1.
Naziv programa
Aktivnosti I obaveze zdravstvenih radnika u vanrednim stanjima i situacijama
2.
Vrsta programa
Test
3.
Korisnici (kome je namenjen)
Lekari
4.Organizator
Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković” Beograd
http://www.vmsmmilankovic.edu.rs/index.php
5.Autor
Prof. dr Dragoljub Đokić
6.
Ciljevi programa
Cilj ovog programa KME je upoznavanje lekara sa svim aspektima vanrednih stanja i situacija, sa modelom brzog reagovanja
zdravstvenog sistema i lokalne zajednice, osposobljavanje da razumeju i primene mere za prevenciju ili suzbijanje posledica vanrednog stanja, značajem povezanosti i koordinacije različitih sektora, komunikacijama u oklonostima vanrednih stanja i situacija.
7.
Kratak sadržaj
Vanredna stanja mogu nastati u slučaju prirodnih katastrofa (zemljotresa i pojava poplava, odrona, klizišta, ekstremnih vrućina
i hladnoća, suša, požara, udara groma, snežnih mećava i lavina) i kao posledica naglih klimatskih promena, zbog globalnog zagrevanja planete.
Vanredne situacije nastaju dejstvom čoveka (nesreće, ratovi, namerne zloupotrbe hemijskih i bioloških sredstava).
Lekari treba da budu upoznati sa svim relevantnim javno-zdravstvenim aspektima vanrednih stanja i situacija, koje po svojoj definiciji zahtevaju multisektorski i multidisciplinarni odgovor (pristup u reagovanju). Lekari treba da poznaju odlike bioterorističkog
i hemijskog akta, oružje koje se koristi u te svrhe, akutne posledice po zdravlje i potrebe za zaštitom, mere koje treba preduzeti
na državnom nivou i nivou lokalne zajednice u prvih 24 sata po nastanku vanrednog stanja i situacije i kasnije, u cilju smanjivanja nepovoljnih efekata na zdravstveno stanje stanovništva - organizacionu strukturu i aktivnosti zdravstvenog sistema, kao i
ulogu svoje ustanove u vanrednim stanjima i situacijama, strukturu i funkcionisanje komandnog lanca u vanrednim situacijama,
postupaka komunikacije u stručnom i medijskom okruženju, sadržajem i značajem povezivanja i koordinacije različitih sektora i
aktivnosti u okviru sistema javnog zdravlja.
Učesnici kursa će steći znanja o aktivnostima i merama za sprečavanje hemijskih i bioloških akcidenata, prepoznavanje i reagovanje u cilju smanjenja štetnog uticaja, kao i o procedurama i zakonskim obavezama u otkrivanju rizika i merama suzbijanja, u
cilju smanjivanja nepovoljnih efekata vanredne situacije po zdravlje ugroženog stanovništva.
8.Literatura
1. Đokić D. i saradnici. Narodno zdravlje u teoriji i praksi. PRIPRAVNOST I REAGOVANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA I LOKALNE
ZAJEDNICE U VANREDNIM SITUACIJAMA. Monografija. Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2010.
Poglavlja u monografiji:
1. ZNAČAJ VANREDNIH SITUACIJA ZA NARODNO ZDRAVLJE, strane 13-16.
2. BIOTERORIZAM KAO VANREDNA SITUACIJA U NARODNOM ZDRAVLJU, strane 17-26.
3. KONTROLA MIKROBIOLOŠKIH OPASNOSTI: NADZOR U POPULACIJI, BEZBEDNOST SPROVEDENIH MERA PREVENCIJE I ULOGA
MIKROBIOLOŠKIH LABORATORIJA U NADZORU, strane 34-46.
4. PROCENJIVANJE RIZIKA PO NARODNO ZDRAVLJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM, strane 47-58.
5. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI ASPEKTI VANREDNIH SITUACIJA, ORGANIZACIONE STRUKTURE I AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG SISTEMA, strane 60-68.
6. GLOBALNA PRETNJA OD BIOTERORISTIČKOG AKTA, NEOPHODNE AKTIVNOSTI NA DRŽAVNOM I LOKALNOM NIVOU ZAJEDNICE,
strane 70-75.
7. PANDEMIJA KAO VANREDNA SITUACIJA, AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG SISTEMA I LOKALNE ZAJEDNICE, strane 77-88.
8. HEMIJSKI AKCIDENTI I AKTIVNOSTI U SUZBIJANJU POSLEDICA PO NARODNO ZDRAVLJE, strane 90-100.
9. EPIDEMIOLOŠKI NADZOR, RANO OTKRIVANJE I HITNO REAGOVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA, MERE VANREDNE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA ADEKVATNE RIZIKU, strane 102-108.
9.
Kurs akreditovan dana
17. 05.2012.
10.
Broj akreditacije
A-1-1835/2012
11.
Akreditacija validna do
17. 05.2013.
12.
Cena testa
1.500 rsd
13.
Broj pitanja u testu
50
14.
Dužina trajanja rešavanja testa
6 sati za učenje, 2 sata za rešavanje testa
Download

Kliknite ovde za više informacija