Download

křehkost vyššího věku a sarkopenie jako její důležitá komponenta