MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
1/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Engleski jezik
2
0
2
2
Filozofija
1
0
1
1
Hemija
4
0
4
4
Istorija
0
0
0
3
Likovna kultura
0
0
0
1
Muzička kultura
0
0
0
1
Sociologija
0
0
0
1
Srpski jezik
0
0
0
1
Likovna kultura
0
0
0
3
Matematika
0
0
0
17
Administracija - Pomoćni radnik
0
0
0
20
Engleski jezik
0
0
0
9
Stručni - Ekonomija - Ekonomska
0
0
0
12 geografija
Stručni - Ekonomija - Ekonomska
0 predmeta
0
0
20 grupa
Stručni - Ekonomija - Ekonomska
0 predmeta
0
0
5 grupa
Stručni - Ekonomija - Komercijalno
0
0 robe0
12 poznavanje
Filozofija
0
0
0
2
Hemija
0
0
0
6
Praktična nastava - Ugostiteljstvo
0
0
0
6 - Kuvarstvo
Stručni - Blok nastava-kuvarstvo
0
0
0
7
Stručni - Blok nastava-usluživanje
0
0
0
5
Stručni - Ekonomija - Komercijalno
0
0 robe0
4 poznavanje
Stručni - Ekonomija - Poznavanje
0
0
4 robe0
Filozofija
0
0
0
6
Fizika
0
0
0
20
Italijanski jezik
0
0
0
8
Srpski jezik
6
0
6
6
Matematika
0
0
0
8
Nemački jezik
2
0
2
2
Istorija
0
0
0
8
Istorija
0
0
0
4
Fizičko vaspitanje
12
0
12
12
Fizičko vaspitanje
0
0
0
8
Hemija
0
0
0
10
Italijanski jezik
0
0
0
16
0
0
0
3
1
1
1
1
3
17
20
9
12
20
5
12
2
6
6
7
5
4
4
6
20
8
0
8
0
8
4
0
8
10
16
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Aleksinac
Aleksinačka gimnazija
Ekonomska škola, Kuršumlija Kuršumlija
Ekonomska škola, Kuršumlija Kuršumlija
Niš
Ekonomska škola, Niš
Niš
Ekonomska škola, Niš
Niš
Ekonomska škola, Niš
Niš
Ekonomska škola, Niš
Niš
Ekonomska škola, Niš
Niš
Ekonomska škola, Niš
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Pirot
Ekonomska škola, Pirot
Niš
Gimnazija "Bora Stanković", Niš
Niš
Gimnazija "Bora Stanković", Niš
Niš
Gimnazija "Bora Stanković", Niš
Niš
Gimnazija "Bora Stanković", Niš
Gimnazija "Deveti maj", Niš Niš
Gimnazija "Deveti maj", Niš Niš
Gimnazija "Deveti maj", Niš Niš
Gimnazija "Deveti maj", Niš Niš
Niš
Gimnazija "Svetozar Marković",
Niš
Niš
Gimnazija "Svetozar Marković",
Niš
Niš
Gimnazija "Svetozar Marković",
Niš
Niš
Gimnazija "Svetozar Marković",
Niš
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Ivan Milosavljević,
Engleski jezik, 2, Poljoprivredna škola,
2 Aleksinac
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
Aleksa(na
Tokić,
Filozofija, 4, Poljoprivredna škola, Aleksinac
1 Nije moguće popuniti. Ne postoji
1 - Preuzimanjem
(na Dimitrijević,
neodređeno) Hemija, 14, Poljoprivredna škola,
Valentina
4 Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Nije moguće popuniti. Ne postoji
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Nije moguće popuniti. Ne postoji
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražili saglasnost za novo zapošl
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak radnika u penziju; odelje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak radnika u penziju; odelje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražili saglasnost za novo zapošl
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odeljenje van sedišta u Doljevcu
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak radnika u penziju; odelje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Škola nema stručno lice, a predm
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Višak časova
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Višak časova
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Višak časova
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
zaposleni otišao u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
6 preuzimanje iz Mašinske škole "1
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Raspisan konkurs, nije dobijena
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Aleksandra
Ilić, Nemački jezik, 2, Gimnazija "Bora Stanković",
Nišpreuzimanjem
2 Rešeno
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predlog - Slobodan Veselinović P
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predlog - Vojin Nikitović ETŠ MS
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
12 časova iz OŠ Ra
Milisav(na
Petrović,
Fizičko vaspitanje, 12, OŠ "Ratko Vukičević",
Niš
12 Preuzimanje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
penzija
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
penzija
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost Vlade Srbije
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
2/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Hemija
0
0
0
8
Biologija
0
0
0
20
Bugarski jezik
0
0
0
8
Fizičko vaspitanje
0
0
0
20
Geografija
0
0
0
20
Psihologija
0
0
0
6
Stručni - Pravo
0
0
0
4
Likovna kultura
0
0
0
10
Srpski jezik
0
0
0
9
Fizičko vaspitanje
0
0
0
8
Hemija
0
0
0
16
Matematika
0
0
0
5
Fizika
0
0
0
4
Matematika
0
0
0
13
Stručni - Građevinstvo - Geodezija
0
0
0
20
Engleski jezik
2
0
2
2
Engleski jezik
2
0
2
2
Stručni - Mašinstvo - Projektovanje
0
0 sistema
0
20 tehnoloških
Stručni - Mašinstvo - Projektovanje
0
0 sistema
0
2 tehnoloških
Stručni - Mašinstvo - Projektovanje
0
0 sistema
0
20 tehnoloških
Stručni - Saobraćaj - Organizacija
0
putnika
0
0
2 prevoza
Stručni - Saobraćaj - Organizacija
0
stvari
0
0
2 prevoza
Stručni - Saobraćaj - Organizacija
0
0 saobraćaja
0
4 železničkog
Stručni - Saobraćaj - Osnovi saobraćaja
0 i transporta
0
0
4
Stručni - Saobraćaj - Tehnologija
0 prevoza
0
0
2 robnog
Stručni - Saobraćaj - Tehnologija
0
0saobraćaja
0
2 železničkog
Stručni - Saobraćaj - Transportno
0 i špedicija
0
0
2 pravo
Stručni - Saobraćaj - Upotreba vučenih
0 vozila0
0
3
Stručni - Saobraćaj - Vozna sredstva
i 0vuča vozova
0
0
2
Filozofija
0
0
0
3
Likovna kultura
0
0
0
2
Sociologija
0
0
0
6
Fizika
0
0
0
14
Hemija
0
0
0
2
Stručni - Hemija - Analitička hemija
0
0
0
6
8
20
8
20
20
6
4
10
9
8
16
5
4
13
20
0
0
20
2
20
2
2
4
4
2
2
2
3
2
3
2
6
14
2
6
Babušnica
Gimnazija Babušnica
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Gimnazija Dimitrovgrad
Kuršumlija
Gimnazija Kuršumlija
Kuršumlija
Gimnazija Kuršumlija
Pirot
Gimnazija Pirot
Pirot
Gimnazija Pirot
Pirot
Gimnazija Pirot
Prokuplje
Gimnazija Prokuplje
Kuršumlija
Gimnazija, Kuršumlija
Niš
Građevinska tehnička škola "Neimar",
Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš
Mašinska škola, Niš
Niš Niš
Mašinska tehnička škola "15. maj",
Niš Niš
Mašinska tehnička škola "15. maj",
Niš Niš
Mašinska tehnička škola "15. maj",
Niš
Medicinska škola, Niš
Niš
Medicinska škola, Niš
Niš
Medicinska škola, Niš
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
sa nastavom i na bugarskom jez
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
sa nastavom i na bugarskom jez
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
sa nastavom i na bugarskom jez
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
sa nastavom i na bugarskom jez
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
2 sa nastavom na bugarskom jez
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Slobodni časovi - prelazak profes
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
Tijana (na
Pavlović,
Engleski jezik, 2, Medicinska škola, Niš
2 Rešeno sa Medicinskom školom
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
sa Pravno-poslovnom šk
Tijana (na
Pavlović,
Engleski jezik, 2, Pravno poslovna škola,
Niš
2 Rešeno
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
PKU
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Praktična nastava (vežbe)
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
3/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Stručni - Medicina - Dečija hirurgija
0
2 sa0negom0
Stručni - Medicina - Dečija neuropsihijatrija
0
sa
0 negom
0
2
Stručni - Medicina - Hirurgija sa8negom0
0
0
Stručni - Medicina - Infektologija
0
0
0
10sa negom
Stručni - Medicina - Laboratorijske
0
0
0
3 tehnike
Stručni - Medicina - Neuropsihijatrija
sa
0 negom
0
0
2
Stručni - Medicina - Oralna hirurgija
0
0
0
2
Srpski jezik
0
0
0
6
Stručni - Medicina - Ginekologija
0
0
0
15i akušerstvo
Stručni - Medicina - Hirurgija 16
0
0
0
Stručni - Medicina - Infektologija
0
0
0
10
Stručni - Medicina - Neuropsihijatrija
0
0
0
8
Stručni - Medicina - Pedijatrija 14
0
0
0
Istorija
1
0
1
1
Srpski jezik
3
0
3
3
Stručni - Muzika - Flauta
0
0
0
9
Stručni - Muzika - Gitara
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Gitara
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Harmonika 20
0
0
0
Stručni - Muzika - Harmonika 20
0
0
0
Stručni - Muzika - Harmonika 20
0
0
0
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Solo pevanje20
0
0
0
Stručni - Muzika - Violina
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Gitara
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Harmonika 20
0
0
0
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Solfeđo
0
0
0
20
Stručni - Muzika - Solfeđo
0
0
0
20
Istorija
0
0
0
10
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
0
20
Engleski jezik
0
0
0
8
2
2
8
10
3
2
2
6
15
16
10
8
14
0
0
9
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
8
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Medicinska škola, Prokuplje Prokuplje
Pirot
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Mlekarska škola, Pirot
Ivana Aranđelović,
Istorija, 2, Ekonomska škola, Pirot 1
Pirot
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Mlekarska škola, Pirot
Tanja Rančić,
Srpski jezik, 4, Ekonomska škola, Pirot 3
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Aleksinac
1 -Aleksinac
Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička osnovna škola "Vladimir
Đorđević",
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola "Kornelije Stanković",
Prokuplje
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola, Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Muzička škola, Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
Napomena
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Upražnjeno radno mesto usled o
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Upražnjeno radno mesto usled o
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Tražena saglasnost za novo zap
Prof.Slavoljub Zdravkovic je stek
Profesor Slobodan Vulović je od
Konkurs koji je raspiasan 2013 .
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
4/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
0
4
2
14
20
20
20
17
20
20
20
20
20
6
3
18
5
5
2
4
4
18
9
9
17
2
8
11
20
20
0
2
14
16
0
2
0
0
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
OŠ "Aca Sinadinović", Loćika Aleksinac
Niš
OŠ "Branislav Nušić", Donja Trnava
Babušnica
OŠ "Bratstvo", Zvonce
Niš
OŠ "Bubanjski heroji", Niš
Niš
OŠ "Bubanjski heroji", Niš
Niš
OŠ "Bubanjski heroji", Niš
Niš
OŠ "Car Konstantin", Niš
Niš
OŠ "Car Konstantin", Niš
Niš
OŠ "Car Konstantin", Niš
Niš
OŠ "Car Konstantin", Niš
Niš
OŠ "Car Konstantin", Niš
Niš
OŠ "Ćele kula", Niš
Niš
OŠ "Ćele kula", Niš
Niš
OŠ "Desanka Maksimović", Čokot
Niš
OŠ "Desanka Maksimović", Čokot
Aleksinac
OŠ "Desanka Maksimović", Katun
Aleksinac
OŠ "Desanka Maksimović", Katun
Aleksinac
OŠ "Desanka Maksimović", Katun
OŠ "Despot Stefan Lazarević",Babušnica
Babušnica
OŠ "Despot Stefan Lazarević",Babušnica
Babušnica
OŠ "Despot Stefan Lazarević",Babušnica
Babušnica
OŠ "Despot Stefan Lazarević",Babušnica
Babušnica
OŠ "Despot Stefan Lazarević",Babušnica
Babušnica
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
0
4
2
Podaci o školi
Opština
Ukupan broj rešenih
časova
Matematika
14
Razredna nastava
20
Razredna nastava
20
Razredna nastava
20
Srpski jezik
17
Razredna nastava
20
Razredna nastava
20
Administracija - Sektretar škole20
Geografija
20
Razredna nastava
20
Biologija
6
Likovna kultura
3
Matematika
18
Nemački jezik
5
Srpski jezik
5
Hemija
2
Nemački jezik
4
Francuski jezik
4
Izborni - Građansko vaspitanje18
Administracija - Bibliotekar
9
Engleski jezik
9
Srpski jezik
17
Engleski jezik
2
Istorija
8
Izborni - Verska nastava
11
Matematika
20
Matematika
20
Biologija
2
Biologija
2
Fizika
14
Hemija
16
Hemija
4
Računarstvo i informatika
2
Računarstvo i informatika
4
Računarstvo i informatika
2
Broj rešenih časova
(određeno)
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs koji je raspiasan 2013 .
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs koji je raspiasan 2013 .
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs koji je raspisan 2013. za
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Mesto je upražnjeno zbog odlask
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Mesto je upražnjeno zbog odlask
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Podnešen zahtev za penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predmet u postupku, čekamo sa
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predmet u postupku, čekamo sa
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Nastavnica koja je predavala pre
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Nastavnica istorije u avgustu 201
2 - Zamenom (na odeđeno)
Radni odnos na određeno vreme
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
1 - Preuzimanjem
(na Drobnjak,
neodređeno)
Valentina
Biologija, 2, OŠ "Svetislav Mirković
2 Nenad", Mala Plana
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
Dušica(na
Conić,
Hemija, 4, OŠ "Svetislav Mirković Nenad",
4 Mala Plana
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Dobrivoje
Perković, TIO, 4, OŠ "Svetislav Mirković Nenad",
Mala Plana
4
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
Zorica (na
Savić,
TIO, 2, OŠ "Svetislav Mirković Nenad", Mala
2 Plana
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
5/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
0
11
11
4
16
20
8
0
20
20
8
20
12
16
20
0
0
0
4
20
20
20
4
0
20
0
20
20
20
12
16
20
12
20
20
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
1
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Računarstvo i informatika
1
0
1
Fizičko vaspitanje
0
0
11
Fizičko vaspitanje
0
0
11
Hemija
0
0
4
Matematika
0
0
16
Stručni - Defektolog-oligofrenolog,
0 raz.0nas.
20 spec.
TIO
0
0
8
Razredna nastava
20
0
20
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
20
Stručni - Muzika - Klavir
0
0
20
Fizika
0
0
8
Izborni - Verska nastava
0
0
20
Matematika
0
0
12
Ruski jezik
0
0
16
Razredna nastava
0
0
20
Fizika
2
0
2
Geografija
1
0
1
Istorija
1
0
1
Nemački jezik
0
0
4
Razredna nastava
0
0
20
Razredna nastava
0
0
20
TIO
0
0
20
TIO
0
0
4
Administracija - Pedagog
0
0
0
Razredna nastava
0
0
20
Vaspitač
0
0
Srpski jezik
0
0
20
Razredna nastava
0
0
20
Razredna nastava
0
0
20
Matematika
0
0
12
Srpski jezik
0
0
16
Srpski jezik
0
0
20
Srpski jezik
0
0
12
Razredna nastava
0
0
20
Razredna nastava
0
0
20
Ukupan broj rešenih
časova
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Deveti oktobar", ProkupljeProkuplje
Zorica (na
Savić,
Računarstvo i informatika, 1, OŠ "Svetislav
1 Mirković Nenad", Mala Plana
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost komisije Vla
OŠ "Dobrila Stambolić", SvrljigSvrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost komisije Vla
OŠ "Dobrila Stambolić", SvrljigSvrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Izdvojeno odeljenje u Guševcu
OŠ "Dobrila Stambolić", SvrljigSvrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost komisije Vla
OŠ "Dobrila Stambolić", SvrljigSvrljig
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Dobrinka Bogdanović", Strelac
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Dobrinka Bogdanović", Strelac
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Preuzima se iz OŠ "Ćele Kula" OŠ "Dositej Obradović", Niš Niš
Sonja Cvetković,
Razredna nastava, 20, OŠ "Ćele kula",
20 Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Draguitin Gotuški", Pirot Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Draguitin Gotuški", Pirot Pirot
Kuršumlija 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Drinka Pavlović", Kuršumlija
Kuršumlija 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Drinka Pavlović", Kuršumlija
Kuršumlija 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Drinka Pavlović", Kuršumlija
Kuršumlija 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Drinka Pavlović", Kuršumlija
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Treće odeljenje boravka za drug
OŠ "Dušan Radović", Niš
Pirot
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Suzana(na
Nikolov,
Fizika, 3, Gimnazija Dimitrovgrad
2 Gimnazija Dimitrovgrad ---iz bibli
Pirot
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Vesna (na
Vidačić,
Geografija, 2, OŠ "Sveti Sava", Pirot 1 Preuzeta Vesna Vidačić iz S.Sav
Pirot
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Ivana Aranđelović,
Istorija, 2, Ekonomska škola, Pirot 1 Preuzeta Ivana Aranđelović iz Ek
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju-rešeno iz bibli
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju- rešeno tehno
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Radomir Stanković, učitelj, odlaz
OŠ "Dušan Radović", Pirot
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Dušan Radović", Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Penzija - stekla uslove na osnov
OŠ "Đura Jakšić", Jelašnica Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost za novo zapo
OŠ "Đura Jakšić", Jelašnica Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost za novo zapo
OŠ "Đura Jakšić", Jelašnica Niš
Dimitrovgrad 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak u penziju, januara tražen
OŠ "Hristo Botev", Dimitrovgrad
NišBanja
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
penzija
OŠ "Ivan Goran Kovačić", Niška
NišBanja
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
produženi boravak
OŠ "Ivan Goran Kovačić", Niška
Ražanj
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
angazovano lice do 31.10.2014.
OŠ "Ivan Vušović", Ražanj
Ražanj
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
angazovano lice do 31.10.2014.
OŠ "Ivan Vušović", Ražanj
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Ivo Andrić", Niš
Merošina
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
31.08.2014.zbog odlaska u penz
OŠ "Jastrebački partizani", Merošina
Aleksinac rudnik
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs sproveden, ali je stopira
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Aleksinački
Aleksinac rudnik
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs sproveden, ali je stopira
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Aleksinački
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
6/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
4
0
2
0
4
0
0
0
4
0
6
0
0
0
0
0
0
20
6
4
10
20
18
6
12
20
20
8
10
4
20
18
0
4
0
0
6
0
4
0
2
12
2
0
20
0
10
4
2
4
2
6
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
4
0
6
0
0
0
0
0
0
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
20
6
4
10
20
18
6
12
20
20
8
10
4
20
18
2
4
3
4
6
2
4
4
2
12
2
4
20
6
10
4
2
4
2
6
Podaci o školi
Opština
Ukupan broj rešenih
časova
Razredna nastava
Fizika
Likovna kultura
Matematika
Vaspitač u PPP
Biologija
Biologija
Hemija
Razredna nastava
Razredna nastava
Biologija
Muzička kultura
Računarstvo i informatika
Razredna nastava
Srpski jezik
Biologija
Engleski jezik
Fizičko vaspitanje
Fizika
Francuski jezik
Hemija
Matematika
Srpski jezik
TIO
Francuski jezik
Hemija
Hemija
Matematika
Srpski jezik
TIO
Matematika
Muzička kultura
Računarstvo i informatika
Ruski jezik
Francuski jezik
Broj rešenih časova
(određeno)
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
Aleksinac rudnik
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Konkurs sproveden, ali je stopira
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Aleksinački
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Iznenadna smrt nastavnika, podn
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Malča
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predat zahtev za konkurs preko
OŠ "Karađorđe", Gornji Matejevac
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Predat zahtev za konkurs preko
OŠ "Karađorđe", Gornji Matejevac
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Karađorđe", Gornji Matejevac
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Za zaposlene iz predmeta biolog
OŠ "Kole Rašić", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Za zaposlenog je poslat prm obr
OŠ "Kole Rašić", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
OŠ "Kole Rašić", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak u penziju
OŠ "Kole Rašić", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Izborom za direktora skole,ostalo
OŠ "Kole Rašić", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
podnet zahtev za rad u dvojezičn
OŠ "Kralj Petar Prvi", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Kralj Petar Prvi", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
podnet zahtev za rad u dvojezičn
OŠ "Kralj Petar Prvi", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Kralj Petar Prvi", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Kralj Petar Prvi", Niš
2 - Zamenom
(na odeđeno)
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
Tamara
Popović, Biologija, 4, OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac
2 preuzimanjem radnika iz OŠ "Vu
2 - Zamenom (na odeđeno)
samo u ovoj školskoj godini zbo
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
2 - Zamenom
(na odeđeno)
preuzimanjem radnika iz TŠ "Pro
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
Dragan
Milošević, Fizičko vaspitanje, 4, Tehnička škola,
3 Aleksinac
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
Vladan(na
Mladenović,
Fizika, 4, Aleksinačka gimnazija 4 preuzimanjem radnika iz Aleksin
2 - Zamenom (na odeđeno)
samo u ovoj školskoj godini zbo
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
1 - Preuzimanjem
(na Dimitrijević,
neodređeno) Hemija, 14, Poljoprivredna škola,
preuzimanjem radnika iz PŠ "Šu
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
Valentina
2 Aleksinac
2 - Zamenom (na odeđeno)
samo u ovoj školskoj godini zbo
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
2 - Zamenom (na odeđeno)
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
4 rešeno u okviru škole samo u ov
2 - Zamenom (na odeđeno)
samo u ovoj školskoj godini zbo
OŠ "Ljupče Nikolić", AleksinacAleksinac
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
biljana rakic je dala otkaz na poc
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
Sonja Đurić,
Hemija, 4, Srednja škola, Bela Palanka 4
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
radnik je otisao u penziju 31.8 20
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
Žaklina(na
Ivković,
Srpski jezik, 6, Srednja škola, Bela Palanka
6
Bela Palanka 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
zbog odlaska radnika u penziju 1
OŠ "Ljupče Španac", Bela Palanka
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
U toku je konkurs za direktora
OŠ "Milan Rakić", Medošavac Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Časovi hora
OŠ "Milan Rakić", Medošavac Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Milan Rakić", Medošavac Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Milan Rakić", Medošavac Niš
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
časovi dodeljeni do 31.10.2014.
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
7/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
18
18
6
4
12
16
10
8
12
12
20
4
2
0
0
0
2
0
3
4
10
16
2
7
8
16
20
4
20
6
20
20
4
Prokuplje
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje
OŠ "Miloje Zakić", Kuršumlija Kuršumlija
OŠ "Miloje Zakić", Kuršumlija Kuršumlija
OŠ "Miloje Zakić", Kuršumlija Kuršumlija
OŠ "Miloje Zakić", Kuršumlija Kuršumlija
Niš
OŠ "Miroslav Antić", Niš
Niš
OŠ "Miroslav Antić", Niš
Niš
OŠ "Miroslav Antić", Niš
OŠ "Mladost", Veliko BonjinceBabušnica
OŠ "Mladost", Veliko BonjinceBabušnica
OŠ "Mladost", Veliko BonjinceBabušnica
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Prokuplje
OŠ "Nikodije Stojanović Tatko",
Prokuplje
Niš
OŠ "Njegoš", Niš
Niš
OŠ "Njegoš", Niš
Niš
OŠ "Njegoš", Niš
Niš
OŠ "Njegoš", Niš
OŠ "Osmi septembar", Pirot Pirot
OŠ "Osmi septembar", Pirot Pirot
OŠ "Osmi septembar", Pirot Pirot
Niš
OŠ "Prvi maj", Trupale
Niš
OŠ "Prvi maj", Trupale
OŠ "Radoje Domanović", Niš Niš
OŠ "Radoje Domanović", Niš Niš
OŠ "Radoje Domanović", Niš Niš
OŠ "Radoje Domanović", Niš Niš
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
12
2
18
18
6
4
12
16
10
8
12
12
20
4
2
8
6
2
2
1
3
4
10
16
2
7
8
16
20
4
20
6
20
20
4
Podaci o školi
Opština
Ukupan broj rešenih
časova
Hemija
Hemija
Matematika
Srpski jezik
Fizika
Hemija
Matematika
Matematika
Muzička kultura
Nemački jezik
Ruski jezik
Engleski jezik
Razredna nastava
Srpski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Francuski jezik
Likovna kultura
Računarstvo i informatika
Ruski jezik
Biologija
Matematika
Muzička kultura
Srpski jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
TIO
Matematika
Razredna nastava
Istorija
Nemački jezik
Razredna nastava
Srpski jezik
Broj rešenih časova
(određeno)
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
sa Ekonomskom
iz Kuršu
Vesna (na
Jakovljević,
Hemija, Stručni - Poznavanje robe,12
12, rešeno
Ekonomska
škola, Kuršumlija
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
časovi dodeljeni do 31.10.2014.
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
časovi dodeljeni do 31.10.2014.
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Izdvojeno odeljenje-Lukovska Ba
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Radnica Ekonomske skole Kursu
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Maticna skola
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Izdvojeno odeljenje-Lukovska Ba
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
do povratka radnika sa neplaćen
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
do povratka radnika sa bolovanja
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
zbog odlaska radnika u penziju,
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Ivan Marković,
Engleski jezik, 8, OŠ "Svetislav Mirković
8 Nenad", Mala Plana
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Zorka Kovačević,
Engleski jezik, 8, OŠ "Svetislav Mirković
Nenad", Mala Plana
6
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Irena Obradović,
Engleski jezik, 2, OŠ "Ratko Pavlović2Ćićko", Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
Danka (na
Stepić,
Likovna kultura, 3, OŠ "Svetislav Mirković
1 Nenad", Mala Plana
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražen konkurs
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražen konkurs
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
stopirana odluka o izboru kandid
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak zaposlenog u starosnu p
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti je
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti je
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
postupak dobijanja saglasnosti je
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
8/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
12
14
10
6
4
16
2
20
20
8
20
3
0
16
6
20
20
20
2
8
8
2
4
12
13
6
20
5
0
20
3
17
6
20
16
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
12
14
10
6
4
16
2
20
20
8
20
3
3
16
6
20
20
20
2
8
8
2
4
12
13
6
20
5
6
20
3
17
6
20
16
Podaci o školi
Opština
Ukupan broj rešenih
časova
Matematika
Računarstvo i informatika
TIO
Hemija
Nemački jezik
Matematika
Istorija
Razredna nastava
Razredna nastava
Nemački jezik
TIO
Računarstvo i informatika
Računarstvo i informatika
Biologija
Engleski jezik
Razredna nastava
Razredna nastava
Razredna nastava
Ruski jezik
Matematika
Matematika
Hemija
Likovna kultura
Matematika
Srpski jezik
TIO
Razredna nastava
Ruski jezik
Ruski jezik
Biologija
Geografija
Istorija
Nemački jezik
Razredna nastava
Matematika
Broj rešenih časova
(određeno)
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlazak u panziju
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko", Prokuplje
Prokuplje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
za 10 casova preuzet tv. Iz Tehn
OŠ "Ratko Pavlović Ćićko", Prokuplje
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
zbog otkaza ugovora o radu
OŠ "Ratko Vukičević", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Stefan Nemanja", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Stevan Sin]elić", Kamenica
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
U decembru 2013. godine je za o
OŠ "Stojan Novaković", Blace Blace
Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost Vladine Kom
OŠ "Stojan Živković Stole", Trnjane
Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost Vladine Kom
OŠ "Stojan Živković Stole", Trnjane
Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost Vladine Kom
OŠ "Stojan Živković Stole", Trnjane
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Sveti Sava", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Marta 2014. godine smo poslali p
OŠ "Sveti Sava", Niš
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Sveti Sava", Pirot
Pirot
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Rešeno sa
školom Vuk Karađžić
OŠ "Sveti Sava", Pirot
Ivan Jovanović,
Računarstvo i informatika, 3, OŠ "Vuk3Karadžić",
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
09.10.2013g.otisla u penziju,pred
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
nova radna mesta
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
31.08.2013.g otisla u penziju pre
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
nova radna mesta
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
nova radna mesta
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
predat PRM obrazac
OŠ "Sveti Sava", Subotinac Aleksinac
Časovi pomoćnika direktora
OŠ "Svetislav Mirković Nenad",Prokuplje
Mala Plana 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetislav Mirković Nenad",Prokuplje
Mala Plana 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetozar Marković", Ljuberađa
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetozar Marković", Ljuberađa
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetozar Marković", Ljuberađa
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetozar Marković", Ljuberađa
Babušnica 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Svetozar Marković", Ljuberađa
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
usled odlaska u starosnu penziju
OŠ "Toplički heroji", Žitorađa Žitorađa
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
usled smrti radnika,dopuna tehno
OŠ "Toplički heroji", Žitorađa Žitorađa
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
OŠ "Toplički heroji", Žitorađa Žitorađa
Marina(na
Radojković,
Ruski jezik, 6, OŠ "Svetislav Mirković
6 Nenad", Mala Plana
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Učitelj Tasa", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Učitelj Tasa", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Učitelj Tasa", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Učitelj Tasa", Niš
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
OŠ "Učitelj Tasa", Niš
Odlazak u penziju
OŠ "Vitko i Sveta", Gadžin HanGadžin Han 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
9/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
8
2
14
18
2
2
6
20
4
2
2
2
20
20
10
10
20
14
4
4
6
14
13
2
7
7
8
8
20
20
20
20
6
16
OŠ "Vitko i Sveta", Gadžin HanGadžin Han
OŠ "Vitko i Sveta", Gadžin HanGadžin Han
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Aleksinac
OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac
Niš
OŠ "Vožd Karađorđe", Niš
Niš
OŠ "Vožd Karađorđe", Niš
Niš
OŠ "Vožd Karađorđe", Niš
Niš
OŠ "Vožd Karađorđe", Niš
OŠ "Vuk Karadžić", Doljevac Doljevac
OŠ "Vuk Karadžić", Doljevac Doljevac
OŠ "Vuk Karadžić", Doljevac Doljevac
OŠ "Vuk Karadžić", Doljevac Doljevac
Niš
OŠ "Vuk Karadžić", Niš
Niš
OŠ "Vuk Karadžić", Niš
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Pirot
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitkovac Aleksinac
OŠ "Vuk Karadžić", Žitni PotokProkuplje
OŠ "Vuk Karadžić", Žitni PotokProkuplje
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Broj časova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
18
8
2
14
18
2
2
6
20
4
2
2
2
20
20
10
10
20
14
4
4
6
14
13
2
7
7
8
8
20
20
20
20
6
16
Podaci o školi
Opština
Ukupan broj rešenih
časova
Matematika
Matematika
Biologija
Engleski jezik
Engleski jezik
Fizika
Francuski jezik
Matematika
Razredna nastava
Srpski jezik
TIO
Biologija
Fizika
Razredna nastava
Razredna nastava
Istorija
Likovna kultura
Razredna nastava
Ruski jezik
Matematika
Nemački jezik
Fizika
Geografija
Istorija
Izborni - Domačinstvo
Likovna kultura
Muzička kultura
Istorija
Matematika
Muzička kultura
Razredna nastava
Razredna nastava
Razredna nastava
Fizika
Matematika
Broj rešenih časova
(određeno)
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
Odlazak u penziju, prošle godine
Nastavnik prešao u drugu školu
odlazak radnika u penziju
dogovor sa Tehničkom školom, A
dogovor sa Aleksinačkom gimna
tražena saglasnost ministarstva
rešeno unutar škole
preuzimanje iz "Jastrebačkih par
postupak dobijanja saglasnosti z
penzija
Poslat PRM obrazac u januaru
Mali suvodol istureno odeljenje
isturena odeljenja u Rasnici I M .
Rasnica istureno odelje
Vuk Karađzić centralna škola
Vuk Karađzić centralna škola
Vuk Karađzić centralna škola
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
10/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Razredna nastava
0
0
0
20
Matematika
0
0
0
16
Razredna nastava
0
0
0
20
Razredna nastava
0
0
0
20
Biologija
0
0
0
1
Računarstvo i informatika
0
0
0
4
Stručni - Ekologija - Ekologija i 1zaštita 0životne0 sredine
0
Matematika
0
0
0
0
Računarstvo i informatika
0
0
0
0
Srpski jezik
0
0
0
0
Fizika
0
0
0
12
Francuski jezik
0
0
0
4
Latinski jezik
0
0
0
4
Praktična nastava - ZOP
0
0
0
20
Psihologija
0
0
0
2
Geografija
0
0
0
10
Italijanski jezik
0
0
0
12
Srpski jezik
0
0
0
10
Engleski jezik
0
0
0
20
Likovna kultura
0
0
0
14
Razredna nastava
0
0
0
20
Razredna nastava
0
0
0
20
Razredna nastava
0
0
0
20
Razredna nastava
0
0
0
20
Razredna nastava
0
0
0
20
Stručni - Patronažna nastava 20
0
0
0
Stručni - Produženi boravak 20
0
0
0
Administracija - Školski psiholog
0
0
0
Engleski jezik
0
0
0
16
Likovna kultura
0
0
0
8
Razredna nastava - defektolog 20
0
0
0
Razredna nastava - defektolog 20
0
0
0
Stručni - Estetsko manikirsko-pedikirsko
0 oblikovanje
0
0
2
Stručni - Estetsko oblikovanje frizura
0
0
0
2
Stručni - Grafika - Grafičko oblikovanje
0 i pismo
0
0
2
20
16
20
20
1
4
1
0
0
0
12
4
4
20
2
10
12
10
20
14
20
20
20
20
20
20
20
0
16
8
20
20
2
2
2
OŠ "Vuk Karadžić", Žitni PotokProkuplje
OŠ "Vuk Kardžić", Vitoševac Ražanj
OŠ "Vuk Kardžić", Vitoševac Ražanj
OŠ "Vuk Kardžić", Vitoševac Ražanj
Aleksinac
Poljoprivredna škola, Aleksinac
Aleksinac
Poljoprivredna škola, Aleksinac
Aleksinac
Poljoprivredna škola, Aleksinac
Poljoprivredna škola, ProkupljeProkuplje
Poljoprivredna škola, ProkupljeProkuplje
Poljoprivredna škola, ProkupljeProkuplje
Niš
Pravno poslovna škola, Niš
Niš
Pravno poslovna škola, Niš
Niš
Pravno poslovna škola, Niš
Niš
Pravno poslovna škola, Niš
Niš
Pravno poslovna škola, Niš
Niš
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
Niš
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
Niš
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "14. oktobar", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Niš
SOŠ "Bubanj", Niš
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
Tražili saglasnost za novo zapoš
Otkaz od strane zaposlenog
Porodiljsko odsustvo
Istek pripravnickog staza
Zbog odlaska u penziju
Zbog odlaska u penziju
tražena saglasnost za raspisivan
tražena saglasnost za raspisivan
tražena saglasnost za novo zapo
tražena saglasnost Vlade za 80%
odlazak u starosnu penziju, potre
tražena saglasnost Vlade za dipl
tražena saglasnost Vlade, potreb
tražena saglasnost Vlade, potreb
odlazak u starosnu penziju, potre
odlazak u starosnu penziju, potre
tražena saglasnost Vlade, potreb
tražena saglasnost Vlade za 50%
potreban konkurs- radno mesto s
potrebna defektološka osposoblj
potrebna defektološka osposoblj
u prvom razredu oš, novo odelje
ovo radno mesto nije slobodno, a
potrebna defektološka osposoblj
potrebna defektološka osposoblj
potrebna defektološka osposoblj
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
11/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Medician - Zdravstveni rad - medicinska
0
0
sestra
0
za rad
SOŠ "Bubanj", Niš
0 noću
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Medicina - Higijena i prva
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
4 pomoć
4
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Osnovi dermatologije 2
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
2
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Niš
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Vaspitač u domu - defektolog
0
0
0
SOŠ "Bubanj", Niš
0
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Matematika
0
0
0
SOŠ "Mladost", Pitot
4
4
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Sociologija - Osnovi društvenih
0 disciplina
0
0
SOŠ "Mladost", Pitot
6
6
Pirot
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Sociologija - Uređenje4društva
0
0
0
SOŠ "Mladost", Pitot
4
Niš
Muzička kultura
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
3
3
Niš
Praktična nastava - Mašinstvo 20
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
Niš
Praktična nastava - Mašinstvo 6
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
6
Niš
Praktična nastava - Tekstilstvo20
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
Niš
Praktična nastava - Tekstilstvo 6
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
6
Niš
Stručni - Higijena
0
0
0
Specijalna srednja škola "14. oktobar",
Niš 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
2
2
Aleksinac
Engleski jezik - defektolog
0
0
0
Specijalna škola "Smeh i suza",
Aleksinac 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
8
8
Aleksinac
Razredna nastava - defektolog 20
0
0
0
Specijalna škola "Smeh i suza",
Aleksinac 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
Aleksinac
Razredna nastava - defektolog 20
0
0
0
Specijalna škola "Smeh i suza",
Aleksinac 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
Aleksinac
Srpski jezik - Defektolog
0
0
0
Specijalna škola "Smeh i suza",
Aleksinac 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
20
Aleksinac
TIO - defektolog
0
0
0
Specijalna škola "Smeh i suza",
Aleksinac 1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
20
20
Blace
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Matematika
0
0
0
Srednja škola, Blace
16
16
Blace
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Poljoprivreda - Poljoprivredna
0 tehnika
0
0
Srednja škola, Blace
20
20
Blace
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Poljoprivreda - Stočarska
0
0
0
Srednja škola, Blace
20 proizvodnja
20
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Administracija - Pomoćni radnik
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
20
20
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Administracija - Školski psiholog
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
20
20
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Geografija
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
2
2
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Hemija
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
4
4
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Matematika
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
18
18
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Ekonomija - Komercijalno
0
0 robe0
Srednja škola, Svrljig
4 poznavanje
4
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Ekonomija - Organizacija
0
0
Srednja škola, Svrljig
2 rad0
2
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Mašinstvo - Hidraulika2i pneumatika
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
2
Svrljig
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Stručni - Mašinstvo - Mašinski materijali
0
0
0
Srednja škola, Svrljig
2
2
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
potreban konkurs za medicinsku
potrebna defektološka osposoblj
potrebna defektološka osposoblj
potreban konkurs- radi lice na o
potreban konkurs-radi lice na od
potreban konkurs-radi lice na od
potreban konkurs-radi lice na od
potreban konkurs-radi lice na od
potreban konkurs-radi lice na od
Radnik koji predaje ovaj predme
tražena saglasnost Vlade (potreb
tražena saglasnost Vlade (potreb
tražena saglasnost Vlade (potreb
drugi mandat direktora (potrebna
drugi mandat direktora (potrebna
potrebna defektološka osposoblj
PRM br.01-67/14 od 30.01.2014.
Obrazac PRM br.01-921/13 od 3
PRM br.01-67/14 od 30.01.2014.
Odlazak u penziju od 31.08.2014
Obrazac PRM br.01-921/13 od 3
Tražena saglasnost komisije Vla
Dobijena saglasnost za raspisiva
Dobijena saglasnost za raspisiva
tražili saglasnost za novo zapošl
tražili saglasnost za novo zapošl
tražili saglasnost za novo zapošl
tražili saglasnost za novo zapošl
tražili saglasnost za novo zapošl
tražili saglasnost za novo zapošl
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
12/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Stručni - Mašinstvo - Termodinamika
0
0
0
2
2
Stručni - Istorija pozorišta
0
0
0
3
3
Stručni - Kultura tela
0
0
0
6
6
Stručni - Teorija masaže
0
0
0
6
6
Stručni - Vežbe iz estetske hirurgije
0
0
0
6
6
Fizika
0
0
0
3
3
Engleski jezik
0
0
0
6
6
Likovna kultura
0
0
0
7
7
Praktična nastava - Obuka vožnje
0
0
0
20
20
Stručni - Mašinstvo - Mašinska20
grupa predmeta
0
0
0
20
Stručni - Saobraćaj - Saobraćajna
0 predmeta
0
0
20 grupa
20
Praktična nastava - Saobraćaj 8
0
0
0
8
Praktična nastava - Saobraćaj (obuka)
0
0
0
14
14
Ruski jezik
0
0
0
10
10
Engleski jezik
0
0
0
3
3
Filozofija
0
0
0
2
2
Istorija
0
0
0
2
2
Likovna kultura
0
0
0
4
4
Matematika
0
0
0
3
3
Srpski jezik
0
0
0
19
19
Srpski jezik
1
0
1
1
0
Srpski jezik
2
0
2
2
0
Stručni - Ekonomija - Poznavanje
0
0
3 robe0
3
Stručni - Ekonomija - Teorijska 8nastava
0 u ekonomskoj.
0
0 struci8
Stručni - Ekonomija - Teorijska 6nastava
6 u ekonomskoj.
0
6 struci0
Stručni - Informatika - Poslovna3informatika
0
0
0
3
Stručni - Mašinstvo - Tenologija2materijala
2
0
2
0
Stručni - Mašinstvo - Teorijska20
nastava0 u mašinskoj
0
0struci 20
Stručni - Mašinstvo - Teorijska20
nastava0 u mašinskoj
0
0struci 20
Stručni - Pravo
0
0
0
2
2
Stručni - Saobraćaj - Praktična14
nastava0 u saobrać.struci
0
0
14
Stručni - Saobraćaj - Teorijska nastava
0u saobrać.
0
struci
0
9
9
Hemija
2
0
2
2
0
Ruski jezik
4
0
4
4
0
Srpski jezik
0
0
0
12
12
Svrljig
Srednja škola, Svrljig
Niš
Škola mode i lepote, Niš
Niš
Škola mode i lepote, Niš
Niš
Škola mode i lepote, Niš
Niš
Škola mode i lepote, Niš
Prokuplje
ŠOO "Tihomir Stanković", Prokuplje
Niš
Tehnička škola "12. februar", Niš
Niš
Tehnička škola "12. februar", Niš
Niš
Tehnička škola "12. februar", Niš
Niš
Tehnička škola "12. februar", Niš
Niš
Tehnička škola "12. februar", Niš
Prokuplje
Tehnička škola "15.maj", Prokuplje
Prokuplje
Tehnička škola "15.maj", Prokuplje
Prokuplje
Tehnička škola "15.maj", Prokuplje
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Aleksinac
Tehnička škola, Aleksinac
Babušnica
Tehnička škola, Babušnica
Babušnica
Tehnička škola, Babušnica
Babušnica
Tehnička škola, Babušnica
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Broj časova
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Podaci o školi
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Nastavni predmet
Broj rešenih časova
(neodređeno)
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Napomena
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
svake šk.god.se raspisuje konku
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
U pitanju su časovi vežbi iz pred
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Napomena kao pod tačkom 2.
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Napomena kao pod tačkom 2.
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Odlazak zaposlenog u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Povećan broj časova obuke vožn
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Rešeno u okviru škole
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
uvođenje novog obrazovnog pro
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
uvođenje novog obrazovnog pro
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
odlzak radnika u penziju
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Preuzimanje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost za novo zap
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Preuzimanje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Preuzimanje 7č.
1 - Preuzimanjem
(naRanđelović,
neodređeno)Srpski jezik, 3, Poljoprivredna škola,
Dragana
Aleksinac
1
1 - Preuzimanjem
(naRanđelović,
neodređeno)Srpski jezik, 3, Poljoprivredna škola,
Dragana
Aleksinac
2 Преузимање.2ч.
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Preuzimanje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
(na Simić,
neodređeno)
Preuzimanje. 6časova
Valentina
Stručni - Ekonomija - Preduzetništvo,66, Poljoprivredna
škola, Aleksina
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem
(na neodređeno)
Sonja Jeremić,
Hemija, 3, Poljoprivredna škola, Aleksinac
2 Preuzimanje
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost za novo zap
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost za novo zap
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost za novo zap
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Tražena saglasnost za novo zap
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
2
1 - Preuzimanjem
Jelena(na
Ilić,neodređeno)
Ruski jezik, 4, Gimnazija Dimitrovgrad
4 Preuzimanje iz Gimnazije Dimitro
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
13/13
ZBIRNI PREGLED SLOBODNIH ČASOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
8/25/2014
u školskoj 2014/2015 godini
STANJE NA DAN: 25.08.2014. godine
208.25
Broj časova
Nastavnik sa liste TV2014
(izaberite nastavnika iz padajuće
liste)
Napomena
1 - Preuzimanjem
neodređeno)
je oslobodila
koleginica k
Nataša(na
Marković,
Stručni - Ekonomija - Preduzetništvo,
Mlekarska
škola, Pirot
4 2,Časove
1 - Preuzimanjem
(naMadić,
neodređeno)
Srbislav
Fizika, 4, Mlekarska škola, Pirot
2
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost za novo zapo
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost za novo zapo
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
tražena saglasnost za novo zapo
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Rešeno tehnološkim viškovima u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Rešeno tehnološkim viškovima u
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
Rešeno u okviru škole
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
1 - Preuzimanjem (na neodređeno)
158
Pirot
Tehnička škola, Pirot
Pirot
Tehnička škola, Pirot
Niš
Trgovinska škola, Niš
Niš
Trgovinska škola, Niš
Niš
Trgovinska škola, Niš
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Ugostiteljsko-turistička škola, Niš
Niš
Umetinčka škola, Niš
Niš
Umetinčka škola, Niš
Niš
Umetinčka škola, Niš
Način rešavanja
(preuzimanjem,
zamenom)
Škola
Evidencija o preuzimanju radnika, odnosno rešavanju slobodnih časova
Opština
Broj PREOSTALIH
slobodnih časova
Podaci o školi
0
158
9
UKUPNO
0
0
6
8
5
3
16
13
15
20
6
8
6
0
0
0
0
0
4165
Ukupan broj rešenih
časova
Broj rešenih časova
(određeno)
Broj rešenih časova
(neodređeno)
Stručni - Ekonomija - Preduzetništvo
4
0
4
4
Fizika
2
0
2
2
Fizika
0
0
0
6
Nemački jezik
0
0
0
8
Stručni - Grafika - Fotografija sa5 grafičkim
0
tehnikama
0
0
Geografija
0
0
0
3
Istorija
0
0
0
16
Računarstvo i informatika
0
0
0
13
Srpski jezik
0
0
0
15
Stručni - Ugostiteljstvo - Kuvarstvo
0
0
20 sa 0prak.nastavom
Stručni - Umetnost - Građevinske
0
0
0
6 konstrukcije
Stručni - Umetnost - Oblikovanje
0
0
0
8
Stručni - Umetnost - Projektovanje
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
488
Nastavni predmet
4323
RB
Broj slobodnih časova
Podaci o broju slobodnih časova za nastavni predmet
Nove podatke unositi samo u poljima ovih kolona
Download

овде