Objem a jeho měření
Jak určujeme množství látky v
tělese?
1. Těleso zvážíme –
zjistíme hmotnost.
2. Jak ale určíš množství
benzínu, které si řidič
koupil u benzínové
pumpy?
Objem
• Každé těleso má určité rozměry
• Zaujímá určitý prostor
• Velikost tohoto prostoru vyjadřuje odvozená
fyzikální veličina = OBJEM
výška
KVÁDR
V=a.b.c
šířka
délka
Jednotka
V=a.a.a
KRYCHLE
Bude-li délka hrany 1 metr, vypočítáme objem :
V = 1 metr . 1 metr . 1 metr
píšeme m3
čteme „metr krychlový“
Objem
• Odvozená fyzikální veličina
• Značka ………………………….V
• Základní jednotka ……………..m3
Decimetr krychlový
m3 je však pro většinu běžných potřeb jednotka velká
používáme menší jednotku – dm3
1m3 = 1m . 1m . 1m = 10dm . 10dm . 10dm = 1000dm3
1m3 = 1000dm3
m3
dm3
Jednotky objemu
• V jakých jednotkách měříme objem benzínu v
nádrži?
• v litrech
• U jakých látek ještě měříme objem v litrech?
borůvky
mléko
olej
Litry
objem měříme v litrech
často u látek tekutých,
polotekutých a sypkých
Benzín, zemina, rozdělaný
beton, líh, petrolej,
Jednotky objemu
jednotka
značka
krychlový
metr
m3
1m3 = 1 000 l
l
1 l = 1000 ml
litr
mililitr
ml
převody
1m3 = 1000 dm3
1 l = 1 dm3 =
0,001 m3
1 ml = 0,001 l 1 ml = 0,001 dm3
Měření objemu
• Odměrné nádoby
– K měření jednoho
objemu – kádinky
– K měření více
objemů –
odměrné válce
Zásady měření objemu
• Zjistíme nejmenší
dílek a rozsah válce
• Válec stojí na
vodorovné podložce
• Díváme se s okem v
rovině hladiny
• Hladina je zakřivena,
čteme údaj podle
rovné části hladiny
Lze změřit objem těles pevných
odměrným válcem?
• Těleso musí být zcela
ponořeno
• Nesmí zůstat v tělese
bublinky vzduchu
• Těleso se nesmí
rozpouštět
• Voda po ponoření
nesmí stoupnout nad
stupnici
Můžeme využít odměrná válec k
měření objemů těles plynných?
• Válec naplníme vodou, ucpeme hrdlo
• Obrátím do akvária s trochou vody
• Pomocí hadičky vpustíme vzduch
Zkus změřit vitální kapacitu plic
• Výroba odměrného válce
• Průhledný kanystru
• Vytvořit stupnici (např. přiléváním 200 ml
vody)
• Plný vody ponořit do umyvadla, otočit
dnem vzhůru
• Hadičkou vdechnout objem vzduchu v
plicích
Vitální kapacita plic
• =maximální množství vzduchu, který vydechnete po
maximálním nádechu.
• Absolutní hodnota vitální kapacity je u mužů 5.000 5.300 ml a u žen 3.200 - 3.300 ml vzduchu.
• Naměřená hodnota závisí na věku, tělesná výšce,
tělesné hmotnosti, zdatnosti, zdravotním stavu
Zápis
• Objem je část prostoru vyplněná tělesem.
• Pomocí objemu se někdy určuje množství látky v
tělesech kapalných, polotekutých a sypkých.
• Jednotkou objemu je krychlový metr (m3), . litr,
mililitr.
• Objem těles se měří odměrnými nádobami nebo
odměrnými válci.
• Objem těles pevných pravidelného tvaru se dá
vypočítat.
Otázky a úkoly
1. Prohlédni si doma nákup a
na obalech zboží zjisti, u
kterých látek je množství
určeno hmotností a u
kterých objemem.
2. Naber vodu do sklenice,
odhadni její objem a ten
pak změř odměrným
válcem.
Download

Objem a jeho měření