Upute za montažu i
održavanje
6 720 615 348 - 07/2004 HR
Spremnik za pripremu tople
vode
Logalux HT/HC/H70W
Za instalatere
Molimo pažljivo pročitajte
prije montaže i radova
održavanja
Sadržaj
1
Općenito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Norme i smjernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Alati, materijali i pomoćna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Sigurnost .
2.1
2.2
2.3
2.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pravilna uporaba . . . . . .
Struktura uputa . . . . . . .
Pridržavajte se ovih uputa .
Zbrinjavanje u otpad . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Opis proizvoda .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Tehnički podaci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.1 Dimenzije i priključci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2 Granice sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Transport spremnika tople vode
6
Montaža spremnika tople vode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.1 Vrste postavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.2 Instaliranje vodova pitke vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.3 Montaža senzora temperature tople vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7
Stavljanje u pogon i stavljanje izvan pogona.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Stavljanje u pogon spremnika tople vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.2 Upute za pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.3 Upute za stavljanje izvan pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8
Održavanje .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8.1 Priprema spremnika tople vode za čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8.2 Kontrola magnezijeve anode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8.3 Zamjena magnezijeve anode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Općenito
1
Općenito
1.1
Norme i smjernice
1
UPUTA ZA KORISNIKA
Za montažu i pogon instalacije grijanja
pridržavajte se važećih normi i smjernica!
Njemačka
Instaliranje i opremanje instalacija grijanja
i zagrijavanja pitke vode
Električni priključak
DIN 1988: Tehnička pravila za instalacije
pitke vode (TRWI)
DIN VDE 0100: Instalacije jake struje s
nazivnim naponom do 1000 V
DIN 4753: Zagrijači vode i instalacije
za zagrijavanje pitke i tehnološke vode
DIN 4708: Instalacije za centralno
zagrijavanje pitke vode
VDE 0190: Izjednačenje glavnog
potencijala električnih instalacija
DIN 4753, dio 1: Zahtjevi,
označavanje, opremanje i ispitivanje
DIN 4753, dio 1: Zagrijači vode i instalacije za
zagrijavanje pitke i tehnološke vode; zahtjevi,
označavanje, opremanje i ispitivanje
DIN 18 382 VOB1: Električni kablovi i
instalacije vodova u zgradama
DIN 18 380: VOB1; Instalacije grijanja i
centralne instalacije grijanja vode
DIN 18 381: VOB1; Radovi na instalacijama
plina, vode i odvodnje unutar zgrada
DVGW W 551: Instalacije za zagrijavanje
pitke vode i instalacije vodova; tehnički
zahvati za smanjenje rasta bakterija u novim
instalacijama
Tab. 1
1
Norme o proizvodu
DIN 4753, dio 3: Zagrijači vode i
instalacije za zagrijavanje pitke i
tehnološke vode; zaštita od korozije
na strani vode emajliranjem; zahtjevi i
ispitivanje
DIN 4753, dio 6: Zagrijači vode i
instalacije za zagrijavanje pitke i
tehnološke vode; katodna zaštita od
korozije za emajlirane čelične
spremnike; zahtjevi i ispitivanje
DIN 4753, dio 8: Toplinska izolacija
zagrijača vode do 1 000 l nazivnog
sadržaja – zahtjevi i ispitivanje
Tehnička pravila za instaliranje spremnika tople vode (izbor) u Njemačkoj
VOB: Pravilnik o javnom nadmetanju za izgradnju – dio C: Opći tehnički ugovorni uvjeti za izgradnju (ATV)
1.2
Alati, materijali i pomoćna sredstva
Za montažu i održavanje spremnika tople vode potrebni
su vam standardni alati iz područja plinskih i vodovodnih
instalacija.
Osim toga će se ukazati potrebnim:
– Buderus uređaj za transport kotlova ili kolica s
nateznom trakom
– usisavač za mokro/suho usisavanje, za čišćenje
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
3
2
2
Sigurnost
Sigurnost
Ove upute za montažu i održavanje sadrže važne
informacije o sigurnoj i stručnoj montaži, stavljanju u
pogon i održavanju grijača vode sa spremnikom
Logalux HT/HC/H70 W (u daljnjem tekstu nazvan
"Spremnik tople vode")
Upute za popravak namijenjene su instalaterima, koji –
zahvaljujući svom stručnom znanju i iskustvu –
posjeduju znanje u ophođenju s instalacijama grijanja te
plinskim instalacijama.
2.3
Pridržavajte se ovih uputa
OPASNOST PO ZDRAVLJE
UPOZORENJE!
z Montirajte i očistite spremnik tople
vode, higijenski besprijekorno prema
stanju tehnike.
z Informirajte korisnika o korištenju spremnika tople
vode i posebno ga uputite u sigurnosno-tehničke
točke.
z Predajte korisniku na čuvanje upute za montažu i
održavanje.
ŠTETE NA INSTALACIJI
zbog nestručne montaže.
OPREZ!
2.1
Pravilna uporaba
Spremnici tople vode Logalux HT/HC/H70 W predviđeni
su za zagrijavanje i spremanje pitke vode. Za pitku vodu
vrijede zahtjevi uredbe o pitkoj vodi.
od manjkavog čišćenja i održavanja.
OPREZ!
Struktura uputa
z Čišćenje i održavanje trebate izvoditi
svake dvije godine.
z Odmah otklonite nedostatke kako bi se
izbjegle štete.
Razlikuju se dva stupnja opasnosti koja su označena
riječima upozorenja :
UPOZORENJE!
z Kod izvođenja i pogona spremnika
tople vode pridržavajte se tehničkih
pravila, kao i propisa građevnog
nadzora i zakonskih propisa.
ŠTETE NA SPREMNIKU
Spremnici tople vode smiju se grijati samo s ogrjevnom
vodom i raditi samo u zatvorenim instalacijama grijanja.
2.2
Zbog neuredno izvedenih radova montaže
i održavanja, pitka voda se može zaprljati.
OPASNOST PO ŽIVOT
UPUTA ZA KORISNIKA
Označava moguću opasnost koja bi
proizašla od proizvoda, koja bi bez
dovoljno brige mogla dovesti do teških
ozljeda ili čak do smrtnog slučaja.
Koristite samo originalne rezervne dijelove
tvrtke Buderus. Za štete koje bi nastale od
dijelova koje nije isporučio Buderus,
Buderus ne može preuzeti nikakvo
jamstvo.
OPASNOST OD OZLJEDA/
OŠTEĆENJA INSTALACIJE
OPREZ!
Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju
koja bi mogla dovesti do srednjih ili manjih
ozljeda ili do materijalnih šteta.
UPUTA ZA KORISNIKA
Ovdje možete dobiti savjete za korisnika
za optimalno korištenje i podešavanje
uređaja, kao i ostale korisne informacije.
4
2.4
Zbrinjavanje u otpad
z Ambalažu spremnika tople vode zbrinite na ekološki
prihvatljiv način.
z Spremnik tople vode koji se mora zamijeniti treba na
ekološki prihvatljiv način zbrinuti na za to odobrenom
mjestu.
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Opis proizvoda
3
3
Opis proizvoda
Spremnici tople vode Logalux HT/HC/H70 W su
tvornički kompletno sastavljeni i spremni za priključak.
3
4
Osnovni sastavni dijelovi spremnika tople vode su:
2
– Posuda spremnika sa zaštitom od korozije
Katodna zaštita od korozije sastoji se od higijenske
termoglazure i dodatne katodne zaštite
magnezijskom anodom (sl. 1, poz. 2).
Preko revizionog otvora (sl. 1, poz. 4) spremnik tople
vode može se optički ispitati.
– Plašt s toplinskom izolacijom (sl. 1, poz. 1)
Toplinska izolacija sastoji se od elemenata
polistirola-tvrde pjene.
– Tobolac za temperaturni senzor
Temperaturni osjetnik priključen u tobolcu (sl. 1,
poz. 3) zadužen je za regulaciju instalacije grijanja,
aktualnu temperaturu tople vode te regulira željenu
temperaturu.
– Izmjenjivači topline od glatkih cijevi
Izmjenjivač topline od glatkih cijevi (sl. 2, str. 6)
prenosi toplinsku energiju s kružnog toka grijanja na
pitku vodu u posudi spremnika. Sadržaj spremnika
će se jednolično temperirati.
1
Sl. 1
Spremnik tople vode HT/HC/H70 W
Poz. 1: Plašt s toplinskom izolacijom
Poz. 2: Magnezijeva anoda
Poz. 3: Tobolac za senzor temperature
Poz. 4: Revizioni otvor
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
5
Tehnički podaci
4
4
Tehnički podaci
4.1
Dimenzije i priključci
1
AW1
VS MW EK1 RS
2
3
Sl. 2
1
Dimenzije i priključci (mjere u mm)
Kod priključka odozgo
AW:
VS:
MW:
Izlaz tople vode
Polazni vod spremnika
Mjerno mjesto za osjetnik regulacije temperature tople
vode u kotlu
Ulaz hladne vode
EK:
Tip
RS: Povratni vod spremnika
Poz. 1: Magnezijeva anoda
Poz. 2: Tipska pločica
Poz. 3: Pražnjenje (EL) pribor
Sadržaj spremnika u l
AW
VS
RS
EK
Visina H1 u mm
Težina2 u kg
70
R¾
R¾
R¾
R¾
850
50
HT70 W
HC70 W
H70 W
Tab. 2
Dimenzije i priključci
1
uklj. Poklopac oplate, bez vijčanih stopica.
2
Bez sadržaja, uključ. ambalažu.
4.2
Granice sigurnosti
Dozvoljene
maksimalne
vrijednosti
ŠTETE NA SPREMNIKU
zbog prekoračenja graničnih vrijednosti.
OPREZ!
6
z Zbog sigurnosno tehničkih razloga
održavajte granične vrijednosti iz
tablice.
Temperatura
Radni
pretlak 2
°C
bar
Ogrjevna voda
110
61
Topla voda
95
10
Tab. 3
Granice osiguranja spremnika tople vode
1
Ovisno o integraciji u instalaciju grijanja, potrebno je pojedinačno
osiguranje (sigurnosni ventil, membranska ekspanzijska posuda).
2
Radni i ispitni tlakovi su pretlaci.
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Transport spremnika tople vode
5
5
Transport spremnika tople vode
UPUTA ZA KORISNIKA
z Spremnik tople vode transportirajte do
prostorije za postavljanje po
mogućnosti kompletno zapakiran. Na
taj je način on optimalno zaštićen za
transport.
Spremnik tople vode transportirati na paleti
Za transport spremnika tople vode koristite prikladno
pomoćno sredstvo (npr. Buderus kolica za kotao ili
kolica za vreće sa nateznom trakom). Osigurajte
spremnik tople vode kod transporta od prevrtanja.
z Kolica za kotao (sl. 3, poz. 1) prisloniti na stražnju
stranu zapakiranog spremnika tople vode.
z Spremnik tople vode s nateznom trakom osigurati na
kolicima za kotao.
1
z Spremnik tople vode transportirati do mjesta za
postavljanje.
z Ukloniti kartonsku ambalažu i jastuk poklopca
(stiropor).
UPUTA ZA KORISNIKA
Kolica za kotao možete naručiti kod našeg
predstavništva.
Sl. 3
Transport spremnika tople vode s kolicima za kotao
Poz. 1: Kolica za kotao
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
7
6
Montaža spremnika tople vode
6
Montaža spremnika tople vode
6.1
Vrste postavljanja
B
A
2
1
2
1
1
Sl. 4
Postavljanje spremnika tople vode (shematski prikaz) (mjere u mm)
Poz. 1: Spremnik tople vode
Poz. 2: Kotao
Spremnik tople vode možete postaviti na dva različita
načina:
– A: obješenog na zidu, ispod kotla (priključak gore).
– B: obješenog na zidu, pokraj kotla (priključak dolje).
Pri tome se držite na slici 4 prikazanih razmaka.
ŠTETE NA SPREMNIKU
od smrzavanja.
OPREZ!
8
z Prostorija za postavljanje mora biti
suha i sigurna od smrzavanja.
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Montaža spremnika tople vode
6.1.1 Obješenog na zidu, montirajte ispod kotla
(priključak gore).
A
1
2
ŠTETE NA INSTALACIJI
OPREZ!
6
zbog nedovoljne nosivosti zida za
pričvršćenje
z Prije montaže provjerite na zidu, da li je
ovaj nosiv (težina spremnika od 130 kg
i težina kotla).
Isporučene tiple za pričvršćenje možete primijeniti samo
za pune zidove.
UPUTA ZA KORISNIKA
Sl. 5
Pozicija spremnika tople vode određuje
visinu kombinacije kotao-spremnik.
Poz. 1: Libela
Objesite spremnik tople vode (priključak gore)
Poz. 2: Montažna konzola
Ukoliko želite priključiti slavinu za
pražnjenje, razmak od tla mora iznositi
najmanje 60 mm.
Montaža na zidu
z Kod zidne montaže označiti rupe za tiple (sl. 5).
z Izbušite rupe za tiple Ø 10, stavite u njih univerzalne
tiple i montažnu konzolu pričvrstite u vodoravni
položaj s dva šesterokutna vijka i podložnim
pločicama.
z Posudu spremnika prema priključku gore, s oba
izreza objesite na kuke montažne konzole (sl. 5).
Montaža uronjene cijevi
z Kratku uronjenu cijev odozgo utisnite u AW (sl. 6,
poz. 1).
2
A
1
4
z Dugu uronjenu cijev odozgo utisnite u EK (sl. 6,
poz. 2).
Sl. 6
3
Montaža uronjenje cijevi (priključak gore)
Poz. 1: Izlaz tople vode (AW)
Poz. 2: Ulaz hladne vode (EK)
Poz. 3: Povratni vod spremnika (RS)
Poz. 4: Polazni vod spremnika (VS)
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
9
6
Montaža spremnika tople vode
6.1.2 Obješenog na zidu, montirajte pokraj kotla
(priključak dolje)
B
1
2
ŠTETE NA INSTALACIJI
OPREZ!
zbog nedovoljne nosivosti zida za
pričvršćenje
z Prije montaže provjerite na zidu, da li je
ovaj nosiv (težina spremnika od 130 kg
i težina kotla).
Isporučene tiple za pričvršćenje možete primijeniti samo
za pune zidove.
Montaža na zidu
z Kod zidne montaže označiti rupe za tiple (sl. 7).
z Izbušite rupe za tiple Ø10, stavite u njih univerzalne
tiple i montažnu konzolu pričvrstite u vodoravni
položaj s dva šesterokutna vijka i podložnim
pločicama.
Sl. 7
Objesite spremnik tople vode (priključak dolje)
Poz. 1: Libela
Poz. 2: Montažna konzola
z Posudu spremnika prema priključku dolje, s oba
izreza objesite na kuke montažne konzole (sl. 7).
Montaža uronjene cijevi
z Dugu uronjenu cijev odozdo utisnite u AW (sl. 8,
poz. 2).
B
z Kratku uronjenu cijev odozdo utisnite u EK (sl. 8,
poz. 1).
4
3
1
2
Sl. 8
Montaža uronjenje cijevi (priključak dolje)
Poz. 1: Ulaz hladne vode (EK)
Poz. 2: Izlaz tople vode (AW)
Poz. 3: Povratni vod spremnika (RS)
Poz. 4: Polazni vod spremnika (VS)
10
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Montaža spremnika tople vode
6.2
6
Instaliranje vodova pitke vode
Molimo pridržavajte se slijedećih uputa za priključak
spremnika tople vode na cjevovodnu mrežu. Ove su
upute važne za nesmetani pogon.
3
4
2
9 8
OPASNOST PO ZDRAVLJE
UPOZORENJE!
5
7
6
5
Zbog neuredno izvedenih radova montaže
može se zaprljati pitka voda.
z Spremnik tople vode montirajte
higijenski besprijekorno, prema
najnovijem stanju tehnike.
1
z Naknadno temeljito isperite spremnik
tople vode uključujući i cjevovode s
pitkom vodom.
10
Sl. 9
Instalacija prema DIN1988 (principna slika)
UPUTA ZA KORISNIKA
Poz. 1: Posuda spremnika
Za priključak na strani grijanja i vode,
priključni vodovi za kotao i spremnik se
mogu dobiti kao pribor koji Vam olakšava
instaliranje.
Poz. 2: Odzračni ventil
Poz. 3: Zaporni ventil s ventilom za pražnjenje
Poz. 4: Sigurnosni ventil
Poz. 5: Zaporni ventil
Poz. 6: Redukcijski ventil za tlak (u slučaju potrebe)
ŠTETE NA INSTALACIJI
od propusnih priključaka.
OPREZ!
z Priključne vodove instalirajte bez
upetosti.
z Pazite da se savitljiva crijeva ne
pregibaju oštro i da se ne suču.
z Vodove pitke vode instalirati i opremiti prema
važećim normama i smjernicama. U Njemačkoj
spremnik tople vode morate instalirati prema
DIN1988 i DIN4753.
Poz. 7: Ispitni ventil
Poz. 8: Element za sprječavanje povratnog strujanja
Poz. 9: Manometarski priključni nastavak
(od 1000 l sadržaja propis)
Poz. 10: Slavina za pražnjenje (pribor)
AW:
Izlaz tople vode
EK:
Ulaz hladne vode
EL:
Slavina za pražnjenje
z U vod za pražnjenje ne ugrađivati nikakve cijevne
lukove, kako bi se omogućilo ispuštanje mulja.
6.2.1 Sigurnosni ventil (na mjestu instaliranja)
z Na sigurnosni ventil treba staviti natpis sa sljedećom
obavijesti:
"Ne zatvarati ispušni vod. Tijekom grijanja može
zbog sigurnosnih razloga izlaziti voda".
Promjer
priključka
najmanje
z Presjek ispušnog voda tako položite da on barem
odgovara izlaznom presjeku sigurnosnog ventila
(tab. 4).
z Pogonsku sigurnost sigurnosnog ventila trebate
povremeno kontrolirati odzračivanjem.
DN 15
Tab. 4
Nazivni sadržaj
vodenog
prostora
Maks. učinak
grijanja
l
kW
do 200
75
Dimenzioniranje ispušnog voda prema DIN4753
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
11
6
Montaža spremnika tople vode
6.2.2 Ispitivanje nepropusnosti
z Sve priključke i magnezijevu anodu trebate
kontrolirati na nepropusnost.
z Svi vodovi i priključci trebaju biti montirani bez
napetosti.
6.3
Montaža senzora temperature tople
vode
Senzor temperature tople vode montirajte za mjerenje i
nadzor temperature tople vode na spremniku tople
vode, iz opsega isporuke priključnog kompleta
spremnika (pribor). Za to je predviđeno mjerno mjesto
MV (sl. 2, str. 6).
1
Električnu instalaciju senzora temperature tople vode
možete naći u podlogama priloženim uz regulacijski
uređaj, odnosno kotao.
2
3
z Senzor (sl. 10, poz. 2) i vod senzora stavite u vodeću
žicu (sl. 10, poz. 1).
z Vod senzora s vodećom žicom uvucite do graničnika
u tobolac (sl. 10, poz. 3).
z Vod senzora voditi do kotla odnosno regulacijskog
uređaja, a kod toga prema potrebi izvesti vlačno
rasterećenje. Ovaj vod ne smije dodirivati zagrijane
dijelove kotla.
Sl. 10
Montaža senzora temperature tople vode
Poz. 1: Vodeća žica
UPUTA ZA KORISNIKA
Poz. 2: senzor
Poz. 3: Tobolac
Električni priključak senzora temperature
možete naći u isporučenoj spojnoj shemi.
12
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Stavljanje u pogon i stavljanje izvan pogona
7
Stavljanje u pogon i stavljanje izvan pogona
7.1
Stavljanje u pogon spremnika tople vode
7
Prije stavljanja u pogon spremnika tople vode trebate ga
ispitati na nepropusnost, kako se tijekom pogona ne bi
pojavila propusna mjesta.
1
UPUTA ZA KORISNIKA
1
z Ispitivanje nepropusnosti spremnika
tople vode izvodite isključivo s pitkom
vodom. Ispitni tlak na gradilištu smije
na strani vode iznositi maksimalno 10
bar pretlaka.
2
z Za odzračivanje spremnika tople vode otvoriti
odzračni ventil (sl. 11, poz. 1) ili izljevnu slavinu na
najvišem mjestu.
z Za punjenje spremnika tople vode otvoriti zaporni
ventil za ulaz hladne vode EK (sl. 11, poz. 2).
z Prije zagrijavanja provjeriti jesu li kotao, spremnik
tople vode i cjevovodi napunjeni vodom. Pri tome
otvorite odzračni ventil (sl. 11, poz. 1).
z Sve priključke, cjevovode i otvor za čišćenje ispitajte
na nepropusnost.
Sl. 11
Instalacija prema DIN1988 (principna slika)
Poz. 1: Odzračni ventil
Poz. 2: Zaporni ventil za ulaz hladne vode
AW:
Izlaz tople vode
EK:
Ulaz hladne vode
EL:
Slavina za pražnjenje
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
13
7
7.2
Stavljanje u pogon i stavljanje izvan pogona
Upute za pogon
OPREZ!
7.3
Upute za stavljanje izvan pogona
ŠTETE NA SPREMNIKU
ŠTETE NA SPREMNIKU
Ako sigurnosni ventil zatvorite, spremnik
tople vode bi se mogao uništiti zbog
nedozvoljeno visokog tlaka.
Ako spremnik tople vode jednom treba
ostati ispražnjen više dana, zbog zaostale
vlage mogu se pojaviti mjesta korozije.
z Ispušni vod sigurnosnog ventila sl. 9,
str. 11) mora biti uvijek otvoren.
OPREZ!
z Dobro osušite unutrašnjost
(n. pr. vrućim zrakom) i ostavite
otvoren revizioni otvor.
Uputite u to korisnika instalacije, da
– ispušni vod sigurnosnog ventila
(sl. 9, str. 11) mora uvijek ostati otvoren.
– pogonsku ispravnost sigurnosnog ventila treba
povremeno kontrolirati odzračivanjem.
– kod ponavljanog reagiranja sigurnosnog graničnika
temperature (STB) na kotlu, treba o tome obavijestiti
instalatera.
UPUTA ZA KORISNIKA
Informacije o rukovanju (npr. namještanju
temperature tople vode) nalaze se u
uputama za rukovanje regulacijskim
uređajem.
14
U slučaju dulje odsutnosti korisnika instalacije
(n. pr. tijekom godišnjeg odmora), preporučujemo:
z stavljanje u pogon spremnika tople vode.
z aktiviranje funkcije godišnjeg odmora na
regulacijskom uređaju (ili biranje najniže temperature
tople vode).
Ako se spremnik tople vode jednom mora staviti izvan
pogona, kod ponovnog stavljanja u pogon treba se
pridržavati važećih propisa za higijenu u instalacijama
pitke vode (ispiranje cjevovoda).
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Održavanje
8
8
Održavanje
Općenito se u razmacima od maks. dvije godine
preporučuje ispitivanje i čišćenje spremnika tople vode
od strane stručnjaka. Upoznajte s time korisnika
instalacije.
U slučaju nepovoljnih uvjeta s vodom (tvrda do vrlo tvrda
voda), u kombinaciji s visokim temperaturnim
opterećenjima, treba odabrati kraće intervale.
ŠTETE NA SPREMNIKU
od manjkavog čišćenja i održavanja.
OPREZ!
z Čišćenje i održavanje trebate izvoditi
svake dvije godine.
z Odmah otklonite nedostatke da bi se
izbjegle štete!
8.1
Priprema spremnika tople vode za čišćenje
z Isključite instalaciju grijanja sa električnog napajanja.
2
z Ispraznite spremnik tople vode. U tu svrhu zatvorite
zaporni ventil za ulaz hladne vode EK i otvorite
slavinu za pražnjenje EL (sl. 9, str. 11). Za
odzračivanje otvorite ventil za odzračivanje ili otvorite
izljevnu slavinu na najvišem mjestu.
3
1
z Skinite poklopac za zatvaranje magnezijeve anode
(sl. 12, poz. 1).
z Odvrnite magnezijevu anodu (sl. 12, poz. 2).
z Kontrolirajte magnezijevu anodu i brtvu. Po potr.
zamijenite magnezijevu anodu (kod razgradnje
anode od 15 - 10 mm Ø), vidi poglavlje 8.2 "Kontrola
magnezijeve anode", str. 16 i pog. 8.3 "Zamjena
magnezijeve anode", str. 17.
z Skinite poklopac za zatvaranje revizionog otvora
(sl. 12, poz. 3), a iz revizionog otvora odvijte čep
(sl. 12, poz. 4) i provjerite, po potr. zamijenite
z Provjerite i očistite unutrašnjost spremnika tople
vode.
4
Sl. 12
Priprema za čišćenje
Poz. 1: Poklopac za zatvaranje magnezijeve anode
Poz. 2: Magnezijeva anoda
Poz. 3: Revizioni otvor
Poz. 4: Čep revizionog otvora
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
15
8
Održavanje
ŠTETE NA INSTALACIJI
od oštećene unutarnje površine.
OPREZ!
z Za čišćenje unutrašnjosti spremnika
tople vode ne koristite tvrde,
oštrobridne predmete.
z Ponovno zabrtvite magnezijevu anodu (sl. 12,
poz. 2).
z Ponovno zabrtvite čep revizionog otvora (sl. 12,
poz. 4).
z Instalaciju grijanja stavite u pogon.
z Sve navojne spojne komade ispitajte na
nepropusnost.
z Montirajte oba poklopca za zatvaranje.
8.2
Kontrola magnezijeve anode
Magnezijeva anoda je žrtvena anoda koja se troši tokom
pogona spremnika tople vode. Ona se mora kontrolirati
najkasnije nakon dvije godine, mjerenjem promjera
magnezijeve anode.
z Skinite poklopce za zatvaranje, ukoliko to nije već
prije učinjeno.
z Šesterokut (sl. 13, poz. 1) magnezijeve anode
otpustiti okastim ključem SW32.
z Odviti magnezijevu anodu (sl. 13, poz. 2).
z Magnezijevu anodu kontrolirajte na njenu
razgradnju. Zamijenite magnezijevu anodu kada se
promjer smanji na cca. 15 – 10 mm.
1
UPUTA ZA KORISNIKA
2
Površina magnezijevih štapova ne smije
doći u dodir s uljem ili mašću. Pazite na
čistoću.
16
UPUTA ZA KORISNIKA
Sl. 13
Ako je magnezijeva anoda još upotrebljiva,
tada je kod ugradnje treba ponovno
zabrtviti prikladnim brtvenim sredstvom
(npr. konoplja ili teflonska traka).
Poz. 1: Šesterokut
Zamjena magnezijeve anode
Poz. 2: Magnezijeva anoda
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Održavanje
8.3
8
Zamjena magnezijeve anode
z Ako je magnezijeva anoda istrošena, ugradite novu
kako je prikazano na sl. 13, str. 16.
z Nakon radova održavanja stavite u pogon spremnik
tople vode (vidi poglavlje 7.1 "Stavljanje u pogon
spremnika tople vode", str. 13).
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
17
Beleške
18
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
Beleške
Spremnik za pripremu tople vode Logalux HT/HC/H70W - Zadržano pravo na promjene na osnovu tehničkih poboljšanja!
19
Robert Bosch d.o.o
Poslovno područje Buderus
Ul. Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01/295 80 91
Fax: 01/295 80 80
Download

Upute za montažu i održavanje Spremnik za pripremu