraluje. Církev, stát a Boží království
20.15 –21.30
Večerní ART program
Čtvrtek 13. listopadu
8.30 –8.50 Zahájení, chvály
8.50 –9.50 Charlie Hoare: Víra ve veřejném prostoru
10.00 – 11.15 Setkání networků III.
11.45 – 13.00 Setkání networků IV.
14.30 – 15.45 Semináře II.
16.15 –17.30 Michael Green: Odvaha zvěstovat evangelium v dnešní společnosti
17.45
Závěr konference
Podrobnější informace k programu a řečníkům je možné najít
na stránkách Evangelikálního fóra. Změna programu je vyhrazena.
plenární řečníci
Os Guinness
Myslitel, apologeta, autor více než 25 knih. Působil v komunitě L’Abri
a jako reportér BBC. Založil a vedl Trinity Forum, které usiluje o obnovu
společnosti a přípravu vedoucích. w
Daniel Fajfr
Evangelista, kazatel a předseda Rady Církve bratrské.
Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
Pavel Hošek
Teolog, religionista, kazatel Církve bratrské. Vede katedru religionistiky
na Evangelické teologické fakultě a katedru systematické teologie
na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
Charlie Hoare
Působil jako mezinárodní ředitel britské organizace CARE, kterou nyní
zastupuje v OSN. Věnuje se vzdělávání budoucích politiků a strategické
spolupráci mezi křesťanskými politiky, akademiky a diplomaty.
Michael Green
Autor řady knih, univerzitní profesor a světově známý evangelista.
Přednášel na univerzitách v Nottinghamu, Vancouveru a Oxfordu.
Působil též jako poradce arcibiskupa z Canterbury a Yorku.
Vedoucí networků
Akademický network
Peter Cimala, Th.D.
Působí jako ředitel Komenského institutu, učitel na Evangelikálním teologickém semináři
a vědecký pracovník Centra biblických studií.
PhDr. Jan Hábl, Ph.D
Vysokoškolský pedagog, komeniolog a kazatel v Církvi bratrské v Ústí nad Labem.
Evangelikální teologie
doc. Pavel Hošek, Th.D.
Teolog, religionista, kazatel Církve bratrské. Vyučuje na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy a Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
Politika a společnost
RNDr. Mojmír Kalus Působí jako předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ) a ředitel Institutu Williama Wilberforce.
Download

EvangElikální fórum 2014